Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT

1 42 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 16:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích: Hãy thức dậy, đất đai! cho áo em tơi khơng vá vai cho phần gạo nhà khơng thay ngơ, khoai, sắn… xin cơm no, áo ấm xa - đẹp, giàu, sung sướng Khoáng sản tiềm tàng ruột núi non châu báu vô biên thềm lục địa rừng đại ngàn bạc vàng phù sa muôn đời sữa mẹ sông giàu đằng sơng bể giàu đằng bể mặt đất hơm em nghĩ nào? lòng đất giàu, mặt đất nghèo sao? *** Lúc ta làm thơ cho đưa đẩy mà chi lời lạt ta ca hát nhiều về tiềm lực tiềm lực ngủ n… Tp Hồ Chí Minh 1980 - 1982 (Trích “Đánh thức tiềm lực”, Ánh trăng - Cát trắng - Mẹ em, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2015, tr 289-290) Thực yêu cầu sau: Câu Đoạn trích viết theo thể thơ nào? Câu Trong đoạn trích, tác giả nhắc đến yếu tố thuộc tiềm lực tự nhiên đất nước? Câu Nêu hiệu việc sử dụng câu hỏi tu từ đoạn trích Câu Theo anh/chị, quan điểm tác giả hai dòng thơ: ta ca hát nhiều về tiềm lực/tiềm lực ngủ n có phù hợp với thực tiễn ngày khơng? Vì sao? II LÀM VĂN (7.0 điểm) Câu (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước cá nhân sống Câu (5.0 điểm) Phân tích đối lập vẻ đẹp hình ảnh thuyền ngồi xa cảnh bạo lực gia đình hàng chài (Chiếc thùn ngồi xa - Nguyễn Minh Châu)1 Từ đó, anh/chị liên hệ với đối lập cảnh phố huyện lúc đêm khuya hình ảnh đồn tàu (Hai đứa trẻ - Thạch Lam)2 để nhận xét cách nhìn thực hai tác giả - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ, tên thí sinh: .; Số báo danh: Chữ ký cán coi thi 1: ; Chữ ký cán coi thi 2: Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT, Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn