Các chuyên đề Hóa 9

11 52 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 18:38

CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA KIM LOẠI oxit MUỐI + H2 + O2 + Axit t 3Fe + 2O2 �� � Fe3O4 t 2Fe + 3Cl2 �� � 2FeCl3 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu 0 KIM LOẠI + DD Muối + Phi kim MUỐI MUỐI + KL PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP a Nhiệt luyện kim * Đối với kim loại trung bình yếu :Khử oxit kim loại H2,C,CO, Al … tC Ví dụ: CuO + H2 ��� � Cu + H2O  * Đối với kim loại mạnh: điện phân nóng chảy muối clorua đpnc Ví dụ: 2NaCl ���� 2Na + Cl2  b Thuỷ luyện kim: điều chế kim loại không tan nước * Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu khỏi dd muối Ví dụ: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  * Điện phân dd muối kim loại trung bình yếu: đpdd Ví dụ: FeCl2 ��� � Fe + Cl2  c Điện phân oxit kim loại mạnh : đpnc Ví dụ: 2Al2O3 ��� � 4Al + 3O2  d Nhiệt phân muối kim loại yếu Cu: tC Ví dụ: 2AgNO3 ��� � 2Ag + O2  + 2NO2  0 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng) Ý nghĩa: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O2: nhiệt độ thường ứng K Ba Ca Na Mg Tác dụng với nước K Ba Ca Na Mg Ở nhiệt độ cao Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Không tác dụng với nước nhiệt độ thường Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với axit thông thường giải phóng Hidro K Ba Ca Na Mg Khó phản Khơng tác dụng Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử oxit khử oxit kim loại nhiệt độ cao Chú ý: - Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm giải phóng khí Hidro - Trừ Au Pt, kim loại khác tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc khơng giải phóng Hidro SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHƠM VÀ SẮT * Giống: - Đều có tính chất chung kim loại - Đều không tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc nguội * Khác: Tính chất Tính chất vật lý Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56) - Kim loại màu trắng, có ánh kim, - Kim loại màu trắng xám, có ánh nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt kim, dẫn điện nhiệt Nhôm 0 - t nc = 660 C - t0nc = 15390C - Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo t Tác dụng với 2Al + 3Cl2 �� � 2AlCl3 t phi kim 2Al + 3S �� � Al2S3 Tác dụng với 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 axit Tác dụng với 2Al + 3FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe dd muối Tác dụng với 2Al + 2NaOH + H2O dd Kiềm  2NaAlO2 + 3H2 Hợp chất - Al2O3 có tính lưỡng tính Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O Al2O3+ 2NaOH2NaAlO2 + H2O - Al(OH)3 kết tủa dạng keo, hợp chất lưỡng tính 0 Kết luận - Nhơm kim loại lưỡng tính, tác dụng với dd Axit dd Kiềm Trong phản ứng hoá học, Nhơm thể hố trị III - Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn t 2Fe + 3Cl2 �� � 2FeCl3 t Fe + S �� � FeS Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 0 Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag Không phản ứng - FeO, Fe2O3 Fe3O4 oxit bazơ - Fe(OH)2 màu trắng xanh - Fe(OH)3 màu nâu đỏ - Sắt thể hoá trị: II, III + Tác dụng với axit thông thường, với phi kim yếu, với dd muối: II + Tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, với phi kim mạnh: III GANG – THÉP Đ/N Sản xuất Gang - Gang hợp kim Sắt với Cacbon số nguyên tố khác Mn, Si, S… (%C=25%) t C + O2 �� � CO2 t CO2 + C �� � 2CO t 3CO + Fe2O3 �� � 2Fe + 3CO2 t 4CO + Fe3O4 �� � 3Fe + 4CO2 t CaO + SiO2 �� � CaSiO3 Cứng, giòn 0 0 Thép - Thép hợp kim Sắt với Cacbon số nguyên tố khác (%C
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chuyên đề Hóa 9, Các chuyên đề Hóa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn