Tài liệu An toàn vệ sinh lao động

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:29

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế) NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG I Huấn luyện lần đầu Thời gian huấn luyện: - Đối với người lao động: giờ; - Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: 16 (2 ngày) Nội dung huấn luyện: Các nguyên lý sơ cứu, cấp cứu chỗ Băng bó vết thương (Nguyên tắc, phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó) Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, biện pháp cầm máu tạm thời) Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, phương tiện cố định gãy xương) Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hồn hơ hấp, hướng dẫn thơng thống đường thở hỗ trợ hơ hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi) Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng chỗ) Phương pháp vận chuyển nạn nhân an tồn khơng cáng có cáng để cấp cứu ban đầu Các hình thức cấp cứu: - Cấp cứu điện giật - Cấp cứu đuối nước - Cấp cứu tai nạn hóa chất Hướng dẫn chung nội dung sử dụng túi sơ cứu 10 Thực hành chung cho nội dung II Huấn luyện lại năm Nội dung huấn luyện thực theo quy định mục với thời gian sau: - Đối với người lao động: giờ; - Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: (1 ngày) MẪU SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế) CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC (Năm 2018) I Thông tin chung 1.1 Tên sở huấn luyện: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN 1.2 Thời gian thực huấn luyện (lần đầu/huấn luyện lại năm): Huấn luyện lần đầu; thời gian 01 ngày, từ ngày 10 tháng năm 2018 1.3 Giảng viên thực huấn luyện: - Danh sách người lao động huấn luyện: - Có file đính kèm (*) Đối với trường hợp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phải lưu giữ sổtheo dõi người lao động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Danh sách thành viên lực lượng sơ cứu huấn luyện Năm sinh TT Họ tên Nam Nữ Vị trí làm việc Phạm Văn Thường Lê Thị Bích Đào Chuyền Cao Thị Bình Chuyền Huỳnh Thị Kiều Chuyền Phạm Thị Thùy Trang CT Nguyễn Thị Nga CT Lương Thị Bích Huyền CT Nguyễn Thị Yến Nhi CT PhạmThị Lệ Thu 10 Nguyễn Ngọc Vương 11 Phạm Thị Nhiều CT 12 Nguyễn Thị Mến VPX Xác nhận người sử dụng lao động (ký, đóng dấu) Chữ ký người huấn luyện Chuyền cắt VPX Chuyền HT Xác nhận tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu (ký, đóng dấu) ... TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC (Năm 2018) I Thông tin chung 1.1 Tên sở huấn luyện: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN 1.2 Thời gian thực huấn luyện (lần đầu /huấn luyện lại năm): Huấn. .. giữ sổtheo dõi người lao động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Danh sách thành viên lực lượng sơ cứu huấn luyện Năm sinh TT Họ tên Nam Nữ... năm): Huấn luyện lần đầu; thời gian 01 ngày, từ ngày 10 tháng năm 2018 1.3 Giảng viên thực huấn luyện: - Danh sách người lao động huấn luyện: - Có file đính kèm (*) Đối với trường hợp huấn luyện an
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu An toàn vệ sinh lao động, Tài liệu An toàn vệ sinh lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn