C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo

25 68 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0106 - Các trường hợp dao động lắc Lò Xo Câu 1 Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất gắn với một vật nhỏ có khối  lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,2 s. Nếu thay đổi độ dài lò  xo đi 10 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 0,8 s. Độ dài ban đầu của lò xo  là  A.  15 cm B 30 cm C 40 cm D 18 cm D - Trả lời B ID: 268770 Level: 13 (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/8/2016 lúc 9:45 Link fb: Gọi độ cứng m lò xo, l chiều dài ban đầu lò xo Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 ♥♥♥♥♥~~~~**Linh*Nhi**~~~~~♥♥♥♥♥ Trả lời 5/8/2016 lúc 23:39 linhnhi99 ♥♥♥♥♥~~~~~**ghostrider**~~~~~~♥♥♥♥♥ Trả lời 5/8/2016 lúc 23:41 linhnhi99 * * * * * **** * * * * * * **** ***** * * * * Trả lời 5/8/2016 lúc 23:47 linhnhi99 ♥♥♥♥♥~~~~~**superfieldsmoon**~~~~~♥♥♥♥♥ Trả lời 5/8/2016 lúc 23:48 ghostrider1999 muội Trả lời 5/8/2016 lúc 23:54 linhnhi99 !♥! linhnhi !♥! ^^╫ =.=' Trả lời 5/8/2016 lúc 23:55 linhnhi99 đẹp ko :VVV Trả lời 5/8/2016 lúc 23:55 ghostrider1999 đẹp ok Trả lời 6/8/2016 lúc 0:1 quangjvevermind buồn ngủ hơng bình phương hic Trả lời 24/8/2016 lúc 22:5 dauphongtantan địt mẹ mày thằng chó nam dạy lý ngu vãi lồn sang học thầy đỗ ngọc hà anh em Trả lời 8/4/2017 lúc 8:14 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên là ℓ  cm; (ℓ ­ 5) cm; (ℓ ­ 8) cm. Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo đúng thứ tự trên) với vật nhỏ có khối lượng m thì được ba con lắc có chu kỳ dao động riêng tương ứng là: 2 s; √2 s; và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá  trị của T là  A.  1,00 s B 0,89 s C 1,41 s D 0,50 s B - Trả lời A ID: 268771 Level: 14 (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi Câu 3 Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất gắn với một vật nhỏ có khối  lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 2 s. Nếu thay đổi độ dài lò xo  đi 10 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,0 s. Độ dài ban đầu của lò xo là  A.  15 cm B 16 cm C 16/3 cm D 40/3 cm D - Trả lời A ID: 268774 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/8/2016 lúc 10:52 Link fb: Gọi độ cứng m lò xo, l chiều dài ban đầu lò xo Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất gắn với một vật nhỏ có khối  lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 2 s. Nếu thay đổi độ dài lò xo  đi 9 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,0 s. Độ dài ban đầu của lò xo là  A.  15 cm B 18 cm C 16 cm D 12 cm D - Trả lời D ID: 268775 Level: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/8/2016 lúc 10:50 Link fb: Gọi độ cứng m lò xo, l chiều dài ban đầu lò xo Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Một con lắc lò xo dài 18 cm được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất gắn với một vật  nhỏ có khối lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,5 s. Nếu thay  đổi độ dài lò xo thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,0 s. Độ dài lò xo sau khi  thay đổi là  A.  15 cm B 18 cm C 14 cm D 8 cm D - Trả lời B ID: 268776 Level: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/8/2016 lúc 10:41 Link fb: Gọi độ cứng m lò xo, l chiều dài ban đầu lò xo Ta có: Độ dài lắc sau thay đổi 18 - 10 = cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hothikimoanh phải nhân l Trả lời 23/9/2016 lúc 20:33 nguyennhat37na ta chia k0 độ cứng 1m lò xo => l(m) lò xo có l đoạn k0 nối tiếp => độ cứng K đoạn tính bằng: 1/K = (1/k0)+(1/k0)+ +(1/k0)=l/k0 (vì có l đoạn k0) => K=k0/l => w=căn(K/m)=căn(k0/(l.m)) 23/9/2016 lúc 23:29 thythysb Thì =.= nhát best 23/9/2016 lúc 23:37 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất có độ dài tự nhiên là ℓ và vật nhỏ khối lượng m. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 3,0 s. Nếu cắt ngắn lò xo đi  30 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,5 s. Độ dài ban đầu ℓ của lò xo là  A.  30 cm B 50 cm C 40 cm D 60 cm C - Trả lời A ID: 268781 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/8/2016 lúc 10:39 Link fb: Gọi độ cứng m lò xo, l chiều dài ban đầu lò xo Ta có: Theo dõi Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Một con lắc gồm lò xo có độ cứng bằng 40 N/m, gắn với một vật nhỏ có khối lượng  100 g. Con lắc được treo thẳng đứng vào điểm treo cố định trên cao, vật nhỏ ở dưới  thấp. Từ vị trí cân bằng, đưa vật xuống phía dưới một đoạn 5/√3 cm rồi bng nhẹ.  Cho gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Trong q trình dao  động, qng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là  A.  π/30 s B 2π/20 s C π/60 s D π/40 s C - Trả lời D ID: 268957 Level: 13 (3) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: Theo dõi 8/8/2016 lúc 9:13 Link fb: cm = 2,5 cm Ta biểu diễn đường tròn hình vẽ Trong chu kì, lò xo bị nén từ qua biên âm tới s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải quangdungpop vãi, tính có pi/6 Trả lời 8/8/2016 lúc 23:25 Quyenyp1999 nhin nham 5can3 5can2 Trả lời 28/8/2016 lúc 15:21 lundethuong 5can3 nhìn thành 5can2 Trả lời 7/3/2017 lúc 14:27 mắt k lối thoát Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Một con lắc gồm lò xo có độ cứng bằng 100 N/m gắn với một quả nặng nhỏ được  treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo ở trên cao, vật nhỏ ở dưới  thấp. Biết gia tốc trọng trường tại điểm treo bằng 10 m/s2. Khi vật dao động thì lực  kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên điểm treo cố định lần lượt là 8 N và 4 N Tốc độ cực đại của vật trong q trình dao động là  A.  60√32 cm/s B 60√5 cm/s C 30√30 cm/s D 30√5 cm/s B - Trả lời B ID: 268958 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (27) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 9:47 Link fb: Ta có: (1) (2) Từ (1) và(2) Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tragkie313 giải thích cho chỗ F nén max= k(A- denta lo)mà kp k(denta lo -A)??? Trả lời 27/8/2016 lúc 17:15 nguyennhat37na bạn vẽ hình thấy ▲l nén max = k/ cách từ vị trí khơng biến dạng đến vị trí biên âm, mà gốc tọa độ VTCB => ▲l nén max = A-▲l0 => F nén max= k(A-▲l0) Trả lời 27/8/2016 lúc 17:38 tragkie313 F kp Fđh phải k bạn? Trả lời 27/8/2016 lúc 17:46 nguyennhat37na F F đh mà bạn Trả lời 27/8/2016 lúc 17:49 tragkie313 A> denta lo Fđh = chứ? Trả lời 27/8/2016 lúc 17:52 linhnhi99 #trag ukm Trả lời 27/8/2016 lúc 19:51 ghostrider1999 làm phải Fdh=k(Δl+x) mà bạn A>Δl Fdhmin=0 bạn Trả lời 27/8/2016 lúc 19:55 nando1510 delta L > a thi Fnén(max)=kA chu m.n? nk trg hop thi k có đáp án Trả lời 6/9/2016 lúc 20:36 ghostrider1999 Δl>A lò xo làm bị nén bạn Trả lời 6/9/2016 lúc 21:42 nando1510 k,ý mk nthe thi lực nén Fnén(max)=k.A k Trả lời 6/9/2016 lúc 21:52 ghostrider1999 có phải ý bạn Fdhmin không Δl>A => Fdhmin= k(Δl-A) Trả lời 6/9/2016 lúc 22:7 nando1510 k.hihi y mk la delta L < thi Fnén max= kA ý Trả lời 6/9/2016 lúc 22:20 ghostrider1999 A>Δl =>Fnénmax = k(A-Δl) Trả lời 6/9/2016 lúc 23:6 toidaidot video giảng có trường hợp cho F lx =0 k.(delta Lo -A) lzi có A-delta Lo) Trả lời 24/9/2016 lúc 20:31 hoctaprenluyen bạn nói chuẩn bạn thắc mắc điều Trả lời 24/9/2016 lúc 20:33 toidaidot F nén max :v kcg nha Trả lời 24/9/2016 lúc 20:34 giatdien F nén ko phải Fdh cx k phải Fkv k mn.nhưng n tính từ đoạn kbd k Trả lời 25/9/2016 lúc 9:54 NhiNhiSu đâu phải đâu Lực đàn hồi lực mà lò xo tác dụng lên giá treo Nên lực đàn hồi đóng vai trò lực nén cực đại vật biên lực kéo cực đại vật biên tùy cách chọn chiều dương 25/9/2016 lúc 10:11 hothikimoanh f kéo lục phục hồi mà Trả lời 27/9/2016 lúc 15:7 nguyen1999vu f kéo lực đàn hồi mà 27/9/2016 lúc 15:14 Nguyenvanluyen Đề ko viết cho chuẩn.lam nghĩ f kéo Trả lời 28/9/2016 lúc 8:22 hoctaprenluyen đề nói rõ kéo cực đại nén cực đại mà Trả lời 28/9/2016 lúc 21:31 Nguyenvanluyen Lực kéo cực đại ok Trả lời 28/9/2016 lúc 22:1 hoctaprenluyen Trả lời 28/9/2016 lúc 23:20 huytuan03051997 nyhoooooooooo Trả lời 13/10/2016 lúc 12:57 thangkeny giải bậy Trả lời 4/11/2016 lúc 21:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Một con lắc gồm lò xo được treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo  ở trên cao, vật nhỏ ở dưới thấp. Lấy gần đúng gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2.  Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, và tốc độ  cực đại trong q trình dao động là 20π√2 cm/s. Trong một chu kỳ dao động, qng  thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo về là  A.  1/20 s B 1/10 s C 1/30 s D 1/15 s B - Trả lời D ID: 268960 Level: 10 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 16:43 Link fb: rad/s Lại có: cm Trong chu kỳ dao động, lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo vật từ vị trí đến từ đến hình vẽ s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải mhson240699 người giúp vs bik pi/4 Trả lời 9/9/2016 lúc 16:17 thythysb biên độ A= Li độ x= -4 bạn bấm shift cos 4/ máy casio pi/4 biểu diễn chỗ đường tròn Trả lời 9/9/2016 lúc 16:40 mhson240699 ko dc bạn ghi math error Trả lời 9/9/2016 lúc 19:41 Nguyenvanluyen Điểm Acan2/2 nên pi/4 Trả lời 28/9/2016 lúc 8:56 lundethuong 2p =.= Trả lời 7/3/2017 lúc 16:6 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng  đứng với chu kì 1,6 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời  gian lò xo nén bằng 3 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là  A.  0,3 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s B - Trả lời A ID: 268961 Level: (13) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10/8/2016 lúc 9:2 Link fb: Trong chu kì có lúc lò xo giãn, có lúc lò xo nén nên Theo đề bài, ta có: Mà ứng với từ đến đường tròn Trong chu kì, thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo ứng với thời gian để lắc từ đến từ đến Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trannhuthuan giải thik dùm mik với ko hiểu Trả lời 9/8/2016 lúc 21:18 Ooccho Khi lò xo treo thẳng đứng, nò bị dãn đoạn đenta lo Vị trí x= l + đenta lo gọi vị trí cần Đây nguyên nhân dẫn đến khác thời gian lò xo nén giãn chu kì Gọi a thời gian lò xo từ vị trí x = l + đenta lo l Trong chu kì, thời gian lò xo giãn T/2 + 2a, thời gian lò xo nén T/2 - 2a => (T/2 + 2a)/ (T/2 -2a) = => a = T/8 Lực đàn hồi có chiều hướng vị trí lò xo khơng co khơng giãn ( x = l), lực phục hồi ( lực kéo về) hướng vị trí cân ( x = l + đenta lo) Trong chu kì, thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo a = T/8.2 = 1,6.2/8=0.4 => B Trả lời 9/8/2016 lúc 21:39 nguyen1999vu wow occ cho!!! Làm lượt chả biết giải thích nên lại xóa Trả lời 9/8/2016 lúc 21:40 thythysb Thật có kiên nhẫn Trả lời 9/8/2016 lúc 21:55 Ooccho Trước bị sai dạng nên tìm hiểu kĩ h hiểu nói thơi kiên nhẫn gọi anh Becau Trả lời 9/8/2016 lúc 21:59 nguyen1999vu a ếch ương k kiên nhẫn đâu dc lần tồn làm qua loa Trả lời 9/8/2016 lúc 22:2 khanh0934924499 tớ giải cách : bạn tham khảo : +) t dãn = t nén = T - t nén => t nén = T/4 +) Vì lò xo dãn nén nên biên âm phía VT KBD Thời gian vật từ KBD đến biên âm T/4 chia = T/8 => khoảng cách từ vị trí KBD tới biên A 2/2 +) thời gian chu kỳ thỏa mãn : 2T/8 =T/4 =1,6/4 =0,4 s !! he he ) Trả lời 9/8/2016 lúc 22:18 thythysb Khánh nói hộ lòng Thy Trả lời 9/8/2016 lúc 22:19 (mới thay avt The same way nguyen1999vu lời giải khanh mang t/c minh họa chủ yếu khoe avt Trả lời 9/8/2016 lúc 22:22 thuhuong3010 suy t nén = T/4 bạn khanh0934924499 Trả lời 2/9/2016 lúc 14:14 khanh0934924499 biến đổi biểu thức tốn học thơi bạn ! Trả lời 2/9/2016 lúc 21:0 Nguyenvanluyen Vì tỉ số thời giãn với thời gian nén 3.nen 1T thời gian nén T/4.ta tìm dc tọa độ Xo=-Acan2/2.fdh fkv ngược chiều t=T/4 Trả lời 28/9/2016 lúc 9:8 trymybest99 phi nén pi/2 ứng với M2 M3 đường tròn ? Trả lời 13/10/2016 lúc 20:43 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Một con lắc gồm lò xo có độ cứng bằng 20 N/m, gắn với một vật nhỏ có khối lượng  50 g. Con lắc được treo thẳng đứng vào điểm treo cố định trên cao, vật nhỏ ở dưới  thấp. Từ vị trí cân bằng, đưa vật xuống phía dưới một đoạn 5/√2 cm rồi bng nhẹ.  Cho gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Trong q trình dao  động, qng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kỳ là  A.  π/15 s B π/20 s C π/30 s D 3π/40 s D - Trả lời D ID: 268964 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 13:52 Link fb: cm = 2,5 cm Ta biểu diễn đường tròn hình vẽ Trong chu kì, lò xo bị giãn từ qua biên dương tới s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một con lắc gồm lò xo có độ cứng bằng 50 N/m gắn với một quả nặng nhỏ được treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo ở trên cao, vật nhỏ ở dưới thấp.  Biết gia tốc trọng trường tại điểm treo bằng 10 m/s2. Khi vật dao động thì lực kéo  cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên điểm treo cố định lần lượt là 12 N và 6 N.  Tốc độ cực đại của vật trong q trình dao động là  A.  60√32 cm/s B 90√5 cm/s C 30√60 cm/s D 30√5 cm/s C - Trả lời C ID: 268966 Level: 12 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 15:13 Link fb: Ta có: (1) (2) Từ (1) và(2) Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải dobachkhoa2017 60 cawn15 tìm ms Trả lời 9/8/2016 lúc 0:1 thanhhangmai lừa 30cawn 60 60cawn15 9/8/2016 lúc 8:17 huyennam123 Trả lời 9/8/2016 lúc 8:25 dobachkhoa2017 lm tgian Trả lời 9/8/2016 lúc 8:26 thuannguyenngoc lực nén vs lực đàn hồi khác k Trả lời 9/8/2016 lúc 15:37 ghostrider1999 lực đàn hồi bao gồm lực nén bạn ạ.lực đàn hồi có lực kéo lực nén Trả lời 9/8/2016 lúc 15:53 thuannguyenngoc uk tớ cảm ơn Trả lời 9/8/2016 lúc 15:55 ntl1211141 lừa đáp án Trả lời 17/8/2016 lúc 14:29 bietrotvanthi đệt, 60 15 mà k đổi 30 60 nên chọn đại sai vl admin Trả lời 19/8/2016 lúc 17:50 toidaidot định mệnh 60 15 tưởng đáp án sai chọn bừa nên sai Trả lời 24/9/2016 lúc 20:51 phamdat1999 đứng từ đàu đến sai câu nhục Trả lời 29/10/2016 lúc 23:21 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Một con lắc lò xo được treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo ở trên cao, vật nhỏ ở dưới thấp. Biết gia tốc trọng trường tại điểm treo bằng 10 m/s2. Khi  vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên điểm treo cố định  lần lượt là 6 N và 3 N. Tốc độ cực đại của vật trong q trình dao động là 30√30  cm/s. Độ cứng của lò xo là:  A.  60√32 N/m B 90 N/m C 50 N/m D 30 N/m C - Trả lời A ID: 268967 Level: 10 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (19) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 15:20 Link fb: (1) (2) Từ (1) và(2) Thay vào (1) N/m Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 linh Trả lời 9/8/2016 lúc 23:35 maikhanhnham1973 linh nhi cho mk hoi danh dau bai nao ta lam the nao? xem laij nhi mk ko rnah ve may thu cho lam Trả lời 17/8/2016 lúc 7:34 hoanoxemhoatan bạn cần cmt vào đc Trả lời 22/8/2016 lúc 22:54 annhien0299 có chữ theo dõi -_- ấn vào đc Trả lời 22/8/2016 lúc 23:3 nguyen1999vu chữ theo dõi chỗ lò Trả lời 22/8/2016 lúc 23:5 annhien0299 : id đề onl chữ í bên phải Trả lời 22/8/2016 lúc 23:9 nguyen1999vu có đứa tin Trả lời 22/8/2016 lúc 23:10 thythysb đừng có trêu người ta Trả lời 22/8/2016 lúc 23:10 annhien0299 đứa bị tốt Trả lời 22/8/2016 lúc 23:11 maikhanhnham1973 èo khám mắt Trả lời 23/8/2016 lúc 17:37 sợ mk thật jenny270999 sai ngu Trả lời 14/8/2016 lúc 22:14 linhnhi99 uầy thơng báo Trả lời 22/8/2016 lúc 23:33 ghostrider1999 mà Trả lời 23/8/2016 lúc 17:39 Quanphan11a3 0,3can30 đâu Trả lời 25/9/2016 lúc 0:40 ghostrider1999 30√30 cm/s = 0,3√30 m/s Trả lời 25/9/2016 lúc 0:44 Quanphan11a3 hi qn cảm ơn nha khơng đọc kĩ đề Trả lời 25/9/2016 lúc 0:46 dieukhanh99 Fđhnin=k(a-deltalo) Trả lời 10/10/2016 lúc 16:29 nguyennhat37na lực nén cực đại lực đàn hooig cực đại bạn 10/10/2016 lúc 17:17 huytuan03051997 NHAAMD CAIS LA XONG Trả lời 13/10/2016 lúc 13:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một con lắc gồm lò xo được treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo  ở trên cao, vật nhỏ ở dưới thấp. Lấy gần đúng gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2.  Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, và tốc độ  cực đại trong q trình dao động là 40π cm/s. Trong một chu kỳ dao động, qng  thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên vật cùng chiều với lực kéo về là  A.  1/6 s B 1/4 s C 1/3 s D 1/15 s C - Trả lời D ID: 268970 Level: 18 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (15) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 17:0 Link fb: rad/s Lại có: cm Trong chu kỳ dao động, lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật chiều với lực kéo vật từ vị trí đến từ đến hình vẽ s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trannhuthuan để mik xác định n chiều hay ngược chiều v mn mik cách xác định với Trả lời 10/8/2016 lúc 15:19 vutienkhoa từ VTCB đến vị trí KBD lực đàn hồi lò xo hướng lên lực kéo hướng vị trí cân nên hướng xuống => ngược chiều từ vị trí biên âm đến KBD vật chiều hướng xuống , từ VTCB theo chiều dương đến biên dương r đến VTCB theo chiều âm lực chiều nói chung bạn vẽ đường tròn thấy , giảng sau onl thầy giảng phần Trả lời 10/8/2016 lúc 16:16 trannhuthuan tks bn nha Trả lời 10/8/2016 lúc 19:52 nguyen1999vu câu nè thy nhớ giống hệt mà lại k có đa 1/3? đọc đọc lại chiều mà? Trả lời 10/8/2016 lúc 21:8 nguyen1999vu lại điểm treo Trả lời 10/8/2016 lúc 21:8 sai tiếp chết linhnhi99 lực đàn hồi vào vật hay vào điểm treo ? Trả lời 10/8/2016 lúc 21:9 ghostrider1999 1/15 nha hết Trả lời 10/8/2016 lúc 21:9 nguyen1999vu điểm treo 1/15 Trả lời 10/8/2016 lúc 21:9 thythysb Câu Thy đúng, lần chọn 1/15 s Thy nhớ có câu ấy, đáp án 2/15s =.= Chọn xong thấy tuyệt vọng tận DIED Trả lời 10/8/2016 lúc 21:11 nguyen1999vu tàn vs đề tồn lừa tình Trả lời 10/8/2016 lúc 21:13 hoanoxemhoatan ngược chiều mí lực kéo 1/15 s b Trả lời 12/8/2016 lúc 22:49 thythysb ý bàn tương tự đề onl khác bạn câu 1/3 s mà Trả lời 12/8/2016 lúc 23:37 huytuan03051997 TINH THANH NGUOC MOI DAU CHUS Trả lời 13/10/2016 lúc 13:51 quang01653279946 má vhieefu Trả lời 17/10/2016 lúc 18:22 vtvuthang Tay nhanh mắt kql Trả lời 2/3/2017 lúc 14:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một con lắc gồm lò xo được treo trên phương thẳng đứng với đầu cố định của lò xo  ở trên cao, vật nhỏ ở dưới thấp. Lấy gần đúng gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2.  Kích thích để vật nhỏ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz, và tốc độ  cực đại trong q trình dao động là 40π cm/s. Trong một chu kỳ dao động, qng  thời gian lò xo bị nén là  A.  1/6 s B 1/4 s C 1/3 s D 2/15 s D - Trả lời D ID: 268971 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận 8/8/2016 lúc 14:11 Link fb: Theo dõi Ta có: rad/s Lại có: Trong chu kì, lo xo bị nén từ vị trí qua biên âm, tới vị trí hình vẽ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng  đứng với chu kì 1,8 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời  gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là  A.  0,5 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,3 s D - Trả lời D ID: 268973 Level: (30) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 8/8/2016 lúc 21:57 Link fb: Trong chu kì có lúc lò xo giãn, có lúc lò xo nén nên Theo đề bài, ta có: Mà Ta biểu diễn đường tròn: Theo dõi Trong chu kì, lực đàn hồi ngược chiều lực kéo lắc từ đến đến từ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Ooccho linhnhi góc tính ?? -a/2 / a => COS PI/3 MÀ NHỈ? Trả lời 8/8/2016 lúc 23:32 Ooccho giúp chỗ tính góc ??? Trả lời 8/8/2016 lúc 23:34 nguyen1999vu sao? chưa hiểu câu hỏi Trả lời 8/8/2016 lúc 23:36 kabutoseisen 60 đọ ócc cho Trả lời 8/8/2016 lúc 23:36 Ooccho góc M2OA = bn ?? Trả lời 8/8/2016 lúc 23:37 linhnhi99 tồn giải ntn : t dãn / t nén = (T-2dentat )/2dentat =2 giải dentat=? T nạ sau suy vị trí dentlo sau giải tiếp dentat thời gian lò xo nén 1/2T nha Trả lời 8/8/2016 lúc 23:37 ghostrider1999 pi/3 Trả lời 8/8/2016 lúc 23:37 nguyen1999vu mà pi/3 Trả lời 8/8/2016 lúc 23:38 kabutoseisen bn hiểu từ O đến delta L khấc dâu Ve đường tròn thầy mà Trả lời 8/8/2016 lúc 23:38 annhien0299 #mai c lấy góc í lực chiều -.Trả lời 8/8/2016 lúc 23:40 Ooccho bị nhầm chưa đọc kĩ đề làm Gian/nén =2 giãn + nén =T=1.8 sau lấy giãn - nén = ngược nhau=0.6 sai chỗ nhỉ?? bị thắc mắc với cách loạt làm cacáh Trả lời 8/8/2016 lúc 23:42 kabutoseisen sai dòng 0.6 giãn _ nén chả liên quan Vowsi lấy T - t chiều = t khác chiều Trả lời 8/8/2016 lúc 23:46 kabutoseisen đọc occhco Trả lời 8/8/2016 lúc 23:47 Ooccho cậu nhìn sơ đồ thầy vẽ chưa cậu nhìn lại xem giãn phần nén phana giãn chứa ngc Trả lời 8/8/2016 lúc 23:50 kabutoseisen b hiều sai V đề roi nén + gian x= T OK chưa? giãn = khác dấu + nửa chu kì nén = nửa chu kì - Khác dấu nên giãn _ nén = lần khác dấu Trả lời 8/8/2016 lúc 23:53 kabutoseisen NGỘ RA CHƯA Trả lời 8/8/2016 lúc 23:55 Ooccho nén ko có khác dấu bạn nến từ vị trí lo xo ko bị biến dang hắt lên tòan + mà ngc đâu Trả lời 8/8/2016 lúc 23:55 nguyen1999vu lực đàn hồi ngược chiều lực kéo đoạn từ vtcb vị trí k biến dạng mà Trả lời 8/8/2016 lúc 23:57 kabutoseisen ĐỌC CHO KĨ ĐI = NỬA CHU KÌ - KHÁC DẤU MÀ CÓ PHẢI CỘNG ĐÂU THI ĐÚNG LÀ NÓ TỪ CHỖ LO LÊN BIÊN ÂM RỒI CỊN GÌ Trả lời 8/8/2016 lúc 23:57 nguyen1999vu từ vị trí k biến dạng vtcb Trả lời 8/8/2016 lúc 23:57 Ooccho bạn nói ý rõ ví dụ thầy nhắc lại nói lại mà Trả lời 9/8/2016 lúc 0:0 kabutoseisen MÀ CUỐI CÙNG B HỎI CÁI GI? CÁCH GIẢI HAY LÀ CÁCH CỦA BẠN SAI CHỖ NÀO hỏi cách b sai chỗ nói ln giãn - nén = lần T khác khong phải lần Trả lời 9/8/2016 lúc 0:3 Ooccho nối tổng thời gian gãi - tổng nén = tổng ngc ko Trả lời 9/8/2016 lúc 0:4 kabutoseisen KHÔNG ĐÚNG Trả lời 9/8/2016 lúc 0:5 ghostrider1999 sai đo occ Trả lời 9/8/2016 lúc 0:5 kabutoseisen SUY NGƯỢC LẠI CÓ THỂ THÁY LUÔN T NGƯỢC + T NÉN = T GIÃN ? SAI VÌ NĨ = NỬA CHU KÌ Trả lời 9/8/2016 lúc 0:6 nguyen1999vu k hỉu occ cho nghĩ Trả lời 9/8/2016 lúc 0:6 nguyen1999vu xem xong tus fb cảm thấy hài Trả lời 9/8/2016 lúc 0:20 Ooccho cám ơn hiểu Trả lời 9/8/2016 lúc 0:20 kabutoseisen xóa tus Trả lời 9/8/2016 lúc 0:20 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng  đứng với chu kì 1,8 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời  gian lò xo nén bằng 6 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là  A.  0,6 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,3 s A - Trả lời B ID: 268974 Level: 15 (13) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 8/8/2016 lúc 22:20 Link fb: Trong chu kì có lúc lò xo giãn, có lúc lò xo nén nên Theo đề bài, ta có: Mà tròn ứng với từ đến đường Trong chu kì, thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo ứng với thời gian để lắc từ đến từ đến Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen làm trofn kinh dị Trả lời 8/8/2016 lúc 23:30 ghostrider1999 làm tròn 0,1 s Trả lời 8/8/2016 lúc 23:46 đề tỉ lệ kabutoseisen có nhai nhai lại tưởng sai Trả lời 8/8/2016 lúc 23:47 bichphuongak55 đề phải hợp lí m.n Trả lời 9/8/2016 lúc 0:30 thanhhangmai ukm t nhằn 15p cuối khoang bừa sai 9/8/2016 lúc 8:42 quangdungpop biết denta phi nén = 5pi/7 Trả lời 9/8/2016 lúc 10:14 Ooccho ta có phi giã / phi nén =6 mà phi giãn + phi nén = 2pi giaie hệ ta tìm đk phi giãn , nén sau lấy pi - phi nén Trả lời 9/8/2016 lúc 17:6 matalicaproo tính 0.6 rồi, mà thấy số lẻ sợ sai, tính miết Trả lời 11/8/2016 lúc 20:36 jenny270999 ko lấy thời gian lò xo giãn trừ T/2 l;à mak ko mod Trả lời 14/8/2016 lúc 22:20 ghostrider1999 bạn Trả lời 14/8/2016 lúc 22:22 AnNguyenQH làm tròn kinh thế, tính mà tưởng sai Trả lời 9/10/2016 lúc 18:5 phamdat1999 hài hước vl??? tính Trả lời 29/10/2016 lúc 23:30 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng  đứng với chu kì 1,8 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời  gian lò xo nén bằng 6 thì thời gian mà lực đàn hồi cùng chiều lực kéo về là  A.  0,9 s B 0,4 s C 0,6 s D 1,2 s D - Trả lời D ID: 268975 Level: 10 (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 8/8/2016 lúc 23:4 Link fb: Trong chu kì có lúc lò xo giãn, có lúc lò xo nén nên Theo đề bài, ta có: Mà ứng với từ đến đường tròn Trong chu kì, thời gian mà lực đàn hồi chiều lực kéo ứng với thời gian để lắc từ đến từ đến Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải mooner99ts làm tròn kinh q.làm phân vân tưởng đâu tính sai tính tính lại.chán thật Trả lời 8/8/2016 lúc 23:34 tuandenhg chuẩn b.làm tròn q Trả lời 16/8/2016 lúc 22:2 huyquantk9x cung 2pi/7 nhĩ pi/2 có giải thích dùm tớ Trả lời 1/10/2016 lúc 22:45 thythysb bạn đọc giải vip tỉ lệ thời gian= tỉ lệ góc quét=>> phi giãn/phi nén=6 mà tổng chúng =2pi=>> cung nén = 2pi/7, vẽ lên đtlg 1/10/2016 lúc 22:53 huytuan03051997 LAM TRON MANHJ VAAYJ Trả lời 13/10/2016 lúc 14:20 phamdat1999 đền bù xp tui Trả lời 29/10/2016 lúc 23:32 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Một con lắc lò xo m = 200 g, k = 80 N/m treo thẳng đứng. Đưa vật dọc theo trục của  lò xo tới vị trí lò xo nén 1,5 cm rồi bng nhẹ cho vật dao động. Cho g = 10 m/s2 và  bỏ qua mọi ma sát. Qng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì dao động là  A.  0,1936 s B 0,1250 s C 0,0254 s D 0,0896 s D - Trả lời A ID: 268978 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 14:45 Link fb: Ta có: Lại có: Đưa vật dọc theo trục lò xo tới vị trí lò xo nén 1,5 cm bng nhẹ cho vật dao động A = 2,5 + 1,5 = cm Trong chu kì, lo xo bị nén từ vị trí qua biên âm, tới vị trí hình vẽ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải AnNguyenQH chừ biết dang arc này, gà Trả lời 9/10/2016 lúc 11:38 huytuan03051997 QUYEN KO DOI RAD Trả lời 13/10/2016 lúc 14:11 thangkeny tội không đổi đơn vị Trả lời 4/11/2016 lúc 22:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo khối lượng khơng đáng kể và độ cứng k =  50 N/m, khối lượng vật m = 200 g.Vật đang nằm n ở vị trí cân bằng thì được kéo  thẳng xuống dưới đến vị trí lò xo dãn tổng cộng 12 cm rồi thả cho nó dao động điều  hồ. Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2. Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với  lực kéo về trong một chu kỳ dao động  A.  1/15 s B 1/30 s C 1/3 s D 2/15 s C - Trả lời A ID: 268979 Level: 15 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi 8/8/2016 lúc 17:13 Link fb: Ta có: Vật nằm n vị trí cân kéo thẳng xuống đến vị trí lò xo dãn tổng cộng 12 cm thả cho dao động điều hoà A = cm Trong chu kỳ dao động, lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật chiều với lực kéo vật từ vị trí đến từ đến hình vẽ s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hiencandy99 tính ngược >< Trả lời 9/8/2016 lúc 17:22 ktA99 nhầm chiều Trả lời 9/8/2016 lúc 17:30 vatli1212 A=8cm Trả lời 10/8/2016 lúc 12:11 ghostrider1999 VTCB lò xo giãn 4cm mak kéo dãn lò xo 12cm => A=12-4=8 cm Trả lời 10/8/2016 lúc 12:13 matalicaproo ahuhu sai nguuuuuuuuu Trả lời 11/8/2016 lúc 20:49 huytuan03051997 SAO MA A BANG VAY blackonyx/Captur ... Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất gắn với một vật nhỏ có khối  lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 2 s. Nếu thay đổi độ dài lò xo đi 10 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,0 s. Độ dài ban đầu của lò xo là ... Một con lắc lò xo được cấu tạo bởi một lò xo đồng nhất có độ dài tự nhiên là ℓ và vật nhỏ khối lượng m. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 3,0 s. Nếu cắt ngắn lò xo đi  30 cm thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,5 s. Độ dài ban đầu ℓ của lò xo là ... nhỏ có khối lượng xác định. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,5 s. Nếu thay  đổi độ dài lò xo thì chu kỳ dao động riêng của con lắc là 1,0 s. Độ dài lò xo sau khi  thay đổi là  A.  15 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo , C0106 các trường hợp dao động của con lắc lò xo

Từ khóa liên quan