Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C của terazosin

107 80 1
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 11:24

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -  - ĐOÀN THỊ LÂM OANH XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TẠP CHẤT C CỦA TERAZOSIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -  - ĐOÀN THỊ LÂM OANH MÃ SINH VIÊN: 1401464 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TẠP CHẤT C CỦA TERAZOSIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: NCS Th.S Đỗ Thị Thanh Thủy Nơi thực hiện: Bộ mơn Hóa Dược HÀ NỘI - 2019 HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thành kết từ nỗ lực không ngừng nghỉ thân nhóm nghiên cứu Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người ln đồng hành, hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện đề tài Trước hết, với lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến NCS ThS Đỗ Thị Thanh Thủy - giảng viên Bộ mơn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội, người thầy trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Trong suốt thời gian qua, cô tận tình bảo, định hướng giúp tơi vượt qua khó khăn q trình làm thực nghiệm, ln gương sáng cho niềm say mê tình u khoa học Tơi xin cảm ơn thầy cô giảng viên anh chị kỹ thuật viên mơn Hóa Dược trường Đại học Dược Hà Nội hết lòng tạo điều kiện cho tơi q trình thực đề tài Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, anh, chị, em nhóm nghiên cứu khoa học mơn Hóa Dược bạn Lê Trần Tiến ln gắn bó, động viên tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi vơ trân trọng giúp đỡ tất người Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019 Sinh viên Đoàn Thị Lâm Oanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Terazosin 1.1.1 Một số thông tin chung terazosin 1.1.2 Chỉ định terazosin 1.1.3 Một số chế phẩm chứa terazosin 1.2 Tạp chất C terazosin 1.2.1 Một số thông tin chung tạp C terazosin 1.2.2 Quy định giới hạn tạp chất C terazosin nguyên liệu thành phẩm chứa terazosin 1.2.3 Phương pháp xác định ICT TLC 1.2.4 Phương pháp xác định giới hạn tạp chất C 1.2.5 Phương pháp tổng hợp tạp chất C terazosin 1.3 Tổng quan phương pháp hóa lý sử dụng đề tài nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp TLC 1.3.2 Phương pháp HPLC 1.4 Thẩm định phương pháp phân tích ngun liệu hóa dược 1.4.1 Tính thích hợp hệ thống sắc ký 1.4.2 Độ đặc hiệu 10 1.4.3 Độ xác 10 1.4.4 Độ tuyến tính khoảng xác định 10 1.4.5 Độ 11 1.4.6 Độ ổn định dung dịch phân tích 11 1.5 Tình hình thiết lập tạp chuẩn nước giới 11 1.5.1 Tình hình thiết lập tạp chuẩn giới 11 1.5.2 Tình hình thiết lập tạp chuẩn Việt Nam 12 CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Nguyên liệu, thiết bị 13 2.1.1 Hóa chất, chất chuẩn 13 2.1.2 Thiết bị 14 2.2 Nội dung nghiên cứu 15 2.2.1 Xây dựng phương pháp định tính ICT TLC 15 2.2.2 Xây dựng phương pháp định tính, định lượng ICT HPLC 15 2.2.3 Ứng dụng hai phương pháp xây dựng để định tính, định lượng nguyên liệu ICT 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 15 2.3.1 Phương pháp TLC 15 2.3.2 Phương pháp HPLC 16 2.3.3 Thẩm định phương pháp phân tích 16 2.3.4 Một số thông số thống kê sử dụng nghiên cứu đề tài 17 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 18 3.1 Thực nghiệm kết 18 3.1.1 Xây dựng phương pháp định tính ICT TLC 18 3.1.2 Xây dựng phương pháp định tính, định lượng ICT HPLC 21 3.1.3 Ứng dụng hai phương pháp xây dựng định tính, định lượng nguyên liệu ICT 35 3.2 Bàn luận 37 3.2.1 Phương pháp định tính nguyên liệu ICT TLC 37 3.2.2 Phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu ICT HPLC 37 3.2.3 Ứng dụng phương pháp xây dựng định tính, định lượng nguyên liệu ICT 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACDQ 4-Amino-2-cloro-6,7dimethoxyquinazolin ACN Acetonitril BP (British Pharmacopoeia) Dược điển Anh DOX Doxazosin EP Dược điển Châu Âu HL Hàm lượng HLNT Hàm lượng nguyên trạng HPLC (High performance liquid chromatography) IAT (Impurity A of terazosin) Sắc ký lỏng hiệu cao ICT (Impurity C of terazosin) Tạp chất C terazosin KP (Korean Pharmacopoeia) Dược điển Hàn Quốc PA (Pure Analysis) Tinh khiết phân tích MeOH Methanol RSD (Relative standard deviation) Độ lệch chuẩn tương đối SKĐ Sắc ký đồ TB Trung bình TEA Triethylamin TEZ Terazosin TLC (Thin layer chromatography) Sắc ký lớp mỏng TLTK Tài liệu tham khảo USP (United State Pharmacopoeia) Dược điển Mỹ UV (Ultraviolet) Tia tử ngoại VIS (Visible) Ánh sáng nhìn thấy VKNTTW Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương Tạp chất A terazosin DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số chế phẩm chứa Terazosin thị trường Bảng 1.2 Quy định giới hạn tạp chất C terazosin nguyên liệu thành phẩm chứa terazosin Bảng 1.3 Phương pháp xác định ICT TLC Bảng 1.4 Phương pháp xác định giới hạn tạp C terazosin Bảng 2.1 Danh mục chất chuẩn sử dụng nghiên cứu 13 Bảng 2.2 Chương trình gradient dung môi pha động phương pháp HPLC 16 Bảng 2.3 Một số thông số thống kê sử dụng nguyên cứu đề tài .17 Bảng 3.1 Kết khảo sát hệ pha động phương pháp TLC 19 Bảng 3.2 Sắc ký đồ hỗn hợp phân giải chương trình gradient 25 Bảng 3.3 Chương trình gradient dung môi pha động phương pháp HPLC 27 Bảng 3.4 Kết khảo sát tính thích hợp hệ thống sắc ký 28 Bảng 3.5 Cách pha dung dịch thẩm định độ tuyến tính 31 Bảng 3.6 Kết khảo sát khoảng tuyến tính .32 Bảng 3.7 Kết thẩm định độ lặp lại phương pháp HPLC 33 Bảng 3.8 Kết thẩm định độ xác trung gian phương pháp HPLC 33 Bảng 3.9 Kết thẩm định độ phương pháp HPLC 34 Bảng 3.10 Số liệu độ ổn định chất phân tích 34 Bảng 3.11 Hàm lượng ICT nguyên liệu tổng hợp .36 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Công thức cấu tạo terazosin .2 Hình 1.2 Một số biệt dược chứa Terazosin thị trường Hình 1.3 Cơng thức cấu tạo tạp chất C terazosin theo USP Hình 1.4 Phản ứng tổng hợp ICT Hình 2.1 Tạp chuẩn C terazosin Hội đồng Dược điển Mỹ 13 Hình 2.2 Tạp chuẩn A terazosin VKNTTW 13 Hình 2.3 Chất chuẩn terazosin Hội đồng Dược điển Mỹ 13 Hình 2.4 Cân phân tích METTLER TOLEDO XPE26 (d = 0,001 mg) 15 Hình 3.1 10 sắc ký đồ pha động phương pháp TLC 18 Hình 3.2 Sắc ký đồ thẩm định độ đặc hiệu phương pháp TLC .21 Hình 3.3 Sắc ký đồ khảo sát pha động USP 40 mẫu ICT C µg/ml dung mơi pha mẫu nước - acetonitril - methanol (60:30:10) 22 Hình 3.4 Sắc ký đồ khảo sát pha động USP 40 với dung môi pha mẫu MeOH 23 Hình 3.5 Sắc ký đồ khảo sát pha động BP 2017 dung môi pha mẫu MeOH .23 Hình 3.6 Sắc ký đồ thẩm định độ đặc hiệu phương pháp HPLC 30 Hình 3.7 Kết xác định độ tinh khiết pic ICT chuẩn 30 Hình 3.8 Kết xác định độ tinh khiết pic ICT thử 30 Hình 3.9 Kết chồng phổ UV pic tạp C chuẩn pic tạp C thử 31 Hình 3.10 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc nồng độ diện tích pic ICT .32 Hình 3.11 Sắc ký đồ định tính nguyên liệu ICT TLC 35 Hình 3.12 Sắc ký đồ định tính nguyên liệu ICT HPLC 35 ĐẶT VẤN ĐỀ Phì đại tuyến tiền liệt lành tính bệnh phổ biến xảy với hầu hết nam giới từ độ tuổi trung niên, đặc biệt tỷ lệ mắc bệnh cao độ tuổi 70 Những bệnh nhân phải phẫu thuật cắt bỏ u tuyến tiền liệt triệu chứng khó chịu tắc nghẽn đường tiểu, bí tiểu, tiểu nhiều lần bệnh gây Một số nhà khoa học phát nhóm thuốc chẹn thụ thể α - adrenergic vốn nhóm thuốc định điều trị tăng huyết áp có tác dụng làm giảm triệu chứng phì đại lành tính tiền liệt tuyến [31], [38] Terazosin thuốc điển hình nhóm ức chế chọn lọc thụ thể α1 - adrenergic định sử dụng điều trị sản tuyến tiền liệt lành tính mang lại đáp ứng tốt bệnh nhân [24], [33], [46] Một số dược điển [32], [43], [44], [45] quy định chặt chẽ công tác kiểm nghiệm nguyên liệu, chế phẩm chứa terazosin yêu cầu sử dụng tạp chuẩn C terazosin (1,4-bis(4-amino6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazin dihydroclorid) thử giới hạn tạp chất Trước thực tế tạp chuẩn khơng có sẵn nước, phải mua nước với giá thành cao thời gian đặt hàng lâu, gần nguyên liệu tạp chất C terazosin tổng hợp thành cơng Việt Nam mơn Hóa Dược, trường Đại học Dược Hà Nội [9] Để sử dụng nguyên liệu ICT thiết lập tạp chuẩn C terazosin cần phải có tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên liệu Đề tài “Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C terazosin” thực với mục tiêu sau: Xây dựng phương pháp định tính nguyên liệu ICT TLC Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu ICT HPLC Áp dụng phương pháp xây dựng để định tính, định lượng nguyên liệu ICT tổng hợp CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Terazosin 1.1.1 Một số thông tin chung terazosin -Tên khoa học: 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(tetrahydro-2- furoyl)piperazin monohydroclorid - Công thức phân tử: C19H25N5O4.HCl - Cơng thức cấu tạo: Hình 1.1 Hình 1.1 Công thức cấu tạo terazosin - Terazosin tồn dạng khan (C19H25N5O4.HCl) có phân tử lượng 423,89 đvC dạng ngậm nước (C19H25N5O4.HCl.2H2O) có phân tử lượng 459,92 đvC [43] - Tính chất: bột kết tinh trắng vàng, khơng mùi, tan nước, tan nhẹ methanol, tan ethanol 96% cloroform, thực tế không tan aceton n-hexan [26], [32], [43] 1.1.2 Chỉ định terazosin Terazosin thuốc định điều trị tăng huyết áp thể nhẹ vừa, thích hợp với tăng huyết áp tâm trương, tăng huyết áp bệnh nhân u tuyến tiền liệt lành tính; phối hợp với nhóm thuốc lợi tiểu, chẹn β-adrenergic điều trị tăng huyết áp nặng Terazosin có tác dụng hạ huyết áp dựa chế ức chế chọn lọc thụ thể α1adrenergic, gây giãn mạch máu giảm sức cản ngoại biên [2], [25], [42] Terazosin ức chế thụ thể α1- adrenergic tế bào trơn cổ bàng quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt làm giảm triệu chứng tắc nghẽn đường niệu, tăng lưu lượng nước tiểu từ làm giảm triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt lành tính Terazosin định kết hợp với thuốc ức chế 5-alpha reductase chứng minh mang lại an toàn, dung nạp tốt hiệu điều trị lâu dài phì đại tuyến tiền liệt lành tính [22], [37], [46] Một phát đích tác dụng terazosin phosphoglycerat kinase mở khả sử dụng terazosin để điều trị bệnh đột quỵ nhiễm trùng PHỤ LỤC BÀI BÁO “XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TẠP CHẤT C CỦA TERAZOSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO” ... 1.5 Tình hình thi t lập tạp chuẩn nước giới 11 1.5.1 Tình hình thi t lập tạp chuẩn giới 11 1.5.2 Tình hình thi t lập tạp chuẩn Việt Nam 12 CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU, THI T BỊ, NỘI... tổng hợp Việt Nam cần thi t để tiến tới thi t lập tạp chuẩn cho công tác kiểm nghiệm 12 CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU, THI T BỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên liệu, thi t bị 2.1.1 Hóa chất,... cao Tại Việt Nam, có vài trăm hoạt chất chuẩn thi t lập có số tạp chuẩn thi t lập [48], [50] Một số đề tài nghiên cứu tổng hợp nguyên liệu tạp chất thi t lập chuẩn Việt Nam như: - Tổng hợp tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C của terazosin, Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C của terazosin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn