ĐÁNH GIÁ kết QUẢ lâu dài PHẪU THUẬT đặt THỂ THỦY TINH NHÂN tạo điều TRỊ đục THỂ THỦY TINH DO CHẤN THƯƠNG tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG

122 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:25

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM VN HIU ĐáNH GIá KếT QUả LÂU DàI PHẫU THUậT ĐặT THể THủY TINH NH ÂN TạO ĐIềU TRị ĐụC THể THủY TINH DO CHấN THƯƠNG TạI BệNH VIệN MắT TRUNG ƯƠNG LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI PHM VN HIU ĐáNH GIá KếT QUả LÂU DàI PHẫU THUậT ĐặT THể THủY TINH NH ÂN TạO ĐIềU TRị ĐụC THể THủY TINH DO CHấN THƯƠNG TạI BệNH VIệN MắT TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Nhãn khoa Mã số: CK 62 72 56 01 LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Như Hơn HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Ban giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Đào tạo Sau đại học Bộ môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, Sở Y Tế Hà Nội, Bệnh Viện Đa khoa Bắc Thăng Long quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Đỗ Như Hơn Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, người thày tận tình hướng dẫn, dạy dỗ dìu dắt tơi bước trưởng thành học tập nghiên cứu sống Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn: Các thầy, cô Hội đồng bảo vệ luận văn: PGS.TS Phạm Trọng Văn, PGS.TS Trần An, PGS.TS Hoàng Thị Phúc, PGS.TS Phạm Thị Khánh Vân, PGS.TS Lê Thị Kim Xuân, PGS.TS Vũ Thị Thái , TS Vũ Anh Tuấn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tơi nhiều ý kiến q báu q trình hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng kế hoạch tổng hợp, Tập thể Khoa Chấn thương, Khoa chẩn đốn hình ảnh, Thư viện Bệnh viện Mắt Trung ương, anh chị đồng nghiệp trước bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối tơi xin dành tất tình u thương lòng biết ơn sâu nặng tới Vợ hai Con yêu dấu Người thân gia đình, ln bên tơi động viên khích lệ tơi suốt q trình học tập cơng tác Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Phạm Văn Hiệu LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Văn Hiệu, học viên chuyên khoa khóa 28 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn GS.TS Đỗ Như Hơn Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Văn Hiệu CHỮ VIẾT TẮT Chấn thương xuyên : CTX Chấn thương : CT Chấn thương đụng dập : CTĐD Thể thủy tinh : TTT Thể thủy tinh nhân tạo : TTTNT Cố định củng mạc : CĐCM Phương pháp : PP Ra viện : Rviện Khám lại : Klại Ngoài bao : Ngbao Sáng tối dương tính : ST+ Rách bao : r.b Tiền phòng : TP Mống mắt : MM MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐỤC TTT CHẤN THƯƠNG 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Phân loại đục TTT chấn thương 1.1.3 Điều trị 1.1.4 Các kỹ thuật đặt TTT 1.2 KẾT QUẢ LÂU DÀI PHẪU THUẬT ĐẶT TTTNT TRÊN MẮT CHẤN THƯƠNG .11 1.3 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA PHẪU THUẬT .18 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 25 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 25 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang .25 2.2.2 Kích thước mẫu: Tính theo cơng thức 25 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 25 2.2.4 Cách thức nghiên cứu 26 2.2.5 Phương pháp đánh giá kết .29 2.2.6 Phương pháp xử lý số liệu .31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 32 Loại CT 32 Phương pháp đặt 32 Tổng số 32 Trong bao .32 Trước bao 32 CĐCM .32 CTX 32 Thì 32 27 32 32 32 29 32 Thì 32 32 11 32 13 32 24 32 CTĐD .32 Thì 32 29 32 32 32 30 32 Thì 32 32 32 13 32 17 32 Tổng số 32 56 32 17 32 27 32 100 32 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới 32 3.1.2 Nguyên nhân, hoàn cảnh gây chấn thương 34 3.1.3 Thời gian đến viện sau chấn thương .34 3.1.4 Hình thái đục thủy tinh thể loại chấn thương 35 3.1.5 Tình trạng thị lực lúc vào 36 3.1.6 Tình trạng nhãn áp lúc vào 37 3.1.7 Các tổn thương kèm lúc vào viện 38 3.2 KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA PHẪU THUẬT 41 3.2.1 Kết lâu dài chức 41 3.2.2 Kết lâu dài giải phẫu .45 3.2.3 Một số biến chứng khác mắt chấn thương nghiên cứu 50 3.3 MỐI LIÊN QUAN CỦA KẾT QUẢ LÂU DÀI 51 3.3.1 Mối liên quan kết lâu dài thị lực với yếu tố nghiên cứu .51 3.3.2 Mối liên quan vị trí TTTNT nghiên cứu 57 Tỷ lệ lệch nhóm CTX CTĐD theo thứ tự 17%, 14,9%; nghiêng nhỏ chiếm 1,9%, 2,1%; tiền phòng kẹt mống mắt 1,9% 4,2% Các tỷ lệ nghiêng, lệch, tiền phòng khác biệt khơng có ý nghĩa theo loại chấn thương p > 0,05 .57 3.3.3 Mối liên quan tình trạng bao nghiên cứu 60 Chương BÀN LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU .61 4.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi giới 61 4.1.2 Nguyên nhân, hoàn cảnh gây chấn thương 61 4.1.3 Thời gian đến viện sau chấn thương .62 4.1.4 Hình thái đục thể thủy tinh loại chấn thương 62 Trong hình thái đục thể thủy tinh chấn thương hình thái đục thể thủy tinh trắng CTX 15%, CTĐD 27,6%, chung 22,3%, kết tương đương với Lê Thị Đông Phương (2001) , (21,22%), Krishnamachary(1997) (27,74%), thấp so với Karim (1998) (44%) .63 Đối với hình thái rách bao trước bệnh nhân đến sớm tỷ lệ gặp chấn thương xuyên cao chấn thương đụng dập Kết của 34% (CTX), 8,5% (CTĐD) tương đương với Lê Thị Đông Phương (2001) (40% CTX) 6,8% (CTĐD) 63 Trong hình thái đục bao tỷ lệ gặp 41,5% (CTX), 12,8% (CTĐD), Lê Thị Đông Phương (2001) là: 21,6% (CTX), 0% (CTĐD); Vajapayee R B (1994) 33,33% (CTX), CTĐD khơng có; Ngơ Văn Thắng (2011) 33,3% (3/9) (CTĐD) Trong số trường hợp phát rách bao sau thường siêu âm phẫu thuật, Ngô Văn Thắng phát siêu âm, Lê Thị Đông Phương phát phẫu thuật Còn nghiên cứu chúng tơi thấy siêu âm phẫu thuật 63 Hình thái đục trương gặp 14,6% loại chấn thương hình thái hay kèm theo biến chứng tăng nhãn áp (chúng gặp trường hợp) tỷ lệ tương đương với Krishanamachary (1997) : 11,68% .64 Họ tên: Đào Danh H; 25 T MT: Lệch IOL vòng căng bao diện đồng tử (IOL đặt bao) Họ tên: Lê Văn Th; 35T MT: IOL 2, tiền phòng Họ tên: Nguyễn Xuân H T MP: Kẹt IOL MM Họ tên: Hoàng Thị H; 60T MT: IOL 2, trước bao, lêch Họ tên: Nguyễn Xuân H; T MP: IOL kẹt MM Họ tên: Trần Thị Ph;52 T MT: Cố định củng mạc IOL củng mạc, IOL lệch nhiều Họ tên: Nguyễn Tuấn V; 21T MP: IOL TP, tân mạch MM, Đặt bao Họ tên: Lê Văn Th; 40 T MT: Cố định củng mạc IOL; lệch dính MM sau Gm Họ tên: Nguyễn Tuấn V ; 21T MP: tổ chức hóa dịch kính bong võng mạc Họ tên: Hồng Thị H; 60 T MT: Tổn hại võng mạc sau lấy dị vật, laser VM Họ tên: Nguyễn Thị Hồng H; 30 T MP: Tổn hại võng mạc sau lấy dị vật VM Họ tên: Nguyễn Thị Hồng H; 30 T MP: Tổn hại võng mạc sau lấy dị vật, laser VM TÀI LIỆU THAM KHẢO Agarwal A., Kumar D A., Nair V., (2010), Cataract surgery in the setting of trauma Curr Opin Ophthalmol, 21 (1), 65-70 Nguyễn Thị Đợi (1995), "Nhận xét kết vi phẫu xử lý vết thương xuyên nhãn cầu", Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II, Trần Thị Phương Thu V A Lê (1998), Xử lý đục TTT chấn thương đặt IOL, Nội san nhãn khoa 1, 20-23 Pandey S K., Ram J., Werner L et al (1999), Visual results and postoperative complications of capsular bag and ciliary sulcus fixation of posterior chamber intraocular lenses in children with traumatic cataracts, J Cataract Refract Surg, 25 (12), 1576-1584 Shah M.A., Shah S.M., Shah S et al (2011), Comparative study of final visual outcome between open-and closed-globe injuries following surgical treatment of traumatic cataract, Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 249 (12), 1775-1781 Moisseiev J., Segev F., Harizman N et al (2001), Primary cataract extraction and intraocular lens implantation in penetrating ocular trauma, Ophthalmology, 108 (6), 1099-1103 Chuang, Lan-Hsin, Lai et al (2005), Secondary intraocular lens implantation of traumatic cataract in open-globe injury, Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie, 40 (4), 454-459 Brar Gagandeep S., Ram J., Pandav S.S et al (2001), Postoperative complications and visual results in uniocular pediatric traumatic cataract, Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging Retina, 32 (3), 233 Lê Thị Đơng Phương (2001), "Góp phần nghiên cứu đặt thể thủy tinh nhân tạo mắt đục thể thủy tinh chấn thương", Luận án tiến sỹ y học Trường Đại học Y Hà Nội 10 Ngô Văn Thắng (2011), "Nghiên cứu phẫu thuật cắt thể thủy tinh dịch kính đục chấn thương phối hợp đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng", Luận án tiến sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội 11 Artin B., Turit P (1996), Surgery of the traumatic cataract, 10 356-465 12 Krishnamachary, Murali Rathi, Varsha Gupta et al (1997), Management of traumatic cataract in children, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 23, 681-687 13 Karim A., Laghmari A., Benharbit M et al (1998), Therapeutic and prognostic problems of traumatic cataracts, Apropos of 45 cases, J Fr Ophtalmol, 21 (2), 112-117 14 Shah M A., Shah S M., Appleware A H et al (2012), Visual outcome of traumatic cataract in pediatric age group, Eur J Ophthalmol, 22 (6), 956-963 15 Bekibele C O., Fasina O (2008), Visual outcome of traumatic cataract surgery in Ibadan, Nigeria, Niger J Clin Pract, 11 (4), 372-375 16 Vajpayee R B., Angra S K., Honavar S G et al (1994), Pre-existing posterior capsule breaks from perforating ocular injuries, J Cataract Refract Surg, 20 (3), 291-294 17 Blum M., Tetz M R., Greiner C et al (1996), Treatment of traumatic cataracts, J Cataract Refract Surg, 22 (3), 342-346 18 Jones W L (1991), Traumatic injury to the lens, Optom Clin, (2), 125-142 19 Ajamian P C (1993), Traumatic cataract, Optom Clin, (2), 49-56 20 Phan Đức Khâm (1997), Di lệch TTTdo chấn thương, Bài giảng tập huấn toàn quân, 10-14 21 Chang J H., L J H (1991), Long-term results of implantation of posterior chamber intraocular lens by suture fixation, Korean J Ophthalmol, (1), 42-46 22 Pollet B., Dralands L., Foets B (1995), Management of psoteriorly dislocated crystalline lenses or lens fragments, Bull Soc Belge Ophtalmol, 257, 33-38 23 Trần An (1998), "Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sa TTT", Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 24 Norman S., Jaffe M.S., Jaffe G.F (1997), Cataract Surgery And Its Complications, 6th Edition, 25 Hoàng Văn Thuần (1995), "Kết điều trị đục TTT chấn thương phương pháp rửa hút", Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội 26 Rosenfeld S I., Johns K J (2004), Basic and Clinical Science Course Section 11: Lens and Cataract, San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 176 27 Lê Thị Kim Xuân Tôn Thị Kim Thanh (1998), Kết bước đầu phẫu thuật lấy thủy tinh thể đặt thủy tinh thể nhân tạo trẻ em, Nội san nhãn khoa, 16-19 28 Hill J C., (1992), Transsclerally-fixated posterior chamber intraocular implants without capsular support in penetrating keratoplasty, Ophthalmic surgery, 23 (5), 320-324 29 Stephen S L (1994), Specical focus course outline, American Journal of Ophthalmology, 12, 173-190 30 Rupert M., Christian S., Juchem M et al (1989), Evaluation of the first 60 cases of poly HEMA posterior chamber lens implanted in the sulcus, Journal of Cataract and Refractive Surgery, 15, 11-12 31 Drew R C (1984), Advanced techniques in ocular surgery, Chapter 16: Extracapsula surgery with lens implantation, W.B Saunders company 32 Turut P (1988), Cataracte traumatique et implantation, J Fr Ophtalmol, 11 (5), 425-433 33 Anwar M., Bleik J H., von Noorden G K et al (1994), Posterior chamber lens implantation for primary repair of corneal lacerations and traumatic cataracts in children, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 31 (3), 157-161 34 Qi Y Z., Zhu Y1., Wan MG1., Du SS1., Yue ZZ1 (2016), Prognostic Factors for Visual Outcome in Traumatic Cataract Patients, Journal of Ophthalmology, volume 2016 (6):1-6 35 Kumar S., Panda A., Badhu B.P et al (2008), Safety of primary intraocular lens insertion in unilateral childhood traumatic cataract, JNMA J Nepal Med Assoc, 47 (172), 179-185 36 Ram J., Verma N et al (2012), Effect of penetrating and blunt ocular trauma on the outcome of traumatic cataract in children in northern India, The journal of trauma and acute care surgery, 73 (3), 726-730 37 Sen H N., Sarikkola Anna-Ulrika, Uusitalo R.J et al (2004), Quality of vision after AMO Array multifocal intraocular lens implantation, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 30 (12), 2483-2493 38 Nguyễn Đức Anh (2002), Khúc xạ kính tiếp xúc, Hội nhãn khoa Mĩ, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 39 Shammas J H (2004), Intraocular lens power calculation, Slack incorporated, 6900 Grove road Thorofare NJ 08086 USA 40 Đỗ Như Hơn, Ngô Văn Thắng cộng (2008), Đánh giá tình trạng khúc xạ cầu sau phẫu thuật cắt thể thủy tinh- dịch kính đục chấn thương phối hợp đặt thể thủy tinh nhân tạo, Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam, 11, 37-42 41 Phạm Thị Thanh Thủy (2010), "Đánh giá kết lâu dàiđặt thể thủy tinh nhân tạo cố định củng mạc trẻ em", Luận văn thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội 42 Shah S S MA., Patel KD., Shah AH., Pandya JS (2011), Mophology of traumatic cataract: does it play a role in final visual outcome? BMJ Open, vol 1, no, 43 Madhusudhan P A L (2014), Open globe injury in hospital universiti sains Malaysia -A 10- year review, int J Ophthalmol, 7(3): 486-490 44 Serna-Ojeda J C., Lopez-Salas M et al (2015), Management of traumatic cataract in adults at a reference center in Mexico City, International Ophthalmology, vol 35, no 4, pp 451–458 45 Memon M N., Narsani A K , and Nizamani N B (2012), Visual outcome of unilateral traumatic cataract, Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, vol 22, no 8, pp 497–500 46 Federov S N (1985), Follow-up of 439 Federov Mark I lenses implanted after ICCE, with rationale for change and comparative results at one year, Trans Ophthalmol Soc U K 1985;104 (Pt 5):536-8 47 Vũ Anh Tuấn (1996), "Hình thái lâm sàng định đục thể thủy tinh vêt thương xuyên nhãn cầu", Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 48 EI-Sebaity S W DM., Soliman AM., Fathalla AM (2011), Pediatric eye injuries in upper Egpt, Clin Ophthalmol, 5, 1417-1423 49 Nguyễn Kiên Trung (2003), "Góp phần nghiên cứu biến chứng cách xử lý phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng mắt chấn thương", Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 50 Nguyễn Thị Thu Yên ((2004), "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt dịch kính điều trị vết thương xuyên nhãn cầu", Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, 51 Bowman R J C (1998), Primary intracular lens implantation for penetrating lens trauma in Africa, Ophthalmology, 105(9), pp 1700 1774 52 Mimura A S T (2004), Refractive change aftrer transsclerral fixtion of posterior chamber intraocular lenses in the absence of capsular support, Acta ophthalmologica scadinavica, 82(5) pp 544 - 546, 53 Zwaan M P B J., Awad A (1998), Pediatric intraocular lens implantation, Ophthalmology, 105, pp 112- 119 54 Nguyễn Thị Đợi (1998), Kết lâu dài vế đặt thủy tinh nhân tạo mắt chấn thương trẻ em, nội san số 1, tr 24-27 55 Kim K H., Kim H M., Song J S (2008), Correlation between ciliary sulcus diameter measured by 35 MHz ultrasound biomicroscopy and other ocular measurements, J Cataract Refract Surg 34(4), pp 632-7 56 Gupta G A AK., Gurha N (1992), traumatic cataract surgery with intraocular lens implantation in children, J Pediatr ophtalmol strabismus 1992, 18(20): 174-179, 57 Smith R SG (1988), Intraocular lens; complications and their management, SLCK Incorporated 1988 Printed in the united states of america., 58 Ascaso H V., Huera F J V., Grzybowski A (2015), Epidemiology, Etiology, and Prevention of Late IOL-Capsular Bag Complex Dislocation: Review of the Literature, J O phthalmol, volume 2015(5):1-7 59 Matsumoto Y K M1., Uematsu M., Fujikawa A., Tsuiki E., Kumagami T, Suzuma K., Kitaoka T (2012), Spontaneous dislocation of in-the-bag intraocular lens primarily in cases with prior vitrectomy, European Journal of Ophthalmology, 22(3).pp363-367 60 Steeples J N (2015), Late in-the-bag intraocular lens dislocation in patients with uveitis, British Journal of Ophthalmolog, volume 99(9): p1206 PHIẾU THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐẶT TTTNT DO CHẤN THƯƠNG I HÀNH CHÍNH: Số BA: Họ tên: Tuổi: Nam Nữ Địa chỉ: Xóm (số nhà): thôn (phố): xã (phường): huyện (quận): tỉnh (TP): Điện thoại: NR Di động: Vào viện: ngày tháng năm Ra viện: ngày tháng năm II BỆNH SỬ - TIỀN SỬ: 1- Lý vào viện: MP: MT: 2- Hoàn cảnh xảy chấn thương: Sinh hoạt Hỏa khí Giao thơng Lao động 3- Thời gian đến viện sau bị chấn thương: ngày tuần tháng năm 4- Loại chấn thương: CTX 5- Đã điều trị CTĐD DỊ VẬT tại: Chưa điều trị 6- Xét nghiêm: Thị lực: MP khơng kính: Có kính: MT khơng kính: Có kính: 7- Nhãn áp MP: mmHg MT III SIÊU ÂM: Trục nhãn cầu Các hình ảnh khác IV CÁC XN KHÁC: Khúc xạ giác mạc V TỔN THƯƠNG TTT: Bao Nhân Rách vỡ bao trước Cortex Rách vỡ bao sau Vỡ lẫn dịch kính Lệch TTT: Tiền phòng Đục dạng sữa Hậu phòng Đục khu trú Đục vơi hóa tiêu Đục có biến chứng: nhiễm trùng: VMBĐ; VNN; Vấn đề khác TNA VI TỔN THƯƠNG KHÁC: Có - - Củng mạc Vùng rìa Giác mạc: ( sẹo - rách): Tự liền - - - Kích thước: Đồng tử: Đk P xạ Dãn Mống mắt: Đã khâu Thủng Trung tâm 1mm, 1-3mm, 3-5mm, mm Méo Tròn Rách Thủng Đứt Kẹt Tiền phòng Nơng - khơng Sâu Khơng Có máu Dị vật Dịch kính Võng mạc - Đều Mủ chất TTT dịch kính XH Bong VM VII CHỈ ĐỊNH PT Cơng suất TTTNT: Dự kiến PT - Diop Tiên lượng Phẫu thuật Phương pháp PT: Phaco ; NB ; Cắt DK T3 Dị vật 5-7mm Ngày PT Cấp cứu Mổ phiên lần lần Đặt TTTNT: Thì Thời gian từ XTCC đến ptT3 đặt TTTNT Ngày; Thì tuần; tháng; năm Thời gian từ XTCC đến pt lấy T3 Ngày; tuần; tháng; năm Từ lấy T3 đến đặt TTTNT Ngày; Trong bao - tuần; Trước bao trước CĐCM mũi rời chữ X Khó khăn mổ: Biến chứng mổ: XHDK - năm; Cách khâu: vắt - tháng; Rách vỡ bao Ra dịch kính XHTP Tổn thương MM Sót chất nhân Khác Mổ phiên lần: Ngày mổ PTV PP mổ: Rửa hút TTT Cắt TTT-DK Ngoài bao Phaco Đặt TTTNT Trong bao trước bao CĐCM Cách khâu vắt Đtrị nội Khác mũi rời chữ X Không đặt VIII KHÁM LẠI LÚC N/C Ngày khám: ngày tháng XÉT NGHIỆM - CHỨC NĂNG 1.1 Thị lực MP: khơng kính MT: 1.2 Nhãn áp 1.3 Khúc xạ khơng kính năm / có kính / / có kính / MP mmHg MT mmHg MP MT 1.4 Siêu âm 1.5.1 Mắt phải VM: Khơng bong Bong vị trí: DK: TC hóa TT, Đục Khơng TT Trong 1.5.2 Mắt trái VM: Bong: vị trí: TT, khơng TT Khơng bong DK: TC hóa Trong Đục KHÁM TRÊN SHV 2.1 Giác mạc: Viêm khía Trong Sẹo(vị trí): TT Loạn dưỡng khơng TT 2.2 Vết mổ: Rò 2.3 Đồng tử: Kẹt KT: Méo mm Dãn Dính Pxạ Sâu Máu Xuất tiết 2.4 Tiền phòng: Nơng Khác 2.5 Sót chất nhân: Có Khơng 2.6 TTTNT: (trên SHV) Cân Lệch: Ít Nhiều Kẹt 2.7 Bao sau: Ra TP Trong Đục : TT ngoại vi Độ độ độ Đã laser 2.8 Biến chứng TTTNT 2.9 Khác toàn độ Chưa Nghiêng ... TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI PHM VN HIU ĐáNH GIá KếT QUả LÂU DàI PHẫU THUậT ĐặT THể THủY TINH NH ÂN TạO ĐIềU TRị ĐụC THể THủY TINH DO CHấN THƯƠNG TạI BệNH VIệN MắT TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Nhãn khoa Mã... 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đục thể thủy tinh sau chấn thương tổn thương thường gặp chấn thương mắt, tỷ lệ theo báo cáo từ 27% - 65% tổng số mắt chấn thương , , Do mắt chấn thương có nhiều tổn thương phối... tiêu: Đánh giá kết lâu dài phương pháp điều trị đục thủy tinh thể chấn thương đặt TTTNT Bệnh viện Mắt Trung ương từ năm 2010-2014 Nhận xét số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến kết điều trị Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ lâu dài PHẪU THUẬT đặt THỂ THỦY TINH NHÂN tạo điều TRỊ đục THỂ THỦY TINH DO CHẤN THƯƠNG tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ lâu dài PHẪU THUẬT đặt THỂ THỦY TINH NHÂN tạo điều TRỊ đục THỂ THỦY TINH DO CHẤN THƯƠNG tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG