Bài giảng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

25 206 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:41

Việt Nam 331.698 km2 Diện tích quốc gia Đơng Nam Á Singapore Brunei Đông Timor Campuchia Lào Philipppines Malaysia 60/160 Việt Nam Thái Lan Myanmar Indonesia 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG Bài QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG Ở CƠ SỞ Người soạn : Nguyễn Tuấn Vũ NỘI DUNG BÀI HỌC 01 g un d i Nộ Quản lý nhà nước đất đai 02 ng u id ộ N Quản lý nhà nước địa giới 03 ng u id ộ N Quản lý trật tự xây dựng sở I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI: Khái niệm đặc điểm Nguyên tắc quản lý Phương pháp quản lý Công cụ quản lý Thẩm quyền quản lý Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai a.Khái niệm QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Là lĩnh vực QLNN, hoạt động quan QLNN có thẩm người có thẩm quyền việcchức sử dụng Là sựquyền, tác động mang tính quyền lực - tổ Là trình tổ chức điều hành hoạt động phương pháp,nhà cơng cụcác quảncálýnhân thích hợp, tác động đến tới hành vi, quan nước, có thẩm quyền đối nhằm đạt mục tiêu yêu cầu hoạt động người sử dụng đất, nhằm đạt mục tiêu sử dụng đất tượng bị quản lý nhằm đạt mục tiêu chủ thể tiếtnhất kiệm,định hiệu bảo vệ môi trường vi cảquan nước dựavàtrên quy luậtphạm khách quản lý nhà nước đặt địa phương Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực quyền đại diện chủ sở hữu thống quản lý nhà nước đất đai 1.Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai b.Sự cần thiết quản lý nhà nước đất đai: 1.Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai b.Sự cần thiết quản lý nhà nước đất đai: Quản lý nhà nước đất đai đòi hỏi tất yếu khách quan nước ta giai đoạn nay: + Sức ép lớn việc khai thác sử dụng đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội b Sự cần thiết quản lý nhà nước đất đai: + Nhu cầu thị hóa xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước b Sự cần thiết quản lý nhà nước đất đai: + Là lĩnh vực nhảy cảm, dễ gây mâu thuẫn, xung đột lợi ích ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CẢ NƯỚCTRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GỬI VỀ BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM Đất đai Còn lại Đất đai Còn lại 1.40% 20.00% 80.00% 98.60% Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai b.Sự cần thiết a.Khái niệm c.Đặc điểm 12 Được thểđưa thức văn Nhằm hình chủ Dobản quanphápcóluật:thẩm quy phạm trương, sách quản lý •quyền, Nghị định:người có thẩm nước +đất Nghịđai địnhtrong 181/2004/NĐ-CP quyền ban hành, +thủ Nghịtục địnhhành 105/2009/NĐ-CP quản •văn Thơng tư: quản lý nhà nước lý đất đai nhằm thực +về Thơng số 09/2007/TT-BTNMT đấttưđai mang tính quyền •các Quyết đinh: sách lực – pháp lý +thực Quyếttế định số 216/2005/QĐ-TTg 2.Nguyên tắc quản lý hành nhà nước đất đai Nguyên tắc thẩm quyền Bảo đảm tính thẩm quyền pháp lý -Thẩm quyền ? Thẩm quyền tổng thể quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Thẩm quyền quan quan nhà nước có thẩm quản lý nhà nước lĩnh quyền người chức vực quy định văn trách quy phạm pháp luật gọi thẩm quyền pháp lý Điều 23, 24 Quốc hộicấp Chính phủ UB Bộ TNMT HĐ ND Quốc hội Chính phủ Bộ TNMT HĐ ND cấp UB ND cấp Quyết định quy hoạch, Ban hành pháp luậtkếvềhoạch đất UBND cáccủacấp thực Bộ Tài nguyên Môi trường sử dụng đất tỉnh, thành phố đai,HĐND quyếtcác định quy hoạch, kế cấp thực quyền đạiTrung diện chủ sởvà hữu chịu trách nhiệm trước trực thuộc ương quy hoạch sửgiám dụngsátđất củathi quyền việc hoạch, kếphủ hoạch dụngquản vào đất đaitrong vàsửquản lýđấtnhà việc lý nước, thực quyền giám sát hành pháp luật đất đai mục đích quốc phòng, an ninh, nước đai địa nhà nước vềđất đất tốiđịa cao đốiquản vớilýviệc quản lý đất thống nhà nước phương phương theo thẩm quyền sử dụngphạm đất đai đai vi cảtrong nước phạm vi quy định Luật Đất đai nước Đảm bảo quản lý tập trung thống Nhà nước đất đai - Không có cá nhân, tổ chức tự ý chiếm giữ, sử dụng đất đai quốc gia - Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy định pháp luật - Văn quy phạm pháp luật quan cấp phải phù hợp không mâu thuẫn với quan nhà nước cấp 3 Bảo đảm quản lý nhà nước đất đai quy hoạch, kế hoạch phê duyệt Điều Luật Đất đai 2013: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Lập quy hoạch ???? Quyết định mục đích sử dụng Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cho thuê Bốn là, nguyên tắc đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích Cộng Nhà đồng nước Người SD đất Năm là, Nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng đất Mục têu c ắ t n ê y Ngu Phương pháp quản lý nhà nước đất đai xây dựng Phương pháp quản lý nhà nước đất đai xây dựng tổng thể biện pháp, cách thức mà quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sử dụng để tác động đến đối tượng bị quản lý Thống kê Thu thập, xử lý thông tn đất đai Phân loại Tác động trực tếp đến hành vi người sử dụng đất Tốn học Điều tra XHH Hành Kinh tế Giáo dục thuyết phục Cưỡng chế ... quản lý nhà nước đất đai 1.Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai b.Sự cần thiết quản lý nhà nước đất đai: 1.Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất đai b.Sự cần thiết quản lý nhà nước đất. .. N Quản lý trật tự xây dựng sở I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI: Khái niệm đặc điểm Nguyên tắc quản lý Phương pháp quản lý Công cụ quản lý Thẩm quyền quản lý Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước đất. .. dụngquản vào đất đaitrong vàs quản lý ấtnhà việc lý nước, thực quyền giám sát hành pháp luật đất đai mục đích quốc phòng, an ninh, nước đai địa nhà nước về ất đất tốiđịa cao đốiquản vớilýviệc quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, Bài giảng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, Khái niệm và đặc điểm của quản lý nhà nước về đất đai, b. Sự cần thiết quản lý nhà nước về đất đai:, Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Từ khóa liên quan