Tất cả các lệnh về AUTOCAD cơ bản nhất

5 210 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2019, 12:48

Tất Cả Các Lệnh Về AUTOCAD Cơ Bản Nhất AutoCAD gì? AutoCAD phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) vẽ kỹ thuật vectơ 2D hay bề mặt 3D, phát triển tập đoàn Autodesk Với phiên phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD chương trình vẽ kĩ thuật chạy máy tính cá nhân, máy tính IBM Ngược lại, phần nhiều phần mềm vẽ kĩ thuật thời sử dụng thiết bị đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính lớn hay máy trạm Dưới lệnh Auto CAD Tổng hợp tất lệnh Auto CAD 3A - 3DARRAY: Sao chép thành dãy 3D 3DO - 3DORBIT: Xoay đối tượng không gian 3D 3F - 3DFACE: Tạo mặt 3D 3P - 3DPOLY: Vẽ đường PLine không gian chiều A A - ARC: Vẽ cung tròn AA - AREA: Tính diện tích chu vi AL - ALIGN: Di chuyển, xoay, scale AR - ARRAY: Sao chép đối tượng thành dãy 2D ATT - ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính 10 ATE - ATTEDIT: Hiệu chỉnh thuộc tính Block B 11 B - BLOCK :Tạo Block 12 BO - BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín 13 BR - BREAK: Xén phần đoạn thẳng điểm chọn C 14 C - CIRCLE: Vẽ đường tròn 15 CH - PROPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất đối tượng 16 CHA - ChaMFER: Vát mép cạnh 17 CO, CP - COPY: Sao chép đối tượng D 18 D - DIMSTYLE: Tạo kiểu kích thước 19 DAL - DIMALIGNED: Ghi kích thước xiên 20 DAN - DIMANGULAR: Ghi kích thước góc 21 DBA - DIMBASELINE: Ghi kích thước song song 22 DCO - DIMCONTINUE: Ghi kích thước nối tiếp 23 DDI - DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính 24 DED - DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước 25 DI - DIST: Đo khoảng cách góc điểm 26 DIV - DIVIDE: Chia đối tượng thành phần 27 DLI - DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang 28 DO - DONUT: Vẽ hình vành khăn 29 DOR - DIMORDINATE: Tọa độ điểm 30 DRA - DIMRADIU: Ghi kích thước bán kính 31 DT - DTEXT: Ghi văn E 32 E - ERASE: Xoá đối tượng 33 ED - DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước 34 EL - ELLIPSE: Vẽ elip 35 EX - EXTEND: Kéo dài đối tượng 36 EXIT - QUIT: Thốt khỏi chương trình 37 EXT - EXTRUDE: Tạo khối từ hình 2D F 38 F - FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc 39 FI - FILTER: Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính H 40 H - BHATCH: Vẽ mặt cắt 41 H - HATCH: Vẽ mặt cắt 42 HE - HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt cắt 43 HI - HIDE: Tạo lại mơ hình 3D với đường bị khuất I 44 I - INSERT: Chèn khối 45 I - INSERT: Chỉnh sửa khối chèn 46 IN - INTERSECT: Tạo phần giao đối tượng L 47 L - LINE: Vẽ đường thẳng 48 LA - LAYER: Tạo lớp thuộc tính 49 LA - LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính layer 50 LE - LEADER: Tạo đường dẫn thích 51 LEN - LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước 52 LW - LWEIGHT: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ 53 LO - LAYOUT: Tạo layout 54 LT - LINETYPE: Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đường 55 LTS - LTSCALE: Xác lập tỉ lệ đường nét M 56 M - MOVE: Di chuyển đối tượng chọn 57 MA - MATCHPROP: Sao chép thuộc tính từ đối tượng sang hay nhiều đối tượng khác 58 MI - MIRROR: Lấy đối xứng quanh trục 59 ML - MLINE: Tạo đường song song 60 MO - PROPERTIES: Hiệu chỉnh thuộc tính 61 MS - MSPACE: Chuyển từ không gian giấy sang không gian mơ hình 62 MT - MTEXT: Tạo đoạn văn 63 MV - MVIEW: Tạo cửa sổ động O 64 O - OFFSET: Sao chép song song P 65 P - PAN: Di chuyển vẽ 66 P - PAN: Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm thứ 67 PE - PEDIT: Chỉnh sửa đa tuyến 68 PL - PLINE: Vẽ đa tuyến 69 PO - POINT: Vẽ điểm 70 POL - POLYGON: Vẽ đa giác khép kín 71 PS - PSPACE: Chuyển từ khơng gian mơ hình sang không gian giấy R 72 R - REDRAW: Làm tươi lại hình 73 REC - RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật 74 REG - REGION: Tạo miền 75 REV - REVOLVE: Tạo khối 3D tròn xoay 76 RO - ROTATE: Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm 77 RR - RENDER: Hiển thị vật liệu, cảnh, đèn, đối tượng S 78 S - StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng 79 SC - SCALE: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ 80 SHA - SHADE: Tơ bóng đối tượng 3D 81 SL - SLICE: Cắt khối 3D 82 SO - SOLID: Tạo đa tuyến bố thể tô đầy 83 SPL - SPLINE: Vẽ đường cong 84 SPE - SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline 85 ST - STYLE: Tạo kiểu ghi văn 86 SU - SUBTRACT: Phép trừ khối T 87 T - MTEXT: Tạo đoạn văn 88 TH - THICKNESS: Tạo độ dày cho đối tượng 89 TOR - TORUS: Vẽ Xuyến 90 TR - TRIM: Cắt xén đối tượng U 91 UN - UNITS: Định đơn vị vẽ 92 UNI - UNION: Phép cộng khối V 93 VP - DDVPOINT: Xác lập hướng xem chiều W 94 WE WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm X 95 X - EXPLODE: Phân rã đối tượng 96 XR - XREF: Tham chiếu ngoại vào File vẽ Z 97 Z - ZOOM: Phóng to, Thu nhỏ Để tạo phím tắt cho lệnh cad ta thực sau: Vào menu Tool chọn Customize Edit program parameters (tới bạn thấy danh sách lệnh tắt) VD: Lệnh COPY: lệnh tắt CO/CP muốn đổi chữ khác: OC/PC chẳng hạn (lưu ý không trùng với lệnh có) tìm dòng lệnh COPY danh sách xóa CO/CP thay OP/PC sau Save dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT CHỌN pgp FILE OK Lúc bạn gõ OC/PC lệnh copy ... hạn (lưu ý không trùng với lệnh có) tìm dòng lệnh COPY danh sách xóa CO/CP thay OP/PC sau Save dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT CHỌN pgp FILE OK Lúc bạn gõ OC/PC lệnh copy ... Phóng to, Thu nhỏ Để tạo phím tắt cho lệnh cad ta thực sau: Vào menu Tool chọn Customize Edit program parameters (tới bạn thấy danh sách lệnh tắt) VD: Lệnh COPY: lệnh tắt CO/CP muốn đổi chữ khác:... DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính 24 DED - DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước 25 DI - DIST: Đo khoảng cách góc điểm 26 DIV - DIVIDE: Chia đối tượng thành phần 27 DLI - DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tất cả các lệnh về AUTOCAD cơ bản nhất, Tất cả các lệnh về AUTOCAD cơ bản nhất

Từ khóa liên quan