C0201 sóng cơ học và quá trình truyền sóng

39 25 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Bài Tập Cơ Bản - B020102 – Phương trình sóng Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(10t – 5x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 20 cm/s D 50 cm/s B - Trả lời A ID: 273479 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 20:13 Link fb: Ta có: Lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thoheo0204 tem :v Trả lời Tháng lúc 23:41 kabutoseisen biết mà Trả lời Tháng lúc 11:33 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 3cos(2πt + π/2) cm Tốc độ truyền sóng v = m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = m Vận tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 3,5 s A 3π cm/s B –3π cm/s C –6π cm/s D 6π cm/s C - Trả lời A ID: 273480 Level: 20 (4) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng lúc 20:22 Link fb: Ta có: Phương trình sóng M cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo lời giải ghostrider1999 Trả lời Tháng lúc 23:20 minhduc1999 định mệnh Trả lời Tháng lúc 16:26 Flypig sai ln lúc tìm lamđa :( Trả lời Tháng lúc 21:31 Danggiakhanh99 quên dấu trừ ->_< Trả lời Tháng lúc 15:27 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang Lúc t = 0, đầu P sợi dây bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt − π) (cm) Tốc độ sóng truyền dây v = m/s Tại thời điểm t = s, hình dạng đoạn dây PQ dài 10 m tô nét đậm A B C D D - Trả lời C ID: 273481 Level: 19 (9) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi Tháng lúc 21:15 Link fb: Ta có: Phương trình sóng M cm cm Đồ thị mơ tả hình dạng sợi dây Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải bartolomeo k để ý 2s @@ Trả lời Tháng lúc 23:20 Flypig bê toong lòng mề Trả lời Tháng lúc 23:19 ceovietnamese mod cho hỏi tí pt để cm landa tính m mod Trả lời Tháng lúc 15:53 thythysb Ý bạn chưa hiểu Tháng lúc 16:1 nguyennhat37na x landa đơn vị m => 2pi.x/lanđa đvị m => pt lấy đvị theo A cm Tháng lúc 17:13 thythysb landa?? ko phải lamdal Tháng lúc 17:19 nguyennhat37na thấy thằng ghi t ghi theo == Tháng lúc 17:20 thythysb t có nói m sai mơ mồ =.=" Tháng lúc 17:21 JinTran đề thi onl có bn câu ạ? Tháng lúc 17:24 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(30t – 5x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s B - Trả lời B ID: 273482 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 20:16 Link fb: Ta có: Lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(21t – 3x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B 70 m/s C m/s D 30 m/s C - Trả lời B ID: 273483 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 20:17 Link fb: Ta có: Lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt + π/2) cm Tốc độ truyền sóng v = m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = 2,5 m Gia tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 4,5 s A π2 cm/s2 B cm/s2 C –2π cm/s2 D 2π2 cm/s2 B - Trả lời B ID: 273484 Level: 23 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Phương trình sóng M (15) Lời giải & Bình luận Tháng lúc 20:30 Link fb: Theo dõi cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ratyeuhoa híc , ngu người đọc đề k kĩ làm tính vận tốc ms đau Trả lời Tháng lúc 23:18 JinTran ơh vãi đề hỏi gia tốc tính vận tốc Trả lời Tháng lúc 23:28 JinTran ngu gia tốc mà lại tính vận tốc Trả lời Tháng lúc 23:28 tungnguyen2211 giống a VLER Tháng lúc 23:29 JinTran câu moon lỗi sai câu Tháng lúc 23:29 nguyen1999vu teammmmmmmmmm k sai Tháng lúc 23:30 bichhienql1 -_- tui cụng bị nhiều ông Tháng lúc 23:31 thythysb Vũ, ta đội Tháng lúc 23:31 tianangmuaxuan068 tính gia tốc =.=" Trả lời Tháng lúc 23:41 nevergiveup0123 tội đọc đề ngu Trả lời Tháng lúc 7:15 kabutoseisen team vận tốc Trả lời Tháng lúc 11:34 ankana1k15 ng u Trả lời Tháng lúc 16:10 Flypig thêm lần ngu Trả lời Tháng lúc 22:1 quangjvevermind ui sặc hoi rgia tốc Trả lời Tháng lúc 0:10 ndquang99 tưởng tính v mía Trả lời Tháng lúc 15:19 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 2cos(πt + π/3) cm Tốc độ truyền sóng v = 4,5 m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = m Vận tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 3,5 s A π cm/s B –π cm/s C –2π cm/s D 2π cm/s B - Trả lời B ID: 273485 Level: 69 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (140) Lời giải & Bình luận Tháng lúc 20:35 Link fb: Theo dõi Ta có: Phương trình sóng M cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb B- trả lời A?? Trả lời Tháng lúc 23:18 thythysb giải lại Tháng lúc 23:18 nguyen1999vu ơ pi nhỉ? Trả lời Tháng lúc 23:18 thythysb Trừ vs trừ mà Vũ nhờ =.= moon lỗi Tháng lúc 23:20 tungnguyen2211 hều Tháng lúc 23:21 nguyen1999vu dùng máy tính bấm lần pi Tháng lúc 23:22 minhtuanarm @@ Trả lời Tháng lúc 23:18 giagiao1999 A Trả lời Tháng lúc 23:18 nguyen1999vu A theo giải vip bấm máy A mà tính zậy? Trả lời Tháng lúc 23:19 hoanglongunstop @@ tính pi mà mod Trả lời Tháng lúc 23:19 ghostrider1999 Trả lời Tháng lúc 23:19 maiphuongsehun Trả lời Tháng lúc 23:19 naoftheghost đ/á chuẩn ghê Tháng lúc 23:23 maiphuongsehun may mà k độ 2:1 10 Tháng lúc 23:24 naoftheghost nhảy cầu P Tháng lúc 23:26 maiphuongsehun ĐI THÔI HIỀN Tháng lúc 23:26 naoftheghost Em trốn vs anh Tháng lúc 23:32 maiphuongsehun Tháng lúc 23:34 bartolomeo A đê má Trả lời Tháng lúc 23:19 nguyen1999vu theo giải vip bấm máy theo A Tháng lúc 23:20 ngủ hathiquynhtrang1999 tuởng a ,ai giaỉ thich giúp với Trả lời Tháng lúc 23:20 duyenhtran Câu sai đ/á à? A @@ Trả lời Tháng lúc 23:20 nguyen1999vu giải vip sai @_@ Tháng lúc 23:21 ratyeuhoa sai m làm a, có câu sai B trả lời B cức huhu Tháng lúc 23:21 duyenhtran Ừ == Tháng lúc 23:22 anhhoangproace má a sai Trả lời Tháng lúc 23:20 TikiTaka1999 câu đáp án A Trả lời Tháng lúc 23:21 trangianbacbeo giải vip sai -_5 Tháng lúc 23:22 nguyennhat37na Mông rung trò đùa Trả lời Tháng lúc 23:21 diepnhatlai na Tháng lúc 23:22 nguyennhat37na @@ Tháng lúc 23:22 diepnhatlai vào room t hỏi Tháng lúc 23:23 nguyen1999vu em xin giơ tay đầu hàng giải Tháng lúc 23:24 thythysb Đáp án xa nhớ, lâu em ko viết thư tay Tháng lúc 23:26 naoftheghost Tháng lúc 23:26 trongduchiepnk oát dờ lợn??? Tháng lúc 3:55 bichhienql1 ảo moon @@ Trả lời Tháng lúc 23:34 bichhienql1 moon thức bị đưa lên tòa trọng tài quốc tế vấn đề lạm dụng chức quyền cưỡng đoạt EXP chúng học sinh -_Trả lời Tháng lúc 23:37 quocbaopq sai ta làm câu b rõ ràng Trả lời Tháng lúc 23:46 naruto910 câu làm bị trừ B-trả lời B Trả lời Tháng lúc 23:49 nando1510 cần bước sóng vs tgian vẽ đc ma s lại cần viet pt vận tốc vay cac bạn? Trả lời Tháng lúc 23:54 myDuyEnboObies Trả lời j z ma B tloi B Tháng lúc 0:19 Danggiakhanh99 giải thích ko khớp với đề Trả lời Tháng lúc 15:24 Danggiakhanh99 nhầm gải thích sai phải uM hết s lại vM? Tháng lúc 15:25 phanhuyhoang783 đau z, trả lời b mà sai b Trả lời Tháng lúc 17:9 kamas09 ko hiểu pt mà vẽ khác Trả lời trước ghostrider1999 tùy vào đề hỏi bạn khoảng trước Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(10t – 10x) cm, x tính mét t tính giây Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 2,5 m/s D m/s A - Trả lời B ID: 273680 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 22:18 Link fb: Ta có: Lại có: Bài Tập Cơ Bản - B020101 – Khái niệm sóng học Sự truyền sóng Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 100 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ sáu 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 25 m/s D 10 m/s D - Trả lời A ID: 273390 Level: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng lúc 10:9 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tieulaclac gơn lồi mà, ko phải chia Trả lời Tháng lúc 16:10 ghostrider1999 gợn thứ cách gợn thứ sáu cách gợn ví dụ có người cách 1m => khoảng cách người thứ đén người thứ 5m Tháng lúc 16:14 tieulaclac à, hiểu Tháng lúc 16:15 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,74 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp xỉ A 1,61 m B 0,54 m C 0,17 m D 85 mm C - Trả lời A ID: 273391 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 10:23 Link fb: Khi truyền từ môi trường nước sang mơi trường khơng khí tần số sóng khơng thay đổi Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải namkem dm ko tính chọn đáp án lun Trả lời Tháng lúc 21:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,136 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp xỉ A 592 mm B 31,2 mm C 0,77 m D 185 mm B - Trả lời B ID: 273392 Level: 92 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (57) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 10:30 Link fb: Khi truyền từ môi trường nước sang môi trường khơng khí tần số sóng khơng thay đổi Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nguyen1999vu wtf? đáp án sai!!!!!!!!!! Trả lời Tháng lúc 23:16 ngocthulamphong j B mà Trả lời Tháng lúc 23:16 nguyen1999vu bọn 10/10 hack hết rồi!!!!!!!! Tháng lúc 23:17 khanh0934924499 Yeah ! lỗi key hahahahaha , Tháng lúc 23:17 nguyennhat37na đù @@ B mà ??? Tháng lúc 23:18 ngocthulamphong vầy mà em thua cược nè Trả lời Tháng lúc 23:17 vuonghuongmy uk,,,, Tháng lúc 23:19 ngocthulamphong ahuhuhuhuhu Trả lời Tháng lúc 23:17 ghostrider1999 Trả lời best đáp án Tháng lúc 23:18 nguyen1999vu first blood! đa cc!!! Trả lời Tháng lúc 23:18 khanh0934924499 chửi thề quài Tháng lúc 23:18 ghostrider1999 kill hoài Tháng lúc 23:19 nguyennhat37na câu sp Tháng lúc 23:19 thythysb Em làm B, sai làm B bị tính sai cmt =.= Trả lời Tháng lúc 23:18 duyenhtran Cạn Trả lời Tháng lúc 23:18 nguyen1999vu cạn ly Tháng lúc 23:19 hoanghaitoro hạn hán lời Trả lời Tháng lúc 23:20 nohuy19ble NHỌ Trả lời Tháng lúc 23:21 phanhuyhoang783 lỗi nè, rõ ràng chọn b Trả lời Tháng lúc 23:21 thanhnga99 nể bạn làm 10/10 Trả lời Tháng lúc 23:22 nguyen1999vu phục Tháng lúc 23:23 ngocthulamphong nể Tháng lúc 23:23 minhtuanarm cạn lời Trả lời Tháng lúc 23:25 nguyen1999vu hạn hán lời Tháng lúc 23:28 JinTran anh Na moon lừa đảo Trả lời Tháng lúc 23:29 linhnhi99 sửa key sau nhá Trả lời =.=' Tháng lúc 23:33 khanh0934924499 Vì SP mà số bạn sẵn sàng làm sai đáp án THỰC của toán để kiếm Exp ! Bó tay ! Mà SP quy đổi điểm thi ĐH mà các bạn ham hố quá ? Trả lời Tháng lúc 23:42 minhduc1999 cho 1000 like Tháng lúc 23:46 nguyen1999vu k phải cố tình làm sai đa thực mà khéo k cần đọc đề phút thánh đa 10 câu Tháng lúc 23:46 linhnhi99 nghĩ =.= bó tay Tháng lúc 23:47 JinTran dạy em cách hack vs Tháng lúc 23:47 nguyennhat37na kệ =.= Tháng lúc 23:48 anhvan1999 bạn ý biết đáp án hay Tháng lúc 7:54 tqmaries34 Yupppp (Y) Tháng lúc 5:48 minhduc1999 B đỏ loét,moon moon Trả lời Tháng lúc 23:44 ghostrider1999 Do trách đây?? Trả lời Tháng lúc 23:48 nguyen1999vu k talk anymore Tháng lúc 23:48 phanhuyhoang783 chán đời, sang học hóa cho lành Tháng lúc 23:54 clovers293 chẳng làm lí mà key chán =.= Trả lời Tháng lúc 23:58 nguyen1999vu bắt dc pikachu room anh lạc Tháng lúc 0:0 clovers293 lạc đâu mà lạc, đồng chí Pikachu lí Tháng lúc 0:3 nguyen1999vu Tháng lúc 0:4 phim10a4 Từ lòi hết đứa hack có mod cố tình làm :v haha Trả lời Tháng lúc 1:50 thoheo0204 t hack : )) Trả lời Tháng lúc 6:30 anhvan1999 troll à, B Trả lời Tháng lúc 7:53 naruto999cs em làm đúng dc rồi mà Tháng lúc 8:28 lehuy14 key sai Trả lời Tháng lúc 10:18 honganh050499 Cái B mà Trả lời cá độ thua tạch Tháng lúc 15:3 trangianbacbeo ông làm 10/10 cho hỏi Trả lời Tháng lúc 15:50 JinTran hỏi cách hack Tháng lúc 15:57 trangianbacbeo lấy đáp án nhóm học chui Tháng lúc 15:58 trangianbacbeo bọn sống ảo Tháng lúc 15:58 JinTran mẹ bảo ko đk chơi với bọn sống ảo Tháng lúc 16:1 Nguyenvuquang mở đầu mà đỏ loét >.< Trả lời Tháng lúc 21:40 JinTran here???? Trả lời Tháng lúc 23:19 nguyen1999vu there Tháng lúc 23:19 JinTran well done Tháng lúc 23:20 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Phát biểu sau sai nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn sóng dọc sóng ngang C Sóng truyền chất lỏng ln sóng dọc D Trong mơi trường, tốc độ truyền sóng dọc sóng ngang khác A - Trả lời B ID: 273394 Level: 22 (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng lúc 10:33 Link fb: Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha nên A sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 40 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ bảy 1,8 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 10,3 m/s D 14,4 m/s A - Trả lời A ID: 273395 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 10:34 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tìm phát biểu sóng học A Sóng ngang truyền chất khí B Sóng dọc truyền chất lỏng C Sóng học truyền chân khơng D Trong chất rắn, sóng dọc sóng ngang truyền với tốc độ B - Trả lời A ID: 273397 Level: 10 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 10:41 Link fb: Sóng dọc truyền mơi trường rắn, lỏng, khí Sóng ngang truyền mơi trường rắn nên A sai, B Sóng học lan truyền môi trường vật chất, không truyền môi trường chân khơng nên C sai Tron chất răn, sóng dọc truyền với tốc độ nhanh sóng ngang nên D sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tìm phát biểu sóng học A Sóng mặt nước sóng dọc, sóng dây sóng ngang B Sóng ngang khơng truyền mơi trường nước C Tốc độ truyền sóng học khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng D Phần tử mơi trường di chuyển phương truyền sóng B - Trả lời C ID: 273398 Level: 35 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 11:1 Link fb: Sóng mặt nước sóng dây sóng ngang nên A sai Sóng ngang truyền mặt nước khơng truyền môi trường nước nên B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng Ví dụ, vận tốc truyền sóng âm mơi trường rắn lớn mơi trường lỏng, khí nên C sai Phần tử mơi trường dao động xung quanh vị trí cân phương vng góc với phương truyền sóng (nếu sóng ngang) phương truyền sóng (nếu sóng dọc) nên D sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải conyeume1 đúp câu ^^ Trả lời Tháng lúc 23:49 xuannamjr Sai câu Trả lời Tháng lúc 20:29 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Khi nói bước sóng, phát biểu sai? A Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì B Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng dao động pha với C Hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha D Bước sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng C - Trả lời A ID: 273400 Level: 59 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 11:13 Link fb: Hai phần tử mơi trường phương truyền sóng cách nửa bước sóng dao động ngược pha nên C sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nguyen1999vu double kill ngu vc! Trả lời Tháng lúc 23:18 ngocthulamphong bị lừa ahaha Trả lời Tháng lúc 23:23 minhduc1999 bạn sai câu giống i hết mk Tháng lúc 23:47 nguyen1999vu team Tháng lúc 23:48 sai câu linhnhi99 team Trả lời Tháng lúc 23:51 hiencandy99 ngu vch Trả lời Tháng lúc 14:16 hoangha7499 ôi sai Trả lời Tháng lúc 16:10 hoangha7499 nhớ phương truyền sóng Tháng lúc 16:11 nlanhminh phương truyền sóng Trả lời Tháng lúc 18:31 Danggiakhanh99 phương truyền sóng Trả lời Tháng lúc 20:41 quangjvevermind huhihh Trả lời Tháng lúc 23:8 phanhuyhoang783 z mk khoanh c mà sai Trả lời Tháng lúc 13:49 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Tìm phát biểu sai vận tốc sóng học ? A Vận tốc sóng vận tốc lan truyền trạng thái dao động B Vận tốc sóng vận tốc truyền lượng sóng C Vận tốc sóng mơi trường nước lớn vận tốc sóng mơi trường khơng khí D Vận tốc sóng vận tốc dao động phần tử mơi trường phương truyền sóng D - Trả lời A ID: 273402 Level: 36 (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Tháng lúc 11:29 Link fb: Vận tốc sóng vận tốc dao động phần tử môi trường hai khái niệm khác Vận tốc sóng xác định , vận tốc dao động phần tử môi trường xác định v = u'(t) nên D sai Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải jenny270999 tồn sai lí thuyết ko ak Trả lời Tháng lúc 15:38 naruto999cs sai em ghi chép lại r sau xem lại lý thuyết lý k khó đâu em Tháng lúc 20:47 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt (cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 20 B 40 C 10 D 30 A - Trả lời A ID: 273403 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi Tháng lúc 11:32 Link fb: Ta có: Vận tốc truyền sóng Trong thời gian 2s, sóng truyền quãng đường Chọn đáp án A Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải JinTran nhớ đời Trả lời Tháng lúc 23:32 linhnhi99 Trả lời Tháng lúc 10:56 ... B020101 – Khái niệm sóng học Sự truyền sóng Câu Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 100 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với... - - - - Ch?n - - - - Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,74 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp... - - - Ch?n - - - - Câu Sóng âm truyền từ nước ngồi khơng khí Tốc độ truyền sóng mơi trường nước khơng khí 1480 m/s 340 m/s Cho biết bước sóng truyền nước 0,136 m Bước sóng ngồi khơng khí xấp
- Xem thêm -

Xem thêm: C0201 sóng cơ học và quá trình truyền sóng , C0201 sóng cơ học và quá trình truyền sóng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn