ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

98 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI ****** PHM TH HNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ GEMCITABINE & CISPLATIN TạI BệNH VIệN UNG BƯớU NGHệ AN LUN VN THC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NI ****** PHM TH HNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ GEMCITABINE & CISPLATIN TạI BệNH VIệN UNG B¦íU NGHƯ AN Chun ngành: Ung thư Mã số: 60720149 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Quảng HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Với tất lòng kính trọng biết ơn chân thành, hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi đến PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K, thầy hướng dẫn - người thầy dành nhiều thời gian, cơng sức giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luân văn lời cảm ơn trân trọng Tôi xin chân thành cảm ơn lời nhận xét quý báu, góp ý xác đáng PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu – chủ tịch hội đồng thầy cô hội đồng Xin gửi tới thầy cô gia đình lời chúc sức khỏe Xin khắc sâu kiến thức chuyên môn, học kinh nghiệm mà thầy, cô Bộ môn Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội đem truyền đạt cho hệ sau Xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới bác sĩ, y tá nhân viên khoa phòng Bệnh viện K giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập làm việc Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp anh chị em khoa Nội 2- Bệnh viện ung bướu Nghệ An nơi công tác động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực luận văn Tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn, mát mà bệnh nhân người thân họ không may phải trải qua Xin chân thành cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục cha mẹ, xin khắc ghi tim mà gia đình, chồng người thân thương dành cho tơi để có thành công ngày hôm Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm, giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, bạn bè người thân Hà Nội, Ngày 22 tháng 08 năm 2018 Học viên Phạm Thị Hường LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Thị Hường, học viên Cao học khóa 25 - chuyên ngành Ung thư - Trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy PGS.TS Lê Văn Quảng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cam kết Hà Nội, Ngày 22 tháng 08 năm 2018 Học viên Phạm Thị Hường DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt AJCC Ủy ban phối hợp ung thư Hoa Kỳ Tiếng Anh American Joint Committee on Cancer ASCO Hiệp hội lâm sàng ung thư quốc gia American society of clinical BN CEA CK CS CT- Scaner ĐƯ ECOG Mỹ Bệnh nhân Carcino Embryonic Antigen Chu kỳ Cộng Chụp cắt lớp vi tính Đáp ứng Hiệp hội ung thư học phía Đơng oncology Kháng ngun biểu mơ phôi Computer Tomography Eastern Cooperative Oncology Group GĐ IARC Giai đoạn Nhóm nghiên cứu ung thư quốc tế International Agency for Research of Cancer KPS MBH MRI RECIST Chỉ số tồn trạng Karnofsky Mơ bệnh học Chụp cộng hưởng từ Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng khối Magnetic Resonance Imaging Response Evaluation Criteria SWOG UICC u đặc Hội ung thư học Tây Nam Ủy ban phòng chống ung thư quốc in Solid Tumour Southwest Oncology Group Union International Contre la tế UT Ung thư UTBM Ung thư biểu mô UTP Ung thư phổi UTPKTBN Ung thư phổi không tế bào nhỏ cancer UTPTBN WHO Ung thư phổi tế bào nhỏ Tổ chức y tế giới World Heath Orgnization MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Dịch tễ học yếu tố nguy 1.1.1 Dịch tễ học 1.1.2 Nguyên nhân số yếu tố nguy 1.2 Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng .5 1.2.1 Triệu chứng lâm sàng 1.2.2 Cận lâm sàng .8 1.2.3 Chẩn đoán xác định 13 1.3 Chẩn đoán giai đoạn .13 1.4 Điều trị 15 1.4.1 Điều trị theo giai đoạn 17 1.4.2 Điều trị hóa chất giai đoạn IIIB-IV 19 1.4.3 Chiến lược điều trị UTPKTBN 22 1.5 Các thuốc sử dụng nghiên cứu 23 1.5.1 Gemcitabine 23 1.5.2 Cisplatin 24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu .26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 26 2.2.2 Cỡ mẫu chọn mẫu 26 2.2.3 Thu thập thông tin 27 2.3 Các bước tiến hành 27 2.3.1 Các thông tin chung bệnh nhân 27 2.3.2 Thu thập thông tin lâm sàng, cận lâm sàng trước điều trị .27 2.3.3 Tiến hành điều trị 28 2.3.4 Đánh giá hiệu điều trị tác dụng không mong muốn 29 2.4 Phân tích xử lý số liệu 30 2.5 Đạo đức nghiên cứu .30 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đối tượng nghiên cứu 32 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng 32 3.1.2 Đặc điểm cận lâm sàng 36 3.2 Kết điều trị tác dụng không mong muốn phác đồ Gemcitabine - Cisplatin 39 3.2.1 Đáp ứng điều trị 39 3.2.2 Thời gian sống thêm .42 3.2.3 Tác dụng không mong muốn phác đồ Gemcitabine - Cisplatin.47 Chương 4: BÀN LUẬN .49 4.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân UTPKTBN .49 4.1.1 Tuổi giới .49 4.1.2 Tình trạng hút thuốc .50 4.1.3 Thời gian xuất triệu chứng đến nhập viện 50 4.1.4 Triệu chứng lâm sàng 51 4.1.5 Đặc điểm cận lâm sàng 53 4.1.6 Mô bệnh học 55 4.2 Kết điều trị tác dụng không mong muốn phác đồ Gemcitabine - Cisplatin 56 4.2.1 Đáp ứng điều trị 56 4.2.2 Thời gian sống thêm .59 4.2.3 Một số tác dụng không mong muốn phác đồ 62 KẾT LUẬN 65 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng phân loại typ mô học UTBM phổi TCYTTG 2014 12 Bảng 1.2 Đánh giá giai đoạn bệnh 15 Bảng 1.3 Một số nghiên cứu so sánh phác đồ Gemcitabine - Cisplatin với phác đồ khác .21 Bảng 3.1 Tiền sử hút thuốc .33 Bảng 3.2 Thời gian hút thuốc 34 Bảng 3.3 Lý vào viện 34 Bảng 3.4 Thời gian có triệu chứng đến nhập viện 35 Bảng 3.5 Triệu chứng lâm sàng 35 Bảng 3.6 Tình trạng bệnh nhân theo số Karnofsky 36 Bảng 3.7 Vị trí u phim cắt lớp vi tính .36 Bảng 3.8 Tình trạng di hạch trung thất 37 Bảng 3.9 Tình trạng di .37 Bảng 3.10 Hình ảnh tổn thương qua nội soi phế quản .38 Bảng 3.11 Phân loại mô bệnh học 38 Bảng 3.12 Phân loại giai đoạn bệnh 39 Bảng 3.13 Liều chu kỳ điều trị 39 Bảng 3.14 Tình trạng đáp ứng 40 Bảng 3.15 Đáp ứng .40 11 National Comprehensive Cancer Network (2017) Non small cell lung cancer NCCN clinical practice guidelines in oncology version 6.2017, , 03/06/2017 12 R Chokhani and S Gasparini (2003) Transbronchial needle aspiration (TBNA) in the early diagnosis and staging of bronchogenic carcinoma Indian J Chest Dis Allied Sci, 45 (2), 111-115 13 Nguyễn Thị Hoài Nga, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thu Hải cộng (2008) Dịch tễ học chế sinh bệnh Bệnh ung thư phổi, Nhà xuất Y học, 14 A Jemal, R Siegel, J Xu et al (2010) Cancer statistics, 2010 CA Cancer J Clin, 60 (5), 277-300 15 Nguyễn Bá Đức (2006) Tình hình ung thư Việt Nam giai đoạn 2001 – 2004 qua ghi nhận ung thư tỉnh thành Việt Nam Tạp chí y học thực hành, (541/2006), 16 Ngơ Q Châu (2008) Ung thư phổi, Nhà xuất Y học, 17 Schottenfeld D and Searle JG (2005) The etiology and epidemiology of lung cancer Lung cancer principles and practice, Lippilcott William & Wilkins, 3-20 18 Bùi Quang Huy (2008) Đánh giá hiệu điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIb - IV phác dồ Gemcitabin - cisplatin bệnh viện K, Thư viện Đại học Y Hà Nội 19 W J Blot and J F Fraumeni, Jr (1975) Arsenical air pollution and lung cancer Lancet, (7926), 142-144 20 W K Lam, N W White and M M Chan-Yeung (2004) Lung cancer epidemiology and risk factors in Asia and Africa Int J Tuberc Lung Dis, (9), 1045-1057 21 P Zatloukal and L Petruzelka (2002) Gemcitabine/carboplatin in advanced non-small cell lung cancer Lung cancer, 38 Suppl 2, S33-36 22 UICC (1993) Ung thư phổi màng phổi, Nhà xuất Y học, Hà Nội 23 Travis W.D, Brambilla E and Burke A.P (2014) WHO classification of tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart IARC Press, 24 Nguyễn Văn Hiếu Hoàng Đình Chân (2010) Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư Nhà xuất Y học, 197- 216 25 V T DeVita, Jr and E Chu (2008) A history of cancer chemotherapy Cancer Res, 68 (21), 8643-8653 26 Nguyễn Thị Thu Hương (2014) Đánh giá kết điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine Cisplatin, Đại học Y Hà Nội 27 Võ Văn Xuân (2001) Ung thư phế quản phổi, Nhà xuất Y học, Hà Nội 28 Olaussen KA, Dunant A and Fouret P (2006) DNA repair by ERCC1 in non-small-cell lung cancer and cisplatin-based adjuvant chemotherapy The New England Journal of Medicine, 2355 (2010), 2983-2991 29 Rigas J, Dragnev K and Kerry M (2005) Survival quivalence of non platinium based and platinium based chemotherapy for avanced non small cell lung cancer: the results of a multicenter internet - based phase III randomized study Lung cancer, 49 (s35), Abstr 98 30 C P Belani, J S Lee, M A Socinski et al (2005) Randomized phase III trial comparing cisplatin-etoposide to carboplatin-paclitaxel in advanced or metastatic non-small cell lung cancer Ann Oncol, 16 (7), 1069-1075 31 J H Schiller, D Harrington, C P Belani et al (2002) Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer N Engl J Med, 346 (2), 92-98 32 C Gridelli and R De Vivo (2002) Vinorelbine in the treatment of nonsmall cell lung cancer Curr Med Chem, (8), 879-891 33 J M Sun, J S Ahn, S H Jung et al (2015) Pemetrexed Plus Cisplatin Versus Gemcitabine Plus Cisplatin According to Thymidylate Synthase Expression in Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer: A Biomarker-Stratified Randomized Phase II Trial J Clin Oncol, 33 (22), 2450-2456 34 L Crino, G V Scagliotti, S Ricci et al (1999) Gemcitabine and cisplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin in advanced nonsmall-cell lung cancer: A randomized phase III study of the Italian Lung Cancer Project J Clin Oncol, 17 (11), 3522-3530 35 A B Sandler, J Nemunaitis, C Denham et al (2000) Phase III trial of gemcitabine plus cisplatin versus cisplatin alone in patients with locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer J Clin Oncol, 18 (1), 122-130 36 G V Scagliotti, R Fossati, V Torri et al (2003) Randomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA nonsmall-cell Lung cancer J Natl Cancer Inst, 95 (19), 1453-1461 37 Vũ Văn Vũ, Đặng Thanh Hồng Bùi Chí Viết cộng ((2004) Hố trị ung thư phổi, Ung bướu học nội khoa, Nhà xuất Y học chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 224-232, 467-468 38 R Rosell, E Carcereny, R Gervais et al (2012) Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase trial Lancet Oncol, 13 (3), 239-246 39 K Khan, G G Hanna, L Campbell et al (2013) Re-challenge chemotherapy with gemcitabine plus carboplatin in patients with nonsmall cell lung cancer Chin J Cancer, 32 (10), 539-545 40 Hoàng Trọng Tùng (2006) Đánh giá kết điều trị đa phương thức ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIB, IIIA bệnh viện K 2002- 2006, Thư viện Đại học Y Hà Nội 41 Nguyễn Thanh Dương (2016) Đánh giá kết điều trị ung thu phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine- Cisplatin Bệnh viện Phổi trung ương, Đại học Y Hà Nội 42 Jan A S., Dolan D E, Lombardi K et al (2016) Tolerability of gemcitabine plus cisplatin for treatment of urothelial cancer in the elderly population Clinical genitourinary cancer, 14 (3), e257-e263 43 M Reck, M A Socinski, A Luft et al (2016) The Effect of Necitumumab in Combination with Gemcitabine plus Cisplatin on Tolerability and on Quality of Life: Results from the Phase SQUIRE Trial J Thorac Oncol, 11 (6), 808-818 44 J Treat, M J Edelman, C P Belani et al (2010) A retrospective analysis of outcomes across histological subgroups in a three-arm phase III trial of gemcitabine in combination with carboplatin or paclitaxel versus paclitaxel plus carboplatin for advanced non-small cell lung cancer Lung cancer, 70 (3), 340-346 45 Lê Thu Hà (2008) Đánh giá hiệu điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIb - IV phác đồ paclitaxel - Carboplatin bệnh viện U bướu Hà Nội, Thư viện Đại học Y Hà Nội 46 Lucio Crin, Cesare Calandri, Antonio Maestri et al (2001) Gemcitabine and Cisplatin Combination in Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer, ONCOLOGY 47 Y Wang, L Wang, Y Liu et al (2011) Randomize trial of cisplatin plus gemcitabine with either sorafenib or placebo as first-line therapy for non-small cell lung cancer Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 14 (3), 239-244 48 R Rosell, U Gatzemeier, D C Betticher et al (2002) Phase III randomised trial comparing paclitaxel/carboplatin with paclitaxel/ cisplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a cooperative multinational trial Ann Oncol, 13 (10), 1539-1549 49 Vũ Văn Vũ cộng (2000) Ghi nhận bước đầu điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ với Taxol - Carboplatin Trung tâm ung bướu thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí thơng tin y dược số chun đề ung thư tháng 8/2000, trang 150-154 50 Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012) Đánh giá hiệu điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIB,IV phác đồ Gemcitabin Carboplatin, Thư viện Đại học Y Hà Nội 51 P Kosmidis, N Mylonakis, C Nicolaides et al (2002) Paclitaxel plus carboplatin versus gemcitabine plus paclitaxel in advanced non-smallcell lung cancer: a phase III randomized trial J Clin Oncol, 20 (17), 3578-3585 52 C Langer, S Li, J Schiller et al (2007) Randomized phase II trial of paclitaxel plus carboplatin or gemcitabine plus cisplatin in Eastern Cooperative Oncology Group performance status non-small-cell lung cancer patients: ECOG 1599 J Clin Oncol, 25 (4), 418-423 53 D R Gandara, J Crowley, R B Livingston et al (1993) Evaluation of cisplatin intensity in metastatic non-small-cell lung cancer: a phase III study of the Southwest Oncology Group J Clin Oncol, 11 (5), 873-878 54 U Gatzemeier, J von Pawel, M Gottfried et al (2000) Phase III comparative study of high-dose cisplatin versus a combination of paclitaxel and cisplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer J Clin Oncol, 18 (19), 3390-3399 55 L Crino, A M Mosconi, G Scagliotti et al (1999) Gemcitabine as second-line treatment for advanced non-small-cell lung cancer: A phase II trial J Clin Oncol, 17 (7), 2081-2085 56 Y Fan, N M Lin, S L Ma et al (2010) Phase II trial of gemcitabine plus cisplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer Acta Pharmacol Sin, 31 (6), 746-752 57 X Hu, S Jiao, S Zhang et al (2012) Efficacy and toxicity of pemetrexed or gemcitabine combined with cisplatin in the treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 15 (10), 569-575 ĐÁNH GIÁ TOÀN TRẠNG THEO CHỈ SỐ KARNOFSKY Điểm 100% 90% 80% Mức hoạt động Khơng có triệu chứng rõ ràng bệnh, khả hoạt động mạnh Khả hoạt động bình thường, triệu chứng bệnh tối thiểu Khả hoạt động bình thường phải cố gắng Có mặt 70% triệu chứng bệnh Khơng có khả hoạt động bình thường làm việc 60% 50% 40% tự phục vụ Cần có giúp đỡ cần thiết chăm sóc y tế Cần có trợ giúp lớn chăm sóc y tế thường xun Khơng tự phục vụ tối thiểu, cần có trợ giúp liên tục 30% 20% 10% 0% chăm sóc đặc biêt Liệt giường, nằm viện chưa có nguy tử vong Bệnh nặng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Hấp hối Tử vong Thang điểm đau WHO Không đau Đau vừa Đau nặng 10 Phân độ độc tính theo tiêu chuẩn WHO Độc tính Độ Huyết học: Bạch cầu >4 Tiểu cầu (x10 ) BT Huyết sắc tố BT (g/l) Huyết sắc tố BT (mmol/l) Bạch cầu hạt >2 Độc tính hệ tiêu hóa: Buồn nơn Khơng Độc tính Nơn Ỉa chảy SGOT, SGPT Creatinine Ure ( mmol/l) Độ Độ Độ Độ – 3,9 75 – BT 100-BT – 2,9 50 – 74,9 80-100 – 1,9 25 – 49,9 65-79 10lần/ngày, ỉa lần/ngày chuột rút ỉa són, máu đại thể mức độ nhẹ chuột rút cần nuôi mức độ nặng dưỡng ngồi đường tiêu hóa Gan: BT < 2,5 lần 2,6-5 lần BT 5,1-20 lần BT > 20 lần BT BT Thận: BT < 1,5 1,5-3 lần BT 3,1-6 lần BT > lần BT BT lầnBT 11-18 >18 < 7,5 7,6-10,9 HÌNH ẢNH MINH HỌA BN Nguyễn Quang T 61 tuổi Bệnh đáp ứng phần Trước điều trị Sau chu kỳ BN Biện Thị X 53 tuổi Bệnh giữ nguyên Trước điều trị Sau chu kỳ BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I Phần hành Số hồ sơ: Họ tên: ………………… Tuổi…… Giới: Nam: Nữ: 2 Nghề nghiệp:………………………… Địa chỉ:…………………………… Địa liên lạc: Điện thoại liên lạc: Ngày vào viện: Ngày viện: II Thông tin trước điều trị Lâm sàng * Thông tin chung -Tiền sử hút thuốc: + Có + Không Số bao:…/ ngày Số năm hút thuốc…… - Lý vào viện: +Ho kéo dài: + Ho máu: +Đau ngực +Khó thở: + Khàn tiếng + Sờ thấy hạch -Thời gian xuất triệu chứng đến nhập viện: < tháng: 3-6 tháng: > tháng: * Lâm sàng: - Triệu chứng toàn thân: +S da: +Chỉ số Kanofsky: 70: 80-90: +Các triệu chứng khác: - Sốt 100: - Sút cân - Chán ăn - Triệu chứng hô hấp: +Ho khan:1 Ho đờm:2 Ho máu:3 +Khó thở: có khơng +Đau ngực: có khơng - Các triệu chứng chèn ép xâm lấn trung thất + Đau ngực có +Nuốt nghẹn khơng có khơng +Khàn tiếng có khơng +Phù áo khốc có khơng +HC Horner có khơng +Pierre Marie có khơng +Pancost Tobias có khơng - Các hội chứng cận u: - Triệu chứng di : Gan 1, não 2, xương 3, thận 4, phổi đối bên 5, màng phổi- màng tim Cận lâm sàng - Vị trí khối u : Trung tâm I Ngoại biên II Phổi phải -Hạch: + Không Phổi trái + Hạch rốn phổi bên + Hạch rốn phổi đối bên + Hạch trung thất bên + Hạch trung thất đối bên -Xâm lấn trung thất 1, - Mô bệnh học: -Nội soi phế quản Xâm lấn thành ngực 2, Xâm lấn hồnh + UT biểu mơ tuyến + UT biểu mô vảy + UT biểu mô tế bào lớn + Khơng có tổn thương + U sùi + Thâm nhiễm + Chít hẹp CT trước điều trị CT sau ck CT sau ck Vị trí Kích thước Hạch Xâm lấn Chẩn đoán giai đoạn theo TNM - Giai đoạn IIIB - Giai đoạn IV III Điều trị - Liều điều trị 85% 100% - Liều Gemcitabin…………… … Cisplatin…………… .… - Ngày bắt đầu điều trị…………… - Kết thúc điều trị………… … - Số chu …………… - Ngừng điều trị………………………Lý - Số ngày ngừng…………………… IV Đáp ứng điều trị - Đáp ứng hoàn toàn - Đáp ứng phần - Bệnh ổn định - Tiến triển Sau đợt Cơ Tại u Tại hạch Tại vị trí di V Tác dụng phụ Sau đợt Độ 1: Độ : Độ 3: Độ : Trước ĐT Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Bạch cầu Bạch cầu hạt Hb Tiểu cầu SGOT SGPT Bilirubin Ure Creatinin Nơn Buồn nơn RLTH Rụng tóc VI Theo dõi sau điều trị - Ngày có thơng tin cuối Còn sống, khơng tái phát, di Còn sống, có tái phát, di Di căn: Gan Não Xương Hạch thượng đòn Phổi đối bên - Đã chết ngày … Tháng… Năm + Do ung thư + Do bệnh khác + Không rõ - Ghi chú: DANH SÁCH BỆNH NHÂN ST T Họ tên Tuổi Mã hồ sơ Ngày vào viện Nguyễn Thị H 65 160002656 18.01.2016 Phan Thị L 62 1500055073 20.11.2015 Trần Huy C 66 1500005644 25.02.2015 Lê Bá H 54 1500043015 23.09.2015 Nguyễn Hữu X 64 1500044120 15.10.2015 Phan Tiến Q 67 1600051091 23.08.2016 Nguyến Bá T 71 1500051422 04.11.2015 Lê Đình T 61 1500043564 25.09.2015 Lang Văn K 71 1600025603 12.05.2016 10 Hoàng Văn N 62 1600005874 16.02.2016 11 Phạm Văn T 67 1700047646 06.07.2016 12 Ngô Sỹ H 52 1700068554 06.09.2017 13 Nguyễn Công T 59 1700047944 08.07.2017 14 Nguyễn Văn H 64 1700077933 09.10.2017 15 Võ Văn T 57 170008231 23.10.2017 16 Phạm Bá N 67 1500049864 27.10.2015 17 Nguyễn Cảnh N 70 1500042673 22.09.2015 18 Nguyễn Quang T 61 1700038448 07.06.2017 19 Trương văn Q 47 1600024442 09.05.2016 20 Nguyễn Văn C 39 1600054425 06.09.2016 21 Nguyễn Thị T 53 1600051717 24.08.2016 22 Nguyễn Thế K 60 1600029591 21.10.2016 23 Nguyễn Như D 66 1600009788 07.03.2016 24 Trương Đức B 65 1600005638 16.02.2016 25 Nguyễn Văn T 53 1700022192 10.04.2017 26 Phạm Văn H 57 1700071695 18.09.2017 27 Trần Xuân T 55 1700033627 04.09.2017 28 Nguyễn Văn N 57 1700022308 10.04.2017 29 Nguyễn Văn M 62 1700037684 25.09.2017 30 Bùi Văn T 60 1700022368 10.04.2017 31 Nguyễn Thị L 59 1700031196 11.07.2017 32 Nguyễn Đình N 63 1700074681 27.09.2017 33 Nguyễn Khắc A 64 1700063101 17.08.2017 34 Thái Bá Đ 46 1700016213 17.03.2017 35 Nguyễn Thanh B 50 1700013515 08.03.2017 36 Lang Văn B 72 1700011945 01.03.2017 37 Trần Văn T 52 1700072636 20.09.2017 38 Biện Thị X 57 1700062738 16.08.2017 39 Nguyễn Thị V 53 1600069077 02.11.2016 40 Cao Quang H 63 1800011462 25.02.2018 Hà Nội, ngày Xác nhận thầy hướng dẫn tháng năm 2018 Xác nhận phòng KHTH Bệnh viện ung bướu Nghệ An ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI ****** PHM TH HNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ GEMCITABINE & CISPLATIN TạI BệNH VIệN UNG. .. bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIb – IV bệnh viện Ung Bướu Nghệ An Đánh giá kết điều trị số tác dụng không mong muốn phác đồ Gemcitabine - Cisplatin 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Dịch... kết điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB - IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Ung Bướu Nghệ An nhằm hai mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

Từ khóa liên quan