GMHS y học

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:10

1 Thuốc hóa giải giãn sugamadex câu sai : Tac dung voi tat ca cac thuoc gian co 2.chi tac dung voi thuoc gian co khong khu cuc Chi tac dung voi rocuronium va vecuronium Co the su dung dung gian co S-S-D-D 5Dựa vào thành phần để phân loại thuốc tê? A Nhân thơm B Gốc amin C Chuỗi trung gian D sai 6.BN cos bệnh THA mà chưa điều trị phải gây mê dùng thuốc nào? A Thiopenal B Propofol C Ketamin D Etomidat 7Khác biệt cisatracurium atracurium: cisatracurium A La mot dong phan khac cua atracium B Co thoi giant ac dung ngan hon C It gay giai phong histamine D Duoc chuyen hoa nhieu hon boi esterase huyet tuong C 8.Receptor đau ko có đặc điểm nào? (C) a Hiện tượng cộng kích b Kích thích c Thích nghi d 9.Sợi A denta có đặc điểm nào? Sách trang 110 10Chất P tăng tiết histamin 11Trung tâm nhận cảm giác đau? A Đồi thị B Vỏ não C 12Morphin: đáp án gắn hoạt hóa receptor đặc hiệu Hệ thống thần kinh TRUNG ƯƠNG 13Ketamin chọn câu sai đc dùng đường TM 14Mấy tỷ lệ đau cấp tính chọn câu sai A viện >50% B cấp cứu >2/3 C bt 100% D nam>nữ 15TDKMM Mask quản A Khó nói B Đau họng C Khàn tiếng D Cả 16Khai thông đường thở chọn đáp án sai trang 165 17Propofol chọn câu nói chung đọc kỹ phần tác dụng 18 MOT BENH NHAN 81 TUOI chi dinh mot hay khop hang sau chan thuong tuan, tien su khoe manh xet Nghiem binh thuong 18.diem asa (3) 19.nguy co tac mach(rat cao-cao-thap)-rat cao 20.dieu tri chinh bang ep+ lovenox+he 21Chong chi dinh cua gay te dam roi canh tay vung a Khi phe thung b.gu cot song c.tieu cau>de chon) 27.kip phau thuat gom a.nhung nhan vien vo truong b.nhung nhan vien khong vo truong c.nhung nhan vien vo trung va khong vo trung d.nguoi phau thuat phai mac ao vo trung e.phai mac ao deo khau trang doi mu phong mo A.B+C+D 28.trong dat mask quan a.giu tay phai b.giu tay trai c d e loai dap an tay trai chon a+c+e 29.trong chan thuong gap cac loai soc nao a.soc mat mau b.soc c.soc phan ve d.soc nhiem trung chon a+B 30.gay te vung la gay te tai cho hay xung quanh vung can phau thuat(D/S) 31DAT duong truyen tinh mach la thu thuat y khoa co ban(D/S) 32.nguoi phu chay ngoai cach nguoi phau thuat bao nhieu a.30 b.80 c.5 d.10 33.benh nhan can nhin an dac doi voi phau thuat ngoai tru la a.3h b.4h c.8h d.6h 34hut thuoc can dung bao lau truoc mo la tot nhat a.mot b.mot gio c.vai tuan d.1h chon c kinh nghiem phong thi 3+trao doi+giam thi de=diem cao
- Xem thêm -

Xem thêm: GMHS y học, GMHS y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn