Đề lý thuyết hay và khó số 5 môn vật lý

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, i = I0cos ωt cường độ dòng điện qua mạch u = U0cos(ωt + φ) điện áp hai đầu đoạn mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch tính theo biểu thức A P =UI B P = 1/2 U0I0cosφ C P = I2Z D P = RI02 Câu Hạt nhân bền hạt nhân , gọi ∆m1 ∆m2 độ hụt khối X Y Biểu thức sau đúng? A A1Z1 > A2Z2 B ∆m1A1 > ∆m2A2 C ∆m1A2 > ∆m2A1 D A1Z2 > A2Z1 Câu Một dây đàn có chiều dài a (m) ( a số) dao động với tần số f = (Hz), hai đầu cố định Tốc độ truyền sóng dây v = 2a (m/s) Âm dây đàn phát là: A họa âm bậc B âm C họa âm bậc D họa âm bậc Câu Tán sắc ánh sáng tượng A chùm sáng trắng bị phân tích thành màu qua lăng kính B chùm tia sáng trắng bị lệch phía đáy lăng kính truyền qua lăng kính C tia sáng đơn sắc bị đổi màu qua lăng kính D chùm sáng phức tạp bị phân tích thành nhiều màu đơn sắc qua lăng kính Câu Điểm giống ánh sáng huỳnh quang lân quang A thời gian phát quang kéo dài B có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng kích thích C tắt sau dừng ánh sáng kích thích D thường xảy với chất lỏng chất khí Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có biểu thức u =100cos(100πt - π/2) V, i= 10cos(100πt -π/4) A Kết luận sau đúng? A Hai phần tử R, L B Hai phần tử L, C C Hai phần tử R, C D Tổng trở mạch 10√2Ω Câu Tác dụng cuộn cảm với dòng điện xoay chiều A ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều B gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn C cho phép dòng điện qua theo chiều D gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn Câu Chọn phát biểu sai nói tia X A Tia X cứng có bước sóng nhỏ tia X mềm B Tia X khơng có tác dụng lên kính ảnh C Tia X gây tượng quang điện với kim loại D Tia X tạo ống Ront-gen Câu Một điểm cách điện tích khoảng cố định khơng khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải Khi đổ chất điện mơi có số điện mơi bao chùm điện tích điểm điểm xét cường độ điện trường điểm có độ lớn hướng A 8000 V/m, hướng từ trái sang phải B 8000 V/m, hướng từ phải sang trái C 2000 V/m, hướng từ phải sang trái D 2000 V/m hướng từ trái sang phải Câu Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều? 10 A Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn chu kỳ dòng điện C Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng thời gian D Công suất tỏa nhiệt tức thời đoạn mạch có giá trị cực đại √2 lần cơng suất tỏa nhiệt trung bình Câu Cơng lực điện trường làm điện tích dịch chuyển dọc theo đường sức tính theo cơng 11 thức A A = qE B A = qd C A = qEd D A = CU Câu Chọn phát biểu sai dao động cưỡng 12 A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Lực cản môi trường ảnh hưởng đến biên độ dao động cưỡng D Chu kì dao động cưỡng chu kì riêng hệ dao động Câu Nhận định sau không đường sức điện trường gây điện tích 13 điểm + Q? A Là tia thẳng B Có phương qua điện tích điểm C Có chiều hường phía điện tích D Khơng cắt Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng trường trọng lực, dao động điều hòa 14 Động lắc A có giá trị cực đại đàn hồi cực đại lò xo B biến thiên điều hòa với tần số tần số dao động C không đổi theo thời gian D biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu Đơn vị suất điện động 15 A ampe (A) B vôn (V) C fara (F) D vôn/mét (V/m) Câu Chiều chùm sáng hẹp song song coi tia sáng gồm thành phân đơn sắc 16 vàng, lục, lam, chàm từ khơng khí tới mặt phân cách với nước cho góc tới khác khơng Góc lớn hợp tia phản xạ tia khúc xạ ánh sáng A lục B vàng C chàm D lam Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U√2 cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R 17 nối tiếp với cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Ban đầu điều chỉnh tụ điện để cơng suất mạch cực đại, sau giảm giá trị C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ A tăng B giảm C Ban đầu tăng, sau giảm D ban đầu giảm, sau tăng Câu Hiện tượng cộng hưởng điện mạch (RLC) xảy rõ nét 18 A cuộn dây có độ tự cảm nhỏ B tụ điện có điện dung lớn C điện trở mạch nhỏ D tần số riêng mạch lớn Câu Phát biểu sai ? 19 Tại vị trí xác định khơng gian có sóng điện từ lan truyền cường độ điện trường cảm ứng từ dao động A pha B hai phương vng góc C tần số D biên độ Câu Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện 20 xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu Sẽ khơng có ý nghĩa ta nói số điện mơi 21 A hắc ín ( nhựa đường) B nhựa C thủy tinh D nhơm Câu Các hạt tải điện chất khí 22 A ion âm, electron B ion dương, ion âm electron C electron D ion dương, electron Câu vuông 23 Một electron bay vào không gian có từ trường với vận tốc ban đầu góc cảm ứng từ Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đôi thì: A bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm nửa B bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên lần C bán kính quỹ đạo electron từ trường tăng lên gấp đơi D bán kính quỹ đạo electron từ trường giảm lần Câu Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) (ωt + φ) gọi 24 A pha ban đầu B góc mà véctơ quay quét thời gian t C tần số góc D pha dao động thời điểm t Câu Nguồn sáng sau phát quang phổ vạch? 25 A đèn dây tóc B hồ quang điện C mặt trời D đèn huỳnh quang Câu Phát biểu sau không đúng? 26 A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng C Chu kì dao động cưỡng khơng chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu Biên độ dao động cưỡng không thay đổi thay đổi 27 A biên độ ngoại lực B tần số ngoại lực C pha ban đầu ngoại lực D lực ma sát mơi trường Câu Sóng vi ba lò vi sóng phát có tần số 2450 MHz Sóng thuộc loại 28 A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C sóng siêu âm D sóng vơ tuyến Câu Đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện 29 A hiệu điện hai tụ B điện dung tụ điện C điện tích tụ điện D cường độ điện trường hai tụ Câu Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp AB cách 68 mm, dao động điều hòa 30 tần số pha theo phương vng góc với mặt nước Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân cách đoạn ngắn 5mm Điểm C trung điểm AB Trên đường tròn tâm C bán kính 20mm nằm mặt nước có điểm dao động với biên độ cực đại: A 20 B 16 C 18 D 14 Câu Hình kí hiệu với hướng từ trường tác dụng lực Lorenxo lên 31 hạt điện tích q chuyển động với vận tốc quỹ đạo tròn mặt phẳng vng góc với đường sức từ A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 32 Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có hệ số công suất cực đại Hệ thức sau không đúng? A P = UI B U = UL = UC C Z = R D Câu 33 Trường hợp dùng đồng thời hai loại dòng điện xoay chiều dòng điện khơng đổi A mạ điện, đúc điện B thắp sáng đèn dây tóc C nạp điện cho acquy D tinh chế kim loại điện phân Câu 34 Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Câu 35 Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp đặt A B dao động với tần số ngược pha, điểm mơi trường truyền sóng cực đại giao thoa hiệu đường hai sóng từ hai nguồn kết hợp truyền tới A B C D Câu 36 Tổng trở đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp khơng thể tính theo công thức: A B C D Câu 37 Tại điểm xác định điện trường tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cường độ điện trường A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu 38 Những hơm trời mưa có tượng sấm sét đám mây với hay đám mây với mặt đất có A tượng nhiễm điện hưởng ứng B tượng nhiễm điện ma sát C tượng nhiễm điện tiếp xúc D tượng cảm ứng điện từ Câu 39 Tia hồng ngoại có khả năng: A giao thoa nhiễu xạ B ion hóa khơng khí mạnh C đâm xun mạnh D kích thích số chất phát quang Câu 40 Kết cuối trình điện phân dung dịch muối đồng sun phát CuSO4 với điện cực đồng A đồng bám vào catot B thay đổi bình điện phân C anot bị ăn mòn D đồng chạy từ anot sang catot thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... nguồn điện 20 xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu... biểu sai dao động cưỡng 12 A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Lực cản môi trường ảnh hưởng đến biên độ dao... tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng C Chu kì dao động cưỡng khơng chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu Biên độ dao động cưỡng không thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 5 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 5 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn