C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay

28 80 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

C0104 - Giải tốn dao động điều hòa véc-tơ quay Câu 1 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương  trình dao động thành phần là x1 = 2√3sin(3πt + π/2) cm và x2 = 2√3cos(3πt – π/3)  cm. Phương trình dao động của chất điểm là  A.  x = 2√3cos(3πt ­ π/6) cm B x = 6cos(3πt ­ π/6) cm C x = 4√6cos(3πt + π/6) cm D x = 8cos(3πt + π/6) cm B - Trả lời B ID: 264020 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 14:47 Link fb: Ta có: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vothiainhu20tn đề kiểu , đáp án kiểu , thảo em e giải hồi mà k có đáp án Trả lời 16/11/2016 lúc 14:11 cuongdz co cach nao giai khac khong m,n Trả lời 3/1/2017 lúc 16:5 linhkg99 bấm máy tính 3/1/2017 lúc 16:36 nltforever vinalcal thần chưởng Trả lời 26/1/2017 lúc 8:38 lundethuong nhân = hoang mang v nè =.= Trả lời 2/3/2017 lúc 8:59 hoanglinh208 nhân với cos pi/6 23/3/2017 lúc 14:4 lundethuong ờm k nhìn thấy cos pi/6 ln :p 23/3/2017 lúc 15:3 hì k nhắc lại thắc mắc Chọn chế độ đăng: mơn Linh nha - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số,  có phương trình là x1 = 3cos(2πt ­ 2π/3) cm và x2 = 5cos(2πt ­ π/4) cm. Phương trình  dao động của chất điểm là  A.  x = 6,5cos(2πt ­ 1,25) cm B x = 4,3cos(πt + 0,57) cm C x = 8,9cos(πt + 1,32) cm D x = 8,9cos(πt + 0,57) cm A - Trả lời A ID: 264021 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 16:54 Link fb: Gọi phương trình dao động Ta có: = 6,5 cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hiencandy99 room có sai câu Trả lời 12/7/2016 lúc 10:8 firstblood1999 óc chó Trả lời 8/10/2016 lúc 16:11 diepnhatlai : Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống A B, cách khoảng AB = 12 cm dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng 1,6 cm C D hai điểm khác mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O AB khoảng cm Số điểm dao động pha với nguồn đoạn CD là?? Trả lời 8/10/2016 lúc 17:28 ghostrider1999 cách nguồn => thuộc đường trung trực AB pha 6≤kλ≤10 => 3,75≤k≤6,25 => điểm đối xứng => có tất điểm Trả lời 8/10/2016 lúc 17:37 diepnhatlai ok t vẽ hình nhầm , tks mod Trả lời 8/10/2016 lúc 17:38 diepnhatlai Tại điểm A B mặt nước cách 16 cm có nguồn kết hợp dao động điều hòa tần số, pha nhau, điểm M nằm mặt nước nằm đường trung trực AB cách trung điểm I AB khoảng nhỏ 4căn cm dao động pha với I Điểm N nằm mặt nước nằm đường thẳng vng góc với AB A, cách A khoảng nhỏ để M dao động với biên độ cực tiểu? Trả lời 8/10/2016 lúc 17:47 diepnhatlai t giải r , tks mod Trả lời 8/10/2016 lúc 17:53 nguyenhuongthanhnha bấm máy tính nhanh Trả lời 30/12/2016 lúc 0:33 nltforever vinacal thần chưởng Trả lời 26/1/2017 lúc 8:39 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 4cos(πt ­ 2π/3) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1  = 3cos(πt + π/3) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ là  A.  x2 = 1cos(πt ­ 5π/6) cm B x2 = 5cos(πt ­ 5π/6) cm C x2 = 7cos(πt + π/3) cm D x2 = 7cos(πt ­ 2π/3) cm D - Trả lời C ID: 264023 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 15:46 Link fb: Gọi Dao động tổng hợp có pha ban đầu ngược pha với pha ban đầu dao động thứ nên dap động thứ hai có pha ban đầu ngược pha với pha so với pha ban đầu dao động thứ Do hai dao động 1,2 ngược pha nên cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever tuổi rì Trả lời 26/1/2017 lúc 9:4 bachkhoa98 ::: Trả lời 28/2/2017 lúc 17:2 trangvatlycute bấm máy tính theo kiểu số phức khơng kết nhi? Trả lời 26/3/2017 lúc 12:26 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương  trình dao động thành phần là x1 = 4√2sin(2πt) cm và x2 = 4√2cos(2πt + 5π/6) cm.  Phương trình dao động của chất điểm là  A.  x = 8cos(2πt + π/3) cm B x = 4√6cos(2πt + π/3) cm C x = 4√6cos(2πt + π/6) cm D x = 4√2cos(2πt ­ 5π/6) cm D - Trả lời A ID: 264028 Level: (20) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 5/7/2016 lúc 16:0 Link fb: Ta có: cm cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hoangha7499 câu đá sai làm mk bối rối ghê???huhu Trả lời 6/7/2016 lúc 23:21 SuperFieldsMoon Trả lời 6/7/2016 lúc 23:27 lop11truong thấy 4can2 chon Trả lời 7/7/2016 lúc 14:26 kabutoseisen cc đáp án D ziet sai phi = -5pi/6 Trả lời 10/7/2016 lúc 14:53 vinzoi đáp án sai -5pi/6 10/7/2016 lúc 15:4 kabutoseisen em học trước Vinzoi Trả lời 10/7/2016 lúc 15:9 vinzoi e có học cách bấm máy 10/7/2016 lúc 15:10 kabutoseisen giáo Voi nao Trả lời 10/7/2016 lúc 15:11 BecauseFuture mode casio Trả lời 10/7/2016 lúc 16:9 tuhy99l dap an sai kho chon qua Trả lời 4/8/2016 lúc 9:4 buoichieuhanhphuc sai câu gê chư :/ Trả lời 15/8/2016 lúc 13:20 hothikimoanh sử dụng ct tan phi đc pi/6 Trả lời 2/9/2016 lúc 19:38 NguyenAnhDung123 dựa hình cách lấy góc tan, tính tan pi/6 vị trí lấy đối xứng sang 7pi/6 -5pi/6 mà đáp án sai 15/9/2016 lúc 16:34 demoncomeback quỳ đáp án sai ^^ Trả lời 20/9/2016 lúc 20:14 nguyen1999vu sai dấu đáng trừ 20/9/2016 lúc 20:15 duc212831309 lần thấy đề lý sai Trả lời 26/11/2016 lúc 10:11 nltforever số má kì v trời Trả lời 26/1/2017 lúc 8:42 hoangdk1999 sai Trả lời 29/1/2017 lúc 21:42 mahoangquan cos - hay + giống mà D r` Trả lời 1/3/2017 lúc 0:57 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số,  có phương trình là x1 = 4cos(πt + π/3) cm và x2 = 7cos(πt + π/6) cm. Phương trình  dao động của chất điểm là  A.  x = 4,3cos(πt + 1,23) cm B x = 4,3cos(πt + 0,57) cm C x = 8,9cos(πt + 1,23) cm D x = 10,7cos(πt + 0,71) cm D - Trả lời D ID: 264029 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 16:9 Link fb: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải NguyenAnhDung123 phi 0,86 == Trả lời 13/9/2016 lúc 20:35 nguyen1999vu tan phi =0,86 mà bạn Trả lời 13/9/2016 lúc 20:37 NguyenAnhDung123 nhầm thanks Trả lời 13/9/2016 lúc 20:38 NguyenAnhDung123 ừm thanks Trả lời 13/9/2016 lúc 20:38 nhầm nltforever có box Trả lời 26/1/2017 lúc 8:43 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 3cos(πt + π/6) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 = 2cos(πt ­ 5π/6) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ là  A.  x2 = 8cos(πt ­ 5π/6) cm B x2 = 5cos(πt + π/6) cm C x2 = 8cos(πt + π/6) cm D x2 = 2cos(πt + 5π/6) cm B - Trả lời A ID: 264032 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (5) Lời giải & Bình luận Theo dõi 6/7/2016 lúc 13:56 Link fb: Gọi Dao động tổng hợp có pha ban đầu ngược pha với pha ban đầu dao động thứ nên dap động thứ hai có pha ban đầu ngược pha với pha so với pha ban đầu dao động thứ Do hai dao động 1,2 ngược pha nên cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải lop11truong giải thích dum em ngược pha di? Trả lời 7/7/2016 lúc 14:34 naruto999cs e vẽ đường tròn thấy thơi mà [phi x]=pi/6 [phi x1]=-5pi/6 Trả lời 9/7/2016 lúc 8:20 hothikimoanh cho mk hỏi A=|A1-A2| SAO A2= A+A1 Trả lời 9/10/2016 lúc 21:5 nguyen1999vu bạn có A2> A1 nên |A1-A2|=A2-A1 9/10/2016 lúc 21:6 nltforever tuổi rì Trả lời 26/1/2017 lúc 9:25 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 3cos(πt ­ 5π/6) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1  = 5cos(πt + π/6) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ là  A.  x2 = 8cos(πt ­ 5π/6) cm B x2 = 2cos(πt ­ 5π/6) cm C x2 = 2cos(πt + 7π/6) cm D x2 = 8cos(πt ­ 7π/6) cm A - Trả lời A ID: 264033 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 16:8 Link fb: Gọi Dao động tổng hợp có pha ban đầu ngược pha với pha ban đầu dao động thứ nên dap động thứ hai có pha ban đầu ngược pha với pha so với pha ban đầu dao động thứ Do hai dao động 1,2 ngược pha nên cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải minhduc1999 bấm lộn Trả lời 18/7/2016 lúc 21:22 minhduc1999 cmt cho nhớ Trả lời 18/7/2016 lúc 21:22 nltforever a đù má Trả lời 26/1/2017 lúc 9:26 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 8 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng vị  trí cân bằng với phương trình lần lượt là x1 = 2sin(πt + π/6) cm và x2 = 2cos(πt + π/3) cm. Phương trình dao động của chất điểm là  A.  x = 2cos(2πt) cm B x = 2sin(πt + π/2) cm C x = 6,8cos(πt + π/4) cm D x = 8cos(2πt + π/4) cm B - Trả lời D ID: 264049 Level: 73 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (51) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 15:7 Link fb: Ta có: cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải linhnhi99 aaaa omega ko để í Trả lời 6/7/2016 lúc 23:19 naoftheghost sai nhảm Trả lời 6/7/2016 lúc 23:19 hoangha7499 câu bị lừa dễ Trả lời 6/7/2016 lúc 23:20 linhnhi99 thấy phi=0 chọn ức thiệt Trả lời 6/7/2016 lúc 23:20 SuperFieldsMoon Trả lời 6/7/2016 lúc 23:22 ngocthulamphong Số nhọ thật Trả lời 7/7/2016 lúc 13:6 myDuyEnboObies Trả lời 8/7/2016 lúc 23:12 kabutoseisen khơng cay làm Trả lời 10/7/2016 lúc 16:4 anh690136 tin đc Trả lời 13/7/2016 lúc 20:43 lừa ác chiến minhduc1999 phải đến 75% bị lừa NHỤC QUÁ Trả lời 18/7/2016 lúc 21:41 tuhy99l unbelievable Trả lời 4/8/2016 lúc 9:52 AK44k1n9d0m Thành viên ai? Trả lời 8/8/2016 lúc 15:1 jenny270999 ngu dã man Trả lời 8/8/2016 lúc 17:23 PhamMinhTuHMU v~ nhái Trả lời 9/8/2016 lúc 22:55 quangjvevermind ôi trời omega hic bấm may ấn nhanh nhanh Trả lời 14/8/2016 lúc 17:30 Nguyenthanhquang1999 Bài em dùng ct tính tan góc phi tổng dc hk ạ? Trả lời 27/8/2016 lúc 21:0 ghostrider1999 bạn.mà dùng kiểu số phức ấn máy tính cho nhanh Trả lời 27/8/2016 lúc 21:0 nguyen1999vu dùng công thức bấm máy tính cho nhanh nha bạn Trả lời 27/8/2016 lúc 21:1 hoangdeborao OMG Trả lời 29/8/2016 lúc 20:46 hanbaoson Sin lớn cos nhỏ, đáp án A, B giống mà Trả lời 4/9/2016 lúc 11:2 hanbaoson À quên ô mê ga � Trả lời 4/9/2016 lúc 11:3 hungfifa99 đáp án A mà.để cos d/a A Trả lời 21/9/2016 lúc 5:19 quyettamthilai1998 ngu Trả lời 29/9/2016 lúc 0:1 AnNguyenQH cơng nhận ngu Trả lời 6/10/2016 lúc 5:58 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nguyenquynh215 ahuhu lừa tinh Trả lời 16/10/2016 lúc 12:7 minhlong2k đau ngu Trả lời 19/10/2016 lúc 21:17 lehung16041998 thêm người ngu :( Trả lời 20/10/2016 lúc 20:42 moonhocduocko ngu ko j để nói Trả lời 21/10/2016 lúc 19:35 baoanh98 lừa tình! Trả lời 18/11/2016 lúc 0:9 afang114 lừa tình :v Trả lời 6/12/2016 lúc 0:33 phongtoan0907 hay đmm Trả lời 3/1/2017 lúc 17:1 cuongdz vãi sai hấp tấp Trả lời 4/1/2017 lúc 10:26 nltforever a đù sai ta Trả lời 26/1/2017 lúc 8:47 nltforever bấm máy tính góc phi ta Trả lời 26/1/2017 lúc 8:48 nltforever biết sai đâu lừa omega đỉnh Trả lời 26/1/2017 lúc 8:51 huymanmt haizz Trả lời 22/3/2017 lúc 23:4 ghostrider1999 Trả lời 22/3/2017 lúc 23:7 jenny270999 lừa tình Trả lời 22/3/2017 lúc 23:26 quoctran99 siiiiiiiiiit Trả lời 22/3/2017 lúc 23:39 thinhpro12a3 sai nhục nhã hix Trả lời 23/3/2017 lúc 8:49 nhantobianYQH haha, hay nhờ Trả lời 23/3/2017 lúc 12:3 hoanglinh208 chị bị sai câu T_T 23/3/2017 lúc 14:4 nhantobianYQH nhọ haha mắt với mũi 23/3/2017 lúc 21:36 nhantobianYQH em nhìn ko hiểu sai, haha lúc nhận vui 23/3/2017 lúc 21:36 Tuankhanhvp hay thế, omega hiha nhớ câu Trả lời 23/3/2017 lúc 22:37 nando1510 cay nk mà hay Trả lời 24/3/2017 lúc 20:57 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 9 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng vị trí  cân bằng có phương trình li độ là x = 3cos(πt ­ 5π/6) cm. Biết phương trình li độ của  dao động thứ nhất có dạng x1 = 8sin(πt ­ π/3) cm, dao động thứ hai có phương trình li độ là  A.  x2 = 5cos(πt + π/6) cm B x2 = 11cos(πt ­ 5π/6) cm C x2 = 5cos(πt – π/6) cm D x2 = 11cos(πt + π/6) cm A - Trả lời D ID: 264052 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (12) Lời giải & Bình luận Theo dõi 6/7/2016 lúc 15:1 Link fb: Ta có Dao động tổng hợp pha với dao động thứ nên suy dao động thứ hai ngược pha so với dao động thứ cm cm B x = 8cos(2πt) cm C x = 8cos(2πt – π/4) cm D x = 8√2.cos(2πt – π/2) cm D - Trả lời D ID: 264069 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 15:12 Link fb: Ta có: cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever tuổi rì Trả lời 26/1/2017 lúc 8:53 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 14 Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương. Phương  trình của hai dao động thành phần trên trục Ox là x1 = 127cosωt mm và x2 =  127cos(ωt + π/3) mm. Phương trình dao động tổng hợp là  A.  x = 127cos(ωt + π/6) mm B x = 127√3cos(ωt + π/6) mm C x = 127√3cos(ωt + π/3) mm D x = 254cos(2ωt + π/3) mm B - Trả lời A ID: 264090 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 5/7/2016 lúc 15:21 Link fb: mm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải nltforever tuổi rì Trả lời 26/1/2017 lúc 8:54 voquangluu câu dùng máy tính trật lất z b Trả lời 9/2/2017 lúc 15:59 NguyenDuk bấm lại bạn B chuẩn mà Trả lời 9/2/2017 lúc 16:2 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 15 Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hồ cùng phương. Phương  trình của hai dao động thành phần trên trục Ox là x1 = 3cos(ωt + π/3) cm và x2 =  4cos(ωt + 5π/6) cm. Phương trình dao động tổng hợp là   A.  x = cos(2ωt + 7π/6) cm B x = cos(ωt + π/2) cm C x = 5cos(ωt + 1,973) cm D x = 5cos(ωt + π/6) cm C - Trả lời A ID: 264091 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (24) Lời giải & Bình luận Theo dõi 7/7/2016 lúc 8:27 Link fb: Ta có: Phương trình cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải kabutoseisen bày cách bấm hộ với tan phi -2,341 làm để suy 1,973 z dùng VN pluss Trả lời 10/7/2016 lúc 16:38 ledaitri mode 2, shift mode 4, nhập vô 1shift(-)(pi/3) + 4shift(5pi/6) shift 23 = Trả lời 11/7/2016 lúc 11:49 thuhuong3010 bị sao á, bấm arc tan = -1,6 mà, chế độ rad Trả lời 11/7/2016 lúc 10:57 huyhoa308 đáp án bị sai ak -1.16 Trả lời 27/7/2016 lúc 21:53 ghostrider1999 đáp án bạn ơi.ấn máy tính cho nhanh.ấn theo cách mode 2, shift mode 4, nhập vô 3shift(-)(pi/3) + 4shift(5pi/6)= shift 23 = kết Trả lời 27/7/2016 lúc 21:55 ghostrider1999 ㄥ(╥/3)+4 ㄥ(5╥/6)=5 ㄥ 1,973 Trả lời 28/7/2016 lúc 11:29 dangxuanthanh99 Dao động có pha ban đầu pi/3, dao động có pha ban đầu 5pi/6 Do biểu diễn vector quay ta dễ dàng nhận thấy dao động tổng hợp có pha ban đầu nằm đoạn [pi/3; 5pi/6] Trong cho kết nằm khoảng (pi/2; 5pi/6) Khi bạn bấm tìm arctan (tức tan mũ -1 máy tính), cho giá trị khoảng (-pi/2, pi/2), trường hợp bạn cần phải cộng thêm pi để kết (Do tan góc pi nhau) Trả lời 1/8/2016 lúc 7:33 jenny270999 muốn đưa từ độ rad mak ko cần chia 180 nhân 3,14 ntn dcd mjot Trả lời 8/8/2016 lúc 17:53 ghostrider1999 khơng có cách đâu bạn Trả lời 8/8/2016 lúc 22:32 jenny270999 c lúc tớ hỏi mak tớ ko hiểu Trả lời 8/8/2016 lúc 22:33 huyennam123 có máy tính thần chưởng Trả lời 8/8/2016 lúc 22:39 jenny270999 :V e biết e sai rồ Trả lời 8/8/2016 lúc 22:43 tuanmeo11a tương tự có bấm đâu mod ? Trả lời 22/8/2016 lúc 23:59 ghostrider1999 ấn máy tính cho nhanh.ấn theo cách mode 2, shift mode 4, nhập vô 3shift(-)(pi/3) + 4shift(5pi/6)= shift 23 = kết đó.đa số bấm nha bạn Trả lời 23/8/2016 lúc 0:9 nando1510 mod oi bai tính thường 1.167 thơi.bấm máy nhanh thi đáp án lại vây Trả lời 28/8/2016 lúc 9:13 nguyennhat37na bạn đổi sang chế độ Rad chưa bạn Trả lời 28/8/2016 lúc 9:17 thythysb mod nhát tương lai Trả lời 28/8/2016 lúc 9:22 nando1510 đổi mà bạn Trả lời 28/8/2016 lúc 10:30 nando1510 bạn thử giúp phát phi Trả lời 28/8/2016 lúc 10:30 nguyennhat37na bạn đọc lại cmt bạn dangxuanthanh99 bạn Xem có hiểu khơng Trả lời 28/8/2016 lúc 10:40 hothikimoanh mik bấm máy củng đc -1.167 mà sa lại , mk đỏi chế đọ rad mà Trả lời 31/8/2016 lúc 20:5 hothikimoanh bấm máy lại đc -1.167 Trả lời 31/8/2016 lúc 20:5 nando1510 k biet dc ban ek thoi tính nhanh đáp án thơi 31/8/2016 lúc 20:40 nltforever tuổi rì Trả lời 26/1/2017 lúc 8:55 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 16 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình ly độ  A.  1/15 s và 4√3 cm B 1/15 s và 8 cm C 2/15 s và 4√3 cm D 2/15 s và 8 cm A - Trả lời D ID: 272443 Level: 20 hauluu ( Luu Thi Hau ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 11:5 Link fb: Moon Luu Hau khoảng cách giữa hai vật dao động điều hồ cũng là 1 hàm dao động điều hồ,  được xác định: x = |x1 ­x2| → Ta xác định được hàm khoảng cách x bằng tổng hợp 2 dao động điều hồ x1 và  ­x2  khi đó ta có thể coi khoảng cách như 1 vật dao động điều hồ, khi khoảng cách lớn nhất (tức 2 vật xa nhau nhất) là khi ở vị trí biên pha ban đầu của khoảng cách là 2π/3, như vậy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 2  vật xa nhau nhất lần 1 là khi hàm khoảng cách đi từ góc 2π/3 đến biên âm → góc  qt được là π/3 → t1 = T/6 = 1/15 s và khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật chính là biên độ của hàm khoảng cách = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải huyhoa308 tổng hợp dao động pi/3 chứ, lại 2pi/3 đc Trả lời 18/9/2016 lúc 18:56 linhnhi99 khoảng cách ko phải tổng hợp 18/9/2016 lúc 18:58 huyhoa308 bấm máy theo kiểu khoảng cách rồi, pi/3 @@ 4-pi/2 + 4-pi/6 phải ko Trả lời 18/9/2016 lúc 19:3 huyhoa308 sorry, bấm nhầm Trả lời 18/9/2016 lúc 19:8 NguyenDuk test Trả lời 30/9/2016 lúc 10:32 reus98 Sao bạn đơn giản Trả lời 30/9/2016 lúc 12:34 phim10a4 Một CLLX có khối lương 0.01 kg , K = 1N/m , nằm ngang , lò xo gắn vào điểm Q Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Giữ vật điểm gắn lò xo Q cho lò xo dãn cm Tại t = buông nhẹ vật kéo điểm gắn lò xo Q theo phương ngang với tốc độ 80 cm / s chiều xa vật g = 10 Tại t , vật có tốc độ 80 lần đầu , kéo điểm gắn lò xo Q với gia tốc a theo phương ngang thấy sau vật nhỏ điểm gắn lò xo Q cách đoạn khơng đổi Xác định t a Trả lời 2/10/2016 lúc 17:42 flameofme cho hệ mai sau t=0,093s a=10m/s^2 Trả lời 2/10/2016 lúc 17:49 phim10a4 Ax Trả lời 2/10/2016 lúc 17:51 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 17 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng  chung O, với phương trình dao động là x1 = 4cos(2πt + π/6) cm và x2 = 6cos(2πt –  π/2) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau  nhất lần thứ 6 và giá trị của x2 khi đó lần lượt xấp xỉ bằng  A.  5,148 s và −4,27 cm B 2,815 s và ­5,51 cm C 2,648 s và 5,51 cm D 5,148 s và 4,27 cm B - Trả lời D ID: 272444 Level: 17 hauluu ( Luu Thi Hau ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 11:17 Link fb: Moon Luu Hau khoảng cách giữa hai vật dao động điều hồ cũng là 1 hàm dao động điều hồ,  được xác định: x = |x1 ­x2| → Ta xác định được hàm khoảng cách x bằng tổng hợp 2 dao động điều hồ x1 và  ­x2  khi đó ta có thể coi khoảng cách như 1 vật dao động điều hồ, khi khoảng cách lớn nhất (tức 2 vật xa nhau nhất) là khi ở vị trí 2 biên pha ban đầu của khoảng cách là 1,162, như vậy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 2  vật xa nhau nhất lần 1 là khi hàm khoảng cách đi từ góc 1,162 đến biên âm → góc  qt được là π ­ 1,162 =1,9796 → t1 = = 0,315 s → 2 vật gặp nhau lần thứ 6 tại thời điểm:  và thay giá trị tg6 vào x2 ta tìm được ly độ của chất điểm thứ 2  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải tianangmuaxuan068 tổng hợp dao động điều hòa vs x1 -x2 ạ? Trả lời 13/9/2016 lúc 20:57 nhattrang1103 Bạn tổng hợp dao động tần số máy tính Trong giảng thầy có mà Trả lời 13/9/2016 lúc 21:31 soima1999 t bấm máy tính ad Trả lời 3/11/2016 lúc 19:9 ngosyha08081998 sô xau vai Trả lời 17/3/2017 lúc 9:15 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 18 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với  phương trình x1 = 6cos(4πt + 2π/3) cm và x2 = 8cos(4πt + π/6) cm. Tính từ thời điểm  ban đầu, t = 0, thì thời điểm và vị trí ly độ hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên lần  lượt là  A.  0,13 s và ­4,8 cm B 0,72 s và −4,8 cm C 0,21 s và −2,4 cm D 0,12 s và 2,4 cm A - Trả ID: 272445 lời A Level: 31 hauluu ( Luu Thi Hau ) (11) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 9:33 Link fb: Moon Luu Hau ta có thể biểu diễn trạng thái dao dộng của 2 vật ở thời điểm ban đầu và thời điểm 2 vật  gặp nhau lần đầu tiên bằng giản đồ vecto như sau: khi đó ta có:  → Góc mà 2 vật quay được từ t = 0 đến khi gặp nhau lần đâu là: → thời gian 2 vật gặp nhau lần đầu:  và vị trí li độ khi 2 chất điểm gặp nhau lần đầu:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải thythysb sai đáp án Phải 0,13s -4,8cm??? Trả lời 30/8/2016 lúc 0:14 dobachkhoa2017 cx giống bạn,gặp bên chiều âm mà Trả lời 30/8/2016 lúc 8:23 voviethoang Sao 0.157s - 4.8 Trả lời 29/12/2016 lúc 7:39 voviethoang Xin lỗi bạn nhìn nhằm x1, x2 Trả lời 29/12/2016 lúc 7:41 ghostrider1999 tiếp Trả lời 30/8/2016 lúc 0:14 nkduy1114 hinh nhu sai dan an roi Trả lời 30/8/2016 lúc 14:20 giagiao1999 mà có bạn hểt Trả lời 30/8/2016 lúc 23:8 linhnhi99 sửa đáp án Trả lời 2/9/2016 lúc 20:44 noluchetminh2017 đáp A mà Trả lời 23/3/2017 lúc 2:9 doanthithuha t=0.032 có ko hộ vs Trả lời 26/3/2017 lúc 9:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 19 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng  chung O, với phương trình dao động là x1 = 4cos(πt + π/3) cm và x2 = 3cos(πt – π/6)  cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, vị trí li độ và thời điểm mà hai chất điểm gặp  nhau lần thứ 4 lần lượt là  A.  2,4 cm và 2,57 s B − 4,8 cm và 2,57 s C 2,4 cm và 3,96 s; D −4,8 cm và 3,96 s C - Trả lời D ID: 272447 Level: 22 (8) Lời giải & Bình luận Theo dõi hauluu ( Luu Thi Hau ) 30/8/2016 lúc 10:0 Link fb: Moon Luu Hau ta có thể biểu diễn trạng thái dao dộng của 2 vật ở thời điểm ban đầu và thời điểm  2 vật gặp nhau lần đầu tiên bằng giản đồ vecto như sau: khi đó ta có:  → Góc mà 2 vật quay được từ t = 0 đến khi gặp nhau lần đâu là: → thời gian 2 vật gặp nhau lần đầu:  → thời điểm 2 vật gặp nhau lần thứ 4:  và vị trí li độ khi 2 chất điểm gặp nhau lần đầu:  sau thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu 3T/2 s thì 2 vật gặp nhau lần 4 Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải dobachkhoa2017 câu cx pải -2,4 vs 3,96s Trả lời 30/8/2016 lúc 8:41 khanh0934924499 Câu 2,4 cm -2,4 cm cả, phụ thuộc vào cách vẽ bạn Trả lời 30/8/2016 lúc 11:5 ghostrider1999 +2,4 mà bạn xG1= -2,4 #lòi mà phụ thuộc cách vẽ @@.lúc đầu x1=2 < x2=(3/2)căn3 nên gặp lần đầu vị trí li độ âm Trả lời 30/8/2016 lúc 11:35 lanbamjiyeon theo thay thời gian 3,96 vào phương trình khỏi sợ nhầm dấu Trả lời 5/9/2016 lúc 15:28 huytuan03051997 mà giang trừ phi làm toàn sai Trả lời 31/8/2016 lúc 10:21 Minhhai99ckpt Sao lại trừ phi2 Trả lời 9/1/2017 lúc 22:40 buiconner khó hiểu @ Trả lời 1/3/2017 lúc 20:3 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 20 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình ly độ  là x1 = 4cos(5πt + π/6) cm và x2= 4cos(5πt – π/2) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t =  0, thì thời điểm hai chất điểm ở xa nhau nhất lần đầu tiên và khoảng cách xa nhất của hai chất điểm lần lượt là  A.  2/5 s và 4√3 cm B 2/5 s và 6 cm C 2/15 s và 4√3 cm D 2/15 s và 6 cm C - Trả lời C ID: 272452 Level: hauluu ( Luu Thi Hau ) (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 11:50 Link fb: Moon Luu Hau khoảng cách giữa hai vật dao động điều hoà cũng là 1 hàm dao động điều hoà,  được xác định: x = |x1 ­x2| → Ta xác định được hàm khoảng cách x bằng tổng hợp 2 dao động điều hoà x1 và  ­x2  khi đó ta có thể coi khoảng cách như 1 vật dao động điều hồ, khi khoảng cách lớn nhất (tức 2 vật xa nhau nhất) là khi ở vị trí 2 biên pha ban đầu của khoảng cách là π/3, như vậy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 2 vật xa nhau nhất lần 1 là khi hàm khoảng cách đi từ góc π/3 đến biên âm → góc qt  được là 2π/3 → t1 = T/3 = 2/15 s và khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật chính là biên độ của hàm khoảng cách = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải huytuan03051997 vãi nhìn sai số Trả lời 31/8/2016 lúc 9:30 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 21 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình ly độ  A.  2/5 s và 3√3 cm B 2/5 s và 6 cm C 2/15 s và 3√3 cm D 14/15 s và 3√3 cm D - Trả lời D ID: 272455 Level: 14 hauluu ( Luu Thi Hau ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 11:52 Link fb: Moon Luu Hau khoảng cách giữa hai vật dao động điều hồ cũng là 1 hàm dao động điều hồ,  được xác định: x = |x1 ­x2| → Ta xác định được hàm khoảng cách x bằng tổng hợp 2 dao động điều hồ x1 và  ­x2  khi đó ta có thể coi khoảng cách như 1 vật dao động điều hồ, khi khoảng cách lớn  nhất (tức 2 vật xa nhau nhất) là khi ở vị trí 2 biên pha ban đầu của khoảng cách là π/3, như vậy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 2 vật xa nhau nhất lần 1 là khi hàm khoảng cách đi từ góc π/3 đến biên âm → góc qt  được là 2π/3 → t1 = T/3 = 2/15 s → 2 vật xa nhau nhất lần thứ 5 tại thời điểm t5 =  t1 + 4T/2 = 14/15 s và khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật chính là biên độ của hàm khoảng cách = Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 22 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng  chung O, với phương trình dao động là x1 = 6cos(2πt + π/2) cm và x2 = 9cos(2πt –  π/6) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau  nhất lần thứ nhất và giá trị của x2 khi đó lần lượt xấp xỉ bằng  A.  5,148 s và −8,27 cm B 2,648 s và 8,27 cm C 0,148 s và 8,27 cm D 5,148 s và 8,27 cm C - Trả lời B ID: 272457 Level: 17 hauluu ( Luu Thi Hau ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 14:5 Link fb: Moon Luu Hau Ta biểu diễn trạng thái dao động của 2 chất điểm tại t = 0 và tại thời điểm chúng xa nhau nhất lần đầu tiên bằng giản đồ vecto  khoảng cách xa nhất của 2 chất điểm là  ta có:  → Góc mà 2 vecto đã quét được từ t = 0 đến khi 2 vật xa nhau lần đầu: → thời gian từ t = 0 đến lúc 2 vật xa nhau nhất lần đầu:  li độ chất điểm thứ 2:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải SuperFieldsMoon câu sai w ? sửa thành 2pi Trả lời 30/8/2016 lúc 11:10 casiomen264 ban dau w=3pi ma Trả lời 30/8/2016 lúc 21:23 linhnhi99 h sửa Trả lời 2/9/2016 lúc 21:50 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 23 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng  chung O, với phương trình dao động là x1 = 6cos(2πt + π/2) cm và x2 = 9cos(2πt –  π/6) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau  nhất lần thứ 6 và giá trị của x2 khi đó lần lượt xấp xỉ bằng  A.  5,148 s và −8,27 cm B 2,648 s và 4,97 cm C 2,648 s và −8,27 cm D 5,148 s và 8,27 cm C - Trả lời D ID: 272460 Level: 33 hauluu ( Luu Thi Hau ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 14:38 Link fb: Moon Luu Hau Ta biểu diễn trạng thái dao động của 2 chất điểm tại t = 0 và tại thời điểm chúng xa nhau nhất lần đầu tiên bằng giản đồ khoảng cách xa nhất của 2 chất điểm là  ta có:  → Góc mà 2 vecto đã quét được từ t = 0 đến khi 2 vật xa nhau lần đầu: → thời gian từ t = 0 đến lúc 2 vật xa nhau nhất lần đầu:  → thời điểm xa nhau nhất lần thứ 6: t6 = t1 + 5T/2 = 2,648 s li độ chất điểm thứ 2:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải SuperFieldsMoon câu thành 2pi sai núi mà thằng na nói xin quỳ Trả lời 30/8/2016 lúc 11:12 nguyennhat37na lòi =.= Trả lời 30/8/2016 lúc 11:52 annhien0299 #lòi t thấy đề có bị đâu m Trả lời 31/8/2016 lúc 17:16 thidaihoc1999 x2 aâm suy mn Trả lời 28/9/2016 lúc 15:42 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 24 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với  phương trình x1 = 3cos(3πt + π/6) cm và x2 = 4cos(3πt +2π/3) cm. Tính từ thời điểm  ban đầu, t = 0, thì thời điểm và vị trí ly độ hai chất điểm gặp nhau lần thứ hai lần lượt là  A.  0,27 s và 4,2 cm B 0,72 s và −4,2 cm C 0,21 s và −2,4 cm D 0,54 s và 2,4 cm D - Trả lời A ID: 272465 Level: 15 (1) Lời giải & Bình luận Theo dõi hauluu ( Luu Thi Hau ) 30/8/2016 lúc 15:29 Link fb: Moon Luu Hau ta biểu diễn trạng thái dao dộng vật thời điểm ban đầu thời điểm vật gặp lần giản đồ vecto sau: ta có: → Góc mà vật quay từ t = đến gặp lần đâu là: → thời gian vật gặp lần đầu: → thời điểm vật gặp lần thứ 2: vị trí li độ chất điểm gặp lần đầu: li độ chất điểm chúng gặp lần Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải huytuan03051997 tính lần mẻ Trả lời 31/8/2016 lúc 9:48 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 25 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với  phương trình x1 = 3cos(5πt + π/6) cm và x2 = 4cos(5πt +2π/3) cm. Tính từ thời điểm  ban đầu, t = 0, thì thời điểm và vị trí ly độ hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên lần  lượt là  A.  0,27 s và 4,2 cm B 0,72 s và −4,2 cm C 0,13 s và −2,4 cm D 0,12 s và 2,4 cm C - Trả lời A ID: 272467 Level: 12 hauluu ( Luu Thi Hau ) (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi 30/8/2016 lúc 15:36 Link fb: Moon Luu Hau ta có thể biểu diễn trạng thái dao dộng của 2 vật ở thời điểm ban đầu và thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên bằng giản đồ vecto như sau: khi đó ta có:  → Góc mà 2 vật quay được từ t = 0 đến khi gặp nhau lần đâu là: → thời gian 2 vật gặp nhau lần đầu:  li độ 2 chất điểm khi chung gặp nhau lần đầu:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Luu Thi Hau bạn có thắc mắc lời giải dung125299 mần tròn ri tỳ chết sốc @@ Trả lời 2/9/2016 lúc 11:5 hiencandy99 tích nhầm Trả lời 4/9/2016 lúc 15:25 ( maikhanhnham1973 -_- làm tròn kinh dị q blackonyx/Captur có điều may mà mk chơi ... Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 4cos(πt ­ 2π/3) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 ... Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 6 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 3cos(πt + π/6) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 =... Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 7 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương  trình li độ là x = 3cos(πt ­ 5π/6) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay , C0104 giải toán dao động điều hòa bằng véc tơ quay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn