Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin trên bệnh nhân điều trị Nội trú tại Khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Hữu Nghị

98 49 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 11:24

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THỊ TRANG KHẢO SÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG INSULIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THỊ TRANG Mã sinh viên: 1401619 KHẢO SÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG INSULIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS BS Nguyễn Thị Thanh Thủy ThS Nguyễn Thị Thảo Nơi thực hiện: Bệnh viện Hữu Nghị Bộ môn Dược lâm sàng HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ bảo tận tình thầy cô, anh chị Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bộ môn Dược lâm sàng gia đình bạn bè Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Nguyễn Thị Thảo – Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, đóng góp ý kiến quý báu giúp đỡ em suốt trình thực hồn thành khóa luận Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới TS BS Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Hữu Nghị, người trực tiếp dạy, hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CNĐD Đào Khắc Dương – Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Hữu Nghị, tất anh chị làm việc khoa giúp đỡ, dạy tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Phạm Thị Thúy Vân – Phó trưởng Bộ mơn Dược lâm sàng, Trưởng đơn vị Dược lâm sàng, Bệnh viện Hữu Nghị, người giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn: Các thầy cô giáo Trường Đại học Dược Hà Nội, đặc biệt thầy cô anh chị Bộ môn Dược lâm sàng dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian hồn thành khóa luận Toàn thể bạn làm nghiên cứu khoa học Bộ môn Dược lâm sàng, đặc biệt chị Bùi Lê Quyên, em Nguyễn Thị Ngọc Anh em Trần Thị Trang giúp đỡ, hỗ trợ động viên em nhiều để em hồn thành khóa luận Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên em suốt quãng thời gian làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh Viên Hoàng Thị Trang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan insulin .3 1.1.1 Cấu trúc 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Chỉ định insulin 1.1.4 Thời điểm tiêm insulin 1.1.5 Bảo quản insulin .6 1.1.6 Tác dụng không mong muốn insulin 1.2 Thực hành sử dụng insulin 1.2.1 Lựa chọn thiết bị tiêm insulin kỹ thuật sử dụng .9 1.2.2 Lựa chọn kim tiêm 13 1.2.3 Lựa chọn vị trí tiêm 14 1.2.4 Véo da góc đâm kim 15 1.2.5 Vệ sinh vùng tiêm 16 1.3 Các vấn đề thường gặp sử dụng insulin 16 1.3.1 Không đồng insulin dạng hỗn dịch trước tiêm .17 1.3.2 Không kiểm tra dòng chảy insulin trước tiêm bút tiêm .17 1.3.3 Chọn sai liều tiêm 17 1.3.4 Bảo quản insulin không cách .18 1.3.5 Khơng/thiếu xoay vòng vị trí tiêm 18 1.3.6 Tái sử dụng kim tiêm 18 1.3.7 Tiêm qua quần áo 18 1.3.8 Rò rỉ insulin 18 1.4 Vai trò cán y tế .19 1.5 Vài nét Bệnh viện Hữu Nghị Khoa Nội tiết - Đái tháo đường 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu .21 2.3 Quy trình lấy mẫu 21 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 21 2.4.2 Quy trình nghiên cứu 21 2.4.3 Các tiêu chuẩn quy ước sử dụng nghiên cứu 23 2.4.4 Các tiêu nghiên cứu 25 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết bệnh nhân sử dụng insulin ngoại trú điều trị nội trú mẫu nghiên cứu 29 3.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 29 3.1.2 Đặc điểm bệnh bệnh nhân 30 3.1.3 Đặc điểm thuốc sử dụng bệnh nhân 31 3.1.4 Đặc điểm thiết bị tiêm insulin sử dụng 33 3.1.5 Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết 34 3.2 Khảo sát vấn đề liên quan đến sử dụng insulin bệnh nhân 35 3.2.1 Bảo quản insulin 35 3.2.2 Lựa chọn thay đổi vị trí tiêm 36 3.2.3 Thời điểm tiêm insulin 37 3.2.4 Tái sử dụng kim tiêm 38 3.2.5 Rò rỉ insulin 39 3.2.6 Đặc điểm ADR vị trí tiêm 39 3.2.7 Đặc điểm ADR hạ đường huyết 40 3.2.8 Đặc điểm tư vấn sử dụng insulin bệnh nhân nhận .41 3.3 Đánh giá kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm/xylanh tiêm insulin bệnh nhân 42 3.3.1 Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin bệnh nhân 42 3.3.2 Đánh giá kỹ thuật sử dụng xylanh tiêm insulin bệnh nhân 44 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 47 4.1 Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết bệnh nhân mẫu nghiên cứu 47 4.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 47 4.1.2 Đặc điểm bệnh bệnh nhân 47 4.1.3 Đặc điểm thuốc sử dụng bệnh nhân 48 4.1.4 Đặc điểm thiết bị tiêm insulin sử dụng 50 4.1.5 Đặc điểm kiểm soát đường huyết 51 4.2 Khảo sát vấn đề liên quan đến sử dụng insulin bệnh nhân 51 4.2.1 Bảo quản insulin 51 4.2.2 Lựa chọn thay đổi vị trí tiêm 52 4.2.3 Thời điểm tiêm insulin 53 4.2.4 Tái sử dụng kim tiêm 54 4.2.5 Rò rỉ insulin 55 4.2.6 Đặc điểm ADR vị trí tiêm 55 4.2.7 Đặc điểm ADR hạ đường huyết .56 4.2.8 Đặc điểm tư vấn sử dụng insulin bệnh nhân nhận 56 4.3 Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm/xylanh tiêm insulin bệnh nhân 57 4.3.1 Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin bệnh nhân 57 4.3.2 Đánh giá kỹ thuật sử dụng xylanh tiêm insulin bệnh nhân 58 4.4 Hạn chế nghiên cứu 61 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ Ký hiệu ĐTĐ : Đái tháo đường DPP-4 : Enzym DPP-4 (Dipeptidyl peptidase-4) FITTER Hội thảo Liệu pháp Kỹ thuật tiêm: Các khuyến cáo từ chuyên gia (the Forum for Injection Technique and Therapy: Expert Recommendations) AADE : Hiệp hội giáo dục đái tháo đường Mỹ (American Association of Diabetes Educators) IDF : Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (International Diabetes Federation) EADSG : Nhóm nghiên cứu đái tháo đường Đông Phi (the East Africa Diabetes Study Group) SGLT2 : Kênh đồng vận chuyển Natri-glucose (Sodium Glucose Transporter 2) IQR : Khoảng tứ phân vị (Interquatile range) ADR : Phản ứng có hại thuốc (Adverse Drug Reactions) HbA1c : Phức hợp glucose hemoglobin (glycated hemoglobin/ Hemoglobin A1c) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc điểm loại insulin Bảng 2.1 Phân loại thể trạng bệnh nhân 23 Bảng 2.2 Phân nhóm HbA1c glucose huyết đói 24 Bảng 2.3 Đánh giá bảo quản insulin .25 Bảng 2.4 Đánh giá thời điểm tiêm thuốc 25 Bảng 3.1 Thông tin chung bệnh nhân 30 Bảng 3.2 Đặc điểm bệnh bệnh nhân 31 Bảng 3.3 Đặc điểm thuốc sử dụng bệnh nhân .32 Bảng 3.4 Đặc điểm loại insulin sử dụng bệnh nhân 33 Bảng 3.5 Đặc điểm thiết bị tiêm insulin bệnh nhân sử dụng 34 Bảng 3.6 Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết bệnh nhân 35 Bảng 3.7 Đặc điểm bảo quản insulin bệnh nhân 36 Bảng 3.8 Thực hành lựa chọn thay đổi vị trí tiêm bệnh nhân 37 Bảng 3.9 Thời điểm tiêm insulin loại chế phẩm insulin 38 Bảng 3.10 Tần suất tái sử dụng kim tiêm bệnh nhân .38 Bảng 3.11 Đặc điểm rò rỉ insulin ghi nhận bệnh nhân 39 Bảng 3.12 Đặc điểm ADR vị trí tiêm ghi nhận bệnh nhân 40 Bảng 3.13 Đặc điểm ADR hạ đường huyết bệnh nhân 41 Bảng 3.14 Đặc điểm tư vấn sử dụng insulin bệnh nhân nhận 42 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc phân tử insulin Hình 1.2 Cấu tạo bút tiêm insulin 10 Hình 1.3 Cấu tạo dụng cụ lọ thuốc tiêm xylanh tiêm insulin .12 Hình 1.4 Các vị trí tiêm insulin sử dụng .15 Hình 1.5 Cách xoay vòng vị trí tiêm 15 Hình 2.1 Vùng da bình thường (bên trái), vùng có phì đại mơ mỡ (bên phải) 26 Hình 3.1 Lựa chọn mẫu nghiên cứu .29 Hình 3.2 Tỷ lệ bệnh nhân theo số bước thực bảng kiểm kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin .43 Hình 3.3 Tỷ lệ bệnh nhân thực theo bước bảng kiểm kỹ thuật sử dụng bút tiêm 44 Hình 3.4 Tỷ lệ bệnh nhân theo số bước thực bảng kiểm kỹ thuật sử dụng xylanh tiêm insulin .45 Hình 3.5 Tỷ lệ bệnh nhân thực theo bước bảng kiểm sử dụng xylanh tiêm insulin 46 Hình 4.1 Hộp nhựa bảo quản insulin (theo EADSG) 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thông tin chung bệnh nhân Họ tên: Mã y tế: Mã bệnh án: Tuổi: Giới: Nghề nghiệp: Ngày nhập viện: / / Ngày nhập khoa: SĐT: / / Ngày xuất viện: / / Địa chỉ: Lý nhập khoa: …………………………………………………………………………… Chiều cao: cm Cân nặng: kg Thông tin sức khỏe: Thời gian mắc ĐTĐ: Phác đồ điều trị bệnh trước nhập viện: Thuốc uống: ………… Dùng insulin: Loại: ………… Liều: ………… Thời gian điều trị: ………… Thiết bị: Bút tiêm: ………… Ống tiêm: ……… Loại: ………… Liều: ………… Thời gian điều trị: ………… Thiết bị: Bút tiêm: ………… Ống tiêm: ……… Không dùng thuốc Bệnh mắc kèm: Thuốc dùng kèm: Không có Khơng có Bệnh hệ TH – GM:………………………………… Nhóm TD lên hệ TH-GM:…………………………… Bệnh nội tiết:……………………………………… Nhóm TD lên hệ nội tiết:…………………………… Bệnh hệ tim mạch:………………………………… Nhóm TD lên hệ TN-SD:…………………………… Bệnh hệ TN – SD:………………………………… Nhóm TD lên hệ tim mạch:………………………… Bệnh thần kinh:…………………………………… Nhóm TD lên hệ thần kinh:………………………… Bệnh khác:………………………………………… Nhóm bổ sung vitamin, khống:…………………… Nhóm khác:………………………………………… Thông tin xét nghiệm thời điểm nhập viện: Chỉ số HbA1c: …… % Glucose huyết đói: …… mmol/L Glucose huyết bất kỳ: …… mmol/L Phụ lục 2: Bảng câu hỏi vấn đề liên quan đến sử dụng insulin Bảo quản insulin chưa sử dụng Bảo quản insulin sử dụng Trong ngăn mát tủ lạnh Bên nhiệt độ thường Khác Trong ngăn mát tủ lạnh Bên nhiệt độ thường Khác Thời gian sử dụng insulin sau mở Trong vòng tuẩn nắp Trong vòng tuần Khác:…… Chiều dài kim tiêm Các vị trí tiêm sử dụng Vị trí hay dùng để tiêm Thay đổi vị trí tiêm 4mm 5mm 6mm 8mm Tay Bụng Đùi Mông Tay Bụng Đùi Mơng Có Khơng Cách thay đổi vị trí tiêm ngày 12.7mm Khác Khác Thay đổi vùng Thay đổi vùng Thay đổi vị trí Số lần tiêm ngày Thời điểm tiêm Insulin tác dụng 30 phút trước ăn Ngay trước sau ăn Một thời điểm khác ngày nhanh Insulin tác dụng ngắn, trộn Insulin tác dụng TB, kéo dài Tần suất hạ đường huyết trầm trọng 30 phút trước ăn Ngay trước sau ăn Một thời điểm khác ngày Một thời điểm cố định ngày Khác …… lần thời gian sử dụng insulin Tần suất hạ đường huyết tháng …… lần gần TDKMM vị trí tiêm Phì đại mơ mỡ Bầm tím hay chảy máu (có thể chọn nhiều đáp án) Đau Rò rỉ insulin Tiêm vào cục phì đại mơ mỡ Có Khơng Tiêm qua quần áo Có Khơng Số lần tái sử dụng kim tiêm ……… lần Câu hỏi liên quan đến dịch vụ tư vấn BN nhận: Tham gia tổ chức liên quan đến Có Khơng Có Khơng Dược sĩ Điều dưỡng Bác sĩ Khác: …… ĐTĐ (CLB, …) Nhận tư vấn kỹ thuật tiêm insulin trước Nếu BN nhận thơng tin tư vấn từ: có, Thời điểm tư vấn ……………………………………………………………… Tần suất nhận tư vấn ……………………………………………………………… Phụ lục 3: Bảng kiểm cho bút tiêm insulin Tên STT Thao tác Không Không bước thao thực đạt tác Chuẩn Tháo nắp bút tiêm bị Lăn di chuyển bút tiêm đến đồng (đối với insulin hỗn dịch) Gắn kim Gỡ miếng bảo vệ kim, gắn kim vào bút Tháo nắp kim lớn, nhỏ Kiểm tra Xoay núm chọn đơn vị dòng Cầm bút hướng lên trên, gõ vào ống thuốc để đẩy bọt khí lên chảy Chọn Ấn nút bấm tiêm Xoay nút chọn liều tiêm theo định BS liều tiêm Tiêm Chích kim vào da với góc 90o thuốc 10 Bấm tiêm từ từ 11 Giữ kim da – 10 giây 12 Rút kim khỏi da 13 Đậy nắp lớn kim 14 Tháo kim 15 Đậy nắp bút tiêm lại Tháo kim Đạt Phụ lục 4: Bảng kiểm cho xylanh tiêm insulin Bước STT Thao tác Không Không thực đạt Chuẩn bị Lăn di chuyển lọ thuốc tiêm đến đồng (đối với insulin hỗn dịch) Sát khuẩn nắp cao su lọ thuốc Tháo nắp kim tiêm Lấy thuốc Hút vào xylanh lượng khơng khí lượng insulin cần lấy Đâm kim vng góc vào nắp cao su Đẩy lượng khơng khí xylanh tiêm vào lọ thuốc Lộn ngược lọ thuốc, kéo từ từ pít-tơng liều cần lấy Kiểm tra bọt khí Nếu có hút thêm vài đơn vị, gõ nhẹ để đẩy bọt khí lên, đẩy bọt khí vào lọ lượng cần lấy Rút kim khỏi lọ Tiêm 10 Sát khuẩn vị trí tiêm thuốc 11 Véo da để cố định da bơm hết thuốc 12 Chích kim vào da với góc 45o 13 Tiêm thuốc từ từ hết liều cần tiêm Xử kim 14 Giữ kim da -10 giây 15 Rút kim, thả véo da lý 16 Đậy nắp kim Đạt Phụ lục 5: Kết đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin Tên bước STT Thao tác Số bệnh nhân (tỷ lệ %) thao N = 26 tác Chuẩn bị Tháo nắp bút tiêm Không Không thực đạt 0 Đạt 26 (100) Lăn di chuyển bút tiêm đến đồng (đối với insulin hỗn dịch, (8,3) 11 (91,7) N=12) Gắn kim Gỡ miếng bảo vệ kim, gắn kim vào 0 bút Tháo nắp kim lớn, nhỏ 26 (100) 0 26 (100) Kiểm tra Xoay núm chọn đơn vị dòng chảy 23 (88,5) Cầm bút hướng lên trên, gõ vào ống thuốc để đẩy bọt khí lên Ấn nút bấm tiêm (11,5) 24 1 (92,3) (3.8) (3.8) 24 (92,3) Chọn liều tiêm Tiêm Xoay nút chọn liều tiêm theo định (7,7) BS Chích kim vào da với góc 90o 11 12 Bấm tiêm từ từ Giữ kim da – 10 giây Rút kim khỏi da 26 (100) 18 (30,8) (69,2) 24 (7,7) (92,3) 3 20 (11,5) (11,5) (76.9) 0 26 thuốc 10 (100) Tháo kim 13 Đậy nắp lớn kim 15 (57,7) 14 15 Tháo kim Đậy nắp bút tiêm lại 11 (42,3) 18 (69,2) (3.8) (26,9) 0 26 (100) Phụ lục 6: Kết đánh giá kỹ thuật sử dụng xylanh tiêm insulin Bước STT Thao tác Số bệnh nhân (tỷ lệ%) N=36 thao tác Chuẩn Lăn lắc lọ thuốc tiêm đến đồng (đối với insulin trộn, N=27) bị Không Không thực đạt (18,5) Sát khuẩn nắp cao su lọ thuốc 22 Tháo nắp kim tiêm 22 (81,5) (61,1) Đạt 14 (38,9) 36 (100) Lấy Hút vào xylanh lượng khơng khí lượng insulin cần lấy thuốc Đâm kim vng góc vào nắp cao su 11 (66,7) (2,8) (30,6) 0 36 (100) Đẩy lượng khơng khí xylanh tiêm vào lọ thuốc Lộn ngược lọ thuốc, kéo từ từ pít-tơng cho 24 (66,7) (8,3) (25,0) 14 22 (38,9) (61,1) đến liều cần lấy Kiểm tra bọt khí Nếu có hút thêm vài 21 10 đơn vị, gõ nhẹ để đẩy bọt khí lên, đẩy bọt (58,3) (13,9) (27,8) 0 36 khí vào lọ lượng cần lấy Rút kim khỏi lọ (100) Tiêm 10 Sát khuẩn vị trí tiêm thuốc 11 Véo da để cố định da bơm hết thuốc 12 13 14 15 Xử lý kim 16 o Chích kim vào da với góc 45 Tiêm thuốc từ từ hết liều cần tiêm Giữ kim da -10 giây Rút kim, thả véo da Đậy nắp kim 32 (8,3) (2,8) (88,9) 18 12 (16,7) (50,0) (33,3) 11 24 (2,8) (30,6) (66,7) 31 (13,9) (86,1) 14 12 10 (38,9) (33,3) (27,8) 32 (2,8) (8,3) (88,9) 34 (5,6) (94,4) Phụ lục 7: Các chế phẩm insulin sử dụng Thiết bị Loại Chế phẩm Số lượt (tỷ lệ %) Bút tiêm Tác dụng nhanh NovoRapid (18.8) Apidra solostar (3.1) Tác dụng trung bình Insulatard (6.2) Tác dụng kéo dài Lantus Solostar 6(18.8) Trộn nhanh NovoMix (18.8) Trộn ngắn Mixtard 30 (15.6) Không rõ (18.8) Actrapid (2.1) tiêm Humulin R (12.5) N=48 Scilin R (2.1) Tác dụng kéo dài Lantus 100UI/ml (10.4) Trộn ngắn Humulin 70/30 (6.2) N=32 Xylanh Tác dụng ngắn Scillin M30 25 (52.1) Wosulin 30/70 (2.1) Mixtard 30 (2.1) Không rõ (10.4) Phụ lục 8: Hướng dẫn vấn bệnh nhân I Phỏng vấn tiền sử: Lưu ý: Phỏng vấn thường tiến hành sau thu thập thông tin tiền sử từ bệnh án điện tử bệnh án giấy Đây câu hỏi gợi ý vấn, tùy trường hợp, người thu thập liệu đặt câu hỏi phù hợp cho bệnh nhân Các câu hỏi gơi ý: Giới thiệu tên, chức vụ, mục đích vấn Hỏi xem bệnh nhân có sẵn lòng tham gia nghiên cứu? Xác nhận lai tên, tuổi, bệnh thời gian mắc bệnh bệnh nhân: Ông/bà tên … phải khơng ạ? Ơng/bà năm tuổi ạ? Cháu biết ông/bà mắc ĐTĐ … năm rồi, có khơng ạ? Ngồi ơng/bà có bệnh khác khơng ạ? Xác nhận tiền sử dùng thuốc bệnh nhân: - Bệnh án khơng có thông tin tiền sử dùng thuốc bệnh nhân: Ơng/bà cho cháu hỏi nhà ơng/bà dùng thuốc uống thuốc tiêm để điều trị bệnh ĐTĐ ạ? + Nếu thuốc uống ơng bà có nhớ có loại thuốc, tên thuốc khơng ạ? Nếu khơng ơng bà mô tả viên thuốc ông/bà dùng không ạ? Ví dụ: Thuốc Mơ tả Metformin Thường: To, tròn, màu trắng nâu Metformin STADA: to, dài tròn đầu, màu rắng Gliclazide Thường: Nhỏ, dẹt, màu trắng + Nếu thuốc tiêm ơng/bà có nhớ dùng khơng ạ? Ơng/bà có nhớ tên thuốc khơng ạ? Hoặc ơng bà cần tiêm ngày lần ạ? Ơng/bà tiêm vào thời điểm đơn vị không ạ? Nhờ người nhà hơm sau mang loại thuốc uống/insulin bệnh nhân dùng để xác nhận lại + Ngồi ơng/bà có dùng thêm thuốc khơng ạ? - Bệnh án có thơng tin tiền sử dùng thuốc bệnh nhân: Cháu biết nhà ông/bà điều trị bệnh ĐTĐ thuốc … có khơng ạ? Tiếp hỏi thơng tin thiếu xác nhận lại trường hợp II Phỏng vấn kỹ thuật sử dụng bút tiêm/xylanh tiêm bệnh nhân: Đối với ông/bà điều trị bệnh insulin trước nhập viện: Phỏng vấn sai sót thực hành tiêm insulin: - Về bảo quản bút tiêm: Ở nhà ơng/bà bảo quản bút tiêm/lọ tiêm mà chưa sử dụng đâu ạ? Trong ngăn mát tủ lạnh hay để ngồi hay ạ? Còn bút tiêm/lọ tiêm sử dụng ạ? - Về chiều dài kim tiêm: Ơng bà biết kim tiêm dùng nhà dài khoảng khơng ạ? (chuẩn bị mẫu kim tiêm để bệnh nhân nhận định trường hợp bệnh nhân không nhớ) - Về vị trí tiêm thay đổi vị trí tiêm: Ơng/bà thường tiêm vị trí nào? Vậy ơng/bà thường tiêm đâu nhiều ạ? Mỗi lần tiêm ơng/bà tiêm vị trí tiêm tiêm chỗ khác? Ơng/bà có ln ln thay đổi vị trí tiêm khơng? Với bệnh nhân tiêm ≥ lần/ngày: Trong ngày ơng/bà thường thay đổi vị trí tiêm nào? Buổi sáng ơng bà thường tiêm đâu? Mũi đâu? Có quy luật khơng ạ? - Số lần tiêm thời điểm tiêm: Có thể lấy thông tin khai thác tiền sử dùng thuốc bệnh nhân Nếu lấy thông tin tránh lặp lại câu hỏi lần Nếu chưa, ông/bà cần tiêm ngày lần ạ? Ông/bà tiêm vào lúc ạ? Ngay trước ăn hay khoảng 30 phút trước ăn? - Về ADR hạ đường huyết tiêm: Từ sử dụng insulin ông/bà phải nhập viện mà lý đường huyết thấp chưa ạ? Trong khoảng tháng gần có ơng/bà cảm thấy sau tiêm thuốc xong thấy bủn rủn, đói, vã mồ nhiều, đánh trống ngực…khơng ạ? Những lúc ơng/bà làm gì, có ăn hay uống thêm khong ạ? Sau ơng/bà thấy đỡ chứ? Điều có thường xuyên xảy không ạ? Mỗi tiêm thuốc xong/ ngày có lần vậy/ khoảng tuần lần/ vài tuần lần…? - Về số ADR nơi tiêm: Trong lần tiêm thuốc có lần ông/bà cảm thấy đau nhiều tiêm khơng? Điều có xảy thường xun hay khơng? Chỗ tiêm có hay bj bầm tím chảy máu hay khơng? Ơng/bà có để ý sau rút kim mà có vài giọt thuốc bị trào da hay đầu kim khơng ạ? Ơng/bà có thấy sau tiêm thời gian nơi bị rắn bình thường, sờ thấy cục cục khơng? Ơng/bà cho cháu xem qua chỗ tiêm khơng ạ? - Về số sai sót gặp tiêm? Với bệnh nhân có phì đại mơ mỡ: Ơng/bà có tiêm vào cục cứng cứng khơng? Điều có làm giảm đau đớn tiêm khơng hay lý ơng bà lựa chọn tiêm đó? Có trường hợp đặc biệt mà ơng/bà cần tiêm qua quần áo chưa ạ? - Về số lần tái sử dụng kim tiêm: Mỗi kim tiêm ơng bà dùng lần ạ? Ví dụ lần tiêm/cả ngày tiêm/vài ngày tiêm/bao hết thuốc thay kim? Cảm ơn kết thúc vấn Phụ lục 9: Danh sách 65 bệnh nhân vấn nghiên cứu DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHỎNG VẤN STT Mã y tế Họ tên Giới Tuổi tính Ngày vào Ngày viện viện 08007537 Phạm Phú U Nam 81 20/02/2019 28/02/2019 08011810 La Thanh X Nam 69 18/02/2019 26/02/2019 15008371 Trần Thị K Nữ 70 18/02/2019 03/03/2019 08008021 Lê Văn T Nam 76 18/02/2019 11017328 Đặng Xuân T Nam 77 25/02/2019 05/03/2019 08000662 Nguyễn Công P Nam 85 25/02/2019 06/03/2019 08003009 Phạm Văn T Nam 69 26/02/2019 06/03/2019 08007726 Nguyễn Hoàng L Nam 78 28/02/2019 07/03/2019 13000916 Nguyễn Văn L Nam 65 27/02/2019 07/03/2019 10 09002359 Phạm Thị Kim N Nữ 71 26/02/2019 08/03/2019 11 08006873 Nguyễn Văn D Nam 86 25/02/2019 12/03/2019 12 19001934 Phạm Ngọc Q Nam 56 05/03/2019 11/03/2019 13 08005095 Vũ Huy H Nam 73 26/02/2019 11/03/2019 14 08008279 Nguyễn Xuân Đ Nam 79 05/03/2001 15/03/2019 15 08002611 Nguyễn Thị Diệu P Nữ 70 21/02/2019 15/03/2019 16 05000007 Lê Công N Nam 82 15/03/2019 28/03/2019 17 08001836 Nguyễn Đình N Nam 71 15/03/2019 28/03/2019 18 08007771 Lê Thị P Nữ 72 07/03/2019 20/03/2019 19 09021820 Nguyễn Lâm D Nam 81 21/03/2019 29/03/2019 20 09015571 Lê Thị Mỹ H Nữ 64 06/03/2019 19/03/2019 21 09031210 Hoàng Văn L Nam 70 04/03/2019 19/03/2019 22 09007228 Trần Hữu Q Nam 66 05/03/2019 15/03/2019 23 09003096 Đặng P Nam 68 04/03/2019 13/03/2019 24 10018630 Trương Tiến C Nam 75 10/03/2019 19/03/2019 25 08009834 Phạm Văn T Nam 78 05/03/2019 14/03/2019 26 08010353 Vũ Thị T Nữ 78 07/03/2019 20/03/2019 27 08002073 Nguyễn Thị P Nữ 74 09/03/2019 22/03/2019 28 08003856 Nguyễn Sơn D Nam 71 11/03/2019 28/03/2019 29 08001168 Đặng Thị L 30 Nữ 80 27/03/2019 10/04/2019 08005588 Hoàng Xuân B Nam 84 11/03/2019 21/03/2019 31 09013230 Đỗ Văn G Nam 70 26/03/2019 04/04/2019 32 08002174 Hoàng Thị D Nữ 73 25/03/2019 08/04/2019 33 08002216 Đoàn Hữu H Nam 77 29/03/2019 12/04/2019 34 09001537 Nguyễn Thi Thiện T Nữ 78 26/03/2019 05/04/2019 35 09003213 Nguyễn Đình D Nam 82 22/02/2019 13/03/2019 36 08005584 Trần Văn N Nam 76 18/03/2019 29/03/2019 37 09002974 Phạm Hoài Đ Nam 78 14/03/2019 26/03/2019 38 16013621 Phạm Thị R Nữ 70 15/03/2019 28/03/2019 39 09014459 Lê Minh S Nam 77 11/04/2019 40 09014713 Ngô Thúy N Nữ 76 04/04/2019 18/04/2019 41 08009763 Đặng Cao H Nam 74 03/04/2019 18/04/2019 42 08001145 Đỗ Quốc L Nam 69 02/04/2019 19/04/2019 43 13016397 Nguyễn Đức V Nam 65 26/03/2019 17/04/2019 44 08010388 Phạm Đ Nam 81 08/04/2019 18/04/2019 45 09019940 Nguyễn Đình H Nam 73 10/04/2019 46 08007905 Dương Đình Đ Nam 78 12/04/2019 47 18013700 Trần Thanh B Nam 79 10/04/2019 48 09015752 Đào Văn V Nam 81 04/03/2019 13/03/2019 49 11006317 Hồ Đình T Nam 69 21/03/2019 02/04/2019 50 08005657 Nguyễn Đức P Nam 77 21/03/2019 01/04/2019 51 09012437 Phạm Hữu P Nam 75 21/03/2019 05/04/2019 52 08010262 Nguyễn Thị Kim M Nữ 73 09/03/2019 03/04/2019 53 08004410 Đoàn Duy H Nam 71 18/03/2019 13/04/2019 54 10020928 Phạm Văn B Nam 75 22/03/2019 03/04/2019 55 10003603 Nguyễn Tiến N Nam 79 22/03/2019 05/04/2019 56 11014709 Trần Đ Nam 82 25/03/2019 08/04/2019 57 09003102 Hoàng Văn P Nam 69 28/03/2019 09/04/2019 58 05010598 Hoàng Quang T Nam 80 27/03/2019 09/04/2019 59 08007415 Trần Ngọc Q Nam 81 13/03/2019 27/03/2019 60 08007880 Trần Thị T Nữ 81 21/02/2019 07/03/2019 61 00808764 Phan Đức T Nam 72 11/03/2019 21/03/2019 62 08010396 Lê Thị Kim T Nữ 78 22/01/2019 63 08002823 Nguyễn Thị H Nữ 80 23/01/2019 64 09003756 Nguyễn Trọng H Nam 77 23/01/2019 65 08005444 Phạm Thị Mai P Nữ 70 13/03/2019 26/03/2019 ... Khơng /thi u xoay vòng vị trí tiêm Thi u xoay vòng vị trí tiêm ngun nhân quan trọng phì đại mô mỡ [34] Trong nghiên cứu đa quốc gia năm 2014 – 2015 có 83,9% bệnh nhân xoay vòng vị trí tiêm Tỷ cải thi n... 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Thi t kế nghiên cứu Nghiên cứu thi t kế theo phương pháp mô tả cắt ngang Với mục tiêu 2, tiến hành vấn bệnh nhân dựa câu hỏi thi t kế thử nghiệm trước kết hợp... hành đánh giá thao tác bệnh nhân dựa bảng kiểm thi t kế thử nghiệm trước 2.4.2 Quy trình nghiên cứu 2.4.2.1 Thi t kế mẫu phiếu thu thập thông tin Thi t kế phiếu thu thập thông tin liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin trên bệnh nhân điều trị Nội trú tại Khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Hữu Nghị, Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin trên bệnh nhân điều trị Nội trú tại Khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Hữu Nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn