Đồ án đập đất 23B ĐHTL

38 75 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 09:16

Đồ án môn học đồ án đập đất đề 23B - Chuyên ngành kỹ thuật công trình Thuỷ trường đại học Thuỷ Lợi - File gồm 1 bản thuyết minh + 1 bản vẽ: - I. Nhiệm vụ của công trình:Lưu vực của dòng sông S là một vùng đất rộng lớn. Mà nhu cầu về nước của vùng này rất lớn. Do vậy vấn đề cấp nước cho sản xuất là rất cần thiết. Chính vì vậy ta phải tạo ra một hồ chứa H trên sông S. Hồ chứa H sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ yếu là: Cấp nước tới cho 2650 ha ruộng đất canh tác và kết hợp nuôi cá ở lòng hồ, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho 5000 dân và tạo cảnh quan môi trường, sinh thái và phục vụ du lịch.Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này chúng ta phải xây dựng các công trình chủ yếu ở khu đầu mối đó là:1. Một đập chính ngăn sông. Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng ĐỒ ÁN MÔN HỌC THỦY CÔNG THIÊT KẾ ĐẬP ĐẤT A TÀI LIỆU CHO TRƯỚC : I Nhiệm vụ cơng trình : Hồ chứa nước H sông S đảm nhận nhiệm vụ sau đây: Cấp nước tới cho 2650 ruộng đất canh tác Cấp nước sinh hoạt cho 5000 hộ dân Kết hợp ni cá lòng, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái phục vụ du lịch II Các cơng trình chủ yếu khu đầu mối : Một đập ngăn sơng Một đường tràn tháo lũ Một cống đặt đập để lấy nước III Tóm tắt số tài liệu : Địa hình : Cho bình đồ vùng tuyến đập Địa chất : Cho mặt cắt địa chất dọc tuyến đập ; tiêu lý lớp bồi tích lòng sơng cho bảng Tầng đá gốc rắn trắc , mức độ nứt nẻ trung bình lớp phong hố dầy 0,5- m Vật liệu xây dựng : a) Đất : Xung quanh vị trí đập có bãi vật liệu: A ( trữ lương 800.000m3 cự ly 800m ) B (trữ lượng 600.000m3 cự ly 600m ) C ( trữ lượng 1.000.000m3 cự ly km ) Chất đất thuộc loại thịt pha cát , thấm nước tương đối mạnh , tiêu nh bảng Điều kiện khai thác bình thường Đất sét khai thác vị trí cách đập 4km , trữ lượng đủ làm thiết bị chống thấm b) Đá : Khai thác vị trí cách cơng trình 8km trữ lượng lớn , chất lượng đảm bảo đắp đập , lát mái : Một số tiêu lý :  =32o ; n =0,35 ( đống đá ) ; k = 2,5 T /m3 (của đá ) c) Cát , sỏi : Khai thác bãi dọc sông ; cự ly xa 3km trữ lượng đủ làm tầng lọc Cấp phối bảng Bảng - Chỉ tiêu lý đất vật liệu đắp đập: Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Chỉ tiêu Loại Đất đắp đập (chế bị) Sét (chế bị) Cát Đất SV thực hiện:  (độ) Nguyễn Sinh Dưỡng C (T/m2) K k Bão hòa (T/m3) (m/s) 3,0 2,4 1,62 10-5 13 5,0 3,0 1,58 4.10-9 27 22 1,0 0,7 1,60 1,59 10-4 10-6 HS rỗng n Độ ẩm W% Tự nhiên Bão hòa Tự nhiên 0,35 20 23 20 0,42 22 17 0,40 0,39 18 24 30 26 Bảng - Cấp phối vật liệu đắp đập: d(mm) d10 d50 d60 Đất thịt pha cát 0,005 0,05 0,08 Cát 0,05 0,35 0,40 Sỏi 0,50 3,00 5,00 Loại Đặc trưng hồ chứa thông số kỹ thuật: - Các mực nước hồ mực nước hạ lưu: bảng - Tràn tự động có cột nước đỉnh tràn Hmax = 3m - Vận tốc gió tính tốn ứng với mức đảm bảo P% P% 20 30 50 V(m/s) 32 30 26 17 14 12 - Chiều dài truyền sóng ứng với MNDBT: D =1,8km ; ứng với MNLTK: D’= D+0.3 = 2,1 km - Đỉnh đập khơng có đường giao thơng chạy qua Bảng – Tài liệu thiết kế đập đất Đặc trưng hồ chứa Mực nước hạ lưu (m) Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Đề Sơ số đồ 23 B SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng D (km) MNC (m) MNDBT (m) Bình thường Max 1,8 68 84 60 62,2 + Mực nước lũ thiết kế : MNLTK = MNDBT + Htràn= 84 +3 = 87 (m) + Mực nước lũ kiểm tra : MNLKT = MNLTK + 1,5 = 87+1,5 =88,5 (m) B NỘI DUNG THIẾT KẾ I Thuyết minh - Phân tích chọn tuyến đập, hình thức đập; - Xác định kích thước đập; - Tính tốn thấm ổn định; - Chọn cấu tạo chi tiết II Bản vẽ - Mặt đập - Cắt dọc đập (hoặc diện hạ lưu); - Các mặt cắt ngang đại biểu lòng sơng bên thềm sông; - Các cấu tạo chi tiết Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng BÀI LÀM A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I Nhiệm vụ cơng trình: Lưu vực dòng sông S vùng đất rộng lớn Mà nhu cầu nước vùng lớn Do vấn đề cấp nước cho sản xuất cần thiết Chính ta phải tạo hồ chứa H sông S Hồ chứa H đảm nhận nhiệm vụ chủ yếu là: Cấp nước tới cho 2650 ruộng đất canh tác kết hợp nuôi cá lòng hồ, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho 5000 dân tạo cảnh quan môi trường, sinh thái phục vụ du lịch Để thực tốt nhiệm vụ phải xây dựng cơng trình chủ yếu khu đầu mối là: Một đập ngăn sơng Một đường tràn tháo lũ Một cống đặt đập để lấy nước II Chọn tuyến đập: Dựa theo bình đồ B khu đầu mối cho: Hai bên bờ sông có đồi  100m nằm đối xứng thu hẹp lòng sơng lại Theo mặt cắt địa chất tuyến đập: tầng đá gốc đồi tương đối tốt, lớp phủ tàn tích dày Tại khu vực đồi có bãi vật liệu thuận tiện cho việc thi công Do ta chọn tuyến đập B-B qua đỉnh đồi hình vẽ cho III Chọn loại đập: Theo tài liệu cho ta thấy: Tầng bồi tích lòng sơng tương đối dày Về vật liệu địa phương chủ yếu đất bãi vật liệu A (trữ lượng 800.000m3 cự ly 800m), B(trữ lượng 600.000m3, cự ly 600m); C(trữ lượng 1.000.000m3, cự ly 1Km) Điều kiện khai thác dễ, thuận tiện cho việc thi cơng Vì ta chọn loại đập đất Do đất đắp đập thấm tương đối mạnh nên ta phải làm thiết bị chống thấm: Từ tài liệu cho ta thấy trự lượng đất sét bãi vật liệu cách cơng trình khoảng 4Km nhiều, chất lượng tốt Đủ làm vật liệu chống thấm Do ta chọn đất sét làm vật liệu chống thấm Các loại vật liệu khác: Đá, cát, cuội sỏi ta dùng làm tầng lọc ngợc bảo vệ mái sau làm xong đập đất Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng IV.Cấp cơng trình tiêu thiết kế: Cấp cơng trình: xác định theo điều kiện : a) Theo chiều cao cơng trình loại : Cao trình đỉnh đập: Zđỉnh đập= MNLTK + d với d = 1,5 3,0 chọn d = thay số ta có Zđđ = 87 + = 89 (m) Từ mặt cắt địa chất tuyến đập C Zđáy đập = 52,5 – 0,5= 52 m (có kể đến bóc bỏ 0,5 m ) Vậy chiều cao đập là: Hđập = Zđỉnh đập - Zđáy đập = 89 - 52 = 37 m Tra theo QCVN 04-05: 2012 với đập đất, loại B (đất thơ, đất sét trạng thái cứng, nửa cứng)  Cấp thiết kế cấp I b) Theo nhiệm vụ cơng trình: Tưới cho 2650ha Tra bảng QCVN 04-05: 2012  Cấp thiết kế cấp III So sánh tiêu ta chọn cấp công trình cấp I Chỉ tiêu thiết kế: Từ cấp cơng trình xác định được: - Tần suất lưu lượng, mức nước lớn nhất: Tra bảng P1-3 ta có P = 0,5% - Hệ số tin cậy Kn : Tra bảng P1-6 ta có Kn = 1,20 - Tần suất gió lớn gió bình qn lớn tương ứng với cấp cơng trình cấp I P = 2%, P = 25% (theo bảng TCVN 8216:2009) Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng - Theo quan hệ P% V (đề cho) P = %  V = 32 m/s : MNDBT P = 25 %  V = 15,5 m/s : MNLTK B CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ĐẬP ĐẤT I Đỉnh đập: Cao trình đỉnh đập: - Xác định từ mực nước: MNDBT MNLTK Z1 = MNDBT + h + hsl + a Z2 = MNLTK + h ’ + hsl’ + a’ Z3 = MNLKT + a’’ Trong đó: h h ’ : Độ dềnh gió ứng với tính tốn lớn gió bình quân lớn nhất; hsl hsl’ : Chiều cao sóng leo (có mức đảm bảo 1%) ứng với gió tính tốn lớn gió bình qn lớn (theo QPTL C1-78) a a’: Độ vượt cao an toàn ứng với cấp cơng trình cấp II  a 1,2  a , 1,0 (theo bảng TCVN 8216:2009)   a ' ' 0,3 a) Xác định h , hsl ứng với gió lớn V : * Xác định h : h  2.106 V D cos  s gH Trong đó: V- Vận tốc gió tính tốn lớn ( ứng với p=2%) : V = 32(m/s) D - Đà sóng ứng với MNDBT: D = 2.103(m) (theo đề bài) g- Gia tốc trọng trường (m/s2): g = 9,81(m/s2) H- Chiều sâu nước trước đập (m) : Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng H =  MNDBT -  đáy sông = 84 – 52 = 32(m)  S - Góc kẹp trục dọc hồ hướng gió  S = 00 Thay số ta có : 322.1,8.103 h  2.10 = 0,012 (m) 9,81.32 6 * Xác định hsl: Theo QPTL C1-78 chiều cao sóng leo có mức bảo đảm 1% xác định sau: hsl(1%) = K1 K2 K3 K4 K hs1% Trong đó: hs1% - Chiều cao sóng với mức bảo đảm 1%; K1, K2 - hệ số phụ thuộc độ nhám tương đối  /h1% đặc trưng vật liệu gia cố mái đập tra bảng phụ lục P2-3; K3 - hệ số phụ thuộc vào tốc độ gió hệ số mái nghiêng tra bảng phụ lục P2-4; K4 - hệ số xác định từ đồ thị hình P2-3 Xác định hs1% - Giả thiết trường hợp xét sóng nước sâu tức : H �0,5  - Tính giá trị khơng thứ ngun gt gD , V V2 Trong g : gia tốc trọng trờng lấy g = 9,81 ( m/s2) t : thời gian gió thổi liên tục Lấy t = 6giờ = 21600s V : vận tốc gió tính tốn V = 32 m/s D : chiều dài truyền sóng ứng với MNDBT ; D = 1800 m Thay số ta tính được: gt 9,81.21600   6621, 75 V 32 gD 9,81.1800   17, 24 V2 322 Tra đồ thị hình P2-1 ứng với đường bao ta hai cặp giá trị: Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất �g H �  0, 07 gt �V  6621, 75 � � V �gT  3, � �V SV thực hiện: �gH  0,0078 � gD �V  17,24 � � V2 �gT  0,93 � �V Ta tìm cặp giá trị nhỏ là: Nguyễn Sinh Dưỡng �gh �  0, 0078 �V � � gt  0,93 � �V 0, 0078.322 = 0,814 (m) 9,81 0,93.32 t  3, 03 9,81 � h bước sóng trung bình xác định theo cơng thức sau : g 9,81.3, 032     14,34m 2 2.3,14 H = 32 m ; 0,5  =0,5.14,34 = 7,17 m � H > 0,5  � giả thiết Vậy sóng sóng nước sâu - Chiều cao sóng ứng với mực nước đảm bảo 1% xác định theo cơng thức sau : hs1%=K1% h Trong đó: K1% tra theo đồ thị hình P2-2 ứng với gD  17, 24 P = % V2 � K1% = 2,09 chiều cao sóng ứng với mực nước đảm bảo P = 1% : hs1% =K1% h = 2,09.0,814 = 1,701 (m) Do hs1% > 1,25 nên ta làm mái đập bê tông K1, K2 - hệ số phụ thuộc vào độ nhám tương đối  /h1% đặc trưng vật liệu gia cố mái đập (phụ lục P2-3); chọn lớp vật liệu gia cố mái bê tông � giá trị K1 = ; K2 = 0,9 K3: giả thiết hệ số mái m = 35 ; V =32m/s tra bảng P2-4 ta K3 =1,5  14,34   8, 43 sơ chọn m = tra đồ thị hình P2-3 suy K4=1,35 K4 : ta có h1% 1, 701 Tra K :  =0 tra bảng P2-6 suy K = Vậy chiều cao sóng leo có mức bảo đảm 1% : hsl1% = K1.K2.K3.K4.K.hs1% = 0,9 1,5 1,35 1,701 = 3,1 (m) Vậy cao trình đỉnh đập ứng với MNDBT : Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng Z1 = MNDBT + h + hsl + a = 84 +0,012 + 3,1 + 1,2 = 88,312 (m) b Xác định h’ hsl’ ứng với gió bình qn lớn V’ Tương tự trường hợp MNDBT tiến hành với MNLTK vận tốc gió tương ứng với tần suất P = 25% * Xác định h’ h’ xác định theo công thức sau h'  2.106 V '2 D ' cos  ' gH ' Trong V’ : vận tốc gió lớn với gió bình qn lớn P25% suy V’ = 15,5 m/s D’ đà sóng ứng với MNLTK D’ = D + 0,3km = 1800 + 300 = 2100 m H’ chiều sâu nước trước đập ứng với MNLTK H’ = MNLTK – Zđay đập = MNDBT + Hmax – Zđáy đập Thay số : H’ = 84 + – 52 = 35 m  s góc kẹp hướng dọc hồ hướng thổi gió Tính tốn cho trường hợp bất lợi , lấy  ‘s = � cos ‘ =1 Thay số vào cơng thức ta tính h’ V '2 D ' h  2.10 cos  ' 6 15,5 2,1.10 ' 2.10 gH = = 2,94.10-3 m 9,81.35 ' 6 * Xác định hsl’ : Theo QPTL C1-78 , chiều cao sóng leo có mức bảo đảm 1% tính sau : hsl1%’ = K1’ K2’ K3’.K4’ K ‘s.hsl’ hsl’1% : chiều cao sóng với mức bảo đảm 1% đợc tính với trường hợp gió bình qn lớn V’= 15,5 m/s K1’ ,K2’ : hệ số tra bảng P2-3 K3’: Hệ số tra bảng phụ lục P2-4 K4’ : hệ số tra đồ thị hình P2-3 K ‘s : hệ số phụ thuộc vào s’ tra bảng P2-6 Xác định hsl1%’ theo QPTL C1-78 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng Giả thiết trường hợp tính sóng nước sâu ( H’  0,5 ’ ) Tương tự ta tính giá trị khơng thứ nguyên : gt 9,81.6.3600   13670, 71 V, 15,5 gD, 9,81.2100   85, 75 V ,2 15,52 Tra đồ thị hình P2-1 ứng với đường bao ta : �gH �g H  0, 088  0,017 � � 2 gt gD� �V � �V �  13670, 71 � �  85,750 � � V� V� �gT  4,1 �gT  1,5 � � �V � �V � Ta chọn cặp giá trị nhỏ là: � h  gh  0,017 V   g t 1,5  V 0,017.15,5 = 0,416 (m) 9,81 1,5.15,5 t 2,37 9,81 g , 9,81.2,37    8,77 2 2.3,14 , Kiểm tra lại điều kiện sóng nước sâu: H’ > 0,5 ' H’ = 35 m > 0,5 8,77 = 4,385 (m) :Thoả mãn điều kiện giả thiết *Tính h’s1% = K1% h, Trong K1% tra đồ thị hình P2-2 ứng với đại lượng gD,  85, 75 V ,2 � K1% = 2,09 h’s1% = 2,09 0,416 =0,87 (m) K1, K2, chọn lớp vật liệu gia cố mái bê tông  K’1 =1 ; K’2 =0,9 Hệ số K’3 tra P2-4, phụ thuộc vào vận tốc gió hệ số mái m Chọn sơ hệ số mái: m = 35 Tra bảng P2-4 cách nội suy ta  K’3 = 1,3 (Vgió = (20>15,5m/s > 10m/s) Hệ số K’4 tra đồ thị hình P3-2, phụ thuộc vào hệ số mái sơ m =4 trị số  h , , s 1%  8,77 10,08 0,87  K 4, = 1,2 h’sl1% = K’1.K’2.K’3.K’4 K h’s1% = 0,9 1,3 1,2 0,87 = 1,22 (m) 10 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng Kết hợp phương pháp ta tìm phạm vi có khả chứa tâm cung trượt nguy hiểm đoạn AB Trên ta giả thiết tâm O 1, O2, O3 Vạch cung trượt qua điểm Q chân đập, tiến hành tính hệ số an tồn ổn định K1, K2, K3 cho cung trượt tương ứng, vẽ biểu đồ quan hệ K i vị trí tâm Oi ta xác định trị số Kmin ứng với tâm O đường thẳng MB Từ vị trí tâm O ứng với K kẻ đường thẳng N-N vng góc với đường MM Trên đường N-N ta lại lấy tâm O khác vách cung qua điểm Q1 chân đập Tính K với cung này, vẽ biểu đồ trị số K, theo tâm O ta xác định trị số Kmin ứng với điểm Q1 chân đập.Với điểm Q 2, Q3 mặt hạ lưu đập, cách tương tự ta tìm trị số Kmin tương ứng Vẽ biểu đồ quan hệ K với điểm cung Q i ta tìm hệ số an tồn nhỏ Kmin cho mái đập.Trong đồ án yêu cầu Kmin ứng với điểm Q1 chân đập Xác định hệ số an toàn K cho cung trượt Theo công thức Ghecxevanốp: Với giả thiết xem khối trượt vật thể rắn, áp lực thấm chuyển thành áp lực thủy tĩnh tác dụng lên mặt trượt hướng vào tâm Sơ đồ hình: Chia khối trượt thành dải có số dảI n chiều rộng dảI b b xác định sau : b = R/m m hệ số hiệu ta chọn m = {10 20} chọn m = 10 Ta có cơng thức tính tốn sau: K = �( N n  Wn )tgn  �Cn ln �T n Trong đó: n ; cn Là góc ma sát lực dính đơn vị đáy dải thứ n ln: Là bề rộng đáy dải thứ n Wn: áp lực thấm đáy dải thứ n hn: Chiều cao cột nước từ đường bão hoà đến đáy dải Wn =  n hn ln Nn, Tn: Thành phần pháp tuyến tiếp tuyến trọng lượng dải n Gn Nn = Gncos  n , Tn = Gn.sin  n Gn = b  � i hi  n Trong đó: 24 Đồ án Thủy Cơng – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng hi: Là chiều cao phần dải tương ứng có dung trọng i ( i với đất sân bão hòa: Lấy γ i tn ; đất đường bão hòa lấy theo i bh) Các thơng số tính toán: γ = γ đập γ đập(1 + w) = 1,62.(1 + 0,2) = 1,944 (T/m3) o w = k γ = γ đập = γ đập + n γ = 1,62 + 0,35.1 = 1,97 (T/m3) bh k n γ = γ = γ + n γ = 1,59 + 0,39.1 = 1,98 (T/m3) bh k n γ = γ thiết bị thoát nước = γ đá = 2,5 (T/m3) w k γ = γ thiết bị thoát nước = γ đá +n γ = 2,5 + 0,35.1 = 2,85 (T/m3) bh k n ho: Chiều cao từ mái đập đến đường bão hòa h1: Chiều cao từ đường bão hòa đến đáy đập h2: Chiều cao từ đáy đập đến đáy cung trượt h3: Chiều cao từ mái đỉnh thiết bị nước đến đường bão hòa h4: Chiều cao từ đường bão hòa đến đáy đập (thiết bị nước) - ứng với tâm O1 điểm chân Q ta có bán kính R1, bế rộng dải b1 = R1/ m - ứng với tâm O ta có cung trượt bán kính R2 bề rộng dải b =R2/m Tương rự cho cung trượt O3 ; O4 ; O5 Kết tính tốn Bảng 1,2,3,4,5: 25 K1 = 1,632 26 8.76 8.59 12.03 11.50 3.16 7.14 8.00 4.39 8.12 5.22 9.42 11.50 5.39 8.20 11.05 13.06 15.94 18.80 21.66 24.51 27.31 19.14 SV thực hiện: 9.89 9.07 9.23 9.40 9.89 7.14 3.16 7.37 11.25 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Nguyễn Sinh Dưỡng MNLTK 10.00 3.16 3.07 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng 122.12 10.00 27 2.63 2.02 8.00 8.03 8.23 8.57 2.02 K2 = 1,679 4.72 7.96 11.23 8.66 13.70 17.01 5.96 11.25 15.89 11.32 4.32 MNLTK K3 = 1,557 28 2.55 5.41 4.31 2.55 8.00 4.82 8.16 4.10 8.62 2.31 7.09 7.64 8.62 8.96 5.80 8.75 11.38 14.12 16.87 19.85 22.83 21.00 13.54 SV thực hiện: 7.09 5.41 9.12 7.71 11.25 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Nguyễn Sinh Dưỡng MNLTK 10.00 3.04 K4 = 1,657 29 1.82 3.37 4.92 5.43 8.00 8.01 8.26 6.66 8.67 9.04 4.04 6.74 9.47 11.37 14.14 16.91 19.67 16.88 11.02 SV thực hiện: 4.87 3.37 8.98 6.03 11.25 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Nguyễn Sinh Dưỡng MNLTK 10.00 K5 = 1,74 30 1.11 5.73 8.96 10.86 2.64 8.00 8.07 5.56 8.61 8.81 8.99 9.50 9.37 5.38 8.57 11.19 14.44 17.98 21.17 24.78 27.73 23.36 9.56 SV thực hiện: 11.49 10.87 8.98 5.76 9.33 4.59 11.25 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất Nguyễn Sinh Dưỡng MNLTK 10.00 2.18 1.58 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: 31 Nguyễn Sinh Dưỡng Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: 32 Nguyễn Sinh Dưỡng Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: 33 Nguyễn Sinh Dưỡng Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: 34 Nguyễn Sinh Dưỡng Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: 35 Nguyễn Sinh Dưỡng Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng Vậy Kminmin =1,577 ứng với điểm O3 3) Đánh giá tính hợp lý mái: Mái đập đảm bảo an toàn trượt phải thoả mãn điều kiện cơng trình cấp I tổ hợp tải trọng chủ yếu: Kmin > [K] = 1,3 Vậy số liệu chọn đập hợp lý Nhưng mặt kịnh tế Kmin phải thỏa mãn Kmin < 1,15 [K] =1,495 Nhận thấy hệ số Kmin = 1,577 lớn , phạm vi đồ án em xét điểm Q, chưa xét tới cung trượt phức hợp Ta giảm hệ số mái để tăng độ dốc, làm giảm kích thước khối lượng mặt cắt đập Về sơ Kmin thỏa mãn yêu cầu trượt E CẤU TẠO CHI TIẾT I Đỉnh đập Vì đỉnh đập khơng làm đường giao thông nên cần phủ lớp dăm sỏi dày 20(cm) Để bảo vệ mặt đỉnh đập làm hai phía với độ dốc i = 2% để thoát nước mưa II Bảo vệ mái đập Mái thượng lưu Hình thức bảo vệ thượng lưu chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố sóng khả cung cấp vật liệu Khi tính tốn lớp bảo vệ mái cần dựa vào chiều cao sóng lớn ứng với vận tốc gió lớn (hs = 1,22 m) Ta có hs ≈ 1,25m Do ta chọn hình thức bảo vệ mái thượng lưu đá xây, bề rộng B =1,5m Bề dày xác định theo điều kiện ổn định chống đẩy lật theo công thức: � �B � � K  n hS � hb   � �� ( d   n ).cos  � �LS �� � � Trong đó: n , đ : Dung trọng nước đá (1T/m3 2,5T/m3) hs=1,22 m: Chiều cao sóng hs B=1,5 m: Bề rộng đá vây hb: Chiều dày đá vây 36 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng  : Góc nghiêng mái đập mặt nằm ngang (=1402’) k: Hệ số lấy k = 0,23 (khi đặt lớp lọc liên tục hạt lớn) Ls: Chiều dài sóng Ls =  = 14,34(m) 0, 23.1.1, 22 hb   2,5  1 cos14o 2, � �1,5 � � 1 � � ��= 0,25 (m) 14,34 � �� � � � Vậy bề dày bê tông 0,25 m Mái hạ lưu: Mái hạ lưu cần bảo vệ chống xói nước mưa gây Ta dùng hình thức trồng cỏ Trên mái hạ lưu ta đào rãnh nhỏ nghiêng với trục đập 450 Trong rãnh bỏ đá dăm để tập trung nước mưa vào mương ngang bố trí đập, mương ngang có độ dốc bên bờ để nối với mương dọc dẫn nước hạ lưu III NỐI TIẾP ĐẬP VỚI NỀN VÀ BỜ Nối tiếp đập với Ta bóc lớp dày 0,3-1(m) Trên mặt lớp phong hóa thấm nước mạnh Khi đất đắp đập đất khác cần làm chân ổn định cơng trình, đồng thời dùng chân đất sét cắm sâu vào đá gốc để chống thấm Nối tiếp đập với bờ - Tại chỗ nối tiếp với bờ, thiết bị chống thấm phải nằm cắm sâu vào đá phong hóa, tầng khơng thấm nằm sâu bờ phải cắm thiết bị chống thấm vào khoảng định - Mặt nối tiếp thân đập với bờ, không đánh cấp, không làm dốc, không cho phép làm dốc ngược F KẾT LUẬN Tổng kết lại q trình làm đồ án em tính tốn thiết kế số công việc sau: - Thiết kế kích thước đập đất - Tính thấm hai mặt cắt đại diện : + Mặt cắt lòng sơng + Mặt cắt sườn đối - Tính ổn định cho mái đập trường hợp : xét ổn định mái hạ lưu ứng với mức nước thượng lưu MNLTK mục nước hạ lưu mực nước max 37 Đồ án Thủy Công – Thiết kế đập đất SV thực hiện: Nguyễn Sinh Dưỡng - Tính tốn cấu tạo chi tiết đập đất Trên số công tác chủ yếu thiết kế đập đất Ngoài nhiều phần tính tốn mà phạm vi đồ án giải : + Tính thấm cho nhiều cho nhiều mắt cắt + Tính ổn định trượt mái đập số trường họp 38 ... lưu = m2: Hệ số mái hạ lưu = 3,5 m’: Hệ số mái lăng trụ thoát nước = 1,5 L = m1.H+B+m2.(Zdinhdap-Zc dap) +Bcơ+m2.(Zcơ -Zlăngtru) - mlăngtru.(hlăngtru – h2)-m1h3 Thay giải hệ phương trình: qn ... 0,5 m Ta có sơ đồ thấm sau : - Do h1 =MNDBT – Zđay = 84 - 52 = 32 (m) - Chiều cao đập: H= Zdinhdap – Zđay =89,5- 75= 14,5 (m) - Hệ số mái m1 = (thượng lưu) m2 = 3,5 (hạ lưu) + Z0 =  cos  =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đập đất 23B ĐHTL, Đồ án đập đất 23B ĐHTL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn