đánh giá trong giáo dục

194 385 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:49

Company LOGO ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Mục tiêu  Sau học xong nội dung này, người học có khả năng:  Phân tích khái niệm đánh giá, đo lường,chẩn đốn, chuẩn, tiêu chí, báo  Xây dựng chuẩn, tiêu chí, báo câu hỏi kiểm tra, đánh giá  Xác định MT môn học, học chuyên ngành  So sánh phương pháp kiểm tra, đánh giá  Xây dựng câu hỏi đánh giá kết học tập sinh viên  Xây dựng kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan đa phương án  Xác định qui trình kiểm tra, đánh giá PHẦN 1: LÍ THUYẾT VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC  1.1 Các khái niệm • Kiểm tra • Đánh giá • Đo lường  1.2 Mối quan hệ kiểm tra- đánh giá đo lường  1.3 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục • Kiểm tra đánh giá phận tách rời q trình dạy học • Kiểm tra đánh giá cơng cụ hành nghề quan trọng người dạy • Kiểm tra đánh giá phận quan trọng quản lý giáo dục, quản lý chất lượng dạy học  Khái niệm đo lường (measurement): Là trình thu thập thơng tin nhằm lượng hố vật, tượng, phục vụ cho mục tiêu đánh giá (chẳng hạn, đo lường hiểu biết, kiến thức, kỹ , cấu trúc, thuộc tính hay phẩm chất)  Theo Nitko & Brookhart (2007): đo lường giáo dục thủ pháp/thủ thuật gán điểm số (cho điểm) cho thuộc tính/đặc tính, đặc điểm cụ thể đó, theo cách thức mà điểm số mơ tả/biểu mức độ cá nhân sở hữu đặc tính đặc điểm 1.2 Mối quan hệ kiểm tra- đánh giá đo lường 1.3 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục 1.4 Mục đích, mục tiêu kiểm tra đánh giá giáo dục  1.4.1 Mục đích chung kiểm tra, đánh giá giáo dục  Chẩn đoán vấn đề người học • Phát sai sót, khiếm khuyết việc học người học để kịp thời giúp đỡ  Xác nhận kết học tập người học • Xác định mức độ đạt chưa đạt mục tiêu DH đề • Biết lực, trình độ thực người học • đối chiếu với yêu cầu chương trình, phát ngun nhân sai sót, giúp NH điều chỉnh hoạt động học  Hỗ trợ hoạt động học tập cho người học Kết ĐG thông tin phản hồi tốt giúp người học biết đạt chưa đạt đối chiếu với mục tiêu HT đề có điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng HT 1.4 Mục đích, mục tiêu kiểm tra đánh giá giáo dục 1.4.1 Mục đích chung kiểm tra, đánh giá giáo dục  Điều chỉnh hoạt động giảng dạy người dạy • nhận điểm yếu cơng tác DH • tự điều chỉnh, tự hoàn thiện hoạt động dạy • phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu DH  1.4.2 Mục tiêu giáo dục  Khái niệm:  MTGD tiêu chí, tiêu, yêu cầu cụ thể khâu, nhiệm vụ, nội dung trình giáo dục phải đạt sau hoạt động GD MỤC TIÊU HỌC TẬP Khái niệm:  MT HT miêu tả thay đổi xác định trước người học, MT không đơn giản kết dự kiến trước mà chứa đựng thống ND NH việc đạt tới mục đích chung  MT HT tuyên bố NH phải hiểu rõ, phải làm được, phải thể sau BH Diagram www.themegallery.com Text Add Your Title Text • • • • • Text Text Text Text Text Add Your Title Text Text • • Text • • Text • Text Text Text Text Text Text Company Logo Diagram www.themegallery.com Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text Company Logo Diagram www.themegallery.com Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Company Logo Diagram www.themegallery.com Add Your Text Add Your Text Add Your Title Add Your Text Company Logo Diagram www.themegallery.com Text Text Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Company Logo Diagram www.themegallery.com Text Text Add Your Title Text Text Company Logo Diagram www.themegallery.com Click to add Title Text Text Text Text Company Logo Diagram www.themegallery.com ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Company Logo Diagram www.themegallery.com 2004 2003 2002 2001 ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo ext rT t Tex ur Yo u Yo Company Logo Table www.themegallery.com Concept Concept concept Concept Company Logo Block Diagram www.themegallery.com TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Company Logo Table www.themegallery.com Title Title Title Title Title Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O X O X O Company Logo 3-D Pie Chart www.themegallery.com Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 Company Logo Marketing Diagram www.themegallery.com Company Logo Company LOGO Thank You ! www.themegallery.com ... quan hệ kiểm tra- đánh giá đo lường 1.3 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục 1.4 Mục đích, mục tiêu kiểm tra đánh giá giáo dục  1.4.1 Mục đích chung kiểm tra, đánh giá giáo dục  Chẩn đốn vấn... tra • Đánh giá • Đo lường  1.2 Mối quan hệ kiểm tra- đánh giá đo lường  1.3 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục • Kiểm tra đánh giá phận khơng thể tách rời q trình dạy học • Kiểm tra đánh giá. .. tra, đánh giá, đo lường giáo dục, minh họa ví dụ thực tiễn khác khái niệm này’ Anh/chị phân tích mối quan hệ chủ thể đối tượng đánh giá giáo dục đại học Phân tích chứng minh vai trò đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá trong giáo dục, đánh giá trong giáo dục, PHẦN 1: LÍ THUYẾT VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC, MỤC TIÊU HỌC TẬP, Lưu ý khi xác định mục tiêu, MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, VÍ DỤ VỀ NHỚ, Các mức độ hình thành kỹ năng, MỤC TIÊU THÁI ĐỘ, Đánh giá năng lực, Đánh giá về kết quả học tập, Sự khác biệt giữa trường học của thế kỷ 20 và thế kỷ 21, Năng lực của một cá nhân, Kinh nghiệm ĐGNL thế giới, Các phương pháp kiểm tra, đánh giá, KIỂM TRA TỰ LUẬN, Lưu ý khi chấm bài, Câu đa phương án, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI TNKQ, Ví dụ: Bài tập đánh giá xác thực, gắn với thực tiễn, VD: Bài tập đánh giá mức độ tham gia, Tổ chức bài kiểm tra, IV. Phẩm chất của người đánh giá, Bảng danh mục kiến thức

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn