41 CHỦ đề LUYỆN THI THPTQG

30 75 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:46

Họ tên: Lớp: .Trường BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI ĐẠI HỌC Năm Học 2018-2019 CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU BÀI TOÁN ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ BÀI TOÁN 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP BÀI TOÁN 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ BÀI TOÁN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG ĐIỆN - VIẾT BIỂU THỨC u,i I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG BÀI TOÁN : VIẾT BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ CƠNG SUẤT CỦA DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: MẠCH CÓ R, L, C, w, f THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: ĐOẠN MẠCH R,L,C CÓ R THAY ĐỔI BÀI TOÁN 2: BIỆN LUẬN L THAY ĐỔI BÀI TOÁN 3: BIỆN LUẬN KHI C THAY ĐỔI BÀI TOÁN 4: W, f THAY ĐỔI ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ - BÀI TOÁN HỘP ĐEN BÀI TOÁN : LIÊN QUAN ĐỘ LỆCH PHA BÀI TOÁN 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ BÀI TOÁN 3: HỘP ĐEN BÍ ẨN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ MÁY ĐIỆN - MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TOÁN : CÁC LOẠI MÁY, ĐỘNG CƠ ĐIỆN BÀI TOÁN : MÁY BIẾN ÁP BÀI TOÁN : HAO PHÍ – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC 1.Sự tạo thành suất điện động xoay chiều * Máy phát điện xoay chiều pha Các phận chính: Phần cảm nam châm vĩnh cữu hay nam châm điện Đó phần tạo từ trường Phần ứng cuộn dây, xuất suất điện động cảm ứng máy hoạt động Một hai phần đặt cố định, phần lại quay quanh trục Phần cố định gọi stato, phần quay gọi rôto + Hoạt động: rôto quay, từ thông qua cuộn dây biến thiên, cuộn dây xuất suất điện động cảm ứng, suất điện động đưa để sử dụng + Nếu từ thông qua cuộn dây (t) suất điện động cảm ứng cuộn dây là: e=- d = - ’(t) dt + Tần số dòng điện xoay chiều: Máy phát có cuộn dây nam châm (gọi cặp cực) rơto quay n vòng giây tần số dòng điện f = n Máy có p cặp cực rơ to quay n vòng giây f = np Máy có p cặp cực, rơ to quay n vòng phút f = np 60 * Công thức cần nhớ Biểu thức điện áp tức thời dòng điện tức thời: u = U0cos(wt +  u) i = I0cos(wt +  i)   Với  =  u –  i độ lệch pha u so với i, có  � � Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2  ft +  i) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần * Nếu pha ban đầu  i =   2 M2   i = giây đổi chiều 2f-1 lần Cơng thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng chu kỳ Khi đặt điện áp u = U0cos(  t +  u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn sáng lên u ≥ U1 t  M1 Tắt -U0 -U1 Sáng Sáng U O Tắt M'2 U1 4 Với cos  U , (0 <  <  /2)  M'1 Dòng điện xoay chiều đoạn mạch R,L,C * Đoạn mạch có điện trở R: uR pha với i, (  =  u –  i = 0) I U U I  R R Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện khơng đổi qua có I  * Đoạn mạch có cuộn cảm L: uL nhanh pha i  U R  , ( =  u –  i = ) CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU U0 u I U U I  với ZL =  L cảm kháng ZL ZL Lưu ý: Cuộn cảm L cho dòng điện khơng đổi qua hồn tồn (khơng cản trở) * Đoạn mạch có tụ điện C: uC chậm pha i   , (  =  u –  i =- ) U U I I  với Z C  dung kháng ZC ZC C Lưu ý: Tụ điện C khơng cho dòng điện khơng đổi qua (cản trở hoàn toàn) * Đoạn mạch RLC không phân nhánh Z  R  ( Z L  Z C )2 � U  U R2  (U L  U C ) � U  U 02R  (U L  U 0C ) ZRL  R2  ZL2 => U RL  U R2  U L2 ; ZRC  R2  ZC2 => U RC  U R2  UC2 ZLC  ZL  ZC => U LC  U L  UC Z L  ZC Z  ZC R   ;sin   L ; cos  với  � � R Z Z 2  > u nhanh pha i + Khi ZL > ZC hay   LC  < u chậm pha i + Khi ZL < ZC hay   LC  = u pha với i + Khi ZL = ZC hay   LC U Lúc IMax = gọi tượng cộng hưởng dòng điện R tan   Công suất toả nhiệt đoạn mạch RLC: * Công suất tức thời: P = UIcos  + UIcos(2wt +  u +  i) * Cơng suất trung bình: P = UIcos  = I2R Điện áp: u = U1 + U0cos(  t +  ) coi gồm điện áp không đổi U điện áp xoay chiều u=U0cos(  t +  ) đồng thời đặt vào đoạn mạch Tần số dòng điện máy phát điện xoay chiều pha có P cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây phát ra: f = pn Hz Từ thông gửi qua khung dây máy phát điện  = NBScos(  t +  ) =  0cos(  t +  ) Với  = NBS từ thông cực đại, N số vòng dây, B cảm ứng từ từ trường, S diện tích vòng dây,  =  f   Suất điện động khung dây: e =  NSBcos(  t +  - ) = E0cos(  t +  - ) Với E0 =  NSB suất điện động cực đại CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP: BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU *Mô tả tốn: Thường u cầu tìm đại lượng thường gặp từ thông, cảm ứng từ, suất điện động, số vòng dây cuốn, tần số, giá trị hiệu dụng * Phương pháp giải: Từ thông qua khung dây máy phát điện: � �  = NBScos( n , B ) = NBScos(t + ) = 0cos(t + ); với 0 = NBS (Với  = L I Hệ số tự cảm L =  10-7 N2.S/l ) Suất động khung dây máy phát điện: e=-  d = - ’ = NBSsin(t + ) = E0cos(t +  - ); với E0 = 0 = NBS dt + S: Là diện tích vòng dây ; + N: Số vòng dây khung ur ur + B : Véc tơ cảm ứng từ từ trường ( B vng góc với trục quay ) r ur +  : Vận tốc góc khơng đổi khung ( Chọn gốc thời gian t=0 lúc ( n, B)  00) Các giá trị hiệu dụng: I = I0 U E ;U= 0;E= 2 Tần số dòng điện máy phát điện xoay chiều pha có P cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây: f = pn Hz VÍ DỤ MINH HỌA: VD1: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn B = 0,2 T Tính từ thơng cực đại qua khung dây Để suất điện động cảm ứng xuất khung dây có tần số 50 Hz khung dây phải quay với tốc độ vòng/phút? HD: Ta có: 0 = NBS = 0,54 Wb; n = 60 f p = 3000 vòng/phút VD2; Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung dây quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn 5 T Tính suất điện động cực đại xuất khung dây HD: Ta có: f = n = 50 Hz;  = 2f = 100 rad/s; E0 = NBS = 220 V � CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VD3: (ĐH 2011) Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với  trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0cos(t + ) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 1800 C 900 D 1500 HD Nếu  = 0cos(t + ) thì: e = - ’ = 0cos(t +  -   ) = E0cos(t +  - ) 2   =   =  Đáp án B 2 VD4 (ĐH 2011) Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100 V Từ thông cực đại qua vòng phần ứng cuộn dây phần ứng A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng HD:  = 2f = 100 rad/s; E = mWb Số vòng dây  D 400 vòng  N E N= = 100 vòng Đáp án C 4 VD5: (ĐH 2009) Từ thơng qua vòng dây dẫn  =  2.10  cos(100t + ) (Wb) Biểu  thức suất điện động cảm ứng xuất vòng dây A e = 2cos(100t -  ) (V) B e = 2cos(100t -  ) (V)  ) (V)  HD e = - ’ = 0sin(t + ) = 0cos(t +  - ) C e = 2cos100t (V) = 2cos(100t - D e = 2cos(100t +  ) (V) => Đáp án B VD6 (ĐH-2008): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích vòng 600 cm 2, quay quanh trục đối xứng khung với vận tốc góc 120 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,2T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức suất điện động cảm ứng khung  A e  48 sin(40t  ) (V) B e  4,8 sin(4t  ) (V) C e  48 sin(4t  ) (V) D e  4,8 sin(40t  ) (V)  HD:   BS.cos  t    � e   N  '  N  BS.sin  t     4,8.sin  4 t    (V ) CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VD7 Từ thơng qua vòng dây dẫn  =  2.102 cos(100t - ) (Wb) Tìm biểu thức suất  điện động cảm ứng hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây HD : Ta có: e = - N’= 150.100  3 ) (V) 2.102 sin(100t - ) = 300cos(100t 4  VD8 (CĐ 2010) Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm  mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với T Suất điện động cực đại khung dây 5 A 110 V B 220 V C 110 V D 220 V trục quay có độ lớn HD:  = 2f = 100 rad/s; E0 = NBS = 220 V Đáp án B VD9 (CĐ 2011) Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m 2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,50 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,40 T HD:  = 2f = 40 rad/s; E = NBS E B= = 0,5 T Đáp án A NS VD10: Một khung dây có diện tích S = 60cm2 quay với vận tốc 20 vòng giây Khung đặt từ trường