Đề lý thuyết hay và khó số 7 môn vật lý

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Tia tử ngoại ứng dụng để: A tìm khuyết tật bên vật đúc B chụp điện, chẩn đoán gãy xương C kiểm tra hành lý khách máy bay D tìm vết nứt bề mặt vật Câu Phát biểu sau dao động cưỡng sai? A Biên độ dao động cưỡng thay đổi trình vật dao động B Dao động cưỡng dao động vật tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa theo thời gian C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng đạt giá trị cực đại tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ Câu Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng kg, lò xo có độ cứng 1000 N/m Khi đặt lực cưỡng f1 = F0cos(8πt + π/2) (V); f2 = F0cos(9πt + π/2) (N); f3 = F0cos(10πt + π/2) (N) lắc dao động với biên độ A1, A2, A3 Hệ thức A A1 > A2 > A3 B A1 < A2 < A3 C A3 > A1 > A2 D A2 > A3 > A1 Câu Trong dao động điều hòa: A Thế động khơng biến thiên điều hòa B Thế động biến thiên điều hòa chu kỳ với li độ x C Thế động biến thiên điều hòa tần số với li độ x D Thế động biến thiên điều hòa với tần số gấp đơi tần số li độ x Câu Phát biểu sau tia hồng ngoại không ? A Tia hồng ngoại vật nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát quang số chất khí C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại có tần số nhỏ 4.1014 Hz Câu Sóng điện từ đài phát cơng suất lớn truyền điểm mặt đất A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng ngắn D sóng dài Câu Điều sau sai nói tia hồng ngoại tia tử ngoại A Cùng chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí mạnh C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng làm đen kính ảnh D Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng nhìn thấy mắt thường Câu Một lắc lò xo gồm lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tần số góc dao động lắc : A B C D Câu Đại lượng U đo gián tiếp thông qua đại lượng X, Y, Z cho hệ thức: U = XY/Z Các phép đo X, Y, Z có giá trị trung bình Xtb, Ytb, Ztb sai số tuyệt đối ∆X, ∆Y, ∆Z Sai số tương đối phép đo U A B C D Câu 10 Tia hồng ngoại tia xạ A khơng có tác dụng nhiệt B đơn sắc có màu hồng C biến điệu sóng điện từ cao tần D phát vật bị nung nóng 20000C Câu 11 Chọn phương án sai nói tia Rơnghen (tia X) A tác dụng lên kính ảnh B khơng xun qua lớp chì dày cỡ vài cm C xạ điện từ D khơng có khả đâm xuyên Câu 12 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ không phụ thuộc vào A pha ban đầu hai dao động thành phần B biên độ dao động thứ hai C biên độ dao động thứ D tần số hai dao động Câu 13 Tia hồng ngoại khơng có tính chất sau đây? A Biến điệu sóng điện từ B Làm phát quang số chất C Tác dụng nhiệt mạnh D Tác dụng lên số loại phim ảnh Câu 14 Ở đâu xuất điện từ trường A Xung quanh điện tích đứng yên B Xung quanh dòng điện khơng đổi C Xung quanh tụ điện tích điện ngắt khỏi nguồn D Xung quanh chổ có tia lửa điện Câu 15 Điều sau sai nói mối quan hệ giữa điện trường từ trường A Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường cảm ứng tự tồn không gian B Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy C Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường mà tồn dây dẫn D Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường biến thiên ngược lại Câu 16 Một sóng điện từ truyền từ đài phát sóng Hà Nội đến máy thu Biết cường độ điện trường cực đại 10 (V/m) cảm ứng từ cực đại 0,15 (T) Tại điểm A có sóng truyền hướng Bắc theo phương nằm ngang, thời điểm cường độ điện trường (V/m) có hướng Đơng véc tơ cảm ứng từ có hướng độ lớn là: A Hướng xuống 0,06 (T) B Hướng xuống 0,075 (T) C Hướng lên 0,075 (T) D Hướng lên 0,06 (T) Câu 17 Dùng đồng hồ đa số có núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo Để đo điện áp xoay chiều ta đặt núm xoay vị trí A DCA B ACA C ACV D DCV Câu 18 Cho hai dao động điều hòa có phương trình : đúng: Chọn phát biểu sau A Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ pha với dao động thứ hai Câu 19 Một nguồn sáng gồm có xạ λ1 = 0,24 μm, λ2 = 450 nm, λ3 = 0,72 μm, λ4 = 1500 nm Đặt nguồn trước ống chuẩn trực máy quang phổ buồng ảnh máy ta thấy A vạch sáng có màu riêng biệt B vạch sáng có màu riêng biệt C vạch sáng có màu tổng hợp từ màu D dải sáng liên tục gồm màu Câu 20 Hạt nhân tạo thành hạt A êlectron nuclôn B prôtôn nơtron C nơtron êlectron D prơtơn êlectron Câu 21 Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ trung bình phần tử môi trường B tốc độ dao động phần tử mơi trường C qng đường sóng truyền chu kì sóng D tốc độ lan truyền dao động môi trường Câu 22 Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = Acosωt Thế vật thời điểm t A B C D Câu 23 Khi gia tốc chất điểm dao động điều hòa cực đại thì: A Li độ đạt cực tiểu B Thế khơng C Li độ khơng D Vận tốc đạt cực đại Câu 24 Trong giao thoa sóng cơ, cho λ bước sóng khoảng cách giữa điểm dao động với biên độ cực đại điểm cực tiểu gần đoạn nối hai nguồn là: A λ B 0,125λ C 0,25λ D 0,5λ Câu 25 Đặt hiệu điện U vào điện trở R dòng điện chạy qua có cường độ dòng điện I Cơng suất tỏa nhiệt điện trở khơng tính cơng thức công thức ? A B C D Câu 26 Chọn câu sai nói dao động tắt dần A Dao động tắt dần chậm dao động có biên độ tần số giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân làm tắt dần dao động lắc lực ma sát mơi trường lắc dao động C Lực ma sát sinh công âm làm lắc giảm dần D Tùy theo lực ma sát lớn hay nhỏ mà dao động ngừng lại (tắt) nhanh hay chậm Câu 27 Tia X, không dùng để? A Chiếu điện, chụp điện y học B Chụp ảnh trái đất từ vệ tinh C Kiểm tra hành lí hành khách máy bay D Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn Câu 28 Phát biểu sai nói sóng điện từ? A sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kỳ C sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến D sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha 0,5π Câu 29 Một vật dao động trì phát biểu sau sai? A Tần số tần số riêng hệ B Chu kì khơng đổi C Biên độ không đổi D Khi tần số ngoại lực gần tần số riêng biên độ tăng Câu 30 Dao động cưỡng có biên độ lớn khi: A tần số dao động cưỡng lớn B tần số ngoại lực gần tần số riêng hệ C biên độ dao động cưỡng lớn D biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu 31 Trong thí nghiệm tế bào quang điện, kim loại dùng làm catot có bước sóng giới hạn λ0 Khi chiếu đồng thời xạ có bước sóng khác λ1 λ2 xác định hiệu điện hãm Uλ cường độ dòng điện bão hòa Ibh Khi tắt xạ có bước sóng λ1 hiệu điện hãm khơng đổi, song cường độ dòng quang điện bão hòa giảm Kết luận sau đúng? A B C D Câu 32 Suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A từ thông cực đại qua mạch B từ thông cực tiểu qua mạch C điện trở mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch Câu 33 Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối giữa tụ C thay đổi khoảng cách giữa tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Câu 34 Để giảm tốc độ quay rô-to p lần mà vẫn giữ nguyên tần số f dòng điện máy phát điện xoay chiều pha, người ta dùng cách sau đây? A Rô-to nam châm vĩnh cửu có p cặp cực B Rơ-to nam châm điện có 2p cặp cực C Rơ-to nam châm vĩnh cửu có p cực D Rơ-to nam châm điện có p cực Câu 35 Quang phổ vạch chất khí lỗng có số lượng vạch vị trí vạch phụ thuộc vào A áp suất B chất chất khí C cách kích thích D nhiệt độ Câu 36 Khi đoạn mạch điện xoay chiều RLC có cộng hưởng điện, điện trở R giảm A hệ số cơng suất mạch giảm B điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giảm C công suất tiêu thụ mạch giảm D điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở không đổi Câu 37 Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa, ngược pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng λ Cực tiểu giao thoa nằm những điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới bằng: A 2kλ với k = 0, ±1, ±2,… B (2k + 1) λ với k = 0, ±1, ±2,… C kλ với k = 0, ±1, ±2,… D (k + 0,5) λ với k = 0, ±1, ±2,… Câu 38 Năng lượng liên kết riêng lượng A cẩn cung cấp cho hạt nhân ban đầu để phản ứng hạt nhân thu lượng xảy B tỏa hạt nhân tự phân rã dạng động hạt nhân C tối thiểu cần cung cấp cho hạt nhân để phá vỡ thành nuclơn riêng lẻ D liên kết tính cho nuclon hạt nhân Câu 39 Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử R, L, C mắc nối thứ tự điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f thay đổi Mạch cộng hưởng, ta tăng f từ giá trị cộng hưởng, phát biểu sau khơng xác? A UC giảm B UR giảm C I giảm D UL giảm Câu 40 Cho hai cầu kim loại bán kính nhau, tích điện dấu tiếp xúc với Các điện tích phân bố hai cầu hai cầu rỗng; A cầu đặc phân bố thể tích, cầu rỗng mặt ngồi B cầu đặc cầu rỗng phân bố thể tích C cầu đặc cầu rỗng phân bố mặt D cầu đặc phân bố mặt ngoài, cầu rỗng phân bố thể tích thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... động lệch pha 0,5π Câu 29 Một vật dao động trì phát biểu sau sai? A Tần số tần số riêng hệ B Chu kì khơng đổi C Biên độ không đổi D Khi tần số ngoại lực gần tần số riêng biên độ tăng Câu 30 Dao... qua mạch Câu 33 Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối giữa tụ C thay đổi khoảng cách giữa tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Câu 34 Để giảm... có hướng độ lớn là: A Hướng xuống 0,06 (T) B Hướng xuống 0, 075 (T) C Hướng lên 0, 075 (T) D Hướng lên 0,06 (T) Câu 17 Dùng đồng hồ đa số có núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo Để đo điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 7 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 7 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn