vLNK y học

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:16

1-4, Thành phần chất Amalgam đại: 1, Ag (70-80%) 2, Sn (30-35%) 3, Cu (0-5.2%) 4, Zn (0- 1.7%) 5-8 thuốc diệt tủy có arsen: 5, thành phần dùng cho người lớn có Anhydric arsenic 2g 6, thành phàn dùng cho người lớn có eungenol 7, dùng cho trẻ em có Anhydric arsenic 1g 8, dùng cho trẻ em có Camphophyllorum 9-12 thuốc diệt tủy có arsenic: 9, dùng 2-3 ngày đối vs chân 10, dùng k 10 ngày 11, liều dùng 10-20mg/lần 12, đặt buồng tủy chân [13-16] thuốc diệt tủy k có arsenic 13, có chưa parafỏmaldehyd 14, thời gian đặt k 10 ngày 15, trám tạm áp lực nén, hàn khít 16, liều đặt 10-20mg/lần 17, dung dich sát khuẩn có fomaldehyd có đặc điểm: A, ướp tủy B,… [18-21], dung dịch Chlorhexidin 18, có phổ kháng khuẩn: Gr(-), Gr(+), virú, nấm 19, có dạng: trigluconat, acetat, hydrochlorid 20, dùng kéo dài làm thay đổi hệ vsv miệng 21, chế tác dụng: tác động lên màng tế bào 22, Dung dịch Povidine-iod : A, có tác đến xoắn khoẳn, trựckhuẩn, B, tác động đến xoắn khuẩn, trực khuẩn di động, vk sắc tố đen… C, tác động đến cầu khuản, trực khuẩn di động, vk sắc tố đen 23, Metronidazol dạng kem : A, hiệu vs vk B, có tác dụng 12h C, tác động đến tổng hợp acid nucleic 24, Chlorhexidin có dạng: A, digluconat, acetat, hydrochlorid B, gluconat, acetat, hydrochlorid C, trigluconat, acetat, hydrochlorid 25, thuốc k dùng chống viêm: A, morphin B, panadol C, dolagan D, asprin 26, Xylocain: A, dd xylocain 2% vs adrenalin 1/80.000 để nhổ B, dd xylocain 2% vs adrenalin 1/100.000 để nhổ C, dd xylocain 5% vs adrenalin 1/80.000 đẻ nhổ 27, Liều tối đa xylocain a, k có adrenalin 0,2g/24h b, k có adrenalin 0.5g/24h c, có adrenalin 0,2g/24h d, có adrenalin 0.5g/24h A, a+c B,a+d C, b+a C,b+d 28, thuốc gây tê chỗ, gây tê vùng (Đ/s) A, procain B, xylocain C, ethyl clorua 29, thuốc phun lên da có cảm giác mát lạnh, ….: A, procain B, xylocain C, ethyl clorua 30, đặc tính Ca(oH)2 31,
- Xem thêm -

Xem thêm: vLNK y học, vLNK y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn