NGHIÊN cứu đối CHIẾU HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP x QUANG với PHẪU THUẬT nội SOI ổ BỤNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN được CHẨN đoán tắc vòi tử CUNG

88 126 2
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ NGỌC HÀ NGHI£N CứU đối chiếu hình ảnh phim chụp X-quang Với phẫu thuật nội soi ổ bụng bệnh nhân đợc Chẩn đoán tắc vòi tử cung LUN VN THC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ NGỌC HÀ NGHI£N CøU ®èi chiÕu hình ảnh phim chụp X-quang Với phẫu thuật nội soi ổ bụng bệnh nhân đợc Chẩn đoán tắc vòi tử cung Chuyờn ngnh: SN PH KHOA Mó số: 60 72 01 31 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM THỊ THANH HIỀN HÀ NỘI - 2014 Lời cảm ơn Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp quan Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn: - Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng sau đại học, Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội - Ban Giám đốc, Khoa phụ II, Khoa Điều Trị Tự Nguyện, Khoa Phẫu Thuật Bệnh viện Phụ sản Trung ương Đã tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới: PGS.TS Phạm Thị Thanh Hiền người thầy dìu dắt, giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Các Phó giáo sư, Tiến sỹ Hội đồng khoa học bảo vệ đề cương chấm luận văn đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi q trình học tập hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ, chồng tất người thân gia đình bạn bè đồng nghiệp động viên, chia sẻ khó khăn với tơi suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014 Trần Thị Ngọc Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi là: Trần Thị Ngọc Hà, học viên cao học khóa 21 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Sản phụ khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Thị Thanh Hiền - Trường Đại học Y Hà Nội Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2014 Người viết cam đoan Trần Thị Ngọc Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BT Buồng trứng BTC Buồng tử cung BVPS Bệnh viện phụ sản CNTC Chửa tử cung DCTC Dụng cụ tử cung ĐTĐ Đái tháo đường HSG Hysterosalpingography KSTC Kiểm soát tử cung PTNS Phẫu thuật nội soi UBT U buồng trứng UXTC U xơ tử cung VRT Viêm ruột thừa VTC Vòi tử cung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN Khái niệm Giải phẫu, mơ học, chức sinh lý, giải phẫu bệnh vòi tử cung Giải phẫu vòi tử cung Mô học vòi tử cung Phôi thai học vòi tử cung .6 Chức sinh lý vòi tử cung .6 1.2.5 Vai trò vòi tử cung chức sinh sản .7 1.2.6 Giải phẫu bệnh VTC Các yếu tố liên quan tắc vòi tử cung Viêm nhiễm vùng chậu 10 Tiền sử có can thiệp thủ thuật sản khoa hay phụ khoa gây nhiễm khuẩn .11 Tiền sử phẫu thuật vùng chậu 12 Dụng cụ tử cung 12 1.3.5 Lạc nội mạc tử cung 12 1.3.6 Một số yếu tố khác 13 Các phương pháp chẩn đoán tắc VTC 14 Phương pháp chụp TC- VTC .14 Siêu âm 18 Nội soi ổ bụng vơ sinh tắc vòi .19 CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Đối tượng nghiên cứu .22 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng nghiên cứu 22 - Những bệnh nhân chẩn đoán tắc VTC phẫu thuật mở thơng vòi ≥ lần .22 2.2 Phương pháp nghiên cứu .23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Loại hình nghiên cứu .23 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu 23 2.3 Các biến số nghiên cứu 23 2.3.1 Đặc điểm lâm sàng 23 2.3.2 Cận lâm sàng 24 2.3.3 Phương pháp tiến hành 25 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu .28 2.3.5 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 29 CHƯƠNG 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mơ tả đặc điểm nhóm nghiên cứu 30 3.1.1 Phân bố tuổi tình trạng vô sinh 30 3.1.2 Địa 31 3.1.3 Nghề nghiệp .31 3.1.4 Thời gian vơ sinh với tình trạng vơ sinh 31 3.2 Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tắc vòi .33 3.2.1 Tiền sử viêm đường sinh dục với tình trạng dính tắc vòi 33 3.2.2 Tiền sử nạo, hút với tình trạng dính tắc vòi .34 3.2.3 Tiền sử đặt dụng cụ tử cung với tắc vòi 35 3.2.4 Mối liên quan tiền sử phẫu thuật dính vòi PTNS .37 3.4 Đối chiếu hình ảnh chụp TC-VTC với phẫu thuật nội soi .37 3.4.1 Đánh giá kết chụp TC- VTC .37 3.4.2 Đối chiếu kết chụp TC- VTC với PT nội soi ổ bụng chẩn đoán 39 3.4.3 Giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung HSG có đối chiếu với PTNS 42 CHƯƠNG 47 BÀN LUẬN 47 4.1 Mơ tả đặc điểm nhóm nghiên cứu 47 4.1.1 Phân bố tuổi tình trạng vơ sinh 47 4.1.2 Phân bố địa 49 4.1.3 Phân bố nghề nghiệp .50 4.1.4 Thời gian vô sinh 50 4.2 Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tắc vòi .51 4.2.1 Mối liên quan viêm đường sinh dục tắc vòi PTNS .51 4.2.2 Mối liên quan tiền sử nạo, hút tắc vòi PTNS 53 4.2.3 Mối liên quan đặt dụng cụ tử cung tắc vòi PTNS .55 4.2.4 Mối liên quan tiền sử phẫu thuật dính vòi PTNS .57 4.3 Đối chiếu hình ảnh chụp TC-VTC với phẫu thuật nội soi .58 4.3.1 Đánh giá kết chụp X-Quang TC- VTC 58 4.3.2 Đối chiếu kết chụp TC- VTC với PT nội soi ổ bụng chẩn đoán 59 4.4 Giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung HSG có đối chiếu với PTNS 62 4.4.1 Giá trị chẩn đốn số vòi tắc HSG có đối chiếu với PTNS 62 4.4.2 Giá trị chẩn đốn tắc VTC có kèm theo ứ dịch phim chụp X-Quang có đối chiếu với PTNS 63 4.4.3 Giá trị chẩn đốn vị trí tắc HSG có đối chiếu với PTNS 64 4.5 Mối liên quan tình trạng tắc VTC với tình trạng dính PTNS .65 KẾT LUẬN 67 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đánh giá mức độ dính VTC AFS 1985 [40] .21 Bảng 3.1: Tình trạng vơ sinh nhóm tuổi 30 Bảng 3.2: Nơi 31 Bảng 3.3: Nghề nghiệp 31 Bảng 3.4 Thời gian vơ sinh với tình trạng vô sinh 31 Bảng 3.5: Mối liên quan viêm đường sinh dục tắc vòi PTNS 33 Bảng 3.6: Mối liên quan viêm đường sinh dục dính vòi PTNS 33 Bảng 3.7: Mối liên quan tiền sử nạo hút tắc vòi PTNS .34 Bảng 3.8: Nơi nạo hút thai 34 Bảng 3.9: Mối liên quan tiền sử nạo hút dính vòi PTNS 35 Bảng 3.10: Mối liên quan đặt dụng cụ tử cung tắc vòi PTNS 35 Bảng 3.11: Mối liên quan tiền sử phẫu thuật dính vòi PTNS 37 Bảng 3.12: Tình trạng tắc vòi phim chụp X-quang 37 Bảng 3.13 Đánh giá vị trí tắc vòi tử cung .37 Bảng 3.14: Đối chiếu kết chụp TC- VTC với PT nội soi 39 Bảng 3.15: So sánh vị trí tắc VTC (T) phim X-quang nội soi ổ bụng 40 Bảng 3.16 Kết chẩn đoán nội soi 26 trường hợp tắc kẽ (T) nội soi .40 Bảng 3.17: So sánh vị trí tắc VTC (P) phim X-quang nội soi ổ bụng 41 Bảng 3.18 Kết chẩn đoán nội soi 28 trường hợp tắc kẽ (P) nội soi .41 Bảng 3.19: Đánh giá giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung (P) chụp X-quang đối chiếu với phương pháp chẩn đoán nội soi ổ bụng 42 Bảng 3.20: Đánh giá giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung (T) chụp X-quang đối chiếu với phương pháp chẩn đoán nội soi ổ bụng 43 Bảng 3.21: Đánh giá giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung chụp X-quang đối chiếu với phương pháp chẩn đoán nội soi ổ bụng 44 Bảng 3.22: Đánh giá giá trị chẩn đốn tắc vòi tử cung có kèm theo ứ dịch phim chụp X-quang đối chiếu với nội soi ổ bụng 44 Bảng 3.23: Giá trị chẩn đoán tắc VTC đoạn gần HSG đối chiếu NSOB 45 Bảng 3.24 Giá trị chẩn đoán tắc VTC đoạn xa HSG đối chiếu NSOB 45 Bảng 3.25 Mối liên quan tình trạng tắc VTC với tình trạng dính PTNS 46 Bảng 3.26: Mối liên quan tình trạng tắc VTC với mức độ dính PTNS .46 64 Theo bảng 3.22, 156 bệnh nhân chẩn đoán có tắc vòi phim chụp X-quang, có 25 trường hợp bị ứ dịch (chiếm 16%), PTNS có 35 trường hợp (22,4%) chẩn đoán ứ dịch Như việc chẩn đốn ứ dịch HSG có độ nhạy 80% độ đặc hiệu cao 94,3% có nghĩa có 100 bệnh nhân khơng phải ứ dịch chẩn đốn 94 bệnh nhân 100 bệnh nhân bị ứ dịch chẩn đốn 80 bệnh nhân có ứ dich HSG.Trong 100 phim chụp cho kết ứ dịch có 85 phim cho kết (tương ứng với giá trị chẩn đoán (+) 84,9%), 100 phim chụp cho kết không ứ dịch có 94,3 phim cho kết (tương ứng với giá trị chẩn đốn âm tính 94,3%) Khi tính giá trị chẩn đốn phim chụp HSG có tắc VTC kết hợp với ứ dịch cho kết đến 91% Kết phù hợp với kết tác giả Bùi Đình Long, X-quang chụp tử cung- vòi tử cung có cản quang chẩn đốn tắc vòi tử cung kèm theo ứ nước, phù hợp với chẩn đốn nội soi cao 88,4% [41] 4.4.3 Giá trị chẩn đốn vị trí tắc HSG có đối chiếu với PTNS Trong nghiên cứu này, quy định VTC đoạn gần gồm đoạn kẽ đoạn eo; VTC đoạn xa gồm đoạn bóng đoạn loa Nhận thấy vị trí tắc vòi trái vòi phải có số liệu tương đương nên gộp tổng vòi để đánh giá giá trị chẩn đốn HSG vị trí tắc có đối chiếu với PTNS bảng 3.23 3.24 Trong 312 vòi nghiên cứu thấy HSG cho kết 75 trường hợp tắc đoạn gần, PTNS cho kết có 54 trường hợp tắc đoạn gần thực Như vậy, HSG chẩn đốn tắc đoạn gần có độ nhạy 79,6%, độ đặc hiệu cao hơn(87,6%), tỷ lệ dương tính giả 42,7% có nghĩa 100 bệnh nhân chụp tử cung- vòi tử cung chẩn đốn tắc giả đoạn gần đến 42,7% Tuy nhiên, với đoạn xa VTC ngược lại; kết bảng 3.24 cho thấy 65 HSG có độ nhạy cao (90,6%) độ đặc hiệu lại thấp (chỉ có 71,7%) tỷ lệ dương tính giả có 16,4% có nghĩa có 100 bệnh nhân chụp TC-VTC chẩn đốn tắc giả 16 trường hợp Đó giá trị chẩn đoán HSG đoạn, với đoạn gần độ nhạy khơng cao độ đặc hiệu lại cao ngược lại với đoạn xa độ nhạy lại cao độ đặc hiệu thấp Nghiên cứu tác giả Bùi Thị Phương Nga cộng từ tháng 9/2002 đến tháng 5/2003 bệnh viện Từ Dũ 219 bệnh nhân vô sinh cho thấy chụp phim TC-VTC có giá trị cao chẩn đốn tắc VTC đoạn gần với độ đặc hiệu 72,24% khả dự báo âm tính 96,4% Đối với tắc VTC đoạn xa, chụp phim TC- VTC xem test sàng lọc chẩn đoán với độ nhạy 88,55% khả dự báo dương tính 76,66% [71] 4.5 Mối liên quan tình trạng tắc VTC với tình trạng dính PTNS Theo kết bảng 3.6; 3.9 3.11 cho nhận xét bệnh nhân có tiền sử viêm nhiễm, nạo hút thai hay có phẫu thuật tiểu khung yếu tố nguy gây dính vòi tử cung mức độ khác 2,6; 2,6 3,0 lần so với người khơng có tiền sử Khi nghiên cứu mối liên quan tình trạng dính vòi với tình trạng tắc vòi kết bảng 3.25 cho thấy trường hợp dính tiểu khung nguy tắc vòi gấp 10 lần trường hợp khơng dính (OR = 10,3 KTC 95% 3,8- 28,2) Khi nghiên cứu mối liên quan tình trạng tắc vòi với mức độ dính nhận thấy trường hợp bị tắc VTC bị dính nặng 97,1%, dính vừa 98,1% dính nhẹ 86,8%, khơng dính mà bị tắc có 50%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,001 (bảng 3.26) Qua bảng ta nhận thấy 156 bệnh nhân chẩn đốn tắc vòi X-quang có 30 bệnh nhân khơng bị dính nội soi (chiếm 19,2%), lại dính mức độ khác (chiếm 80,8%) Như vậy, phương pháp chụp X-quang cho biết hình ảnh VTC 66 bơm thuốc cản quang vào, từ cho kết nghĩ đến VTC có bị tắc hay khơng khơng thể đánh giá tình trạng quanh vòi tử cung (dính, lạc nội mạc) hay quanh buồng trứng để từ có định hướng đắn cho người bệnh có nên chuyển IVF hay khơng Phẫu thuật nội soi cho nhà sản phụ khoa nhìn tổng thể hình ảnh VTC (mềm mại, gấp khúc, ứ dịch, loa vòi có tạo thành túi bịt hay khơng), từ tìm ngun nhân gây tắc vòi tử cung (dính Chlamydia, lạc nội mạc hay tiền sử lần phẫu thuật trước) Không thế, phẫu thuật nội soi giúp đánh giá mức độ dính VTC tiểu khung cách xác (theo bảng AFS 1985), từ đưa định giúp thơng vòi gỡ dính, tạo hình loa hay kết hợp Với trường hợp tắc kẽ, tắc vị trí khác mà mức độ dính nặng, hay VTC ứ nước, giãn to, viêm cứng tư vấn kẹp vòi chuyển làm IVF Theo nghiên cứu Bacevac J cộng [72] 140 bệnh nhân vô sinh VTC phẫu thuật nội soi cho kết luận: - Chụp tử cung – vòi tử cung biện pháp đơn giản chẩn đốn vơ sinh nữ; - Chụp tử cung- vòi tử cung nội soi ổ bụng hai phương pháp bổ sung cho đánh giá vô sinh vòi tử cung; - Nội soi ổ bụng ưu việt so với chụp tử cung- vòi tử cung đánh giá dính quanh vòi tử cung 67 KẾT LUẬN Một số đặc điểm phụ nữ vơ sinh tắc vòi - Những bệnh nhân có tiền sử bị viêm nhiễm có nguy tắc vòi tử cung cao gấp 3,8 lần có nguy dính vòi tử cung gấp 2,6 lần người khơng có tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục - Những bệnh nhân có tiền sử nạo hút có nguy tắc vòi tử cung lên đến 4,1 lần có nguy dính vòi tử cung gấp 2,6 lần so với nhóm chưa nạo hút thai lần - Những bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật tiểu khung có nguy bị dính vòi tử cung gấp lần so với nhóm khơng có tiền sử phẫu thuật Đối chiếu hình ảnh X-Quang TC-VTC với PTNS - Tỷ lệ tắc vòi chiếm 81,1% tắc vòi chiếm 18,9% - Trong 156 bệnh nhân chẩn đốn tắc vòi tử cung HSG PTNS cho kết tắc 134 bệnh nhân bị tắc 22 bệnh nhân thơng vòi Như phù hợp chẩn đoán qua HSG qua nội soi 85,9% - Phương pháp chụp tử cung - vòi tử cung có độ nhạy cao: 98,3% với VTC(P), 95,5% với VTC(T) 92,9% tắc vòi - Giá trị chẩn đoán phương pháp chụp X quang TC- VTC vòi (P) 82%, với VTC (T) 84% vòi 80,2% - Tỷ lệ dương tính giả HSG 8,2% VTC(P), 13,6% VTC(T) 18,1% vòi - Tỷ lệ âm tính giả: Ở VTC (P) 15,4%, VTC(T) 37,3% vòi 17,3% - Khi chụp tử cung- vòi tử cung có cản quang chẩn đốn tắc vòi tử cung kèm theo ứ nước, phù hợp với chẩn đốn nội soi cao nhất, cho kết đến 91% - Giá trị chẩn đoán HSG đoạn, với đoạn gần độ nhạy khơng cao độ đặc hiệu lại cao ngược lại với đoạn xa độ nhạy lại cao độ đặc hiệu thấp KIẾN NGHỊ 68 - Với bệnh nhân vô sinh, sau khám loại trừ hết nguyên nhân vô sinh khác nên định chụp tử cung - vòi tử cung để đánh giá tình trạng vòi tử cung - Nếu chụp HSG có tắc, cotte(-) tắc đoạn gần nên nội soi khẳng định chẩn đoán điều trị (nếu cần) trước chuyển sang thụ tinh ống nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Charles B., Hammond (1994), “Infertility”, Review for Danforth’s Obst And Gynec., 7th edition, pp.95 Nguyễn Đức Vy (2007), Vi phẫu vòi tử cung, nhà xuất y học, Hà Nội Nguyễn Đức Mạnh (1998), Nghiên cứu nguyên nhân vô sinh 1000 trường hợp điều trị BV BMTSS, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Nguyễn khắc Liêu (2002), “Đại cương vô sinh”, Bài giảng sản phụ khoa tập I, nhà xuất y học Hà Nội, tr 311-316 Đỗ Xuân Hợp (1985), “Giải phẫu phận sinh dục nữ”, Giải phẫu bụng, nhà xuất y học, Hà Nội, tr 311- 316 Bài giảng sản phụ khoa (2004), "Giải phẫu học quan sinh dục nữ”, tr.3-26, nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Yhvn.Vn/ tai- lieu/ giai- phau- co- quan- sinh- duc- nu Dương Thị Cương, Phan Trường Duyệt (1987), “Giải phẫu máy sinh dục nữ”, Sản khoa, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 36-61 Bahathiq AOS, Ledger WL (2010), "Historical background and Functional anatomy”, In: The fallopian tube in infertility and IVF practical, Cambridge University press, Newyork, USA 10 Anthony Mescher (2010), "The female Reproductive system”, In: Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas, 12th Editoion, McGraw- Hill Medical, pp.432-450 11 Bộ môn Mô Học phôi thai học (2002), “Cấu trúc mô học hệ sinh dục nữ”, Mô học, Nhà xuất Y Học, Hà Nội, tr 540-560 12 Carlton A.E (1986), “The tube”, Scientific foundation of Obst And Gynec., London William Heinemann medical book, pp.144-153 13 Lyons RA, Saridogan E, Djahanbakhch O (2006), “The reproductive significance of human fallopian tube cilia”, Human Reproduction Update, 12(4), pp.363- 37 14 Cao Ngọc Thành.(2011) "Vô sinh vòi tử cung - phúc mạc” Nhà xuất giáo dục Việt Nam tr 19, 64- 76 15 Bộ môn giải phẫu bệnh (2000), “Bệnh phận sinh dục”, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 390-415 16 Den Hartog JE, Land JA, Stassen FRMet al (2005), “Serological markers of persistent C.trachomatis infections in woman whith tuber factor subfertility”, Hum Reprod, 20, pp.986-990 17 Pavonen J (2004), “Sexually transmitted chlamydial infectons and subfertility”, Internationnal congress Series, 1266, pp.277-286 18 Husson J.F (1976), “Vô sinh vòi trứng (Vũ Nhật Thăng dịch”, Chuyên đề sản phụ khoa – tập II, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr.311-316 19 Hồ Mạnh Tường (1996), “Chlamydia trachomatis vơ sinh tắc vòi trứng sau viêm nhiễm”, Sức khỏe sinh sản, tr 58 20 Phan Thị Thắm (2004), Tìm hiểu tình hình số nguy vơ sinh thứ phát nữ bệnh nhân đến điều trị Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2001-2003, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 21 Chow A.W., Malkarian L.K (1975), “The bacteriology of acute pelvic inflammatory diseasis value of cul de sac culture and relative importance of gonoccocoo and other aerobic bacteria”, AJOG, 122, pp.876-879 22 Paul D (1998), “Tubal surgery in the era of ART Fertility and Reproductive Medicine”, Proceeding of the XVI World congress on Fertility and Sterility, San Francisco, pp.143-147 23 Lê Anh Tuấn (2004), Kiểm định mối liên quan hút điều hòa kinh nguyệt với chửa ngồi tử cung can thiệp tư vấn nhằm giảm nguy chửa tử cung hút điều hòa kinh nguyệt, Luận án tiến sĩ, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 24 Phùng Huy Tâm, Đỗ Quang Minh (2001), “Tương tiền nạo phá thai vô sinh thứ phát”, Tạp chí phụ sản Việt Nam, tập 1, số 2, tr.69-73 25 Keck C.,Frubrug (1997),”Vơ sinh vòi trứng điều trị phẫu thuật vô sinh”, Hội thảo nguyên nhân điều trị vô sinh viện BVBMTSS, Hà Nội- tổ chức Materra, CHLB Đức, tr 7-14 26 Lê Thị Thanh Vân (2002), “Lạc nội mạc tử cung”, Bài giảng sản phụ khoa, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 306-318 27 Luo X.M, Yang Y.M., Shi Q.(2003), “Hysterosalpingography combined with hysteroscopy- laparoscopy in diagnostic female infertility”, Pub Med- in process, 28, pp.431-433 28 Tomala J, Witek A, Brudnik A, Bakon I, Kossowski.(1993) "Actuality of hysterosalopingography in woman with infertility” Ginekcol pol; Nov.64(11): 539- 540 29 Badawy SZA, Singer SJ, Etman A (2010)”Hysterosalopingography, In: Ultrsonography in Reproductive Medicine and Infertility”, Cambridge University Press, pp.22- 33 30 Widrich T (2002),”Role of Ultrasonography in Infertility”, In: OficceBased Infertility Practice, Springer- Verlag New York, lnc, pp.39-48 31 http://y khoa Net/phu-nu/chup-tu-cung-voi- trung/t3614.html 32 Mark D Hornstein Daniel Schust (1996).“Inferility” Novak’s gynecology, 12th edition Jonathan S Berek Williams and Wilkins 33 Cheong YC, Li TC (2005), “Evidence-based management of tubal disease and infertility”, Current Obsterics and Gynaecology, 15, pp.306-313 34 Bruhat M.A., Mage.G, leon B (1989), Adherences, Coelioscopie operatoire, pp.73- 94 35 http://chuabenhvosinh.Vn/vo- sinh- nu/ong- dan-trung-bi-dinh.html 36 Phan Trường Duyệt (2006), “Soi ổ bụng”, Kỹ thuật đại ứng dụng thăm dò phụ khoa, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, tr.487-514 37 Chapron C., et al (2001), “Complication of laparoscopy in gynecology”, Gynecoll Obstet Fertil, 2001.29.pp.605- 612 38 Akande VA, Cahill DJ, Wardle PG (2004), “The predictive value of the’Hull and Rutherford’ classification for tubal damage”, BJOG, 111(11) 39 Mage G., Waltiez A., Canis M., Pouly J.L (2005), Les score tubaire et adherentiels, DUE Chirurgie endoscopque 40 American Society for Reproductive Medicine (1996), “Revised ASRM classification”, Fertility and Sterility 41 Bùi Đình Long (2005)," Nghiên cứu chẩn đốn điều trị vơ sinh tắc vòi tử cung phẫu thuật nội soi ổ bụng Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2005”, Luận án bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại Học Y Hà Nội 42 Đinh Bích Thủy (2009), “Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến vơ sinh tắc vòi tử cung nhận xét kết phương pháp can thiệp phẫu thuật làm thơng vòi tử cung”, Luận án tiến sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 43 Nguyễn Thùy Trang (2012), “Nghiên cứu tình hình vơ sinh tắc vòi tử cung phẫu thuật nội soi Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/2010 đến 06/2010”, Luận án thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 44 Nông Thị Hồng Lê (2012), "Nghiên cứu vơ sinh tắc vòi tử cung số yếu tố ảnh hưởng Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng đến tháng 6/2012”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 45 Nơng Minh Hồng (2010), “Nghiên cứu thực trạng vơ sinh tỉnh phía bắc năm 2009”, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 46 Nguyễn Quốc Hùng (2010), “Nghiên cứu tỷ lệ số yếu tố liên quan đến vô sinh cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội 2010”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 47 Đỗ Văn Cân (2012), “Đánh giá hiệu điều trị vơ sinh tắc vòi tử cung phẫu thuật nội soi”, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 48 Dương Thị Cương (2003), “Sinh lý phận sinh dục nữ”, Chẩn đoán điều trị vô sinh, Nhà Xuất Bản y Học Hà Nội, tr 28-35 49 Marrvin A, Yssman (1992), “Test of tubal patency”, Sciarra; 5:52 50 Westrom L, Joesoef R, Reynolds G, et al (1992), “Pelvic inflammatory disease and ferlity A cohort Study of 1,844 women with laparoscopically verified disease and 657 control women with normal laparoscopic results”, Sex Transm Dis, 19, pp 185-192 51 Torres- Sanchez L, Lopez – Carrillo L, Espinoza H et al (2004), “Is induced abortion a contributing factor to tubal infertility in Mexico? Envidence from a case- control study”, BJOG, 111, pp.1254-1260 52 Nguyễn Thị thảo (2010), “Vơ sinh vòi tử cung số yếu tố liên quan", Tạp chí phụ sản, 8(1), Tr 68- 73 53 Lê Hoài Chương (2010), "Một số yếu tố liên quan đến vơ sinh tắc vòi tử cung”, Tạp chí phụ sản Việt Nam, tập 2, Tr 69-73 54 Paintin David (2000), “Laparoscopic reconstructive tubal surgery in a tertiary referral center – a rewiew of 177 cases”, S Afr Med J., Oct, 90(10), pp 1015 -9 55 Trần Thị Phương Mai (2004), “Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến nạo, hút thai số sở y tế Việt Nam”, Báo cáo hội nghị việt Pháp sản phụ khoa vùng châu Thái bình Dương lần Thứ IV thành phố Hồ Chí Minh 56 Hubacher D, Lara- Ricalde R, Taylor DJ et al (2001), “Use of copper intrauterine devices and the risk of tubal infertility among nulligravid women”, N Engl J Med, 345, pp 561-7 57 Luttjeboer FY, a HR Verhoeve,b HJ van Dessel et al (2009), “the value of medical history taking as risk indicator for tuboperitoneal pathology: a systematic review”, BJOG, 116, pp.612 - 625 58 Phạm Thảo (2004), “Tìm hiểu số đặc điểm, yếu tố liên quan biện pháp điều trị vô sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2003”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 59 Cao Ngọc Thành, Lê Hoài Nhân (2005), “Đánh giá kết chẩn đốn phẫu thuật điều trị vơ sinh vòi tử cung”, Y học thực hành, 521, tr 589 60 Bùi Thị Phương Nga (2000), Nghiên cứu phẫu thuật nội soi: điều trị vô sinh vòi tử cung dính phúc mạc, Luận văn thạc sỹ y học, Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 61 Bruhat M.A, Wattiez.A,Mage G, Co2 Laser Laparoscopy Clinical obstetrics and Gynaecolopy.1989 September: 3(3): 487 - 497 62 Nguyễn Thanh Kỳ (1997), “Phẫu thuật nội soi điều trị vơ sinh tắc vòi trứng viện Bảo Vệ Bà Mẹ Và Trẻ Sơ Sinh từ 1/1996 đến 8/1998”, Tổng kết PTNS viện BMTSS, hội thảo khoa học kỹ thuật, tr 17- 24 63 Trần Quốc Việt (2004), “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh tắc vòi trứng phim chụp tử cung vòi trứng có đối chiếu với phẫu thuật nội soi ổ bụng”, Luận Văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội 64 Trịnh Hùng Dũng (2008), "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi với cần nâng tử cung M-79 điều trị vơ sinh tắc vòi tử cung”, Luận án tiến sỹ y học, Học Viện quân Y, Hà Nội 65 Trịnh Hồng Hạnh (2000), “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi chẩn đốn điều trị vơ sinh tắc vòi trứng”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học 66 Eric V.M, Norman A.B, Lloyd W.C, Carl Wood (1983) “Intertility”, Illustrated Textbook of Gynaecology, W.B.Saunders Company, pp 52-64 67 Herbert Reiss (1991), “Management of tubal infertility in the 1990s”, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Vol 98(7), pp 619-23 68 Maruyama M, Osuga Y, Homoel M (2000), “Pregnancy rates after laparoscopic treatment Differences relates to tubal status and precence of endometriosis”, Reprod Med, 45(2), pp 89-93 69 Duff D.E, Fried A.M., Wilson E.A., Haack D.G (1983), “Hysterosalopingography and laparoscopy: a comparative study”, AJR Am Gynecol 141(4), pp 761-763 70 Hồ Mạnh tường, Bùi Trúc Giang, Giang Quỳnh Như cộng (2006), Kết nội soi chẩn đoán tổn thương VTC trường hợp chụp tử cung vòi tử cung bất thường, IVF Exprert Meeting tr.33-34 71 Bùi Thị Phương Nga, Nguyễn Duy Tài, Trần Thị Lợi (2005), "Giá trị chụp X-Quang buồng tử cung - vòi tử cung cản quang chẩn đốn tắc vòi tử cung”, Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 9(2), Tr 86-89 72 Bacevac J, Ganovic R (2001), “Diagnostic value of Hysterosalpingography in examination of fallopian tubes in infertile women”, Srp Arh Celok Lek, 129(9-10), pp.243-6 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU I Hành Họ tên:………………………………………… Tuổi: 3.Nghề nghiệp: 1.CBCC Công nhân Nông dân Khác Địa chỉ: Thành phố HN Nơi khác Địa liên lạc: Ngày phẫu thuật: II Tiền sử: Tiền sử sản khoa: Chưa đẻ + Bóc rau, KSBTC + Khơng 2.Số lần nạo, hút thai: Đẻ thường Mổ đẻ + Một lần + Hai lần + ≥ Ba lần - Nơi nạo hút: + Bệnh viện + Cơ sở y tế tư nhân Viêm nhiễm phụ khoa: Khơng Có Nếu có: a Chlamydia b Lậu c Khác 9.Dụng cụ tử cung Có Khơng 10 Phẫu thuật ổ bụng: Không Mổ đẻ Phẫu thuật tiểu khung Phẫu thuật ngoại khoa (VRT, TR) 11 Tình trạng vô sinh: Vô sinh nguyên phát Vô sinh thứ phát 12 Thời gian vơ sinh: ……………… III Hình ảnh chụp tử cung – vòi tử cung 13 Tình trạng VTC: Thơng Tắc: Tắc vòi: + Vòi Phải + Vòi trái Tắc vòi 14 Vị trí tắc vòi: Tắc kẽ Tắc eo Tắc bóng Tắc loa 15 Có ứ dịch: Có Khơng 16 Phim chụp Cotte: Cotte (+) Cotte (-) Cotte (+-) 17 Niêm mạc VTC: Bình thường V Phẫu thuật nội soi Nếp gấp giảm Khơng nếp gấp 18 Đánh giá số lượng vòi tắc Tắc vòi Tắc vòi Thơng vòi 19 Vị trí Tắc kẽ Tắc eo Tắc bóng Tắc loa 20 Tình trạng ứ dịch: Có Khơng 21 Đánh giá độ dính tiểu khung: Khơng dính Có dính 22 Phân loại mức độ dính VTC theo AFS 1985 Cơ quan Buồng trứng VTC đoạn gần VTC đoạn xa • Phân loại: Loại dính Diện tích quan bị dính 1/3 2/3 3/3 Màng mỏng Dày dính 16 Màng mỏng Dày dính 10 Màng mỏng 1 Dày dính 10 15 + Nhẹ: 1-6 điểm + Trung bình: 7- 15 điểm + Nặng: > 15 điểm 23 Tổn thương kèm theo: Không UNBT Buồng trứng đa nang Lạc nội mạc tử cung Nhân xơ tử cung Tổn thương khác 24 Kỹ thuật thơng vòi nội soi Gỡ dính Mở thơng Tạo hình loa Kết hợp ... người bệnh trước phẫu thuật nội soi bảo tồn hay cắt VTC Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đối chiếu hình ảnh phim chụp X- quang với phẫu thuật nội soi ổ bụng bệnh nhân chẩn đốn tắc vòi. .. tắc vòi tử cung với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân vơ sinh tắc vòi tử cung Đối chiếu hình ảnh tắc vòi tử cung phim chụp X- quang với phẫu thuật nội soi ổ bụng 3... quanh phần phụ qua chụp tử cung - vòi tử cung có cản quang nội soi + Tổn thương vòi tử cung + Thành vòi tử cung qua chụp tử cung- vòi tử cung nội soi chẩn đốn + Độ thơng vòi tử cung Bảng 1.1: Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đối CHIẾU HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP x QUANG với PHẪU THUẬT nội SOI ổ BỤNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN được CHẨN đoán tắc vòi tử CUNG , NGHIÊN cứu đối CHIẾU HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP x QUANG với PHẪU THUẬT nội SOI ổ BỤNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN được CHẨN đoán tắc vòi tử CUNG , OR = 2,6 (95% CI là 1,1 - 6,1), như vậy người có tiền sử nạo hút có nguy cơ bị dính vòi tử cung cao gấp 2,6 lần. Điều này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05., Theo bảng 3,13, có 156 vòi tử cung (P), có 13 vòi thông (chiếm 8.3%). Trong số 143 vòi còn lại bị tắc, đoạn loa chiếm nhiều nhất (51,9%), đoạn kẽ (17,9%), đoạn bóng và đoạn eo thấp hơn(14,1% và 7,7%)., Trong 22 bệnh nhân được chẩn đoán thông vòi tử cung có đến 15 bệnh nhân không bị dính (chiếm 50%), còn lại 5 bệnh nhân dính nhẹ (chiếm 13,2%), 1 bệnh nhân dính vừa và nặng. Sự khác việt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001., Theo kết quả của bảng 3.15, trên vòi tử cung (T), trên phim chụp X-Quang phát hiện được 16/156 trường hợp (10,3%) thông vòi (T) thì khi phẫu thuật nội soi phát hiện được 29/156 vòi thông, tương đương 18,6%., Trong 156 bệnh nhân được chẩn đoán tắc vòi tử cung trên HSG thì PTNS cho kết quả tắc 134 bệnh nhân bị tắc và 22 bệnh nhân thông cả 2 vòi. Như vậy sự phù hợp giữa chẩn đoán qua HSG qua nội soi là 85,9%.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn