NGHIêN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIêM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VIRÚT ĐƯỜNG RUỘT

174 79 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -   - PHẠM NGỌC THỦY NGHI£N CøU T¸C DụNG CủA HàO CH ÂM TRONG PHụC HồI CHứC NĂNG TÂM VậN ĐộNG BệNH NHI SAU VIÊM NãO CấP DO VI RúT HERPES SIMPLEX Và VIRúT ĐƯờNG RUộT LUN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC THỦY NGHI£N CøU T¸C DụNG CủA HàO CH ÂM TRONG PHụC HồI CHứC NĂNG TÂM VậN ĐộNG BệNH NHI SAU VIÊM NãO CấP DO VI RúT HERPES SIMPLEX Và VIRúT ĐƯờNG RUộT Chuyờn ngành : Y học cổ truyền Mã số : 62720201 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Minh Hằng PGS.TS Nguyễn Văn Thắng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Ngọc Thủy, nghiên cứu sinh khóa 33 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Y học cổ truyền, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Cô TS Đặng Minh Hằng Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Thắng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Phạm Ngọc Thủy LỜI CẢM ƠN Để có luận án hồn thiện ngày hơm nay, xin cho phép tơi dành trang để bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, TS Đặng Minh Hằng Trường Đại học Y Hà Nội Người Thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, hết lòng dìu dắt tơi từ bước nghiên cứu Thầy tận tình, tận tâm, nghiêm khắc, giúp tơi giải khó khăn q trình nghiên cứu, bảo cho tơi kinh nghiệm quý báu học tập nghiên cứu, giúp hồn thành luận án Xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy GS Hoàng Bảo Châu, GS.TS Lê Đức Hinh, PGS.TS Phạm Văn Trịnh, PGS.TS.Dương Trọng Hiếu, tuổi cao quý Thầy ln tận tụy, tận tâm, hết lòng học trò chúng em Những học quý báu, dòng chữ, dẫn tận tình Thầy… cơng ơn đó, học trò ln trân trọng ghi nhớ đời Cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Y học cổ truyền phòng ban nhà Trường tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập nghiên cứu Các Thầy Cơ Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy ln nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Ban giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ, lãnh đạo tập thể nhân viên khoa Nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu, thu thập số liệu nghiên cứu Cảm ơn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho phép thực nghiên cứu, cung cấp cho số liệu vơ q giá để giúp tơi hồn thành luận án Quý Thầy Cô Hội đồng chấm luận án đóng góp cho tơi ý kiến q báu, để tơi hồn thiện luận án Ban lãnh đạo, Phòng Quản lý nhân sự, tập thể Khoa Y - Dược Trường Đại học Trà Vinh nơi tơi cơng tác, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi thời gian học Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, người thân gia đình, chồng, bên cạnh hỗ trợ, động viên, chỗ dựa vững cho suốt năm tháng theo học Trường Đại học Y Hà Nội Cảm ơn người bạn thân thiết, đồng nghiệp tơi chia sẻ tháng ngày khó khăn vất vả học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Phạm ngọc Thủy DANH MỤC VIẾT TẮT CHT : Cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging) CLVT : Chụp cắt lớp vi tính (Computerd Tomography Scanner) CTM : Công thức máu DNA : Deoxy Ribo Nucleic Acid ĐNĐ : Điện não đồ DNT : Dịch não - tuỷ DQ : Developmental Quotient (Chỉ số phát triển) EBV : Estain barr virus ELISA : Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay EV : Enterovirus (vi rút đường ruột) HIV : Human Immunodipiciency virus HSV : Herpes simplex virus JE : Japanese Encephalitis (viêm não Nhật Bản) PCR : Polymerase chain reaction (phản ứng khuyếch đại chuỗi gen) PHCN : Phục hồi chức TB : Tế bào TC : Tiểu cầu HC BC Hct Hb T0 T12 YHHĐ YHCT WHO : Hồng cầu : Bạch cầu : Hematocrit : Hemoglobin : Thời điểm vào viện : Thời điểm vào viện sau mười hai tuần điều trị : Y học đại : Y học cổ truyền : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU BỆNH VIÊM NÃO THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN 1.1 Bệnh danh 1.2 Nguyên nhân chế bệnh sinh 1.3 Các thể lâm sàng 1.3.1 Ôn tà vào phần vệ .5 1.3.2 Ơn tà vào phần khí 1.3.3 Ôn tà vào phần dinh 1.3.4 Ôn tà vào phần huyết 1.4 Thời kỳ thương âm di chứng: 1.5 Điều trị viêm não sau giai đoạn cấp Y học cổ truyền: .7 1.5.1 Các phương pháp khơng dùng thuốc ch©m cøu 1.5.2 Phương pháp dùng thuốc 13 1.6 Một số nghiên cứu điều trị viêm não Y học cổ truyền 14 1.6.1 Nghiên cứu nước 14 1.6.2 Nghiên cứu Việt Nam 16 1.7 Châm cứu chế tác dụng châm cứu 22 1.7.1 Khái quát châm cứu 22 1.7.2 Cơ chế tác dụng châm cứu 24 TỔNG QUAN VIÊM NÃO DO VI RÚT THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 28 2.1 Một số khái niệm 28 2.2 Các nguyên đặc điểm dịch tễ học viêm não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột trẻ em 29 2.2.1 Căn nguyên gây viêm não cấp vi rút Herper simplex vi rút đường ruột .29 2.2.2 Cấu trúc phân tử vi rút Herpes 31 2.2.3 Dịch tể học .31 2.3 Sinh bệnh học bệnh viêm não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột .35 2.3.1 Bệnh sinh viêm não Herpes 35 2.3.2 Bệnh sinh viêm não cấp Enterovirus 36 2.3.3 Chẩn đoán viêm não cấp vi rút Herpes Simplex (HSV) vi rút đường ruột (EV) 38 2.4 Tình hình di chứng viêm não: 44 2.4.1 Theo y học đại: trẻ qua giai đoạn cấp để lại nhiều di chứng vận động tâm trí Các di chứng thường gặp là: 44 2.5 Tình hình nghiên cứu giới 48 2.6 Nghiên cứu nước 51 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .55 2.1 Đối tượng nghiên cứu 55 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu theo y học đại .55 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhi theo Y học cổ truyền 56 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhi 56 2.2 Phương pháp nghiên cứu 56 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 56 2.2.2 Cở mẫu nghiên cứu: lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện .57 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 57 2.2.4 Tổ chức nghiên cứu 57 2.2.5 Phương pháp thu thập số liệu 58 2.2.6 Nội dung nghiên cứu cách đánh giá 58 2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 69 2.2.8 Phương pháp khống chế sai số 70 2.3 Khía cạnh đạo đức đề tài 70 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DI CHỨNG THẦN KINH THEO YHCT 72 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo thể bệnh y học cổ truyền: 72 3.1.2 Phân bố theo tuổi giới 75 3.1.3 Phân bố theo thời gian mắc bệnh .76 3.1.4 Rối loạn thân nhiệt trình điều trị 77 3.1.5 Phân loại thể bệnh theo nhóm tuổi 77 3.1.6 Phân loại thể bệnh theo thời gian mắc bệnh 78 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DI CHỨNG TÂM TRÍ - THẦN KINH THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 79 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng di chứng thần kinh - tâm thần bệnh nhi sau điều trị viêm não cấp 79 3.2.2 Phân loại thể bại não 81 3.2.3 Mức độ liệt vận động theo phân loại Henry nhóm vi rút herpes simplex vi rút đường ruột 82 3.2.4 Phân loại bệnh nhi theo lĩnh vực phát triển trắc nghiệm Denver 83 3.3 TÁC DỤNG CỦA HÀO CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM - VẬN ĐỘNG Ở BỆNH NHI SAU ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO CẤP 84 3.3.1 Kết điều trị đánh giá theo Y học cổ truyền .84 3.3.2 Kết điều trị đánh giá theo Y học đại 91 3.3 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HÀO CHÂM DO DI CHỨNG TÂM - THẦN KINH SAU VIÊM NÃO DO VI RÚT 99 Chúng chọn tiêu chuẫn phân loại độ liệt Henry để xem xét tác dụng hào châm đến khả hồi phục vận động .99 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 108 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 108 4.1.1 Tuổi 108 4.1.2 Giới 109 4.1.3 Nguyên nhân gây bệnh 109 4.1.4 Thời gian mắc bệnh 109 4.1.5 Các triệu chứng lâm sàng trước điều trị: 110 4.1.6 Chỉ số phát triển theo Test Denver II trước điều trị 114 4.1.7 Thể bệnh theo Y học cổ truyền 116 4.2 Kết điều trị theo Y học đại .117 4.2.1 Các triệu chứng lâm sàng sau điều trị 117 4.2.2 Kết điều trị theo Test Denver II 126 4.3 Kết điều trị theo Y học cổ truyền 128 4.3.1 Sự chuyển dịch độ liệt theo thể bệnh YHCT 128 4.3.2 Chỉ số phát triển khu vực vận động thô sau điều trị thể bệnh YHCT: 129 4.3.3 Chỉ số phát triển khu vực vận động tinh tế sau điều trị thể bệnh YHCT 130 4.3.4 Chỉ số phát triển khu vực ngôn ngữ sau điều trị thể bệnh YHCT 130 4.3.5 Chỉ số phát triển khu vực cá nhân xã hội sau điều trị thể bệnh YHCT 131 4.3.6 Sự thay đổi số huyết học 132 4.3.7 Tác dụng không mong muốn tác dụngcơ hocjdo hào châm.133 KẾT LUẬN 135 KIẾN NGHỊ .137 CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Demaerel P cộng (2002) "MRI of Herpes simplex encephalitis", Neuroradiology 34, 490-3 76 Bộ Y Tế (2009) "Hướng dẫn chẩn đốn xử trí bệnh VN cấp virus trẻ em" (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BYT ngày 30-062009 Bộ trưởng Bộ y tế), chủ biên 77 Bộ môn PHCN, Trường Đại học Y Hà Nội (2003) “Phục hồi chức cho trẻ chậm phát triển tâm thần”, Bài giảng vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, NXB Y học, Hà Nội, tr.231–237 78 Nguyễn Xuân Nghiên (2010) “Phục hồi chức sau viêm não”, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, NXB Y học, Hà Nội, tr.669-671 79 Hang LY, Lin TY, Hsu KH, et al (1999) “Clinical features and risk factors of pulmonary edema after enterovirus 71 - related hand, foot, and mouth disease” Lancet; 354: 1682-1686 80 Chang LY, Huang LM, Gau SS, et all (2007) “Neurodevelopment and cognition in children after Enterovirus 71 infection”, N Engl J Med, Mar 22,356 (12):1226-1234 81 Hjalmarsson Anders Blomqvist Paul (2007) “Herpes simplex en cephalitis in Sweden 1990 - 2001 incidence, morbidity and mortality” Clinical Infectious Diseases; 45: 875-880 82 Whitley RJ, Alford CA, Hích MS, Schooley RT, et al (1986) “Vidarabine versus acyclovir therapy in Herpes simplex encephalitis” N Engl J Med, 314 83 Dos Santos GP Skraba I, Oliveira D, et al (2003).“Enterovirus meningitis in Brazil, 1998-2003”; J Med Viral.Jan; 78 (1):98-104 84 Vial C, Pozzetto B, Essid A, Stephan JL, Chabrier S (2007) “Acute encephalitis: Report on 32 consecutive pediatric cases observed in one hospital” Med mal infect Apr; 37 (4): 208-14 85 Jorina M, Elbers, A (2007).“12-year prospective study of childhood Herpes simplex encephalitis”; Pediatrics vol 119 No 2; p339-407 86 Wen-Bin Hsieh, Nan-Chang Chiu (2007) “Outcome of Herpes simplex encephalitis in children”, Journal of Microbiology, Immunology and Infection; 40:34-38 87 Tzu-Chi Lee, Ching-Piao Tsai, Chih- Lun Yuan, Cheng-Yu Wei (2003) “Human primary immunodeficiencies of type interferons”; Biochimie.Jun-Jul;89(6-7): 878-83 88 Asa Fowler, Tommy Stodberg, Margareta Eriksson et al (2010) Long term Outcomes of Acute Encephalitis in Childhood, PEDIATRICS, Vol 126 No 4, e828-e835 89 Ghaziuddin M, I Al - Khouri, Ghaziuddin N (2002) Autistic symptoms following herpes encephalitis, Eur Child Adolesc Psychiatry, 11 (3), 142-6 90 Nguyễn Thị Thanh Vân (2001) Nhận xét đặc điểm lâm sàng số di chứng viêm não Nhật Bản trẻ em “Luận văn Thạc sỹ Y học”, Trường Đại học Y Hà Nội 91 Hoàng Thế Kiêm (2009) “Nhận xét số đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não Nhật Bản giai đoạn muộn theo Y học cổ truyền”, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 92 Vũ Minh Điền (2011) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị viêm não Herpes simplex Bệnh viện nhiệt đới Trung ương” Luận văn Thạc sỹ Y học”, Trường Đai học Y Hà Nội 93 Trịnh Thị Luyến (2013) Nghiên cứu nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 94 Daniel.Trương, Lê Đức Hinh, Nguyễn Thi Hùng (2004) Thần kinh học lâm sàng Textbook of Clinical neuroglogy, NXB Y học, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tr 242 95 Lê Đức Hinh, Nguyễn Chương (2001) Thần kinh học trẻ em, NXB Y học, Hà Nội, tr.239 96 Lê Đức Hinh (2009), Thần kinh học thực hành đa khoa, NXB Y học, Hà Nội, tr.35-140-142 97 Lê Đức Hinh, (2010) “Đánh giá phát triển tâm lý - vận động”, Thần kinh học trẻ em, NXB Y học tr 68-75 98 Nguyễn Văn Thắng, (2013) “Đặc điểm hệ thần kinh trẻ em”, Bài giảng Nhi khoa tập 2, NXB Y học Hà Nội, tr 244-247 99 M Koskiniemi(1997) “Epidemiology of encephalitis in children A prospective multicentre study”, European journal of pediatric, Volume 156, Number (1997), 541-545 100 Phạm Nhật An, Trần Thị Thu Hương (2013) "Căn nguyên VN trẻ em bệnh viện nhi Trung ương năm 2012", Nghiên cứu Y học (84(4), 2013), tr 27-32 101 Nguyễn Xuân Nghiên (2008), “Phục hồi chức cho trẻ bại não”, Phục hồi chức năng, NXB Y học, Hà Nội, tr.182-192 102 Nguyễn Thị Minh Thủy (2001) “Kết bước đầu điều tra dịch tễ bại não tỉnh Hà Tây”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học - Hội Phục hồi chức Việt Nam, số 7, NXB Y học, tr.292-303 103 Trần Thị Thu Hà (2002) “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng nhu cầu phục hồi chức trẻ bại não”, Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 104 Hồ Đắc Hải Miên (2009) “Đánh giá tâm lý vận động trẻ Test Denver II”, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 105 Trần Văn Linh (2004) “Áp dụng thử nghiệm test Denver II đánh giá phát triển tâm thần – vận động trẻ em trường mẫu giáo thị xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hương Yên”, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 106 W.K.Frankenburg (1990) “Guide for Denver II practice”, Department of pediatrics, University of Colorado Health Sciences center, Denver USA PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU STT: Nhóm HSV: Nhóm EV: Hành 1.1 Họ tên:……………………………………Tuổi (tháng):……………Giới: 1.2.Địa chỉ: 1.3 Ngày vào viện điều trị:…………………………….Số bệnh án: 1.4 Ngày viện: Lý vào viện: Tiền sử 3.1 Thời gian bị bệnh 3.2 Triệu chứng chính: 3.3 Nơi điều trị giai đoạn cấp: 3.4 Chẩn đoán lâm sàng: 3.5 Chẩn đoán huyết thanh: 3.6 Các bệnh khác: Khám bệnh 4.1 Khám theo YHHĐ: * Khám thần kinh: Chỉ số theo dõi Trước ĐT Rối loạn ý thức Chưa nhận biết……………………………… Tỉnh biết lạ quen…………………………… Tỉnh tiếp xúc chậm………………………… Tỉnh tiếp xúc tốt…………………………… Liệt vận động (độ) Thể bại não Thể co cứng………………………………… Thể loạn trương lực………………………… Thể thất điều………………………………… Thể hỗn hợp………………………………… Rối loạn ngôn ngữ Thất vận ngôn……………………………… Ú ớ…………………………………………… Nói từ đơn……………………………… Nói câu ngắn…………………………… Khơng rối loạn……………………………… Rối loạn nuốt Không nuốt được…………………………… Nuốt chậm, hay nghẹn sặc…………………… Nuốt chậm, khơng nghẹn sặc………………… Nuốt bình thường…………………………… Rối loạn tròn Đại tiểu tiện khơng tự chủ…………………… Đại tiểu tiện lúc tự chủ lúc không…………… Đại tiểu tiện tự chủ………………………… Suy dinh dưỡng (độ) * Chỉ số phát triển tâm thần – vận động theo test Denver II: Chỉ số phát triển Khu vực cá nhân – xã hội Khu vực vận động tinh tế Khu vực ngôn ngữ Khu vực vận động thô 4.2 Khám theo YHCT: * Vọng: * Văn: *Vấn: * Thiết: Trước ĐT Sau ĐT Sau ĐT *Chẩn đoán: Bát cương: Nguyên nhân: Bệnh danh: Thể bệnh: Âm hư  Âm huyết hư sinh phong  Điều trị 5.1 Theo phác đồ: 5.1.1 Châm cứu: Phương huyệt: + Ở chi trên: Kiên ngung Kiên Trinh Kiên tỉnh Khúc trì Thủ tam lý Ngoại quan Hợp cốc  Bát tà + Ở chi dưới: Trật biên  Hồn khiêu  Ân mơn Giải khê  Côn lôn Thái xung Túc tam lý Tam âm giao + Ở đầu mặt: Bách hội Quyền liêu Địa thương Nghinh hương Ế phong Giáp xa + Nói khó: Thượng liêm tuyền Bàng liêm tuyền + Lưng: Giáp tích Hà Nội, ngày…… tháng…….năm…… BS điều trị PHỤ LỤC VỊ TRÍ CÁC HUYỆT TRONG PHÁC ĐỒ STT Tên huyệt Ký hiệu Bách hội XIII.20 Quyền liêu VI.18 Địa thương III.4 Nghinh hương II.20 Ế phong X.17 Giáp xa III.6 Thượng liêm tuyền Kỳ huyệt Bàng liêm tuyền Kỳ huyệt Kiên ngung II.15 10 Kiên trinh VI.9 11 Kiên tỉnh XI.21 12 Khúc trì II.11 13 Thủ tam lý II.10 14 Hợp cốc II.4 15 Ngoại quan X.5 Vị trí Giao điểm đường dọc thể với đường qua đỉnh hai vành tai Thẳng khóe mắt ngồi, chỗ lõm vào xương gò má Phía ngồi khóe miệng 4/10 thốn Ngang với bờ ngồi chân cánh mũi, chỗ rãnh mũi má Ở sau dái tai, chõ lõm xương hàm mỏm trâm chũm Phía trước góc hàm dưới, chỗ bám nhai Chính hàm xuống cách thốn, chỗ lõm xương móng bờ xương hàm Từ huyệt Liêm tuyền sang ngang bên 0,5 thốn Giữa mỏm vai mấu chuyển lớn xương cánh tay, phần Delta Xi tay, kẹp nách, huyệt đầu nếp gấp sau nách lên thốn Ở đường từ C7-D1 đến mỏm vai đòn, thang Tận đầu ngồi nếp gấp khuỷu tay, khối lồi cầu Dưới huyệt Khúc trì thốn, đường nối từ huyệt Khúc trì đến huyệt Dương khê Kẽ xương đốt bàn tay 1-2, liên đốt mu bàn tay 1, phía xương đốt bàn tay Từ cổ tay đo lên thốn, đối xứng với huyệt nội quan bên Hơi nắm bàn tay, huyệt khe nối đầu xương 16 Bát tà Kỳ huyệt bàn tay, mu bàn tay cạnh khớp xương 17 Trật biên VII.54 18 Hồn khiêu XI.30 19 Ân mơn VII.37 20 Túc tam lý III.36 bàn ngón, hai bên tổng cộng huyệt Dưới mỏm gai xương đo bên thốn Chỗ lõm phía mấu chuyển lớn xương đùi, mơng to Dưới huyệt Thừa phù thốn, đường nối từ huyệt Thừa phù đến huyệt Ủy trung Dưới huyệt Độc tỵ (hõm xương bánh chè) thốn, cách mào trước xương chày khốt ngón tay, chỗ lõm ngang với củ cẳng chân trước xương chày Chính lồi cao mắt cá xương chày đo 21 Tam âm giao IV.6 22 Thái xung XII.3 23 Giải khê III.41 24 Côn lôn VII.60 25 Giáp tích thẳng lên thốn, cách bờ sau xương chày khốt ngón tay Kẽ ngón chân 1-2 đo lên thốn phía mu chân Chỗ trắng phía trước cổ chân, gân duỗi chung gân duỗi riêng ngón Chỗ trũng sau ngang lồi mắt cá ngồi ½ thốn Kỳ huyệt Từ mỏm gai đốt sống đo ngang 0,5 thốn PHỤ LỤC Đánh giá tâm lý vận động trẻ Test Denver II Trung tâm Đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục Viện Nghiên cứu Giáo dục Lịch sử đời Test Denver Tên đầy đủ test Denver Denver Developmental Screening Test (DDST) Test Denver gọi “Trắc nghiệm Đánh giá phát triển tâm lý - vận động” cho trẻ nhỏ Nhóm tác giả xây dựng test Denver William K Pranken Burg, Josian B Doss Alma W Fandal thuộc Trung tâm Y học Denver (Colorado, Hoa Kỳ) Test Denver áp dụng lần vào năm 1967 Mỹ nhằm đánh giá phát triển tâm thần vận động để phát sớm trạng thái chậm phát triển trẻ nhỏ Sau 25 năm sử dụng test Denver I nghiên cứu sâu hoàn thiện thành test Denver II từ năm 1990 Test Denver II sử dụng nhiều nghiên cứu để theo dõi, đánh giá phát triển tâm thần – vận động trẻ tuổi, phát sớm chậm phát triển tâm thần – vận động số bệnh lý thần kinh, nội tiết Tại Việt Nam, test Denver áp dụng Khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội từ năm 1977 (gọi test Denver I) Từ năm 2000, Khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục nghiên cứu chuẩn hoá thành test Denver II từ đến có nhiều đơn vị khác nước tiếp tục triển khai thực Test Denver II có số thay đổi điều chỉnh so với Test Denver cho phù hợp với môi trường văn hố Việt Nam Mục đích Test Denver II Test Denver loại trắc nghiệm đánh giá phát triển trí tuệ (test IQ), trắc nghiệm đánh giá trí tuệ áp dụng cho trẻ em từ tuổi trở lên Mục đích Test Denver II nhằm đánh giá mức độ phát triển tâm lý – vận động trẻ nhỏ từ sơ sinh đến tuổi giúp phát sớm tình trạng chậm phát triển từ giai đoạn năm đầu đời, từ có biện pháp can thiệp kịp thời Test Denver dùng để so sánh phát triển trẻ lĩnh vực với trẻ khác độ tuổi Mô tả Test Denver 3.1 Dụng cụ làm test: − Dụng cụ chính:  Phiếu làm test  Một bóng làm len đỏ  Mười nho khô  Xúc sắc có cán  10 khối gỗ vng (2,5 cm)  lọ nhỏ có miệng (2cm)  Một bóng tennis  Một bút chì  Một búp bê bình sữa (muỗng)  Một cốc nhựa có quai  Giấy trắng − Dụng cụ hỗ trợ:  Bàn ghế làm test  Khăn hay đệm để bàn để trẻ nằm  Đồ chơi để làm quen với bé 3.2 Các khu vực kiểm tra: Test kiểm tra cách toàn diện phát triển trẻ, tập trung vào lĩnh vực: − Khu vực cá nhân - xã hội: gồm 25 mục đánh giá khả nhận biết thân, chăm sóc thân thiết lập quan hệ tương tác với người khác − Khu vực vận động tinh tế - thích ứng: gồm 29 mục đánh giá khả vận động khéo léo đôi tay khả quan sát tinh tế đôi mắt − Khu vực ngôn ngữ: gồm 39 mục đánh giá khả lắng nghe đáp ứng với âm thanh, khả phát âm, sau khả phát triển ngôn ngữ (nghe hiểu nói) − Khu vực vận động thơ: gồm 32 mục đánh giá khả phát triển vận động toàn thân khả giữ thăng thể PHỤ LỤC THANG ĐIỂM HENRY ĐÁNH GIÁ ĐỘ LIỆT Phân độ liệt Lượng giá Điểm sức Độ 0: Khơng Vận động bình thường Độ I: Nhẹ Giảm sức cơ, vận động chủ động Nâng chi lên khỏi mặt giường, hạn chế Độ II: Vừa Độ III: Nặng động tác chủ động Còn co duỗi chi tỳ đè lên mặt giường Độ IV: Rất nặng Chỉ biểu co nhẹ Độ V: Hoàn toàn Khơng biểu co HÌNH ẢNH MINH HỌA KIM CHÂM CỨU ĐÔNG Á ... tiêu sau: Mô tả số đặc điểm lâm sàng theo Y học cổ truyền bệnh nhi sau vi m não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột Đánh giá tác dụng hào châm phục hồi chức tâm -vận động bệnh nhi sau vi m. .. cho bệnh nhi, sớm đưa trẻ tái hòa nhập với gia đình xã hội, đề tài: Nghiên cứu tác dụng hào châm phục hồi chức tâm - vận động bệnh nhi sau vi m não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột ... 45% tổng trường hợp vi m não vi rút Bên cạnh vi rút herpes simplex, vi rút đường ruột gây vi m não lại lên, đứng thứ hai sau VNNB Vi m não vi rút herpes simplex vi rút đường ruột đang tăng dần,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIêN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIêM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VIRÚT ĐƯỜNG RUỘT , NGHIêN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIêM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VIRÚT ĐƯỜNG RUỘT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn