NGHIÊN cứu TÍNH đa HÌNH THÁI đơn của GEN ADH1C TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT

111 51 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI UÔNG THỊ THU HƯƠNG NGHI£N CứU TíNH ĐA HìNH THáI ĐƠN CủA GEN ADH1C TRÊN BệNH NHÂN UNG THƯ GAN NGUYÊN PHáT Chuyờn ngnh : Hóa sinh Mã số : 60720106 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học TS Trần Huy Thịnh Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Trần Huy Thịnh - người thầy tận tình báo, hướng dẫn bổ sung kiến thức cần thiết cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS Tạ Thành Văn - Giám đốc trung tâm Gen Protein TS Trần Vân Khánh – Phó giám đốc trung tâm Gen Protein trường Đại học Y Hà Nội, chị Nguyễn Thu Thúy, em Vũ Thị Hoài Thu, bạn Trịnh Quốc Đạt toàn thể thầy cô, anh, chị bạn học viên tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ q trình học tập kỹ thuật, hồn thiện quy trình kỹ thuật phân tích kết Trung tâm Xin cám ơn thầy cô môn Hóa sinh, trường Đại học Y Hà Nội, nhiệt tình bảo, tạo điều kiện củng cố thêm nhiều kiến thức cho tơi q trình thực hồn thành khóa luận Đồng thời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè ủng hộ động viên suốt quãng thời gian vừa qua Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Học viên cao học khóa 21 ng Thị Thu Hương MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược ung thư gan nguyên phát 1.1 Sơ lược ung thư gan nguyên phát Dịch tễ UTGNP Các yếu tố nguy Lâm sàng cận lâm sàng Chẩn đoán, điều trị tiên lượng UTGNP 1.2 Hệ thống enzym ADH ALDH chuyển hóa rượu gan 10 1.2 Hệ thống enzym ADH ALDH chuyển hóa rượu gan 10 1.2.1 Hệ thống enzym ADH ALDH 10 1.2.2 Chuyển hóa rượu gan 12 1.2.3 Chuyển hóa rượu ung thư gan 13 1.3 Sơ lược gen ADH1C 17 1.3 Sơ lược gen ADH1C 17 1.3.1 Vị trí liên quan 17 1.3.2 Cấu trúc chức ADH1C 17 1.3.3 Tính đa hình thái gen ADH1C 18 1.3.4 ADH1C gen bệnh ung thư 19 1.4 Kỹ thuật xác định đa hình thái đơn gen ADH1C 20 1.4 Kỹ thuật xác định đa hình thái đơn gen ADH1C 20 1.4.1 SNPs 20 1.4.2 Các kỹ thuật sinh học phân tử xác định đa hình thái đơn: 23 CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 30 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 31 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: 32 2.3.2 Cỡ mẫu: 32 2.3.3 Cách thức tiến hành 33 2.3.4 Trang thiết bị hóa chất 34 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 38 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 38 2.5 Đạo đức nghiên cứu đề tài 38 2.5 Đạo đức nghiên cứu đề tài 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 3.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu 39 3.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu 39 3.1.1 Đặc điểm tuổi: 39 3.1.2 Đặc điểm giới: 39 3.1.3 Đặc điểm mắc viêm gan B: 40 3.1.4 Tình trạng sử dụng rượu: 40 3.2 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm nghiên cứu 41 3.2 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm nghiên cứu 41 3.2.1 Kết tách chiết DNA: 41 3.2.2 Kết điện di sản phẩm PCR gel agarosse 1.5% 42 3.2.3 Kết kiểu gen alen ADH1C 43 3.3 Mối tương quan gen ADH1C với số yếu tố nguy khác 46 3.3 Mối tương quan gen ADH1C với số yếu tố nguy khác 46 3.3.1 Gen ADH1C độ tuổi phát bệnh UTGNP kiểu gen 46 3.3.2 Mối tương quan gen ADH1C với giói tính nhóm ung thư gan ngun phát 46 3.3.3 Mối tương quan gen ADH1C với tình trạng sử dụng rượu 48 3.3.4 Mối tương quan gen ADH1C vớí nhiễm virut HBV 50 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 52 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 52 4.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu: 52 4.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu: 52 4.1.1 Đặc điểm tuổi nhóm ung thư gan nguyên phát 52 4.1.2 Đặc điểm giới nhóm ung thư gan nguyên phát 53 4.1.3 Đặc điểm mắc viêm gan B nhóm ung thư gan nguyên phát 54 4.1.4 Tình trạng sử dụng rượu nhóm nghiên cứu 55 4.1.5 Đặc điểm nhóm chứng nhóm nghiên cứu 55 4.2 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm nghiên cứu 55 4.2 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm nghiên cứu 55 4.2.1 Phương pháp xác định SNP gen ADH1C kỹ thuật PCRRFLP 55 4.2.2 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm nghiên cứu 57 4.3 Mối tương quan gen ADH1C với số yếu tố nguy 58 4.3 Mối tương quan gen ADH1C với số yếu tố nguy 58 KẾT LUẬN 62 KẾT LUẬN 62 KIẾN NGHỊ 64 KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH Hình 0.1 Hình ảnh mơ học ung thư biểu mơ tế bào gan Hình 0.2 Hình ảnh mơ học ung thư biểu mơ đường mật đa hình thái Hình 0.3: Ung thư biểu mơ gan tế bào gan biệt hóa thấp Hình 0.4 Trung tâm hoạt động alcohol dehydrogenase http/www/fastbleep.com Hình 0.5 : Chuyển hóa rượu gan vai trò hình thành ung thư gan Hình 0.6:Vị trí mối liên quan gen ADH1C với gen ADH khác Hình 0.7 Minh họa đa hình thái đơn gen (SNPs) Hình 0.8 Nguyên lý kỹ thuật PCR Hình 0.9 Minh họa cắt enzym gen ADH1C Hình 0.10 Điện di DNA tổng số gel agarose 0,8% Hình 0.11 Hình ảnh điện di sản phẩm PCR đoạn gen ADH1C agarose 1.5% Hình 0.12 Hình ảnh điện di sản phẩm cắt đoạn gen ADH1C Hình 0.13 Kết giải trình tự sản phẩm PCR đoạn gen ADH1C bệnh nhân ung thư gan nguyên phát K131 K132 Hình 0.14: Tỷ lệ kiểu gen ADH1C*1/*1 nhóm nghiên cứu, nhóm sử dụng sử dụng rượu vừa nghiện rượu (nam>40g/ngày, nữ>20g/ngày) nhóm sử dụng rượu (nam < 40g/ngày, < nữ 20g/ngày) DANH MỤC BẢNG Bảng 0.1 Các isoenzym người [14] Bảng 0.2 Gen ADH1C [25] Bảng 0.3 Vị trí cắt số enzym giới hạn Bảng 0.4: Hàm lượng rượu tiêu thụ trung bình ngày [38] Bảng 0.5 Đặc điểm tuổi nhóm nghiên cứu Bảng 0.6 Đặc điểm giới nhóm nghiên cứu Bảng 0.7 Đặc điểm mắc viêm gan B nhóm nghiên cứu Bảng 0.8 Tình trạng sử dụng rượu nhóm nghiên cứu Bảng 0.9 Tỷ lệ kiểu gen ADH1C nhóm Bảng 0.10 Tỷ lệ kiểu gen alen ADH1C nhóm Bảng 0.11 Gen ADH1C độ tuổi trung bình phát bệnh kiểu gen Bảng 0.12 Gen ADH1C giới nhóm bệnh Bảng 0.13 ADH1C với tình trạng sử dụng rượu Bảng 0.14 ADH1C với nhiễm virut HBV Bảng 0.15 So sánh tuổi trung bình bệnh nhân UTGNP với nghiên cứu Bảng 0.16 So sánh giới bệnh nhân UTGNP với nghiên cứu Bảng 0.17 So sánh tỷ lệ nhiễm HBV bệnh nhân UTGNP với nghiên cứu Bảng 0.18 So sánh kiểu gen ADH1C với nghiên cứu giới Bảng 0.19 So sánh kiểu gen ADH1C*1/*1 với nghiên cứu giới 84 Nguyễn Đình C 60 Nam 14408976 27/2/2014 85 Phạm Đình Đ 66 Nam 14405897 1/3/2014 86 Lê Như T 69 Nam 14406589 2/3/2014 87 Nguyễn Văn H 66 Nam 14403691 5/3/2014 88 Dương Đình M 55 Nam 14403562 11/4/2014 89 Lê Hữu Ph 52 Nam 14406223 11/4/2014 90 Đặng Công T 62 Nam 14407215 12/4/2014 91 Lê Huy M 49 Nam 14403214 12/4/2014 92 Nguyễn Viết T 58 Nam 14408213 14/4/2014 93 Trịnh Phúc H 50 Nam 14105813 16/4/2014 94 Bùi Văn L 59 Nam 14105016 11/4/2014 95 Lương Thanh T 74 Nam 14106015 17/4/2014 96 Lương Văn S 49 Nam 14105814 17/4/2014 97 Nguyễn Minh Th 57 Nam 14408981 18/4/2014 98 Nguyễn Thị C 80 Nữ 14106076 18/4/2014 99 Nguyễn Hữu T 52 Nam 14105945 20/4/2014 100 Trịnh Xuân Gi 65 Nam 14105296 21/4/2014 101 Lê Đức Th 68 Nam 14105734 21/4/2014 102 Lê Thị H 60 Nữ 14409924 27/4/2014 103 Phùng Thị Đ 59 Nữ 14106744 28/4/2014 104 Lê Đoàn K 60 Nam 14106342 23/4/2014 105 Trịnh Văn T 35 Nam 14409216 21/4/2014 106 Bùi Văn V 62 Nam 14403257 28/4/2014 107 Lê Chí T 31 Nam 14105849 16/4/2014 108 Phạm Đức Ch 54 Nam 14405628 28/4/2014 109 Lưu Thị Y 43 Nữ 14409916 28/4/2014 110 Bạch Văn Nh 56 Nam 14409076 21/4/2014 111 Vi Văn D 47 Nam 14222333 21/4/2014 112 Lê Huy H 52 Nam 14105780 22/4/2014 113 Lê Thúy V 49 Nữ 14106323 22/4/2014 114 Lại Quang H 34 Nam 14409250 22/4/2014 115 Ngô Quang Th 41 Nam 14106334 22/4/2014 116 Trịnh Hữu Th 43 Nam 14409747 25/4/2014 117 Mai Thị H 45 Nữ 14469550 24/4/2014 118 Lê Hồng L 53 Nam 14105776 24/4/2014 119 Lê Hồng V 68 Nữ 14404705 12/3/2014 120 Đặng Đình L 63 Nam 14405301 18/3/2014 121 Dương Mạnh T 39 Nam 14405143 18/3/2014 122 Nguyễn Thanh H 53 Nam 14103263 17/3/2014 123 Nguyễn Xuân B 58 Nam 14405208 21/3/2014 124 Phạm Văn H 64 Nam 14103226 21/3/2014 125 Ngô Văn D 41 Nam 14405234 20/3/2014 126 Lê Thị V 62 Nữ 14501247 18/3/2014 127 Đào Thị Q 61 Nữ 14405069 17/3/2014 128 Dương Văn T 57 Nam 14405285 17/3/2014 129 Hà Văn K 46 Nam 14405619 21/3/2014 130 Trần Văn Nh 58 Nam 14104071 26/3/2014 131 Trần Huy D 40 Nam 14409892 28/42014 132 Nguyễn Văn B 59 Nam 14104276 26/3/2014 133 Nguyễn Văn C 65 Nam 14104279 26/3/2014 134 Nguyễn Văn H 46 Nam 14406523 23/3/2014 135 Hoàng Thái Đ 63 Nam 14104414 28/3/2014 136 Hà Văn Th 43 Nam 14104179 28/3/2014 137 Ngô Văn Tr 39 Nam 14406485 31/3/2014 138 Lê Văn D 57 Nam 14407382 8/4/2014 139 Nguyễn Tiên Đ 46 Nam 14343410 22/4/2014 140 Đỗ Văn M 53 Nam 14322371 8/4/2014 141 Phạm Văn H 72 Nam 14407074 4/4/2014 142 Nguyễn Quốc L 46 Nam 14407007 25/3/2014 143 Dương Công H 56 Nam 14104045 3/4/2014 144 Nguyễn Thị Nh 48 Nữ 14104658 4/4/2014 145 Phạm Văn T 59 Nam 14404814 7/4/2014 146 Nguyễn Ngọc Đ 68 Nam 14407169 7/4/2014 147 Bạch Văn T 46 Nam 14406017 26/3/2014 148 Phạm Văn X 68 Nam 14222228 18/4/2014 149 Nguyễn Hữu U 57 Nam 14408910 18/4/2014 150 Trịnh Văn T 25 Nam 14106069 18/4/2014 Chứng nhận Khoa Hóa Sinh Bệnh viện K Trung ương Chứng nhận Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Bệnh viện K Trung ương Phụ lục DANH SÁCH NHÓM CHỨNG STT Họ tên Tuổi Giới Địa Vũ Văn Gi 61 Nam 37 Nguyễn Du Biên Đình H 63 Nam 106 Long Biên Gia Lâm Phan Trọng Đ 57 Nam Phố Hàng Than – Hà Nội Nguyễn Văn Qu 57 Nam 25 Linh Đàm –Hà Nội Phùng Đình X 64 Nam Nguyễn Trãi - Hà Đông Đinh Văn Tr 65 Nam 74 Phan Chu Trinh Nguyễn Văn T 48 Nam Nam Dư -Lĩnh Nam –Hà Nội Nguyễn Văn T 55 Nam 79 Lạc Trung – Hà Nội Nguyễn Mạnh C 34 Nam 451 Minh Khai Hà Nội 10 Nguyễn Huy Kh 51 Nam 21 Cầu Giấy – Hà Nội 11 Nguyễn Thi H 55 Nữ Hàng Bè Hồn Kiếm –Hà Nội 12 Dỗn Thị Lê Ph 30 Nữ 20 Hàng Vơi Hồn Kiếm –Hà Nội 13 Nguyễn Hùng A 36 Nam Cầu Diễn – Hà Nội 14 Nguyễn Văn C 56 Nam 62 Trần Bình Trọng- Mỹ Đình 15 Lê Hà Th 32 Nam 34 Bạch Mai – Hà Nội 16 Nguyễn Duy H 31 Nam Đại Cổ Việt – Hà nội 17 Ngô Quang H 51 Nam 65 Khu tập thể Bách Khoa 18 Đinh Văn D 45 Nam 67 Nguyễn An Ninh 19 Ngô Quang H 52 Nam 45 Đường Giải Phóng 20 Nguyễn Đăng H 60 Nam 23 Trần Khát Chân 21 Doãn Đăng T 64 Nam Phố Hàng Bài- Hoàn Kiếm Hà Nội 22 Đỗ Văn L 57 Nam 32 Đường Láng Hà nội 23 Nguyễn Đức A 69 Nam 101 Láng Hạ - Hà nội 24 Nguyễn Văn Th 70 Nam 32 Hàng Vơi Hồn Kiếm Hà Nội 25 Lê Duy B 61 Nam 223 Xuân Thủy Cầu Giấy 26 Vũ Trung Th 47 Nam Tần CC Làng Quốc Tế Thăng Long 27 Lê Văn S 53 Nam 36 Nguyễn Văn Cừ Gia Lâm 28 Nguyễn Đình Đ 56 Nam Tầng Khu đô thị Việt Hưng GL 29 Phạm Quang Kh 82 Nam Tổ khu Định Công- Hà Nội 30 Lê Quốc H 61 Nam 102 Nguyễn Thái Học 31 Nguyễn Văn D 38 Nam 23 Chùa Láng 32 Nguyễn Văn B 73 Nam 54 Ngọc Hồi Giải Phóng 33 Nguyễn Văn Th 58 Nam 62 Cổ Nhuế 34 Nguyễn Đức Tr 75 Nam 34 Tống Duy Tân – Hoàn Kiếm 35 Nguyễn Văn B 66 Nam Khu CC Linh Đàm 36 Phan Minh H 52 Nam 32 Lê Văn Lương 37 Vũ Đình L 65 Nam Tần 20 Khu CC Làng Việt Kiều 38 Nguyễn Quang Ng 67 Nam 34 Hàng Thiếc- Hoàn Kiếm 39 Nguyễn Mạnh H 50 Nam 26 Khu TT Ngọc Khánh 40 Hà Văn T 71 Nam 56 Vĩnh Tuy Hoàng Mai 41 Trịnh Tú Qu 53 Nam Khu CC A6 Trung Hòa Nhân Chính 42 Trần Đức Th 62 Nam 45 Phú Thượng Hà Nội 43 Nguyễn Văn M 53 Nam 79 Lê Đại Hành 44 Nguyễn Văn Qu 50 Nam 36 Giáp Bát 45 Lê H 57 Nam 233 Giải Phóng 46 Nguyễn Ngọc Qu 42 Nam 234 Hoàng Hoa Thám Hà Nội 47 Vũ Quốc V 54 Nam 45 Thụy Khê 48 Nguyễn Ngọc B 66 Nam Tầng 17 Khu CC Văn Quán 49 Vũ Đức T 66 Nam 76 Mỗ Lao- Hà Đông 50 Nguyễn Ng 70 Nam Tầng Khu TT Hồng Tích Trí 51 Nguyễn Hữu T 54 Nam 34 Hàng Thùng Hoàn Kiếm 52 Trần Văn Gi 67 Nam 123 Trần Duy Hưng 53 Trần Văn B 59 Nam 12 Yết Kiêu 54 An Văn Th 60 Nam 345 Kim Ngưu - Hà Nội 55 Tạ Văn B 59 Nam 31 Mai Động Hà Nội 56 Nguyễn Đình Ch 63 Nam 345 Thụy Khê- Hà Nội 57 Nguyễn Văn D 61 Nam A2 Khu TT Trung Tự Kim Liên 58 Nguyễn Minh Th 70 Nam 71 Thạch Bàn – Gia Lâm 59 Đỗ Văn C 47 Nam 56 Phố Hàng Than- Hà Nội 60 Đặng Mạnh H 50 Nam 43 Phố Cầu Giấy Thanh Xuân 61 Lê Văn V 54 Nam 12 Ngọc Lâm – Gia Lâm 62 Lương Văn T 49 Nam Khu TT C3 Phúc Xá 63 Lê Bá T 53 Nam 123 Xuân Đỉnh Thanh Xuân Hà Nội 64 Nguyễn Văn H 55 Nam Khu T3 Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội 65 Nguyễn Đức Th 51 Nam 26 Phố Hàng Buồm Hoàn Kiếm 66 Lê Đức T 53 Nam 12 Hàng Lược- Hồn Kiếm 67 Trịnh Đình H 44 Nam 231 Phố Huế- Hoàn Kiếm 68 Đặng Trọng Ch 35 Nam 23 Hàm Tử Quan – Hoàn Kiếm 69 Nguyễn Văn C 54 Nam Khu TT A2 Nghĩa Tân 70 Doãn Văn Th 56 Nam 76 Chương Dương Độ- Hoàn Kiếm 71 Lê Đức Th 57 Nam 234 Vạn Kiếp Hoàn Kiếm 72 Đỗ Thị L 51 Nữ 71 Đầm Trấu- Hà Nội 73 Lê Thị Nh 60 Nữ Tầng 25khu T3Timescity- Minh Khai 74 Bùi Xuân T 71 Nam 98 Lạc Trung_ Hoàng Mai 75 Lương Thị M 81 Nam 23 Thanh Nhàn 76 Trần Văn T 71 Nam 56 Hàng Bột 77 Bùi Thị B 59 Nam 25 Cao Bá Quát-Đống Đa 78 Vũ Đình Đ 39 Nam Khu CC Trung Hòa Nhân Chính 79 Đặng Thị Nh 79 Nữ 93 Xã Đàn 80 Nguyễn Thị S 67 Nữ Khu TT Kim Liên 81 Nguyễn Văn C 38 Nam 87 Lạc Long Quân 82 Nguyễn Đình Th 47 Nam 156 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm 83 Đặng Văn H 43 Nam Khu CC Marderine- Mỹ Đình 84 Nguyễn Đức M 54 Nam Khu TT Văn Chương 85 Tạ Văn L 67 Nam 52 Ngã Tư Sở 86 Trần Mạnh P 66 Nam 124 Láng Hạ 87 Nguyễn Văn S 68 Nam 71 Thổ Quan 88 Đặng Đình L 51 Nam Khu TT Mỹ Đình 89 Nguyễn Huy T 57 Nam 23 Yên Hòa – Cầu Giấy 90 Nguyễn Thị L 78 Nữ Thạch Bàn – Gia Lâm 91 Bùi Lan A 56 Nữ 226 Lĩnh Nam Hoàng Mai- Hà Nội 92 Chu Tiến Th 67 Nam 33 Đại Cổ Việt 93 Nguyễn Trọng V 36 Nam 69 Khu TT Bách Khoa 94 Lê Văn L 45 Nam 96 Bạch Mai – Hoàng Mai 95 Đào Ngọc M 47 Nam 79 Trần Quốc Toản 96 Nguyễn Văn T 67 Nam Khu CC Việt Hưng Gia Lâm 97 Nguyễn Tiến D 42 Nam 101 Trần Duy Hưng 98 Lại Thị H 77 Nữ Khu TT Điện Biên Phủ-Đống Đa 99 Tơ Hồng L 59 Nữ 352 Kim Mã 100 Dương Thị Ng 62 Nữ 65 Đào Tấn 101 Nguyễn Nguyệt Ng 66 Nữ Khu TT Giảng Võ 102 Trần Trung D 54 Nam 59 Vũ Phạm Hàm- Đống Đa 103 Bùi Tiến B 72 Nam 73 Nguyễn Chí Thanh 104 Nguyễn Tiến M 56 Nam 26 Thái Hà 105 Nguyễn Trí T 55 Nam Tầng Khu CC 101 Láng Hạ 106 Chu Văn C 23 Nam Khu TT A5 Trung Tự 107 Nguyễn Văn R 30 Nam 62 Bồ Đề Gia Lâm 108 Tạ Văn M 31 Na 109 Nguyễn Ba H 32 Nam 12 Hàng Bơng Hồn Kiếm 110 Trần Mạnh H 33 Nam 62 Khương Trung 111 Trần Văn N 33 Nam Khu CC Lê Văn Lương 112 Phạm Văn T 33 Nam 29 Nam Dư Lĩnh Nam Hà Nội 20 Hàng Thùng Hoàn Kiếm Hà Nội 113 Nguyễn Xuân N 34 Nam 61 Quán Thánh-Ba Đình 114 Trần Văn C 38 Nam 98 Liễu Giai 115 Trần Đức L 43 Nam 79 Đê La Thành 116 Đỗ Xuân T 46 Nam 256 Phúc Tân Ba Đình 117 Trần Văn T 49 Nam 29 Nghĩa Dũng Ba Đình 118 Nguyễn Việt C 50 Nam Khu TT Trung Liệt Hà Nội 119 Lâm Đình Q 51 Nam Khu CC Linh Đàm 120 Đặng Văn M 52 Nam 67 Nguyễn Du 121 Nguyễn Văn V 52 Nam 26 Quan Hoa Cầu Giấy 122 Vũ Đình L 53 Nam 99 Phố Bạch Mai –Hoàng Mai 123 Lê Phạm Xuân Q 22 Nam 283 Đội Cấn 124 Ngô Khắc K 32 Nam 29 Phan Đình Phùng 125 Huỳnh Văn T 44 Nam 72 Han Thuyên 126 Ngô Đức C 47 Nam 98 Lý Tự Trọng Hoàn Kiếm 127 Trần S 48 Nam 345 Kim Ngưu Hà Nội 128 Trần T 51 Nam Khu CC Royal City Nguyễn Trãi 129 Nguyễn H 53 Nam Tập thể A1 Hàm Tử Quan 130 Bùi Văn B 55 Nam 31 Hai Bà Trưng 131 Nguyễn Văn T 60 Nam 36 Hàm Long Hoàn Kiếm 132 Trần Thị H 59 Nữ 76 Hoàng Hoa Thám Hà Nội 133 Nguyễn Thái H 48 Nữ Khu TT Cầu Diễn 134 Tạ Văn L 44 Nam 29 Lò Đúc 135 Mai Tiến D 32 Nam 156 Khâm Thiên Hà Nội 136 Nguyễn Trần L 72 Nam Khu TT 20 Hàng Vơi- Hồn Kiếm 137 Bùi Đức S 56 Nam 32 Hàng Trống 138 Nguyễn Văn Tr 69 Nam 55 Cát Linh Ba Đình 139 Ngơ Mai H 78 Nữ Tầng 20 Khu CC Cienco Mỹ Đình 140 Nguyễn Thị Nh 45 Nữ 56 Cửa Nam 141 Hà Thị M 59 Nữ 79 Ô Chợ Dừa 142 Trần Thị Qu 58 Nữ 124 Hoàng Cầu 143 Nguyễn Mạnh H 47 Nam 56 Hàng Bột 144 Bùi Quang D 45 Nam 71 Xã Đàn 145 Đặng Ngọc D 43 Nam 26 Vạn Kiếp Hoàn Kiếm 146 Đỗ TRọng H 52 Nam 62 Bông Thợ Nhuộm 147 Nguyễn Quang T 66 Nam Khu CC Xuân La – Xuân Đỉnh 148 Tô Văn Gi 65 Nam Tâng Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội 149 Trịnh Xuân B 67 Nam 74 Nguyễn Thái Học 150 Đào Hung M 56 Nam 51 Sơn Tây TÀI LIỆU THAM KHẢO Helmut K Seitz Felix Stickel 2010 Alcetaldehyde as an underestimated risk factor for cancer development: role of genetics in ethanol metabolism, 5(2), 121-128 Iain H McKillop, Ph.D., Laura W Schrum, Ph.D (2009) Role of Alcohol in Liver Carcinogenesis, 29(2):222-232 H J Edenberg and W F Bosron (2010) Acohol dehydrogenases, Elsevier Ltm, 4(6),111-126 Helmut K Seitz, M.D., and Peter Becker (2007), Alcohol Metabolism and Cancer Risk, Alcohol Research & Health, 30 (1), 38-47 Harty LC (1997), et al Alcohol dehydrogenase genotype and risk of oral cavity and pharyngeal cancers J Natl Cancer Inst ;89:1698–1705 Homann N., Stickel F et al (2006) Alcohol dehydrogenase 1C*1 allele is a genetic marker for alcohol-associated cancer in heavy drinkers International Journal of Cancer, 118(8), 1998-2002 Hà Văn Mạo, Hoàng Kỷ, Phạm Hoàng Phiệt (2006), Ung thư gan nguyên phát Nhà xuất y học 15-42 Vũ Tú Nam (2013) Hoàn thiện quy trình bước đầu xác định tính đa hình thái đơn gen ADH1C kỹ thuật PCR-RFLP” 15-19 Trần Văn Huy (2003), Nghiên cứu dấu ấn virus viêm gan B, C đặc điểm cận lâm sàng ung thư biểu mô tế bào gan, 5-12 10 Nguyễn Cường Thịnh, Lê Văn Thành (2009) Phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan Y học TP.HCM, chuyên đề ung bướu học, tập 13 (6), tr 547-555 11 Okuda.K 1997 Epidemiology in Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma Greenwich medical Media 3-15 12 Pagltaro L, Simonetti RG, Craxi AL et al (1983) Alcohol and HBV infection as risk factors for HCC in Italy, A multicenter controlled study Hepatogastroenterology 30, 48-50 13 Đào Văn Long (2012), Ung thư biểu mô tế bào gan Bài giảng nội khoa tập II-Trường Đại học Y Hà Nội, 17-23 14 Howard J Edenberg, Ph.D 2007 The Genetics of Alcohol Metabolism, Role of Alcohol Dehydrogenase and Aldehyde Dehydrogenase Variants Alcohol Reseach Health 30(1), 5-12 15 Samir Zakha (2006) Overview: How is alcohol metabolized by the body? Alcohol Research & Health,29(4), 245-254 16 Luke O Dannenberg (2006), Transcriptional regulation of the human class I alcohol dehydrogenase genes, 1-6 17 Tuma, D.J Casey, C.A (2003) Dangerous byproducts of alcohol breakdown: Focus on adducts Alcohol Research & Health 27:285–290 18 Barry,R.E.; Williams, A.J.; AND Mcgivan, J.D (1987) The detection of acetaldehyde/liver plasma membrane protein adduct formed in vivo by alcohol feeding Liver 7:364–368 19 Brooks PJ, Theruvathu JA(2006) Acetaldehyde-DNA adducts: implications for the molecular mechanism of alcohol related carcinogenesis In: Cho CH, Purohit V, editors Alcohol, tobacco and cancer Basel: Karger; 78–96 20 Theravathu JA, Jaruga P, Nath RG, et al (2005) Polyamines stimulate the formation of mutagenic1,N2propanodeoxyguanosinase adducts from acetaldehyde Nucleic Acids Res.33:3513–3520 21 Bradford, B U (2005) Cytochrome P450 CYP2E1, but not nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase, is required for ethanol-induced oxidative DNA damage in rodent liver Hepatology 41:336–344 22 Bordone, L (2005) Calorie restriction, SIRT1 and metabolism: Understanding longevity Nature 6:298–305, 2005 23 Stickel, F (2002) Cocarcinogenic effects of alcohol in hepatocarcinogenesis Gut 51:132–139, 2002 24 Jelski W (2008) Alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzyms and aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity in the sera of patients with liver cancer, 22(3), 204-9 25 Andrew J Birley, et al (2009) ADH single nucleotide polymorphism association with alcohol metabolism in vivo Human Molecular Genetics, 18( 8), 1533–1542 26 Dana Al-Bargash (2008) Effect of alcohol consumption and alcohol dehydrogenase 1C ( ADH1C) polymorphisms on total plasma homocystein levels, 7-86 27 Eng M.Y., Luczak S.E., Wall T.L (2007) ALDH2, ADH1B, and ADH1C genotypes in Asians: a literature review Alcohol Research & Health, 30(1), 22-27 28 Vijay A Ramchandani (2013) Genetics of Alcohol Metabolism 2, 15-25 29 Terry, M.B.; Gammon, M.D.; Zhang, F.F ;et.al (2006) ADH3 genotype, alcohol intake and breast cancer risk Carcinogenesis 27(4): 840–847 30 Peters, E.S (2005) ADH1C polymorphism modifies the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck associated with alcohol and tobacco use American Association for Cancer Research 14: 476-482 31 Schwartz SM,(2001) Oral squamous cell cancer risk in relation to alcohol consumption and alcohol dehydrogenase-3 genotypes Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 10:1137–44, 32 Tiemersma (2003) Alcohol consumption, alcohol dehydrogenase polymorphism, and colorectal adenomas Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 12: 419-425, 33 Yin (2007) Alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase polymorphisms and colorectal cancer: The Fukuoka Colorectal Cancer Study Cancer Science 98(8): 1248-1253 34 Genetic variation-National Cancer Institute 35 Trịnh Văn Bảo (2011) Sinh học Nhà xuất giáo dục Việt Nam 168-169 36 Tạ Thành Văn (2010), PCR số kỹ thuật y sinh học phân tử Nhà xuất y học, 28-50 37 Henrik Berg Rasmussen (2012) Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of PCR-Amplified Fragments (PCR-RFLP) and Gel Electrophoresis - Valuable Tool for Genotyping and Genetic Fingerprinting Gel Electrophoresis - Principles and Basics.18 315320 38 International guide for monitoring alcohol consumption and related harm.World Health Organization.2 (2) 37-59 39 Lê Minh Huy (2012) Giải phẫu bệnh hóa mơ miễn dịch yếu tố tiên lượng carcinoma tế bào gan 81-90 40 Quách Thanh Hưng, Ngơ Văn Vinh, Huỳnh Hùng, La Chí Hải, Nguyễn Cao Cương, Văn Tần (2004) Khảo sát tương quan nhiễm viêm ganvirút B,C đột biến gene ức chế ung thư p53 ung thư tế bào gan Việt Nam”, Y học TP.HCM, tập 8, tr 56-62 41 Ng IO, Lai EC, Fan ST, et al (1995) Prognostic significance of pathologic features of hepatocelluler carcinoma: a multivariate analysis of 278 patients” Cancer, 76, pp 2443-2448 42 Lauwers Y.G., et al (2002) Prognostic histologic indicators of curatively resected hepatocellular carcinoma American Journal of surgical Pathology, 26(1), pp 25-34 43 Zhang, J Y et al (1998) A case-control study of hepatitis B and C virus infection as risk for hepatocellular carcinoma in Henan, China Internationl Journal of Epidemiology, pp 574-578 44 Levy I, Sherman M (2002) Liver cancer study group of the University of Toronto Staging of hepatocellular carcinoma: assesment of the CLIP, Okuda, and Chid-Pugh staging system in a cohort of 257 patients in Toronto” Gut; 50, pp 881-5 45 Gao J.D, Shao YF, Xu Y, Ming LH, Wu ZY, Liu GT, Wang XH, Gao WH, Su YT, Feng XL, Liang LM, Zhang YH, Sun ZT (2005) “Tight association of hepatocellular carcinoma with HBC infection in North China”, Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 4, pp 46-49 46 Olshan A.F., Weissler M.C., Watson M.A., Bell D.A (2001) Risk of head and neck cancer and the alcohol dehydrogenase genotype Carcinogenis, 22(1), 57-61 47 Shen, YC; Fan, J.H.; Edenberg, H.J.; et al (1997) Polymorphism of ADH and ALDH genes among four ethnic groups in China and effects upon the risk for alcoholism Alcoholism: Clinical and Experimental Research 21:1272–1277 48 Thomasson,H.R.; Crabb, D.W.; Edenberg, H.J.; et al (1994) Low frequency of the ADH2*2 allele among Atayal natives of Taiwan with alcohol use disorders Alcoholism: Clinical and Experimental Research 18:640–643, 49 Brenda, WC., et al (1986) Alcohol consumption, alcohol dehydrogenase 1C (ADH1C ) genotype, and risk of colorectal cancer in the Netherlands Cohort Study on diet and cancer.18-24 50.Visapää J.P et al (2004) Increased cancer risk in heavy drinkers with the alcohol dehydrogenase 1C*1 allele, possibly due to salivary acetaldehyde GUT, 53(6), 871-876 51.Coutelle C, Hohn B, Benesova M, Oneta CM, Quattrochi P, Roth HJ, Schmidt-Gayk H, Schneeweiss A, Bastert G, Seitz HK (2004) Risk factors in alcohol associated breast cancer: alcohol dehydrogenase polymorphism and estrogens Int J Oncol 25:1127–1132 52.Lau W Y (2008) Hepatocellular carcinoma, World Scientific Pub, Hackensack, NJ, 1(9), 215-239 ... với để tài Nghiên cứu tính đa hình thái đơn gen ADH1C bệnh nhân ung thư gan nguyên phát với mục tiêu cụ thể sau: Xác định tỷ lệ kiểu gen alen gen ADH1C bệnh nhân ung thư gan nguyên phát Khảo... lược gen ADH1C 17 1.3.1 Vị trí liên quan 17 1.3.2 Cấu trúc chức ADH1C 17 1.3.3 Tính đa hình thái gen ADH1C 18 1.3.4 ADH1C gen bệnh ung thư 19 1.4 Kỹ thuật xác định đa hình thái đơn gen ADH1C. .. ethanol gan [3] Gen mã hóa cho ADH nhóm I ADH1A.ADH1B, ADH1C, gen ADH1B, ADH1C gen đa hình thái đơn Nhiều nghiên cứu giới chứng minh tượng đa hình thái đơn mã hóa cho enzym ADH1C có liên quan đến bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu TÍNH đa HÌNH THÁI đơn của GEN ADH1C TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT , NGHIÊN cứu TÍNH đa HÌNH THÁI đơn của GEN ADH1C TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn