C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều

53 106 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 14:42

Thi online - C0102 - Giải toán dao động điều hòa chuyển động tròn Câu 1 Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x  tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = 2√3 cm  lần thứ 5 tại thời điểm  A.  5,5 s B 5 s C 6,5 s D 4,5 s A - Trả lời A ID: 258774 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (24) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28/5/2016 lúc 14:42 Link fb: Ta có: T = 2 s. Ta biểu diễn vị trí các điểm có li độ  giác như hình vẽ cm trên đường tròn lượng  Ta có: 5 = 2.2 + 1 Từ hình vẽ ta thấy:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải tungnguyen2211 Trả lời 31/5/2016 lúc 10:3 yukikonoha cho hòi pi/3 là góc nhỏ bên dưới dúng hk Trả lời 13/7/2016 lúc 20:35 trantienphat Cho hỏi : Một vật dao động điều hòa sau khoảng thời gian 0,5s và 1s gia tốc vật lại có độ lớn là 4pi^2/(can3) Biên độ vật là A cm b.6cm c cm D 8cm Trả lời 26/6/2016 lúc 20:13 tranduyanh98 mh tính ko đáp án Trả lời 26/6/2016 lúc 20:29 yukikonoha nó sấp xỉ ko giống hẳn hk mn Trả lời 13/7/2016 lúc 16:54 p3b0gkull giống đ/a ak Trả lời 13/7/2016 lúc 17:6 yukikonoha à bấm nhầm Trả lời 13/7/2016 lúc 17:40 miuroro lời giải đâu Trả lời 26/7/2016 lúc 9:9 Vudinhsang đề ko chặt chẽ bài ko nói theo chiều nào phải chia TH mod Trả lời 12/8/2016 lúc 18:15 ghostrider1999 @@ đề chặt chẽ mak.2 trường hợp bạn @@ chiều ngược kim đồng hồ mak Trả lời 12/8/2016 lúc 18:56 canhkhoaimo tr em để độ (60+30+180)/360=3/4 k à Trả lời 8/9/2016 lúc 13:8 ( giải thích em với truongchien1234567 Bài này đáng đáp án là 11:2 giây chơ moon Trả lời 18/9/2016 lúc 23:2 hothuyha1999 cho hỏi chỗ tính đenta phi phải cộng thêm pi nữa Trả lời 25/9/2016 lúc 23:4 anhvan1999 delta phi góc mà vecto quay khoảng thời gian delta t Khi quay từ pi/3 tới pi/2 góc pi/6, quay tiếp nửa đường tròn góc quay pi, điểm từ vị trí cân theo chiều dương đến vị trí x=2 cm lần thứ góc quay đc tiếp pi/3 Trả lời 25/9/2016 lúc 23:10 nltforever say oh yeah dính Trả lời 21/1/2017 lúc 21:5 nguyentranan chiều âm mà mod đâu chiều dương v Trả lời 12/3/2017 lúc 15:6 nguyentranan nham sr Trả lời 12/3/2017 lúc 15:14 nguyentranan em quên hỏi là pha ban đâu là pi/3 theo chiều ngược kim đồng hồ nhỉ Trả lời 12/3/2017 lúc 15:28 6999mlml c dùng đường tròn lượng giác ý, nên là chiều đường tròn lượng giác theo chiều ngược kim đồng hồ c xác định vị trí ban đầu nó góc pi/3 rồi, xong theo chiều ngược kim đồng hồ, chu kì qua vị trí là lần, thêm góc nữa lần, lần thứ khơng cần hết chu kì, nhìn vào đường tròn tính c 12/3/2017 lúc 15:37 nguyentranan còn là quãng đường dựa vào phan ban đầu phải ko bạn cảm ơn 12/3/2017 lúc 19:48 sai ngu Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 2 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt/3), với x tính bằng  cm và t tính bằng s. Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = ­2,5 cm lần thứ  2013 tại thời điểm  A.  3018 s B 6039s C 3019 s D 6038 s C - Trả lời A ID: 258775 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (25) Lời giải & Bình luận Theo dõi 28/5/2016 lúc 17:12 Link fb: Ta có: T = 3 s. Ta biểu diễn vị trí các điểm có li độ  giác như hình vẽ trên đường tròn lượng  Ta có: 2013 = 1006.2 + 1 Từ hình vẽ ta thấy:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải mylinh1999 thầy dạy là xo= A tách N= k.1+ số lẻ ạ, 2013=2012+1 Trả lời 12/6/2016 lúc 20:55 kyanh1998ls này đơn giản mà, vòng nó lần =>> 1006 vòng 2012 lần hết vòng thứ 1006 nó vị trí cân và thêm T/3 nữa là đủ 2013 lần Trả lời 12/6/2016 lúc 21:29 dungneu xo mà thầy dạy là -2.6 nhé bạn Trả lời 17/6/2016 lúc 4:42 leanhvu2017 thầy dạy là qua điểm X=A khơng phải vị trí ban đầu là A nhé bạn Trả lời 17/10/2016 lúc 14:53 ceovietnamese pt này chất điểm ban đầu nằm đâu mấy bạn Trả lời 26/6/2016 lúc 20:22 nguyenthicamvi t=0=>Cos=1=>xo=5 26/6/2016 lúc 20:27 phucuyen99 ê mấy bạn T=1 chớ , T = 2pi/omega mà 28/6/2016 lúc 16:4 nguyenthicamvi cần tìm vị trí ban đầu mà, lq chu kì 28/6/2016 lúc 18:51 muanong111 lại không liên quan? mà xem lại nhé w=2phi/3 mà 28/6/2016 lúc 19:17 nguyenthicamvi quỳ -_- tìm vị trí ban đầu t=0 vào pt lq đến T -_28/6/2016 lúc 19:25 muanong111 nhìn giải vip ? không có T tức là k có w, làm ntn chỉ dùm? 28/6/2016 lúc 19:27 nguyenthicamvi haizzz bạn ấy cần xđ vị trí ban đầu nó nằm đâu ta chỉ cần thay thời điểm ban đầu, mà bài này đề cho t=0 t=0 vào pt thơi có động đến lời giải đâu 28/6/2016 lúc 19:30 nguyenthicamvi bài này t giải sau : T=3s vị trí ban đầu là 1T qua -2,5 lần => 2013=1006T+T/3=3019=>C 28/6/2016 lúc 19:37 phucuyen99 đọc lẹ nhìn nhầm Trả lời 28/6/2016 lúc 21:45 ezioprince pi/6 đâu thế, e tưởng pi/3 ? Trả lời 15/9/2016 lúc 20:36 nguyennhat37na ta có vị trí ban đầu vật biên Dương =>vật qua vị trí M1 lần thứ góc phi=M0→M1=2pi/3 ta có 2013=1006.2+1 lần vật đến vị trí x=-2,5 bạn nên suy 15/9/2016 lúc 20:45 huynhhuuthinh00 lạ v, T=1s mà Trả lời 21/10/2016 lúc 12:0 megaboyno1 w = 2pi/3 bạn 31/10/2016 lúc 19:46 ptt1999 Tại có pi/6 zẫy Trả lời 22/10/2016 lúc 21:25 nguyennhat37na xét vị trí x= -2,5 => OM1 hợp vớ Oy góc π/6 => ▲φ= M0OM1 =π/6 + π/2 Trả lời 22/10/2016 lúc 23:12 nguyenhuongthanhnha v bấm mt 3018.333 là 3019 à?? Trả lời 4/11/2016 lúc 5:41 reus98 ko dk e à, chon 3018 mà số chẵn Trả lời 4/11/2016 lúc 11:14 nltforever chạy đâu Trả lời 21/1/2017 lúc 21:8 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 3 Cho một chất điểm đang dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 15πcos(3πt  + π/3) cm/s. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, chất điểm đi qua vị trí ly độ bằng 2,5  cm lần thứ 4 tại thời điểm  A.  20/13 s B 23/18 s C 15/13 s D 10/3 s B - Trả lời D ID: 258776 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (39) Lời giải & Bình luận Theo dõi 29/5/2016 lúc 19:39 Link fb: cm/s cm Ta có: T = 2/3 s Ta biểu diễn vị trí điểm có li độ hình vẽ đường tròn lượng giác Ta có: = 1.2 + Từ hình vẽ ta thấy: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải quynhpbtn1 denta phi lại vạy phải từ mo den m1theo chiều dương giải thích hộ e vs Trả lời 6/6/2016 lúc 17:2 anh69 nó qua vi trí 2,5 lần phải kết thúc M2 chứ, vòng tròn qua lần mà Trả lời 6/6/2016 lúc 17:18 quynhpbtn1 nó chuyển đong theo chiều kim đônghồ e yuong kết thúc m1 Trả lời 6/6/2016 lúc 17:50 anh69 chiều dương là chiều ngược kim đồng hồ e nhé Trả lời 6/6/2016 lúc 17:52 averelldalton2811 m.n xem lời giải đâu ậy Trả lời 8/6/2016 lúc 21:35 averelldalton2811 câu này e tính nó ẫn 29/18 s Trả lời 8/6/2016 lúc 21:36 tranmyhanh98 bạn ấn xem mất lượt là à 8/6/2016 lúc 21:37 averelldalton2811 à ok bn, hê , tui toàn ấn xem ko mất lượt :v Trả lời 8/6/2016 lúc 21:38 Nguyencanhphong k hieu cau Trả lời 5/7/2016 lúc 17:4 Nguyencanhphong cho hỏi tí từ PT v sang dược PT x zậy Ai nói rõ cho mik đc k Trả lời 6/7/2016 lúc 21:35 tungnguyen2211 V sớm pha pi/2 so Với x nên từ pha V bạn - pi/2 là pha x Trả lời 6/7/2016 lúc 21:36 tuanmeo11a góc -pi/6 chuyển góc 5pi/6 k đk nhỉ ? Trả lời 8/8/2016 lúc 21:52 Ooccho ko đk bạn nhứ đối xứng qua O =T/2 bạn Trả lời 8/8/2016 lúc 21:57 tuanmeo11a thấy video có ví dụ vật góc âm thầy cộng 1pi để chuyển sang góc dương mà Trả lời 8/8/2016 lúc 22:10 Ooccho đổi -sin sang sin hay cos bạn ko đk lấy đồi xứng Trả lời 8/8/2016 lúc 22:13 tuanmeo11a nó góc để nguyên vị trí ak bạn Trả lời 8/8/2016 lúc 22:14 Ooccho chu kì có lần qua li độ khác vtcb lần qua âm dương để xét góc hay khoangr thới gian điểm xét bạn làm giaỉa víp kẻ đướng thằng vng góc với trục ox lấy đỉểm trung điểm " bạn có fb khơng qua gọi nói cho dễ hiểu Trả lời 8/8/2016 lúc 22:17 tuanmeo11a uk- hiểu - thank bạn nha :V Trả lời 8/8/2016 lúc 22:20 " Ooccho Khơng có bạn có fb khơng #tuanmeo trao đổi cho tiện Trả lời 8/8/2016 lúc 22:22 thaikim161099 xem đáp án đau người Trả lời 9/8/2016 lúc 15:45 p3b0gkull thoát vào xem lời giải p Trả lời 9/8/2016 lúc 15:46 Vudinhsang mod cho hỏi đề ko đề cập đến chiều nó mà lại cho nó theo chiều + Trả lời 12/8/2016 lúc 18:38 p3b0gkull pha ban đầu là -pi/6 Trả lời 12/8/2016 lúc 18:54 ghostrider1999 quy định theo chiều ngược kim đồng hồ mak.không thể đổi chiều @@ Trả lời 12/8/2016 lúc 18:57 kimtakgooisme37 Bài denta phi= omega*denta t suy ra; bài này chỗ denta t=11T/18 chứ??? dc 11T/12??? Trả lời 13/8/2016 lúc 10:27 linhlinhltt giải đó bạn xem coi nhầm chỗ nào ko 13/8/2016 lúc 10:33 kimtakgooisme37 ấy ấy Trả lời 13/8/2016 lúc 10:38 nhầm cmnr :v e hiểu r mod hongvan99 o day co pn nao hoc gioi ly k chi mjh lm bai bai ly vs Trả lời 5/9/2016 lúc 19:7 ruachamchap99 ko đổi v(cos) thành v(sin) xong mới đưa x đổi ntek đổi kiểu j?? Trả lời 8/9/2016 lúc 0:46 thythysb phương trình x dạng cos, đề cho v theo cos sẵn chỉ cần trừ pha ban đầu và tính A là xong đưa sin làm lại đổi sang cos x cho mất công ?? Còn bạn đổi sin đơn giản, thêm dấu trừ và bớt pi/2 pha ban đầu pt v cos nhé Trả lời 8/9/2016 lúc 0:50 ruachamchap99 bài này ngta v(sin) mk chuyển x mk chỉ cần -pi/2 à b?? Trả lời 8/9/2016 lúc 0:52 thythysb cho dạng sin pha ban đầu pt sin là pha ban đầu x trừ làm nữa Trả lời 8/9/2016 lúc 0:53 ruachamchap99 ok ok tks b! Trả lời 8/9/2016 lúc 0:55 canhkhoaimo tìm biện độ ntn v Trả lời 8/9/2016 lúc 15:7 ghostrider1999 A=vmax/w 8/9/2016 lúc 23:15 canhkhoaimo tìm biên độ ntn Trả lời 8/9/2016 lúc 15:8 nguyenquynh215 Ahuhu sai ngu wa Trả lời 30/9/2016 lúc 15:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình vận tốc v = πcos(πt/2 + π),  với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = ­√2 cm lần thứ 6 tại thời điểm  A.  5,5 s B 19 s C 9,5 s D 1,5 s C - Trả lời D ID: 258778 Level: (23) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/5/2016 lúc 20:2 Link fb: Ta có:  cm/s  Ta có: T = s Ta biểu diễn vị trí điểm có li độ hình vẽ Ta có: 6 = 2.2 + 2 Theo dõi cm đường tròn lượng giác Từ hình vẽ ta thấy:  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải maikhanhnham1973 đen câu này bấm lộn Trả lời 5/6/2016 lúc 10:53 hiencandy99 câu này sai tính chu kì sai Trả lời 6/6/2016 lúc 7:42 quynhpbtn1 mjk còn ngu hon chia denta cho chu kì đáng chia omega huhu Trả lời 6/6/2016 lúc 17:24 hothikimoanh mk phan tich 6= 5/2 nhan cong đc ko Trả lời 23/6/2016 lúc 19:54 triduca1 Ý bạn @@ 23/6/2016 lúc 19:58 sonpham99 phi phương trình v là pi đổi qua x lại là pi/2 vậy, nó hàm cos mà, giải thích giúp với Trả lời 7/7/2016 lúc 2:1 annhien0299 v dao động sớm pha x góc =pi/2 nên đổi từ pt v => x trừ pi/2 Trả lời 7/7/2016 lúc 5:7 Nguyenthanhquang1999 Nếu bài này giữ nguyên pt vận tốc và chuyển từ cos sang sin cok dc ko ạ? Trả lời 3/8/2016 lúc 16:25 Ooccho bạn phức tạp ta nên chuyển x để xđ vị trí ban đầu Trả lời 3/8/2016 lúc 16:38 phamdat1999 chuyển qua ptrinh x lại có số Trả lời 4/9/2016 lúc 20:6 nguyen1999vu có vmax=Aw mà w = pi/2; vmax=pi =>A=2 nên có số Trả lời 4/9/2016 lúc 20:7 phamdat1999 vmax đâu có pi Trả lời 4/9/2016 lúc 20:9 nguyen1999vu phương trình vận tốc mà bạn Trả lời 4/9/2016 lúc 20:13 nguyen1999vu v=pi cos( ) => vmax= pi Trả lời 4/9/2016 lúc 20:14 phamdat1999 cho xem lại pt vận tốc Trả lời 4/9/2016 lúc 20:14 nguyen1999vu phương trình vận tốc là v=Aw cos(wt+phi+pi/2) nên từ đó pt li độ có mà bạn Trả lời 4/9/2016 lúc 20:15 drhoangquyen1999 Denta t = denta phi/omega T là đâu ạ?? Trả lời 19/9/2016 lúc 23:8 hoctaprenluyen T = 2pi /oomega Trả lời 19/9/2016 lúc 23:9 nguyennhat37na w=2pi/T bạn 19/9/2016 lúc 23:10 nguyen1999vu bạn chia góc thành số phần chu kì góc quay í mà 19/9/2016 lúc 23:10 jangkun99 cho hỏi nhé: câu này đen ta phi đề giải lại tính x1(ở trên), hết lần phải là x2(ở dưới) Trả lời 23/9/2016 lúc 22:3 hoctaprenluyen giải mà bạn lần 2T lần lại từ pi/2 -> -3pi/4 => góc qt = pi/2+ pi/4 từ => thời gian Trả lời 23/9/2016 lúc 22:11 nltforever phù cuối hết bị lừa Trả lời 21/1/2017 lúc 21:36 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt/2 + π/2), với x  tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = √2 cm  lần thứ 6 tại thời điểm  A.  5,5 s B 19 s C 9,5 s D 11,5 s D - Trả lời A ID: 258779 Level: 11 (4) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/5/2016 lúc 20:14 Link fb: Ta có: T = s Ta biểu diễn vị trí điểm có li độ đường tròn lượng giác hình vẽ Ta có: = 2.2 + Từ hình vẽ ta thấy: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trongduchiepnk giải thích hộ đc k ạ!!! Trả lời 16/7/2016 lúc 22:19 thanhnguyetkamoon tai thời điểm t=0 Vật VTCB nhé chu kì Vật qua Vị trí căn2 là lần hai lần cuối Vật khơng qua hết chu kì nhé ta có T=4 nhé suy lần là 2T còn lần còn lại Ví trí cân theo chiều âm nhé cậu đếm thời gian đủ lần thơi nhé Trả lời 16/7/2016 lúc 22:42 nltforever có tí động lực để học mơn VL Trả lời 21/1/2017 lúc 21:17 matalicaproo K có dấu trừ Trả lời 11/3/2017 lúc 15:38 ) Ta biểu diễn các điểm có li độ 2 cm trên đường tròn lượng giác như hình vẽ Chất điểm có li độ nhỏ hơn 2 cm khi nó đi từ  qua biên âm, tới vị trí  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải vanphuocno1 li độ nhỏ 2cm mà ta ??? Trả lời 29/6/2016 lúc 14:48 linhnhi99 mà li độ nhỏ nên ko tính -2 đâu nói khoảng cách hay độ lớn mới hai bên nha Trả lời 29/6/2016 lúc 19:0 quanggmail lại là D Trả lời 17/7/2016 lúc 22:55 kimtakgooisme37 câu này lừa khắm vãi Trả lời 27/7/2016 lúc 16:7 hoanoxemhoatan -_- hợ hợ, làm -2 mí Trả lời 15/8/2016 lúc 22:23 toannine99 yêu thương câu này -_Trả lời 22/8/2016 lúc 21:17 kienvip1999 toàn khơng để ý "li độ" với "cách vị trí cân đoan " Trả lời 1/9/2016 lúc 17:29 ezioprince khắm Trả lời 18/9/2016 lúc 22:18 phongtoan0907 ây bi ci i ep gi Trả lời 1/1/2017 lúc 14:50 soncv3898 huhu Trả lời 9/3/2017 lúc 22:39 nguyentranan khắm quă mod Trả lời 12/3/2017 lúc 14:14 lundethuong huhu nhầm nhọt tai hại -,Trả lời 15/3/2017 lúc 21:17 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 22 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 3 s, quỹ đạo là đoạn thẳng trên trục Ox  quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Biết rằng trong mỗi chu kỳ, khoảng thời gian  để li độ của chất điểm lớn hơn √3 cm là 0,5 s. Tốc độ cực đại của vật trong q trình  dao động là  A.  2π/3 cm/s B 3π/2 cm/s C 4π/3 cm/s D 8/3 cm/s C - Trả lời A ID: 260222 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi 9/6/2016 lúc 14:8 Link fb: Ta có: t = 0,5 s = T/6  Ta biểu diễn các điểm có li độ  rad cm trên đường tròn lượng giác như hình vẽ Chất điểm có li độ lớn hơn √3 cm khi nó đi từ vị trí  qua biên dương, tới vị trí cm/s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ezioprince lại A ? Trả lời 18/9/2016 lúc 23:0 nguyennhat37na ta có 0,5s vật quay góc= pi/3 => nửa đtròn quay pi/6 (A 3)/2 18/9/2016 lúc 23:5 anhvan1999 0,5s=T/6 ứng với góc quét 2pi/6=pi/3 nhé, vẽ đường tròn biểu diễn cậu thấy Acos(1/2.pi/3)=căn hay A.căn 3/2=căn Trả lời 18/9/2016 lúc 23:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 23 Cho một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 3 s và biên độ 2 cm. Trong một  chu kỳ, khoảng thời gian để khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng bé hơn √3 cm là  A.  4/3 s B 2/3 s C 2 s D 1 s C - Trả lời D ID: 260231 Level: 14 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 9/6/2016 lúc 14:48 Link fb: Ta có:  Ta biểu diễn vị trí các điểm có khoảng cách tới vị trí cân bằng bằng  đường tròn lượng giác như hình vẽ: cm trên  Trong một chu kỳ, vật sẽ có khoảng cách tới vị trí cân bằng bé hơn √3 cm khi nó đi từ  đến  và từ  đến  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải trannhuthuan sai hix Trả lời 7/7/2016 lúc 10:52 jenny270999 sai hic hic 9/3/2017 lúc 0:5 nguyenvietlinh2017 Moi chu ý nha cân lây hai bên Trả lời 12/3/2017 lúc 22:9 pemin0203 câu này đ.án là C ạ? tính D Trả lời 14/3/2017 lúc 11:25 xuou88 Tổng góc quay là 4pi/3 => Tổng thời gian là 2T/3 Vây là 2s còn gì? Bạn làm nào mà 1s? 14/3/2017 lúc 11:29 pemin0203 tính 2pi/3, chưa hiểu chỗ 4pi/3 14/3/2017 lúc 13:22 xuou88 |x|=căn3 mà A=2 nên suy có bốn điểm M, hợp với trục 0x, tạo góc lượng pi/6, nên góc hợp với Oy là pi/3 (Do ta cần tìm quãng đường mà chất điểm quét đường tròn tương ứng với |x|=căn3 Từ M1 đến M2 hết 2pi/3, M3 đến M0 là 2pi/3 Như vậy, tổng quãng đường mà chất điểm có thể là 4pi/3 14/3/2017 lúc 20:10 phuocb12 Nhân nhầm biên độ Trả lời 15/3/2017 lúc 20:25 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 24 Một con lắc đơn dao động với chu kì 6 s và biên độ 8 cm. Trong một chu kì, khoảng  thời gian mà con lắc có li độ 0 ≤  x ≤ 4 cm là  A.  1 (s) B 0,5 (s) C 1,5 (s) D 0,25 (s) A - Trả lời D ID: 260237 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 9/6/2016 lúc 15:27 Link fb: Ta có: Trong một chu kì, khoảng thời gian mà con lắc có li độ  nó đi từ  đến  và từ  đến  ứng với khi  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải NguyenAnhDung123 chẳng hiểu lại thay t=3s và0 ;((( Trả lời 6/9/2016 lúc 20:43 nltforever a đù cộng với ngoài vào nữa à Trả lời 25/1/2017 lúc 22:34 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 25 Cho chất điẻm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa  độ O với phương trình ly độ x = 4cos(2πt ­ π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, thời  gian để chất điểm đi được qng đường bằng 14 cm là  A.  11/12 s B 5/6 s C 2/3 s D 6/7 s A - Trả lời D ID: 260580 Level: 10 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 9/6/2016 lúc 15:53 Link fb: Ta có: s = 14 cm = 2 + 12 Ta lại có: Ban đầu chất điểm ở vị trí có li độ 2 cm ( đến điểm  ), để đi được 14 cm thì nó phải quay  Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải thuannguyenngoc Vs bài này qng đường khơng biểu diễn đc theo chy kì k Trả lời 16/6/2016 lúc 16:48 hothily nó 11/12 chu kì mà em Trả lời 16/6/2016 lúc 16:58 Sondarknight7 Ựah lại sai này -.Trả lời 18/6/2016 lúc 1:14 conyeume1 mắt với mũi có thể thấy dc 2pi/3 Trả lời 5/9/2016 lúc 1:12 NguyenAnhDung123 chu là 16cm quay Mo trừ 2cm vị trí cần tìm Trả lời 6/9/2016 lúc 20:46 nltforever me lâu Trả lời 25/1/2017 lúc 22:42 01243937107 11pi treen đâu v Trả lời 10/3/2017 lúc 20:35 hoctaprenluyen quay vòng=2pi đc 16cm để đc 14cm trừ pi/6 vòng quay => 10/3/2017 lúc 20:38 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 26 Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ bằng 2 cm và chu kỳ bằng 1 s.  Quãng đường dài nhất và ngắn nhất mà vật đi được trong cùng một quãng thời gian  bằng 2,75 s lần lượt là  A.  20+2√2 cm; 20–2√2 cm B 20+2√2 cm; 24–2√2 cm C 16+2√2 cm; 20–2√2 cm D 16+2√2 cm; 16–2√2 cm B - Trả lời C ID: 261792 Level: 14 (4) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 17/6/2016 lúc 10:2 Link fb: Ta có:  Ta lại có: t = 2,75 s = 2.1 + 0,5 + 0,25 Trong khoảng thời gian  chất điểm quay được một góc  cm cm cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải ngocanh66 góc quét pi/2 lại nhân pi/4 Trả lời 18/10/2016 lúc 20:17 hoctaprenluyen chỗ bạn ơi? 18/10/2016 lúc 20:23 ngocanh66 Mình qn khơng chia Trả lời 20/10/2016 lúc 20:47 lundethuong lùn ??? em giỏi Trả lời 22/2/2017 lúc 14:52 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 27 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Xét trong cùng một độ dài  thời gian như nhau, nếu chất điểm đi được qng đường dài nhất là 4√3 cm thì qng đường ngắn nhất mà chất điểm đi được trong q trình dao động là  A.  4√3 cm B 8−4√3 cm C 8−4√2 cm D 4 cm D - Trả lời D ID: 261793 Level: 11 moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (9) Lời giải & Bình luận Theo dõi 17/6/2016 lúc 13:56 Link fb: Ta có:  cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải hiencandy99 sai câu này =_= Trả lời 19/6/2016 lúc 23:19 PhamMinhTuHMU ặ sai câu -_Trả lời 19/6/2016 lúc 23:38 cemanPoli sai đâu Trả lời 20/6/2016 lúc 6:52 vatli1212 câu này vẽ trục là thấy liền à Trả lời 10/7/2016 lúc 8:36 nhutuyen1999 vẽ trục bạn ?? Trả lời 12/10/2016 lúc 19:12 colen1999 sai ngu câu này Trả lời 22/7/2016 lúc 14:22 tuanphuyen giải theo kiểu sin a/2 = 3/2 , shift sin nó ta đc: a/2 = pi/3 => a=2pi/3 ==>s = 8-4 có sai??????? Trả lời 5/8/2016 lúc 16:19 ghostrider1999 bạn tính đến ampha smin=2.A(1-cos(a/2))=8-4=4 Trả lời 5/8/2016 lúc 16:24 tuanphuyen à bấm máy tính nhầm Trả lời 5/8/2016 lúc 16:28 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 28 Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ bằng 5 cm và chu kỳ bằng 2 s.  Quãng đường dài nhất và ngắn nhất mà vật đi được trong cùng một quãng thời gian  bằng 5,5 s lần lượt là  A.  50+5√2 cm; 60–5√2 cm B 32+4√2 cm; 48–5√2 cm C 32+5√2 cm; 40–5√2 cm D 40+4√2 cm; 48–5√2 cm A - Trả lời A ID: 261795 Level: (0) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 17/6/2016 lúc 10:14 Link fb: Ta có:  rad/s Ta lại có: t = 5,5 s = 2.2 + 1.1 + 0,5 Trong khoảng thời gian  chất điểm quay được một góc  cm cm cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 29 Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ bằng 6 cm và chu kỳ bằng 3 s.  Quãng đường dài nhất và ngắn nhất mà vật đi được trong cùng một quãng thời gian  bằng 5,5 s lần lượt là  A.  40+6√2 cm; 40–6√2 cm B 36+6√3 cm; 42 cm C 32+6√3 cm; 40–6√3 cm D 40+4√2 cm; 42 cm B - Trả lời D ID: 261796 Level: (2) Lời giải & Bình luận moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Theo dõi 17/6/2016 lúc 10:13 Link fb: Ta có:  rad/s Ta lại có: t = 5,5 s = 1.3 + 1.1,5 + 1 Trong khoảng thời gian  chất điểm quay được một góc  cm cm cm cm Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải friend99 T\2 bang 1,5 s ma Trả lời 28/9/2016 lúc 23:46 hoctaprenluyen ukm bạn ? Trả lời 28/9/2016 lúc 23:47 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 30 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,30 s và gia tốc cực đại trong q  trình dao động bằng 2π2 m/s2. Qng thời gian ngắn nhất và qng thời gian dài nhất  để vật đi được một qng đường bằng 13,5 cm lần lượt là  A.  0,15 s và 0,25 s B 0,25 s và 0,30 s C 0,30 s và 0,60 s D 0,20 s và 0,25 s D - Trả lời D ID: 262646 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (6) Lời giải & Bình luận 21/6/2016 lúc 14:7 Link fb: Theo dõi Ta lại có: s = 13,5 = 2.4,5 + 4,5 = 2A + A Ta quy tìm thời gian ngắn nhất và dài nhất để chất điểm quãng đường A Vậy [TEX]t_{max} = 0,15 + 0,1 = 0,25 s [TEX] t_{min} = 0,15 + 0,05 = 0,2 s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải lop11truong lẽ 2Asinalpha min/2 13,5 HD dùm em Trả lời 23/6/2016 lúc 21:36 trannhuthuan O.15 là đau Trả lời 11/7/2016 lúc 21:55 vinzoi T=0,30s 0,15 đó là T/2 đó Trả lời 11/7/2016 lúc 21:59 kimtakgooisme37 giải thích hộ chỗ từ dòng sin với cos với, có dc (4,5/2.4.5)=0,5 v Trả lời 5/8/2016 lúc 8:37 ghostrider1999 vẽ đường tròn hiểu bạn tmin=>đối xứng qua trục oy=>sin(amphamin/2)=(A/2)/A tmax=>đối xứng qua trục ox=>cos(amphamax/2)=(A-A/2)/A bạn Trả lời 5/8/2016 lúc 8:58 Nghiabe0979146817 sin = 4,5/2*4,5 the Trả lời 21/9/2016 lúc 16:28 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 31 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,9 s và gia tốc cực đại trong quá  trình dao động bằng π2 m/s2. Quãng thời gian ngắn nhất và quãng thời gian dài nhất  để vật đi được một quãng đường bằng 60,75 cm lần lượt là  A.  0,40 s và 0,50 s B 0,45 s và 0,60 s C 0,60 s và 0,75 s D 0,45 s và 0.50 s C - Trả lời C ID: 262650 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) Ta có: (8) Lời giải & Bình luận 21/6/2016 lúc 15:0 Link fb: Theo dõi Ta lại có: s = 60,75 = 2.20,25 + 20,25 = 2A + A Ta quy tìm thời gian ngắn nhất và dài nhất để chất điểm quãng đường A Vậy[TEX]t_{max} = 0,45 + 0,3 = 0,75 s [TEX] t_{min} = 0,45 + 0,15 = 0,6 s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Nguyencanhphong cho e hỏi công thức sin alpha /2 vs là cos alpha max /2 đâu ak Trả lời 25/8/2016 lúc 21:23 ghostrider1999 "B010603 – Bài toán CỰC TRỊ quãng đường DĐĐH" proS Trả lời 25/8/2016 lúc 21:41 thythysb bn vẽ vòng tròn LG tự thiết lập công thức đc mà Trả lời 25/8/2016 lúc 21:42 ghostrider1999 đậu xanh.clgt Trả lời 25/8/2016 lúc 21:44 ghostrider1999 em đề nghị bà thy nên đổi avatar Trả lời 25/8/2016 lúc 21:55 lamnhatty219 giải thích hộ chỗ sin(amin/2)=20,25/(2x20,25) với Trả lời 1/11/2016 lúc 16:23 nguyenvietlinh2017 Cái đoạn tính enpha vs cưc đai góc ko hiểu vi lai có hiêu max boi rối mong giúp Trả lời 13/3/2017 lúc 21:18 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 32 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ bằng 0,18 s và vận tốc cực đại trong q  trình dao động bằng π m/s. Qng thời gian ngắn nhất và qng thời gian dài nhất để vật đi được một qng đường bằng 27 cm lần lượt là  A.  0,12 s và 0,16 s B 0,09 s và 0,12 s C 0,12 s và 0,15 s D 0,09 s và 0.15 s C - Trả lời A ID: 262651 Level: (3) Lời giải & Bình luận Theo dõi moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 21/6/2016 lúc 15:49 Link fb: Ta có: Ta lại có: s = 27 = 2.9 + = 2A + A Ta quy tìm thời gian ngắn nhất và dài nhất để chất điểm quãng đường A Vậy[TEX]t_{max} = 0,09 + 0,06 = 0,15 s [TEX] t_{min} = 0,09 + 0,03 = 0,12 s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Nguyencanhphong cho e hỏi đề cho Vmax mà đáp án lại là Amax Trả lời 25/8/2016 lúc 21:56 ngodacthang chỗ bạn, thấy đáp án mà Trả lời 25/8/2016 lúc 23:37 Nguyencanhphong Là này < đề cho Vmax = pi , mak công thức A=a/omega bình là sai Đáng lẽ là A=Vmax / omega bình > dòng thứ Trả lời 26/8/2016 lúc 21:33 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 33 Cho một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kỳ 3 s. Quãng  thời gian ngắn nhất và quãng thời gian dài nhất để chất điểm đi hết quãng đường là 9 cm là  A.  1 s và 2,25 s B 1 s và 2 s C 2 s và 2,5 s D 0,5 s và 2,5 s C - Trả lời D ID: 262656 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (2) Lời giải & Bình luận Theo dõi 21/6/2016 lúc 16:28 Link fb: Ta có: Ta lại có: s = = 2.3 + = 2A + A Ta quy tìm thời gian ngắn nhất và dài nhất để chất điểm quãng đường A Vậy [TEX]t_{max} = 1,5 + = 2,5 s [TEX] t_{min} = 1,5 + 0,5 = s Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải cemanPoli hey da sai câu này Trả lời 23/6/2016 lúc 7:15 trolltiensinh nhớ đời!!!! Trả lời 16/3/2017 lúc 19:46 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 34 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kỳ 3 s. Quãng thời gian  ngắn nhất để vật đi được một quãng đường bằng 4 cm là  A.  0,5 s B 0,75 s C 1 s D 1,5 s A - Trả lời D ID: 262657 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (0) Lời giải & Bình luận Theo dõi 21/6/2016 lúc 16:39 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 35 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kỳ 2 s. Quãng thời gian  ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 4√2 cm là  A.  1/3 s B 2/3 s C 0,5 s D 1 s C - Trả lời A ID: 262658 Level: moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) (31) Lời giải & Bình luận Theo dõi 21/6/2016 lúc 16:42 Link fb: Ta có: Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải SuperFieldsMoon 0,5 ???? Trả lời 22/6/2016 lúc 23:19 tungnguyen2211 mày hên Trả lời 22/6/2016 lúc 23:20 SuperFieldsMoon thấy /3 hư cấu còn lớn lụi 0.25 Trả lời 22/6/2016 lúc 23:21 linhnhi99 ukm @@ t tính 0.5 =.= Trả lời 22/6/2016 lúc 23:21 nguyenthicamvi T/4=0,25 Trả lời 22/6/2016 lúc 23:22 duyenhtran câu này đ/á sai 0,5 Trả lời 22/6/2016 lúc 23:20 cscdpk20 Anpha là 90 mà Trả lời 22/6/2016 lúc 23:22 anhvan1999 Đáp án sai rùi Trả lời 22/6/2016 lúc 23:23 naoftheghost điên Voãi Trả lời 22/6/2016 lúc 23:28 dungneu chỗ anpha chưa nhân à mòi người Trả lời 22/6/2016 lúc 23:28 maikhanhnham1973 0.5 đâu Trả lời 23/6/2016 lúc 6:3 duyquangbd E nghĩ câu này phải 0.5s chứ!!! đáp án mod là mới tính apha/2 thơi đâu phải tính anpha Trả lời 23/6/2016 lúc 10:13 triduca1 Ukm Đáp án bị lỗi bạn 23/6/2016 lúc 10:26 kysibongdem1210 May quá, chọn 0,25 gần 0,5 :v Trả lời 23/6/2016 lúc 10:16 ledaitri làm ko hihi Trả lời 4/7/2016 lúc 14:23 anhemruaha Nếu làm theo đg tròn là Trả lời 15/8/2016 lúc 8:31 anhemruaha t = T/4 + T/4 = T/2 lại sai nhỉ Trả lời 15/8/2016 lúc 8:32 ) t = :P anhemruaha nhầm phỉa là T/8 hix hox Trả lời 15/8/2016 lúc 8:35 daihoc201777 làm kiểu này không hiểu sai chỗ nào Trả lời 21/8/2016 lúc 0:24 daihoc201777 oh my shit , nhầm , max, Trả lời 21/8/2016 lúc 0:26 tranhung08091999 câu sai đa à mod Trả lời 8/3/2017 lúc 23:6 dodaihocnhe217 Đúng mà 8/3/2017 lúc 23:13 matalicaproo T/4 = 0.5s -> C 11/3/2017 lúc 16:17 trolltiensinh giải giúp câu này với Trả lời 16/3/2017 lúc 16:4 BecauseFuture có giải vip bạn 16/3/2017 lúc 16:7 trolltiensinh Nhưng khơng hiểu dòng cơng thức lượng giác ấy tính cơng thức thầy cho khác 16/3/2017 lúc 16:28 BecauseFuture để dễ hiểu bạn vẽ đường tròn lượng giác ok 16/3/2017 lúc 16:30 trolltiensinh ok cảm ơn bạn nha blackonyx/Captur ... bung lụa - - - - Ch?n - - - - Chọn chế độ đăng: Câu 14 Cho một chất điểm dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm và tần số bằng 2 Hz.  Thời điểm ban đầu chất điểm đi qua vị trí có li độ bằng ­2 cm theo chiều âm. Hỏi sau... lúc 15:7 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 4 Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình vận tốc v = πcos(πt/2 + π),  với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = ­√2... 21/1/2017 lúc 21:36 Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu 5 Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt/2 + π/2), với x  tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí li độ x = √2 cm 
- Xem thêm -

Xem thêm: C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều , C0102 giải toán dao động điều hòa bằng chuyển động tròn đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn