Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 6

5 129 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:46

CHỦ ĐỀ 5: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I/ Lực + Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực + Mỗi lực có phương chiều xác định II/ Hai lực cân + Nếu có hai lực tác dụng vào vật mà vật đứng yên, hai lực hai lực cân + Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều, tác dụng vào vật III/ Kết tác dụng lực 1/ Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động biến dạng Hai kết xảy 2/ Các Ví Dụ: * Lực làm vật biến đổi chuyển động: +) Dùng chân đá trái banh Lực chân ta làm trái banh đứng yên bắt đầu chuyển động +) Khi chơi bắn bi, viên bi nằm yên mặt đất chịu tác dụng lực tay ta làm biến đổi chuyển động +) Khi đóng đinh vào tường, búa tác dụng vào đinh làm đinh đứng yên chuyển động đập sâu vào tường * Lực làm vật biến dạng: +) Dùng tay bẻ cành cây, lực tay ta làm cành biến dạng +) Dùng tay nén hai đầu lò xo lại, ta thấy lò xo tay biến dạng +) Khi vợt đập vào bóng vợt lẫn bóng bị biến dạng * Lực vừa làm vật biến dạng vừa làm vật biến đổi chuyển động: +) Đá trái banh vào tường Lực cản tường làm trái banh biến dạng đồng thời làm cho trái banh biến đổi chuyển động B/ CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu Tìm từ thích hợp khung để điền vào chổ trống câu sau: Một nặng sắt treo giá, đưa nam châm lại gần nam châm (1) lực lên nặng nặng (2) .nam châm lực Nếu thay nặng nam châm khác Khi nam châm bị a b c d e Tương tác Hút Đẩy Tác dụng Kéo nam châm ban đầu (3) (4) Nếu ta đổi chiều nam châm Câu Tìm từ thích hợp khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh a Tương tác câu sau: Một thuyền buồm có gió thuyền chịu (1) lực b Hút (2) gió làm thuyền chuyển động Nếu gió ngừng thổi c Đẩy thuyền khơng chịu(3) gió Thuyền chuyển động chậm dần d Tác dụng (4) nước Câu Khi đóng đinh vào tường, có lực tác dụng lên đinh? Câu Một thuyền thả trôi sông, nguyên nhân làm cho thuyền chuyển động? Câu Quan sát hình bên tìm từ thích hợp để hoàn thiện câu sau: Một vật nặng đặt lò xo lá, lò xo bị (1) Vì vật nặng(2) lên lò xo Khi cất vật lò xo (3) hình dạng ban đầu Câu Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh câu sau: a) Khi ném vật nặng lên cao, lúc đầu vật lên sâu rơi xuống điều chứng tỏ (1) lên vật b) Vật chịu tác dụng lực trình (2) (3) c) Khi vật nằm yên mặt đất chứng tỏ: (4) cân Câu Tìm từ thích hợp khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh câu sau: a Để làm cho bóng chuyển động ta phải (1) lực b Một cầu thủ ném bóng (2) lên bóng làm cho chuyển động c Sau bay lên rơi xuống chứng tỏ bị (3) .lực làm thay đổi chuyển động a b c d e Tác động Tác dụng Đẩy Kéo Tương tác C/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Chọn câu trả lời đúng: Hai lực gọi cân lực phải đặt vật có: A Độ mạnh nhau, phương, ngược chiều B Độ mạnh nhau, phương, chiều C Độ mạnh nhau, khác phương, chiều D Độ mạnh nhau, khác phương, ngược chiều Câu Chọn câu câu sau đây: Khi bạn A kéo bạn B lực lực có: A Phương AB, chiều từ A đến B B Phương AB, chiều từ B đến A C Phương thẳng đứng, chiều hướng B D Phương thẳng đứng, chiều hướng A Câu Chọn câu trả lời đúng: Bạn A tác dụng vào bạn B lực từ phía sau làm bạn B ngã sấp xuống sàn, là: A Lực nén B Lực kéo C Lực uốn D Lực đẩy Câu Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “Khi ta đứng sàn nhà nằm ngang Lực ta tác dụng xuống sàn có cường độ…… lực sàn tác dụng lại ta” A Bằng B Lớn C Nhỏ D Khơng có câu trả lời xác cho trường hợp Câu Chọn đáp án đúng: Một người đẩy xe đẩy trẻ em đường Xe chịu tác dụng A Lực đẩy B Lực nâng mặt đường C Trọng lực Trái Đất D Cả câu Câu Chọn đáp án đúng: Một cầu thủ đá vào trái banh tức cầu thủ tác dụng vào trái banh lực A Kéo B Đẩy C Hút D Đàn hồi Câu Chọn đáp án đúng: Lực tác dụng nam châm lên mẩu thép đặt gần lực A Kéo B Đẩy C Hút D Đàn hồi Câu Chọn câu phát biểu đúng: Một ngựa kéo xe đường A Con ngựa tác dụng vào xe lực đẩy B Chiếc xe tác dụng vào ngựa phản lực C Mặt đường tác dụng vào xe lực nén D Cả A, B ,C sai Câu Chọn câu trả lời đúng: Khi tác dụng lên vật lực đẩy lực kéo góc bé 900 : A Toàn lực tác động làm vật di chuyển B Một phần lực tác động làm vật di chuyển C Một phần lực tác động bị tiêu phí D Cả B C Câu 10 Chọn câu trả lời đúng: Một xe đạp khơng có lò xo nhún giảm xóc xe đạp leo núi có lò xo nhún giảm xóc, qua đoạn đường ghập ghềnh A Lực tác động lên người xe leo núi lớn lực tác dụng lên người xe thường B Lực tác động lên người xe leo núi nhỏ lực tác dụng lên người xe thường C Lực tác động lên người xe leo núi lực tác dụng lên người xe thường D Khơng có lực tác dụng lên người xe leo núi người xe thường Câu 11 Chọn câu trả lời sai: Một vật có lực tác dụng sẽ: A Thay đổi vận tốc B Bị biến dạng C Thay đổi chuyển động D Không biến dạng không thay đổi chuyển động Câu 12 Chọn câu trả lời đúng: Khi đánh tennit, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh Khi mặt vợt có tác dụng lực A Làm biến dạng trái banh biến đổi chuyển động B Chỉ làm biến đổi chuyển động trái banh C Chỉ làm biến dạng trái banh D Cả câu sai ... Một vật nặng đặt lò xo lá, lò xo bị (1) Vì vật nặng(2) lên lò xo Khi cất vật lò xo (3) hình dạng ban đầu Câu Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh câu sau: a) Khi ném vật. .. câu sau: a) Khi ném vật nặng lên cao, lúc đầu vật lên sâu rơi xuống điều chứng tỏ (1) lên vật b) Vật chịu tác dụng lực trình (2) (3) c) Khi vật nằm yên mặt đất chứng tỏ: (4) cân Câu... sai Câu Chọn câu trả lời đúng: Khi tác dụng lên vật lực đẩy lực kéo góc bé 900 : A Tồn lực tác động làm vật di chuyển B Một phần lực tác động làm vật di chuyển C Một phần lực tác động bị tiêu phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 6, Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 6