B = 2.10-2T Trục quay khung vng góc với đường cảm ứng từ, lúc t = pháp tuyến khung dây có hướng a Viết biểu thức từ thông xuyên qua khung dây b Viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung dây HD: a Chu kì: T 1   0,05 (s) no 20 Tần số góc:   2 no  2 20  40 (rad/s)  o  NBS  1.2.102.60.104  12.105 (Wb) b Eo  o  40 12.105  1,5.102 (V) Vậy e  1,5.102 sin 40 t (V) Hay Vậy   12.105 cos 40 t (Wb)  e  1,5.102 cos � 40 t  � � �(V) � 2� VD11: Một khung dây dẫn gồm N = 100 vòng quấn nối tiếp, diện tích vòng dây S = 60cm2 Khung dây quay với tần số 20 vòng/s, từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-2T Trục quay khung vng góc với Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời 1  0,05 s.Tần số góc:   2 no  2 20  40 (rad/s) HD: Chu kì: T   no 20 Biên độ suất điện động: Eo = NBS = 40  100.2.10-2.60.10-4 �1,5V r ur Chọn gốc thời gian lúc n, B  �     CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU � � Suất điện động cảm ứng tức thời: e  Eo sin t  1,5sin 40 t (V) Hay e  1,5cos �40 t  �(V) 2� � VD12: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1500 vòng, diện tích vòng 100 cm 2, quay quanh trục đối xứng khung với tốc độ góc 120 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,4 T Trục quay vng góc với đường sức từ Chọn gốc thời gian lúc véc tơ pháp tuyến mặt phẵng khung dây hướng với véc tơ cảm ứng từ Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời khung HD: Ta có: 0 = NBS = Wb;  = n 2 = 4 rad/s; 60      = 0cos( B, n ) = 0cos(t + ); t = ( B, n ) =   = Vậy  = 6cos4t (Wb); e = - ’= 24sin4t = 24cos(4t -  ) (V) BÀI TOÁN ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ PHƯƠNG PHÁP Biểu thức i u: i= I0cos(t + i); u = U0cos(t + u) Độ lệch pha u i:  = u - i.; tanφ = (ZL-Zc)/R Biểu thức cường độ dòng điện tức thời mạch:I = I0 cos(t   i) Giá trị hiệu dụng : + Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = + Hiệu điện hiệu dụng: U= I0 U0 * Đoạn mạch có điện trở thuần R: uR pha với i U U (  =  u –  i = 0) I  I  R R U R  Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện khơng đổi qua có I  * Đoạn mạch có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha i U0 U  (  =  u –  i = ) I  Z I  Z với ZL =  L cảm kháng L L 2 i u i u2  1�  1 I02 U 0L 2I 2U L2 Lưu ý: Cuộn cảm L cho dòng điện khơng đổi qua * Đoạn mạch có tụ điện C: uC chậm pha i I U ZC   , (  =  u –  i =- ) U0 I  Z với Z C  dung kháng C i u2 1   1 2I 2U C2 C 2 i u  2 I U 0C Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện khơng đổi qua (cản trở hồn tồn) CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π(H) hiệu điện xoay chiều 220V – 50Hz Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 2,2A B I = 2,0A C I = 1,6A D I = 1,1A HD: Cảm kháng cuộn cảm tính theo cơng thức ZL L 2fL Cường độ dòng điện mạch I = U/ZL = 2,2A => Chọn A 10 ( F ) hiệu điện xoay chiều u = 141cos(100πt)V  VD2: Đặt vào hai đầu tụ điện C  Dung kháng tụ điện A ZC = 50Ω B ZC = 0,01Ω C ZC = 1A D ZC = 100Ω HD: Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V, suy ω = 100π (rad/s) Dung kháng tụ điện tính theo cơng thức ZC  1  C 2fC => Chọn D  VD3: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L  ( H ) hiệu điện xoay chiều u = 141cos(100πt)V Cảm kháng cuộn cảm A ZL = 200Ω B ZL = 100Ω C ZL = 50Ω D ZL = 25Ω HD: Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V, suy ω = 100π (rad/s) Cảm kháng cuộn cảm tính theo cơng thức ZL L 2fL =>Chọn B 10 ( F ) hiệu điện xoay chiều u = 141cos(100πt)V VD4: Đặt vào hai đầu tụ điện C   Cường độ dòng điện qua tụ điện A I = 1,41A B I = 1,00A C I = 2,00A D I = 100Ω HD: Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V => U = 100V tần số góc ω = 100π (rad/s) Dung kháng tụ điện tính theo cơng thức ZC  1  C 2fC Cường độ dòng điện mạch I = U/Zc => Chọn B  VD5 Đặt vào hai đầu cuộn cảm L  ( H ) hiệu điện xoay chiều u = 141cos(100πt)V Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 1,41A B I = 1,00A C I = 2,00A D I = 100Ω HD: u = 141cos(100πt)V, => U = 100V , ω = 100π (rad/s) ZL L 2fL => I = U/ZL = A => Chọn B VD6 Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4cos120t (A) Xác định cường độ hiệu dụng dòng điện cho biết thời gian s dòng điện đổi chiều lần? HD: CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Thời gian sáng đèn chu kỳ là: Nhận thấy: Vật quay vòng 3600 hết chu kỳ T Vậy vật quay 2400 hết thời gian s Thời gian sáng đèn 1s là: Ta lý luận sau, chu kỳ có thời gian 1/60s Dùng quy tắc tam suất ta thấy 1s có 60 chu kỳ Một chu kỳ đèn sáng 1/90s Vậy 60 chu kỳ đèn sáng 60/90 = 2/3 s VD2 Một đèn ống làm việc với điện áp xoay chiều u = 220 cos100t (V) Tuy nhiên đèn sáng điệu áp đặt vào đèn có |u| = 155 V Hỏi trung bình s có lần đèn sáng? HD: Đèn sáng điện áp đặt vào đèn có |u|  155 V, chu kì có lần đèn sáng Trong giây có 2 = 50 chu kì nên có 100 lần đèn sáng  VD3 Một đèn nêôn đặt hiệu điện xoay chiều 119V – 50Hz Nó sáng lên hiệu điện tức thời hai đầu bóng đèn lớn 84V Thời gian bóng đèn sáng chu kỳ bao nhiêu? A Δt = 0,0100s B Δt = 0,0133s C Δt = 0,0200s D Δt = 0,0233s u(V) HD: Hiệu điện 119V – 50Hz => U0 = 119 V = 168V 168 hiệu điện cần thiết để đèn sáng 84V = 168/2(V) 84 π/6 Dựa vào đường tròn => Thời gian bóng đèn sáng chu kỳ t 2 2 / s= 100 Δ 0,0133s => Chọn B - 168 BÀI TOÁN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA PHƯƠNG PHÁP: + Cường độ dòng điện tức thời i =dq/dt => dq = i.dt (c) Điện lượng qua tiết diện S thời gian t q với: q = i.t + Điện lượng qua tiết diện S thời gian từ t1 đến t2 Δq: Δq=i.Δt dq = i.dt � q  t2 �i.dt t1 CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÍ DỤ MINH HỌA VD1: Dòng điện xoay chiều i=2sin100t(A) qua dây dẫn Điện lượng chạy qua tiết diện dây khoảng thời gian từ đến 0,15s : A.0 B.4/100(C) C.3/100(C) D.6/100(C) HD: i dq �q� i.dt  dt 0,15 �2.sin100 t � q   cos100 t 0,15 => Chọn B ]0  100 100 VD2: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos100 t ( A) chạy qua dây dẫn điện lượng chạy qua tiết điện dây khoảng thời gian từ đến 0,15s : A.0 B (C ) 100 C (C ) 100 D (C ) 100 HD: dq �q� i.dt  i dt 0,15 �2.cos100 t � q  2sin100 t 100 0,15  => Chọn A VD3: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường  độ i  I cos t     , I0 > Tính từ lúc t 0( s ) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây 2 dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện A.0 B HD: Ta có : 0,5T    2I  C  2I     dq I sin(t  )  � q  i.dt  I cos(t  ) � i q � � dt  D    2I0  I  III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1: Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm điện trở tụ điện mắc nối tiếp Dùng vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu điện trở vơn kế 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện 60V Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế A 140V B 20V C 70V D 100V Câu 2: Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Dùng vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu cuộn cảm vơn kế 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện 60V Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế A 140V B 20V C 70V D 100V  Câu 3: Nhiệt lượng Q dòng điện có biểu thức i = 2cos120 t(A) toả qua điện trở R = 10  thời gian t = 0,5 phút A 1000J B 600J C 400J D 200J Câu 4: Chọn câu trả lời Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm gồm 250 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/min từ trường B  trục quay  có độ lớn B = 0,02T Từ thơng cực đại gửi qua khung A 0,025Wb B 0,15Wb C 1,5Wb D 15Wb Câu 5: Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos 2100  t(A) Cường độ dòng điện có giá trị trung bình chu kì ? A 0A B 2A C 2 A D 4A Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy dây dẫn Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối 1A ? A 50 B 100 C 200 D 400 Câu 7: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i = 4cos(20 t -  /2)(A), t đo giây Tại thời điểm t1(s) dòng điện giảm có cường độ i1 = -2A Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025)(s) cường độ dòng điện ? A A B -2 A C - A D -2A Câu 8: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0cos t Điện áp cường độ dòng điện qua tụ thời điểm t1, t2 tương ứng là: u1 = 60V; i1 = A; u2 = 60 V; i2 = A Biên độ điện áp hai tụ cường độ dòng điện qua tụ A 120V; 2A B 120V; A C 120 ; 2A D 120 V; 3A Câu 9: Đặt vào hai đầu tụ điện hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số 50Hz cường độ hiệu dụng qua tụ 1A Để cường độ hiệu dụng qua tụ 4A tần số dòng điện A 400Hz B 200Hz C 100Hz D 50Hz Câu 10: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos200  t(A) A 2A B A C A D A Câu 11: Giá trị hiệu dụng hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 220 cos100  t(V) A 220 V B 220V C 110 10 V D 110 V Câu 12: Một dòng điện xoay chiều qua điện trở R = 25  thời gian phút nhiệt lượng toả Q = 6000J Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A 3A B 2A C A D A Câu 13: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, giây dòng điện đổi chiều A 30 lần B 60 lần C 100 lần D 120 lần Câu 14: Một khung dây quay quanh trục  từ trường B  trục quay  với vận tốc góc  = 150 vòng/min Từ thơng cực đại gửi qua khung 10/  (Wb) Suất điện động hiệu dụng khung CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A 25V B 25 V C 50V D 50 V Câu 15: Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch i = cos(100  t +  /6)(A) Ở thời điểm t = 1/300s cường độ mạch đạt giá trị A cực đại B cực tiểu C không D giá trị khác  Câu 16: Một tụ điện có điện dung C = 31,8 F Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz cường độ dòng điện cực đại 2 A chạy qua A 200 V B 200V C 20V D 20 V Câu 17: Một cuộn dây có độ tự cảm L điện trở không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây 12A Nếu mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây A 0,72A B 200A C 1,4A D 0,005A Câu 18: Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH điện trở 100  Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có hiệu điện 20V cường độ dòng điện qua cuộn dây A 0,2A B 0,14A C 0,1A D 1,4A Câu 19: Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH điện trở 100  Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây A 0,2A B 0,14A C 0,1A D 1,4A Câu 20: Giữa hai tụ điện có hiệu điện xoay chiều 220V – 60Hz Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A Để dòng điện qua tụ điện có cường độ 8A tần số dòng điện A 15Hz B 240Hz C 480Hz D 960Hz Câu 21: Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn dại nối vào mạng điện xoay chiều 127V – 50Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A 0,04H B 0,08H C 0,057H D 0,114H Câu 22: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz, chu kì dòng điện đổi chiều A 50 lần B 100 lần C lần D 25 lần Câu 23: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C từ trường quay D tượng quang điện Câu 24: Chọn kết luận Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 25: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 2/15  (H) điện trở R = 12  đặt vào hiệu điện xoay chiều 100V tần số 60Hz Cường độ dòng điện chạy cuộn dây nhiệt lượng toả phút A 3A 15kJ B 4A 12kJ C 5A 18kJ D 6A 24kJ Câu 26: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10  Biết nhiệt lượng toả 30phút 9.105(J) Biên độ cường độ dòng điện A A B 5A C 10A D 20A Câu 27: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì? A cản trở dòng điện, dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều C ngăn cản hoàn tồn dòng điện D khơng cản trở dòng điện CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 28: Ở hai đầu điện trở R có đặt hiệu điện xoay chiều U AC hiệu điện khơng đổi UDC Để dòng điện xoay chiều qua điện trở chặn khơng cho dòng điện khơng đổi qua ta phải A mắc song song với điện trở tụ điện C B mắc nối tiếp với điện trở tụ điện C C mắc song song với điện trở cuộn dây cảm L D mắc nối tiếp với điện trở cuộn dây cảm L Câu 29: Một đoạn mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Biết điện áp cực đại hai đầu mạch 150 V, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 90V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 60V B 240V C 80V D 120V Câu 30: Tại thời điểm t = 0,5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch 4A, A cường độ hiệu dụng B cường độ cực đại C cường độ tức thời D cường độ trung bình Câu 31: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, có khả ? A Cho dòng xoay chiều qua cách dễ dàng B Cản trở dòng điện xoay chiều C Ngăn hồn tồn dòng điện xoay chiều D Cho dòng điện xoay chiều qua, đồng thời có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều Câu 32: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp A độ lệch pha uR u  /2 B pha uL nhanh pha i góc  /2 C pha uC nhanh pha i góc  /2 D pha uR nhanh pha i góc  /2 Câu 33: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu cuộn cảm B điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu điện trở C điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu cuộn cảm D điện áp hai điện trở pha với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 34: Câu sau nói dòng điện xoay chiều ? A Có thể dùng dòng điện xoay chiều điện, đúc điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn chu kì dòng điện C Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng thời gian D Cơng suất toả nhiệt tức thời đoạn mạch có giá trị cực đại cơng suất toả nhiệt trung bình nhân với Câu 35: Để tăng điện dung tụ điện phẳng có điện mơi khơng khí, ta cần A tăng tần số điện áp đặt vào hai tụ điện B tăng khoảng cách hai tụ điện C giảm điện áp hiệu dụng hai tụ điện D đưa điện môi vào lòng tụ điện Câu 36: Điện áp hai tụ điện có biểu thức u U cos(100t   / 3) (V) Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ lần thứ A 1/600s B 1/300s C 1/150s D 5/600s Câu 37: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm giống chỗ: A Đều biến thiên trễ pha  / so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU C Đều có giá trị hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng D Đều có giá trị hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng Câu 38: Một đèn có ghi 110V – 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào mạch điện xoay chiều có u 200 cos(100t ) (V) Để đèn sáng bình thường , R phải có giá trị A 1210  B 10/11  C 121  D 99  Câu 39: Điện áp u 200 cos(100t ) (V) đặt vào hai đầu cuộn cảm tạo dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A Cảm kháng có giá trị A 100  B 200  C 100  D 200  Câu 40: Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện tụ điện mạch phụ thuộc vào A điện dung C tụ điện B điện dung C điện áp hiệu dụng hai tụ C điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ D điện dung C tần số góc dòng điện Câu 41: Để làm tăng cảm kháng cuộn dây cảm có lõi khơng khí, ta thực cách: A tăng tần số góc điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm B tăng chu kì điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm C tăng cường độ dòng điện qua cuộn cảm D tăng biên độ điện áp đặt hai đầu cuộn cảm 212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 12121212121212121212121212121212121y hời gian? A Giá trị tức thời B Biên độ C Tần số góc D Pha ban đầu Câu 43: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha EMBED Equation.3   so với cường độ dòng điện Phát biểu sau với đoạn mạch ? A Tần số dòng điện đoạn mạch nhỏ giá trị cần để xảy cộng hưởng B Tổng trở mạch mạch C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch D Điện áp hai đầupha EMBE với đtụ điện Câu 44: Mắc vào đèn neon nguồn điện xoay =  con.3  t - EMBED Equation.3  )(V) Đèn sáng điện áp đặt vào đèn thoon.3     110 E(V) Tỉ sốvà tắt chu kì dòng điện A EMBED Equation.3   B EMBED Equation.3 n.3   D EMBED Equation.3   CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 45: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, điện áp EMBED EqBiết điện tắt hai lần Khoảng thời gian lần đèn tắt ion.3   B EMBED Equation.3   C EMBED Equation.3   D EMBED Equation.3   Câu 46: Cho dòng I0sin EMA) chạy q lượng chủa dây theo chiều nửa chu kì A EMBED Equation.3   B EMBED Equation 1D 2B 3B 4A 5B 6C 7B 8A 9B 10C 11 C 12D 13D 14B 15C 16B 17A 18A 19B 20D 21 C 22C 23B 24D 25C 26C 27B 28B 29D 30C 31D 32B 33C 34B 35D 36B 37B 38D 39A 40D 41A 42 A 43C 44A 45C 46A CẤU TRÚC TÀI LIỆU KHI MUA SẼ CÓ TẤT CẢ: CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN CHỦ ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH KIẾN THỨC VÍ DỤ MINH HỌA BÀI TOÁN 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH BÀI TOÁN 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ MOMEN ĐỘNG LƯỢNG- ĐINH LUÂT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ ĐỘNG NĂNG - ĐL BT ĐN VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHU DE ON TAP - KIEM TRA DE KIEM TRA DE KIEM TRA DE KIEM TRA CHUYÊN ĐỀ 2: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP DẠNG 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG, THƯỜNG GẶP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA DẠNG 3: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X DẠNG 4: XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC ( S, Smax, Smin) DẠNG 5: BÀI TOÁN THỜI GIAN TRONG DĐ ĐH DẠNG 6: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN VẬT QUA LI ĐỘ X TRONG THỜI GIAN t III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO I: KIẾN THỨC II: CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TỐN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 2.: LIÊN QUAN ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG CON LẮC LỊ XO BÀI TỐN 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LỊ XO BÀI TỐN 4: TÌM ĐỘ BIẾN DẠNG, CHIỀU DÀI (MAX, MIN) BÀI TỐN 5: LỰC TRONG CON LẮC LỊ XO BÀI TỐN 6: CẮT, GHÉP LÒ XO NỐI TIẾP – SONG SONG - XUNG ĐỐI BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LỊ XO KHI m THAY ĐỔI BÀI TOÁN 8: VA CHẠM BÀI TOÁN 9: HỆ VẬT CÓ MA SÁT GẮN VÀO NHAU CÙNG DAO ĐỘNG III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP BÀI TỐN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP VỀ CON LẮC ĐƠN BÀI TOÁN : CẮT, GHÉP CHIỀU DÀI CON LẮC ĐƠN BÀI TOÁN 3: CON LẮC ĐƠN BỊ VƯỚNG ĐINH, KẸP CHẶT BÀI TOÁN 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN BÀI TỐN VA CHẠM TRONG CON LẮC ĐƠN BÀI TOÁN : SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỘ CAO h, ĐỘ SÂU d BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI TĂNG GIẢM NHIỆT ĐỘ BÀI TOÁN 8: CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC BÀI TOÁN 9: CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRÙNG PHÙNG BÀI TOÁN 10: CON LẮC ĐƠN ĐANG DAO ĐỘNG ĐỨT DÂY BÀI TOÁN 11 : CON LẮC VẬT LÝ DĐĐH III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA TỔNG HỢP DAO ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CÁC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CỘNG HƯỞNG CƠ I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP Bài toán 1: Độ giảm biên độ dao động tắt dần chậm Bài toán 2: Độ giảm dao động tắt dần BÀI TOÁN 3: Số dao động vật thực được, số lần vật qua vị trí cân thời gian dao động BÀI TỐN 4: Tìm tốc độ cực đại vật đạt trình dao động Dạng 5: Quãng đường vật dao động tắt dần BÀI TOÁN 6: CỘNG HƯỞNG CƠ CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP - DAO ĐỘNG CƠ HỌC ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM DE KIEM TRA 20 CAU - DAP AN DE KIEM TRA 45' CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: Tìm đại lượng đặc trưng sóng BÀI TỐN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SĨNG III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SĨNG CƠ BÀI TỐN 1: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SĨNG BÀI TỐN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SĨNG BÀI TỐN 3: TÌM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA NGUỒN BÀI TỐN 4: TÌM SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRỊN, ĐƯỜNG ELIP BÀI TỐN 5: SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD TẠO VỚI NGUỒN MỘT HÌNH VNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT BÀI TỐN 6: ĐIỂM M CĨ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SĨNG - SĨNG DỪNG TĨM TẮT CƠNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ 4: SĨNG ÂM HIỆU ỨNG DOPPLER I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SĨNG ÂM BÀI TOÁN BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ƠN TẬP - SĨNG CƠ HỌC DE + DAP AN CHI TIET ƠN TẬP TỔNG HỢP - SĨNG CƠ HỌC CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU BÀI TOÁN ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ BÀI TOÁN 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP BÀI TỐN 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ BÀI TỐN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG ĐIỆN - VIẾT BIỂU THỨC u,i I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG BÀI TOÁN : VIẾT BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: MẠCH CÓ R, L, C, w, f THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TỐN 1: ĐOẠN MẠCH R,L,C CĨ R THAY ĐỔI BÀI TOÁN 2: BIỆN LUẬN L THAY ĐỔI BÀI TOÁN 3: BIỆN LUẬN KHI C THAY ĐỔI BÀI TOÁN 4: W, f THAY ĐỔI CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ - BÀI TOÁN HỘP ĐEN BÀI TOÁN : LIÊN QUAN ĐỘ LỆCH PHA BÀI TOÁN 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ BÀI TOÁN 3: HỘP ĐEN BÍ ẨN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ MÁY ĐIỆN - MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN : CÁC LOẠI MÁY, ĐỘNG CƠ ĐIỆN BÀI TOÁN : MÁY BIẾN ÁP BÀI TỐN : HAO PHÍ – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 7: ƠN TẬP - DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM CHUYÊN ĐỀ 5: MẠCH DAO ĐỘNG – SÓNG ĐIỆN TỪ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TỐN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 2: VIẾT BIỂU THỨC q, u, i BÀI TOÁN 3: LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - MẠCH DAO ĐỘNG TẮT DẦN – BÙ NĂNG LƯỢNG III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - SĨNG ĐIỆN TỪ- TRUYỀN THƠNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TỐN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG BÀI TOÁN : TỤ XOAY ĐIỆN DUNG THAY ĐỔI – GHÉP TỤ - GHÉP CUỘN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: ƠN TẬP - SĨNG ĐIỆN TỪ CHUN ĐỀ 6: SĨNG ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TỐN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP BÀI TỐN 2: TÌM GĨC HỢP BỞI TIA LÓ, KHOẢNG CÁCH GIỮA VẠCH, ĐỘ RỘNG DẢI QUANG PHỔ BÀI TỐN 3: SỰ THAY ĐƠI ĐỘ TỤ, TIÊU CỰ THẤU KÍNH, CHIẾT SUẤT MƠI TRƯỜNG VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC KHÁC NHAU BÀI TOÁN 4: QUANG PHỔ CHO BỞI LƯỠNG CHẤT PHẲNG - HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP GIAO THOA SĨNG BÀI TỐN : THỰC HIỆN GIAO THOA TRONG MƠI TRƯỜNG CHIẾT SUẤT n BÀI TOÁN 3: GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐA SẮC, VỊ TRÍ CỰC ĐẠI TRÙNG NHAU BÀI TỐN 4: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN GIAO THOA KHI ĐẶT BẢN MỎNG BÀI TOÁN 5: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN KHI DI CHUYỂN NGUỒN SÁNG BÀI TOÁN 6: GIAO THOA VỚI LƯỠNG LĂNG KÍNH GHÉP SÁT FRESNEL BÀI TỐN 7: GIAO THOA VỚI LƯỠNG THẤU KÍNH BI-Ê BÀI TỐN 8: GIAO THOA LƯỠNG GƯƠNG PHẲNG FRESNEL III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: ƠN TẬP - SĨNG ÁNH SÁNG CHUN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN I KIẾN THỨC CHUNG: TĨM TẮT CƠNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: TÌM CƠNG THỐT, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN ... NĂNG ĐI XA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 7: ƠN TẬP - DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG... ĐIỆN NĂNG ĐI XA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 7: ƠN TẬP - DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM CHUYÊN ĐỀ 5: MẠCH DAO ĐỘNG – SÓNG ĐIỆN TỪ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG... TỤ - GHÉP CUỘN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP - SÓNG ĐIỆN TỪ CHUYÊN ĐỀ 6: SÓNG ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 CHỦ đề LUYỆN THI THPTQG , 41 CHỦ đề LUYỆN THI THPTQG , II. CÁC DẠNG BÀI TẬP:, BÀI TOÁN 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ, ZC = = 125 ; C = = 21,2.10-6 F; Z = = 125 ;

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn