C0107 các trường hợp dao động của con lắc đơn

53 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Bài Tập Cơ Bản - B011201 – Chuyển động lắc đơn trường trọng lực Câu Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu sợi dây dài l = m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Bỏ qua ma sát Con lắc dao động quanh vị trí cân với góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng αo = 30o Vận tốc vật vị trí cân A v = 1,62 m/s B v = 2,63 m/s C v = 4,12 m/s D v = 0,412 m/s A - Trả lời A ID: 5474 Level: (-26) Lời giải & Bình luận Theo dõi 00:00 00:00 prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 25 Tháng lúc 17:36 Link fb: Vận tốc vật vị trí cân bằng: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Mít Tơ Bầu bạn có thắc mắc lời giải anhanhtogether: Vmax= wA = căn(g/l)nhân alpha0 nhân l cunchoynwa: V= tieuphongx: Áp dụng công thức Thế xong Chọn A quangdungpop Sao hq tui làm mà có 14 câu ??? Trả lời 13 Tháng lúc 7:37 thythysb Do lúc moon bị lỗi bảo trì web bạn NHiều người đề có 14 câu thơi 13 Tháng lúc 7:51 kabutoseisen đc 14 câu Trả lời 13 Tháng lúc 15:55 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài 10 cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 45o Tốc độ chuyển động vật vị trí cân vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 0,15 m/s; 0,79 m/s B 0,76 m/s; 0,56 m/s C 0,75 m/s; 0,62 m/s D 1,07 m/s; 0,62 m/s B - Trả lời A ID: 269329 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 11 Tháng lúc 9:24 Link fb: Ta có: Tại vị trí cân thì Tại vị trí Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo dài 25 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 200 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại q trình dao động αmax = 45o Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại, góc lệch α = 30o, vị trí cân A 0,49 N; 1,23 N; 1,96 N B 1,49 N; 2,57 N; 3,75 N C 0,94 N; 1,73 N; 1,96 N D 1,39 N; 2,32 N; 3,11 N D - Trả lời A ID: 269330 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Khi Khi 11 Tháng lúc 10:4 Link fb: = 1,39 N = 2,32 N Khi = 3,11 N Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường xác định Biết lực căng dây lớn 1,04 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 9,30 B 6,60 C 5,60 D 9,180 A - Trả lời A ID: 269331 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11 Tháng lúc 10:44 Link fb: Ta có: Theo đề bài, ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn treo trường trọng lực với g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại trình dao động αmax = 60o Gia tốc toàn phần chuyển động vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 3,12 m/s2 B 8,93 m/s2 C 8,70 m/s2 D 4,91 m/s2 C - Trả lời D ID: 269332 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 11 Tháng lúc 11:1 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại trình dao động αmax = 60o Tốc độ chuyển động vật vị trí cân vị trí ứng với góc lệch α = 30o A 0,99 m/s; 0,58 m/s B 0,7 m/s; 0,6 m/s C 0,99 m/s; 0,46 m/s D 0,88 m/s; 0,46 m/s B - Trả lời D ID: 269333 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Tại vị trí cân Tại vị trí thì 11 Tháng lúc 10:33 Link fb: Theo dõi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo có độ dài cm gắn với vật nhỏ, treo trường trọng lực có g = 9,81 m/s2 Tốc độ chuyển động vật vị trí cân 0,7 m/s Góc lệch cực đại trình dao động A αmax = 60o B αmax = 45o C αmax = 30o D αmax = 50o A - Trả lời A ID: 269334 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11 Tháng lúc 11:13 Link fb: Ta có: Tại vị trí cân Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thuannguyenngoc tính A xong áp dụng công thức anpha max = A/l rad đc k người Trả lời 13 Tháng lúc 0:14 linhnhi99 có xấp xỉ đó nên dùng công thức giải vip huy hotboy 13 Tháng lúc 0:21 nguyennhat37na đồ mê gái 13 Tháng lúc 0:22 thuannguyenngoc r áp dụng ct tính 50 , ý khoanh 50 cuối sai mà huy hotboy c 13 Tháng lúc 0:24 ngocthulamphong ko đc đâu bạn công thức áp dụng cho anpha bé cỡ khoảng 10 độ 13 Tháng lúc 9:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại trình dao động αmax = 60o Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại, góc lệch α = 45o, vị trí cân A 0,49 N; 1,1 N; 1,96 N B 0,49 N; 1,57 N; 1,75 N C 0,49 N; 1,57 N; 1,96 N D 0,74 N; 1,57 N; 1,96 N A - Trả lời A ID: 269335 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Khi Khi thì (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11 Tháng lúc 10:14 Link fb: = 0,49 N = 1,1 N Khi = 1,96 N Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thythysb Lúc bấm xong ngờ ngợ rồi, trưa muốn ngủ lóa mắt chọn A mà bấm vào B Trả lời THY'S BRAND 12 Tháng lúc 23:23 nguyen1999vu 12 Tháng lúc 23:24 nguyennhat37na 12 Tháng lúc 23:25 thythysb Ma cười giề 12 Tháng lúc 23:25 nguyen1999vu ma cười heo ham ngủ 12 Tháng lúc 23:26 thythysb Cái đồ ma ko cần ăn uống biết sức khỏe hĩ 12 Tháng lúc 23:28 nguyen1999vu ma ham ăn 12 Tháng lúc 23:29 nguyennhat37na đứa rảnh 12 Tháng lúc 23:29 tuanvqna để câu hỏi bạn khác lên bạn làm trôi câu hỏi cần đến với mod đấy? Thân 12 Tháng lúc 23:29 nguyennhat37na cảm ơn bạn đưa ý kiến Thân 12 Tháng lúc 23:30 thythysb Xin lỗi mod họ quản lý hết câu hỏi, đừng lo 12 Tháng lúc 23:30 nguyen1999vu vấn đề room lí vắng có thấy ng hỏi đâu p/ nghĩa địa lí 12 Tháng lúc 23:30 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Sức căng dây treo vật qua vị trí ứng với góc lệch cực đại 0,49 N Góc lệch cực đại q trình dao động A αmax = 50o B αmax = 60o C αmax = 30o D αmax = 45o B - Trả lời A ID: 269336 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11 Tháng lúc 11:26 Link fb: Ta có: Tại vị trí góc lệch cực đại Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 10º nơi có gia tốc trọng trường xác định Tỷ số lực căng dây nhỏ lực căng dây lớn A 0,33 B 0,66 C 0,56 D 0,96 D - Trả lời A ID: 269337 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 11 Tháng lúc 10:53 Link fb: Ta có: Theo đề bài, ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Cho lắc đơn treo trường trọng lực với g = 9,81 m/s2 Góc lệch cực đại trình dao động αmax = 60o Gia tốc tồn phần chuyển động vị trí ứng với góc lệch α = 45o A 3,12 m/s2 B 8,04 m/s2 C 5,81 m/s2 D 4,91 m/s2 B - Trả lời A ID: 269338 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (0) Lời giải & Bình luận 11 Tháng lúc 11:8 Link fb: Theo dõi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Cho lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây mảnh, không giãn, khối lượng khơng đáng kể có độ dài l = 30 cm Đưa vật m tới vị trí lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o buông nhẹ Bỏ qua sức cản môi trường Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tốc độ chuyển động vật vị trí ứng với góc lệch α = 30o α = 0o A 1,467 m/s; 0,825 m/s B 1,467 m/s; 1,715 m/s C 0,762 m/s; 1,715 m/s D 0,825 m/s; 0,762 m/s B - Trả lời A ID: 269615 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 11 Tháng lúc 9:47 Link fb: Ta có: Tại vị trí cân thì Tại vị trí Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 200 g treo vào sợi dây mảnh, không giãn, khối lượng không đáng kể Đưa vật nhỏ tới vị trí mà dây treo lệch so với phương thẳng đứng góc 60o bng nhẹ để vật chuyển động với vận tốc ban Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một lắc đơn lý tưởng dao động điều hoà nơi mặt đất, điện trường mà đường sức điện trường hướng thẳng đứng từ lên Chu kì dao động riêng lắc vật nặng khơng tích điện 1,82 s Khi vật nặng lắc tích điện q chu kì dao động lắc 2,5 s Khi vật nặng tích điện q’ = –q chu kì dao động lắc A 1,82 s B 1,5 s C 1,1 s D 1,94 s B - Trả lời A ID: 269639 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 17 Tháng lúc 11:35 Link fb: Khi vật nặng lắc đơn tích điện q >0 (1) Tương tự, vật nặng lắc đơn tích điện q' = -q 0 (1) Tương tự, vật nặng lắc đơn tích điện q' = -q 0 (1) Tương tự, vật nặng lắc đơn tích điện q' = -q > help Trả lời 20 trước ghostrider1999 áp dụng định lí cosin tam giác đó bạn 20 trước hoangha7499 Phd j đâu phải tam giác xét nhỉ? 20 trước ghostrider1999 xét tam giác mà.hình bình hành có tam giác đó(nhìn hình đi) xét tam giác thấy 20 trước hoangha7499 góc phải pi:4 ? 19 trước ghostrider1999 dùng pi/4 cũng dấu "-" chỗ -2.0,1.0,2cospi/4 19 trước hoangha7499 uk mk nhớ nhầm ct thanks mod 19 trước Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 25 Một lắc đơn có khối lượng m = 50 g đặt điện trường có véctơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng lên độ độ lớn 5.103V/m Khi chưa tích ện cho v ật, chu k ỳ dao động c l ắc 2(s) Khi tích ện cho v ật chu k ỳ dao độ ng c l ắc π/2(s) L g = 10m/s2 π2 = 10 Điện tích vật là: A 4.10-5 C B -4.10-5 C C 6.10-5 C D -6.10-5 C D - Trả lời A ID: 269660 Level: 33 (11) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 17 Tháng lúc 15:7 Link fb: Ta có: , Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen DOUBLE KILL Trả lời Hôm qua lúc 23:17 nguyen1999vu pentakill! ace! Hôm qua lúc 23:19 linhnhi99 chấm.ngủ Trả lời Hôm qua lúc 23:36 kabutoseisen lại dấu âm ? 16= 10+6 mà Trả lời Hôm qua lúc 23:41 kabutoseisen a sặc E lên vcl Hôm qua lúc 23:41 thythysb E lên trên, q âm lực F điện ms hướng xuống mà cộng =.= Hôm qua lúc 23:42 ghostrider1999 điện trường có véctơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng lên Hôm qua lúc 23:42 thythysb Cop lại đề Hôm qua lúc 23:42 kabutoseisen tao thấy trước nha, bọn mày đừng kiếm cớ up SP cạp ngau Hôm qua lúc 23:43 ghostrider1999 Trả lời Hơm qua lúc 7:11 kabutoseisen óc bò ... đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Một lắc đơn dùng làm lắc đồng hồ Khi đồng hồ chạy dây treo có chiều dài ℓ dao động nơi có gia tốc trọng trường g Nếu giảm chiều dài lắc lượng ℓ/4 lắc dao động. .. đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn lý tưởng dao động điều hoà nơi mặt đất, điện trường mà đường sức điện trường hướng thẳng đứng từ lên Khi vật nặng lắc tích điện q chu kì dao động lắc. .. đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn có chiều dài m, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, lấy π2 = 10 Biên độ góc dao động lắc α0 = 10o Thời gian ngắn để cầu lắc dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: C0107 các trường hợp dao động của con lắc đơn , C0107 các trường hợp dao động của con lắc đơn