C0301 dòng điện xoay chiều và mạch điện xoay chiều

59 41 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Bài Tập Cơ Bản - B030301 – Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC khơng phân nhánh Câu 1 Cho mạch điện RLC có R = 40 Ω, C = 10­4/π F và cuộn dây thuần cảm có L = 3/5π H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều thì dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/12) A.Viết biểu thức điện áp tức thời hai  đầu đoạn mạch:  A.  u = 160cos(100πt ­ π/6) V B u = 80√2cos(100πt + π/6) V C u = 160cos(100πt + π/3) V D u = 160cos(πt ­ π/6) V A - Trả lời A ID: 73992 Level: 24 (6) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi 00:00 00:00 liked ( Vũ Hoài Sơn ) Tháng lúc 18:6 Link fb: Tổng trở mạch: Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Vũ Hồi Sơn bạn có thắc mắc lời giải kibo12: ap dung cong thuc tong tro ta dc Z=40 tinh Uo=Io.Z=160 v bieu thuc co dang 160cos(100pit +phi) Zl=60 Zc=100 R=40 nen u tre pha hon i ta loai dap an b, c,d ta dc dap an A kabutoseisen anh ngu Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:18 proboythanh sai ngu trời Trả lời 28 Tháng 10 lúc 8:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: điện trở R = 50 Ω;  điện cảm L = 1/π H; và điện dung C = 200/π µF. Điểm M nằm giữa R và L, điểm N nằm giữa L  và C. Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(50πt + π/4) V lên hai đầu đoạn mạch AB. Biểu thức  điện áp tức thời trên đoạn AN là  A.  uAN = 100√2.cos(50πt – π/2) V B uAN = 100√2.cos(50πt + π/4) V C uAN = 100.cos(50πt + π/4) V D uAN = 100cos(50πt + 3π/4) V D - Trả lời A ID: 281382 Level: 34 (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: A Xét đoạn AN: 26 Tháng 10 lúc 22:12 Link fb: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: điện trở R = 50 Ω;  điện cảm L = 1/π H; và điện dung C = 200/π µF. Điểm M nằm giữa R và L, điểm N nằm giữa L  và C. Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(50πt + π/4) V lên hai đầu đoạn mạch AB. Biểu thức  điện áp tức thời trên đoạn AM là  A.  uAM = 50√2.cos(50πt + π/2) V B uAM = 50.cos(50πt – π/2) V C uAM = 50√2.cos(50πt + π/4) V D uAM = 50cos(50πt + π/2) V A - Trả lời A ID: 281383 Level: 18 (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: A Xét đoạn AM: 26 Tháng 10 lúc 22:30 Link fb: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Nguyenvuquang tưởng Z =Io x Uam???? Trả lời 27 Tháng 10 lúc 21:54 thythysb đâu công thức =.= 27 Tháng 10 lúc 21:59 nguyennhat37na Z= U0/I0 mà =.= 27 Tháng 10 lúc 22:0 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: L = 1/π H; R = 100 Ω; và C = 100/π µF. Điểm M nằm giữa L và R, điểm N nằm giữa R và C. Đặt điện áp u =  220cos(100πt) V lên hai đầu mạch AB. Biểu thức điện áp tức thời trên đoạn MB là  A.  uMB = 220√2cos(100πt – π/4) V B uMB = 220√2cos(100πt + π/2) V C uMB = 220cos(100πt + π/4) V D uMB = 220cos(100πt – π/2) V A - Trả lời A ID: 281385 Level: 14 (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 26 Tháng 10 lúc 22:33 Link fb: Ta có: A Xét đoạn MB: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: L = 1/π H; R = 100 Ω; và C = 100/π µF. Điểm M nằm giữa L và R, điểm N nằm giữa R và C. Đặt điện áp u =  220cos(100πt) V lên hai đầu mạch AB. Biểu thức điện áp tức thời trên đoạn AN là  A.  uAN = 220cos(100πt – π/4) V B uAN = 220√2cos(100πt – π/4) V C uAN = 220√2cos(100πt + π/4) V D uAN = 220cos(100πt ) V C - Trả lời A ID: 281387 Level: 12 (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 26 Tháng 10 lúc 22:45 Link fb: Ta có: A Xét đoạn AN: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 chỗ đáp án uAN moon nhầm ghi uMB Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:24 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: điện trở R = 50 Ω;  điện cảm L = 1/π H; và điện dung C = 200/π µF. Điểm M nằm giữa R và L, điểm N nằm giữa L  và C. Đặt điện áp xoay chiều u = 500cos(100πt + π/4) V lên hai đầu đoạn mạch AB. Biểu thức  điện áp tức thời trên đoạn MB là  A.  uMB = 250√5.cos(100πt – π/2) V B uMB = 250√2.cos(100πt + π/2) V C uMB = 250√10.cos(100πt + π/2) V D UMB = 250√10cos(100πt ­ π/2) V B - Trả lời D ID: 281391 Level: 21 (13) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 26 Tháng 10 lúc 22:50 Link fb: Ta có: A Xét đoạn MB: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen sặc, ksihc nhầm câu ok Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:21 Hondacodonb97 câu ntn? v Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:22 nevergiveup0123 lời giải đây???? Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:22 27 Tháng 10 lúc 20:40 linhnhi99 lời giải sai dpa b Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:24 Hondacodonb97 góc phi tính ntn?c 26 Tháng 10 lúc 23:28 linhnhi99 viết i mạch mb LC nha vuông pha với i nhanh pi/2 làm lại t nhớ : 26 Tháng 10 lúc 23:31 Hondacodonb97 oke c 26 Tháng 10 lúc 23:32 manhhanguyen t van chua hieu tai phi umb lai la pi/2 Trả lời 27 Tháng 10 lúc 10:13 diepnhatlai bạn học giản đồ vecto chưa ??? 27 Tháng 10 lúc 12:2 NhiNhiSu Umb có L C bạn bạn dùng phương pháp số phức có biểu thức u , ZMB Umb= (u/Z phức) Zmb( phức) 27 Tháng 10 lúc 20:44 doandatsino Câu tính góc tan(phi) MB ??? tan khác khác Trả lời Hơm qua lúc 16:38 anhvan1999 đoạn MB khơng có điện trở R phi=pi/2 ZL>ZC -pi/2 ngược lại nha cậu, R=0 nên dùng tan ko có Hơm qua lúc 17:37 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: điện trở R = 100 Ω; điện cảm L = 2/π H; và điện dung C = 100/π µF. Điểm M nằm giữa R và L, điểm N nằm giữa L  và C. Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch AB. Biểu thức điện  áp tức thời trên đoạn AN là  A.  uAN = 200√5.cos(100πt + 0,325) V B uAN = 200√5.cos(100πt ­1,895) V C uAN = 200√10.cos(100πt + 1,11) V D uAN = 250√10cos(100πt − 1,11) V A - Trả lời A ID: 281392 Level: 11 (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 26 Tháng 10 lúc 22:57 Link fb: Ta có: A Xét đoạn AN: V Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: điện trở R = 50 Ω;  điện cảm L = 1/2π H; và điện dung C = 100/π µF. Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos(100πt +  π/6) V lên hai đầu đoạn mạch AB. Biểu thức dòng điện tức thời qua mạch là:  A.  i = 4,4√2cos(100πt + 5π/12) A B i = 4,4cos(100πt – π/12) A C i = 4,4cos(100πt + 5π/12) A D i = 4,4√2cos(100πt – π/12) A C - Trả lời A ID: 281393 Level: 15 (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 26 Tháng 10 lúc 23:13 Link fb: Ta có: A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen chi ri tồn sai óc ch Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:23 nohuy19ble @@@ thi onl k có câu Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:49 trevietnamlol1 @@nản Trả lời 26 Tháng 10 lúc 23:55 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Cho mạch điện AB khơng phân nhánh gồm ba phần tử mắc theo đúng thứ tự: L = 1/π H; R = 100 Ω; và C = 50/π µF. Điểm M nằm giữa L và R, điểm N nằm giữa R và C. Đặt điện áp u =  220√2cos(100πt) V lên hai đầu mạch AB. Biểu thức điện áp tức thời trên đoạn AM là  A.  uAM = 220√2cos(100πt – π/4) V B uAM = 220√2cos(100π + 3π/4) V moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 28 Tháng 10 lúc 19:14 Link fb: Ta có: tan A Ta có: Bài Tập Cơ Bản - B030501 – Hiện tượng cộng hưởng mạch RLC không phân nhánh Câu 1 Đặt điện áp xoay chiều u = 110√2cos(ωt) V, tần số thay đổi, lên hai đầu mạch điện RLC khơng  phân nhánh có R = 10 Ω, L = 2/π H và C = 200/π μF. Giả sử trong mạch đang có cộng hưởng  dòng. Điện áp hiệu dụng trên L và cơng suất P của mạch điện lần lượt là  A.  220 V; 484 W B 1100 V; 1210W C 2200 V; 1210 W D 120 V; 48 W B - Trả lời B ID: 283063 Level: (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tháng 11 lúc 21:23 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb B C C B ấn què tay =.= Trả lời Tháng 11 lúc 23:25 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos(ωt) V, tần số thay đổi, lên hai đầu mạch điện RLC khơng  phân nhánh có R = 16 Ω, L = 2/π H và C = 200/π μF. Giả sử trong mạch đang có cộng hưởng  dòng. Điện áp hiệu dụng trên C và cơng suất P của mạch điện lần lượt là  A.  220 V; 440 W B 2340 V; 484 W C 1200 V; 840 W D 1375 V; 3025 W D - Trả lời A ID: 283064 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tháng 11 lúc 21:29 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Đặt điện áp u = U√2cos2πft (U khơng đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 3 Ω và 4Ω. Khi tần số  là f2 thì hệ số cơng suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là  A.  f2 = 2f1/√2 B f2 = 2f1/√3 C f2 = 3f1/√3 D f2 = 2f1/3 B - Trả lời A ID: 283065 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Khi Tháng 11 lúc 21:44 Link fb: Khi Hay Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Đặt điện áp u = U√2cos2πft (U khơng đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, và tụ điện có điện dung C. Khi  tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 9 Ω và 16 Ω. Hệ thức  liên hệ giữa f1 và f2 là  A.  f2 = 2f1/√3 B f2 = √3f1/3 C f2 = 3f1/4 D f2 = √3f1/2 D - Trả lời A ID: 283066 Level: 23 (19) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Khi Khi Tháng 11 lúc 21:53 Link fb: Hay Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen 6/w1=L, 9/w2 =L. >> w1/w2=6/9 sai chỗ ? Trả lời Tháng 11 lúc 23:27 thythysb f1/f2 bình= 6/8 chia 9/16 => key nhầm Tháng 11 lúc 23:28 kabutoseisen tính theo key , cách t sia chỗ mô? Tháng 11 lúc 23:32 ghostrider1999 sai to làm kiểu thỏa mãn cho Zl Zc khơng thỏa mãn Tháng 11 lúc 23:34 Ooccho ko phải mà f đổi kéo w đổi => Phi đổi mà phi đổi đại lượng U I đổi lun có đc tỉ lệ w cần phi lệch kéo theo bao hỏng Tháng 11 lúc 23:39 thythysb cần phi làm gì, UI làm =.= L C w thơi mà Tháng 11 lúc 23:40 Ooccho đag sai cho bận =.= Tháng 11 lúc 23:54 trevietnamlol1 sai ngu câu nj Tháng 11 lúc 23:56 trevietnamlol1 mà w2/w1 = 6/9 mà phẩm quên đảo lại ak Tháng 11 lúc 23:57 kabutoseisen minh ngi la truoc phi doi thi nen noi ZL doi Tháng 11 lúc 0:29 kabutoseisen đa tạ vị Huynh Đài qua góp ý xin đa tạ đa tạ Tháng 11 lúc 0:31 nguyennhat37na k có gì, hạ xin cáo lui : Tháng 11 lúc 0:33 trevietnamlol1 chào bố mà ngủ Tháng 11 lúc 0:44 nguyenhuy61199 ô s A :v Trả lời Tháng 11 lúc 23:51 minhduc1999 ô toạch chán Trả lời Tháng 11 lúc 15:56 casiomen264 cách làm bạn kabutoseisen sai chỗ mod Trả lời 17 Tháng 11 lúc 13:15 hoctaprenluyen bạn làm sai tỉ số bạn xét liên quan tới ZL có nghĩa cho Zl k liên quan đến Zc Zc k thỏa mãn 17 Tháng 11 lúc 14:53 tranganh1999 ad theo tỉ lệ tính đc theo key ko thể tìm đc giá trị để sinh Zl Zc có tỉ lệ thỏa mãn em làm kq mà ban đầu e nghĩ bạn kabutoseisen E thấy ko ổn Trả lời 17 Tháng 11 lúc 20:11 tqmaries34 Vì f thay đổi => w thay đổi => ZL ZC đổi Bài bạn nên để ý đại lượng không đổi L, C để qui 17 Tháng 11 lúc 22:15 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100√2 V và tần số khơng đổi vào hai đầu A và B của  đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần  có độ tự cảm L thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C  hữu hạn và khác khơng. Với L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi và khác khơng khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với L = 2L1 thì điện áp hiệu dụng giữa A  và N bằng  A.  100√2 V B 200 V C 100 V D 200√2 V A - Trả lời A ID: 283067 Level: 18 (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 22:16 Link fb: Khi L = điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R không phụ thuộc R Khi Ta biểu diễn giản đồ hình vẽ xảy cộng hưởng Từ giản đồ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb đề cho hiệu dụng em cho cực đại :v Trả lời Tháng 11 lúc 23:26 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos(ωt) V ( tần số khơng đổi) vào hai đầu A và B của đoạn  mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn  và khác khơng. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi và  khác khơng khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N  bằng  A.  100√2 V B 200 V C 100 V D 200√2 V C - Trả lời A ID: 283068 Level: 26 (3) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 22:47 Link fb: Khi L = điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R không phụ thuộc R xảy cộng hưởng Khi Ta biểu diễn giản đồ hình vẽ Từ giản đồ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hoctaprenluyen cạn lời Trả lời Tháng 11 lúc 23:18 Rosenguyen234 U hiệu dụng.nản.tích xong biết sai liền Trả lời Tháng 11 lúc 15:58 nkduy1114 SAI NGU Trả lời Tháng 11 lúc 18:40 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định lên hai đầu mạch điện RLC  khơng phân nhánh. Khi đó cảm kháng và dung kháng trong mạch có giá trị lần lượt là ZL = 30 Ω  và ZC = 60 Ω. Hỏi để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì cần tăng hay giảm tần số điện áp  bao nhiêu lần ?  A.  Giảm √3 lần B Giảm 3 lần C Tăng √3 lần D Tăng √2 lần D - Trả lời A ID: 283069 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 23:8 Link fb: , Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định lên hai đầu mạch điện RLC  khơng phân nhánh. Khi đó cảm kháng và dung kháng trong mạch có giá trị lần lượt là ZL = 60 Ω  và ZC = 15 Ω. Hỏi để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì cần tăng hay giảm tần số điện áp  bao nhiêu lần ?  A.  Giảm 2 lần B Giảm 3 lần C Tăng 2 lần D Tăng 3 lần A - Trả lời A ID: 283070 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 23:13 Link fb: , Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Đặt điện áp xoay chiều u = 110√2cos(ωt) V, tần số thay đổi, lên hai đầu mạch điện RLC khơng  phân nhánh có R = 20 Ω, L = 2/π H, và C = 50/π μF. Giả sử trong mạch đang có cộng hưởng  dòng. Điện áp hiệu dụng trên C và cơng suất P của mạch điện lần lượt là  A.  1100 V; 605 W B 1100 V; 1201 W C 1000 V; 4840 W D 110 V; 605 W A - Trả lời A ID: 283071 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tháng 11 lúc 21:33 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos(ωt) V, tần số thay đổi, lên hai đầu mạch điện RLC khơng  phân nhánh có R = 40 Ω, L = 1/π H, và C = 100/π μF. Giả sử trong mạch đang có cộng hưởng  dòng. Điện áp hiệu dụng trên L và cơng suất P của mạch điện lần lượt là  A.  50 V; 1000 W B 500 V; 2000 W C 500 V; 1000 W D 500 V; 100 W C - Trả lời A ID: 283072 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tháng 11 lúc 21:36 Link fb: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Đặt điện áp u = U√2cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, và tụ điện có điện dung C. Khi  tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 10 Ω và 15 Ω. Khi  tần số là f2 thì hệ số cơng suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là  A.  f2 = f1√3/√2 B f2 = √3f1/2 C f2 = 2f1/√3 D f2 = 3f1/2 A - Trả lời A ID: 283073 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Khi Tháng 11 lúc 21:59 Link fb: Khi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Đặt điện áp u = U√2cos2πft (U khơng đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc  nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, và tụ điện có điện dung C. Khi  tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 12 Ω và 9 Ω. Khi  tần số là f2 thì hệ số cơng suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là  A.  f2 = 2f1/√3 B f2 = √3f1/2 C f2 = 3f1/4 D f2 = 4f1/3 B - Trả lời A ID: 283074 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Khi Tháng 11 lúc 22:11 Link fb: Khi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số khơng đổi vào hai đầu A và B của đoạn  mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn  và khác khơng. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi và  khác khơng khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N  bằng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch. Tỉ số C1/C2 là  A.  B 1/2 C D 1/4 A - Trả lời A ID: 283076 Level: 25 (1) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 22:53 Link fb: Khi C = điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R không phụ thuộc R xảy cộng hưởng Khi C = , ta có: Ta biểu diễn giản đồ hình vẽ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải huytuan03051997 tý nưa sai vãi Trả lời 11 Tháng 11 lúc 23:44 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định lên hai đầu mạch điện RLC  khơng phân nhánh. Khi đó cảm kháng và dung kháng trong mạch có giá trị lần lượt là ZL = 60 Ω  và ZC = 30 Ω. Hỏi để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì cần tăng hay giảm tần số điện áp  bao nhiêu lần ?  A.  Giảm 2 lần B Giảm √2 lần C Tăng √2 lần D Tăng 2 lần B - Trả lời A ID: 283077 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng 11 lúc 23:14 Link fb: , Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định lên hai đầu mạch điện RLC  khơng phân nhánh. Khi đó cảm kháng và dung kháng trong mạch có giá trị lần lượt là ZL = 20 Ω  và ZC = 80 Ω. Hỏi để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì cần tăng hay giảm tần số điện áp  bao nhiêu lần ?  A.  Giảm 4 lần B Giảm 2 lần C Tăng 2 lần D Tăng 4 lần C - Trả lời A ID: 283078 Level: (0) Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) , Tháng 11 lúc 23:15 Link fb: ... Khi đặt điện áp khơng đổi bằng 20 V lên hai đầu một ống dây có độ tự cảm bằng √3/(5π) H thì  dòng điện trong mạch là dòng một chiều có cường độ bằng 1 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều u =  120√2.cos(100πt + π/3) V lên hai đầu đoạn mạch thì biểu thức của cường độ dòng điện trong  đoạn mạch là ... Khi đặt điện áp khơng đổi bằng 20 V lên hai đầu một ống dây có độ tự cảm bằng 2/(5π) H thì  dòng điện trong mạch là dòng một chiều có cường độ bằng 0,5 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều u  = 220√2.cos(100πt + π/3) V lên hai đầu đoạn mạch và dùng Ampe kế để đo cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch thì số chỉ của Ampe kế là ... Đặt một điện áp xoay chiều u = 100√10.cos(100πt) V lên một mạch điện nối tiếp gồm một điện trở R = 50 Ω , một ống dây có độ tự cảm bằng 0,5/π H và một tụ điện có điện dung bằng 100/π  µF. Dòng điện tức thời qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Biểu thức của điện áp tức thời 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0301 dòng điện xoay chiều và mạch điện xoay chiều , C0301 dòng điện xoay chiều và mạch điện xoay chiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn