Bản án về tranh chấp lối đi, đường thoát nước của TAND huyện Vĩnh Hưng

18 159 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 12:33

Phân tích và bình luận các cơ sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết trong bản án về tranh chấp lối đi, đường thoát nước của TAND huyện Vĩnh Hưng MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .1 I Quyền lối qua quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề.1 Quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề (Điều 252 BLDS): Quyền lối qua (Điều 254 BLDS 2015): II Bản án tranh chấp lối đi, đường thoát nước TAND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) Bối cảnh dẫn đến tranh chấp: Phân tích bình luận sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét đưa phán Một số đề xuất 12 KẾT LUẬN 14 DANH MỤC TÀI KIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC 16 MỞ ĐẦU Trong thực tiễn sống, có trường hợp bất động sản bị vây bọc bất động sản thuộc nhiều chủ sở hữu khác Khi đó, chủ sở hữu bất động sản bị bọc có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề thỏa mãn nhu cầu thiết yếu họ mà số nhu cầu lối đường cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề Đây vất đề nhạy cảm lẽ việc mở lối qua hay đường cấp, thoát nước ảnh hưởng trực tiếp đến chủ sở hữu bất động sản Nó khơng làm chủ sở hữu quyền lợi phần bất động sản mở lối đường cấp, thoát nước mà ảnh hưởng liên tục đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh,… họ Do đó, vấn đề quyền lối cấp thoát nước qua bất động sản liền kề vất đề đặc biệt quan trọng phức tạp Để làm rõ vấn đề này, chúng em tìm hiểu “Bản án tranh chấp lối đi, đường thoát nước TAND huyện Vĩnh Hưng.” NỘI DUNG I Quyền lối qua quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề Quyền khác tài sản: Khoản Điều 159 BLDS 2015 quy định:“1 Quyền khác tài sản quyền chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu chủ thể khác.” Quyền khác tài sản quyền người chủ sở hữu tài sản quyền tài sản người khác Quyền có nội hàm ba quyền: Quyền bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt Nếu quyền cụ thể thuộc quyền sở hữu đồng thời thuộc chủ thể chủ sở hữu chủ thể khác thuộc trường hợp pháp luật có quy định quyền cụ thể quyền khác tài sản lại đồng thời thuộc người Bởi quyền xác lập pháp luật quy định cho chủ thể đủ điều kiện luật định chủ sở hữu chuyền giao với điều kiện định Những quyền thực tài sản trạng thái vật chất khác Quyền bất động sản liền kề:  Khái niệm: Điều 245 BLDS 2015 quy định:“Quyền bất động sản liền kề quyền thực bất động sản (gọi bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác bất động sản khác thuộc quyền sở hữu người khác (gọi bất động sản hưởng quyền).” Đây quyền bất động sản với bất động sản quyền chủ thể với chủ thể khác Quyền liên quan đến hai bất động sản (thoản thuận dành phần đất để khai thác mảnh đất khác) quyền hai cá nhân để thỏa mãn sơ thích cá nhân  Đặc điểm: Thứ nhất, quyền phải gắn liền với hai bất động sản, bất động sản hưởng quyền bất động sản chịu quyền Bất động sản hưởng quyền bất động sản có hạn chết bất tiện cho chủ sở hữu việc sử dụng, mà cần đến “tạo điều kiện” bất động sản chịu hưởng quyền Thứ hai, quyền gắn với bất động sản gắn với chủ sở hữu bất động sản Vì vậy, bất động sản đổi chủ sở hữu thơng qua giao dịch dân chủ người hưởng quyền chủ cũ chấm dứt quyền Thứ ba, quyền bất động sản liền kề khơng có giá trị kinh tế, không hướng đến việc khai thác giá trị bất động sản cho mục đích lợi nhuận  Nội dung quyền bất động sản liền kề: Quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề (Điều 252 BLDS), Quyền tưới nước, tiêu nước canh tác (Điều 253 BLDS 2015), Quyền lối qua (Điều 254 BLDS 2015), Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác: (Điều 255 BLDS 2015), Quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề (Điều 252 BLDS): Trường hợp vị trí tự nhiên bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua bất động sản khác chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành lối cấp, nước thích hợp, khơng cản trở ngăn chặn dòng nước chảy Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua lắp đặt đường dẫn nước; gây thiệt hại phải bồi thường Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua người sử dụng lối cấp, nước khơng phải bồi thường thiệt hại Quyền lối qua (Điều 254 BLDS 2015): Thứ nhất, chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bất động sản chủ sở hữu khác mà khơng có khơng đủ lối đường cơng cộng, có quyền u cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho lối hợp lý phần đất họ Lối mở bất động sản liền kề mà coi thuận tiện hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể địa điểm, lợi ích bất động sản bị vây bọc thiệt hại gây cho bất động sản có mở lối Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền lối qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Thứ hai, vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao lối bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc lại gây phiền hà cho bên; có tranh chấp lối có quyền u cầu Tòa án, quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định Thứ ba, trường hợp bất động sản chia thành nhiều phần cho chủ sở hữu, chủ sử dụng khác chia phải dành lối cần thiết cho người phía theo quy định khoản Điều 254 BLDS 2015 mà khơng có đền bù II Bản án tranh chấp lối đi, đường thoát nước TAND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) Bối cảnh dẫn đến tranh chấp:  Nguyên đơn: Ông Lê Văn Ngh (1968), Bà Nguyễn Thị Băng T (1970) Vợ, chồng ông Ngh trực tiếp quản lý đất số 899 (diện tích đo đạc thực tế 1.687m2), 900 (diện tích đo đạc thực tế 7.978m2), 901 (diện tích đo đạc thực tế 972m2), 902 (diện tích đo đạc thực tế 2.878m2), phần 853 (tổng diện tích 36m2 + 98m2 + 929m2 = 1.063m2) Tuy nhiên, vợ, chồng ông Ngh UBND huyện V cấp giấy CNQSDĐ cho 899, 900, 901, đất 902 UBND huyện V cấp nhm cho bà Đỗ Ngọc Đ phần 853 (tổng diện tích 1.063m2) cấp nhằm cho ơng Lê Văn Nh  Bị đơn: Ông Lê Văn Nh (1970), Bà Đỗ Ngọc Đ (1970) Ông Nh người đứng tên giấy CNQSDĐ đất 853, 854 904 Tuy nhiên, thực tế ông quản lý sử dụng đất 854, 904 phần 853 (diện tích 507m2), phần lại số 853 (tổng diện tích 1.063m2) ơng Ngh quản lý sử dụng Vợ ông bà Đ người đứng tên giấy CN QSD đất đất 902, 903, 956 958 Tuy nhiên, thực tế bà Đ quản lý sử dụng đất 903, 956 958, riêng 902 (diện tích 2.787m2) ơng Ngh quản lý sử dụng Bối cảnh dẫn đến tranh chấp:  Nguyên nhân: Từ đất để thoát nước đường Nguyễn Thị Hạnh phải qua phần đất cơng có vị trí C1 (diện tích 422m2), C (diện tích 445m2), D (diện tích 459m2) (do UBND xã V quản lý) tiếp giáp với phần đất ông Lê Văn Ngh Tuy nhiên, từ năm 2015 vợ chồng ông Nh, bà Đ cải tạo phần đất không cho vợ chồng ông Ngh sử dụng phần đất để lại thoát nước Vợ chồng ơng Ngh có khiếu nại lên UBND xã V khơng thành Trong q trình sử dụng đất có xảy tranh chấp đường nước vị trí B1 (diện tích 517m2), vị trí H (diện tích 36m2), vị trí A (diện tích 362m2) lối vị trí B (diện tích 517m2), vị trí E (diện tích 98m2) với vợ chồng ơng Ngh bà T UBND xã V có hòa giải khơng thành  Tranh chấp: - Nguyên đơn: (ông Lê Văn Ngh, Bà Nguyễn Thị Băng T) Vợ chồng ông Ngh khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông Nh mở lại đường nước (vị trí C1), mở lại đường (vị trí C, D) Do phần đất đất cơng nhà nước quản lý nên vợ chồng ông Ngh khơng phải bồi thường, phần đất gò (diện tích 179m2) vợ chồng ông Nh tự đào đắp, tự di dời nên bồi thường - Bị đơn: (ông Lê Văn Nh, Bà Đỗ Ngọc Đ) Vợ chồng ông Nh yêu cầu vợ chồng ông Ngh, bà T mở lại đường nước (vị trí B1, H, A) lối (vị trí B, E) Do tất vị trí thuộc đất cơng nhà nước quản lý nên vợ chồng ông bồi thường cho vợ chồng ông Ngh, bà T  Giải quyết: - Nguyên đơn: (ông Lê Văn Ngh, Bà Nguyễn Thị Băng T) Đối với yêu cầu vợ chồng ông Nh yêu cầu vợ chồng ông mở lại đường nước (vị trí B1, H, A) lối (vị trí B, vị trí E), ơng Ngh đồng ý mở lại Đối với 902 phần 853, hai bên yêu cầu mở lại đường nước, lối nên ơng Ngh khơng u cầu Tòa án giải vụ kiện Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Băng T thống theo lời trình bày chồng bà ơng Ngh, khơng có ý kiến hay yêu cầu bổ sung - Bị đơn: (ông Lê Văn Nh, Bà Đỗ Ngọc Đ) Đối với yêu cầu vợ chồng ông Ngh yêu cầu vợ chồng ơng mở lại đường nước (vị trí C1) lối (vị trí C D), ơng Nh đồng ý mở lại Đối với phần gò đất diện tích 179m2, vợ chồng ơng tự di dời, trả lại trạng ban đầu phần đất vợ chồng ông Ngh, bà T yêu cầu mở lại lối đi, đường nước Còn u cầu vợ chồng ông Ngh, bà T phải bồi thường chi phí san lấp vị trí C, C1, D số tiền 30.000.000 đồng, ông xin rút lại yêu cầu Đối với 902 phần 853, hai bên yêu cầu mở lại đường thoát nước, lối nên ơng Nh khơng u cầu Tòa án giải vụ kiện Bị đơn bà Bà Đỗ Ngọc Đ thống theo lời trình bày chồng bà ơng Nh, khơng có ý kiến hay u cầu bổ sung Phân tích bình luận sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét đưa phán Căn vo Điều 273, 275, 277 BLDS 2005 Điều 245, 252, 254 BLDS 2015 Hội đồng xét xử xem xét đưa phán quyết:  Ông Lê Văn Nh bà Đỗ Ngọc Đ (bị đơn) phải có nghĩa vụ mở lại đường vị trí C1 (diện tích 422m2), mở lại đường vị trí C (diện tích 445m2) vị trí D (diện tích 459m2) (Theo Mảnh trích đo đồ địa số 80-2017 ngày 30/8/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện V) theo điều khoản nêu  Tương tự ông Lê Văn Ngh, bà Nguyễn Thị Băng T (ngun đơn) phải có nghĩa vụ mở đường nước lối vị trí B1 (diện tích 261m2), vị trí H (diện tích 36m2), vị trí A (diện tích 362m2) lối vị trí B (diện tích 517m2), vị trí E (diện tích 98m2) (Theo Mảnh trích đo đồ địa số 80-2017 ngày 30/8/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện V) Và điều kiện tiên không ngăn chặn lối đường thoát nước hai bên, phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc khơi thông, sử dụng đường nước, lại lối - Điều 273 BLDS 2005 quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề: “Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu người khác để bảo đảm nhu cầu lối đi, cấp, nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thơng tin liên lạc nhu cầu cần thiết khác cách hợp lý, phải đền bù, thoả thuận khác.” Theo đó, quyền chủ thể, chủ sở hữu bất động sản, họ phép thực một, số quyền (theo địa tự nhiên, theo quy định pháp luật, theo thoả thuận, theo di chúc) bất động sản liền kề, thuộc quyền sở hữu người khác Mục đích quy định nhằm tạo sở pháp lý điều kiện thuận lợi để chủ sở hữu khai thác hiệu tối đa cơng dụng tài sản - Khoản điều 275 BLDS 2005 quyền lối qua bất động sản liền kề: “1 Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bất động sản chủ sở hữu khác mà khơng có lối ra, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho lối đến đường cơng cộng; người u cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu Người dành lối phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, khơng có thoả thuận khác Lối mở bất động sản liền kề mà coi thuận tiện hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể địa điểm, lợi ích bất động sản bị vây bọc thiệt hại gây cho bất động sản có mở lối đi.” Bất động sản bị vây bọc bất động sản khác cần phải có lối để đường cơng cộng Lối phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý thuận tiện, gây phiền hà cho bên Do vậy, yêu cầu lối chủ sở hữu bất động sản liền kề bị vây bọc bất động sản khác coi đáng đáp ứng hài hòa với quy tắc kể Người yêu cầu phải có có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu phù hợp với nguyên tắc nêu - Điều 277 BLDS 2005 quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề: “Trong trường hợp vị trí tự nhiên bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua bất động sản khác chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành lối cấp, nước thích hợp, khơng cản trở ngăn chặn dòng nước chảy Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua lắp đặt đường dẫn nước; gây thiệt hại phải bồi thường Trong trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua người sử dụng lối cấp, nước khơng phải bồi thường thiệt hại.” Việc sử dụng nước sinh hoạt sản xuất nhu cầu thiếu người, nhiều trường hợp không phiền lụy bất động sản liền kề việc cấp thoát nước Trường hợp thường xảy bất động sản bị vây bọc khơng có nguồn nước cần thiết bị úng nước Trong trường hợp này, chủ sở hữu bất động sản liền kề buộc phải dành cho chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bên lối cấp thoát nước nguyên tắc hợp lý không cản trở ngăn cản dòng nước chảy - Theo Điều 245 BLDS 2015 quyền bất động sản liền kề: “Quyền bất động sản liền kề quyền thực bất động sản (gọi bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác bất động sản khác thuộc quyền sở hữu người khác (gọi bất động sản hưởng quyền)” Điều luật đưa khái niệm quyền sử dụng bất động sản liền kề điều kiện cần thiết hợp lý bất động sản liền kề thuộc sở hữu người khác Chủ sở hữu bất động sản liền kề sử dụng bất động sản cách bình thường theo cơng dụng tài sản khai lợi cách bình thường Hay hiểu cách cụ thể Quyền bất động sản liền kề việc bất động sản chịu khai thác bất động sản khác thuộc quyền sở hữu người khác Quyền bất động sản liền kề Vật quyền, quyền gắn liền với mảnh đất gắn liền với hai chủ sử dụng đất/chủ sở hữu bất động sản Quyền phát sinh bất động sản có hạn chế định mà cần có “tạo điều kiện” từ bất động sản bên cạnh Quyền bất động sản liền kề không xác định theo công dụng bất động sản chịu hưởng quyền, không hướng tới thác lợi ích bất động sản chịu hưởng quyền mà nhằm cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền có điều kiện để khai thác lợi ích bất động sản hưởng quyền Việc chủ thể bất động sản hưởng quyền hưởng quyền định không đồng nghĩa với viejc tước quyền cuta chủ sở hữu bất động sản chịu ảnh hưởng quyền việc sử dụng tài sản Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền đơn giản không ngăn cản chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền qua, cấp thoát nước, mắc đường dây tải điện… Nói cách khác chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền lối đi, lối thoát nước 10 - Điều 252 BLDS 2015 quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề: “Trường hợp vị trí tự nhiên bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua bất động sản khác chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành lối cấp, thoát nước thích hợp, khơng cản trở ngăn chặn dòng nước chảy Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua lắp đặt đường dẫn nước; gây thiệt hại phải bồi thường Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua người sử dụng lối cấp, nước bồi thường thiệt hại.” Đây quyền địa dịch xác lập theo địa thế, bất động sản hưởng quyền không thiết phải bất động sản bị vây bọc Quyền bất động sản liền kề khơng dựa sở phải có “yêu cầu” từ cbur sở hữu bất động sản hưởng quyền Do vị trí tự nhiên bất động sản mà dòng chảy nước phải qua bất động sản khác, chủ sở hữu bất động sản mà dòng nước chảy qua phải dành lối cho việc cấp, thoát nước Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền không cản trở ngăn chặn dòng nước chảy qua đất - Điều 254 BLDS 2015 quy định quyền lối qua: “Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bất động sản chủ sở hữu khác mà khơng có khơng đủ lối đường cơng cộng, có quyền u cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho lối hợp lý phần đất họ 11 Lối mở bất động sản liền kề mà coi thuận tiện hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể địa điểm, lợi ích bất động sản bị vây bọc thiệt hại gây cho bất động sản có mở lối Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền lối qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” Trong số quyền bất động sản liền kề BLDS quy định quyền lối qua quyền nưng đặc biệt quan trọng, lẽ bất động sản phải ln kèm với chủ sử dụng, có nhu cầu lối để vào bất động sản Với tính chất bất động sản bị vây bọc mà khơng có lối đường cơng cộng Điều 275 BLDS 2005 quy định chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có quyền yêu cầu “một lối hợp lý đường công cộng” bất động sản chịu hưởng quyền Theo quy định BLDS 2015 chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền có lối qua bất động sản liền kề khơng có khơng đủ lối đường cơng cộng Chính phân tích trên, tòa án xét xử cho ơng Lê Văn Ngh bà Nguyễn Thị Băng T quyền mở lại đường nước (vị trí C1), lối (vị trí C, D), đồng thời đồng ý cho ông Lê Văn Nh bà Đỗ Ngọc Đ quyền mở lại đường nước (vị trí B1, H, A) lối (vị trí B, E) Ngay sau án thức có hiệu lực hai bên gia đình phải tạo điều kiện cho để mở lối lại, khơi thông, sử dụng đường nước khơng có hành vi cản trở ngăn chặn lối đi, dòng nước chảy Một số đề xuất Qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật việc tranh chấp lối đi, đường thoát nước tình cho thấy thực tiễn nước ta có số bất cập 12 vướng mắc phát sinh từ quy định pháp luật Từ bình luận án nêu nhóm em có số giải pháp để nâng cao hiệu công tác xây dựng áp dụng pháp luật nhằm ngăn ngừa giải tranh chấp lối đi, đường thoát nước: Thứ nhất, giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật Đây giải pháp cốt lõi, đặc biệt quan trọng, lẽ, nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật có chất lượng đầy đủ nội dung hình thức sở pháp lý để cấp quyền, tòa án nhân dân người dân áp dụng pháp luật, thi hành luật đắn thống có hiệu cao Ở nước ta nay, nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật đất đai quy định tản mạn, chồng chéo, thiếu thống Do đó, nhà nước cần giao nhiệm vụ cho quan có trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu rà soát để sớm ban hành quy phạm pháp luật đất đai cho phù hợp với kinh tế thị trường: - Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai việc quy định sử dụng đất để làm lối đi, đường nước - Cần có hướng dẫn cụ thể theo hướng công nhận trạng sử dụng đất thực tế để không xảy tranh chấp lối đi, đường thoát nước - Cần làm rõ khái nhiệm “đất làm lối đi, đường thoát nước” để hệ thống quan quản lý nhà nước đất đai, quan tòa án người dân có cách hiểu đầy đủ xác nội dung chất pháp lý tranh chấp lối đi, đường thoát nước Thứ hai, hội đồng xét xử thực có hiệu xét xử nhanh, trực tiếp đáp ứng nhu cầu hai bên tránh sảy xung đột, cãi vã: - Quyền lợi, nghĩa vụ hai bên án phân rõ ràng án đảm bảo hai bên thực đầy đủ đựa sở pháp lý nêu 13 - Toà án nên theo dõi đảm bảo sau án có hiệu lực gia đình ơng Ngh bà T phải tạo điều kiện cho gia đình ơng Nh bà T mở lối đường thoát nước đảm bảo quyền lợi hợp pháp hai bên Thứ ba, phán tòa việc cấp nước lối lại theo Điều 251 Điều 254 BLDS năm 2015 giải tranh chấp hai gia đình ông Lê Văn Ngh, bà Nguyễn Thị Băng T ông Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc D Hai bên gia đình có nêu u cầu gia đình lại, hai bên gia đình chấp thuận với yêu cầu gia đình đưa mà khơng có thêm tranh chấp hay u cầu khác Vậy, giải vấn đề cho bên hòa giải, giảm bớt thời gian tiền bạc cho hai hộ gia đình - Theo Khoản 4, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án quy định: “Ngun đơn phải chịu án phí dân sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu khơng Tòa án chấp nhận Bị đơn phải chịu án phí dân sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu nguyên đơn bị đơn Tòa án chấp nhận.” - Trong vụ án dân này, phần yêu cầu nguyên đơn ông Lê Văn Ngh, bà Nguyễn Thị Băng T tòa án chấp nhận (tức bên bị cáo phải chịu tồn án phí) u cầu trả lại lối mở lại đường thoát nước mảnh nêu gia đình ơng Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc Đ tòa chấp nhận (chỉ phần yêu cầu bên bị tòa chấp nhận bên ngun phải chịu án phí Vậy nên, phần án phí gia đình ơng Lê Văn Nh, bà Đỗ Ngọc Đ phải chịu án phí cao so với gia đình ơng Lê Văn Ngh, bà Nguyễn Thị Băng T Nhưng phần án phí tòa tun, hai bên gia đình phải chịu mức án phí hộ 300.000 VNĐ 14 Ngồi ra, chi phí liên quan phát sinh trình đo đạc thẩm định cần thiết mảnh đất chia cho bên hợp lí KẾT LUẬN Tóm lại, quyền lối qua bất động sản liền kề vấn đề nhạy cảm Trong mối quan hệ chủ sở hữu bất động sản liền kề bất động sản bị vây bọc có vướng mắc khó giải Bởi lẽ, việc mở lối hay đường cấp, thoát nước ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chủ sở hữu Nói chung, vấn đề cần xem xét quy định rõ ràng nữa, khắc phục điều tồn đọng quy định luật để việc áp dụng rõ ràng thuận tiện Do trình độ am hiểu vấn đề hạn chế, nên viết chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Chúng em kính mong nhận ý kiến thầy cô làm hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn 15 DANH MỤC TÀI KIỆU THAM KHẢO 16 PHỤ LỤC 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản án về tranh chấp lối đi, đường thoát nước của TAND huyện Vĩnh Hưng, Bản án về tranh chấp lối đi, đường thoát nước của TAND huyện Vĩnh Hưng, Bối cảnh dẫn đến tranh chấp:, Phân tích và bình luận các cơ sở pháp lí mà Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết., Một số đề xuất

Từ khóa liên quan