Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá

108 64 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:08

BỘ TƯ PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THUÝ TÊN ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng nghiên cứu) HÀ NỘI - 2018 BỘ TƯ PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THUÝ TÊN ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ Chuyên ngành: Luật Kinh Tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng nghiên cứu) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Đây cơng trình nghiên cứu Kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Thuý LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ kinh tế mình, ngồi nỗ lực cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo khoa Kinh tế, khoa Sau đại học – Trường Đại học Luật Hà Nội; đặc biệt quan tâm dẫn tận tình giáo PGS TS Vũ Thị Hồng Vân trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Qua đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Thuý MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 01 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài 01 Tổng quan tình hình nghiên cứu 02 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 03 Phương pháp nghiên cứu 05 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 05 Những đóng góp khoa học luận văn 06 Kết cấu luận văn 07 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÌNH THỨC 08 KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ VÀ PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ 1.1 Khái quát hình thức khuyến mại giảm giá 08 1.1.1 Khái niệm hình thức khuyến mại giảm giá 08 1.1.2 Đặc điểm hình thức khuyến mại giảm giá 13 1.1.3 Ý nghĩa hình thức khuyến mại giảm giá 17 1.2 Pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 20 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật hình thức khuyến mại 20 giảm giá 1.2.2 Nội dung pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 22 Việt Nam 1.2.3 Vai trò pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 24 1.2.4 Sơ lược hình thành pháp luật hình thức 25 khuyến mại giảm giá Việt Nam 1.2.5 Pháp luật số nước giới hình thức khuyến mại 29 giảm giá CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN 36 THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hình thức khuyến mại 36 giảm giá 2.1.1 Quy định pháp luật điều kiện, cách thức tổ chức, thực 36 khuyến mại giảm giá 2.1.2 Quy định pháp luật chế quản lý hoạt động khuyến 47 mại giảm giá 2.1.3 Quy định pháp luật chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp 51 luật điều chỉnh hoạt động khuyến mại giảm giá 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật hình thức khuyến mại giảm 55 giá Việt Nam 2.2.1 Một số kết thi hành pháp luật hình thức 55 khuyến mại giảm giá 2.2.2 Một số bất cập pháp luật bất cập thực thi pháp 59 luật hình thức khuyến mại giảm giá 2.2.3 Nguyên nhân bất cập thực thi pháp luật 68 hình thức khuyến mại giảm giá CHƯƠNG MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI 72 GIẢM GIÁ 3.1 Một số yêu cầu nhằm bảo đảm thực thi pháp luật hình 72 thức khuyến mại giảm giá 3.2 Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật nâng 74 cao hiệu thực thi pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá hiệu 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hình thức khuyến mại 74 giảm giá 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật hình thức 78 khuyến mại giảm giá KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 89 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước chuyển mạnh mẽ Từ kinh tế theo chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường, quyền tự kinh doanh doanh nghiệp pháp luật ghi nhận bảo vệ Tuy nhiên bước vào kinh tế thị trường, cạnh tranh chưa toán quan tâm Cạnh tranh chất lượng, mẫu mã, ưu đãi, hậu mãi, thị trường tiền đề để thương nhân tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện thúc đẩy hội bán hàng cung ứng dịch vụ Các giải pháp tựu chung lại đặt khái niệm xúc tiến thương mại Một hình thức xúc tiến thương mại thương nhân quan tâm trọng khuyến mại Khuyến mại biện pháp hiệu hàng đầu, tối ưu nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Trong đó, hình thức khuyến mại phổ biến hiệu hoạt động khuyến mại giảm giá Những năm gần khuyến mại giảm giá trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, đem lại hiệu cho doanh nghiệp Nhưng đồng thời tồn tiêu cực thương nhân tạo thực chương trình khuyến mại không trung thực, vừa làm ảnh hưởng tới cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp, vừa làm lòng tin nguời tiêu dùng; khiến cho ngày có nhiều người tiêu dùng dửng dưng với chương trình khuyến mại giảm giá Để hoạt động khuyến mại giảm giá đến tay người tiêu dùng với kỳ vọng mua hàng, bảo đảm hàng hoá chất lượng giá thành, pháp luật khuyến mại nói chung pháp luật điều chỉnh hình thức khuyến mại giảm giá nói riêng cơng cụ hữu hiệu để nhà nước ghi nhận quyền tự kinh doanh, thực ho ... HÌNH THỨC 08 KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ VÀ PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ 1.1 Khái quát hình thức khuyến mại giảm giá 08 1.1.1 Khái niệm hình thức khuyến mại giảm giá 08 1.1.2 Đặc điểm hình. .. hình thức khuyến mại giảm giá 13 1.1.3 Ý nghĩa hình thức khuyến mại giảm giá 17 1.2 Pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 20 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật hình thức khuyến mại 20 giảm giá. .. Nội dung pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 22 Việt Nam 1.2.3 Vai trò pháp luật hình thức khuyến mại giảm giá 24 1.2.4 Sơ lược hình thành pháp luật hình thức 25 khuyến mại giảm giá Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá , Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn