C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

24 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Thi Online - C0105 - Chuyển hóa lượng dao động điều hòa’ Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 30 N/m gắn với vật nhỏ, dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(3πt + π/3) cm Thế chất điểm biến thiên theo phương trình A Et = 37,5cos(6πt + 2π/3) + 37,5 mJ B Et = –18.75cos(6πt + 2π/3) + 18,75 mJ C Et = - 37,5cos(6πt + 2π/3) + 37,5 mJ D Et = 18,75cos(6πt + 2π/3) + 18,75 mJ D - Trả lời B ID: 265571 Level: 25 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (14) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15/7/2016 lúc 16:7 Link fb: Ta có: E = J = 37,5 mJ Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải lop11truong quên chia Trả lời 21/7/2016 lúc 11:34 minhduc1999 me too Trả lời 21/7/2016 lúc 21:35 vatli1212 biết phương trình dấu Trả lời 23/7/2016 lúc 9:18 ghostrider1999 dấu bạn Trả lời 23/7/2016 lúc 9:35 vatli1212 Bài giảng hở bạn ? Trả lời 23/7/2016 lúc 9:40 kamas09 tính nhẩm quên chia dau thật Trả lời 16/8/2016 lúc 14:29 tuanvqna biet la -E/2cos( ) hay la +E/2cos( ) Trả lời 20/8/2016 lúc 10:32 naoftheghost học lại giảng ahaha Trả lời 20/8/2016 lúc 10:33 nguyennhat37na chưa học giảng thằng lên xem lại Trả lời 20/8/2016 lúc 10:33 linhnhi99 có bg xem lại cho nhớ Trả lời 20/8/2016 lúc 10:33 Dragon98 dương Trả lời 20/8/2016 lúc 10:34 phamdat1999 xem giảng mà dấu cộng hay trừ mod Trả lời 23/10/2016 lúc 22:40 hoctaprenluyen bạn xem kĩ phần công thức E đ Và E t chưa ? Trả lời 23/10/2016 lúc 22:44 nltforever lại quên quài nhề Trả lời 27/1/2017 lúc 14:10 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ góc α = 6cos(5t + 1,3) (o) Cho khối lượng nặng 250 g gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Thế chất điểm biến thiên theo phương trình A Et = 2,739cos(10t + 2,6) + 2,739 mJ B Et = 5,478cos(10t + 2,6) + 5,478 mJ C Et = -5,478cos(10t + 2,6) + 5,478 mJ D Et = –0,763cos(10t + 2,6) + 0,763 mJ A - Trả lời A ID: 265576 Level: 20 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15/7/2016 lúc 16:13 Link fb: Ta có: E = = 5,478 mJ J Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải cemanPoli Trả lời 20/7/2016 lúc 16:38 thanhhangmai mgl lại thành mg2 z 26/7/2016 lúc 8:24 dekjpro Đáp Án B C giống nhau! Trả lời 4/8/2016 lúc 10:40 NhiNhiSu sai mà bạn 4/8/2016 lúc 10:42 toidaidot công thức thầy dạy Et = mgl(1-cos anpha) thơi đâu có phải alpha max đâu Trả lời 23/9/2016 lúc 16:12 pilin tính Emax mà Trả lời 23/9/2016 lúc 18:59 nguyennhat37na Et=mgl(1-cosα), ta tìm E nhá bạn mà E=mgl(1-cosαmax)=>pt Et Trả lời 23/9/2016 lúc 23:47 toidaidot mod onl k? Trả lời 23/9/2016 lúc 16:15 nltforever câu hay Trả lời 27/1/2017 lúc 14:58 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm có khối lượng 150 g, dao động điều hòa với động biến thiên theo phương trình Eđ = –0,135cos(4t + 2π/3) + 0,135 mJ Phương trình chuyển động chất điểm A x = 2cos(3t + π/3) cm B x = 6cos(2t + π/3) cm C x = 3cos(2t + 2π/3) cm D x = 3cos(2t + π/3) cm D - Trả lời A ID: 265592 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/7/2016 lúc 8:44 Link fb: cm Ta có : E = 0,135.2 = 0,27 mJ Mà cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải conyeume1 tích nhầm Trả lời 8/8/2016 lúc 1:22 nltforever tuổi lol câu Trả lời 27/1/2017 lúc 14:18 nltforever đổi hết đơn vị cho Trả lời 27/1/2017 lúc 14:23 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm có khối lượng 150 g, dao động điều hòa với động biến thiên theo phương trình Eđ = –0,135cos(4t + 2π/3) + 0,135 mJ Phương trình vận tốc chất điểm A v = 2cos(3t + π/3) cm/s B v = 6cos(2t + π/3) cm/s C v = 6cos(2t + 5π/6) cm/s D v = 3cos(2t + π/3) cm/s C - Trả lời D ID: 265594 Level: 32 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (7) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/7/2016 lúc 9:6 Link fb: cm Ta có : E = 0,135.2 = 0,27 mJ Mà cm cm/s cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải lop11truong E=0,135 nhân nhỉ? Trả lời 21/7/2016 lúc 21:24 tuanvqna mịa đọc đ kĩ đề Trả lời 28/8/2016 lúc 23:41 AnNguyenQH vận tốc = _= aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas Trả lời 8/10/2016 lúc 16:19 ceovietnamese 22222222222 Trả lời 21/12/2016 lúc 0:37 nltforever tí bị lừa Trả lời 27/1/2017 lúc 14:24 hoangduysinh1 hấp tấp khoanh B =.= haizz nhớ này: dạng k nhảy phát tìm vmax viết ptr đc mà phải lần A, đạo hàm x để tìm ptr v =.= !!!!! Trả lời 30/3/2017 lúc 3:18 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc gồm lò xo có độ cứng 20 N/m gắn với vật nhỏ, dao động điều hòa với biến thiên theo phương trình Et = 8cos(2πt + π/2) + mJ Phương trình dao động lắc A x = 4cos(2πt + π/4) cm B x = 4cos(πt + π/4) cm C x = 4cos(πt + 3π/4) cm D x = 8cos(2πt + π/4) cm B - Trả lời A ID: 265595 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/7/2016 lúc 9:17 Link fb: cm Ta có : E = 8.2 = 16 mJ Mà cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thnthnnc có sai sai Trả lời 6/10/2016 lúc 0:2 reus98 thuộc dạng gốc d đ đh nằm ngồi VTCB e mà Trả lời 6/10/2016 lúc 7:20 thnthnnc Trả lời 6/10/2016 lúc 0:10 reus98 gốc tọa độ Trả lời 6/10/2016 lúc 7:25 ceovietnamese 22222222222222 Trả lời 21/12/2016 lúc 0:36 nltforever loại trừ Trả lời 27/1/2017 lúc 14:25 tuanthanh38 lại pi/4 giúp em với Trả lời 13/3/2017 lúc 15:35 quanghatran98 công thức mà bạn 13/3/2017 lúc 15:36 tuanthanh38 hehe ngại 13/3/2017 lúc 15:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(0,5πt + 2π/3) cm Động chất điểm biến thiên theo phương trình A Eđ = –0,617cos(0,5πt + 2π/3) + 0,617 mJ B Eđ = –0,617cos(πt + π/3) + 0,617 mJ C Eđ = –0,308cos(πt + 4π/3) + 0,308mJ D Eđ = 0,617cos(πt + π/3) + 0,617 mJ C - Trả lời C ID: 265606 Level: 11 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (6) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15/7/2016 lúc 15:53 Link fb: Ta có: E = J = 0,617 mJ Mà mJ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thnthnnc 4pi/3 ko phải quy vể pi/3 Trả lời 6/10/2016 lúc 0:20 nguyennhat37na không quy bạn Trả lời 6/10/2016 lúc 0:21 thnthnnc để 4pi/3 luôna Trả lời 6/10/2016 lúc 0:22 nguyennhat37na quy -2pi/3 k có đáp án nên chọn 4pi/3 Trả lời 6/10/2016 lúc 0:25 thnthnnc quên-2pi/3 Trả lời 6/10/2016 lúc 0:21 nltforever loại trừ Trả lời 27/1/2017 lúc 14:45 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc lò xo có k = 30 N/m, dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(3t + π/6) cm Thế chất điểm dao động theo phương trình A Et = 12cos(3t + π/6) + 12 mJ B Et = 12cos(6t + π/3) + 12 mJ C Et = –12cos(6t + π/3) + 12 mJ D Et = 24cos(6t + π/3) mJ B - Trả lời D ID: 265609 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: E = (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi 15/7/2016 lúc 16:13 Link fb: J = 24 mJ Mà Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vatli1212 làm để biết phương trình mang dấu cộng hay trừ ad? Trả lời 23/7/2016 lúc 8:57 ghostrider1999 ak học giảng cậu.cậu vào học lại Trả lời 23/7/2016 lúc 9:36 vatli1212 giảng hở bạn Trả lời 23/7/2016 lúc 9:42 ghostrider1999 dao động điều hòa đó.bạn chưa học ak Trả lời 23/7/2016 lúc 9:43 kamas09 xem video thầy giảng p Trả lời 16/8/2016 lúc 15:0 nltforever không lấy chia cho chia xong lại chia Trả lời 27/1/2017 lúc 14:47 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ góc α = 7cos(5t + 2,5) (o) Cho khối lượng nặng m = 250 g gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Thế chất điểm dao động theo phương trình A Et = 3,6cos(10t + 5,0) + 3,6 mJ B Et = 7,2cos(5t + 2,5) + 7,2 mJ C Et = 3,6cos(10t – 1,3) – 3,6 mJ D Et = 7,2cos2(5t + 2,5) mJ A - Trả lời A ID: 265612 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 18/7/2016 lúc 13:49 Link fb: mJ Ta có: J = 7,2 mJ mJ Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever hay Trả lời 27/1/2017 lúc 15:4 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 30 N/m Con lắc dao động điều hòa với 15 mJ Biết sau khoảng thời gian ngắn nh ất 0,5 s động n ăng l ại b ằng th ế n ăng T ốc độ trung bình c v ật nh ỏ m ột chu k ỳ x ấp x ỉ b ằng A 2,8 cm/s B 11,3 cm/s C 6,3 cm/s D 13 cm/s C - Trả lời A ID: 266025 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 10:15 Link fb: Ta có: Ta lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải quang01653279946 tính nhầm Trả lời 16/10/2016 lúc 21:7 ceovietnamese 2222222222222222 Trả lời 23/12/2016 lúc 22:22 nltforever tính A ảo q nha Trả lời 1/3/2017 lúc 15:45 doanthithuha ây gu Trả lời 30/3/2017 lúc 19:48 doanthithuha tốc độ trung bình mà lấy A chia cho T quỳ Trả lời 30/3/2017 lúc 19:54 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động A 24√2 cm/s 48 cm/s B 24√2 cm/s 24(2−√2) cm/s C 24(2+√2) cm/s 24(2−√2) cm/s D 24√2 cm/s 24(2+√2) cm/s B - Trả lời A ID: 266026 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 11:9 Link fb: Ta có: cm Ta biểu diễn vị trí có động điểm hình vẽ Xét trường hợp 1: vật từ đến đến có đến có s cm Xét trường hợp 2: vật từ cm/s đến s cm cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ceovietnamese 22222222222 Trả lời 23/12/2016 lúc 22:27 nltforever a đù mạ Trả lời 1/3/2017 lúc 16:3 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 11 Cho m ột dao độ ng ều hòa v ới chu k ỳ b ằng 0,2 s biên độ dao động b ằng cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 60 cm/s 120 cm/s B 120 cm/s 360 cm/s C 480 cm/s 240 cm/s D 360 cm/s 480 cm/s A - Trả lời A ID: 266027 Level: (1) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 20/7/2016 lúc 11:36 Link fb: Ta có: cm Ta biểu diễn vị trí có động điểm hình vẽ Xét trường hợp 1: vật từ Theo dõi đến đến có s cm Xét trường hợp 2: vật từ cm/s đến đến có s cm cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever tuổi rì lừa anh Trả lời 1/3/2017 lúc 16:6 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 12 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 800 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/24 s, động lắc tăng từ 0,192 J đến giá trị cực đại giảm 0, 128 J Ở thời ểm t2, lắc 0,128 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 8,0 cm C 3,6 cm D 5,7 cm B - Trả lời A ID: 266028 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Cơ lắc Xét thời điểm Theo dõi 22/7/2016 lúc 9:44 Link fb: J , có Ta biểu diễn vị trí có li độ Tại thời điểm (11) Lời giải & Bình luận điểm , ta có hình vẽ J Ta biểu diễn vị trí có li độ điểm hình Mà động vật có giá trị cực đại vật vị trí cân nên từ thời điểm đến thời điểm , vật từ qua vị trí cân theo chiều âm tới vật từ qua vị trí cân theo chiều dương tới Xét hai trường hợp, vật quay góc Mà m = cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải huytuan03051997 sai số lung tug Trả lời 27/8/2016 lúc 20:50 toidaidot từ t1 tới t2 lại khơng tính trường hợp vật từ M4 đến N2 ? Trả lời 24/9/2016 lúc 16:30 toidaidot mod onl k nhỉ? Trả lời 24/9/2016 lúc 16:56 ghostrider1999 động lắc tăng từ 0,192 J đến giá trị cực đại giảm 0, 128 J mak bạn tăng làm M4 đến N2 Trả lời 24/9/2016 lúc 17:25 toidaidot b giải thích cho từ M4 đến N2 vơ lý điểm đc ko? Trả lời 24/9/2016 lúc 17:29 ghostrider1999 M4 đến N2 động giảm xuống tăng đến cực đại giảm đến 0,128j phi lý Trả lời 24/9/2016 lúc 17:33 toidaidot ok ok tks b Trả lời 24/9/2016 lúc 17:34 oanhk52 quên chưa đổi sáng huhu Trả lời 17/10/2016 lúc 2:53 ceovietnamese 222222222222222 Trả lời 23/12/2016 lúc 22:34 lundethuong cmt cho nhớ lâu Trả lời 3/3/2017 lúc 20:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 13 Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 100 N/m Con lắc dao động điều hòa với 16 mJ Biết sau khoảng thời gian ngắn 0,5 s động lại Tốc độ trung bình vật nh ỏ m ột chu k ỳ x ấp x ỉ b ằng A 3,6 cm/s B 10,11 cm/s C 8,3 cm/s D 13,2 cm/s A - Trả lời A ID: 266030 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 10:25 Link fb: Ta có: Ta lại có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever số lẻ Trả lời 1/3/2017 lúc 15:47 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình ba lần liên tiếp động A 64 cm/s B 32√2 cm/s C 32(2+√2) cm/s D 32 cm/s D - Trả lời D ID: 266032 Level: 20 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 16:16 Link fb: Ta có: Ta biểu diễn vị trí có động điểm hình vẽ Từ đường tròn lượng giác lần liên tiếp động năng, vật quãng đường quay góc quay Ta có: Mặt khác cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thinhpro12a3 sai câu nhục : Trả lời 26/7/2016 lúc 5:59 hiencandy99 nhìn thành gấp lần ngu ~.~ Trả lời 26/7/2016 lúc 7:29 jenny270999 Trả lời 11/8/2016 lúc 20:44 jenny270999 hôm làm lại , tự hỏi lần nghĩ lần ngờ bị lừa thật ná kinh nghiệm 29/3/2017 lúc 23:9 nvt270498 past jenny present jenny dự có thêm future 2/4/2017 lúc 21:1 jenny270999 đéo j 2/4/2017 lúc 21:33 lehung16041998 jen ns hay nhề 2/4/2017 lúc 22:40 Danggiakhanh99 di ddc nua chu kif cho nhanh =) Trả lời 9/9/2016 lúc 18:44 quang01653279946 vãi ba lần Trả lời 16/10/2016 lúc 21:30 nltforever không chia trường hợp Trả lời 1/3/2017 lúc 16:8 ngoclan99 lần liên tiếp quay đc góc nên k phải chia TH !!! 2/4/2017 lúc 9:34 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 12 cm/s 24 cm/s B 12 cm/s 36 cm/s C 48 cm/s 24 cm/s D 36 cm/s 48 cm/s C - Trả lời D ID: 266033 Level: (1) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 20/7/2016 lúc 15:23 Link fb: Ta có: cm Ta biểu diễn vị trí có động điểm hình vẽ Xét trường hợp 1: vật từ đến đến có s cm Xét trường hợp 2: vật từ cm/s đến đến s cm Theo dõi có cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever tay nhanh não tích nhầm cay Trả lời 1/3/2017 lúc 16:10 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 50 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/24 s, động lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại giảm 0,064 J Ở thời ểm t2, lắc 0,064 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 22,63 cm C 30,62 cm D 35,71 cm B - Trả lời A ID: 266035 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Cơ lắc Xét thời điểm (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi 22/7/2016 lúc 10:23 Link fb: J , có Ta biểu diễn vị trí có li độ điểm hình vẽ Tại thời điểm , ta có J Ta biểu diễn vị trí có li độ điểm hình Mà động vật có giá trị cực đại vật vị trí cân nên từ thời điểm đến thời điểm , vật từ qua vị trí cân theo chiều âm tới vật từ qua vị trí cân theo chiều dương tới Xét hai trường hợp, vật quay góc Mà m = 22,63 cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải huytuan03051997 hay kaka Trả lời 27/8/2016 lúc 21:0 tianangmuaxuan068 pi/24 - dòng thứ lên lại có Trả lời 3/9/2016 lúc 10:45 ghostrider1999 Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/24 s Trả lời 3/9/2016 lúc 11:9 tuanphuyen kiểu náy có CT giải nhanh ko? giải tg nhiều Trả lời 19/9/2016 lúc 23:13 nguyen1999vu theo mk học mới biết cách thơi Trả lời 19/9/2016 lúc 23:14 hoctaprenluyen dạng dạng nhỏ nên k xây dựng ct giải nhanh suy luận tý mà Trả lời 19/9/2016 lúc 23:23 tuanmeo11a E lại = 0.064+0.064 mod ? Trả lời 29/3/2017 lúc 23:39 studyhardntt W= Wđ+ Wt t2 29/3/2017 lúc 23:41 Tuanboy98 động qua cực đại 0.064 thời điểm Wt 0.064 BT có E=Et+Ed hay W=Wt+Wđ 29/3/2017 lúc 23:41 huyquantk9x Lv :v ~~ Trả lời 30/3/2017 lúc 7:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = s đến t2 = π/48 s, động lắc tăng từ 0,192 J đến giá trị cực đại giảm 0,128 J Ở thời ểm t2, lắc 0,128 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 11,3 cm C 3,6 cm D 5,7 cm B - Trả lời D ID: 266036 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Cơ lắc Xét thời điểm Theo dõi 22/7/2016 lúc 10:29 Link fb: J , có Ta biểu diễn vị trí có li độ Tại thời điểm (2) Lời giải & Bình luận điểm , ta có hình vẽ J Ta biểu diễn vị trí có li độ điểm hình Mà động vật có giá trị cực đại vật vị trí cân nên từ thời điểm đến thời điểm , vật từ qua vị trí cân theo chiều âm tới vật từ qua vị trí cân theo chiều dương tới Xét hai trường hợp, vật quay góc Mà m = 11,3 cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tianangmuaxuan068 lại có chỗ từ M1 qua Vị trí cân theo chiều âm tới N2 Trả lời 3/9/2016 lúc 10:5 tianangmuaxuan068 em hiểu Trả lời 3/9/2016 lúc 10:12 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 M ột v ật dao độ ng ều hòa v ới chu k ỳ s biên độ cm T ốc độ chuy ển động trung bình vật khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật lần động A cm/s B 4,82 cm/s C 12 cm/s D 3,51 cm/s B - Trả lời A ID: 266039 Level: 28 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (10) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 16:41 Link fb: Ta có: Ta biểu diễn vị trí lần động điểm hình vẽ Ta xét trường hợp 1: vật từ đến vật từ đến Ta xét trường hợp 2: vật từ đến trường hợp vật từ đến Vậy chọn đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải maikhanhnham1973 sặc đọc nhầm đề Trả lời 25/7/2016 lúc 23:20 channgankcr giống Trả lời 25/7/2016 lúc 23:21 maikhanhnham1973 sai câu lỗi Trả lời 25/7/2016 lúc 23:22 số nhọ hiencandy99 đọc sai đề too Trả lời 26/7/2016 lúc 7:37 minhduc1999 cay Trả lời 26/7/2016 lúc 22:22 oanhk52 đọc nhầm đề tương lần liên tiếp ôi đau wa Trả lời 17/10/2016 lúc 3:15 moonhocduocko ôi.đọc nhầm đề Trả lời 6/11/2016 lúc 16:40 nltforever đù có dụ trường hợp Trả lời 1/3/2017 lúc 15:55 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà lần động A 28 ms B 37 ms C 56 ms D ms B - Trả lời A ID: 266040 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 20/7/2016 lúc 17:19 Link fb: Ta có: Ta biểu diễn vị trí lần động điểm hình vẽ Ta xét trường hợp 1: vật từ đến vật từ đến Ta xét trường hợp 2: vật từ đến trường hợp vật từ đến Vậy chọn đáp án B Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Anhhuy9xbn đổi ms kiểu j Trả lời 25/9/2016 lúc 23:40 tuanthanh99 1ms= 10^-3 s 25/9/2016 lúc 23:41 nguyenviet97 hazz chon nhầm ms đau Trả lời 10/10/2016 lúc 22:56 nltforever anh bắt đầu thấm thấm Trả lời 1/3/2017 lúc 15:50 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động 1/3 lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s D - Trả lời A ID: 266041 Level: 15 (9) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 22/7/2016 lúc 10:46 Link fb: Xét chất điểm có Ta biểu diễn vị trí điểm có Xét chất điểm có điểm Theo dõi hình vẽ Ta biểu diễn vị trí điểm có điểm hình Thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động 1/3 lần chất điểm từ đến từ đến Mà cm = 21,96 cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 ok ok t hận Trả lời 25/7/2016 lúc 23:23 thuannguyenngoc sai vớ vẩn cmt phát cho nhớ Trả lời 26/7/2016 lúc 9:3 tieulaclac sai TT Trả lời 11/8/2016 lúc 14:32 daihoc201777 bà mà có đáp án từ M1 đén N2 khối thằng sai Trả lời 28/8/2016 lúc 20:22 ntq1997 ko phải từ N1 đến M2 Trả lời 11/10/2016 lúc 7:39 linhnhi99 khoảng thời gian nhỏ nên lấy cung nhỏ Trả lời 11/10/2016 lúc 15:57 blackonyx/Captur ... độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một chất điểm có khối lượng 150 g, dao động điều hòa với động biến thiên theo phương trình Eđ = –0,135cos(4t + 2π/3) + 0,135 mJ Phương trình chuyển động chất... độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình ba lần liên tiếp động A 64 cm/s B 32√2 cm/s C 32(2+√2) cm/s D 32 cm/s D - Trả lời... 30/3/2017 lúc 19:54 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 10 Cho dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động cm Tốc độ trung bình hai lần liên tiếp động A 24√2 cm/s 48 cm/s B 24√2 cm/s
- Xem thêm -

Xem thêm: C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa , C0105 chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

Từ khóa liên quan