Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8 đáp án

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Luyện đề TSĐH 2017 môn Vật lý - Đề Đáp án blackonyx/Captur Câu C (Bỏ) Câu B Câu A Ta có: Ứng với giá trị L,C ta có giá trị Mặt khác: Vậy điện dung tụ điện biến thiên đoạn [4pF,16pF] Câu B Photon tồn trạng thái chuyển động, khơng có photon đứng n Câu B Rơ - to có cặp cực nên ta có p = vòng/phút Câu B Đèn sáng Vẽ đường tròn Trong chu kì, đèn sáng điện áp từ vị trí góc tròn, ứng với Thời gian đèn sáng chu kì T/4=0,0025s Câu C +)Mắc song song: +)Mắc nối tiếp: (2) Giải hệ (1) (2) Câu A (1) đến đường Để công suất tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại : Câu C Câu 10 A Câu 11 D Ta có Câu 12 B Ta có Hai nguồn dao động pha.Điều kiện để điểm dao động với biên độ cực đại Như có điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AM Câu 13 D +) Vận tốc sóng âm tăng dần theo thứ tự truyền mơi trường khí, lỏng, rắn +) Sóng âm truyền mơi trường vật chất rắn lỏng khí B +) Trong chất khí chất lỏng, sóng âm sóng dọc C đúng, D sai Chọn đáp án D Câu 14 D Ta có M vân sáng bậc N vân tối thứ Giữa M N có vân sáng bậc Câu 15 A Gọi Ta có: độ lệch pha so với i (Ta xét tới giá trị góc) A Mặt khác: Mặt khác : Từ (1)(2) ta dễ nhận thấy Câu 16 B Do chiết suất nước tia tăng theo thứ tự Đi từ mặt nước lên ta gặp tia chàm, lục, da cam Chọn đáp án B Câu 17 B Khi lò xo li độ x=4 , chiều dài lò xo (lo chiều dài tự nhiên lò xo) Giữ trung điểm lò xo →Vị trí cân cách điểm giữ đoạn Tọa độ M so với vị trí cân Tại vật M có động Con lắc có độ cứng K1=2K Ta có Câu 18 C Câu 19 A Ta có độ lệch pha sóng: Câu 20 C Ta có: Câu 21 A Ta có u chậm pha góc tức vị trí góc pha u Câu 22 C Câu 23 D Hao phí giảm lần Hiệu điện đầu đường dây phải tăng lần Chọn đáp án D Câu 24 D Khi cho rời xa khoảng vân tăng dần +)Khi vị trí đầu tiên: H ứng với vân tối thứ 3, k=2,5 +)Dịch chuyển đến vị trí H cực đại lần đầu ứng với vị trí vân sáng thứ D=0,4 m +)Khi vị trí mà H cực tiểu lần cuối ứng với vân tối D=1,6m vị trí cách 1,6-0,4=1,2m Chọn đáp án D Câu 25 C Gọi x vị trí hai chất điểm có vị trí, hai dao động vng pha nhau, nên có: cm → Chọn D Câu 26 B Trong dao động điều hòa, lực kéo về.F = ma pha với gia tốc nên sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 27 D Để hình thành sóng dừng sợi dây đầu cố định đầu tự độ dài dây phải số lẻ lần phần tư bước sóng, số nửa ngun lần nửa bước sóng Câu 28 C Các tần số liên tiếp 40 Hz, 80 Hz, 120 Hz, … 40k Hz → Họa âm có tần số fo = 40 Hz → Âm phát có tần số 40 Hz Câu 29 B Câu 30 B Câu 31 C Câu 32 A Pha ban đầu điện tích → t = T/2, pha điện tích –π → dòng điện tức thời có độ lớn cực đại Câu 33 A Câu 34 C Câu 35 C Chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục, áp suất thấp phát quang phổ vạch Câu 36 A Câu 37 D Trường hợp xét nguyên tử Từ đề suy electron chuyển từ quỹ đạo L lên quỹ đạo N (n = lên n = 4), trình chuyển trạng thái bản, nguyên tử phát tối đa photon tương ứng với chuyển dời N→M; M→L; L→K Câu 38 B Câu 39 C Mẫu Bohr đưa khái niệm trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định, mẫu Rơdơ-pho khơng có khái niệm trạng thái dừng Câu 40 C + Trên hình + Từ đến hết s : Điểm M từ biên dương sang biên âm quay lại vị trí + Vẽ đường tròn lượng giác từ đến hết s : góc → Chọn C ... truyền mơi trường vật chất rắn lỏng khí B +) Trong chất khí chất lỏng, sóng âm sóng dọc C đúng, D sai Chọn đáp án D Câu 14 D Ta có M vân sáng bậc N vân tối thứ Giữa M N có vân sáng bậc Câu 15 A... da cam Chọn đáp án B Câu 17 B Khi lò xo li độ x=4 , chiều dài lò xo (lo chiều dài tự nhiên lò xo) Giữ trung điểm lò xo →Vị trí cân cách điểm giữ đoạn Tọa độ M so với vị trí cân Tại vật M có động... Câu 18 C Câu 19 A Ta có độ lệch pha sóng: Câu 20 C Ta có: Câu 21 A Ta có u chậm pha góc tức vị trí góc pha u Câu 22 C Câu 23 D Hao phí giảm lần Hiệu điện đầu đường dây phải tăng lần Chọn đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8 đáp án , Luyện đề TSĐH 2017 môn vật lý đề 8 đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn