Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT KonTum

7 179 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:48

UBND TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: Tốn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 18/8/2018 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Câu/ phần (chương trình gì) Câu 1: Hệ phương trình Câu 2: Chứng minh hệ thức lượng giác tam giác Câu 3: Dãy số truy hồi với yêu cầu chứng minh tìm số hạng TQ tính giới hạn… Câu 4: Tổ hợp Câu 5: Hình học phẳng 1) Chứng minh tính chất hình học 2) Vận dụng kiến thức chuyên Câu 6: Số học Câu 7: Bất đẳng thức Tổng Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 3 3,0 điểm 3,0 điẻm PT PT 2,0 điểm Chuyên 3 3,0 điểm 3,0 điểm PT PT 2,0 điểm Chuyên 2,0 điểm 2,0 điểm 20 điểm Chuyên PT 6,0 điểm Tổng cộng 2 8,0 điểm 6,0 điểm UBND TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018-2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: Tốn Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 18/8/2018 (Đề có trang, gồm câu) _  x   x   y   y  Câu (3,0 điểm) Giải hệ phương trình  x  x  12 y   36  Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A , đặt BC  a, AC  b, AB  c Cho biết a , b , c theo thứ tự lập thành cấp số nhân Tính B , C u1  1, u2  Câu (2,0 điểm ) Cho dãy số  un  xác định bởi:  Tính * un   un   un 1  1 , n   lim n  un n2 Câu (3,0 điểm) Có 20 giống có xồi, mít, ổi, bơ, bưởi 10 loại khác loại đồng thời đơi khác loại Hỏi có cách chọn để trồng khu vườn cho khơng có hai thuộc loại Câu (5,0 điểm) Cho tam giác ABC ( AB  AC ) tam giác nhọn nội tiếp đường tròn  O  , H trực tâm tam giác Gọi J trung điểm BC Gọi D diểm đối xứng với A qua O 1) (3,0 điểm) Gọi M , N , P hình chiếu vng góc D lên BC , CH , BH Chứng minh tứ giác PJMN nội tiếp   600 , gọi I tâm đường tròn nội tiếp Chứng minh 2) (2,0 điểm) Cho biết BAC 2 AHI   ABC Câu (2,0 điểm) Tìm tất số nguyên tố a thỏa mãn 8a  số nguyên tố Câu (2,0 điểm) Cho a, b, c số thực thỏa mãn điều kiện 3a  2b  c  Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P  2( a  b  c)  abc -HẾT UBND TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: Tốn Ngày thi: 18/8/2018 (Bản hướng dẫn gồm 05 trang) ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI I HƯỚNG DẪN CHUNG - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa phần điểm tương ứng - Điểm toàn tính đến 0,25 khơng làm tròn - Câu học sinh khơng vẽ hình vẽ hình sai khơng cho điểm II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU Ý NỘI DUNG  x   x   y   y  (3,0 đ) Giải hệ phương trình   x  x  12 y   36 Điều kiện: x  1, y  ĐIỂM (1) (2) x  x  y  khơng nghiệm hệ phương trình nên xét với  y 1 Ta có 1  x   y   y   x  x y  x 1  y 1  ( x  y ) x 1  y 1 x  y    1 xy   x   y  x 1  y 1 Thay x  y vào phương trình thứ hai (2) , ta phương trình x  x  12 x   36 3,0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25  x  x   x   12 x   36   x  1   x 1   0,5  x   x    (VN)   x   x     x 1    x3  x   3 (VN) 0,5 Vậy hệ có nghiệm  x; y    3;3 0,25 (3,0 đ) b , c theo thứ tự lập 3,0 thành cấp số nhân Tính B , C Cho tam giác ABC vuông A nên ta có b  a sin B , c  a cos B 0,5 Cho tam giác ABC vuông A a , a, 2 b , c lập thành cấp số nhân  ac  b 3 0,5 2 a sin B  3cos B  2sin B  3cos B   2cos B  2cos B  3cos B   cos B  2  cos B  (vì 1  cos B  )  cos B    B  600 (vì 00  B  1800 ) Vậy B  600 , C  300  a cos B  (2,0 đ) Cho dãy số  un  (1) u1  1, u2   un   un   un 1  1 (2) Đặt  un 1  un  n  1 Tính xác 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 định bởi: un n  n lim Ta có    un   un 1  un 1  un   1   suy   lập thành cấp số cộng có v1  d  2,0 0,5 Vậy   (n  1).2  2n Khi un   un  un 1    un1  un      u2  u1   u1  vn1     v1  u1   (n  1)  (n  2)   1   n  n  1  un u  lim  Vậy lim n2  2 n  n n  n  n n Có 20 giống có xồi, mít, ổi, bơ, bưởi 10 loại khác loại đồng thời đôi khác loại Hỏi có cách chọn để trồng khu vườn cho khơng có hai thuộc loại Số cách chọn 20 giống C20 Ta tính số cách chọn cho có hai loại + Trường hợp : Số cách chọn thuộc loại khác C52 C161 + Trường hợp 2: Số cách chọn có loại khác lim (2,0 đ) n(n  1)   n  n  1  0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 C51.C183 Vì số cách chọn trường hợp trùng lại lần cách chọn trường hợp nên số cách chọn cho có hai loại C52 C161  C51.C183  2C52 C161  C51.C183  C52 C161   nên số cách chọn thỏa đề C20   C51.C183  C52 C161   11584 (5,0đ) 0,25 0,25 Cho tam giác ABC ( AB  AC ) tam giác nhọn nội tiếp đường tròn  O  , H trực tâm tam giác Gọi J trung điểm BC Gọi D 3,0 diểm đối xứng với A qua O 1) Gọi M , N , P hình chiếu vng góc D lên BC , CH , BH Chứng minh tứ giác PJMN nội tiếp A O H N P M B C J D Ta có BH //CD (vì vng góc với AC ) CH //BD (vì vng góc với AB ) nên BHCD hình bình hành, J 0,5 trung điểm HD Từ giả thiết ta tứ giác HPDN nội tiếp đường tròn tâm J 0,25   PDN   1800  BHC  (1) suy PJN   0,5 0,5 Ta có tứ giác BPMD , CNMD nội tiếp nên   3600  PMD   NMD   HBD   HCD  PMN     BDC   3600  BHC   3600  BHC   0,75 (2)   PMN  nên tứ giác PJMN nội tiếp Điều phải Từ (1) (2) suy PJN 0,5 chứng minh   600 , gọi I tâm đường tròn nội tiếp Chứng minh Cho biết BAC 2,0   AHI  ABC A O I H B J E D L C K N Gọi L giao điểm AH với BC , K giao điểm thứ hai AH với đường tròn ngoại tiếp  O  tam giác ABC Kẻ đường thẳng qua I vng góc với BC cắt BC cắt cung nhỏ BC E N 0,75 Ta có JL //DK (vì vng góc với AK ) mà J trung điểm HD nên JL đường trung bình tam giác HDK , suy L trung điểm HK Do K đối xứng với H qua đường thẳng BC suy   BKC   1200 BHC     1800  B  C  1200 nên B, I , H , C đồng viên thuộc đường Mà BIC 0,5 tròn đối xứng với  O  qua BC , suy N điểm đối xứng với I (2đ) qua BC Suy HINK hình thang cân    CBN   ABC Ta có  ABI  IBC Từ    1800     CBN 3 AHI  1800  IHK AKN   ABN   ABI  IBC ABC  Điều phải chứng minh suy  AHI  ABC Tìm tất số nguyên tố a thỏa mãn 8a  số nguyên tố 0,5 2,0 Vì a số nguyên tố nên a  Ta xét trường hợp 0,25 Trường hợp 1: với a  8a   33 chia hết cho 11 loại trường hợp a  0,5 Trường hợp 2: với a  8a   73 số nguyên tố Trường hợp 3: với a   a  3k  2 8a    9k  6k  1    24k  16k  3 chia hết cho (2,0đ) 0,25 0,5 0,5 loại trường hợp a  0,25 Vậy a  giá trị cần tìm 2 Cho a, b, c số thực thỏa mãn điều kiện 3a  2b  c  Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức 2,0 P  2(a  b  c )  abc Với bốn số a, b, x, y ta có bất đẳng thức Cauchy-Schwarz  ax  by    a  b  x  y  (1) (Học sinh nêu khơng cần chứng minh bất đẳng thức (1)) Áp dụng bất đẳng thức (1), ta có  P  a (2  bc )  2(b  c)  0,5  (a  2)  (2  bc)  2(b  c)   (a  2)(b  2)(c  2) Lại áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có (a  2)(b  2)(c  2)  3(a  2).2(b  2).(c  2) 2  3(a  2)  2(b  2)  (c  2)      36 6  Từ suy P  36 Suy 6  P  Mặt khác với a  0; b  1; c  3a  2b  c  P  ; a  0; b  1; c  2 3a  2b  c  P  6 Vậy Pmax  , Pmin  6 -HẾT - 0,75 0,25 0,5 ... TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018- 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: Tốn Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày... -HẾT UBND TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018- 2019 Mơn: Tốn Ngày thi: 18/8 /2018 (Bản hướng dẫn gồm 05 trang)... đôi khác loại Hỏi có cách chọn để trồng khu vườn cho khơng có hai thuộc loại Số cách chọn 20 giống C20 Ta tính số cách chọn cho có hai loại + Trường hợp : Số cách chọn thuộc loại khác C52 C161
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT KonTum, Đề chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT KonTum

Từ khóa liên quan