ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

122 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2019, 17:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI NGUYN TH PHNG THO ĐáNH GIá kết QUả CủA PHáC Đồ BEVACIZUMAB KếT HợP XELOX TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG GIAI ĐOạN IV LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐáNH GIá kết QUả CủA PHáC Đồ BEVACIZUMAB KếT HợP XELOX TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG GIAI §O¹N IV Chuyên ngành: Ung thư Mã số : 60720149 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thắng HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên cao học khóa 25, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ung thư, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy: TS Trần Thắng Công trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng quản lý đào tạo Sau đại học trường Đại học Y Hà Nội, Ban giám đốc Bệnh viện K tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Với tất lòng kính trọng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Tiến sĩ Trần Thắng, Trưởng khoa Nội Bệnh viện K sở Tân Triều, người thầy tận tình dạy dỗ, cung cấp cho kiến thức, phương pháp luận trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Trưởng môn Ung Thư trường Đại học Y Hà Nội, thày hội đồng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến q báu cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô môn Ung thư, Bệnh viện K, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Lưu trữ hồ sơ, Thư viện khoa phòng Bệnh viện K nơi tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu trường đại học Y Dược Hải Phòng, Bộ mơn Ung Bướu, Ban lãnh đạo Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng tạo điều kiện cho học Đại học Y Hà Nội Tôi xin trân trọng cảm ơn bệnh nhân nhiệt tình hợp tác với tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ khó khăn với tơi q trình học tập thực đề tài Tôi vô biết ơn Bố mẹ, chồng, trai người thân yêu động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi nhiều q trình học tập Tơi mãi ghi nhớ cơng lao Hà Nội, tháng năm 2018 Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC VIẾT TẮT 5FU AJCC BH BN CEA DC M MBH MRI MTTD MTTT N NCCN PET/CT PM PS SL UTBM UTĐTT VEGF WHO : Fluorouracil : Hiệp hội ung thư Mỹ (American Joint Commitee on Cancer) : Biệt hóa : Bệnh nhân : Kháng nguyên ung thư bào thai (carcinoembryonic antigen) : Di : Di xa (Metastasis) : Mô bệnh học : Cộng hưởng từ (magnetic resonance imaging) : Mạc treo tràng : Mạc treo tràng : Hạch (lymph nodes) : Mạng lưới ung thư quốc gia Mỹ (National Comprehensive Cancer Network) : Chụp cắt lớp xạ positron (Positron emission tomography/ computed tomography) : Phúc mạc : Toàn trạng (Performance status) : Số lượng : Ung thư biểu mô : Ung thư đại trực tràng : Vascular Endothelial Growth Factor (Yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu) : Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) MỤC LỤC MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC .10 DANH MỤC BẢNG 11 DANH MỤC BIỂU ĐỒ .12 DANH MỤC HÌNH .13 ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dịch tễ học yếu tố nguy ung thư đại trực tràng 1.1.1 Dịch tễ học 1.1.2 Các yếu tố nguy 1.2 Đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh ung thư đại trực tràng 1.2.1 Tổn thương đại thể 1.2.2 Tổn thương vi thể 1.2.3 Phân độ mô học ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng .7 1.2 Chẩn đoán ung thư đại trực tràng 1.2.1 Chẩn đoán xác định 1.2.2 Chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng .11 1.2.3 Chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 14 1.3 Điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 15 1.3.1 Phẫu thuật .15 1.3.2 Xạ trị .15 1.3.3 Điều trị toàn thân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 16 1.3.4 Hiệu phác đồ Bevacizumab kết hợp với XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 19 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 24 2.3 Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 24 2.4.2 Cỡ mẫu phương pháp lấy mẫu: cỡ mẫu thuận tiện .24 2.5 Các bước tiến hàng nghiên cứu 25 2.5.1 Thu thập đặc điểm lâm sàng 25 2.5.2 Các thông tin đặc điểm cận lâm sàng [17], [19]: 26 2.5.3 Chẩn đoán đánh giá giai đoạn (theo AJCC UICC 8th) [22]27 2.5.4 Phương pháp điều trị 28 2.5.5 Đánh giá kết điều trị: 28 2.6 Xử lý số liệu 30 2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 30 2.8 Sơ đồ nghiên cứu 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn 32 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng 32 3.1.2 Triệu chứng cận lâm sàng 35 3.2 Đánh giá đáp ứng 38 3.2.1 Thay đổi số cận lâm sàng trước sau điều trị .38 3.2.2 Tỷ lệ đáp ứng 40 3.2.3 Các yếu tố liên quan đến đáp ứng điều trị 41 3.2.4 Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 45 3.2.5 Các yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 45 3.3 Một số tác dụng không mong muốn 56 3.3.1 Tác dụng không mong muốn hệ tạo huyết 56 3.3.2 Tác dụng khơng mong muốn hệ tiêu hóa 56 3.3.3 Tác dụng không mong muốn hệ thần kinh 58 3.3.4 Tác dụng không mong muốn mạch máu 59 3.3.5 Tác dụng không mong muốn gan, thận .60 Chương BÀN LUẬN 61 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 61 4.1.1 Đặc điểm chung 61 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng 62 4.1.3 Triệu chứng cận lâm sàng 64 4.2 Đánh giá đáp ứng 68 4.2.1 Tỷ lệ đáp ứng chung 68 4.2.2 Thay đổi số số trước sau điều trị: 70 Nồng độ CEA: 70 Kích thước tổn thương di gan, hạch ổ bụng CT scanner: 71 Kết nghiên cứu chúng tơi ghi nhận kích thước tổn thương di giảm đáng kể sau chu kỳ điều trị Trước điều trị ghi nhận kích thước tổn thương di gan 43,02± 26,52 sau chu kỳ điều trị 31,85±21,83 kết thúc điều trị 20,3±16,33 với p 2 vị trí: - Kích thước u so với lòng ruột: 30 ml/phút: chưa phải giảm liều Oxaliplatin Khi độ thải Creatinin < 30 ml/phút: bắt đầu giảm liều Oxaliplatin xuống 100 mg/m2 + Tăng huyết áp [43] Tăng huyết áp độ 1: truyền Bevacizumab Tăng huyết áp độ 2: dùng thuốc hạ áp, dùng lại bevacizuamb huyết áp < 160/100 mmHg Tăng huyết áp độ 3: tạm dừng bevacizumab, dùng thuốc hạ áp, dùng lại bevacizumab huyết áp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV