NCKH1 y học

29 28 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:12

Tổng quan nghiên cứu Câu 1: Ý định nghĩa nghiên cứu khoa học Là tìm hiểu vấn đề mà nhân loại chưa biết Tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu cách có tổ chức có hệ thống Chứng minh giả thuyết người nghiên cứu vấn đề Câu 2: Dưới lý làm cho nghiên cứu khoa học ưu tiên y học TRỪ: 1/1 Y học mơn khoa học xác nên cần có chứng từ nghiên cứu để định Khoa học công nghệ y học phát triển mạnh đòi hỏi người cán y tế cần phải cập nhật Cán y tế cần phải làm luận văn, luận án Y học môn khoa học cứu người nên cần ưu tiên nghiên cứu Câu 3: Loại hình nghiên cứu khoa học phù hợp với bác sỹ Nghiên cứu hành động Nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu khoa học Cả loại Câu trả lời Nghiên cứu hành động Câu 4: Nhận xét với loại hình nghiên cứu hành động? 1/1 Người nghiên cứu người ứng dụng kiến nghị từ nghiên cứu hai người khác Người nghiên cứu người thực thi ứng dụng kiến nghị từ nghiên cứu Là nghiên cứu tập trung vào vấn đề hóc búa mà nhân loại chưa có câu trả lời Là nghiên cứu triển khai nhiều trung tâm nghiên cứu Câu 5: Hoạt động KHƠNG đóng góp cho việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu? 1/1 Tham khảo từ nghiên cứu trước để tránh lặp lại nghiên cứu tương tự Xác định nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu Phân tích tính phổ biến tính nghiêm trọng vấn đề nghiên cứu Lựa chọn nghiên cứu tương tự để làm theo Câu 6: Một vấn đề sức khỏe cần ưu tiên nghiên cứu khi: 1/1 Chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến vấn đề Các nghiên cứu khác đề cập chưa đủ tính đại diện Nghiên cứu tập trung vào vấn đề mà cộng đồng quan tâm; Cả yếu tố Câu 7: Câu hỏi sau KHƠNG dành cho nghiên cứu định tính: 1/1 Cái gì? Bao nhiêu Tại sao? Như nào? Câu 8: Đề cương nghiên cứu coi kế hoạch chi tiết để 1/1 Báo cáo lãnh đạo, nhà tài trợ Có sở cho hội đồng khoa học phê duyệt Xác định vấn đề cần nghiên cứu Trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Câu 9: Trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng 1/1 Có thể lồng ghép nghiên cứu định lượng định tính Bắt buộc làm nghiên cứu định tính trước để thăm dò, thu thập thơng tin Phải làm nghiên cứu định lượng sau làm nghiên cứu định tính Phải làm nghiên cứu định tính sau để kiểm tra tính khả thi giải pháp Câu 10: Tất phát biểu nghiên cứu quan sát đúng, TRỪ 1/1 Những kiện quan sát chúng xuất tự nhiên, mà khơng có can thiệp chủ động nhà nghiên cứu Các nhóm so sánh khác số yếu tố liên quan đến biến nghiên cứu Chúng có tác dụng trường hợp nghiên cứu làm được, không thực tế, phi đạo đức xem xét phơi nhiễm với yếu tố nguy nghi ngờ Các đối tượng theo dõi theo thời gian từ phơi nhiễm đến xuất bệnh, hồi cứu từ lúc bị bệnh ngược trở lại phơi nhiễm trước đó, đánh giá đồng thời phơi nhiễm bệnh thời điểm Tổng quan tài liệu Câu 1: Tổng quan tài liệu là: Tổng hợp cách tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu quan tâm Tổng hợp cách chi tiết tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu quan tâm Tổng hợp cách đầy đủ tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu quan tâm Tổng hợp cách phù hợp tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu quan tâm Câu trả lời Tổng hợp cách đầy đủ tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu quan tâm Câu 2: Vai trò tổng quan tài liệu là: Tìm hiểu vấn đề quan tâm từ xác định đường phù hợp Tìm hiểu vấn đề quan tâm để xác định đích cần đạt Tìm hiểu vấn đề quan tâm để dự kiến kết mong đợi Tìm hiểu vấn đề quan tâm từ định hướng nghiên cứu Câu trả lời Tìm hiểu vấn đề quan tâm từ định hướng nghiên cứu Câu 3: Tổng quan tài liệu giúp cho người nghiên cứu viết phần báo cáo cơng trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết bàn luận Đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, chọn mẫu thống kê số liệu Đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, lựa chọn thiết kế, xây dựng công cụ nghiên cứu Tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu, kết dự kiến Câu trả lời Đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết bàn luận Câu 4: Các bước tiến hành tìm kiếm tài liệu: Xác định thơng tin cần tìm kiếm, nguồn tìm kiếm tiến hành tìm kiếm Xác định thơng tin cần tìm kiếm, nguồn tìm kiếm, tiến hành tìm kiếm đánh giá, tổng hợp thơng tin Xác định thơng tin cần tìm kiếm, nguồn tài liệu, tiến hành tìm kiếm phân tích tổng hợp thơng tin Xác định thơng tin cần tìm kiếm, nguồn tìm kiếm, chiến lược tìm kiếm tiến hành tìm kiếm Câu trả lời Xác định thông tin cần tìm kiếm, nguồn tìm kiếm, tiến hành tìm kiếm đánh giá, tổng hợp thơng tin Câu 5: Phân tích câu hỏi chủ đề nghiên cứu chiến lược tìm kiếm tài liệu chủ yếu nhằm mục đích: Định hướng nghiên cứu Xác định trọng tâm nghiên cứu Xác định từ khóa Hiểu sâu vấn đề nghiên cứu Câu trả lời Xác định từ khóa Câu 6: Khi tìm kiếm tài liệu, nhà nghiên cứu cần tìm nguồn: 1/1 Tài liệu mạng công bố Tài liệu mạng chưa công bố Tài liệu có sẵn số liệu từ nguồn dễ kiếm Tài liệu công bố chưa công bố tin cậy Câu 7: Loại nghiên cứu sau có giá trị khoa học cao nhất: Tổng quan hệ thống Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiêu có đối chứng Nghiên cứu tập bệnh chứng Phân tích gộp (phân tích mê ta) Câu trả lời Phân tích gộp (phân tích mê ta) Câu 8: Đạo văn là: Sử dụng nội dung hay ý tưởng người khác khơng mục đích Sử dụng cơng trình người khác mà nguồn gốc Ăn cắp ý tưởng người khác Sử dụng nội dung hay ý tưởng người khác mà không công bố nguồn Câu trả lời Sử dụng nội dung hay ý tưởng người khác mà không công bố nguồn Câu 9: Khi trích dẫn nội dung có loại trích dẫn sau đây: Trích dẫn theo câu, đoạn ý Trích dẫn theo câu đoạn Trích dẫn theo nội dung ý nghĩa theo chủ đề Trích dẫn theo ý tưởng nội dung Câu trả lời Trích dẫn theo câu, đoạn ý Câu 10: Câu hỏi quan trọng cần cân nhắc trước viết tổng quan tài liệu: 1/1 Đã có đủ thơng tin, số liệu chưa? Sử dụng (hiện tại/quá khứ hay tương lai)? Dùng lối viết chủ động hay bị động? Luận điểm phần tổng quan? Lượng giá thiết kế nghiên cứu Câu 1: Một bác sĩ nhi khoa tiến hành nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ viêm tai mãn tính trẻ nhỏ tiền sử viêm tai mãn tính bố mẹ trẻ Từ số liệu nghiên cứu, ông ta chọn 50 trẻ từ đến tuổi mắc viêm tai lần năm qua Nhà nghiên cứu chọn 50 trẻ tuổi điều trị bệnh khác Ông tiến hành vấn bố mẹ trẻ nhóm tiền sử viêm tai họ nhỏ Trong số trẻ bị viêm tai tái lại có 30 trẻ có bố mẹ bị viêm tai nhỏ, có 20 trẻ nhóm mắc bệnh khác có bố mẹ có tiền sử Đây thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang Nghiên cứu tập tiến cứu Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu thực nghiệm Câu trả lời Nghiên cứu bệnh chứng Câu 2: Trong nghiên cứu yếu tố nguy nghi ngờ dị tật ống thần kinh, số liệu nhóm trẻ sơ sinh mắc chứng gai đôi bệnh viện sản khoa lớn vòng tháng thu thập Nhà nghiên cứu chọn nhóm trẻ khoẻ mạnh bệnh viện khoảng thời gian Các bà mẹ nhóm trẻ hỏi việc sử dụng vitamin trước sinh họ Kết nghiên cứu cho thấy bà mẹ trẻ khỏe mạnh dùng nhiều vitamin trước sinh bà mẹ trẻ dị tật gai đơi có ý nghĩa thống kê (p > 0,001) Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tập Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng Câu trả lời Nghiên cứu bệnh chứng Câu 3: Thiết kế nghiên cứu lấy số liệu từ bệnh án bệnh nhân lưu bệnh viện 10 năm thuộc nhóm nghiên cứu đây? Nghiên cứu dọc hồi cứu Nghiên cứu ngang tiến cứu Nghiên cứu ngang hồi cứu Nghiên cứu nghiên cứu dọc tiến cứu Câu trả lời Nghiên cứu ngang hồi cứu Câu 4: Thiết kế nghiên cứu lấy số liệu từ bệnh án thiết kế theo mẫu bệnh án nghiên cứu thu thập bệnh nhân vào viện vòng tháng tới thuộc nhóm nghiên cứu đây? Nghiên cứu dọc hồi cứu Nghiên cứu ngang tiến cứu Nghiên cứu ngang hồi cứu Nghiên cứu nghiên cứu dọc tiến cứu Câu trả lời Nghiên cứu ngang tiến cứu Câu 5: Thiết kế nghiên cứu mối tương quan nguy trình mang thai ảnh hưởng đến mẹ sinh lấy số liệu từ bệnh án sản phụ khám thai định kỳ bệnh viện 10 năm trước thuộc nhóm nghiên cứu đây? Nghiên cứu dọc hồi cứu Nghiên cứu ngang tiến cứu Nghiên cứu ngang hồi cứu Nghiên cứu nghiên cứu dọc tiến cứu Câu trả lời Nghiên cứu dọc hồi cứu Câu 6: Thiết kế nghiên cứu mối tương quan nguy trình mang thai ảnh hưởng đến mẹ sinh lấy số liệu từ bệnh án sản phụ đến khám thai định kỳ bệnh viện năm tới thuộc nhóm nghiên cứu đây? Nghiên cứu dọc hồi cứu Nghiên cứu ngang tiến cứu Nghiên cứu ngang hồi cứu Nghiên cứu nghiên cứu dọc tiến cứu Câu trả lời Nghiên cứu nghiên cứu dọc tiến cứu Câu 7: Nghiên cứu ngang 1/1 Thu thập, sử dụng số liệu nhiều lần để theo dõi trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân Thu thập, sử dụng số liệu khứ bệnh nhân Thu thập, sử dụng số liệu bệnh nhân thời điểm nghiên cứu Thu thập, sử dụng số liệu khứ tương lại bệnh nhân Câu 8: Nghiên cứu KHƠNG thuộc nhóm nghiên cứu quan sát? So sánh hàm lượng nicotin máu công nhân nhà máy sản xuất thuốc so với nhà máy dệt may; So sánh tỷ lệ mắc viêm phế quản nhóm người có hút thuốc so với nhóm khơng hút thuốc lá; So sánh tỷ lệ ung thư phổi chuột ni mơi trường có khói thuốc so với nhóm chuột đối chứng; So sánh tỷ lệ bà mẹ có hút thuốc q trình mang thai nhóm trẻ có suy dinh dưỡng bào thai nhóm trẻ bình thường Câu trả lời So sánh tỷ lệ ung thư phổi chuột nuôi mơi trường có khói thuốc so với nhóm chuột đối chứng; Câu 9: Trong số nghiên cứu đây, nghiên cứu tính tỷ lệ mắc 0/1 Nghiên cứu tập Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu mô tả cắt ngang Nghiên cứu mô tả loạt bệnh phổ biến Câu trả lời Nghiên cứu mô tả cắt ngang Câu 10: Trong số nghiên cứu đây, nghiên cứu tính tỷ lệ mắc 0/1 Nghiên cứu ngang Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu tập Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Câu trả lời Nghiên cứu tập Biến số Câu Biến “Giới tính” 1/1 Biến rời rạc Biến danh mục Biến thứ hạng Biến nhị phân Câu Biến số “Học lực học sinh” (Giỏi, khá, trung bình, yếu) 1/1 Biến khoảng chia Biến danh mục Biến thứ hạng Biến nhị phân Câu Nhiệt độ khơng khí phân xưởng sản xuất ···/1 Biến tỷ suất Biến khoảng chia Biến danh mục Biến thứ hạng Khơng có câu trả lời Câu Các biện pháp tránh thai mà phụ nữ áp dụng huyện 1/1 Biến rời rạc Biến danh mục Biến thứ hạng Biến nhị phân Câu Nồng độ urê huyết đối tượng nghiên cứu Biến liên tục Biến rời rạc Biến danh mục Biến thứ hạng Câu trả lời Biến liên tục Câu Nơi sinh sống đối tượng nghiên cứu Biến liên tục Biến rời rạc Biến danh mục Biến thứ hạng Câu trả lời Biến danh mục Câu Biến định tính Thuộc tính đặc điểm phân loại theo nhóm miêu tả đặc tính giá trị biểu số Các giá trị đặc tính khác đối tượng, Khác thời điểm đo lường khác đối tượng Câu trả lời Thuộc tính đặc điểm phân loại theo nhóm Câu Biến định lượng Miêu tả đặc tính giá trị biểu số Thuộc tính đặc điểm phân loại theo nhóm Giá trị biến biểu thị chữ Giá trị biến biểu diễn kỹ hiệu xếp vào nhóm Câu trả lời Miêu tả đặc tính giá trị biểu số Câu Biến phụ thuộc 1/1 Hậu bệnh Nguyên nhân bệnh Nguy bệnh Các yếu tố ảnh hưởng Câu 10 Biến độc lập Bệnh Hậu bệnh Các vấn đề nghiên cứu Yếu tố nguy Câu trả lời Yếu tố nguy Kỹ thuật công cụ thu thập số liệu Câu Yếu tố không ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỹ thuật thu thập số liệu: Mục tiêu nghiên cứu Kết dự kiến Nguồn lực triển khai dự án Nơi đối tượng nghiên cứu Câu trả lời B C D Câu trả lời C Câu Chọn mẫu để xác định nồng độ Cholesterol máu bệnh nhân cao huyết áp đến khám Viện tim mạch - Bạch mai 0/1 A B C D Câu trả lời A Câu So sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em sống cộng đồng A B xem khác biệt có ý nghĩa thống kê hay khơng? 1/1 A B C D Câu 10 Ước lượng tỷ lệ suy dinh dưỡng cho quần thể trẻ em tuổi huyện X thông qua việc đánh giá số cân nặng theo tuổi mẫu gồm trẻ em tuổi chọn từ huyện 0/1 A B C D Câu trả lời B Trình bày số liệu Câu Câu ý sau SAI 1/1 Trình bầy bảng, biểu, đồ thị dạng phân tích mơ tả Bảng trống bảng dự kiến để trình bầy kết phân tích số liệu theo biến số Trình bầy bảng, biểu, đồ thị dạng phân tích mơ tả Bảng chiều dùng để trình bầy mối liên quan hay nhiều biến số Câu Số liệu thống kê xã cho biết, năm 2002, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi 27%, 7% suy dinh dưỡng độ 3, 12% suy dinh dưỡng độ 8% suy dinh dưỡng độ Loại biểu đồ KHƠNG thích hợp cho số liệu này: Biểu đồ hình tròn Biểu đồ cột dọc Biểu đồ đa giác Biểu đồ cột ngang Câu trả lời Biểu đồ đa giác Câu Biểu đồ so sánh tương quan hai biến định lượng Biểu đồ đám mây Biểu đồ tròn Biểu đồ cột Biểu đồ đường thẳng Câu trả lời Biểu đồ đám mây Câu Biểu đồ cho thấy thông tin phân bố số liệu Biểu đồ hộp Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ tròn Biều đồ cột chồng Câu trả lời Biểu đồ hộp Câu Yêu cầu trình bày số liệu bảng biểu đồ Đơn giản, tự giải thích Đưa nhiều số liệu bảng tốt Biểu đồ 3D biểu diễn tốt 2D Số liệu có biểu đồ cần trình bày bảng trước Câu trả lời Đơn giản, tự giải thích Câu Biến số định tính phân nhóm từ biến định lượng nên trình bày Biểu đồ cột liên tục Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đò tròn Biểu đồ hộp Câu trả lời Biểu đồ cột liên tục Câu Để so sánh tỷ lệ mắc bệnh nhóm hai huyện, nên sử dụng biểu đồ Biểu đồ tròn Biểu đồ cột chồng Biểu đồ cột liên tục Biểu đồ chấm Câu trả lời Biểu đồ cột chồng Câu Trong nghiên cứu ghép cặp, ô bảng 2x2 1/1 Số cặp Tần số quan sát Trung bình Trung vị Câu Bảng trống bảng 1/1 Khơng có số liệu thân bảng Số liệu chiều Số liệu hai chiều Số liệu giả định Câu 10 Vạch biểu đồ hộp 0/1 Trung vị Trung bình Tứ phân vị Độ lệch chuẩn Câu trả lời Trung vị Phân tích số liệu Câu Nghiên cứu tỷ lệ đáp ứng điều trị cảu thuốc cho kết quả: Thuốc A tỷ lệ đáp ứng 50%, khoảng tin cậy 95% từ 36% đến 74% Thuốc B tỷ lệ đáp ứng 30%, khoảng tin cậy 95% 24% đến 37% Kết luận sau đúng: 0/1 Thuốc A tốt Thuốc B tốt Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê mức α = 0.05 Sự khác biệt không ý nghĩa thống kê mức α = 0.05 Câu trả lời Sự khác biệt không ý nghĩa thống kê mức α = 0.05 Câu Khi nghiên cứu tác dụng thuốc X điều trị bệnh tim, giả thuyết cho thuốc X khơng có tác dụng điều trị bệnh tim giả thuyết 1/1 H0 H1 Ha Hb Câu Mức ý nghĩa thống kê cho phép loại bỏ sai lầm loại Sai lầm loại I Sai lầm loại II Sai lầm chọn mẫu Sai lầm yếu tố nhiễu Câu trả lời Sai lầm loại I Câu Dùng trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng đường máu hai nhóm bệnh nhân già trẻ (giả sử số liêu phân bố chuẩn)? T test độc lập T test ghép cặp Anova test Test Khi bình phương Câu trả lời T test độc lập Câu Dùng trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng đường máu hai nhóm bệnh nhân già trẻ (giả sử số liêu phân bố không chuẩn)? Sign test Mann Whitney test Kruskal Wallis test Test Khi bình phương Câu trả lời Mann Whitney test Câu Dùng trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng đường máu hai nhóm trước sau can thiệp (giả sử số liêu phân bố chuẩn)? 1/1 T test độc lập T test ghép cặp Anova test Test Khi bình phương Câu Dùng trắc nghiệm thống kê so sánh hàm lượng đường máu hai nhóm trước sau can thiệp (giả sử số liêu phân bố không chuẩn)? T test độc lập T test ghép cặp Wilcoxon độc lập Wilcoxon ghép cặp Câu trả lời Wilcoxon ghép cặp Câu Dùng trắc nghiệm thống kê để so sánh trị số huyết áp nhóm bệnh nhân (trẻ, già, trung niên) (giả sử số liệu chuẩn phương sai đồng nhất) 1/1 T test độc lập T test ghép cặp Anova test Test Khi bình phương Câu Dùng trắc nghiệm thống kê để so sánh trị số huyết áp nhóm bệnh nhân (trẻ, già, trung niên) (giả sử số liệu phân bố không chuẩn) Sign test Mann Whitney test Kruskal Wallis test Test Khi bình phương Câu trả lời Kruskal Wallis test Câu 10 Dùng trắc nghiệm thống kê so sánh hai tỷ lệ mắc bệnh nam nữ T test độc lập T test ghép cặp Anova test Test Khi bình phương Câu trả lời Test Khi bình phương Sai số nhiễu Câu Sai số ngẫu nhiên khắc phục cách: Chuẩn hóa cơng cụ nhập liệu Tăng cỡ mẫu nghiên cứu Tập huấn kỹ điều tra viên Áp dụng kỹ thuật làm mù giám sát chặt chẽ Câu trả lời Tăng cỡ mẫu nghiên cứu Câu Sai số hệ thống 1/1 Bất kỳ sai phạm trình làm nghiên cứu Sự biến thiên mẫu không kiểm sát May rủi lần chọn cá thể vào nghiên cứu Yếu tố trung gian yếu tố nguy bệnh Câu Cách khắc phục sai số hệ thống 1/1 = Chuẩn hóa cơng cụ nghiên cứu Ước lượng tham số quần thể từ tham số mẫu Tăng cỡ mẫu nghiên cứu Chọn mẫu xác suất Câu Các kỹ thuật dùng để khử nhiễu TRỪ: Phân tích phân tầng Hồi quy đa biến Nghiên cứu ghép cặp Phân tích tương quan Câu trả lời Phân tích tương quan Câu Ưu điểm nghiên cứu ghép cặp Khử số yếu tố nhiễu Cỡ mẫu nhỏ khống chế nhiễu Khó chọn cặp ghép tiêu chí Ghép nhiều yếu tố để khử nhiễu Câu trả lời Khó chọn cặp ghép tiêu chí Câu Tiêu chuẩn yếu tố nhiễu TRỪ Là yếu tố trung gian phơi nhiễm bệnh Là yếu tố nguy bệnh Có liên quan đến phơi nhiễm khơng phụ thuộc vào phơi nhiễm Có tác động đên mối liên quan phơi nhiễm bệnh Câu trả lời Là yếu tố trung gian phơi nhiễm bệnh Câu Sai số ngẫu nhiên 1/1 Sai số chọn Sai số nhớ lại Sai số chọn mẫu Nhiễu Câu Trong trình vấn, đối tượng nghiên cứu khơng nhớ xác việc xẩy cách tháng, sai số là: Sai số ngẫu nhiên Sai số chọn = Sai số hệ thống Nhiễu Câu trả lời = Sai số hệ thống Câu Cách hạn chế sai số hệ thống q trình thu thập số liệu TRỪ: Mã hóa số liệu nhập liệu Chuẩn hóa cơng cụ nhập liệu Chọn nhóm nghiên cứu phù hợp Tập huấn kỹ cán thu thập số liệu Câu 10 Có thể xác định yếu tố nhiễu bằng: Ước lượng khoảng Kiểm định giả thuyết Phân tích phân tầng Thống kê mơ tả Câu trả lời Phân tích phân tầng Đạo đức nghiên cứu Câu Đạo đức nghiên cứu y sinh học là: Các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức áp dụng nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu người Các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức áp dụng nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu Các quy định đạo đức áp dụng nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu người Các quy định đạo đức áp dụng nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu Câu Các nguyên tăc, chuẩn mực đạo đức nghiên cứu đặt nhằm: Bảo vệ quyền lợi người nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Bảo vệ quyền lợi cho tất bên liên quan Bảo vệ an toàn, sức khỏe quyền đối tượng nghiên cứu Bảo vệ an toàn quyền lợi người nghiên cứu Câu trả lời Bảo vệ an toàn, sức khỏe quyền đối tượng nghiên cứu Câu Quy định giới đạo đức nghiên cứu y sinh học là: Điều luật Nuremberg Tuyên bố Helsinki Báo cáo Belmont Hướng dẫn CIOMS Câu trả lời Điều luật Nuremberg Câu Nội dung người tham gia nghiên cứu đề cập số 10 điều Điều luật Nuremberg là: Người tham gia nghiên cứu: Có thể tự nguyện tham gia Hồn tồn tự nguyện tham gia Được thông báo mục tiêu nghiên cứu Chuẩn bị chu đáo tránh thương tổn, tử vong Câu Hướng dẫn CIOMS đạo đức nghiên cứu bao gồm nội dung sau, TRỪ: Phiếu chấp nhận tham gia Bảo vệ nhóm dễ tổn thương Quy trình thơng qua hội đồng đạo đức nghiên cứu Phân bổ chi phí phúc lợi Câu trả lời Quy trình thơng qua hội đồng đạo đức nghiên cứu Câu Ba nguyên tăc đạo đức nghiên cứu là: Tôn trọng quyền người, hướng thiện cơng Tơn trọng quyền người, có lợi cơng Tơn trọng quyền người, rủi ro công Tôn trọng quyền người, bí mật riêng tư cơng Câu trả lời Tôn trọng quyền người, hướng thiện công Câu Nguyên tắc hướng thiện đạo đức nghiên cứu thể ở: Giảm thiểu yếu tố rủi ro điều gây hại Mang lại lợi ích cho người tham gia nghiên cứu Mang lại lợi ích cho cộng đồng = Tối đa hóa lợi ích tối thiểu hóa điều gây hại Câu Nguyên tắc công đạo đức nghiên cứu thể ở: Phân bổ công lợi ích cho tất đối tượng nghiên cứu Phân bổ cơng lợi ích rủi ro cho đối tượng nghiên cứu Phân bổ công rủi ro cho tất đối tượng nghiên cứu Phân bổ công lợi ích rủi ro cho nghiên cứu viên đối tượng nghiên cứu Câu trả lời Phân bổ cơng lợi ích rủi ro cho đối tượng nghiên cứu Câu Đối tượng sau đối tượng dễ bị tổn thương: Phụ thuộc vào người khác Khơng có khả hiểu ký thỏa thuận Có nguy rủi ro cá nhân khác Tất ý Câu 10 Khi đối tượng tham gia nghiên cứu thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, thỏa thuận tham gia nghiên cứu ký bởi: Không cần thiết thỏa thuận Bố mẹ người bảo trợ hợp pháp đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu bố mẹ người bảo trợ hợp pháp đối tượng nghiên cứu Câu trả lời Đối tượng nghiên cứu bố mẹ người bảo trợ hợp pháp đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH1 y học, NCKH1 y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn