CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI

96 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:31

BỘ Y TẾ CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG MỚI TỐT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG Tháng năm 2017 MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� I CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN/NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI �������������������� Giớithiệuchươngtrình �������������������������������������������������������������������������������� Mụctiêu �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Chươngtrìnhchitiết ����������������������������������������������������������������������������������� 10 Tàiliệudạyhọc ������������������������������������������������������������������������������������������ 14 Phươngphápdạyhọc ��������������������������������������������������������������������������������� 15 Tiêuchuẩngiảngviênvàtrợgiảng������������������������������������������������������������� 15 Phươngtiệndạyhọc ����������������������������������������������������������������������������������� 15 Hướngdẫntổchứcthựchiệnchươngtrình ������������������������������������������������ 16 Lượnggiávàcấpchứngchỉ������������������������������������������������������������������������ 16 II TÀI LIỆU ĐÀO TẠO�������������������������������������������������������������������������������������� 17 Bài Tổngquanvềđàotạothựchànhlâmsàng chođiềudưỡngviênmới ��������������������������������������������������������������������������� 19 Thực hành:Hìnhmẫungườihướngdẫnmongmuốn ������������������������������������������� 24 Bài Giớithiệunộidungchínhtrongchươngtrìnhđàotạolâmsàng chođiềudưỡngviênmới ��������������������������������������������������������������������������� 27 Thực hành:Kỹnănggiaotiếp“sử dụng ví dụ giao tiếp hàng ngày điều dưỡng viên người bệnh”������������������������������������������������������������������� 45 Bài Phươngphápdạy-họctíchcực ���������������������������������������������������������������� 49 Thực hành 1:Sửdụngkỹnănghỗtrợtronghỗtrợchođiềudưỡngviênmới ������ 61 Thực hành 2:Phảnhồitíchcựcvớichủđềtưvấngiáodụcsứckhỏe ������������������ 64 Bài Phươngpháplượnggiá,đánhgiá �������������������������������������������������������������� 74 Thực hành:Chuẩnnănglựcđiềudưỡngvàmụctiêuđạtđược khihồnthànhchươngtrìnhđàotạothựchànhlâmsàng ��������������������������������������� 78 Bài Kếhoạchbàigiảng,thựchiệngiảngbài,đánhgiá ������������������������������������ 80 Thực hành:Lậpkếhoạchbàigiảng����������������������������������������������������������������������� 89 Bài Kếhoạchđàotạothựchànhlâmsànghàngnăm chođiềudưỡngviênmới ��������������������������������������������������������������������������� 90 Thực hành:Lậpkếhoạchđàotạolâmsànghàngnăm chođiềudưỡngviênmới ����������������������������������������������������������������������������������������� 94 LỜI NĨI ĐẦU Chămsócngườibệnhdongườiđiềudưỡng,thựchiệnđượcTổChứcYtếThếgiớiđánhgiá làmộttrongnhữngtrụcộtquantrọngtronghệthốngchămsócsứckhỏebởidịchvụytếdongười điềudưỡngcungcấpđượcthựchiệntạimọithờiđiểmvàmọinơi,kểcảởnhữngnơixaxơi,hẻo lánh,nơikhơngcóthầythuốc ThựchiệnĐiều24củaLuậtsố40/2009/QH12vềKhámbệnh,chữabệnhvànhằmnângcao chấtlượngchămsócngườibệnhtạicáccơsởytế,BộYtếphốihợpvớitổchứcCơquanHợptác quốctếNhậtBản(JICA),xâydựngchươngtrìnhđàotạogiáoviên/ngườihướngdẫnthựchành lâmsàngđểtriểnkhaithựchiệnchươngtrìnhđàotạochocácđiềudưỡngviênmớitrướckhi đượccấpchứngchỉhànhnghề,thamgiathựchành9thángtạicáccơsởkhámbệnh,chữabệnh theoquyđịnhcủaLuậtKhámbệnh,chữabệnh ChươngtrìnhĐàotạonàyđượcxâydựngvớimụcđíchđàotạoramộtđộingũgiáoviên/ ngườihướngdẫnthựchànhlâmsàngcónănglựcgiảngdạylâmsàngvàlậpkếhoạchđàotạo lâmsàngchođiềudưỡngviênmới Chươngtrìnhsẽđượcthựchiệnvớitổngthờilà5ngày,tương đươngvới40tiếthọc,trongđócó15tiếtlýthuyết;23tiếtthựchành;2tiếtdànhchokhaimạc, bếmạc,lượnggiáđầukhóavàlượnggiácuốikhóa Nộidungcủachươngtrìnhgồm6chủđề, baogồmtổngquanchươngtrìnhđàotạothựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmới,mộtsố nộidungchínhtrongchươngtrìnhđàotạochođiềudưỡngviênmới,phươngphápdạy-họctích cực,phươngpháplượnggiáđánhgiá,kếhoạchbàigiảng,kếhoạchđàotạo Đểthựchiệnhiệuquảchươngtrìnhđàotạonày,giáoviên/ngườihướngdẫnthựchànhlâm sàngchođiềudưỡngviênmớiphảisửdụngphươngphápgiảngdạytíchcực,lấyhọcviênlàm trungtâm Họcviênđượcđánhgiácảlýthuyếtvàthựchành Nhữnghọcviênhồnthànhcác điềukiệncủakhóahọcsẽđượcnhậnchứngchỉđàotạoliêntục“Hồn thành tào tạo giảng viên hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng tốt nghiệp” Chứngchỉnàysẽđượctínhvàothời gianđàotạoliêntụctheohướngdẫncủaBộYtếtạiThơngtư22/2013/TT-BYTngày9/8/2013 vàLuậtKhámbệnh,chữabệnh BộYtếtrântrọngcảmơntổchứcJICA-NhậtBảnvànhómtácgiảlàcácđiềudưỡngđếntừ HộiĐiềudưỡngViệtNam,SởYtếvàbệnhviệnthuộccáctỉnhBìnhĐịnh,ĐồngNai,ĐiệnBiên, VĩnhPhúcvàcácbệnhviệnđakhoaXanh-Pơn,bệnhviệnBạchMai Chươngtrìnhđàotạosẽđượccậpnhậtvàđịnhkỳchỉnhsửachophùhợpvớisựpháttriển củangànhđiềudưỡngtrongcơngtácphụcvụchămsócngườibệnh I CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN/ NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 1.1 Tên gọi: “Chương trình đào tạo giáo viên/người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới” 1.2 Phạm vi đào tạo: Chươngtrìnhnhằmtrangbịchongườihọccónănglựcxâydựngvàthực hiệnkếhoạchđàotạolâmsàng9thángchođiềudưỡngviênmới;cungcấpkiếnthức,kỹnăng hướngdẫnlâmsàngcốtyếunhất;chútrọngvàoviệctổchức,thựchiệnhướngdẫnlâmsàng 1.3 Hình thức: ChươngtrìnhđượcthiếtkếtheomẫucủaBộYtế 1.4 Đối tượng đào tạo: - Ngườiphụtráchđàotạothựchànhlâmsàngtạicácphòngđiềudưỡng,cáckhoalâmsàng - Ngườitrựctiếphướngdẫnthựchànhlâmsàngchođiềudưỡngmớitạicácbệnhviện 1.5 Đầu mong muốn sau khóa học Đối với học viên người phụ trách đào tạo thực hành lâm sàng: (1) Xâydựngđượckếhoạchđàotạothựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmới; (2) Xâydựngđượckếhoạchbàigiảnglâmsàngvàgiảngchođiềudưỡngviênmớitheokế hoạchbàigiảngđãđềra; (3) Hướngdẫnvàhỗtrợthựchànhchođiềudưỡngmới; (4) Sửdụngđượcmộtsốphươngpháplượnggiá,đánhgiáphùhợpvớinộidunggiảngdạy Đối với học viên giáo viên hướng dẫn thực hành lâm sàng: (1) Xâydựngđượckếhoạchbàigiảnglâmsàngvàgiảngchođiềudưỡngviênmớitheokế hoạchbàigiảngđãđềra; (2) Hướngdẫnvàhỗtrợthựchànhchođiềudưỡngviênmới; (3) Sửdụngđượcmộtsốphươngpháplượnggiá,đánhgiáphùhợpvớinộidunggiảngdạy MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu tổng qt Nhằmđàotạođộingũgiáoviên/ngườihướngdẫnthựchànhlâmsàngcónănglựclậpkế hoạchhướngdẫnvàhướngdẫnthựchànhchođiềudưỡngviênmới,theohướngtiếpcậnchuẩn nănglựccơbảncủađiềudưỡngViệtNam 2.2 Mục tiêu cụ thể Saukhốhọc,họcviênđạtđượccácmụctiêu (1) Mụctiêukiếnthức: - Trìnhbàyđượcthựctrạngvànhữngvấnđềliênquanđếnđiềudưỡngviênmới; - Trìnhbàyđượcnộidungtrongsơđồhệthốngtổchứcđàotạovàkếhoạchđàotạo thựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmới; - Trìnhbàyđượcvaitròngườiphụtráchđàotạothựchànhlâmsàngvàngườihướng dẫnthựchànhlâmsàng; - Trìnhbàyđượcđặcđiểmhọctậpcủangườitrưởngthànhvàphươngpháphọctập; - Mơtảđượccácphươngphápdạyhọctíchcực,phươngphápđàotạo; - Trìnhbàyđượccácphươngphápđánhgiá,lượnggiá; - Đốivớihọcviênlàngườiphụtráchcơngtácđàotạo:Trìnhbàyđượcnộidungkế hoạchđàotạothựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmới (2) Mụctiêukỹnăng: - Lậpvàthựchiệnđúngtheokếhoạchbàigiảnglâmsàngtrêntìnhhuốnggiảđịnh/ ngườibệnhcụthể; - Ápdụngđượccácphươngphápdạyhọctíchcựcđểđàotạogiáoviênvàhướngdẫn thựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmớimộtcáchhiệuquả; - Sửdụngđượccácphươngphápđánhgiá,lượnggiáthíchhợpđểđánhgiáhọcviên; - Xâydựngmốiquanhệtốtđẹpgiữađiềudưỡngviênmớivàngườihướngdẫnthực hànhlâmsàng,thơngquakỹnănggiaotiếp; - Sửdụngđượckỹnănghỗtrợvàkỹnăngphảnhồitíchcựctronghướngdẫnchođiều dưỡngviênmới - Đốivớihọcviênlàngườiphụtráchcơngtácđàotạo:Lậpvàthựchiệnđượckếhoạch đàotạothựchànhlâmsàngchođiềudưỡngviênmới (3) Mụctiêutháiđộ: - Thểhiệnđượcsựâncầnvàcảmthơngvớiđiềudưỡngviênmới; - Hướngdẫntheomụctiêu,nhucầungườihọcvàkhíchlệđểgiúpđiềudưỡngviên mớitựlập; - Tạomốiquanhệtốtđẹpgiữanhữngngườicóliênquan CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 3.1 Chủ đề Sáuchủđềchươngtrìnhđàotạogiáoviên/ngườihướngdẫnthựchànhlâmsàngtrongđào tạolâmsàngchođiềudưỡngviênmớigồm40tiết(lý thuyết: 15 tiết; thực hành 23 tiết; khai mạc, bế mạc, lượng giá đầu khóa lượng giá cuối khóa: tiết)� 3.2 Thời gian đào tạo Đàotạotrong5ngày(8tiết/ngày), Chương trình đào tạo 10 - Cóhaykhơngcácvấnđềtrướcvàsaukhithựchiệnbàigiảng (3) Quyết định thời gian giảng Khiquyếtđịnhthờigiangiảngbài,bốtríthờiđiểm,thờigiankhảthisaochogiảngviênvà ngườithamgiadễdàngthamgiabàigiảng,cânnhắcliênquantớicácbàigiảngkháccũngnhư thựchiệncáccơngviệckhác (4) Lựa chọn giảng viên giảng Lựachọngiảngviêngiảngbàilàngườithànhthạophùhợpvớimongmuốn,mụcđích,mục tiêubàigiảng Cầntiếnhànhhọptrướctraođổivềmụcđích,mụctiêu,phươngphápgiảng Khi cầnthiếtcóthểbốtrítrợgiảng,trongtrườnghợpđócầnlựachọnngườiphùhợpvớimongmuốn, mụcđíchvàmụctiêu (5) Chọn địa điểm giảng Đảmbảođịađiểmgiảngbài Thảoluận,quyếtđịnhnhữngthứcầnthiếtnhưtàiliệusửdụng giảngdạy,dụngcụ,bàn,ghế Trườnghợpsửdụngđịađiểmbênngồi,cókhảnăngsẽphátsinh cáccơngviệcnhưphảichuẩnbịtrướcbànghế,phátsinhchiphíhộitrường,trongnhữngtrường hợpđócầnlựachọnsớmvàcẩnthận (6) Đảm bảo chi phí cần thiết phương tiện học tập Khilênkếhoạchgiảngbàicónhữngtrườnghợpphátsinhchiphínhư:chiphíđịađiểm,chi phítàiliệu,thiếtbị,chiphíchogiảngviên,tiềnlươngtrongtrườnghợpgiảngbàingồigiờvà chiphíchuẩnbịnêncầnphảithảoluậnvềngânsách (7) Quyết định phương pháp lượng giá, đánh giá Việcđánhgiákếhoạchbàigiảng,đánhgiáhồnthànhmụctiêuphảiđượcquyếtđịnhtrước việcđánhgiácáigì,phươngphápđánhgiánhưthếnàovàkhinàođánhgiá (8) Lập kế hoạch giảng TrườnghợplậpkếhoạchbàigiảngsẽphảilậpBảnkếhoạchbàigiảng Bảnkếhoạchbài giảngphảithấyrõtồnbộnộidungđàotạovàđượcchiasẻtrướcvớiđiềudưỡngtrưởng Ngồi ra,mongmuốnchiasẻkếhoạchnàyvớinhữngngườiliênquantớibàigiảngkhác,ngườihướng dẫnchođiềudưỡngviênmới NộidungcủaBảnkếhoạchbàigiảngcầnghirõtênBàigiảng,giảngviên,mụcđíchbài giảng,tìnhhìnhthựctếcủahọcviên,mụctiêu,địađiểm,nộidungbàigiảngvànhữngvấnđề saukhigiảngbài 1.3 Một số mẫu kế hoạch dạy - học lâm sàng (1) Mẫu kế hoạch dạy - học chung 82 - Tênbàihọc: - Sốtiết: - Đốitượng: - Mụctiêuhọctập: - Nộidungdạyhọc: Nội dung Thời gian Mụctiêuhọctập Phânbổthờigian Mởđầubàigiảng Phânbổthờigian Hoạt động Giảng viên/Phương pháp giảng Hoạt động học viên Phương tiện Các nội dung Phânbổthờigian củabàigiảng - Lượnggiá:(thời gian hình thức lượng giá) - Tổngkết: - Tàiliệuthamkhảo (2) Mẫu kế hoạch dạy - học lâm sàng - Tênbàihọc: - Sốtiết: - Đốitượng: - Mụctiêuhọctập: - Nộidungdạyhọc: Nội dung Thời gian Hoạt động Giảng viên/Phương pháp giảng Hoạt động học viên Phương tiện Mụctiêuhọctập Mởđầu Trìnhdiễnbanđầu Tổchứcvàhướng dẫnthựchành Thảoluậnchung Lượnggiá Tổngkết - Lượnggiá:(thời gian hình thức lượng giá) - Tổngkết: - Tàiliệuthamkhảo (3) Kế hoạch dạy - học học lâm sàng tích cực có minh họa - Tênbàihọc: - Sốtiết: - Đốitượng: 83 - Mụctiêuhọctập: - Nộidungdạyhọc: Nội dung Thời gian Mụctiêuhọctập phút Mởđầubàigiảng(cóthể bằngtiềntrắcnghiệm) phút Lýthuyếttrướcminhhọa 10-15 phút Minhhọatrênbệnhnhân 10-15 phút Lýthuyếtsauminhhọa Phương pháp phương tiện dạy học Hoạt động học viên Phản hồi nhanh 45 phút Lượnggiá 5-10 phút Tổngkết 3-5 phút - Lượnggiá:(thời gian hình thức lượng giá) - Tổngkết: - Tàiliệuthamkhảo (4) Kế hoạch dạy - học để hướng dẫn thảo luận lâm sàng: - Tênchủđềthảoluận: - Đốitượng: - Mụctiêu: - Thờigian: - Địađiểm: - Chuẩnbị: + Giảngviênhoặchọcviênchọnbệnhnhân,thơngbáochocảnhóm + Nhómhọcviêntiếpxúcbệnhnhân,hỏivànhậnđịnhbệnhnhân,ghithơngtinvàosổ vàtrênbảng(nếucó) Giảngviênnêngiámsát/chỉdẫn + Giảngviênucầuđọctàiliệu,tìmbằngchứng,viếttiểuluận/tómtắt,phâncơngchủ tọavàhẹnngàythảoluận - 84 Nộidungthảoluận:Nênchuẩnbịtheodạngbảngnhưsau: Nội dung Thời gian Xemlạibệnhnhân-Kiểmtrachuẩnbị Nêurõmụctiêuhọctập phút Họcviênbáocáotómtắt-Hỏithêm 10 phút Câuhỏi/vấnđề…-Thảoluận 15-30 phút Câuhỏi/vấnđề…-Thảoluận 15-30 phút …… 5-10 phút Giảiđáp/Tổngkết (Giảngviênhoặchọcviên) Phương pháp phút (5) Ví dụ Bản kế hoạch dạy - học lâm sàng cho điều dưỡng viên Tên giảng: Chămsócngườibệnhsuythậnmạn Đối tượng: Điềudưỡngviênmới Số lượng học viên: 10người Địa điểm giảng: Khoathận-BệnhviệnX Giảng viên: NguyễnThịA Bài giảng: Thựchành Mục tiêu 1) Khai thác bệnh sử, tiền sử người bệnh suy thận mạn 2) Nhận định triệu chứng lâm sàng người bệnh suy thận mạn 3) Nhận định vấn đề cần chăm sóc người bệnh suy thận mạn 4) Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh suy thận mạn Mở Suy thận mạn suy giảm từ từ chức thận, gây nên bệnh mạn tínhcủathậnvàmộtsốbệnhlýtồnthân Đâylàbệnhmạntính,khơngcókhảnăngphụchồi hồntồn 85 Nội dung Nội dung (1)Chuẩnbịbệnhnhân Thời gian Phương pháp Hoạt động học viên phút Quansát Trìnhbày Lượng giá (2)Trìnhbàybệnhán: 10 phút - Khaitháctiềnsử,bệnhsửcủa bệnhnhân - Pháthiệncáctriệuchứngtrên ngườibệnh-Bìnhbệnhán Họcviên thuyếttrình Giảngviên đặtcâuhỏi Mộthọcviên trìnhbày,các họcviênkhác Câu hỏi số nghe,ghichép Họcviêntrảlời (3) Nhận định triệu chứng lâm phút sàng(chủyếulàtriệuchứngtồn thân: thiếu máu, phù, khó thở, mạchhuyếtáp) - Họcviênkhám - Giảngviênhướngdẫnlại phút - Chomộtsốhọcviênthựchành 15 phút Dùngbảngkiểm đánhgiá Họcviênlàm, cáchọcviên khácquansát Giảngviênlàm, Câu hỏi số họcviên quansát (4) Nhận định vấn đề cần phút chămsóc - Chẩnđốnchămsóc1: - Chẩnđốnchămsóc2: - Chẩnđốnchămsóc3: Đặtcâuhỏi (5)Lậpkếhoạchchămsóc 40 phút Bệnhánđãchuẩnbị Họcviêntrảlời Câu hỏi số Họcviêntrình Câu hỏi bàytrên số giảngđường Tổng kết bài: 5phút Phương tiện dạy học: Ngườibệnh,bệnhán,bảng,bút Câu hỏi lượng giá Câu 1: Hãy nhận xét việc khai thác bệnh sử tiền sử bạn? Có cần bổ sung khơng? Câu 2: Phát triêu chứng lâm sàng người bệnh có khơng? Câu 3: Nhận định vấn đề chăm sóc có khơng? Đâu vấn đề cần ưu tiên bệnh nhân này? Câu 4: Thực kế hoạch chăm sóc chưa? Cần bổ sung gì? Thực hành lập kế hoạch dạy - học lâm sàng giảng dạy điều dưỡng (1) Chiahọcviênthành3nhóm (2) Mỗi nhóm chọn chủ đề lập kế hoạch dạy-học lâm sàng giảng dạy điềudưỡng 86 (3) Từngnhómtrìnhbàykếhoạchdạy-họclâmsàngcủanhóm (4) Giảngviênvàhọcviênthảoluận (5) Thựchiệngiảngthử Giảngviênnhậnxét,bìnhgiảng Thực giảng 2.1 Cách thức tiến hành Khibắtđầugiảng,giảngviêncầngiảithíchvềmụctiêuvànộidungbàigiảngchohọcviên Tạođộngcơchohọcviênthamgiabàigiảng Trongqtrìnhgiảngbài,cầnbốtríthờigianđểhọcviêncóthểhỏivềnhữngnộidungchưarõ Cuốibàigiảng,cầnxácnhậnxemđãđạtmụctiêuhaychưa,tổngkếtlạimộtlầnnữaxemkhi thựchiệntrênlâmsàngsẽphảilàmthếnào 2.2 Cách thức tiến hành giảng OJT Tronggiaiđoạnthựchiệngiảngbàisẽthựchiệntheotrìnhtựchuẩnbị,giảithích,giaophó rútkinhnghiệm 2.2.1 Chuẩn bị - Xácnhậnhướngdẫncáigì,đếnkhinào,đếntrìnhđộnào - Loạibỏsựcăngthẳngcủangườimới,hỗtrợviệcchuẩnbịcơngviệcvàhọctậpcủahọ - Kiểmtranhữngviệcđãcóthểlàm,đãbiết - Tạođộngcơđểchủđộngtrongcơngviệc,họctập - Kiểmtraviêcchuẩnbịvàantồncủabảnthânmộtlầnnữa - Phươngpháphọctồnbộ(luyện tập toàn kỹ thuật)vàphươngpháphọcphânchia(luyện tập đơn vị yếu tố cấu thành)� 2.2.2 Giải thích - Đểhìnhdungmộtcáchtổngthểcơngviêchọctậphayhànhvichămsóc - Giảithíchsaochocóthểhọckiếnthứcmộtcáchhệthống - Ngườihướngdẫnlàmchoxemthựctế - Giảithíchlặpđilặplạinếucótrườnghợpkhơnghiểu - Hướngdẫnmộtcáchchuđáo,kiênnhẫn - Nếuđiềudưỡngviênmớicóthểtựlàmthìgiảmdầnbằngphảnhồitrễ 2.2.3 Giao phó cơng việc - Viêchọckỹnăngdựatrênngunlýtừngbướcnhỏvàphảnhồitứcthì - Từđơngiảnđếnphứctạp - Đểnhânviênmớilàmthựctế 87 - Banđầuvừacholàmvừagiảithíchvềquytrìnhvàđiểmmấuchốt - Saukhiđãquen,tơntrọngtínhtựchủcủađiềudưỡngviênmớivàgiaophócơngviệcmà khơngcótìnhhuốngnguyhiểm - Nếuthấytrìnhđộcủađiềudưỡngkhơngđủcầnphảilàmrõmứcđộsẽlàmtronglầnnàylà nhưthếnào - Truyềnđạtchủđềtiếptheo 2.2.4 Rút kinh nghiệm - Sắp xếp lại điểm làm tốt điểm chưa làm công việc hướngdẫn - Khenngợinhữngđiểmđãlàmtốt - Tạođiềukiệnđểngườimớitựpháthiệnnhữngđiểmchưalàmđượccũngnhưngunnhân, lýdo - Lặpđilàmlạivàkhuyếnkhíchchođếnkhihọcviênhồntồnlàmđược - Nếucóthểtựlàmđượcthìgiảmdầnbằngphảnhồitrễ - Hỗtrợngườihọctựrútkinhnghiệmvàhỗtrợđểngườihọctựnhậnra Đánh giá giảng Đánhgiálàcơngđoạnquantrọngkhithựchiệngiảngbài,trườnghợptiếnhànhbàigiảng cầnxácnhậntínhthỏađáng,tínhphùhợpcủanộidungbàigiảng,đánhgiámứcđộhồnthành mụctiêucủabàigiảng Đốitượngđánhgiálàtấtcảnhữngngườiliênquantớibàigiảng Dựa theokếtquảđánhgiáđóđểxemxétnộidung,phươngphápgiảng,đểchỉnhsửakếhoạchbài giảngtiếptheo Đốitượngđánhgiáthựchiệntheohạngmụcsau: (1) Đánhgiákếhoạchbàigiảng,tiếnhànhbàigiảngnhưmụctiêu,nộidung,phươngpháp, giảngviên,độphùhợpcủatàiliệu,thờiđiểmtổchứcgiảngbài,thờigian,địađiểm,thời điểmđánhgiá,mứcđộphùhợpcủachiphí (2) Đánhgiáđộđạtđượcmụctiêucầnđạtcủađiềudưỡngviênmới (3) Đánhgiámứcđộhồnthànhvàsựhàilòngcủangườithamgiađàotạo Tài liệu tham khảo 88 - Tài liệu Giảng viên Suenaga Yuri, Bộ môn Điều dưỡng, Khoa Sức khỏe Y tế, Đại học Sức khỏe Y tế Tokyo, Tài liệu Tập huấn Nhật Bản 2016 - Tài liệu Giảng viên Ozawa Tomoko, Bộ môn Điều dưỡng, Khoa Sức khỏe Y tế, Đại học Sức khỏe Y tế Tokyo, Tài liệu Tập huấn Nhật Bản 2016 THỰC HÀNH: LẬP KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MỤC TIÊU Lậpđượckếhoạchbàigiảngtrênlâmsàng Thựchiệnđược1bàigiảnglâmsàngthửhoànchỉnh Đánhgiáđượcbàigiảngthửđãthựchiện PHƯƠNG PHÁP: Chia nhóm, lựa chọn nội dung lập kế hoạch giảng Vídụ: - Thayđổitưthếvàvậnchuyểnngườibệnhtạikhoaphẫuthuậtsọnão - Rửataythườngquyvàsửdụnggăngtay - Choănquaốngthơng - Chămsócltvàdựphòng… Lập kế hoạch giảng để hướng dẫn lâm sàng cho nội dung chọn Mục Giảng thử theo nhóm dựa theo kế hoạch giảng lập Mục 2, giảng viên đóng vai điều dưỡng viên Điểm quan trọng: Việcgiảngviênđóngvaiđiềudưỡngviênmớidiễntốtvaiđiềudưỡngviênmớirấtquan trọngtrongđánhgiá Đánh giá giảng thử thực Mục 3, trao đổi ý kiến 89 BÀI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG HÀNG NĂM CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Trìnhbàyđượckếhoạchđàotạolâmsànghàngnăm Cóthểlậpđượckếhoạchđàotạolâmsànghàngnăm NỘI DUNG HỌC TẬP Lậpkếhoạchđàotạothựchànhlâmsànghàngnăm Đánhgiáđàotạo CHI TIẾT NỘI DUNG HỌC TẬP Lập kế hoạch đào tạo thực hành lâm sàng hàng năm Phòngđiềudưỡnghoặccáckhoađàotạolâmsàngcầnlậpkếhoạchsaochođiềudưỡngviên mớithamgiađàotạocóthểhồnthànhmụctiêucủachươngtrìnhđàotạolâmsàng9tháng Trongqtrìnhđàotạothựchànhlâmsàng,cầnnângcaonănglựachođiềudưỡngviênmớivới tưcáchcủamộtngườiđiềudưỡngbằnghìnhthứcvậndụng,thựchànhvàxemxétlạinhữngkiến thứcvàkỹthuậtcơbảnđãhọcđượctừtrướctớinay TăngthờilượngđàotạoOJT,kếthợphiệu quảthờigianđàotạoOff-JTnhằmnângcaohiệuquảđàotạo Dođó,ngườiphụtráchđàotạo đượckỳvọngkhilậpkếhoạchđàotạosẽxemxéttổngthểvềđặcđiểmcơsởcủamình,những kỹthuậtchămsócnàođiềudưỡngviênmớicóthểthựchiệnđượcvàkhinàothìđàotạoOff-JT - Lậpmụctiêunămvàcânnhắcđếnđánhgiá - Lậpmụctiêungắnhạnvàcânnhắcđếnđánhgiá - Kếthợpvớikếhoạchcơngviệc(nghiệp vụ thường ngày)� - Cânnhắcđếnbốtrínhómcủanhânviênđiềudưỡngviênmới - Cânnhắcđếnbốtrínhómcủangườihướngdẫnthựctế - KếthợpđàotạotậptrungvàOJTtrongcảnăm - Cânnhắcđếncơngcụđánhgiáphảisửdụng - Cânnhắcđếnphươngphápđánhgiá Khilậpkếhoạchđàotạolâmsànghàngnămbằnghìnhthứcđàotạotậptrung,lưuýnhững nộidungsau: 90 - XácnhậnlạicáchsuynghĩvềlậpkếhoạchtrongBài5 - Xácnhậnmụctiêucầnđạttrongđánhgiákỹthuậtdựatheonănglựccủađiềudưỡng - Lựachọnnộidungnênđàotạobằnghìnhthứcđàotạotậptrungvànghiêncứumứcđộ ưutiên - Cânnhắcmứcđộđạtđượccủađiềudưỡngviênmớivàxemxétthờiđiểmvàtrìnhtựtổ chứcđàotạotậptrung Quytrìnhlậpkếhoạchđàotạocụthể: Nắm bắt nhu cầu Mục tiêu đào tạo cần đạt Quyết định mục đích, mục tiêu chủ đề Đánh giá (Xem xét lại sửa đổi) Lựa chọn phương pháp Quyết định thời gian Thực Bố trí chương trình Lựa chọn giảng viên Lập kế hoạch đào tạo Chuẩn bị địa điểm Quyết định phương pháp đánh giá Chuẩn bị ngân sách 91 1.1 Ví dụ mẫu kế hoạch Nội dung đào tạo Khái quát đào tạo T9 T10 T11 T12 Thực hành chăm sóc theo pháp luật chuẩn đạo đức điều dưỡng T3 •BLS •Quytrình điềudưỡng T4 T5 •Chămsóc vàdựphòng lt •Sửdụngvà bảoquản thiếtbị Quy trình quản lý liên quan đến chăm sóc Kỹ giao tiếp, tư vấn giáo dục sức khỏe làm việc nhóm T2 •Mụctiêuvàlịch trìnhđàotạo Thực hành kỹ thuật chăm sóc An tồn người bệnh kiểm sốt nhiễm khuẩn T1 •Xácđịnh ngườibệnh •Phòngngừachuẩn •Kỹnănggiaotiếp •Tưvấngiáodục sứckhỏe •Luật,chuẩnđạo đứcđiềudưỡng 1.2 Ví dụ nội dung đào tạo tháng sau tuyển dụng Tháng Nhiệm vụ Nội dung thực Tháng Thíchnghi - Họchỏithựctếđiềudưỡngthơngquahoạtđộngkiếntậpcủa thứ vớimơitrường nhữngđiềudưỡngviênđitrước làmviệc - Biếtđượcđặctrưngđiềudưỡngcủabuồngbệnh - Biết cách thu thập thông tin cần thiết để thực hành điềudưỡng - Biếtcáchghichéphồsơđiềudưỡng - Biếtđượccáchoạtđộngcủađiềudưỡngviênvàtìnhtrạngbệnh nhânvàocatrựcđêm - Biết điều cách cư xử, ứng xử, quản lý sức khỏe tinh thần thể chất điều dưỡng lâunăm 92 Tháng Nhiệm vụ Nội dung thực Tháng Dướisựhướng - Dưới hướng dẫn, thu thập thông tin cần thiết để thực hành thứhai dẫn,tiếnhành điềudưỡng thựchành - Dưới hướng dẫn, thực theo tiêu chuẩn trình tự điềudưỡng điềudưỡng - Thựchànhsaukhihiểurõtầmquantrọngcủaviệcbáocáo,liên lạcvàthảoluận - Đưaranhiệmvụtựhọctậpliênquanđếnchămsócbệnh,trị liệu,biệnphápcầnthiếtđểthựchànhđiềudưỡngởbuồngbệnh Tháng thứba Đưaranhiệm - Dướisựhướngdẫn,tiếnhànhthựchànhđiềudưỡngvàghichép vụđểcungcấp - Cân nhắc độ ưu tiên việc chăm sóc điều dưỡng có dịchvụđiều nhiềubệnhnhân dưỡngantồn - Trảinghiệmđiềudưỡngthựctếvàobuổitối - Nếucầnthiếtsẽviếtbáocáochonhữngsựviệcxảyrabấtngờ - Sửdụngdanhmụckiểmtrađểxácnhậntìnhhìnhthựchiệncác kỹnăngđiềudưỡng Đánh giá đào tạo Đánhgiálàcơngđoạnquantrọngtrongđàotạo,khơngchỉthựchiệnsaukhiđàotạotậptrung màđượcthựchiệntrongthờigianđàotạo9thángvàsaukhikếtthúcđàotạo9tháng Trường hợpđãtriểnkhaiđàotạo,xácnhậntínhthỏađáng,tínhphùhợpcủachươngtrìnhđàotạo,đánh giámứcđộhồnthànhmụctiêucủachươngtrìnhđàotạo Đốitượngđánhgiálàtấtcảnhững ngườiliênquantớiđàotạo Dựatheokếtquảđánhgiáđóđểxemxétnộidung,phươngphápđào tạo,đểchỉnhsửakếhoạchđàotạo Đặcbiệt,doytếlnpháttriểnnênđểđápứngnhucầuthay đổicủangườibệnhthìviệcthườngxunđánhgiávàxemxétlạiđàotạorấtquantrọng Đối tượng đánh giá thực theo hạng mục sau: (1) Đánhgiákếhoạchđàotạo,vậnhànhđàotạonhưmụctiêu,nộidung,phươngpháp,hệ thốngđàotạo,giảngviên,độphùhợpcủatàiliệu,thờikỳtổchứcđàotạo,thờigian,địa điểm,thờiđiểmđánhgiá,độphùhợpcủachiphí (2) Đánhgiáđộđạtđượcmụctiêucầnđạtcủađiềudưỡngviênmới (3) Đánhgiácảmgiáchồnthànhvàsựhàilòngcủangườithamgiađàotạo Tài liệu tham khảo - Tài liệu Giảng viên Suenaga Yuri, Bộ môn Điều dưỡng, Khoa Sức khỏe Y tế, Đại học Sức khỏe Y tế Tokyo, Tài liệu Tập huấn Nhật Bản 2016 - Sakamoto Suga cộng sự, Giải 30 tình thường gặp đào tạo nhân viên điều dưỡng Ví dụ thực hành điểm đào tạo Nhà xuất Hội điều dưỡng Nhật Bản 2013 93 THỰC HÀNH: LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LÂM SÀNG HÀNG NĂM CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI MỤC TIÊU Lậpđượckếhoạchđàotạolâmsànghàngnămchođiềudưỡngviênmới PHƯƠNG PHÁP: Chia nhóm, lập kế hoạch đào tạo hàng năm theo mẫu chung Điểm quan trọng Trườnghợpcóhọcviênthamgiatớitừmộtsốbệnhviệnkhácnhau,nếulậpkếhoạchtheo từngnhómbệnhviệnthìkhảnăngsửdụngkếhoạchsaukhikếtthúckhóahọcsẽcaohơn,tuy nhiênkhơngnhấtthiếtphảilậpkếhoạchchotừngbệnhviện Trình bày theo nhóm Điểm quan trọng Khitrìnhbàychohọcviênphátbiểutậptrungvàonhữngđặcđiểmcủabệnhviệnnơimình làmviệcvànhữngđiểmnỗlựcdựatrênnhữngđặcđiểmđó Trao đổi ý kiến nội dung trình bày nhóm Nhà xuất bảN Lao độNg Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Võ thị Kim Biên tập sửa in: Mai thị Trình bày: JICa In 670 khổ 21x29,7cm Công ty CP in Sách Việt Nam ĐC: 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Số xác nhận ĐKXB: 3146-2017/CXBIPH/06-209/LĐ Số QĐXB: 1059/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 02/10/2017 Mã số ISBN: 978-604-59-8756-8 In xong nộp lưu chiểu năm 2017 94 SÁCH KHÔNG BÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI, CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI

Từ khóa liên quan