HIỆU QUẢ của sản PHẨM DINH DƯỠNG có PROBIOTIC, PREBIOTIC đến TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN ở TRẺ EM 25 36 THÁNG TUỔI

193 54 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƯỠNG VŨ THỊ KIM HOA HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CĨ PROBIOTIC, PREBIOTIC ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM 25-36 THÁNG TUỔI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƯỠNG VŨ THỊ KIM HOA HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÓ PROBIOTIC, PREBIOTIC ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM 25-36 THÁNG TUỔI LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG Mã số: 62.72.03.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh PGS.TS Nguyễn Đỗ Huy HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu, kết luận án trung thực chưa tác giả cơng bố cơng trình khác Tác giả Vũ Thị Kim Hoa ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám đốc Viện Dinh dưỡng, Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng Thực phẩm, Thầy, cô, anh chị đồng nghiệp tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Huy Những người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi định hướng cho tơi q trình thực luận án Tơi xin bày tỏ cảm ơn tới Ủy ban nhân xã, trạm y tế xã, 14 trường mầm non cộng tác viên của xã Quỳnh Phú, Xuân Lai, Đại Lai, Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho cho trình triển khai thu thập số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành nội dung nghiên cứu thuận lợi Tôi xin cảm ơn cán khoa nghiên cứu vi chất dinh dưỡng – Viện Dinh Dưỡng Quốc gia giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu Cuối cùng, tự đáy lòng tơi vơ xúc động biết ơn lòng ân tình của gia đình (nhất chồng tôi), bạn bè, đồng nghiệp bạn quan tâm, động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành đề tài iii MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FOS : Fructo-oligosaccharid GOS : Galacto-oligosaccharit GDDD : Giáo dục dinh dưỡng HAZ : Z-score chiều cao theo tuổi NCDDKN : Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị NKHH : Nhiễm khuẩn hô hấp OR : Odd Ratio – Tỷ suất chênh RR : Relative Risk – Nguy tương đối SDD : Suy dinh dưỡng TTDD : Tình trạng dinh dưỡng T0, : Thời điểm bắt đầu nghiên cứu T2,5 : Thời điểm 2,5 tháng sau nghiên cứu T5 : Thời điểm sau tháng nghiên cứu UNICEF : United Nations Children's Fund (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc) WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) WAZ : Z-score cân nặng theo tuổi WHZ : Z-score cân nặng theo chiều cao Zn : Kẽm iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH/SƠ ĐỒ vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ v DANH MỤC HÌNH/SƠ ĐỒ v ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam giới 1.1.1 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam 1.1.3 Nguyên nhân hậu suy dinh dưỡng 10 1.1.4 Các giải pháp can thiệp phòng chống SDD giới Việt Nam 15 1.2 Tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam giới 18 1.2.1 Tình hình thiếu vi chất dưỡng trẻ em Việt Nam 18 1.2.2 Tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng giới 21 1.3 Cập nhật liệu ứng dụng hệ vi khuẩn chí đường ruột, probiotics, prebiotics phòng chống SDD trẻ em .23 1.3.1 Hệ vi khuẩn chí đường ruột 23 1.3.2 Probiotic 27 1.3.3 Prebiotic .29 1.3.4 Synbiotic 30 1.3.5 Nghiên cứu ứng dụng probiotics, prebiotics phòng chống bệnh tật cải thiện tăng trưởng trẻ em 31 1.3.6 Nghiên cứu Prebiotic, Synbiotic với miễn dịch tăng trưởng trẻ 34 1.3.7 Về chủng loại, tính an toàn liều lượng sử dụng probiotic prebiotic 35 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 vii 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 43 2.1.4 Thời gian nghiên cứu 44 2.3.1 Cỡ mẫu nghiên cứu 45 2.3.3 Các biến số số/ tiêu nghiên cứu 48 2.4.1 Thu thập số liệu đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 52 2.4.2 Thu thập số liệu đánh giá tình trạng số vi chất 53 2.4.3 Thu thập số liệu đánh giá tình trạng miễn dịch thể số IgA huyết IgA phân tình trạng bệnh tật 54 2.9 Các biện pháp hạn chế sai số hệ thống khống chế nhiễu .64 3.3 Tác động can thiệp tình trạng vi chất dinh dưỡng trẻ 83 3.3.1 Tác động can thiệp đến nồng Hb, Retinol, kẽm huyết 83 3.3.2 Tác động can thiệp đến thay đổi nồng độ Hemoglobin số vi chất theo nhóm tuổi theo giới tính 83 3.4 Hiệu sữa bổ sung Synbiotic tình trạng IgA huyết IgA phân trẻ 87 3.4.1 Hiệu bổ sung đến nồng độ IgA huyết 87 3.4.2 Sự thay đổi nồng độ IgA phân thời điểm 89 3.5 Hiệu can thiệp bệnh tiêu chảy nhiễm khuẩn hô hấp .92 3.5.1 Hiệu can thiệp bệnh tiêu chảy 92 3.5.2 Hiệu can thiệp bệnh nhiễm khuẩn hô hấp 94 4.1 Về hiệu bổ sung Synbiotic đến cải thiện số nhân trắc ở trẻ 96 4.4.1 Mức độ ảnh hưởng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung prebiotic synbiotic đến nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 118 4.4.2 Mức độ ảnh hưởng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung prebiotic synbiotic đến bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp 122 Hiệu sản phẩm dinh dưỡng bổ sung synbiotics đến tình trạng miễn dich trẻ sau tháng can thiệp 129 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 PHỤ LỤC 153 CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN VÀ LOẠI TRỪ 153 PHỤ LỤC 154 LẦN KHÁM (T0) 154 PHỤ LỤC 155 THEO DÕI TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT, NHÂN TRẮC, MẪU SINH PHẨM KHI BẮT ĐẦU T0, SAU 2,5 VÀ THÁNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM 155 PHỤ LỤC 158 MẪU KẾT THÚC NGHIÊN CỨU 158 PHỤ LỤC 160 PHIẾU THEO DÕI VẤN ĐỀ BẤT THƯỜNG 160 PHỤ LỤC 161 CÁC ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP/KÈM THEO/ĐỒNG THỜI 161 PHỤ LỤC 11 170 BẢN THỎA THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 170 PHỤ LỤC 12 171 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU .171 179 169 - Bà mẹ trẻ cần phối hợp với cán nghiên cứu Mang cháu tới khám trạm y tế khám trước bắt đầu uống sữa, 2.5 tháng tháng sau uống sữa có giấy mời trạm y tế nhà nghiên cứu 11 Sự tình nguyện tham gia rút lui khỏi nghiên cứu: Gia đình trẻ có thể lựa chọn khơng tham gia vào nghiên cứu rút lui khỏi nghiên cứu vào bất thời điểm 12 Phương thức liên hệ với người tổ chức nghiên cứu: Trong trình tham gia nghiên cứu, cần thiết liên hệ trực tiếp thông qua điện thoại với cộng tác viên dinh dưỡng cán phụ trách nghiên cứu (PGS TS Nguyễn Xuân Ninh, ĐT 04-9719280/ 091 222 07 23) Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2010 TM Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Xuân Ninh 170 PHỤ LỤC 11 BẢN THỎA THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên là: Địa chỉ: thơn Xã Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh Xác nhận đọc nghe giải thích thơng tin liên quan đến nghiên cứu “Hiệu sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn, trẻ 25-36 tháng tuổi”, Tôi hiểu mục tiêu phương pháp nghiên cứu, nhận câu trả lời làm thoả mãn cho câu hỏi Chữ ký xác nhận hiểu dự án chấp nhận cho tham gia vào nghiên cứu Khi tham gia, cam kết: - Cho trẻ đến nhà trẻ uống sữa đặn lần ngày, thời gian tháng, từ tháng đến tháng 8/2010 - Phản ánh trung thực vấn đề liên quan đến sức khỏe trẻ vấn - Chấp nhận cho lấy máu lần (mỗi lần 3ml) để xét nghiệm đánh giá tình trạng sức khỏe, cung cấp lần phân trẻ để đánh giá tình trạng tiêu hóa trẻ - Tôi hiểu có thể rút khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc khơng cần đưa bất kỳ lý Bắc Ninh, ngày Phụ huynh đối tượng nghiên cứu: (Ký ghi rõ họ tên) Họ tên: Ngày tháng năm 2010 Chứng nhận nghiên cứu viên (Ký ghi rõ họ tên) Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Ký xác nhận: 171 PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ Nguyễn Văn Đ 28 Nguyễn Thảo V Nguyễn Văn Kh 29 Nguyễn Minh Ch Ngô Xuân S 30 Đinh Văn Q Nguyễn Đăng K 31 Hoàng Thị Thu Tr Nguyễn Văn Kh 32 Nguyễn Văn M Nguyễn Thị H 33 Nguyễn Thùy D Nguyễn Thị Quỳnh G 34 Đặng Văn Tr Nguyễn Bằng A 35 Vũ Thị Lan A Nguyễn Duy Quang Nh 36 Nguyễn Xuân D 10 Đinh Thị H 37 Vũ Thị D 11 Nguyễn Thị Yến Nh 38 Hoàng Thị Q 12 Nguyễn Thị Mai A 39 Nguyễn Văn D 13 Nguyễn Thị X 40 Vũ Văn Chiến 14 Nguyễn Tăng H 41 Nguyễn Văn D 15 Nguyễn Thị Ng 42 Đặng Minh H 16 Nguyễn Trà M 43 Hoàng Văn Ph 17 Nguyễn Thu H 44 Trần Danh Đ 18 Nguyễn Ngọc L 45 Nguyễn Phúc Đ 19 Nguyễn Văn T 46 Đoàn Văn H 20 Nguyễn Thị Minh A 47 Đoàn Thị Khánh B 21 Nguyễn Thanh H 48 Nguyễn Thị H 22 Vũ Thị Bình M 49 Trần Danh H 23 Vũ Văn T 50 Nguyễn Hồng V 24 Nguyễn Tiến Th 51 Nguyễn Thị Minh S 25 Nguyễn Thị Nh 52 Phan Huy Ph 26 Hoàng Khánh H 53 Bùi Văn Th 27 Vũ Ngọc M 54 Nguyễn Thị Phương L 172 TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ 55 Đoàn Xuân T 56 Trần Danh Th 85 Nguyễn Văn Ph 57 Trần Danh Đ 86 Vũ Xuân H 58 Đoàn Thị Cẩm L 87 Nguyễn Văn Th 59 Đoàn Thị Ph 88 Nguyễn Thị H 60 Lê Thị Ngọc A 89 Vũ Đình H 61 Lê Hữu Th 90 Vũ Trí H 62 Phạm Thị Ngời 91 Nguyễn Văn Tuấn Ph 63 Trần Quỳnh Tr 92 Trần Thị U 64 Trần Thị Ngọc A 93 Nguyễn Thị Quỳnh Tr 65 Trần Danh Th 94 Nguyễn Anh B 66 Trần Hùng V 95 Đặng Danh Hoàng L 67 Nguyễn Thị Thu H 96 Nguyễn Thị Quỳnh Ch 68 Bùi Văn M 97 Nguyễn Văn Q 69 Bùi Thị Th 98 Trịnh Thị Lâm A 70 Nguyễn Bá Th 99 Nguyễn Thị Vân A 71 Phạm Thị Hà L 100 Vũ Xuân H 72 Vũ Đình Tr 101 Nguyễn Thị L 73 Nguyễn Văn Th 102 Đặng Văn Ph 74 Nguyễn Thị L 103 Nguyễn Văn H 75 Vũ Xuân Th 104 Nguyễn Văn L 76 Vũ Thị Minh Th 105 Nguyễn Văn K 77 Nguyễn Thị Kim Th 106 Nguyễn Thị H 78 Nguyễn Văn H 107 Nguyễn Văn H 79 Vũ Thị Thúy H 108 Nguyễn Việt Kh 80 Vũ Trọng C 109 Nguyễn Kim H 81 Nguyễn Văn Tuấn H 110 Nguyễn Thị G 82 Nguyễn Văn H 111 Nguyễn Thị Th 83 Đào Việt A 112 Ngũn Đình Nh 84 Hồng Thị Hồng H 113 Nguyễn Kim Th 173 TT Họ Tên Trẻ 114 Nguyễn Linh Ch 115 Trần Duy V 116 Nguyễn Thành Q 117 Nguyễn Văn Q 118 Nguyễn Thành H 119 Ngũn Đình Hồng A 120 Ngũn Thị Ngọc Á 121 Nguyễn Huy H 122 Nguyễn Thị Tr 123 Nguyễn Văn T 124 Lê Thị Tuyết Ng 125 Nguyễn Đình Việt L 126 Nguyễn Văn D 127 Vũ Nhật N 128 Đinh Vũ Duy A 129 Đinh Cao C 130 Trịnh Xuân D 131 Nguyễn Phương Th 132 Trịnh Văn H 133 Nguyễn Thị Trà M 134 Đỗ Minh D 135 Nguyễn Đăng D 136 Nguyễn Văn Hải A 137 Nguyễn Thị Phương A 138 Phạm Nguyễn Phú C 139 Nguyễn Văn Th 140 Nguyễn Mai L 141 Trần Lê Quỳnh A 142 Lê Quang C 174 TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ 143 Trần Thị Hồng Nh 172 Dương Đình Th 144 Vũ Gia T 173 Phùng Thị H 145 Trần Tú U 174 Nguyễn Thị Quỳnh M 146 Hoàng Thị Th 175 Phùng Sỹ Q 147 Nguyễn Thị Ng 176 Nguyễn Văn V 148 Trịnh Đức Tr 177 Nguyễn Thị Thanh H 149 Lê Văn Minh Á 178 Nguyễn Văn L 150 Hoàng Khắc Tr 179 Phạm Văn Nh 151 Vũ Tuấn A 180 Lương Đức A 152 Nguyễn Quốc A 181 Phùng Thị Ch 153 Trịnh Văn H 182 Phùng An D 154 Nguyễn Văn H 183 Nguyễn Quang H 155 Trần Ngọc Nh 184 Phùng Văn Q 156 Nguyễn Sỹ B 185 Phạm Khánh L 157 Nguyễn Thị M 186 Nguyễn Thị H 158 Nguyễn Thị Thúy H 187 Phạm Thị T 159 Nguyễn Thị Thủy T 188 Phạm Văn H 160 Nguyễn Bá S 189 Nguyễn Công K 161 Đỗ Danh Ph 190 Phạm Văn H 162 Nguyễn Trung Đại Th 191 Phạm Thị Q 163 Nguyễn Trung H 192 Nguyễn Thị Th 164 Vũ Thế D 193 Phùng Sỹ H 165 Nguyễn Thị Tr 194 Phạm Văn H 166 Nguyễn Thị Tr 195 Trần Thị Khánh L 167 Nguyễn Thị Ng 196 Phạm Văn Ph 168 Nông Văn D 197 Phùng Thu Tr 169 Nguyễn Văn D 198 Phạm Văn D 170 Nguyễn Thị Hải H 199 Hoàng Văn Minh Đ 171 Trần Văn D 200 Đào Thị Th 175 TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ 201 Phạm Thị U 176 TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ 202 Nguyễn Thị Thu H 231 Lê Thị Ngọc Á 203 Nguyễn Thị T 232 Phan Đình Đ 204 Lê Văn Quang Th 233 Đỗ Duy Đại Đ 205 Lê Văn D 234 Đỗ Văn Quốc Tr 206 Nguyễn Thị Khánh L 235 Nguyễn Thị Kim Th 207 Lê Văn H 236 La Nguyễn Hà V 208 Nguyễn Thị H 237 Nguyễn Thị Kim Ng 209 Lê Văn Tuấn A 238 Đỗ Xuân Th 210 Phạm Thị Huệ 239 Vũ Thị Thanh T 211 Nguyễn Văn Đ 240 Nguyễn Danh Hoàng Đ 212 Nguyễn Sỹ Q 241 Nguyễn Thị H 213 Nguyễn Thị Ng 242 Nguyễn Như Hải Đ 214 Phạm Trọng Tr 243 Nguyễn Đức Ch 215 Lê Văn V 244 Nguyễn Thị Phương A 216 Lã Thị Nh 245 Đỗ Khánh L 217 Nguyễn Thị Ch 246 Đặng Danh Trung H 218 Lê Văn H 247 Nguyễn Thị Khánh V 219 Nguyễn Thị Y 248 Trần Thanh Trung H 220 Phạm Thu H 249 Nguyễn Đỗ Tuấn A 221 Nguyễn Sỹ H 250 Nguyễn Thị Ngọc Á 222 Vũ Thế S 251 Nguyễn Kim Hải A 223 Nguyễn Đắc Kh 252 Nguyễn Đức Thanh Th 224 Nguyễn Công Kh 253 Nguyễn Hữu Tr 225 Ngơ Hồng L 254 Đỗ Văn Minh Tr 226 Ngũn Công Ph 255 Nguyễn Đăng T 227 Phạm Thị H 256 Nguyễn Bá Th 228 Nguyễn Thị Ph 257 Lê Đăng C 229 Nguyễn Bá L 258 Nguyễn Đình Q 230 Nguyễn Thị L 259 Nguyễn Đăng Ph 260 Nguyễn Thùy Tr 177 TT Họ Tên Trẻ 261 Nguyễn Kim H 262 Nguyễn Kim Ph 263 Nguyễn H Ữu Hải L 264 Trần Đức H 265 Nguyễn Thị L 266 Nguyễn Khắc K 267 Nguyễn Danh C 268 Nguyễn Viết H 269 Đặng Thị H 270 Bùi Thị Hà Ph 271 Trần Thế Hải S 272 Nguyễn Thị Vân A 273 Nguyễn Viết H 274 Trần Đức T 275 Nguyễn Viết Hải A 276 Vương Hoàng A 277 Bùi Thị Khánh L 278 Nguyễn Văn T 279 Nguyễn Xuân H 280 Phan Đình Đ 281 Nguyễn Xuân Tuấn H 282 Nguyễn Sỹ Anh T 283 Bùi Tuấn A 284 Đoàn Minh Th 285 Đoàn Thị Hồng L 286 Đoàn Trắc Tuấn A 287 Đoàn Thị Ngân H 288 Nguyễn Thị Y 178 179 TT Họ Tên Trẻ TT Họ Tên Trẻ 289 Nguyễn Đức Việt A 312 Đặng Thị H 290 Bạch Thị D 313 Bùi Thế Kh 291 Cát Thanh H 314 Đoàn Thị Ch 292 Cát Văn L 315 Vũ Đình Th 293 Đồn Thị Nh 316 Bùi Thế H 294 Nguyễn Công Kh 317 Nguyễn Văn Tr 295 Đoàn Thị H 318 Bùi Thế Hà G 296 Lê Thị Th 319 Đào Duy Thanh D 297 Đoàn Thị L 320 Đào Thị Ngọc A 298 Đoàn Việt A 321 Bùi Thị Vân A 299 Đoàn Thị D 322 Đào Thị Thu Ph 300 Đoàn Trắc A 323 Đào Duy A 301 Đoàn Thị Ng 324 Đào Duy T 302 Đoàn Trắc H 325 Bùi Thị Thảo M 303 Lê Tuán A 326 Trần Xuân Ph 304 Phan Đình Đ 327 Đào Duy C 305 Đoàn Trắc T 328 Nguyễn Thị Phương Th 306 Nguyễn Sỹ Th 329 Nguyễn Ngọc Tr 307 Bạch Thi T 330 Vũ Tiến A 308 Bạch Thị Y 331 Bùi Thế T 309 Đoàn Thị Huyên Tr 332 Đinh Thị Quỳnh H 310 Lê Văn C 333 Nguyễn Đăng T 311 Lê Văn M 334 Nguyễn Hoàng L 180 MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU TẠI THỰC ĐỊA 181 182 183 ... VIỆN DINH DƯỠNG VŨ THỊ KIM HOA HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CĨ PROBIOTIC, PREBIOTIC ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM 25-36 THÁNG TUỔI LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG... nhiễm khuẩn hô hấp) của trẻ 25 - 36 tháng tuổi 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam giới 1.1.1 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam Suy dinh dưỡng tình trạng. .. Đánh giá hiệu của sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung prebiotic probiotics (Synbiotic) đến thay đổi chỉ số nhân trắc của trẻ 25 - 36 tháng tuổi; Đánh giá hiệu của sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của sản PHẨM DINH DƯỠNG có PROBIOTIC, PREBIOTIC đến TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN ở TRẺ EM 25 36 THÁNG TUỔI , HIỆU QUẢ của sản PHẨM DINH DƯỠNG có PROBIOTIC, PREBIOTIC đến TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH, NHIỄM KHUẨN ở TRẺ EM 25 36 THÁNG TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn