NGHIÊN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIÊM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VI rút ĐƯỜNG RUỘT

192 133 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -   - PHẠM NGỌC THỦY NGHI£N CøU T¸C DụNG CủA HàO CHÂM TRONG PHụC HồI CHứC NĂNG TÂM - VËN §éNG ë BƯNH NHI SAU VI£M N·O CÊP DO VI RúT HERPES SIMPLEX Và VI RúT ĐƯờNG RUộT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC THỦY NGHI£N CøU TáC DụNG CủA HàO CHÂM TRONG PHụC HồI CHứC NĂNG TÂM - VậN ĐộNG BệNH NHI SAU VIÊM NãO CấP DO VI RúT HERPES SIMPLEX Và VI RúT ĐƯờNG RUéT Chuyên ngành: Y học cổ truyền Mã số: 62720201 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Minh Hằng PGS.TS Nguyễn Văn Thắng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Ngọc Thủy, nghiên cứu sinh khóa 33 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Y học cổ truyền, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Cô TS Đặng Minh Hằng Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Thắng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Phạm Ngọc Thủy LỜI CẢM ƠN Để có luận án hồn thiện ngày hơm nay, xin cho phép tơi dành trang để bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, TS Đặng Minh Hằng Trường Đại học Y Hà Nội Người Thầy hết lòng dìu dắt tơi từ bước nghiên cứu Thầy tận tình, tận tâm, nghiêm khắc, giúp tơi giải khó khăn q trình nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận án Cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Y học cổ truyền phòng ban nhà Trường giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập hồn thiện luận án Các Thầy Cô Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Ban giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ, lãnh đạo tập thể nhân viên khoa Nội – Nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, thu thập số liệu nghiên cứu Cảm ơn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giúp đỡ cho phép thực nghiên cứu, cung cấp cho số liệu vơ q giá để giúp tơi hồn thành luận án Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ người sinh thành, người thân gia đình, chồng, bên cạnh hỗ trợ, động viên, chỗ dựa vững tinh thần cho suốt năm tháng theo học Trường Đại học Y Hà Nội Cảm ơn người bạn thân thiết tơi chia sẻ tháng ngày khó khăn vất vả học tập nghiên cứu DANH MỤC VIẾT TẮT CHT : Cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging) CLVT : Chụp cắt lớp vi tính (Computerd Tomography Scanner) CTM : Công thức máu DNA : Deoxy Ribo Nucleic Acid ĐNĐ : Điện não đồ DNT : Dịch não tuỷ DNT : Dịch não tủy DQ : Developmental Quotient EBV : Estain barr Virus ELISA : Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay EV : Enterovirus HIV : Human Immunodipiciency Virus HSV : Herpes simplex virus JE : Viêm não Nhật Bản (Japanese Encephalitis) KXĐCN : Không xác định nguyên PCR : Phản ứng khuyếch đại chuỗi (Polymerase chain reaction) PHCN : Phục hồi chức YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình mắc bệnh viêm não giới Việt Nam 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Tổng quan bệnh viêm não theo y học đại 10 1.2.1 Một số khái niệm .10 1.2.2 Nguyên nhân viêm não 10 1.2.3 Cấu trúc phân tử vi rút Herpes 15 1.2.4 Đặc điểm dịch tễ học 16 1.2.5 Sinh bệnh học bệnh viêm não .20 1.2.6 Chẩn đoán Viêm não 22 1.3 Tổng quan bệnh viêm não theo y học cổ truyền 30 1.3.1 Đại cương 30 1.3.2 Nguyên nhân gây bệnh 30 1.3.3 Sinh bệnh lý ngoại cảm ôn bệnh 31 1.3.4 Bệnh cảnh lâm sàng .31 1.3.5 Bệnh học ôn bệnh 32 1.3.6 Giai đoạn sau bệnh 33 1.4 Điều trị viêm não sau giai đoạn cấp trẻ em: 34 1.4.1 Theo y học đại .34 1.4.2 Theo Y học cổ truyền 39 1.5 Châm cứu chế tác dụng châm cứu .51 1.5.1 Khái quát châm cứu 51 1.5.2 Cơ chế tác dụng châm cứu 53 1.6 Các kỷ thuật cận lâm sàng: 54 1.6.1 Điện não đồ 54 1.6.2 Ứng dụng cộng hưởng từ chẩn đoán 63 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .66 2.1 Đối tượng nghiên cứu 66 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu theo y học đại: .66 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhi theo y học cổ truyền: 66 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhi 67 2.2 Phương pháp nghiên cứu 67 2.2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .67 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu .67 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu .68 2.2.4 Quy trình nghiên cứu 69 2.2.5 Phương pháp điều trị 70 2.2.6 Phương pháp đánh giá kết 73 2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 77 2.2.8 Phương pháp khống chế sai số 77 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu 77 2.4 Khía cạnh đạo đức đề tài 78 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 79 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 79 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo giới hai nhóm .79 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo nguyên nhân gây bệnh hai nhóm: .80 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi .80 3.1.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh hai nhóm: 81 3.1.5 Các triệu chứng lâm sàng trước điều trị hai nhóm: 83 3.1.6 Phân bố bệnh nhân hai nhóm dựa vào số phát triển theo test Denver II: 87 3.1.7 Đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền: 88 3.2 Kết điều trị theo YHHĐ .92 3.2.1 Các triệu chứng lâm sàng sau điều trị hai nhóm: 92 3.2.2 Kết điều trị theo test Denver II: 98 3.3 Kết điều trị theo Y học cổ truyền .101 3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị 107 3.4.1 Đặc điểm dịch não tủy .107 3.4.2 Đặc điểm huyết học sinh hóa 109 3.4.3 Đặc điểm tổn thương phim chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ sọ não 110 3.4.4 Sự thay đổi cận lâm sàng qua số huyết học 115 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 120 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 120 4.1.1 Tuổi: 120 4.1.2 Giới 120 4.1.3 Nguyên nhân gây bệnh: .121 4.1.4 Thời gian mắc bệnh: 121 4.1.5 Các triệu chứng lâm sàng trước điều trị: 122 4.1.6 Chỉ số phát triển theo Test Denver II trước điều trị: 126 4.1.7 Thể bệnh theo Y học cổ truyền: 127 4.2 Kết điều trị theo Y học đại 128 4.2.1 Các triệu chứng lâm sàng sau điều trị: 128 4.2.2 Kết điều trị theo Test Denver II: 137 4.3 Kết điều trị theo Y học cổ truyền .140 4.3.1 Sự chuyển dịch độ liệt theo thể bệnh YHCT .140 4.3.2 Chỉ số phát triển khu vực vận động thô sau điều trị thể bệnh YHCT: 141 4.3.3 Chỉ số phát triển khu vực vận động tinh tế sau điều trị thể bệnh YHCT: 141 4.3.4 Chỉ số phát triển khu vực ngôn ngữ sau điều trị thể bệnh YHCT: 142 4.3.5 Chỉ số phát triển khu vực cá nhân xã hội sau điều trị thể bệnh YHCT: 143 4.3.6 Sự thay đổi số cận lâm sà ng sau điều trị: .144 KẾT LUẬN 146 KIẾN NGHỊ .148 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Một số di chứng sau viêm não 35 Bảng 2.1: Phác đồ điều trị: 71 Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo nguyên nhân gây bệnh hai nhóm 80 Bảng 3.2: Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 80 Bảng 3.3: Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh hai nhóm 81 Bảng 3.4: Các triệu chứng lâm sàng trước điều trị hai nhóm 83 Bảng 3.5: Phân loại thể bại não trước điều trị hai nhóm 85 Bảng 3.6: Mức độ liệt vận động trước điều trị hai nhóm 86 Bảng 3.7: Chỉ số phát triển trước điều trị hai nhóm 87 Bảng 3.8: Một số triệu chứng lâm sàng theo y học cổ truyền 88 Bảng 3.9: Diễn biến thân nhiệt trình điều trị 89 Bảng 3.10: Phân loại thể bệnh theo nguyên nhân gây bệnh 90 Bảng 3.11: Phân loại thể bệnh theo nhóm tuổi 91 Bảng 3.12: Phân loại thể bệnh theo thời gian mắc bệnh 91 Bảng 3.13: Các triệu chứng lâm sàng sau điều trị hai nhóm .92 Bảng 3.14: Phân loại thể bại não sau điều trị hai nhóm 94 Bảng 3.15: Mức độ liệt vận động sau điều trị hai nhóm 95 Bảng 3.16: Trung bình độ liệt hai nhóm trước sau điều trị 96 Bảng 3.17: Mức độ liệt trung bình sau điều trị theo nhóm tuổi 96 Bảng 3.18: Mức độ liệt trung bình sau điều trị theo thời gian mắc bệnh 97 Bảng 3.19: Chỉ số phát triển khu vực vận động thô hai nhóm sau điều trị .98 Bảng 3.20: Chỉ số phát triển khu vực vận động tinh tế hai nhóm sau ĐT 99 Bảng 3.21: Chỉ số phát triển khu vực ngôn ngữ hai nhóm sau điều trị 100 Test Denver loại trắc nghiệm đánh giá phát triển trí tuệ (test IQ), trắc nghiệm đánh giá trí tuệ áp dụng cho trẻ em từ tuổi trở lên Mục đích Test Denver II nhằm đánh giá mức độ phát triển tâm lý – vận động trẻ nhỏ từ sơ sinh đến tuổi giúp phát sớm tình trạng chậm phát triển từ giai đoạn năm đầu đời, từ có biện pháp can thiệp kịp thời Test Denver dùng để so sánh phát triển trẻ lĩnh vực với trẻ khác độ tuổi Mô tả Test Denver 3.1 Dụng cụ làm test: − Dụng cụ chính:  Phiếu làm test  Một bóng làm len đỏ  Mười nho khơ  Xúc sắc có cán  10 khối gỗ vng (2,5 cm)  lọ nhỏ có miệng (2cm)  Một bóng tennis  Một bút chì  Một búp bê bình sữa (muỗng)  Một cốc nhựa có quai  Giấy trắng − Dụng cụ hỗ trợ:  Bàn ghế làm test  Khăn hay đệm để bàn để trẻ nằm  Đồ chơi để làm quen với bé 3.2 Các khu vực kiểm tra: Test kiểm tra cách toàn diện phát triển trẻ, tập trung vào lĩnh vực: − Khu vực cá nhân - xã hội: gồm 25 mục đánh giá khả nhận biết thân, chăm sóc thân thiết lập quan hệ tương tác với người khác − Khu vực vận động tinh tế - thích ứng: gồm 29 mục đánh giá khả vận động khéo léo đôi tay khả quan sát tinh tế đôi mắt − Khu vực ngôn ngữ: gồm 39 mục đánh giá khả lắng nghe đáp ứng với âm thanh, khả phát âm, sau khả phát triển ngơn ngữ (nghe hiểu nói) − Khu vực vận động thô: gồm 32 mục đánh giá khả phát triển vận động toàn thân khả giữ thăng thể DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT C : Chứng DQ : Developmental Quotient (Chỉ số phát triển) ĐT : Điều trị EV : Entero Virus HSV : Herpes Simplex Virus LS : Lâm sàng n : Số bệnh nhân NC : Nghiên cứu NN : Nguyên nhân PCR : Polymerase Chain Reaction PHCN : Phục hồi chức RL : Rối loạn T0 : Thời điểm bắt đầu điều trị T8 : Thời điểm sau tuần điều trị VNNB : Viêm não Nhật Bản XH : Xã hội YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Nhật An cs (2012) "Căn nguyên viêm não trẻ em Bệnh viện nhi Trung ương 2011-2012", Báo cáo hội nghị Nhi khoa toàn quốc, tr 222-228 Lê Trọng Dụng (2008) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng viêm não Herpes, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội Lê Huy Chính (2007) "Vi sinh vật y học", Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 333- 335 Johnson (1996) Acute encephalitis, Clinical Infectious Diseases, 23, ed, 219-226 Hauser W A, Nicolosi A, Beghi E, Kurland L.T, (1986) "Epidemiology of central nervous system infections in Olmested County, Minnesota, 1950-1981", Journal of Infectious Diseases 154, 399-408 Crowcroft N S, Davison K.L, Ramsay M E, Brown D W G, Andrews N J, (2003), "Viral encephalitis in England, 1989-1998: What did we miss?" Emerging Infectious Diseases 9, 234-240 Fidan Jmor cs (2008), "The incidence of acute encephalitis syndrome in Western industrialised and tropical countries", Virology Khúc Văn Lập (2009), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Cytomegalovirus trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội Chen, Hsiung (2006) "Combining Multiplex reserse transcriptionPCR and a diagnostic Micro assay to detect and differentiate enterovirus 71 and Coxsackievirus A 16", J Clin.Microbial 44, 22122219 10 Gharbi J, Jaidane H (2006) "Epidemiological study of non-polio enterovirus neurological infections in children in the region of Monastir, Tunisie", Diag Micro Infect.Dis 54, 31-36 11 Dos Santos GP (2006) "Enterovirus meningitis in Brazil, 1998-2003", J Med Virol 78, 98-104 12 Lê Đức Hinh (1987), Một vài đặc điểm viêm não Nhật Bản B trẻ em Miền Bắc Việt Nam, Luận án Phó Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 13 Ngô Thị Nhân Nguyễn Trọng Nghĩa (2011), "Viêm não Nhật Bản đặc điểm lâm sàng kết điều trị 67 bệnh nhân viện Nhi đồng Đồng Nai", Tạp chí Nhi khoa, 85-91 14 Tạ Thành Văn (2010), "PCR số kỹ thuật Sinh học phân tử", Nxb y học, 15-28 15 Nguyễn Văn Kính (2011), "Bài giảng bệnh học truyền nhiễm", Nhà Xuất Bản Y học, tr 256-263; 279-285 16 Trần Văn Tiến (1991), "Dịch tễ học viêm não Nhật Bản", Tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thử nghiệm vắc xin viêm não Nhật Bản thực địa, Bộ Y tế Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tr 13-15 17 Vanessa K, Hinson William R Tyor (2001), "Update on viral encephalitis", Current Opinion in Neurology 14, 369±374 18 Richard J Whitley John W Gnann (2002), "Viral encephalitis: familiar infections and emerging pathogens", The Lancet 359 19 McCabe K Tyler K (2003), "Diffusion-Weighted MRI abnormalities as a clue to the diagnosis of herpes simplex encephalitis", Neurology 61, 1015 - 20 Nauschuetz WF Learmoth SL (2006), "Clinical Virology Texbook of Diagnostic Microbiology", 3rd ed Philadelphia, PA: W.B Saunders, 835-836 21 Min-Shi Lee1 cộng (2012), "Incidence Rates of Enterovirus 71 Infections in Young Children during a Nationwide Epidemic in Taiwan, 2008–09", PLoS Negl Trop Dis 6(2) 22 Trương Hữu Khanh CS (2007), Đặc điểm lâm sàng, dịch tễ bệnh TayChân- Miệng bệnh viện Nhi đồng năm 2005, Hội nghị Nhi khoa Việt - Úc 23 Bộ Y Tế (2011) "Hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết Dengue", ban hành Bộ y tế 24 Bộ Y Tế (2011) "Hướng dẫn chẩn đoán điều trị HIV", ban hành kèm theo Quyết định số 4139/QĐ ngày 02 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế 25 Bộ Y Tế (2009), "Hướng dẫn chẩn đốn xử trí bệnh VN cấp virus trẻ em" (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BYT ngày 30-062009 Bộ trưởng Bộ y tế), chủ biên 26 Phan Thị Ngà (2005), Phát virus Arbor mới gây hội chứng não cấp Việt Nam, định hướng xây dựng kỹ thuật chẩn đoán huyết học, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Y tế 27 Peiris- JS Amerasinghe- Fp (1992), "Japanese Encephalitis in Sri lankathe Study of an epedemic: vecter incrimination, porcine infection and human diseas", Trans- R- trop - med- Hyg 86 (3), 307- 320 28 Igarashi A (1992), Epideminogy and control of Japanese Encephalitis, 1992, World Health Stat 29 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (2007), Những điều cần biết bệnh Viêm não Nhật Bản cách phòng chống, Dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông 30 Đặng Thị Trang (2011), Đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản tỉnh Thái Bình từ năm 2004-2010 đánh giá hiệu sử dụng vắc xin phòng bệnh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội 31 Trần Ngọc Tài (2007), "Chẩn đoán điều trị viêm não cấp Herpes simplex người lớn", Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy, tr 41-49 32 Rowley AH cộng (1990), "Rapid detection of Herpes simplex virus DNA in cerebrospinal fluid of patiens with Herpes simplex encephalitis", Lancet 335, 440-1 33 Alexander JP Jr et al (1999), "Enterovirus 71 infectious and neurologic diseases-United States, 1977-1991", J Infect Dis 169, tr 905-908 34 Brunel D, Jacques J (2007), "Fatal echovirus 18 leukoencephalitis in a child", J Clin Microbiol 45(6), 2068-71 35 Casrouge A, Zhang SY (2006), " Herpes simplex virus encephalitis in human UNC-93B deficiency", Science 314(5797), 308-12 36 American social health assocciation (2007), Herpes resource center, truy cập ngày 10/8/2007, trang web http://www.ashastd.org/herpes/herpes 37 Chen KT, Chang HL et al (2007), "Epidemiologic features of handfoot-mouth disease and herpangina caused by enterovirus71 in Taiwan", Pediatrics Aug 120(2), tr 244-52 38 Ngô Văn Huy (2008), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng viêm não cấp Enterovirus, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội 39 WHO/WPR/WHO Vietnam (2003), "Mission report excutive summary on outbreak of encephalitis in Vietnam" 40 Chaudhuri A Kenedy P G E (2002), "Diagnosis and treatment of viral encephalitis", Postgraduate Medical Journal 78, 575-583 41 Ho M, Chen E.R (1999), "An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan", Engl J Med 341, 929-935 42 Wang SM Huang MC, Hsu YW, et all, (2006), Long-term cognitive and motor deficits after enterovirus 71 brainstem encephalitis in children, Vol 118, Pediatrics 43 Lee PI Wang IJ, Huang LM, (2007), "The correlation between neurological evaluations and neurological outcome in acute encephalitis: a hospital-based study", Eur J Paediatr Neurol (11(2)), 63-9 44 Groenendaal F Verboon-Maciolek MA, Cowan F, (2006), "White matter damage in neonatal enterovirus meningoencephalitis", Neurology (66(8)), 1267-9 45 Goh KT Chan KP, Chong CY, (2003), "Epidemic of hand, foot and mouth disease caused by human enterovirus71", Singapore Emerg Infect Dis(9(1)), 78-85 46 Erwin PC Hardin SG, Patterson L, (2003), Clinical comparisons of La Crosse encephalitis and enteroviral central nervous system infections in a pediatric population: 2001 surveillance in East Tennessee, Am J Infect Control, 508-10 47 Võ Thị Lan (2005) “Sinh học phân tử” Nxb Đại Học Quốc Gia, Hà nội Tr 42 – 49 48 McCallum JD (1996), "Japanese Encephalitis in southeastern Nepal", Clinical aspects in the 1996 epidemi J 49 Handique S K (2006), "Temporal Lobe Involvement in Japanese Encephalitis: Probslems in Differential Diagnosis", American Journal of Neuroradiology 27, 1027-1031 50 Phan Thị Thu Minh (2008), Tìm hiểu số yếu tố dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng viêm não Nhật Bản viêm não Enterovirus Bệnh viện Nhi Trung ương (từ tháng 1/2006- tháng 8/2007), Luận văn Bác sĩ Nội trú Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội 51 Lê Văn Phước (2011) “Cộng hưởng từ sọ não”, nhà xuất Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, Tr.118 52 Demaerel P cộng (2002), "MRI of Herpes simplex encephalitis", Neuroradiology 34, 490-3 53 Scand J (1993), “Herpes simplex encephalitic in infants and children” Infectives Dis Suppl; 89: 3-63 54 Whitley RJ, Alford CA, Hích MS, Schooley RT, et al (1986), “Vidarabine versus acyclovir therapy in Herpes simplex encephalitis” N Engl J Med, 314 55 Whitley RJ, Kimberlin DW (2005), “Herpes simplex encephalitis: Children and adolescents” Semin Pediatr Infect Dis; 16: 17 – 23 63 Nguyễn Xuân Nghiên (2010), “Phục hồi chức sau viêm não”, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, NXB Y học, Hà Nội, tr.669 – 671 64 Bộ môn PHCN, Trường Đại học Y Hà Nội (2003), “Phục hồi chức cho trẻ chậm phát triển tâm thần”, Bài giảng vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, NXB Y học, Hà Nội, tr.231 – 237 65 Đặng Minh Hằng (2003), Nghiên cứu phối hợp hào châm xoa bóp Y học cổ truyền phục hồi chức vận động bệnh nhi di chứng viêm não Nhật Bản, Luận văn Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr 1-5-720-24-39-42 66 Bùi Vũ Huy, Hoàng Cẩm Tú, Trần Văn Luận (1993), “Sơ nhận xét rối loạn tâm thần thần kinh sau viêm não Nhật Bản B trẻ em” , Nhi khoa (1), tr.28-33 67 Hang LY, Lin TY, Hsu KH, et al (1999), “Clinical features and risk factors of pulmonary edema after enterovirus 71 – related hand, foot, and mouth disease” Lancet; 354: 1682-1686 68 Chang LY, Huang LM, Gau SS, et all (2007), “Neurodevelopment and cognition in children after Enterovirus 71 infection”, N Engl J Med, Mar 22,356 (12):1226-1234 62 Jouanguy E, Zhang SY, Chapgier A, Sancho- Shimizu V,…et al (2007), “Human primary immunodeficiencies of type interferons”, Biochimie, Jun-Jul, 89(6-7): 878-883 69 Hjalmarsson Anders Blomqvist Paul (2007), “Herpes simplex en cephalitis in Sweden 1990 – 2001 incidence, morbidity and mortality” Clinical Infectious Diseases; 45: 875-880 64 Dos Santos GP Skraba I, Oliveira D, et al (2003); “Enterovirus meningitis in Brazil, 1998-2003”; J Med Viral.Jan; 78 (1):98-104 65 Vial C, Pozzetto B, Essid A, Stephan JL, Chabrier S (2007), “Acute encephalitis: Report on 32 consecutive pediatric cases observed in one hospital” Med mal infect Apr; 37 (4): 208-14 69 Mailles A, Vaillant V, Stahl JP (2007), “Infectious encephalitis in France from 2000 to 2002: the hospital database is a valuable but limited source of information for epidemiological studies”, Pubmed, 37 (2): 95 – 102 70 Ilias A, Galanakis E, Raissaki M, Kalmanti M (2006), “Childhood encephalitis in Crete, Greece”, J Child Neurol, 21:910 – 912 71 Jorina M, Elbers, A (2007) “12-year prospective study of childhood Herpes simplex encephalitis”; Pediatrics vol 119 No 2; p339 -407 69 Lipke M, Karasek E (2013) Meningitis and encephalitis in Poland in 2011, Przeql Epidemiol, 67 (2), 207 - 12, 327 - 30 74 Wen-Bin Hsieh, Nan-Chang Chiu (2007), “Outcome of Herpes simplex encephalitis in children”, Journal of Microbiology, Immunology and Infection; 40:34-38 75 Tzu-Chi Lee, Ching-Piao Tsai, Chih- Lun Yuan, Cheng-Yu Wei (2003), “Human primary immunodeficiencies of type interferons”; Biochimie.Jun-Jul;89(6-7): 878-83 76 Vũ Minh Điền (2011), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị viêm não Herpes simplex Bệnh viện nhiệt đới Trung ương “Luận văn Thạc sĩ Y học”, Trường Đại học Y Hà Nội 77 Trịnh Thị Luyến (2013), Nghiên cứu nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 74 Trần Thúy (1996), “Bệnh viêm não vấn đề điều trị kết hợp y học đại y học cổ truyền”, Điều trị học kết hợp y học đại y học cổ truyền, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.79 – 99 75 Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2005), “Viêm não Nhật Bản”, Bài giảng Y học cổ truyền, tập 2, NXB Y học, Hà Nội, tr.193 – 196 76 Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2005), “Khái niệm”, Ôn bệnh, NXB Y Học, Hà Nội, tr.5 77  (2002), “”, 中中中中中,        , tr 209 – 216 78 Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2008), “Cơ chế tác dụng châm cứu”, “Điện châm”, Châm cứu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, NXB Y học, Hà Nội, tr.192 – 203, 223 – 225 79 Nguyễn Tài Thu, Phạm Văn Giao (1996), “Kinh nghiệm châm số huyệt điều trị phục hồi di chứng cho bệnh nhi sau viêm não”, Tạp chí Châm cứu Việt Nam, số 3, tr.30 80 Nguyễn Viết Thái Phạm Văn Giao (1999), “Điện châm phục hồi chức vận động bệnh nhân viêm não sau giai đoạn cấp”, Tạp chí châm cứu Việt Nam, 34, tr 12 – 16 81 Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2005), “Các thuốc bổ”, Bài giảng Y học cổ truyền, tập 1, NXB Y học, Hà Nội, tr.365 82 Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Hà Nội (2006), Thuốc Đông y: cách sử dụng số thuốc hiệu nghiệm, NXB Y học, Hà Nội, tr.265 83 Nguyễn Nhược Kim (2009), “Lục vị”, Phương tễ học, NXB Y học, Hà Nội, tr.160 – 162 84 Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Minh Chung (2009), “Thuốc nhiệt”, “Thuốc lợi thủy thẩm thấp”, “Thuốc cố sáp”, “Thuốc bổ”, Dược học cổ truyền, NXB Y học, Hà Nội, tr.70, 121, 127, 169, 232, 239 85.,(2001). 41 .,7(2),88-89 86   , (2007) 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 86 中          18    87   ,   , (2008) 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 41 中 中 中 中 中         29    88   ,   , (2011) 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中         33    89 (2013).., 21(2), 3132 90 ,,(2013)..,8(13), 91-92 91 Hoàng Bảo Châu, Trịnh Thị Nhã (1993), “Hồi cứu 70 bệnh án viêm não Nhật Bản điều trị Viện Y học cổ truyền dân tộc” Đề tài cấp Bộ nghiệm thu 1993 92 Nguyễn Tài Thu, Nguyễn Viết Thái cộng (2001), “Điện châm điều trị chứng liệt di chứng viêm não, Bộ khoa học công nghệ môi trường, Bộ Y tế - Viện Châm cứu”, Đề tài KHCN 11-06B, Hà Nội, tr 168 – 177; 241 – 253 93 Nguyễn Thị Tú Anh (2001), “Nghiên cứu tác dụng điện châm phục hồi chức vận động bệnh nhi viêm não Nhật Bản sau giai đoạn cấp”, Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân Y 94 Nguyễn Bá Quang (2004), “Đánh giá tác dụng điện mãng châm phục hồi chức vận động cho bệnh nhi viêm não Nhật Bản”, Tạp chí Y học thực hành, số 9, tr.6 – 10 95 Nguyễn Kim Ngọc (2013), “Đánh giá tác dụng điện châm phối hợp với Lục vị hoàn phục hồi chức tâm thần - vận động bệnh nhi viêm não sau giai đoạn cấp”, Luận văn Bác sĩ Nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội 96 Bùi Việt Chung (2013) Đánh giá tác dụng phương pháp điện châm kết hợp thủy châm Methycobal phục hồi chức vận động bệnh nhi sau viêm não, Luận văn Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 97 Hoàng Ngọc Tám (2015), “So sánh tác dụng cấy hào châm phục hồi chức vận động bệnh nhi sau viêm não giai đoạn đến 12 tháng”, Luận văn Thạc sĩ Y hoc Trường Đại học Y Hà Nội 85 Zhang Xiaolei, Đặng Fang Tòa án (2001) Quan sát 41 trường hợp phục hồi chức toàn diện viêm não di chứng Tạp chí Trung Quốc Lý thuyết Phục hồi chức thực hành, (2), 88-89 86 Li lòng trung thành, (2007) Trong điều trị y tế B loại ràng buộc phương Tây 86 trường hợp viêm não Trong tạp chí y học đại Y học Vol 18, ngày 02 tháng 87 Li Li Hua, Zhu Li Wei, (2008) Trong Tây y ràng buộc dòng điều trị dòng loại B viêm não 41 trường hợp Vân Nam TCM Trung Quốc y học tạp chí 29, hiệu quan sát No 88 Chu Hải Lân, Li Đông Trung Quốc, (2011) Trong dòng chảy điều trị bác sĩ kết hợp phương Tây loại B viêm não nghiên cứu hơn Hubei tạp chí y khoa Tháng Một 33 vị trí số 89 Zhu Cuihua (2013) Integrative điều trị Y học trẻ em bị viêm não virus tra hiệu việc phục hồi sớm não chấn thương Tạp chí thẩm mỹ, 21 (2), 31-32 90 Hulin Chun, Liu Yanfei, Wang Min (2013) Integrative Medicine phân tích lâm sàng trẻ em với điều trị viêm não virus Trung Quốc thực hành y, (13), 91-92 Ti?ng Vi?t ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC THỦY NGHI£N CøU TáC DụNG CủA HàO CHÂM TRONG PHụC HồI CHứC NĂNG TÂM - VậN ĐộNG BệNH NHI SAU VI M NãO CấP DO VI RúT HERPES SIMPLEX Và VI RúT. .. nhi sau vi m não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột với ba mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm lâm sàng theo Y học cổ truyền bệnh nhi sau vi m não cấp vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột. .. rút đường ruột Đánh giá tác dụng hào châm phục hồi chức tâm -vận động bệnh nhi sau vi m não cấp tuổi vi rút Herpes simplex vi rút đường ruột Nhận xét số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị 4 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIÊM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VI rút ĐƯỜNG RUỘT , NGHIÊN cứu tác DỤNG của hào CHÂM TRONG PHỤC hồi CHỨC NĂNG tâm vận ĐỘNG ở BỆNH NHI SAU VIÊM não cấp DO VI rút HERPES SIMPLEX và VI rút ĐƯỜNG RUỘT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn