Đề lý thuyết hay và khó số 2 môn vật lý

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:43

Đề lý thuyết hay khó số mơn Vật lý Câu Hạt nhân có độ hụt khối lớn thì: A có lượng liên kết lớn B hạt nhân dễ bị phá vỡ C có lượng liên kết riêng lớn D hạt nhân bền vững Câu Trong dao động điều hòa chất điểm, vectơ gia tốc vectơ vận tốc chiều chất điểm A chuyển động theo chiều dương B đổi chiều chuyển động C chuyển động từ vị trí cân vị trí biên D chuyển động vị trí cân Câu Nguyên tắc việc thu sóng điện từ dựa vào tượng A cộng hưởng điện mạch LC B xạ sóng điện từ mạch dao động hở C giao thoa sóng điện từ D hấp thụ sóng điện từ môi trường Câu Sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần bước sóng? A Chàm, da cam, sóng vơ tuyến, hồng ngoại B Sóng vơ tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam C Chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vơ tuyến D Da cam, chàm, hồng ngoại, sóng vơ tuyến Câu Khẳng định hạt nhân nguyên tử? A Lực tĩnh điện liên kết nuclôn hạt nhân B Khối lượng nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân C Bán kính nguyên tử bán kính hạt nhân D Điện tích nguyên tử điện tích hạt nhân Câu Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng Khi tăng dần tần số dòng điện hệ số công suất mạch A giảm B tăng C tăng đến cực đại giảm D không đổi Câu Mạch RLC nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Các đại lượng R, L, C khơng đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở A tăng sau giảm B ln tăng C giảm sau tăng D ln giảm Câu Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận A Mạch khuếch đại B Mạch biến điệu C Anten D Mạch tách sóng Câu Dao động tự vật dao dộng có : A Chu kì khơng đổi B Chu kì biên độ không đổi C Biên độ không đổi D Chu kì phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi Câu 10 Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng λ Hai điểm M,N đối xứng qua nút sóng cách nút khoảng d = λ/8 Kết luận sau sai A Dao động M lệch pha π/2 so với dao động N B M N dao động với biên độ C M N ln có tốc độ D M N ngược pha Câu 11 Pin quang điện nguồn điện A hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B hoạt động dựa tượng quang điện C biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện D biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 12 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng B dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng C dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D dao động cưỡng có tần số lớn tần số lực cưỡng Câu 13 Hai nguồn kết hợp pha tạo giao thoa mặt nước Coi biên độ sóng khơng đổi lan truyền Các phần tử cách hai nguồn dao động A Cùng biên độ cực đại B Cùng biên độ cực tiểu C Cùng pha với D Cùng pha ngược pha với nguồn Câu 14 Phát biểu sai nói sóng điện từ ? A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Khi sóng điện từ lan truyền , cường độ điện trường dao động pha với cảm ứng từ C Sóng điện từ sóng ngang D Khi sóng điện từ lan truyền, vecto cường độ điện trường phương với vecto cảm ứng từ Câu 15 Biết i, I, I0 giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực đại cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở R thời gian t (t >> T, T chu kì dao động dòng điện xoay chiều) Nhiệt lượng toả điện trở xác định theo công thức A B C D Câu 16 Sóng điện từ dùng thơng tin liên lạc vơ tuyến có bước sóng từ A vài mét đến vài kilômét B vài mét đến vài trăm mét C vài chục mét đến vài trăm kilômét D vài chục mét đến vài kilơmét Câu 17 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau ? A Thế vật đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Cơ vật biến thiên tuần hồn với chu kì 1/2 chu kì dao động điều hòa C Thế động vật biến thiên tuần hoàn với tần số D Trong chu kì dao động vật có hai thời điểm ứng với lúc động Câu 18 Quan sát người thợ hàn điện, làm việc họ thường dùng mặt nạ có kính để che mặt Họ làm A ngăn chặn tia X chiếu tới mắt làm hỏng mắt B chống xạ nhiệt làm hỏng da mặt C chống hàm lượng lớn tia hồng ngoại tới mặt, chống loá mắt D tránh làm cho da tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại chống loá mắt Câu 19 So với đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên, đồng hồ gắn với vật chuyển động A chạy nhanh B chạy chậm C chạy D chạy nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ vật Câu 20 Khi điện phân dương cực tan, tăng cường độ dòng điện thời gian điện phân lên lần khối lượng chất giải phóng điện cực A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 21 Sóng điện từ dùng vơ tuyến truyền hình A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng dài D sóng ngắn Câu 22 Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 23 Một mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Biết hệ số công suất mạch Nhận xét sau sai? A Cường độ dòng điện qua mạch đạt cực đại B Mạch tiêu thụ công suất lớn C Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây D Điện áp hai đầu mạch pha với cường độ dòng điện Câu 24 Sóng sau dùng vơ tuyến truyền hình mặt đất? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D A, B, C Câu 25 Tốc độ truyền sóng A quãng đường phần tử vật chất chu kỳ B tốc độ lan truyền dao động phần tử vật chất môi trường C tốc độ dao động phần tử vật chất môi trường D quãng đường phần tử vật chất đơn vị thời gian Câu 26 Điều kiện xảy phản xạ tồn phần là: A Tia sáng từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh B Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i > igh C Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i ≥ igh D Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh Câu 27 Trong dao động học, nói vật dao động cưỡng (giai đoạn ổn định), phát biểu sau đúng? A Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Chu kì dao động cưỡng ln chu kì dao động riêng vật D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn Câu 28 Trong dao động điều hòa, thời điểm mà tích li độ vận tốc vật thỏa mãn điều kiện: xv < vật đang: A chuyển động nhanh dần B chuyển động chậm dần C chuyển động nhanh dần D chuyển động chậm dần Câu 29 Chiếu chùm ánh sáng song song hẹp (coi tia sáng) từ khơng khí vào bể nước với góc tới 300 Dưới đáy bể có gương phẳng đặt song song với mặt nước mặt phản xạ hướng lên Chùm tia ló khỏi mặt nước sau phản xạ gương A chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch B chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím bị lệch nhất, tia đỏ bị lệch nhiều C chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, phương vng góc với chùm tia tới D chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới góc 600 Câu 30 Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng: A đường thẳng B đoạn thẳng C đường parabol D đường hình sin Câu 31 Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu 32 Dao động cưỡng vật tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f dao động có tần số A 2f B f C 4f D Câu 33 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn đoạn x0 Hợp lực trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn trọng lực vật vị trí A mà lò xo có độ dãn 2x0 B cân C lò xo có chiều dài ngắn D lò xo có chiều dài lớn Câu 34 Một ứng dụng quen thuộc tượng sóng dừng sợi dây đàn hồi là: A đo chu kì sóng B đo tốc độ truyền sóng C đo lượng sóng D đo pha dao động Câu 35 Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo cơng thức: A B C D Câu 36 Trong dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, đường biểu diễn lực đàn hồi lò xo theo thời gian là: A đường sin B đường thẳng C đường elip D đường tròn Câu 37 Ta có phát biểu sau : Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen Các xạ có bước sóng nhỏ gây tượng quang điện với nhiều chất Trong nước tốc độ xạ vàng nhỏ tốc độ xạ tím Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch nhiều tia khúc xạ lam Tia tử ngoại dùng y tế để chụp điện, chiếu điện Số phát biểu : A B C D Câu 38 Khẳng định sau sai nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch? A Cả hai loại phản ứng tỏa lượng B Con người chủ động tạo hai phản ứng C Các hạt nhân sản phẩm bền vững hạt nhân tham gia phản ứng D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch Câu 39 Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc A B C D thukhoacaodang/ Khoa2018 1920000 ... từ A vài mét đến vài kilômét B vài mét đến vài trăm mét C vài chục mét đến vài trăm kilômét D vài chục mét đến vài kilômét Câu 17 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau ? A Thế vật. .. giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Cơ vật biến thiên tuần hoàn với chu kì 1 /2 chu kì dao động điều hòa C Thế động vật biến thiên tuần hoàn với tần số D Trong chu kì dao động vật có hai thời... nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Các đại lượng R, L, C không đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề lý thuyết hay và khó số 2 môn vật lý , Đề lý thuyết hay và khó số 2 môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn