Hướng dẫn làm thùng loa có ống thông hơi.

19 191 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:53

Thiết kế thùng loa có lỗ thông hơi bằng phần mềm BASS Box Pro.Chủ đề này cho thấy cách sử dụng BassBox Pro để thiết kế một hộp thông hơi.Các hộp thông hơi rất phổ biến vì chúng rất phù hợp với loa hai chiều và do khả năng mở rộng phản ứng bass. Ví dụ này sẽ tập trung vào đặc tính thứ hai để thiết kế hai loa siêu trầm hiệu suất cao giống hệt nhau cho rạp hát gia đình HƯỚNG DẪN LÀ THÙNG LOA CĨ ỐNG THƠNG HƠI BẰNG PHẦN MỀM BASS BOX PRO Chủ đề cho thấy cách sử dụng BassBox Pro để thiết kế hộp thơng Các hộp thơng phổ biến chúng phù hợp với loa hai chiều khả mở rộng phản ứng bass Ví dụ tập trung vào đặc tính thứ hai để thiết kế hai loa siêu trầm hiệu suất cao giống hệt cho rạp hát gia đình chúng tơi Nếu bạn chưa quen với thiết kế hộp loa chưa xem xét ví dụ hộp đóng, chúng tơi khun bạn nên bắt đầu bao gồm chi tiết bổ sung cho người bắt đầu giúp bạn "tăng tốc" với BassBox Pro nhanh chút Thuộc tính trình điều khiển Nhiều nhà thiết kế có mơ hình trình điều khiển tâm trí họ bắt đầu thiết kế loa Chúng thực phương pháp Trong thời gian dài, mong muốn sử dụng cuộn cảm ứng kép giọng nói kép (38 mm) Acme SledgeBeast 6000 để tạo loa siêu trầm mạnh mẽ thêm yếu tố quan trọng chủ nghĩa thực xúc giác xem phim "thảm họa" nhà rạp hát Trong ví dụ này, chúng tơi sử dụng trình điều khiển huyền thoại (và hư cấu) để thiết kế số loa siêu trầm tuyệt vời làm tăng hệ thống loa nhà hát 90 Hz Mục tiêu đạt F3 rắn 20 Hz! Hãy bắt đầu nào: • Chạy BassBox Pro, đến cửa sổ thiết kế tạo thiết kế (Ctrl + N) • Chúng tơi bắt đầu cách nhập thơng tin trình điều khiển trước, tài xế chọn Nhấp vào nút "Driver" bảng điều khiển thiết kế (Ctrl + D) để mở cửa sổ Driver Properties Chọn tab Tham số bật chế độ "chuyên gia" chế độ chưa bật Kể từ SledgeBeast 6000 có hai cuộn dây giọng nói, bật tùy chọn "Cuộn giọng kép" Nhập thơng số trình điều khiển sau (nhớ đặt đơn vị tham số trước nhập giá trị nó): Model: SledgeBeast 6000 Fs (Hz): 17 Qms: Vas (liters): 245 Cms (mm/N): 0.254 Mms (g): 345.1 Rms (kg/s) 4.095 Xmax (mm): 16 Dia (mm): 323.9 Sd (sq.cm): 824 Vd (liters): 1.32 VC Wiring: Separate Parallel Series Qes: 0.8 0.4 0.4 Re (ohms): 5.64 2.82 11.28 Le (mH): 2.1 1.05 4.2 Z (ohms): 16 BL (Tm): 16.12 16.12 32.24 Pe (watts, continuous): 350 600 600 Qts: 0.74 0.38 0.39 ho (%): 0.145 0.29 0.29 1-W SPL (dB): 83.82 86.83 86.83 2.8-V SPL (dB): 85.33 91.35 85.33 Như bạn thấy, SledgeBeast 6000 có thơng số kỹ thuật tuyệt vời cho loa siêu trầm với Xmax hào phóng 0,63 inch (16 mm) Fs thấp 17 Hz Lưu ý: Mặc dù báo EBP (hiển thị bên dưới) cho thấy loa trầm phù hợp cho hộp kín, hoạt động tốt hộp thông Nhiều loa trầm với Fs thấp có EBP thấp Hãy nhớ số EBP hướng dẫn chung - quy tắc Tab Tham số trông giống tab bên sau thông số nhập xác Bây phải định cách cuộn dây cuộn giọng nói Các lựa chọn chúng tơi giải thích đây: Riêng biệt (cá nhân) Các cuộn dây giọng nói sử dụng độc lập Mỗi loại điều khiển kênh khuếch đại khác Phương pháp làm cho lái loa siêu trầm đơn với tín hiệu âm mà khơng có khuếch đại tổng hợp cuộn dây giọng nói điều khiển tín hiệu "trái" cuộn dây giọng nói "" bên phải Song song Các cuộn dây thoại nối song song điều khiển từ kênh khuếch đại đơn Trở kháng ròng (Z) điện trở DC (Re) nửa so với cuộn dây đơn Phương pháp mang lại lợi cuộn dây giọng nói "mở ra", thiết bị tiếp tục hoạt động vẽ nửa công suất khuếch đại Tuy nhiên, trở kháng thấp kết nối song song làm cho không khôn ngoan để kết hợp loa trầm song song với loa trầm có dây tương tự khác thiết kế nhiều loa trầm trở kháng tổng thể thấp Series Các cuộn dây thoại kết nối có dây từ đầu đến cuối điều khiển từ kênh khuếch đại đơn Trở kháng ròng (Z) kháng DC (Re) tăng gấp đơi so với cuộn dây đơn Phương pháp có bất lợi cuộn dây "mở", hai ngừng hoạt động Trở kháng cao rút điện từ khuếch đại Tuy nhiên, trở kháng cao sử dụng để thuận lợi loa trầm kết hợp song song với loa trầm có dây tương tự khác thiết kế đa loa ngăn trở trở kháng tổng thể thấp Chúng dự định sử dụng loa trầm cho hộp chúng tơi cuộn dây cuộn giọng nói song song tải 4-ohm kết giúp dễ dàng lấy toàn sức mạnh từ khuếch đại Chọn cài đặt "Song song" cho tùy chọn Đấu dây VC • Chọn tab External Chúng tơi nhập thơng tin kháng bên ngồi phần "Kháng ngoài" Loa siêu trầm đặt gần khuếch cáp loa không dài Cáp điện trở thấp chế tạo với đồng "đồng đất có chất lượng gia truyền" khổ lớn sử dụng Chúng rút ngắn đầu cáp đo điện trở 0,25 ohms Chúng tơi nhập điều cho Rx Bộ khuếch đại chúng tơi có hệ số giảm chấn 1000 cho tần số 100 Hz, chúng tơi nhập 1000 cho DF Chương trình sau tính Rg 0,004 ohms hình Bật hộp kiểm "Bao gồm Ext Kháng chiến" Chúng tơi khơng có kế hoạch đưa mạng bên vào thiết kế để phần "Mạng bên ngồi" tab bị bỏ qua • Chọn tab Mơ tả nhập "SledgeBeast 6000" cho tên kiểu trình điều khiển "Acme" cho tên cơng ty Loại trình điều khiển nên đặt thành "Trình điều khiển chiều tiêu chuẩn" • Chọn tab Tham số Chọn hình dạng bên ngồi "Tròn" loại piston "Hình nón" Nhập thứ ngun liệt kê bên dưới: Kích thước (inch) Đường kính ngồi (A): 15,25 Gắn đường kính lỗ (B): 14.8 Đường kính bỏ (C): 14 Đường kính nam châm (D): 5.375 Chiều sâu phía trước (F): 0,75 Độ sâu lắp (G): 7.125 M-Vd (lít): 2,38 Tất thơng tin trình điều khiển nhập vào Nhấp vào nút "Chấp nhận" đóng cửa sổ Thuộc tính trình điều khiển Thuộc tính hộp May mắn cho thiết kế này, khơng có giới hạn mức độ lớn hộp Chúng tơi tập trung hồn tồn vào hiệu suất xây dựng thiết kế hộp tốt Mục tiêu chúng tơi đạt phản ứng trơn tru, mạnh mẽ tới 20 Hz Điều chắn đòi hỏi hộp lớn nhiều lỗ thơng lớn Hãy bắt đầu nào: • Mở cửa sổ Thuộc tính hộp cách nhấp vào nút "Hộp" bảng điều khiển thiết kế cửa sổ sử dụng phím tắt Ctrl + B • Chọn tab Damping chọn "None" cho lượng hấp thụ âm Tùy chọn "Sử dụng tính tốn hộp cổ điển" cần phải tắt để bạn thực việc Lý không thêm điền vào hộp nhiều để có nhiều hiệu ứng tần số 100 Hz điều làm giảm đầu lỗ thông Hãy nhớ loa siêu trầm sử dụng để tạo tần số lên tới 90 Hz Lưu ý: Tốt đặt cài đặt giảm xóc trước thiết kế hộp cài đặt giảm xóc ảnh hưởng đến tính tốn hộp • Chọn tab Thiết kế hộp đặt loại hộp thành "Hộp thông hơi" Hãy yêu cầu BassBox Pro đề xuất hộp xem mức độ gần đến mức sản xuất F3 20 Hz Nhấp vào nút "Đề xuất" Cửa sổ Ưu tiên thiết kế hiển thị bên mở Lưu ý: Cửa sổ Ưu tiên thiết kế có sẵn cho hộp kín thiết kế hộp thơng tiêu chuẩn Chọn tùy chọn "Độ trung thực cao" chúng tơi muốn có phản hồi phẳng Sau nhấp vào nút "Chấp nhận", bạn thấy kết tương tự hiển thị bên dưới: Lưu ý BassBox Pro đề xuất khối lượng hộp bên (Vb) 6,013 feet khối (170,3 lít) cộng hưởng hộp (Fb) 17,1 Hz Điều tạo F3 21,29 Hz mà gần với mục tiêu Nhấp vào nút "Chấp nhận" để đóng cửa sổ Thuộc tính hộp • Tiếp theo, kiểm tra phản ứng người nói Chúng sử dụng cửa sổ đồ thị kết hợp để chọn lệnh "Chế độ hiển thị> Cửa sổ đơn" từ trình đơn Đồ thị Sau chọn lệnh "Hiển thị biểu đồ> Biên độ - Chuẩn hóa" từ trình đơn Biểu đồ (hoặc nhấn Ctrl + F1) để mở cửa sổ đồ thị Cuối cùng, nhấp vào nút "Lô" bảng điều khiển thiết kế (Ctrl + 1) trở lại cửa sổ phản hồi biên độ chuẩn hóa giống ví dụ bên dưới: Chúng bật trỏ lệnh "Con trỏ> Hiển thị" trình đơn Cửa sổ bật lên biểu đồ (Ctrl + U) xác minh F3 có vị trí nhỏ 21 Hz Lưu ý: Trình đơn bật lên biểu đồ triệu tập cách nhấp vào biểu đồ nút chuột phải (còn gọi "nhấp chuột phải") Lưu ý "đầu gối" phản ứng (khu vực nơi mà phản ứng bass bắt đầu giảm) tròn Thơng thường, hình dạng đầu gối nên sắc nét chút câu trả lời "tối đa phẳng" Với điều tâm trí, xem làm tốt tay điều chỉnh âm lượng hộp điều chỉnh tần số • Mở lại cửa sổ Thuộc tính hộp (Ctrl + B) trở tab Thiết kế hộp Định vị cửa sổ Thuộc tính hộp hình Windows bạn để bạn nhìn thấy biểu đồ xem trước xem trước mini cho thiết kế cửa sổ Tiếp theo, thử nghiệm cách thực thay đổi nhỏ khối lượng hộp (Vb) cộng hưởng hộp (Fb) quan sát hiệu ứng chúng F3 biểu đồ xem trước mini Chúng thấy cách tạo Vb = 6,5 feet khối (184,1 lít) Fb = 20 Hz, đạt hai mục tiêu Nhập giá trị vào Vb Fb F3 di chuyển đến 20,07 Hz đầu gối phản ứng sắc nét mong muốn Nhấp vào nút "Chấp nhận" để đóng cửa sổ Thuộc tính hộp lần quay trở lại biểu đồ • Bắt đầu cách thay đổi màu sắc ô Điều thực cách nhấp vào báo màu sắc âm mưu bảng điều khiển thiết kế Nó chuyển sang màu hình Cuối cùng, nhấp vào nút "Lô" (Ctrl + 1) biểu đồ trông giống bên dưới: Dòng âm mưu màu cam phản ứng thỏa đáng cho thấy SledgeBeast 6000 tạo phản hồi mà mong muốn Chúng tơi sớm khám phá khía cạnh khác hiệu suất Tiếp theo phải tính tốn kích thước lỗ thơng • Mở lại cửa sổ Thuộc tính hộp (Ctrl + B) chọn tab Vents Chúng dự định sử dụng ống nhựa PVC để xây dựng lỗ thơng hơi, chọn "Vòng" cho hình dạng tiết diện cắt ngang "Một đầu xả" cho loại đầu thông Tiếp theo, yêu cầu BassBox Pro đề xuất lỗ thông Điều thực cách nhấp vào nút "Suggest Minimum Vent Area for Xmax" hình đây: BassBox Pro ước tính lỗ thơng bên đường kính 6,456 inch (164 mm) kích thước tối thiểu giữ cho tốc độ khơng khí thơng thấp tránh vent tiếng ồn nhiễu loạn Đây tính tốn "trường hợp xấu nhất" giả định loa trầm hướng đến giới hạn đầy đủ chuyến tham quan (Xmax) Do đường kính lỗ thơng lớn tần số cộng hưởng hộp mong muốn thấp (20 Hz), lỗ thông phải dài Trong thực tế, chiều dài lỗ thông (Lv) phải 30,25 inch (768,3 mm) Chương trình nhận độ dài dài để vừa với hộp nên cảnh báo cách làm cho màu đỏ giá trị Lv Lưu ý: Mặc dù chưa nhập kích thước hộp, chương trình tạm thời ước tính chúng cách sử dụng tỷ lệ lăng kính vng tối ưu Để biết thêm thơng tin hình dạng hộp lăng kính vng tối ưu, xem chủ đề tab Thiết kế hộp phần Tham chiếu sách hướng dẫn Tổng diện tích mặt cắt ngang lỗ thơng lượng khơng khí qt qua màng ngăn di động loa trầm xác định vận tốc khơng khí lỗ thơng Điều cho có hai cách để giảm vận tốc khơng khí lỗ thơng hơi: Tăng tổng diện tích lỗ thơng Điều thực cách tăng số lượng lỗ thông cách tăng đường kính lỗ thơng Giảm công suất khuếch đại lái xe Điều làm giảm tham quan loa trầm làm giảm khối lượng khơng khí bị qt hồnh Chiều dài lỗ thơng điều khiển kết hợp cộng hưởng hộp mong muốn (Fb), khối lượng bên hộp (Vb) tổng diện tích mặt cắt thơng Điều cho ba cách để rút ngắn chiều dài lỗ thơng (Lv): Giảm diện tích mặt cắt ngang lỗ thơng Điều thực cách giảm đường kính (Dv) lỗ thơng hoặc, có nhiều lỗ thơng hơi, giảm số lỗ thông Tăng âm lượng hộp bên (Vb) Tăng độ cộng hưởng hộp mong muốn (Fb) lên tần số cao Chúng ta có thực cần lỗ thơng có đường kính lớn tới 6,456 inch khơng? Có lẽ khơng phải chúng tơi khơng có kế hoạch "đi xe cạnh rách rưới" lái xe loa siêu trầm đến Xmax - không thường xuyên Chủ đề tab Vents bao gồm bảng "Khỏang tiết diện mặt cắt ngang đề xuất cho âm nhạc danh nghĩa" cho biết lỗ thông inch (152 mm) đủ cho loa trầm 15 inch điển hình chí chúng tơi nhận chút Diện tích lỗ thơng có đường kính 6.456 inch 32.74 inch vng (211.2 sq.cm) Chúng muốn thử sử dụng hai lỗ thơng inch (101,6 mm) ống PVC inch có sẵn Diện tích lỗ thơng có đường kính inch 12,57 inch vng tổng diện tích cho hai lỗ thơng 25,14 inch vuông (162,1 sq.cm) Hãy thử điều xem hoạt động Nhập "2" cho "Số lỗ thông hơi" nhập inch cho đường kính lỗ thơng (Dv) hình đây: BassBox Pro tính tốn lỗ thơng dài thời gian chiều dài sử dụng 23,42 inch (594,9 mm) Tuy nhiên, đủ ngắn để vừa hộp màu giá trị Lv màu đen thay màu đỏ Chúng bỏ qua lỗ thông (QLv) chương trình ước tính chúng nội Lưu ý: Chiều dài dài dẫn đến tổn thất lỗ thơng cao ma sát độ nhớt khơng khí di chuyển qua hai lỗ thơng có chiều dài Tuy nhiên, sản phẩm phụ tránh khỏi việc điều chỉnh hộp đến tần số thấp Chúng ta xem lại lỗ thông lần kiểm tra đồ thị Vent Air Velocity • Chọn tab Thiết kế hộp làm việc kích thước hộp Hình dạng hộp mặc định cho hộp đơn lăng kính vng tối ưu Nó buộc kích thước để phù hợp với tỷ lệ định để giảm thiểu vấn đề "sóng đứng" hộp Chúng tơi khơng cần phải quan tâm đến sóng đứng loa siêu trầm chúng tơi hoạt động mức cao 90 Hz với bước sóng 151 inch (3835 mm) dài gấp nhiều lần so với kích thước hộp lớn mà chúng tơi sử dụng Chúng tơi muốn tồn quyền kiểm sốt kích thước hộp chúng tơi chuyển sang hình dạng lăng kính vng Đặt hình dạng hộp thành "lăng kính, hình vng" hình đây: Chúng tơi sử dụng kích thước "Nội bộ" giúp theo dõi độ sâu bên để xem gần với chiều dài lỗ thơng Nếu cần, đặt kích thước thành "Nội bộ" Bởi hộp chúng tơi lớn, chúng tơi muốn xây dựng với vật liệu cứng nhắc mạnh mẽ MDF (fiberboard mật độ trung bình) vật liệu xây dựng phổ biến cho hộp Chúng sử dụng MDF inch để nhập inch (25,4 mm) cho bề dày tường phía trước độ dày thành bên Chúng không muốn mặt trước hộp trông lớn nên thử nhập chiều cao (A) 24 inch (609,6 mm) chiều rộng (B) 18 inch (457,2 mm) Kể từ khối lượng nội (Vb) bị khóa, BassBox Pro tính tốn kích thước cuối Nó tính tốn độ sâu (C) 27,72 inch (704,1 mm) Bản vẽ hộp ba chiều trơng giống hình vẽ hình minh họa Lưu ý nhãn "A" "B" đánh dấu bóng mờ sáng biết tham số nhập bảo vệ (bị khóa) chúng tơi thay đổi Ngược lại, kích thước "C" thay đổi chương trình thấy khối lượng hộp thay đổi Lưu ý: Bạn thay đổi kích thước bị khóa kích thước mở khóa cách nhấp vào nhãn chúng • Tiếp theo nhập phương pháp lắp đặt trình điều khiển độ dày thành ống thơng gió Điều cho phép BassBox Pro tài khoản tài sản cho khối lượng mà trình điều khiển lỗ thông thay bên hộp Chọn tab Nội Chúng tơi có kế hoạch để tn gắn kết trình điều khiển hộp để thiết lập trình điều khiển gắn kết "Flush" hiển thị phần "Khối lượng hộp Displaced trình điều khiển" phần bên trái tab Nội thất BassBox Pro ước tính người lái xe thay 0,0618 feet khối (1,8 lít) bên hộp Ống PVC dự định sử dụng cho lỗ thơng có độ dày wll 1/8 inch (3,2 mm), nhập 0,125 inch cho kích thước "B" phần "Khối lượng hộp bị cách ly cổng" phần bên phải Tab nội thất Đây giá trị mặc định cho "B" Cũng lưu ý kích thước "A", độ sâu mà lỗ thơng nhơ hộp, tính tốn cho cách trừ độ dày thành ống phía trước từ độ dài lỗ thơng (Lv) BassBox Pro tính tốn hai lỗ thơng thay tổng cộng 0.368 feet khối (10.4 lít) bên hộp Chúng tơi có kế hoạch để cứng lại tường hộp với niềng Nếu muốn, nhập kích thước số lượng dấu ngoặc phần thẻ Nội để khối lượng di dời dấu ngoặc trừ khỏi khối lượng hộp (Vb) Tuy nhiên, điều thường không cần thiết trừ niềng chiếm phần đáng kể nội thất hộp (Điều người lái xe venrts - nhiên, chương trình tự động tính tiền cho họ.) Chúng tơi chọn bỏ qua khối lượng dịch chuyển brace chúng tơi mong đợi tương đối nhỏ Chúng ta kết thúc với cửa sổ Box Properties lúc Đóng cách nhấp vào nút "Chấp nhận" Đánh giá hiệu suất Cho đến thứ tốt Thiết kế tạo phản hồi mà chúng tơi muốn Nhưng hoạt động khu vực khác? Loa lớn đến mức nào? Vì chúng tơi sử dụng tổng diện tích lỗ thơng nhỏ so với đề xuất, có vấn đề khơng? Biểu đồ hiệu suất trả lời câu hỏi Chúng bỏ qua biểu đồ Đáp ứng Biên độ Bình thường hóa thảo luận trước Vì đồ thị chứa hai dòng lơ, xóa chúng lấy lơ Nếu bật, bắt đầu cách tắt trỏ lệnh "Con trỏ> Ẩn" trình đơn bật lên biểu đồ (Ctrl + H) Sau chọn lệnh "Xóa> Tất đồ thị" từ trình đơn bật lên biểu đồ (Ctrl + Y) Cuối cùng, nhấp vào nút "Lô" bảng điều khiển thiết kế (Ctrl + 1) Biểu đồ Response Amplitude Custom chọn với tab biểu đồ "CA" (Ctrl + F2) Nó giống với biểu đồ phản ứng biên độ chuẩn hóa ngoại trừ biểu thị mức áp suất âm mà loa tạo trục mét (3,3 feet) với công suất đầu vào định Chúng sử dụng 600 watt mức cơng suất tối đa SledgeBeast 6000 cơng suất tối đa mà khuếch đại sản xuất kênh thành tải ohm ưu ý kết quả: loa tạo 117 dB từ khoảng 28 đến 51 Hz tiếp tục với 116 dB đến 176 Hz Điều thích hợp cho rạp hát gia đình chúng tơi - đặc biệt kể từ đánh giá sức mạnh hai loa trầm khuếch đại mức độ RMS liên tục hai xử lý mức đỉnh cao Biểu đồ Âm lượng tối đa chọn với tab biểu đồ "AP" (Ctrl + F3) Nó cho biết mức độ lượng âm mà loa sản xuất trước đạt đến giới hạn dịch chuyển trạng thái ổn định giới hạn nhiệt Trong trường hợp chúng tôi, loa giới hạn nhiệt xuống 19 Hz Dưới 19 Hz bị dịch chuyển Xmax cơng suất âm tối đa giảm nhanh Nó khơng phổ biến cho loa trầm để mức thấp trước đạt đến giới hạn tham quan trạng thái ổn định minh chứng cho đánh giá Xmax cao Biểu đồ Công suất đầu vào điện tối đa chọn với tab biểu đồ "EP" (Ctrl + F4) Nó có nguồn gốc từ đồ thị Công suất Âm lượng Tối đa cho biết mức độ khuếch đại cơng suất mà loa xử lý trước đạt đến giới hạn chuyển dịch giới hạn nhiệt Biểu đồ cho thấy loa xử lý tồn 600 watt cơng suất từ khuếch đại xuống 19 Hz với điều kiện tín hiệu đầu khuếch đại khơng bị bóp méo "bị cắt" Nó khơn ngoan để bảo vệ trình điều khiển thời điểm với lọc thông cao subsonic Điều bảo vệ woofer không bị "xả" lỗ thông Biểu đồ Displacement Cone chọn với tab biểu đồ "CD" (Ctrl + F5) Nó cho thấy bao xa hoành cuộn dây giọng nói phải với sức mạnh đầu vào định Chúng tơi sử dụng 600 watt mức công suất tối đa SledgeBeast 6000 Lưu ý dòng âm mưu thay đổi cường độ tăng lên mức Xmax 16 mm để hiển thị loa trầm vượt giới hạn tham quan tuyến tính cực đại Điều xảy khoảng 17 Hz nhấn mạnh cần thiết phải thêm lọc thông thấp để bảo vệ loa trầm đề cập trước Biểu đồ tích cực loa trầm nằm giới hạn tham quan xuống đến nhỏ 20 Hz nên có độ méo tương đối thấp Biểu đồ Vent Air Velocity chọn với tab đồ thị "VV" (Ctrl + F6) Nó cho thấy khơng khí nhanh rung lỗ thơng với cơng suất đầu vào định Chúng sử dụng 600 watt mức cơng suất tối đa SledgeBeast 6000 Trước chúng tơi định sử dụng tổng diện tích lỗ thơng nhỏ so với khuyến cáo để giảm chiều dài lỗ thông xuống kích thước dễ quản lý Điều gây mối quan tâm giảm diện tích lỗ thơng khiến vận tốc gió khơng khí tăng lên May mắn thay, thể biểu đồ trên, khơng cần phải lo lắng vận tốc khơng khí thơng khơng tăng 35 mét giây (113 feet giây) Nếu dòng âm mưu tăng lên mức này, có cường độ thay đổi giống cốt truyện làm đồ thị Cone Displacement Lưu ý: 35 m / s 10% vận tốc âm khơng khí Lý tưởng vận tốc khơng khí thông nên giữ mức để tránh nhiễu khơng khí Một số nhà thiết kế chí thích giữ tốc độ khơng khí thơng 5% vận tốc âm Đồ thị trở kháng hệ thống chọn với tab biểu đồ "Tôi" (Ctrl + F7) Nó cho thấy trở kháng loa Đỉnh 11,1 Hz cộng hưởng lỗ thơng hơi, chúng Minima 19,7 Hz cộng hưởng hệ thống hộp Đỉnh thứ hai 30,4 Hz cộng hưởng người lái xe hộp Lưu ý: Sự cộng hưởng người lái xe tần số cao hộp khơng khí tự (Fs) Đơi khó xác định vị trí xác đỉnh cực tiểu Mẹo: Pha trở kháng phải qua độ đỉnh cực tiểu (trừ đỉnh đặt cách gần nhau) Đồ thị trở kháng hệ thống hữu ích vài lý Nếu loa kết nối trực tiếp với khuếch đại, hiển thị tải mà khuếch đại phải "điều khiển" Trong trường hợp này, khuếch đại phải có khả lái xe tải ohm Nếu loa bao gồm mạng chéo thụ động, đồ thị cho thấy trở kháng mà mạng chéo "nhìn thấy" Điều quan trọng thiết kế mạng chéo thường muốn nhìn thấy trở kháng phẳng Biểu đồ Response Response chọn với tab biểu đồ "P" (Ctrl + F8) Nó cho thấy có sóng âm phát từ loa tụt hậu phía sau tín hiệu đầu vào cấp nguồn cho loa Độ trễ biểu diễn dạng góc pha theo độ theo nghĩa đen khác biệt pha tín hiệu đầu vào pha tín hiệu đầu Lưu ý sóng âm tần số thấp không tụt hậu 270 ° Điều có nghĩa tín hiệu đầu khơng bị trễ phía sau đầu vào ba phần tư bước sóng Hãy nhớ bước sóng đầy đủ yêu cầu quay 360 ° pha Lưu ý: Lý phản ứng pha giảm xuống ° 140 Hz phản ứng cảm ứng cuộn dây âm loa trầm Lý tưởng phản ứng pha phải đường thẳng hoàn toàn ° (0 độ) dịch pha May mắn thay, thay đổi góc pha hiển thị không gây hại đáng kể độ trung thực Tuy nhiên, thay đổi đột ngột đột ngột góc pha vấn đề đáng kể cần tránh Biểu đồ Độ trễ nhóm chọn tab biểu đồ "GD" (Ctrl + F9) Nó giống với biểu đồ Phase Response cho thấy có sóng âm phát từ loa tụt lại phía sau tín hiệu đầu vào cấp nguồn cho loa Tuy nhiên, biểu đồ thể thông tin chậm trễ mili giây bắt nguồn từ độ dốc phản ứng pha Lý tưởng không nên chậm trễ Trong thực tế, thay đổi không gây hại đáng kể độ trung thực Tuy nhiên, thay đổi đột ngột đột ngột nhóm trễ vấn đề quan trọng cần tránh Thiết kế chúng tơi có độ trễ nhóm đáng kể làm giảm đáp ứng tức thời Đây có lẽ khía cạnh yếu thiết kế May mắn thay, chậm trễ nhóm khơng bắt đầu tăng lên nhanh chóng khoảng 40 Hz tần số thấp nghi ngờ hầu hết người nghe phân biệt vấn đề Nếu chậm trễ nhóm mối quan tâm nghiêm trọng, chúng tơi cần phải chuyển sang thiết kế hộp kín Tuy nhiên, làm điều này, hy sinh phản ứng bass F3 thấp mà nhận từ thiết kế hộp kín khoảng 33 Hz thay 20 Hz đạt với thiết kế hộp thông Khi định cân để thực thiết kế loa, điều quan trọng phải tập trung vào mục đích loa Mục đích tăng "thuyết thực xúc giác" rạp hát nhà chúng tơi Nói cách khác, muốn "cảm nhận" âm bass Đáp ứng vững xuống đến 20 Hz chắn cho phép trải nghiệm điều Nếu loa siêu trầm thiết kế phần loa giám sát cho phòng thu mơi trường nghe quan trọng khác có âm tần số thấp, chúng tơi đặt ưu tiên lớn cho phản hồi trễ nhóm phẳng Phần kết luận Bước cuối thiết kế xem lại danh sách phận muốn, tạo in Mở cửa sổ Thuộc tính hộp cách nhấp vào nút "Hộp" bảng điều khiển thiết kế (Ctrl + B) Chọn tab Danh sách phận Bản vẽ phần danh sách thứ nguyên xuất sau: Lưu ý lỗ thông bao gồm vẽ danh sách phận Vì hộp lớn nên tường có xu hướng uốn cong dễ dàng hộp nhỏ Lý tưởng nhất, âm nên phát từ loa trầm lỗ thông - hai bên Đây lý chọn sử dụng MDF dày inch cho tất bên Ngồi ra, chúng tơi nặng nề giằng nội thất hộp để củng cố thêm tường Xem chủ đề Xây dựng hộp cho đề xuất bổ sung Chúng định gắn hai lỗ thông vào mặt trước hộp bên loa trầm thể hình minh họa Điều quan trọng giữ cho hai đầu lỗ thoát khỏi tường niềng bên hộp cho luồng khơng khí vào khỏi lỗ thơng không bị ảnh hưởng Để thực điều này, di chuyển chúng gần với loa trầm Lý tưởng nhất, đầu lỗ thông phải cách đường cấu trúc gần nhất đường kính Vì lỗ thơng có đường kính bên inch (101,6 mm), nên giữ chúng cách tường bên phía inch Như bạn thấy điều tỏ khó khăn khơng có nhiều chỗ lại sau vị trí lắp đặt loa trầm xác định Nói chung, loa trầm lỗ thơng gắn nơi - phía sau vì, tần số thấp tạo loa siêu trầm này, âm phát từ loa trầm lỗ thông đa hướng Và bước sóng q dài nên không cần phải lo ngại vấn đề pha lỗ thông gắn phía bên so với loa trầm Tóm lại, hộp thông phức tạp thiết kế so với hộp kín Hầu hết trung tâm vấn đề thiết kế lỗ thông Lỗ thông cần đủ lớn để tránh nhiễu loạn khơng khí Điều dẫn đến vấn đề phổ biến nhất: lỗ thông dài để vừa vặn hộp Điều thường xảy cố gắng điều chỉnh hộp nhỏ đến tần số thấp Sẽ có tình mà lỗ thơng khơng hoạt động hộp nhỏ Điều dễ dàng xảy với thiết kế đa ổ đĩa ghép cặp trình điều khiển đẳng hướng yêu cầu nửa dung lượng hộp mà trình điều khiển đơn yêu cầu Một hộp tản nhiệt thụ động lựa chọn tốt vấn đề trở thành unsolvable Điều kết thúc ví dụ hộp thơng Chúng tơi hy vọng hữu ích Vui lòng xem lại ví dụ khác để biết thêm thông tin thiết kế hộp ... khăn khơng có nhiều chỗ lại sau vị trí lắp đặt loa trầm xác định Nói chung, loa trầm lỗ thơng gắn nơi - phía sau vì, tần số thấp tạo loa siêu trầm này, âm phát từ loa trầm lỗ thông đa hướng Và... song song làm cho khơng khơn ngoan để kết hợp loa trầm song song với loa trầm có dây tương tự khác thiết kế nhiều loa trầm trở kháng tổng thể q thấp Series Các cuộn dây thoại kết nối có dây từ... mm) ống PVC inch có sẵn Diện tích lỗ thơng có đường kính inch 12,57 inch vng tổng diện tích cho hai lỗ thông 25,14 inch vuông (162,1 sq.cm) Hãy thử điều xem hoạt động Nhập "2" cho "Số lỗ thông hơi"
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm thùng loa có ống thông hơi., Hướng dẫn làm thùng loa có ống thông hơi.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn