Nghiên cứu tinh chế terazosin làm nguyên liệu thiết lập chuẩn và bước đầu ứng dụng trong kiểm nghiệm

119 45 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 11:24

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -  - LÊ TRẦN TIẾN NGHIÊN CỨU TINH CHẾ TERAZOSIN LÀM NGUYÊN LIỆU THIẾT LẬP CHUẨN VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -  - LÊ TRẦN TIẾN MÃ SINH VIÊN: 1401610 NGHIÊN CỨU TINH CHẾ TERAZOSIN LÀM NGUYÊN LIỆU THIẾT LẬP CHUẨN VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: NCS Th.S Đỗ Thị Thanh Thủy Nơi thực hiện: Bộ môn Hóa Dược Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trước trình bày nội dung đề tài mình, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thời gian qua ln hỗ trợ, động viên để tơi hồn thành cách tốt khóa luận tốt nghiệp Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới NCS ThS Đỗ Thị Thanh Thủy – giảng viên Bộ mơn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội, người thầy trực tiếp hướng dẫn, ln tận tình bảo cho tơi ý kiến q báu suốt q trình thực khóa luận Sự dìu dắt tâm huyết cô gương sáng cho đường nghiên cứu khoa học Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo anh chị kỹ thuật viên Bộ môn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội, cán Khoa Thiết lập chất chuẩn & chất đối chiếu Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực khóa luận Cuối cùng, tơi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, anh chị, bạn nhóm nghiên cứu thuộc Bộ mơn Hóa Dược, đặc biệt bạn Đồn Thị Lâm Oanh ln giúp đỡ, chia sẻ khó khăn khích lệ tơi suốt q trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2019 Sinh viên Lê Trần Tiến MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan terazosin 1.1.1 Terazosin hydroclorid (TEZ.HCl) 1.1.2 Tác dụng định terazosin 1.1.3 Một số thành phẩm chứa terazosin thị trường 1.1.4 Các tạp chất terazosin 1.2 Phương pháp tổng hợp terazosin Việt Nam 1.3 Một số phương pháp kiểm nghiệm terazosin có sử dụng chất chuẩn terazosin 1.3.1 Kiểm nghiệm nguyên liệu terazosin hydroclorid theo USP 40 1.3.2 Kiểm nghiệm nguyên liệu terazosin theo BP 2017 1.3.3 Kiểm nghiệm viên nén terazosin theo USP 40 1.4 Một số phương pháp tinh chế hợp chất hữu 1.4.1 Phương pháp chưng cất 1.4.2 Phương pháp kết tinh 10 1.4.3 Phương pháp chiết 10 1.4.4 Phương pháp thăng hoa 10 1.4.5 Phương pháp sắc ký cột 10 1.5 Một số phương pháp hóa lý sử dụng đề tài 11 1.5.1 Sắc ký lớp mỏng 11 1.5.2 Sắc ký lỏng hiệu cao 11 1.5.3 Đo nhiệt độ nóng chảy 11 1.5.4 Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) 12 1.5.5 Quang phổ hồng ngoại (IR) 12 1.5.6 Khối phổ (MS) 12 1.5.7 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 12 1.6 Tình hình thiết lập chất chuẩn terazosin nước giới 13 1.6.1 Tình hình thiết lập chất chuẩn terazosin giới 13 1.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 13 CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Nguyên vật liệu thiết bị 14 2.1.1 Các hóa chất, chất chuẩn 14 2.1.2 Thiết bị 15 2.2 Nội dung nghiên cứu 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 16 2.3.1 Sắc ký cột 16 2.3.2 Các phương pháp phổ 16 2.3.3 Phương pháp hóa học 16 2.3.4 Sắc ký lớp mỏng 16 2.3.5 Đo nhiệt độ nóng chảy 17 2.3.6 Phân tích nhiệt trọng lượng 17 2.3.7 Sắc ký lỏng hiệu cao 17 2.3.8 Xác định độ hòa tan viên nén terazosin theo USP 18 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 19 3.1 Tinh chế nguyên liệu terazosin 19 3.1.1 Kiểm tra nguyên liệu trước tinh chế 19 3.1.2 Tiến hành tinh chế nguyên liệu terazosin sắc ký cột 20 3.2 Khẳng định cấu trúc sản phẩm 22 3.2.1 Phổ IR sản phẩm 22 3.2.2 Phổ khối sản phẩm 23 3.2.3 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân sản phẩm 24 3.2.4 Định tính HCl kết hợp theo USP 40 28 3.3 Kiểm tra độ tinh khiết sản phẩm tinh chế 28 3.3.1 Đo nhiệt độ nóng chảy 28 3.3.2 Xác định độ ẩm 28 3.3.3 Xác định độ tinh khiết TLC 29 3.4 Định lượng sản phẩm tinh chế phương pháp HPLC theo Thường quy kỹ thuật thiết lập chất chuẩn terazosin hydroclorid Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 30 3.4.1 Điều kiện sắc ký 30 3.4.2 Các dung dịch gốc dung dịch tiêm sắc ký 30 3.4.3 Tính thích hợp hệ thống sắc ký 31 3.4.4 Định lượng 31 3.5 Ứng dụng sản phẩm để kiểm nghiệm số tiêu viên nén terazosin theo USP 40 32 3.5.1 Thông tin mẫu 32 3.5.2 Định tính, định lượng phương pháp HPLC 32 3.5.3 Xác định độ hòa tan 36 3.6 Bàn luận 38 3.6.1 Về khảo sát hệ dung môi rửa giải triển khai sắc ký cột 38 3.6.2 Về trình triển khai sắc ký cột 38 3.6.3 Về kiểm tra cấu trúc sản phẩm tinh chế 39 3.6.4 Về đánh giá độ tinh khiết sản phẩm 40 3.6.5 Về định lượng sản phẩm 41 3.6.6 Về sử dụng sản phẩm để kiểm nghiệm số tiêu viên nén terazosin theo USP 40 41 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACN Acetonitril BP (British Pharmacopoeia) Dược điển Anh BPH (Benign prostate hyperplasia) Phì đại lành tính tiền liệt tuyến FDA (Food and Drug Administration) Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ HDL (high density lipoprotein) Lipoprotein tỉ trọng cao HL Hàm lượng HPLC (High performance liquid chromatography) Sắc ký lỏng hiệu cao IAT (Impurity A of terazosin) Tạp chất A terazosin IBT (Impurity B of terazosin) Tạp chất B terazosin ICT (Impurity C of terazosin) Tạp chất C terazosin IR (Infrared) Tia hồng ngoại LDL (low density lipoprotein) Lipoprotein tỉ trọng thấp MeOH Methanol PA (Pure Analysis) Tinh khiết phân tích RSD (Relative standard deviation) Độ lệch chuẩn tương đối SKĐ Sắc ký đồ TB Trung bình TEZ Terazosin TEZ.HCl Terazosin hydroclorid TLC (Thin layer chromatography) Sắc ký lớp mỏng TLTK Tài liệu tham khảo USP (United State Pharmacopoeia) Dược điển Mỹ UV (Ultraviolet) Tia tử ngoại VIS (Visible) Ánh sáng nhìn thấy VKNTTW Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Một số thành phẩm chứa terazosin thị trường Bảng 1.2 Công thức cấu tạo tạp chất terazosin theo USP 40 Bảng 3.1 Kết xác định tạp chất TEZ thô TLC 20 Bảng 3.2 Hiệu suất tinh chế TEZ thô sắc ký cột 22 Bảng 3.3 Kết phân tích phổ hồng ngoại TEZ 23 Bảng 3.4 Kết phân tích phổ 1H-NMR 25 Bảng 3.5 Kết phân tích phổ 13C-NMR 26 Bảng 3.6 Kết đo nhiệt độ nóng chảy terazosin tinh chế 28 Bảng 3.7 Kết đo hàm ẩm terazosin tinh chế 28 Bảng 3.8 Kết khảo sát tính thích hợp hệ thống sắc ký định lượng sản phẩm.31 Bảng 3.9 Hàm lượng TEZ.HCl sản phẩm tinh chế 32 Bảng 3.10 Kết khảo sát tính thích hợp hệ thống sắc ký định tính, định lượng viên nén TEZ 34 Bảng 3.11 Hàm lượng TEZ mẫu viên nén 36 Bảng 3.12 Kết thử độ hòa tan mẫu viên nén terazosab mg 37 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1 Cơng thức cấu tạo terazosin hydroclorid Hình 1.2 Một số biệt dược chứa terazosin thị trường .4 Hình 1.3 Sơ đồ phản ứng tổng hợp TEZ.HCl Hình 3.1 Các chất chuẩn, tạp chuẩn USP 14 Hình 3.2 Sắc ký đồ TLC đánh giá terazosin thô 20 Hình 3.3 Sắc ký đồ TLC khảo sát phân đoạn trình tinh chế terazosin sắc ký cột 22 Hình 3.4 Phổ IR TEZ 23 Hình 3.5 Phổ MS terazosin hydroclorid 24 Hình 3.6 Phổ 1H-NMR terazosin 24 Hình 3.7 Phổ 13C-NMR terazosin 25 Hình 3.8 Phổ HMBC TEZ.HCl .27 Hình 3.9 Phổ HSQC TEZ.HCl 27 Hình 3.10 Sắc ký đồ TLC sản phẩm tinh chế .29 Hình 3.11 Sắc ký đồ HPLC dung dịch phân giải 34 Hình 3.12 Sắc ký đồ dùng định tính thành phẩm chứa terazosin HPLC 35 ĐẶT VẤN ĐỀ Phì đại lành tính tiền liệt tuyến (benign prostate hyperplasia – BPH) bệnh thường gặp nam giới tuổi trung niên Ở nước phát triển, kèm với tuổi thọ tăng BPH ngày phổ biến, trở thành gánh nặng cho cá nhân cho toàn xã hội [9] Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 50% nam giới độ tuổi từ 60 - 70 bị phì đại lành tính tiền liệt tuyến Tỷ lệ tăng lên tới 85 - 88% người 80 tuổi trở lên [6] Một số biểu bệnh giảm tốc độ dòng nước tiểu, buồn tiểu nhiều lần… gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống người bệnh Nếu không điều trị phát kịp thời, bệnh gây số biến chứng đường tiết niệu nhiễm khuẩn, viêm đường tiết niệu Việc cắt bỏ tuyến tiền liệt – tuyến đóng vai trò quan trọng điều hòa số chức nam giới xem giải pháp cuối cùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy Vì vậy, lựa chọn điều trị nội khoa thuốc ưu tiên sử dụng phần lớn bệnh nhân Terazosin thuốc ức chế chọn lọc receptor α1-adrenergic [10], làm giãn trơn cổ bàng quang tiền liệt tuyến, nhờ cải thiện rõ ràng triệu chứng phì đại lành tính tiền liệt tuyến Mặt khác, với việc làm giảm co thắt mạch máu, terazosin có tác dụng hạ huyết áp [28], [42] Do thuốc định có hiệu tốt với bệnh nhân BPH có mắc kèm cao huyết áp – vốn chiếm tỷ lệ lớn bệnh nhân cao tuổi [12], [14], [15], [19], [21], [26], [37] Để kiểm soát chất lượng nguyên liệu thành phẩm có chứa terazosin, dược điển Mỹ số dược điển khác yêu cầu số tiêu chất lượng quan trọng có sử dụng chất chuẩn terazosin [38], [39] Việc tiến hành kiểm nghiệm hoạt chất gặp nhiều khó khăn phụ thuộc vào chất chuẩn đặt mua nước với giá thành cao thời gian đặt hàng lâu Vì vậy, nhóm nghiên cứu tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu tinh chế terazosin làm nguyên liệu thiết lập chuẩn bước đầu ứng dụng kiểm nghiệm” với mục tiêu sau: Xây dựng phương pháp tinh chế terazosin làm nguyên liệu thiết lập chuẩn Ứng dụng sản phẩm tinh chế kiểm nghiệm số tiêu chất lượng viên nén terazosin PHỤ LỤC 11 BÀI BÁO “TINH CHẾ TERAZOSIN LÀM NGUYÊN LIỆU THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN”, TẠP CHÍ DƯỢC HỌC SỐ 517 ... Pharmacopoeia) Dược điển Mỹ UV (Ultraviolet) Tia tử ngoại VIS (Visible) Ánh sáng nhìn thấy VKNTTW Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Một số thành phẩm chứa terazosin... 0,1 N 2.1.2 Thiết bị - Cân kỹ thuật Ohaus PA512 độ xác 0,01 g (Trung Quốc) - Cân phân tích METTLER TOLEDO MS105 có độ xác 0,01 mg (Thụy Sĩ) - Máy cất quay chân không Buchi R201 (Thụy Sĩ) - Máy siêu... 36 Bảng 3.12 Kết thử độ hòa tan mẫu viên nén terazosab mg 37 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1 Cơng thức cấu tạo terazosin hydroclorid Hình 1.2 Một số biệt dược chứa terazosin
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tinh chế terazosin làm nguyên liệu thiết lập chuẩn và bước đầu ứng dụng trong kiểm nghiệm, Nghiên cứu tinh chế terazosin làm nguyên liệu thiết lập chuẩn và bước đầu ứng dụng trong kiểm nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn