C0204 sóng dừng

14 38 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0204 - Sóng dừng Câu 1 Cho sợi dây PQ dài 5 m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương  thẳng đứng với tần số bằng 2 Hz. Sóng truyền trên dây với tốc độ là 2 m/s. Coi như  sóng khơng phản xạ tại P. Số nút sóng và số bụng sóng trên đoạn PQ là  A.  9 nút; 10 bụng B 10 nút; 9 bụng C 11 nút; 10 bụng D 10 nút; 11 bụng C - Trả lời A ID: 276428 Level: 31 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (26) Lời giải & Bình luận Theo dõi 26 Tháng lúc 14:20 Link fb: Ta có: Các nút sóng PQ thỏa mãn: mãn hay có 11 nút sóng Có 11 giá trị m thỏa Các bụng sóng PQ thỏa mãn: Có 10 giá trị n thỏa mãn hay có 10 bụng sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb Hỏi nút-bụng trả lời bụng-nút Trả lời 27/9/2016 lúc 23:27 anh690136 ko hiểu s sai câu Trả lời 28/9/2016 lúc 14:4 ntl1211141 sai hài thật!!! quên cộng Trả lời 10/10/2016 lúc 22:35 kysibongdem1210 Đầu Q cớ định Trả lời 27/10/2016 lúc 22:25 elliot có bao h số Nút = số Bụng không á? Trả lời 30/10/2016 lúc 18:34 nguyennhat37na số nút số bụng dây đầu cố định đầu tự 30/10/2016 lúc 18:58 elliot ò.cảm ơn : )) Trả lời 30/10/2016 lúc 19:2 kabutoseisen thay mặt anh nhật : " khơgn có em " Trả lời 30/10/2016 lúc 19:6 nguyennhat37na 30/10/2016 lúc 19:10 elliot #kabutoseisen : )) cc vui tính qá Trả lời 30/10/2016 lúc 19:10 tuanphuyen chưa hiểu m Xb= mlamda/2 Xn=(n+1/2)lamda/2 có TH đầu cớ định ko? Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Cho sợi dây PQ dài 8 m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương  thẳng đứng với tần số bằng 2 Hz. Sóng truyền trên dây với tốc độ là 3 m/s. Coi như  sóng khơng phản xạ tại P. Số nút sóng và số bụng sóng trên đoạn PQ là  A.  9 nút; 10 bụng B 10 nút; 9 bụng C 11 nút; 10 bụng D 11 nút; 11 bụng D - Trả lời A ID: 276433 Level: 24 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 26 Tháng lúc 14:31 Link fb: Ta có: Các nút sóng PQ thỏa mãn: thỏa mãn hay có 11 nút sóng Có 11 giá trị m Các bụng sóng PQ thỏa mãn: Có 11 giá trị n thỏa mãn hay có 11 bụng sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải chuhongngat12 dùng công thức SGK không đc Trả lời 28/4/2017 lúc 5:18 anhmessi22 CT sgk j bạn 28/4/2017 lúc 5:21 ngosyha08081998 lấy =0 hạ.thế k dao động ln à????? Trả lời 30/4/2017 lúc 10:9 ngosyha08081998 =0 lấy hả????? Trả lời 30/4/2017 lúc 10:9 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho sợi dây PQ dài 7 m, căng ngang, đầu Q cố định, đầu P dao động theo phương  thẳng đứng với tần số bằng 2 Hz. Sóng truyền trên dây với tốc độ là 4 m/s. Coi như  sóng khơng phản xạ tại P. Số nút sóng và số bụng sóng trên đoạn PQ là  A.  7 nút; 8 bụng B 8 nút; 7 bụng C 11 nút; 10 bụng D 10 nút; 11 bụng B - Trả lời A ID: 276434 Level: 24 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi 26 Tháng lúc 14:28 Link fb: Ta có: Các nút sóng PQ thỏa mãn: mãn hay có nút sóng Có giá trị m thỏa Các bụng sóng PQ thỏa mãn: Có giá trị n thỏa mãn hay có bụng sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hoanoxemhoatan nút với bụng ngược Trả lời 29/9/2016 lúc 16:8 thythysb Vốn dĩ nút bụng ngược mà, dao động tăng cường bụng, triệt tiêu nút 29/9/2016 lúc 16:19 hoanoxemhoatan m làm theo ví ụ thầy mà :( hị Trả lời 29/9/2016 lúc 21:48 yen2012 k tính theo kiểu nguồn AB ngc pha Trả lời 5/10/2016 lúc 21:32 tuanthanh99 lời giải tính theo kiểu bạn Chỉ làm theo tọa độ bụng nút thơi Trả lời 5/10/2016 lúc 21:43 dungneu Nếu tính kiểu gớc tọa độ trung điểm pq gớc tọa độ Q cậu Trả lời 10/10/2016 lúc 16:35 phuongdac2411 lại ngược pha? Trả lời 13/11/2016 lúc 10:28 hien7777 Mod cho em hỏi ID 276433 lấy nút có giá trị mà không lấy Trả lời 7/12/2016 lúc 8:5 nevergiveup0123 lấy đâu 7/12/2016 lúc 9:42 hien7777 nhầm xin lỗi Trả lời 7/12/2016 lúc 9:48 giatdien bụng mà nhở Trả lời 27/12/2016 lúc 0:31 linhnhi99 ko, giải dúng coi lại thử 27/12/2016 lúc 12:13 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho sợi dây AB dài ℓ = 20 m, căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động theo  phương thẳng đứng với tần số f = 4 Hz. Sóng truyền trên dây với tốc độ v = 6 m/s.  Coi như sóng khơng phản xạ tại A. Số nút và số bụng sóng trên đoạn AB là  A.  26 nút; 27 bụng B 26 nút; 26 bụng C 27 nút; 26 bụng D 27 nút; 27 bụng D - Trả lời A ID: 276440 Level: 23 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi 26 Tháng lúc 14:37 Link fb: Ta có: Các nút sóng PQ thỏa mãn: m thỏa mãn hay có 27 nút sóng Có 27 giá trị Các bụng sóng PQ thỏa mãn: Có 27 giá trị n thỏa mãn hay có 27 bụng sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thuclinh123 làm theo công thức nguồn ngược pha để tính sớ vân cực đại suy bụng thiếu bụng, mod giải thích giúp với có sai khơng? Trả lời 7/10/2016 lúc 0:52 anhvan1999 sai chưa sóng A sóng phản xạ B ngược pha nha cậu Trả lời 7/10/2016 lúc 15:11 nhokphapsu Khơng phải đầu B cớ định ngược pha ạ? Trả lời 8/10/2016 lúc 16:40 anhvan1999 Đó sóng tới sóng phản xạ B ngược pha thơi cậu, ko phải sóng A nha Trả lời 8/10/2016 lúc 17:26 giatdien theo p mod nói mk chưa thể xác định pha nguồn đc nên k thể tính đc số bụng số nút Trả lời 27/12/2016 lúc 0:40 thukhuyen99 câu A chứ? lời giải có sai k v? Trả lời 9/10/2016 lúc 7:49 hiencandy99 kích nhầm @@ Trả lời 9/10/2016 lúc 18:30 tuanmeo11a sóng A đầu cớ định B có ngược pha k mod ? Trả lời 30/10/2016 lúc 21:29 Ooccho đầu tự đầu cố định bạn ấp dụng ct Trả lời 31/10/2016 lúc 11:9 VIENLE08 ẩu Trả lời 3/12/2016 lúc 10:0 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Cho cho một sợi dây PQ dài 4 m, đầu Q tự do. Có một sóng truyền trên dây với tần  số bằng 5 Hz và vận tốc bằng 3 m/s. Coi như sóng khơng phản xạ tại đầu P. Số nút  sóng và số bụng sóng trên dây PQ lần lượt là  A.  13 nút; 14 bụng B 14 nút; 14 bụng C 13 nút; 13 bụng D 14 nút; 13 bụng A - Trả lời A ID: 276572 Level: 19 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi 27 Tháng lúc 9:29 Link fb: Ta có: Vị trí bụng sóng thỏa mãn n thỏa mãn hay có 14 bụng sóng Vị trí nút sóng thỏa mãn Có 14 giá trị Có 13 giá trị m thỏa mãn hay có 13 nút sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hoanoxemhoatan lung tung bụng với nút >< bụng ngược nút, ngược lại Trả lời 30/9/2016 lúc 18:54 hoctaprenluyen giảng thầy giáo nói rõ ràng bạn chịu khó nghe lại cảm thấy chưa hiểu Trả lời 30/9/2016 lúc 20:2 hoanoxemhoatan huhu, mạng bị lag, xem giảng hết lượt Trả lời 30/9/2016 lúc 20:28 hothikimoanh cai đau cố định đầu tự đg ko Trả lời 13/11/2016 lúc 8:51 vuxuanchien2 bạn 13/11/2016 lúc 9:16 hothikimoanh mk su dụng ct (2k+1)*landa/4 mà kq so bụng bang so nút=13 Trả lời 13/11/2016 lúc 10:27 dat1807 loại bào cso xuất hiện tượng songs dừng không Trả lời 14/12/2016 lúc 19:46 vuvenhvao001 Mood ơi, không chọn Gốc toạ độ Trung điểm đoạn thẳng mà chọn gốc Q thế, Trả lời 19/1/2017 lúc 0:54 chungtalaanhem đáp án D Trả lời 27/4/2017 lúc 9:16 đáp án D mà? giải thịch hộ t Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Cho cho một sợi dây PQ dài 6,5 m, đầu Q tự do. Có một sóng truyền trên dây với tần số bằng 2 Hz và vận tốc bằng 4 m/s. Coi như sóng khơng phản xạ tại đầu P. Số nút  sóng và số bụng sóng trên dây PQ lần lượt là  A.  6 nút; 6 bụng B 6 nút; 7 bụng C 7 nút; 7 bụng D 7 nút; 6 bụng C - Trả lời A ID: 276577 Level: 12 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 27 Tháng lúc 10:22 Link fb: Ta có: Vị trí bụng sóng thỏa mãn có bụng sóng Có giá trị n thỏa mãn hay Vị trí nút sóng thỏa mãn Có giá trị m thỏa mãn hay có nút sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Danggiakhanh99 coi sóng ko phản xạ đầu P nghĩa s v ạ???? e tưởng ko lấy dấu hic Trả lời 30/10/2016 lúc 15:3 nltforever hên vãi Trả lời 27/1/2017 lúc 15:54 ngosyha08081998 vai,âu qua Trả lời 30/4/2017 lúc 10:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Cho cho một sợi dây PQ dài 6 m, đầu Q tự do. Có một sóng truyền trên dây với tần  số bằng 2 Hz và vận tốc bằng 4 m/s. Coi như sóng khơng phản xạ tại đầu P. Số nút  sóng và số bụng sóng trên dây PQ lần lượt là  A.  6 nút; 6 bụng B 6 nút; 7 bụng C 7 nút; 7 bụng D 7 nút; 6 bụng B - Trả lời A ID: 276578 Level: 14 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi 27 Tháng lúc 10:30 Link fb: Ta có: Vị trí bụng sóng thỏa mãn bụng sóng Có giá trị n thỏa mãn hay có Vị trí nút sóng thỏa mãn Có giá trị m thỏa mãn hay có nút sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Dontgiveup99 cho e hỏi tý n=6 (TH bụng ) bụng trùng vs điểm P phải ko? P có phải nguồn sóng ko? P nguồn có ảnh hưởng ko ak Trả lời 29/9/2016 lúc 5:41 ngocthulamphong lấy dấu bt bạn 29/9/2016 lúc 14:49 Dontgiveup99 nghĩ P nguốn thi ko thể lấy dấu Hơi mâu thuẫn Bạn coi video thầy cho xem sóng dưng vs vật cản tự nhận thấy nǵn gần Trả lời 29/9/2016 lúc 20:10 Dontgiveup99 nút Trả lời 29/9/2016 lúc 21:50 hoctaprenluyen Trả lời 29/9/2016 lúc 22:14 nltforever tính khóa pro A khóa nâng cao pro S ln Trả lời 27/1/2017 lúc 15:59 tung28 Trả lời 27/2/2017 lúc 2:26 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Trên một sợi dây đàn hồi dài 60 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng,  tần số sóng là 50 Hz. Khơng kể hai đầu A và B, trên dây có 2 nút sóng. Tốc độ  truyền sóng trên dây là  A.  20 m/s B 30 m/s C 25 m/s D 15 m/s A - Trả lời A ID: 276589 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 14:36 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 giải sai d Trả lời 2/10/2016 lúc 16:41 linhnhi99 có tất 4nut a b cố định => l=4.(lamda/2)=60 => lamda=30cm => v=lamda.f=15m/s có nhầm đâu ko ?? thấy Trả lời 2/10/2016 lúc 16:44 SuperFieldsMoon nút bó thơi mà Trả lời 2/10/2016 lúc 16:45 linhnhi99 quên Trả lời 2/10/2016 lúc 16:46 thythysb sai giống linhnhi =.= Trả lời 2/10/2016 lúc 17:9 linhnhi99 @-@=.= Trả lời 2/10/2016 lúc 16:52 tuanmeo11a cho hỏi lại có biểu thức l=n*(lamda/2) l=(n+1/2)*(lamda/2) ? suy đâu ? Trả lời 1/11/2016 lúc 15:29 anhvan1999 dựa vào điều kiện có sóng dừng: với đầu cố định đầu phải nút l=n.lamda/2, với đầu cố định đầu tự đầu cố định nút, đầu tự bụng l=(n+1/2)lamda/2 Trả lời 1/11/2016 lúc 15:35 NhiNhiSu l= n*lamđa/2 điều kiện để có sóng dừng đầu cố định l= (n+ 1/2)*(lamđa/2) điều kiện để có sóng dừng đầu cố định đầu tự nta thường viết gọn (2n+1)lamđa/4 Trả lời 1/11/2016 lúc 15:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Trên một sợi dây đàn hồi dài 50 cm bng thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới tự  do đang có một sóng dừng với tần số xác định. Để trên dây tiếp tục hình thành sóng  dừng thì phải thay đổi tần số kích thích một lượng nhỏ nhất bằng 20 Hz. Tốc độ  truyền sóng trên dây bằng  A.  17,5 m/s B 37,5 m/s C 27,5 m/s D 20 m/s D - Trả lời A ID: 276592 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 15:29 Link fb: Ta có: với Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ceovietnamese 2n+1=2 nên n nhỏ 1/2 bạn Trả lời 5/10/2016 lúc 16:31 thuhuong3010 denta f = 2f0 mb Trả lời 7/10/2016 lúc 20:18 trungteotu99 bạn lấy ban đầu n=0 (2n+1) =1, mà đề yêu cầu lượng nhỏ n tăng từ thành Khi n=1 2n+1 =3, lúc đenta f =(3-1)fo hay 2fo Trả lời 13/10/2016 lúc 21:8 Thuochero1234 Câu mod hk biết hây Trả lời 9/10/2016 lúc 15:35 reus98 mà ko biết e Trả lời 9/10/2016 lúc 19:11 tuanphuyen fo=v/4l bây h đặt fo=v/2l có dc ko>? Trả lời 14/11/2016 lúc 5:49 luongnhuhuynh đầu cố định, đầu tự nên ms Trả lời 14/11/2016 lúc 19:16 huytuan03051997 HHEHEHEHHEEEE Trả lời 11/1/2017 lúc 23:46 phoenixclous chấm phát Trả lời 30/4/2017 lúc 15:36 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Trên thanh AB đàn hồi với hai đầu cố định đang có một sóng dừng với tần số bằng  50 Hz. Bng đầu B cho tự do thì để trên thanh vẫn có sóng dừng cần phải rút ngắn  độ dài thanh đi một đoạn nhỏ nhất bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên thanh bằng  A.  5 m/s B 10 m/s C 15 m/s D 20 m/s D - Trả lời A ID: 276594 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 15:43 Link fb: Khi hai đầu dây cố định Sau để đầu B tự do, để có sóng dừng cần rút ngắn lượng nhỏ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trymybest99 denta L = lamda /4 Trả lời 9/11/2016 lúc 21:15 kissme1999 rút ngắn ḿn có sóng dừng rút lam đa /4 [nhỏ nhất] thành đầu cố định đầu tự Trả lời 9/11/2016 lúc 21:56 huytuan03051997 HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Trả lời 11/1/2017 lúc 23:48 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Trên một sợi dây đàn hồi dài 80 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng,  tần số sóng là 50 Hz. Khơng kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ  truyền sóng trên dây là  A.  20 m/s B 30 m/s C 25 m/s D 15 m/s A - Trả lời A ID: 276596 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 14:39 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Trên một sợi dây đàn hồi dài 80 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng,  tần số sóng là 50 Hz. Khơng kể hai đầu A và B, trên dây có 7 nút sóng. Tốc độ  truyền sóng trên dây là  A.  20 m/s B 15 m/s C 25 m/s D 10 m/s D - Trả lời A ID: 276598 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 14:39 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thidaihoc1999 ê k phải mà Trả lời 11/10/2016 lúc 4:53 vutienkhoa đề kêu k kể nút AB v có tổng nút nên bụng Trả lời 11/10/2016 lúc 4:58 thidaihoc1999 t đức ch nè Trả lời 11/10/2016 lúc 5:4 t phải nhớ đặc điểm hai đầu cố định,tự @@ vutienkhoa t làm onl cức , sida vl Trả lời 11/10/2016 lúc 5:5 thidaihoc1999 chương điện xoay chiều có liên quan tới phần sóng chương ko Trả lời 11/10/2016 lúc 5:20 ? thidaihoc1999 tính theo sớ bụng mn Trả lời 11/10/2016 lúc 4:54 linhnhi99 n lamda/2 (n số bụng ) Trả lời 11/10/2016 lúc 15:49 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Trên thanh AB đàn hồi với hai đầu cố định đang có một sóng dừng với tần số bằng  45 Hz. Bng đầu B cho tự do thì để trên thanh vẫn có sóng dừng cần phải rút ngắn  độ dài thanh đi một đoạn nhỏ nhất bằng 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên thanh bằng  A.  5 m/s B 10,8 m/s C 15 m/s D 20 m/s B - Trả lời A ID: 276610 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 15:49 Link fb: Khi hai đầu dây cớ định Sau để đầu B tự do, để có sóng dừng cần rút ngắn lượng nhỏ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tuanmeo11a phải Lđ/4 ? Trả lời 1/11/2016 lúc 17:37 kissme1999 cố định đến tự bụng sóng đến nút sóng ngắn ld/4 Trả lời 1/11/2016 lúc 19:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Trên thanh AB đàn hồi với đầu A cố định, đầu B tự do, đang có một sóng dừng với  tần số bằng 50 Hz. Cố định đầu B lại thì để trên thanh vẫn có sóng dừng cần phải rút  ngắn độ dài thanh đi một đoạn nhỏ nhất bằng 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên thanh  bằng  A.  5 m/s B 12 m/s C 15 m/s D 20 m/s B - Trả lời A ID: 276612 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28 Tháng lúc 15:50 Link fb: Khi hai đầu dây cớ định Sau để đầu B tự do, để có sóng dừng cần rút ngắn lượng nhỏ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải cscdpk20 Câu đầu B tự sau cớ định đầu B Viết lời giải sai Trả lời 23/10/2016 lúc 12:24 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một sợi dây PQ có chiều dài l = 80 cm căng ngang, đầu Q buộc chặt, đầu P dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số f = 40 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây  là v = 2 m/s. Số bụng sóng và nút sóng trên dây PQ (tính cả hai đầu P và Q) là  A.  32 bụng, 33 nút B 33 bụng, 32 nút C 32 bụng, 32 nút D 33 bụng, 33 nút A - Trả lời A ID: 277485 Level: 25 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30 Tháng lúc 15:47 Link fb: Ta có: Dễ thấy Trên dây PQ có 32 bụng sóng có 33 nút sóng Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Sondarknight7 Sai ngu z (( Trả lời 13/10/2016 lúc 22:54 huypro41127 đáp án lộ Trả lời 19/10/2016 lúc 22:33 chuotnho99 điên mẤT AAAAAAAA Trả lời 4/12/2016 lúc 10:14 ltth317 P đầu tự hay cố định? Trả lời 10/12/2016 lúc 22:58 dautrang đầu cố định pk Trả lời 15/12/2016 lúc 16:3 tuanphuyen dùng cr: xB=n lamda /2 , x N=(m+1/2).lamda/2 , cho bé 100,,, đáp án sai video thầy làm thê mà Trả lời 18/12/2016 lúc 18:12 tuanphuyen thế?????? Trả lời 18/12/2016 lúc 23:39 ngosyha08081998 A voi D khac hoan toan ???.sai oan blackonyx/Captur ... Trên một sợi dây đàn hồi dài 60 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng,   tần số sóng là 50 Hz. Khơng kể hai đầu A và B, trên dây có 2 nút sóng.  Tốc độ  truyền sóng trên dây là  A.  20 m/s B 30 m/s C 25 m/s... Trên một sợi dây đàn hồi dài 50 cm bng thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới tự  do đang có một sóng dừng với tần số xác định. Để trên dây tiếp tục hình thành sóng dừng thì phải thay đổi tần số kích thích một lượng nhỏ nhất bằng 20 Hz. Tốc độ  truyền sóng trên dây bằng ... Trên thanh AB đàn hồi với hai đầu cố định đang có một sóng dừng với tần số bằng  50 Hz. Bng đầu B cho tự do thì để trên thanh vẫn có sóng dừng cần phải rút ngắn  độ dài thanh đi một đoạn nhỏ nhất bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên thanh bằng 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0204 sóng dừng , C0204 sóng dừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn