Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lưu Đình Chất – Thanh Hóa lần 1

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN TRƯỜNG THPT LƯU ĐÌNH CHẤT TỔ TỐN – TIN NĂM HỌC 2018 – 2019 - Mơn: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 132 3x + Khẳng định sau đúng? 2x −1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = − 2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 2: Cho điểm A, B, C Khẳng định sau SAI             A AB + BC = B AC − AB = C AB − CA = D AC + CB = AC BC BC AB Câu 3: Nếu cấp số cộng (u n ) ) với cơng sai d có u = u10 = 10 thì: Câu 1: Cho hàm số y = A u1 = −8 d = -2 B u1 = d = -2 C u1 = d = Câu 4: Hình bát diện thuộc loại khối đa diện sau đây? A {5;3} B {4;3} C {3;3} Câu 5: Cho dãy số un = ( −1) n D u1 = −8 d = D {3; 4} Chọn khẳng định khẳng định sau đây? A Bị chặn B Dãy số tăng C Dãy số giảm Câu 6: Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A Hàm số y = a x với < a < hàm số đồng biến (-∞: +∞) B Hàm số y = a x với a > hàm số nghịch biến (-∞: +∞) C Đồ thị hàm số y = a x (0 < a ≠ 1) qua điểm (a ; 1) D Không bị chặn x 1 D Đồ thị hàm số y = a x y =   ( < a ≠ 1) đối xứng với qua trục tung a n   Câu 7: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển  x x +  , với x > , biết x   Cn − Cn = 44 A 238 B 165 C 485 D 525 Câu 8: Phát biểu sau đúng?  π  π   ;  ;π    2  A Hàm số y = tanx đồng biến khoảng  0; B Hàm số y = sinx nghịch biến (π ;2π ) C Hàm số y = tanx đồng biến (0; π ) D Hàm số y = cosx đồng biến [0; π ] Câu 9: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy cạnh bên a Khoảng cách từ AD đến mp(SBC) bao nhiêu? a 2a 3a A D C B a 3 Câu 10: Tìm tất giá trị m để phương trình x3 + 3x − m + = có nghiệm phân biệt m < C  A m = B < m < D m = m > Trang 1/4 - Mã đề thi 132 y Câu 11: Cho hàm số y = f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị hình bên Hàm số = y f ( x − x ) nghịch biến khoảng O   D  − ; +∞      C  − ; +∞    2x + đúng? Câu 12: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = x +1 A Hàm số nghịch biến  \ {−1} 1  A  ; +∞  2  3  B  −∞;  2  x B Hàm số đồng biến  \ {−1} C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) Câu 13: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + = B −x + 3y + = C 3x + y − = D 3x − y + 10 = Câu 14: Cho log = a log 12 A a + B 2a + C a + D 2a + Câu 15: Có cách xếp khác cho người ngồi vào bàn dài? A B 120 C 20 D 25 Câu 16: Cho hàm số y = cos2x Công thức sau đúng? A y’ = - sin2x B y’ = - 2sin2x C y’ = sin2x D y’ = 2sin2x x −1 Câu 17: Tính lim : x →1 x − −1 C B D A 2 u1 1,= u2 = Câu 18: Cho dãy số (un) thỏa mãn:  Số hạng tổng quát dãy số có un +1 − 2un + un −1 = (n ∈ N , n ≥ 2) an + bn + c dạng un = ( ∀n ∈ , n ≥ 3) Khi a + b + c bằng: A B 16 C D Câu 19: Tập xác định hàm số y = cotx là: π π π B x ≠ +k C x ≠ + kπ π + kπ Câu 20: Tìm điểm cực đại hàm số y = x − x − D xCĐ = A xCĐ = − B xCĐ = C xCĐ = ± Câu 21: Trong phát biểu sau, phát biểu khơng A Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy S chiều cao h V = S h B Khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c tích V = abc C Khối lập phương có cạnh a tích V = a D Thể tích khối chóp có diện tích đáy S chiều cao h V = S h Câu 22: Phát biểu sau sai? A Nếu f ′ ( x ) đổi dấu x qua điểm x0 f ( x ) liên tục x0 hàm số y = f ( x ) đạt cực trị A x ≠ kπ D x ≠ điểm x0 B Nếu f ′ ( x0 ) = f ′′ ( x0 ) < hàm số đạt cực đại x0 C Nếu f ′ ( x0 ) = f ′′ ( x0 ) > hàm số đạt cực tiểu x0 D Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị x0 x0 nghiệm đạo hàm Câu 23: Thể tích khối tứ diện có cạnh Trang 2/4 - Mã đề thi 132 B 2 Câu 24: Điều khẳng định sau đúng? A = tan α tan 180o − α A ( ) ( ) C = sin α sin 180o − α C D ( ) B = cos α cos 180o − α ( ) D cot α cot 180o − α = Câu 25: Hàm số y =x − x + có cực trị? B D A C Câu 26: Cho phương trình: sin x − cos x = , nghiệm pt là: π π π 3π A x = + kπ , k ∈ Ζ B x = + kπ , k ∈ Ζ C x = + k 2π , k ∈ Ζ D x = − + kπ , k ∈ Ζ Câu 27: Cho hàm số y = x2 – 2x + 2011 Phương trình y’ = có nghiệm là: A x = B x = C x = -1 D x = -2 ( n − 3) x + 2016n − 2017 nhận trục hoành làm tiệm cận ngang Câu 28: Biết đồ thị hàm số y = x+m+3 trục tung làm tiệm cận đứng Khi giá trị m + n là: D −3 A B C n Câu 29: Cho dãy số có cơng thức tổng qt un = số hạng thứ n+3 là? A un +3 = 23 B un +3 = 6n C un +3 = 6.2n D un +3 = 8.2n Câu 30: Nghiệm phương trình x − − x =1 + x − A x = - B vô nghiệm C đáp án khác D x = 4 Câu 31: Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y = x − x3 − 12 x + m có điểm cực trị B 27 C 26 D 16 A 44 Câu 32: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c Khẳng định sau A Nếu a//b c ⊥ a c ⊥ b B Nếu góc a c góc b c a//b C Nếu a b vng góc với c a//b D Nếu a b nằm mp (α) // c góc a c góc b c Câu 33: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với đáy, SA = a Một mặt phẳng qua A vng góc với SC cắt SB , SD , SC B′ , D′ , C ′ Thể tích khối chóp S AB′C ′D′ là: a3 2a 3 2a 2a 3 B V = C V = D V = 9 Câu 34: Nếu ba kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A tăng k2 lần B tăng k lần C tăng k3 lần D tăng 3k3 lần A V = Câu 35: Cho cos x = π , < α < Tính giá trị sin x : 2 C A = 3 Câu 36: Đa diện loại {5,3} có tên gọi đây? B A = A A = 2 A Tứ diện Câu 37: Cho hàm số y = B Lập phương C Hai mươi mặt D A = D Mười hai mặt x − ax − 3ax + Để hàm số đạt cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + 2ax2 + 9a a2 + = a thuộc khoảng ? a2 x2 + 2ax1 + 9a 7 5   A a ∈  −3; −  B a ∈  −5; −  C a ∈ ( −2; − 1) 2 2     D a ∈  − ; −    Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 38: Một hình chóp có điện tích đáy 12m2 thể tích khối chóp 72m3 Tính chiều cao h khối chóp D h = m A h = 18m B h = 28m C h = 6m Câu 39: Số nhỏ 1? ( ) 2 B C π A e D   3 = BCS = 90° Sin Câu 40: Cho hình chóp S ABC có AB = a , AC = a , SB > 2a  ABC= BAS π e e 11 Tính thể tích khối chóp S ABC 11 2a 3 a3 a3 a3 A B C D 9 Câu 41: Giả sử có bảy bơng hoa khác ba lọ hoa khác Hỏi có cách cắm ba hoa vào ba lọ cho (mỗi lọ cắm hoa)? A 210 B 21 C 35 D 30240 góc đường thẳng SB mặt phẳng ( SAC ) −1 1 Câu 42: Rút gọn biểu thức a   ( a > 0) ta được: a A a B a C a D a − Câu 43: Tìm giá trị lớn hàm số y = − x + x + đoạn [0; 2] 13 B A C - D = BC = a Biết Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ có đáy ABC tam giác vng, AB góc hai mặt phẳng ( ACC ′ ) ( AB′C ′ ) 60° Tính thể tích khối chóp B′ ACC ′A′ a3 a3 B Câu 45: Tính đạo hàm hàm số y = ln(2 x + 1) 1 B y ' = A y ' = ln(2 x + 1) 2x + Câu 46: Giá trị x để 43x −2 = 16 ? B x = A x = Câu 47: Cho x , y số thực thỏa mãn < x < A C a3 C y ' = C D 2x + a3 D y ' = ln(2 x + 1) D y Tìm giá trị nhỏ biểu thức  y = P ( log x y − 1) +  log y   x  x  A 18 B C 27 D 30 Câu 48: Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Chân đường cao hạ từ đỉnh hình chóp trùng với tâm đa giác đáy B Đáy hình chóp đa giác C Các mặt bên hình chóp tam giác cân D Tất cạnh hình chóp Câu 49: Có 12 người xếp thành hàng dọc (vị trí người hàng cố định), Chọn ngẫu nhiên người hàng Tính xác suất để người chọn khơng có người đứng cạnh 21 55 A B C D 55 11 126 110 Câu 50: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y =x − (1 + m ) x + 3mx − m có điểm cực trị A B cho tam giác OAB vuông O (O gốc toạ độ) D m ≠ A m = m = B m = C m = - HẾT -2 Trang 4/4 - Mã đề thi 132 mamon made Cautron dapan KS1 - T12 132 C KS1 - T12 132 C KS1 - T12 132 D KS1 - T12 132 D KS1 - T12 132 A KS1 - T12 132 D KS1 - T12 132 B KS1 - T12 132 A KS1 - T12 132 B KS1 - T12 132 10 B KS1 - T12 132 11 A KS1 - T12 132 12 D KS1 - T12 132 13 C KS1 - T12 132 14 C KS1 - T12 132 15 B KS1 - T12 132 16 B KS1 - T12 132 17 C KS1 - T12 132 18 A KS1 - T12 132 19 A KS1 - T12 132 20 D KS1 - T12 132 21 D KS1 - T12 132 22 D KS1 - T12 132 23 C KS1 - T12 132 24 C KS1 - T12 132 25 C KS1 - T12 132 26 A KS1 - T12 132 27 B KS1 - T12 132 28 A KS1 - T12 132 29 D KS1 - T12 132 30 B KS1 - T12 132 31 B KS1 - T12 132 32 A KS1 - T12 132 33 C KS1 - T12 132 34 C KS1 - T12 132 35 B KS1 - T12 132 36 D KS1 - T12 132 37 B KS1 - T12 132 38 A KS1 - T12 132 39 D KS1 - T12 132 40 C KS1 - T12 132 41 A KS1 - T12 132 42 A KS1 - T12 132 43 B KS1 - T12 132 44 C KS1 - T12 132 45 C KS1 - T12 132 46 A KS1 - T12 132 47 C KS1 - T12 132 48 D KS1 - T12 132 49 D KS1 - T12 132 50 B made 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B C D A C B B B B D D C A C A D D A D A C A B D A B B A D D B A C B B C A D B D A C C C A C D D A C made 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A C A D C B B C D B A A B A A C D A D B A D D A A C B D D B A C D B C D C B A C C C D B B D A A B C made 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 Cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D D D A A A B D D A B B C A C D C D B B C C D A D A B A B B C D C B A B B C A C C D B A D A D C C D ... KS1 - T12 13 2 C KS1 - T12 13 2 D KS1 - T12 13 2 D KS1 - T12 13 2 A KS1 - T12 13 2 D KS1 - T12 13 2 B KS1 - T12 13 2 A KS1 - T12 13 2 B KS1 - T12 13 2 10 B KS1 - T12 13 2 11 A KS1 - T12 13 2 12 D KS1 - T12... 13 2 13 C KS1 - T12 13 2 14 C KS1 - T12 13 2 15 B KS1 - T12 13 2 16 B KS1 - T12 13 2 17 C KS1 - T12 13 2 18 A KS1 - T12 13 2 19 A KS1 - T12 13 2 20 D KS1 - T12 13 2 21 D KS1 - T12 13 2 22 D KS1 - T12 13 2... T12 13 2 34 C KS1 - T12 13 2 35 B KS1 - T12 13 2 36 D KS1 - T12 13 2 37 B KS1 - T12 13 2 38 A KS1 - T12 13 2 39 D KS1 - T12 13 2 40 C KS1 - T12 13 2 41 A KS1 - T12 13 2 42 A KS1 - T12 13 2 43 B KS1 - T12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lưu Đình Chất – Thanh Hóa lần 1, Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lưu Đình Chất – Thanh Hóa lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn