Đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa bướu giáp đơn thuần thể nhân bằng phẫu thuật nội soi

91 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 11:58

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bướu giáp đơn thể nhân phì đại tổ chức tuyến giáp có tính chất lành tính tồn hay phần khơng có triệu chứng suy hay cường giáp, không viêm, tính chất địa phương [32] Theo kết nghiên cứu, bướu giáp nhân bệnh tương đối phổ biến dân số toàn cầu với tỉ lệ từ 4,0% - 7,2% [36] Với việc sử dụng siêu âm chẩn đoán BGN, tỷ lệ phát bệnh tăng gấp đơi, chí gấp - 10 lần so với khám đơn lâm sàng [1] Việc điều trị bệnh bướu giáp nhân thực theo phương pháp khác nội khoa, Iode phóng xạ [31],[48], đốt sóng cao tần [32], mổ mở [3],[6] gần phẫu thuật nội soi [14],[21],[24] Trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp có hai phương pháp bao gồm: nội soi trợ giúp cắt tuyến giáp nội soi hoàn toàn Để tránh vết sẹo dài vùng cổ trước này, năm 1996 Gagnet [51] sử dụng phẫu thuật nội soi lần để mổ cho trường hợp cường cận giáp trạng Hucher áp dụng để cắt thùy tuyến giáp năm 1997 [56] Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi tuyến giáp (nội soi hoàn toàn) điều trị bướu giáp nhân lành tính thực từ năm 2004 áp dụng rộng rãi số bệnh viện như: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Quân Y 121 Năm 2006 tác giả Trần Ngọc Lương (n = 140) [14], năm 2007 Trịnh Minh Tranh (n = 25) [24], năm 2010 tác giả Nguyễn Văn Việt Thành (n = 40) [21], Trịnh Minh Tranh (n = 201) [25], Vũ Quang Việt (n = 171) [33] báo cáo nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp thể nhân đạt kết tốt, thời gian hồi phục sau mổ ngắn, tính thẩm mỹ cao đặc biệt bệnh nhân trẻ tuổi Nữ giới Phẫu thuật nội soi tuyến giáp áp dụng Thái Bình từ năm 2014 Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu hiệu quả, tính an tồn, tính thẩm mỹ khả áp dụng rộng rãi kĩ thuật nội soi để phẫu thuật tuyến giáp Nhằm giải vấn đề trên, xuất phát từ thực tiễn lâm sàng, tiến hành đề tài: “Đánh giá kết điều trị ngoại khoa bướu giáp đơn thể nhân phẫu thuật nội soi ” với hai mục tiêu sau: - Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bướu giáp đơn thể nhân điều trị phẫu thuật nội soi - Đánh giá kết sớm phẫu thuật bướu giáp đơn thể nhân phương pháp nội soi Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU VÙNG CỔ TRƯỚC BÊN VÀ TUYẾN GIÁP 1.1.1 Giải phẫu vùng cổ trước bên Hình 1.1- Sơ đồ cắt ngang qua cổ 1.Mạc nơng (mạc bọc) 2.Mạc móng Mạc tạng trước khí quản Mạc tạng miệng hầu Bao cảnh Mỡ da Mạc cổ nông (mạc bọc) tam giác sau bên Mỡ tam giác sau Mạc trước cột sống 10 Mạc cảnh 11 Khoang sau hầu 12 Mỡ da 13 Đốt sống cổ (C7) 14 Các cổ sâu 15 Cơ thang 16 Cơ nâng vai 17 Cơ dài cổ 18 Cơ bậc thang sau 19 Thần kinh gai sống 20 Thân giao cảm 21 Cơ bậc thang trước 22 Thần kinh hoành 23 Thần kinh lang thang (X) 24 Tĩnh mạch cảnh 25 Động mạch cảnh 26 TK quản quặt ngược 27 Cơ ức - đòn - chũm 28 Cơ vai - móng 29 Thực quản 30 Tuyến giáp 31 Cơ ức - giáp 32 Khí quản 33 Cơ ức - móng 34 Cơ bám da cổ (Trích từ Atlas giải phẫu người Frank H Netter NXB Y học -1996) Các thành phần vùng cổ trước bên (theo lớp) [8] 1.1.1.1 Da, tổ chức tế bào da: mô da cổ (hay mạc nông) chứa tĩnh mạch nông, nhánh bì đám rối cổ bám da cổ 1.1.1.2 Mạc cổ trước: mô tả hai có liên quan nhiều nơng trước khí quản  Lá nơng: bọc vòng quanh cổ, nằm bám da cổ mô da  Lá trước khí quản: mạc mỏng nằm dưới móng che phủ trước quản, khí quản tách bọc lấy tuyến giáp, tạo thành bao tuyến giáp 1.1.1.3 Các vùng cổ trước bên (liên quan chủ yếu tới lớp nông lớp móng) [8]  Cơ ức đòn chũm: chạy chếch lên sau mặt bên cổ Cơ dày hẹp phần trung tâm, rộng mỏng hai đầu  Các móng: gồm cơ, xếp thành hai lớp Lớp nơng có hai cơ: ức móng vai - móng Lớp sâu gồm cơ: ức - giáp giáp - móng Các lớp giới hạn khe hình trám trước khí quản gọi trám mở khí quản [2],[19] 1.1.1.4 Mạch máu vùng cổ trước Các động mạch vùng đầu - mặt - cổ hệ thống động mạch cảnh, bao gồm hai động mạch cảnh chung phải trái [19] Hình 1.2 Các vùng cổ Cơ cắn Tuyến mang tai Cơ bám da cổ (đã cắt) Mỏm chũm Xương móng Bao cảnh Mạc móng Sụn giáp Mạc cổ nông (mạc bọc) 10 Sụn nhẫn 11 Mạc tạng (trước khí quản) 12 Khoang ức 13 Cán xương ức 14 Khuyết tĩnh mạch cảnh 15 Đầu ức ức – đòn - chũm 16 Đầu đòn ức – đòn - chũm 17 Cơ ngực lớn 18 Cơ vai - móng (bụng dưới) 19 Xương đòn 20 Cơ Delta 21 Cơ thang 22 Các bậc thang 23 Cơ ức - giáp 24 Cơ ức - móng 25 Cơ vai - móng (bụng trên) 26 Cơ giáp - móng 27 Tĩnh mạch cảnh 28 Động mạch cảnh 29 Cơ nhị thân (bụng sau) 30 Cơ trâm - móng 31 Vùng xơ nhị thân 32 Tuyến hàm 33 Cơ hàm - móng 34 Cơ nhị thân (bụng trước) (Trích từ Atlas giải phẫu người Frank H Netter NXB Y học1996)  Động mạch cảnh chung Động mạch cảnh chung trái tách trực tiếp từ cung động mạch chủ bên phải hai nhánh tận thân động mạch cánh tay - đầu [55] Từ cổ trở lên đường hai động mạch cảnh chung giống nhau: chạy thẳng lên trên, dọc theo hai bên khí quản thực quản, tới bờ sụn giáp, ngang đốt sống cổ động mạch cảnh chung phình tạo thành xoang cảnh, chia đơi thành hai động mạch tận: động mạch cảnh động mạch cảnh  Tĩnh mạch cảnh Tĩnh mạch cảnh ngồi từ ngang mức góc xương hàm chạy xuống theo đường kẻ từ góc hàm đến điểm xương đòn đổ vào tĩnh mạch đòn, phía ngồi hay phía trước bậc thang trước [55] Tĩnh mạch cảnh nằm nơng bao ức – đòn - chũm (lá nông mạc cổ)  Tĩnh mạch cảnh Tĩnh mạch cảnh trong, tạo thành, tĩnh mạch cảnh phình tạo nên hành tĩnh mạch cảnh, xuống cổ bao cảnh Khi tới phía sau đầu ức xương đòn, tĩnh mạch lại phình ra, tạo nên hành tĩnh mạch cảnh, hợp với tĩnh mạch đòn, tạo nên tĩnh mạch cánh tay - đầu Trên suốt đường đi, tĩnh mạch với tĩnh mạch cảnh trên, động mạch cảnh chung dây thần kinh lang thang [55] Động mạch tĩnh mạch cảnh nằm bao cảnh đóng khung hai bên cổ dọc theo chiều dài thùy tuyến giáp Đây thành phần nguy hiểm bị tổn thương lại nằm hồn tồn phía ngồi tuyến giáp [8]  Tĩnh mạch chủ Bắt đầu từ đám rối giáp đơn cực tuyến giáp Tĩnh mạch giáp phải chạy xuống đổ vào tĩnh mạch tay đầu phải tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch giáp trái chếch xuống trước khí quản, qua ức giáp đổ vào tĩnh mạch tay đầu trái [8] Có hai tĩnh mạch giáp nối thơng với nhiều nhánh tạo nên đám rối tĩnh mạch nằm trước khí quản [19],[39] 1.1.1.5 Hầu - Thực quản  Hầu: hầu xuống từ sọ đốt sống cổ thứ hay Đầu liên tục với thực quản, mặt sau trước cột sống trước sống Mặt bên hầu liên tiếp phía trước với mặt bên quản [8]  Thực quản: Tiếp theo hầu Thực quản xuống gần thẳng đứng vào cổ liên quan phía sau với cột sống trước sống ngăn cách lớp mỏng tế bào Phía trước khí quản Ở bên, liên quan với thùy tuyến giáp bó mạch máu thần kinh cửa cổ [54],[55] 1.1.1.6 Thanh quản - Khí quản  Thanh quản: phía trước hầu trải dài từ đốt sống cổ thứ đến đốt sống cổ thứ [8] Khí quản: quản, xuống phía trước thực quản Khí quản ống dẫn khí nằm cổ ngực, bao gồm từ 16 đến 20 sụn khí quản hình chữ C nối với loạt dây chằng vòng, đóng kín phía sau lớp trơn tạo nên thành màng Khí quản nằm đường từ đốt sống xuống sau theo đường cong cột sống, lệch sang phải, đến cuối đốt sống ngực hay chia làm phế quản phải trái [7],[8],[55] 1.1.1.7 Thần kinh Dây thần kinh X: vùng cổ trước, dây X sau mạch lớn cổ, góc tạo chỗ dính tĩnh mạch cảnh với động mạch cảnh chung [8] - Nhánh bên: vùng cổ, cho nhánh tới hầu, quản, khí quản, thực quản; cho nhánh đến đám rối tim + Nhánh hầu: tách từ dây thần kinh X ngang đám rối hạch, xuống vào thành bên quản + Các nhánh tim trên: sinh từ dây X mức thay đổi, xuống lồng ngực dọc theo mặt trước động mạch cảnh gốc + Dây quản trên: sinh từ đám rối hạch, chạy vòng quanh bên động mạch cảnh sau bắt chéo mặt động mạch cảnh động mạch lưỡi chia làm hai nhánh xương móng ít: nhánh nhánh ngồi [8] + Dây quản quặt ngược: sinh từ dây X - Dây mặt Nhánh cổ mặt dây thần kinh cho vài nhánh cho bám da cổ nối nhánh ngang đám rối cổ nông 1.1.2 Giải phẫu tuyến giáp 1.1.2.1 Đại cương Tuyến giáp tuyến nội tiết, nằm phần trước cổ, phía trước vòng sụn khí quản hai bên quản, ngang mức đốt sống cổ 5, 6, ngực I Tuyến mang nhiều mạch máu, có màu nâu đỏ, nặng khoảng 25 g Tuyến có hình dạng thay đổi từ hình chữ H đến hình chữ U [8],[19] 1.1.2.2 Các phần tuyến giáp Tuyến giáp bao gồm thùy phải trái nối với eo tuyến  Thuỳ tuyến Mỗi thùy bên tuyến giáp có hình nón, định hướng lên tới ngang mức đường chếch sụn giáp Đáy thùy xuống tới ngang mức 10 vòng sụn khí quản Thùy tuyến cao cm, chỗ rộng đo khoảng cm dầy cm Thuỳ tuyến giáp có mặt, bờ cực [39],[37] - Các mặt: + Mặt ngồi hay mặt nơng: lồi phủ ức - giáp, nông ức - móng bụng vai - móng + Mặt liên quan tới quản, khí quản, thực quản, khít hầu Mặt tuyến liên quan tới nhánh ngồi thần kinh quản với thần kinh quản quặt ngược + Mặt sau liên quan với bao mạch cảnh - Các bờ + Bờ trước liên quan mật thiết với nhánh trước động mạch giáp + Bờ sau tròn, liên quan với động mạch giáp ngành nối động mạch với nhánh sau động mạch giáp Ở bờ sau có tuyến cận giáp - Các cực + Cực hay đỉnh thuỳ tuyến liên quan với động mạch giáp + Cực hay đáy thuỳ tuyến nằm bờ cán ức độ 1-2 cm, liên quan với bó mạch giáp Cực thuỳ trái liên quan tới ống ngực  Eo tuyến giáp Eo tuyến giáp nằm vắt ngang, nối hai phần hai thuỳ tuyến, chiều ngang chiều thẳng đứng đo khoảng l,25 cm Từ bờ eo thường tách mẩu tuyến chạy lên tới xương móng, gọi thùy tháp Eo nằm trước vòng sụn khí quản 3, liên quan phía trước, từ sâu nơng với mạc trước khí quản, ức - giáp, giáp - móng Mạc móng, nơng mạc cổ, tĩnh mạch cảnh trước da [43],[44] Dọc theo bờ eo tuyến giáp có nhánh nối hai động mạch giáp phải trái - Ở bờ có tĩnh mạch giáp tách khỏi tuyến - Ở vùng bao quanh thuỳ tuyến bên eo tuyến, đơi thấy có đám mô tuyến, gọi tuyến giáp phụ 77 phút, sau năm 2000 67 phút [61] Trần Ngọc Lương thời gian mổ trung bình 94,96 + 25,8 phút [14] - Dụng cụ phẫu thuật, trang thiết bị máy móc, kích thước bướu, tuổi giới bất thường giải phẫu khó khăn gặp phải q trình phẫu thuật: có dao siêu âm thời gian mổ ngắn nhiều thao tác dao siêu âm khơng tạo khói, tiến hành mổ cách liên tục khơng hời gian chết góp phần rút ngắn thời gian mổ, nhược điểm chi phí cho dao siêu âm khơng phải bệnh nhân chi trả - Theo cách thức phẫu thuật thời gian có khác như: (Bảng 3.12) thời gian trung bình cắt thùy 88,66 ± 16 phút với 41/47 trường hợp, thời gian trung bình cắt bán phần thùy 79 ± 21,04 phút có 05 trường hợp, thời gian trung bình cắt bán phần thùy + Eo 85 phút có 01 trường hợp Bảng 4.5: Thời gian phẫu thuật theo số tác giả (tính theo phút) Tác giả Ngắn Park Y.Lai (n = 100) Trung bình Dài Trước năm 2000: 136 Sau năm 2000: 67 Micolli (n = 67) Năm 2001 35 73,6 + 20,6 120 Kitano H (n = 22) Năm 2002 120 279 503 Trần Ngọc Lương (n = 140) 30 94,96 + 25,8 180 45 98,50 + 26,4 195 55 87,55 + 16,45 120 Năm 2006 Trịnh Minh Tranh (n = 201) Năm 2013 Chúng (n = 47) Năm 2016 78 4.2.1.4 Tai biến trình phẫu thuật  Chảy máu mổ lại Trong nghiên cứu chúng tơi có 01 bệnh nhân sau kết thúc mổ, thời kì hồi sức sau mổ có biểu sưng nề vùng cổ, dẫn lưu nhiều dịch máu màu đỏ tươi tầm 200 ml thời gian 01 tiếng, dùng thuốc cầm máu, garo tạm thời vị trí nghi ngờ chảy máu khơng có kết quả, bệnh nhân định mổ lại nội soi để cầm máu, sau hút hết máu đông vùng mổ, kiểm soát phẫu trường thấy xuất điểm chảy máu nhánh động mạch giáp trên, cầm máu nội soi đặt dẫn lưu vùng mổ qua hố nách.Một lần việc đặt dẫn lưu có tầm quan trọng lớn phẫu thuật nội soi tuyến giáp Chảy máu sau mổ mổ lại nội soi cầm máu chiếm tỷ lệ 2,13%  Các tai biến khác Trong nghiên cứu chúng tơi khơng có tai biến khác ngồi tai biến chảy máu mổ lại 4.2.1.5 Chuyển mổ mở (n = 50) Chuyển mổ mở tác giả coi q trình phẫu thuật mà nội soi không giải vấn đề đặt phẫu thuật tai biến trình phẫu thuật nội soi Chuyển mổ mở tình hay gặp mổ nội soi nói chung mổ nội soi tuyến giáp nói riêng, nguyên nhân chủ yếu việc chuyển mổ mở thường chảy máu mà không tiếp tục mổ nội soi mà phải chuyển mổ mở để cầm máu an tồn Mỗi tác giả có tỷ lệ chuyển mổ mở khác phẫu thuật nội soi tuyến giáp 79 Bảng 4.6: Tỷ lệ chuyển mổ mở tác giả Tác giả n % Park Yong Lai (n = 100) năm 2001 6,0 Kitano H (n = 22) năm 2002 0 Trần Ngọc Lương (n = 140) năm 2006 0 Trịnh Minh Tranh (n = 201) năm 2013 2,49 Tô Minh Khá (n = 37)năm 2015 5,4 Chúng (n = 50) năm 2016 2,0 Với 06 bệnh nhân chuyển mổ mở Park Y.Lai có 01 bệnh nhân chảy máu nhiều 05 bệnh nhân mổ phát ung thư 05 bệnh nhân cắt lạnh mổ, tác giả chủ động mổ mở ln để cắt tồn tuyến giáp [61], Trịnh Minh Tranh với 201 trường hợp nghiên cứu có 05 trường hợp phải chuyển mổ mở có 03 trường hợp nguyên nhân chảy máu phải mổ mở để cầm máu, 02 trường hợp mổ mở bướu dính [25], Tơ Minh Khá với 37 trường hợp có 02 trường hợp phải chuyển mổ mở nguyên nhân chảy máu không cầm nội soi Với 50 bệnh nhân chúng tơi có 01 trường hợp chuyển mổ mở chiếm tỷ lệ 2,0% máu chảy nhiều từ cực tuyến giáp (từ nhánh nhỏ động mạch giáp trên) khơng kiểm sốt Trong q trình phẫu thuật cực cực khó khăn việc cắt cầm máu sau bóc tách cực tồn khối bướu che lấp phần phẫu trường, đặc biệt cực có nhánh động mạch giáp nối có vòng nối với bên đối diện, bóc tách khơng cẩn thận làm tổn thương dây thần kinh quản quặt ngược bên 4.2.32 Kết sớm sau phẫu thuật 4.2.23.1 Biến chứng sớm sau phẫu thuật 80  Nói khàn, tê bì cổ tạm thời (n = 26) - Nói khàn biến chứng hay gặp phẫu thuật tuyến giáp nói chúng phẫu thuật nội soi tuyến giáp nói riêng + Nguyên nhân nói khàn tổn thương bán phần bỏng, phù nề, chèn ép dây thần kinh quản quặt ngược gây + Theo Greenspan Francis, Roger S năm 2001 tỷ lệ nói khàn tổn thương dây thần kinh quản quặt ngược thay đổi từ 0,3% đến 13,0% [53] Những rối loạn chức dây quản quặt ngược chủ yếu tạm thời chấn thương Trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp tỷ lệ tổn thương dây quản quặt ngược không giống tác giả - Tê bì cổ tạm thời nguyên nhân dao điện tạo nhiệt cắt qua làm tổn thương đầu mút thần kinh da tổn thương trình tạo khoang gây nên (Bảng 3.16) Bảng 4.7: Biến chứng sớm sau phẫu thuật tác giả Số bệnh nhân Nói khàn Tê bì vùng cổ Tác giả Trần Ngọc Lương (n = 100) n % 0,7 n % 11,1 Tô Minh Khá (n = 201) 2,49 2,49 Park Y.Lai (n = 100) 3,0 1,0 Chúng (n = 26) 3,85 11,54  Các biến chứng khác Trong lô nghiên cứu 47 trường hợp chúng tơi khơng có trường hợp có biểu hạ calci huyết lâm sàng cắt nhầm tuyến cận giáp (cơn Tetani), nhiễm trùng vùng mổ, có sẹo dính vùng cổ sau mổ 81 4.2.32.2 Số ngày nằm viện sau phẫu thuật Số ngày nằm viện sau mổ tính số ngày từ phẫu thuật tới ngày bệnh nhân xuất viện So sánh số ngày nằm viện sau mổ lô nghiên cứu với tác giả khác thấy rằng: 82 Bảng 4.8: Số ngày nằm viện trung bình sau mổ tác giả (ngày) Tác giả Số ngày nằm viện trung bình sau phẫu thuật Park.Y.Lai (n = 100) 4,5 Trần Ngọc Lương (n = 140) 3,87 + 0,93 Trịnh Minh Tranh (n = 201) 3,62 + 0,57 Tô Minh Khá (n = 37) 3,95 + 0,98 Chúng (n = 47) 7,06 + 3,57 Số ngày nằm viện Park.Y.Lai trung bình 4,5 ngày [61] khơng có khác với tác giả Trần Ngọc Lương trung bình 3,87 + 0,93 ngày [14], Tơ Minh Khá trung bình 3,95 + 0,98 ngày [11], Trịnh Minh Tranh trung bình 3,62 + 0,57 [25], chúng tơi trung bình 7,06 + 3,57 ngày có chênh lệch tương đối lớn với tác giả khác Điều giải thích việc lơ nghiên cứu chúng tơi có số lượng bệnh nhân (47 bệnh nhân) đặc biệt có 01 bệnh nhân có tai biến chảy máu sau mổ nên phải nội soi cầm máu, tổn thương nhiều bệnh nhân muốn xin lại viện theo dõi đến ổn định hẳn xuất viện nên trình điều trị sau phẫu thuật kéo dài lên đến 21 ngày, thời gian trung bình nằm viện sau mổ cao tác giả khác (Bảng 3.14) Đối với Việt Nam thời gian nằm viện hay thời gian nằm viện sau mổ không mang tính cấp thiết kinh tế nước giới chi phí cho ngày nằm viện nước cao 83 4.2.32.3 Mối liên quan thời gian phẫu thuật số ngày nằm viện sau phẫu thuật Chúng tôi, với 47 trường hợp khơng tìm thấy liên quan thời gian phẫu thuật với số ngày nằm viện bệnh nhân, thời gian phẫu thuật ngắn hay dài không ảnh hưởng đến trình điều trị sau phẫu thuật Mối liên quan khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 (Bảng 3.21) 4.2.32.4 Kết khám lại > 1,5 tháng sau phẫu thuật (n = 26)  Tình trạng vùng phẫu thuật Trong tổng số 47 trường hợp chẩn đoán bướu giáp đơn thể nhân phẫu thuật nội soi có 26 trường hợp tới tái khám đạt tỷ lệ 55,32% (đã loại trừ trường hợp carcinoma biểu mô tuyến tuyến giáp thể nhú) trường hợp có co kéo sẹo, dính sẹo vùng phẫu thuật tiếng  Nồng độ hormone tuyến giáp sau phẫu thuật Tất các số hormone tuyến giáp sau mổ giới hạn bình thường phù hợp với số sinh học người Việt Nam, khơng có trường hợp có biểu rối loạn hormone tuyến giáp (Bảng 3.15)  Tâm lý bệnh nhân sau mổ Mặc dù hẹn trước viện, mặt tâm lý bệnh nhân nước ta ngại đến khám lại sau kết điều trị bình thường, có 26/50 bệnh nhân phẫu thuật nội soi đến khám lại chiếm 100% hỏi hài lòng với kết phẫu thuật điều trị bệnh 84 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 50 trường hợp chẩn đoán trước phẫu thuật bướu giáp đơn thể nhân phẫu thuật nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 09 năm 2016 chúng tơi có kết luận sau: 85 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng (n = 50) 1.1 Lâm sàng - Thời gian từ phát bệnh đến lúc nhập viện từ - 20 tuần chiếm tỷ lệ cao 44,0% - Triệu chứng khiến người bệnh khám điều trị chủ yếu tự sờ thấy khối u vùng cổ chiếm 72,0% - Tỷ lệ bệnh nhân chọn phẫu thuật cắt bỏ bướu giáp phương pháp điều trị chiếm tỷ lệ cao 88,0% - Bướu độ Ib chiếm tỷ lệ cao 74,0%, bướu độ II chiếm tỷ lệ 26,0% - Kích thước bướu sờ thấy lâm sàng trung bình 2,4 ± 0,9 cm - Bướu có mật độ mềm lâm sàng chiếm tỷ lệ cao 90,0%, mật độ chiếm tỷ lệ 10,0% - 100% bướu giáp đơn thể nhân có tính chất di động tốt 1.2 Cận lâm sàng - 100% số bệnh nhân có nồng độ hormon máu mức độ bình thường trước sau mổ - Tần số điện tâm đồ trung bình 75,90 + 9,24 chu kì/phút - Kích thước trung bình lớn nhân siêu âm 2,34 + 0,87 cm - Số lượng bệnh nhân có 01 nhân siêu âm chiếm tỷ lệ cao 70,0% - Số lượng bệnh nhân có > 02 nhân siêu âm chiếm tỷ lệ 30,0% - Thùy phải chiếm 58,0%, thùy trái chiếm 42,0% - Bướu nang tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao 52,0%, bướu nhân chiếm tỷ lệ 34,0% bướu hỗn hợp chiếm tỷ lệ 14,0% - Chẩn đoán FNA trước mổ 100% bướu giáp lành tính 86 - Kết chẩn đoán giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy 96,0% lành tính, Carcinoma biểu mơ tuyến tuyến giáp thể nhú có 02 trường hợp chiếm tỷ lệ 4,0% Kết sớm sau phẫu thuật (n = 47) Với 47 trường hợp bướu giáp đơn thể nhân điều trị phẫu thuật nội soi (đã loại trừ 02 trường hợp carcinoma biểu mô tuyến tuyến giáp thể nhú 01 trường hợp mổ mở) - Thời gian phẫu thuật trung bình 87,55 + 16,45 phút - Tai biến chảy máu sau phẫu thuật phẫu thuật lại nội soi cầm - máu có 01 trường hợp chiếm tỷ lệ 2,13% Thời gian rút dẫn lưu sau phẫu thuật trung bình 2,04 + 0,29 ngày Số ngày nằm viện sau phẫu thuật trung bình 7,06 + 3,57 ngày Bệnh nhân nói khàn tạm thời chiếm tỷ lệ 3,85% Tê bì vùng cổ tạm thời chiếm tỷ lệ 11,54% Khơng có bệnh nhân dính sẹo vùng phẫu thuật, tê chân - tay sau tiếng vĩnh viễn - Có 26/47 trường hợp tới tái khám chiếm tỷ lệ 55,32%: + Có 100% số trường hợp có số hormon tuyến giáp máu mức bình thường, + Có 100% số trường hợp hài lòng kết điều trị 87 KIẾN NGHỊ Với kết điều trị 50 bệnh nhân bướu giáp đơn thể nhân phẫu thuật nội soi thùy chúng tơi có số kiến nghị sau: - Có thể áp dụng kĩ thuật cách thường quy cho bệnh nhân bị bướu giáp nhân thùy tuyến giáp bệnh viện có kinh nghiệm phẫu thuật nội soi phẫu thuật nội soi tuyến giáp với dao siêu âm - Có thể mở rộng định cho ung thư tuyến giáp thể nhú kích thước < 4cm mà chưa có di hạch vùng 88 MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 89 DANH MỤC BẢNG 90 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 91 DANH MỤC HÌNH ... sàng, cận lâm sàng bướu giáp đơn thể nhân điều trị phẫu thuật nội soi - Đánh giá kết sớm phẫu thuật bướu giáp đơn thể nhân phương pháp nội soi 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU VÙNG CỔ TRƯỚC... dụng phẫu thuật nội soi điều trị phẫu thuật bệnh tuyến giáp vào năm 2004 Năm 2006 tác giả báo cáo 140 bệnh nhân điều trị bệnh bướu giáp nhân phẫu thuật nội soi đạt kết tốt Hiện phẫu thuật nội soi. .. [28] 1.4.3 Điều trị ngoại khoa  Phẫu thuật mổ mở  Phẫu thuật nội soi - Nội soi hoàn toàn - Nội soi trợ giúp 1.5 LỊCH SỬ PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP 1.5.1 Thế giới Phẫu thuật nội soi đời từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa bướu giáp đơn thuần thể nhân bằng phẫu thuật nội soi , Đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa bướu giáp đơn thuần thể nhân bằng phẫu thuật nội soi

Từ khóa liên quan