KẾT QUẢ điều TRỊ nội NHA RĂNG hàm lớn VĨNH VIỄN THỨ NHẤT hàm dưới có sử DỤNG hệ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD

87 235 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 20:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÔ VIỆT THẮNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG HÀM LỚN VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÔ VIỆT THẮNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG HÀM LỚN VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số : CK.62722815 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS, TRỊNH THỊ THÁI HÀ HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội; Ban lãnh đạo, Phòng Đào tạo QLKH, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trung tâm kỹ thuật cao A7 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình làm đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trịnh Thị Thái Hà, người thầy tận tình bảo, hướng dẫn tơi q trình học tập hồn thành luận văn khoa, tạo cho niềm hăng say, tâm huyết học làm việc Tôi xin gửi lời cảm ơn PGS.TS Mai Đình Hưng đóng góp cho tơi ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, thành viên thiếu sống giúp đỡ, ủng hộ tơi q trình học tập nghiên cứu, người vợ hậu phương vững cho yên tâm học tập làm việc Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 Ngô Việt Thắng LỜI CAM ĐOAN Tôi Ngô Việt Thắng, học viên lớp Bác sĩ chuyên khoa II khoá 30 chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Trịnh Thị Thái Hà Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018 Học viên Ngô Việt Thắng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LS : Lâm sàng OT : Ống tủy HTOT : Hệ thống ống tủy RHL : Răng hàm lớn RHLVV1HD : Răng hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm VQCC : Viêm quanh cuống cấp VQCM : Viêm quanh cuống mạn VTKHP : Viêm tủy không hồi phục THT : Tuỷ hoại tử XQ : X-quang SL : Số lượng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm hình thái tuỷ hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm .3 1.2 Những nguyên nhân gây bệnh lý tủy 1.2.1 Do vi khuẩn 1.2.2 Do yếu tố kích thích hóa học 1.2.3 Do yếu tố kích thích vật lý .5 1.3 Phân loại bệnh lý tủy .5 1.3.1 Phân loại theo bệnh lý tủy Seltzer Bender 1.3.2 Phân loại theo lâm sàng 1.3.3 Phân loại theo L.J Baume 1.4 Các biến chứng bệnh lý tủy 1.4 Nguyên tắc điều trị tủy 1.4.1 Vô trùng điều trị 1.4.2 Làm tạo hình hệ thống ống tuỷ 1.4.3 Hàn kín HTOT 11 1.5 Các dụng cụ tạo hình HTOT .13 1.4.3 Một số nghiên cứu tạo hình ống tủy nhóm hàm lớn hàm kết điều trị nội nha .24 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công điều trị tủy .27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.3.2 Phương pháp xác định cỡ mẫu .29 2.3.3 Dụng cụ vật liệu .30 2.3.4 Thu thập thông tin trước điều trị 33 2.4.5 Lập kế hoạch điều trị 34 2.3.6 Ghi nhận kết 40 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 42 2.5 Biện pháp khống chế sai số 42 2.6 Khía cạnh đạo đức đề tài .42 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .43 3.1.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 43 3.2.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 43 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 44 3.1.4 Phân bố nguyên nhân gây bệnh theo giới .45 3.2 Đặc điểm lâm sàng X-quang hệ thống ống tủy hàm lớn hàm có định điều trị nội nha .46 3.2.1 Bảng phân bố số lượng ống tủy theo nhóm phim Xquang 46 3.2.2 Chiều dài trung bình OT nhóm nghiên cứu .47 3.2 Đánh giá kết điều trị nội nha RHLVV1HD có sử dụng hệ thống trâm Wave One Gold Protaper 48 3.2.1 Đánh giá kết sửa soạn OT .48 3.2.2 Thời gian sửa soạn OT theo nhóm nghiên cứu 49 3.2.3 Trâm tạo hình OT hệ thống Wave One Gold 50 3.2.4 Tai biến trình sửa soạn ống tuỷ 50 3.3 Kết lâm sàng 51 3.3.1 Kết sau trám bít OT phim X-quang .51 3.3.2 Kết lâm sàng sau trám bít OT tuần .52 3.3.4 Kết điều trị sau - tháng 52 Chương 4: BÀN LUẬN 53 4.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 53 4.1.1 Về giới 53 4.1.2 Về tuổi 54 4.1.3 Lý tới khám 54 4.1.4 Nguyên nhân gây bệnh 55 4.1.5 Vị trí tổn thương 55 4.2.2 Đánh giá kết sau điều trị tủy 61 2.2.2 Đánh giá kết sau tháng điều trị 62 2.3 Đánh giá kết sau điều trị tháng 62 2.2.4 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình điều trị 63 KẾT LUẬN 64 KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Một số kết nghiên cứu điều trị nội nha nước 26 Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán 34 Bảng 2.2 Tiêu chí đánh giá XQ sau trám bít OT 40 Bảng 2.3 Tiêu chí đánh giá lâm sàng sau trám bít OT tuần 41 Bảng 2.4 Tiêu chí đánh giá kết điều trị nội nha .41 Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi giới 43 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 43 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 44 Bảng 3.3 Phân bố nguyên nhân gây bệnh theo giới .45 Bảng 3.4 Bảng phân bố số lượng ống tủy theo nhóm phim Xquang 46 Bảng 3.5 Chiều dài trung bình OT nhóm nghiên cứu 47 Bảng 3.9 Thời gian sửa soạn OT trung bình nhóm (TGTB) 48 Bảng 3.10 Phân bố thời gian sửa soạn OT theo nhóm nghiên cứu 49 Bảng 3.11 Trâm tạo hình OT 50 Bảng 3.12 Tai biến trình sửa soạn ống tuỷ 50 Bảng 3.13 Kết sau trám bít OT phim X-quang .51 Bảng 3.14 Đánh giá kết lâm sàng sau trám bít OT tuần 52 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hệ thống tuỷ hàm lớn thứ hàm Hình 1.2 Ba trâm tạo hình .14 Hình 1.3 Ba trâm hoàn tất 15 Hình 1.4 Thiết diện cắt ngang giũa NITI 16 Hình 1.5 Trâm Protaper máy 17 Hình 1.6 Bộ trâm Protaper máy .18 Hình 1.7 Thiết kế phần cắt trâm Protaper máy .19 Hình 1.8 Hệ thống trâm Wave One Gold .20 Hình 1.9 Động tác xoay trâm qua lại Wave One Gold 22 Hình 1.10 Kích thước đầu trâm hệ thống Wave One Gold .23 Hình 2.1 Máy đo chiều dài ống tuỷ 30 Hình 2.2 Thước đo nội nha 30 Hình 2.3 Máy X-Smart 31 Hình 2.4 Côn gutta percha Wave One Gold 32 Hình 2.5 Bộ lèn Mallerfer 32 Hình 2.6 Bộ mũi khoan mở tủy 32 Hình 2.7 Chất bơi trơn làm OT 32 Hình 2.8 Thử 38 63 Qua so sánh cho thấy, kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu tác giả 2.2.4 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình điều trị Đánh giá mối liên quan kết điều trị với yếu tố tuổi, giới tính, số lượng ống tủy chúng tơi thấy - Trong nghiên cứu chúng tôi, đối tượng nghiên cứu lựa chọn thống lứa tuổi - Nghiên cứu thấy kết điều trị có khác biệt khơng có nghĩa thống kê giới hay số lượng ống tủy - Theo nghiên cưu Đỗ Thị Hồng Nga [25] báo cáo khơng có liên quan yếu tố tuổi, giới tính đến kết điều trị 64 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu điều trị 60 bệnh nhân với 64 RHLVV1HD,theo dõi 56 trường hợp sau – tháng rút số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, Xquang RHLVV1HD - Tỷ lệ nữ cao không đáng kể so với nam ( nữ chiếm 54,8% nam 45,2%) - Hay gặp độ tuổi 25 – 40 tuổi chiếm 73,4% - Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu sâu răng, chiếm 95,3% - Lý đến khám phần lớn bệnh nhân có đau tủy, chiếm tỷ lệ 98,61% - Số lượng OT: tỷ lệ RHLVV1HD có 3OT chiếm tỷ lệ cao 64,1%, 4OT chiếm tỷ lệ 35,9%, khơng có trường hợp có OT hay OT Hiệu sửa soạn ống tủy nhóm dụng cụ - Hai hệ thống tạo dạng ống tủy thuôn tốt - Thời gian sửa soạn ống tủy trâm Wave One Gold trung bình 22.03 ± 4.69 nhanh nhiều so với hệ thống trâm Protaper 63.38 ± 12.76 - Kết điều trị hai nhóm tương đương trâm Wave One Gold 100%, tỷ lệ nhóm trâm Protaper 89.57 65 KIẾN NGHỊ Mỗi hệ thống dụng cụ nội nha có ưu điểm nhược điểm riêng, việc lựa chọn hệ thống để làm việc phụ thuộc nhiều vào yếu tố lâm sàng, kinh nghiệm bác sĩ điều kiện chi trả bệnh nhân Hệ thống Wave One Gold hệ thống trâm Trong nghiên cứu chúng tơi, chưa có khác biệt rõ ràng kết lâm sàng so với hệ thống trâm xoay Protaper, nhiên nhận thấy số ưu điểm đáng kể như: thời gian sửa soan rút ngắn nhiều tiết kiệm thời gian sửa soạn ống tủy, trâm sử dụng đơn giản cần trâm, sử dụng lần giúp giảm nguy lây chéo gẫy dụng cụ, trâm dẻo, có khả cắt ngà tốt, trâm đặt chế độ quay qua lại cho kết sau tạo hình OT có độ thn lý tưởng cho việc bơm rửa, đặt thuốc nội tủy hàn kín ống tủy Tuy nhiên giá thành trâm máy X-Smart cao Do đó, việc áp dụng cho bệnh nhân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế nhu cầu bệnh nhân BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ TỦY Họ tên: Nam, Nữ; Tuổi: Địa chỉ: Điện thoại: Lý vào viện: Ngày điều trị: Răng điều trị: Chẩn đoán: I Triệu chứng lâm sàng: Dấu hiệu năng: Không đau Đau tự nhiên thành Đau tự nhiên liên tục Đau có kích thích Cảm giác chồi Dấu hiệu thực thể: Tổn thương thân răng: Sâu Nứt vỡ thân Lõm hình chêm cổ Mòn men Vị trí lỗ sâu Mặt Mặt nhai Thiểu sản men Mặt gần Răng đổi mầu Mặt xa Cổ Có Khơng Khoang tủy Kín Hở Gõ Đau Khơng đau Ngách lợi Bình thường Sưng nề đỏ Ấn ngách lợi Đau Khơng đau Lung lay Có Khơng Gõ ngang Đau Không đau Gõ dọc Đau Không đau Thử nghiệm tủy: Thủ lạnh (+) Thử nóng (+) (- (-) (-) II X-quang trước điều trị: Dây chẳng quanh Bình thường Tổ chức quanh cuống Bình thường III Điều trị Giãn rộng Số lượng ống tủy chính: OT OT OT OT Chiều dài ống tủy (mm): GN GT XN XT Tình trạng ống tủy: Bình thường Cong Tắc Hẹp Thời gian sửa soạn ống tủy (phút) ………………………………… Tai biến: Gãy dụng cụ Thủng chóp Thủng chân Tạo khấc lòng OT Khơng sửa soạn chỗ OT cong IV XQ sau hàn OT: Số lượng OT:…………… Hànn tới cuống Hình dang OT:…………………… Hàn thừa V Lâm sàng sau hàn OT tuần: Bình thường Đau nhai Ngách lợi sung nề Đau gõ VI.Đánh giá kết sau điều trị Hàn thiếu X-quang sau điều trị 1: Tốt 2:Trung bình 3: Kém 2: Trung bình 3: Kém Kết sau điều trị tuần 1: Tốt VII Đánh giá kết sau theo dõi sau tháng: Lâm sàng 1: thành công 2: nghi ngờ 3: thất bại 2: nghi ngờ 3: thất bại X-quang 1: thành công TÀI LIỆU THAM KHẢO Joseph Grenn (USA) “A rapid and predictable technique for cleaning and sharping the root canal system using rotary NT file”, The 3rd Vietnam Dental congress and internation Expodent 2000 Hanoi, pp.42-43 Bùi Quế Dương (tháng - 1988), Những phương pháp sửa soạn ống tủy, Cập nhật nha khoa (số năm 1998), trang 125 -126 Bùi Quế Dương (2000), Những trường hợp nội nha khó – cách xử trí, báo cáo khoa học hội nghị nha khoa quốc tế (tháng năm 2000), Hà Nội Lisa R Wilcox (2009), Pulpal Anatomy and Access Preparations Endodontics Principles and Practice Fourth Edition, Appendix a, pp.955- 956 Gulabivala K., Opasanon A, Ng Y-L (2002) "Root and canal morphology of Thai mandibular molas" Iternational Endodontic Journal, pp 35, 56, 62 Kim E , Fallahrastegar A.(2005) "Difference in root canal length between Asians and Caucasians”, International Endodontic Journal, 38, 149-151 Trương Mạnh Dũng, Lương Ngọc Khuê (2009) "Đặc điểm lâm sàng, XQ hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm bệnh nhân có định điều trị nội nha” Tạp chí nghiên cứu Y học, 74 (3), 249 -253 Trịnh Thị Thái Hà (2013) Bệnh lý tủy, Chữa Răng Nội Nha (tập 1), Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội, 67-68 Nguyễn Thị Phương Ngà (2009) Nghiên cứu điều trị tủy hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm có sử dụng trâm Protaper máy XSmart, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 10 Seltzer.S, Bender.IB, Ziontz M., (1963) The dynamics of pulp inflammation: correlations between diagnostic data and actual histologic findings in the pulp Oral Surg Oral Med Oral Pathol 16, 846 11 Baume LJ.,(1970) Dental pulp conditions in relation to carious lesions Int Dent, 20(2), 309 12 Schilder H (1974), “Cleaning and shaping the root canal”, Dental clinics of North America, pp 269- 294 13 Nguyễn Thành Nguyên (1992), “Trám bít hệ thống ống tủy chân”, Một số vấn đề nội nha lâm sàng (tài liệu dịch), Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội, tr 52- 97 14 Webber J, Machtou P, Pertot W, Kuttler S, Ruddle CJ, West JD: The WaveOne single-file reciprocating system, Roots 1:28-33, 2011 15 Dentsply Maillefer engineering and testing, Ballaigues, Switzerland, 2014 16 Gambarini G, et al, Cyclic fatigue resistance of nickel-titanium rotary instruments used in reciprocating or continuous motion, J Endod 36:3, p 563, 2010 17 You SY, et al, Efficiency of reciprocating preparation in curved root canals, J Endod 36:3, p 584, 2010 18 Ruddle CJ: Endodontic canal preparation: WaveOne single-file technique, Dent Today 31:1, pp 124, 126-129, 2012 19 Rodrigo Sanches Cunha, Alanna Junaid, Pablo Ensinas (2014) Assessment of the Separation Incidence of Reciprocating Wave One Files: A Prosepective Clinical Study J Endod, 40, 922- 924 20 Wael H Kamel, and Engy M Kataia (2014) Comparison of the Efficacy of Smear Clear with and without a Canal Brush in Smear Layer and Debris R 21 Emoval from Instrumented Root Canal Using Wave One versus ProTaper: A Scanning Electron Microscopic Study J Endod, 40, 446450 22 Frederico C Martinho, Ana P.M Gomes, Aleteia M.M Fernandes, et al (2014) Clinical Comparison of the Effectiveness of Single-File Reciprocating Systems and Rotary Systems for Removal of Endotoxins and Cultivable Bacteria from Primarily Infected Root Canals J Endod, 40, 625- 629 23 Lê Thị Hường (2001) Nhận xét phương pháp sửa soạn ống tuỷ dũa máy (profile), Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 24 Trần Thị Lan Anh (2005) Đánh giá sơ hiệu lâm sàng sử dụng trâm xoay NiTi Protaper điều trị tủy, Luận văn Thạc sỹ y họ Đỗ Thị Hồng Nga (2006) Nhận xét hiệu tạo hình ống tủy dụng cụ cầm tay K file dụng cụ máy Protaper điều trị nội nha, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội 25 Đỗ Thị Hồng Nga (2006) Nhận xét hiệu tạo hình ống tủy dụng cụ cầm tay K file dụng cụ máy Protaper điều trị nội nha, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội 26 Nguyễn Mạnh Hà (2006) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng điều trị viêm quanh cuống mãn tính phương pháp nội nha, Luận văn Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 27 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2007) Nhận xét lâm sàng, Xquang đánh giá kết điều trị tủy 6,7 hàm với dụng cụ file cầm tay thường với dụng cụ file Protaper máy, Luận văn chuyên khoa cấp 2, Trường Đại học Y Hà Nội 28 Nguyễn Quốc Trung (2007) Nghiên cứu điều trị tủy nhóm hàm có chân cong phương pháp sửa soạn ống tủy với trâm xoay máy xoay tay Ni –Ti, Luận văn Tiến sĩ y học, Trường Đại Học Răng Hàm Mặt 29 Phạm Thị Thu Hiền (2009) Nghiên cứu lâm sàng thực nghiệm hệ thống ống tủy điều trị nội nha hàm lớn thứ hàm Luận văn tiến sỹ y học, Trường Đại học Răng Hàm Mặt 30 Hoàng Mạnh Hà (2013) Đánh giá kết điều trị nội nha hàm lớn vĩnh viễn có sử dụng trâm Protaper tay Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ y học Đại học Y Hà Nội 31 Lê Thị Kim Oanh (2013) Đánh giá kết điều trị nội nha nhóm hàm lớn hàm hệ thống EnDo – Express Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa 2, Trường Đại học Y Hà Nội 32 Chu Mạnh (2015) Đặc điểm lâm sàng, X-Quang kết điều trị tủy hàm lớn thứ hàm có sử dụng hệ thống trâm Wave One 33 Osvaldo Zmener, Cornelis H Pameijer (2012) Clinical and Radiographic Evaluation of a Resin-Based Root Canal Sealer: 10 year Recall Data International Journal of Dentistry, 2012 34 Gutman JL (1992) Clinical, radiographic and histologic prespective on success and failure in endodontics Dent Clinics of North America; 36(2), 379–92 35 Rashid AM (2008) Retrospective Assessment of the Success Rate of Single-Visit Root Canal Treatment: A Clinical and Radiographical Analysis Al–Rafidain Dent J., 8(1), 104 -109 36 Levin LG,Law AS, Holland GR et al (2009), Identifyand define all diagnosis term for pulpal health and disease state.J Endod, 35, 16451657 37 Wael H Kamel, and Engy M Kataia (2014) Comparison of the Efficacy of Smear Clear with and without a Canal Bush in Smear Layer and Debris R 38 E,moval from Instrumented Root Canal Using WaveOne versus Pro Taper: A Scanning Electrone Microscopic Study Jendol,40,446-450 39 Frederico C.Martinho,Ana P.M Gomes, Aleteia M.M Fernandes,et al (2014) Clinical Comparison of the Effectiveness of Single-File Reciprocating Systems and Rotary Systems for Removal of Endotoxins and Cultivable Bacteria from Primarily Infected Root Canals Jendod,40,625,629 40 Matteo Silvani, Eugenio Brambilla, Antonio Cerutti, et al (2013) Root Canal treatment quality in undergraduate program: A preliminar report on Niti reciprocating files Giornale italiano di Endodonzia, 27,3337 41 Van der Vyer PJ (2011) Creating a gilide Path for rotary NiTi instruments: parth two, Endol Practice, 46-53 42 Webber J, Machtou P, Pertot W, Kuttler S, Ruddle C, West J (2011) The WaveOne single-file reciprocating system Roots, 1, 28-33 43 Pet van der Vyer (2011) The WaveOne reciprocating endodontic system, International Dentistry- African edition,3,6-7 44 Bender I.B Seltzers S et al (1966), Endodontic success, a reappaisal of criteria, Oral Surg, 22(6), 780-789 45 Estrala C, Holland R et al (2014), Characterization of Successful Root Canal Treatment, Brazilian Dental Journal, 25(1), pp.3-11 46 Phạm Thị Thu Hiền (2009) Nghiên cứu lâm sàng, thực nghiệm hệ thống ống tủy điều trị nội nha hàm lớn hàm trên, Luận án Tiến Sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội,66-77 47 Bùi Thanh Tùng (2010), So sánh hiệu phương pháp điều trị nội nha lần nhiều lần tủy hoại tử viêm quanh cuống mạn, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, Trường Đại Học Y Hà Nội, tr.39-59 48 Bùi Thị Thanh Tâm (2004), Nhận xét hiệu điều trị tủy với NiTi Protaper cầm tay, Luận văn Thạc Sy Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội, tr.35-55 49 Trần Văn Trường (2002), Điều tra sức khỏe miệng toàn quốc, Nhà xuất Y học Việt Nam,32-46 50 Gopikrishna V, Pradeep G, Venkateshbabu N (2009), Assessment of pulp vitality: a review, Int J Paediatr Dent, Jan,19,3-15 51 Eugene Chen, Paul V abbott (2009) Dental Pulp Testing: A review, IJOD, Vol 2009, 12-24 52 Linsuwanont P, Versluis A, Palamara J.E et al (2008), Thermal stimulation causes tooth deformation: a possible alternative to the hydrodynamic theory?, Arch Oral Biol., 53(3), 261-72 53 Abd- Elmeguid A., Yu D.C.(2009) Dental pulp neurophysiology: part Clinical and diagnostic implications, J.Can Dent Assoc, 75(1),5559 54 Luukko K., Kettunen P., Fristad I et al (2011) Structure and functions of the dentin- pulp complex, Pathways of pulp, 10 th ed, Hargreaves and S Cohen, Mosby, 457-458 55 Levin LG, Law AS, Holland GR et al (2009), Identify and define all diagnosis term for pulpal health and disease state, J Endod,35,16451657 56 Gulabivala K., Aung T H., Aliva A (2001) Root and canal morphology of Burmese mandibular molas, Iternational Endodontic Journal, 34,359-370 57 Oliver Valencia de Pablo, Robeto Estevez, Nestor Cohenca (2011), Root canal anatomy of the permanent mandibular first molar-Clinical implications and recomemdations, Root, 1,9-13 58 Karapinar- Kazandag M, Basrani BR, Friedman S (2010) The operating microscope enhances detection and negotiation of accessory mesial canal in mandibular molars J Endol 2010,36,1289-1294 59 Fabra-Campos H (1983) The problem of lower first molars in endodontic treatment Rev Esp Endodonci,1,135-153 60 S Poorni, RA Kumar, and R Indira (2009), Canal complexity of a mandibular first molar, J Consers Dent, 12,1,37-40 61 Ahmed HA, Abu-bakr NH, Yahia NA, Ibrahim YE(2007), Root and canal morphology of permanent mandibular molars in a Sudanese population Int Endod J 2007,40,766-771 62 A1- Qudah AA, Awawdeh LA (1009), Root and canal morphology of mandibular first and second molas teeth in a Jordanian population Int Endod J 2009,42, 775-784 63 Gulabivala K, Opasanon A, Ng YL, Alavi (2002) Root and canal morphology of Thai mandibular molas Int Endod J, 35, 56-62 64 Phạm Văn Khoa, Bùi Quế Dương, Hoàng Tử Hùng (200), nghiên cứu so sánh hai kỹ thuật sửa soạn hệ thống OT, tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 72-79 65 Lê Hưng (2003), Nghiên cứu hình thái hệ thống ống tủy số 4, số ứng dụng điều trị nội nha, Luận án Tiến sĩ Y học,55-67 66 Nguyễn Đăng Dương (2006), Nhận xét hình thể ống tủy 6,7 hàm bệnh nhân 60 tuổi kết điều trị, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Răng Hàm Mặt, 1-30 67 Cao Thị Ngọc (2014), Đánh giá hiệu điều trị nội nha nhóm ... "Kết điều trị nội nha hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm có sử dụng hệ thống trâm Wave One Gold" với hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang hàm lớn vĩnh viễn thứ hàm có định điều trị nội. .. Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÔ VIỆT THẮNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG HÀM LỚN VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số : CK.62722815... hàm có định điều trị nội nha viêm tủy không hồi phục Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt năm 2017 - 2018 Nhận xét kết điều trị nội nha có sử dụng hệ thống trâm Wave One Gold với hệ thống Protaper nhóm bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ điều TRỊ nội NHA RĂNG hàm lớn VĨNH VIỄN THỨ NHẤT hàm dưới có sử DỤNG hệ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD , KẾT QUẢ điều TRỊ nội NHA RĂNG hàm lớn VĨNH VIỄN THỨ NHẤT hàm dưới có sử DỤNG hệ THỐNG TRÂM WAVE ONE GOLD , 4 Nguyên tắc điều trị tủy răng, 5 Các dụng cụ tạo hình HTOT, Kamel và cộng sự [20], đã thực hiện nghiên cứu so sánh hiệu quả làm sạch khi có sử dụng và không sử dụng Canal Brush trong lớp bẩn và ngà mủn từ dụng cụ sử dụng Wave One và Protaper trên máy quét kính hiển vi điện tử. Nghiên cứu được thực hiện trên 40 răn, 1 Đối tượng nghiên cứu, Bước 6 Bơm rửa sau mỗi lần sử dụng trâm, dùng trâm K số 10, 15 hoặc 20... đi hết chiều dài làm việc, dùng trâm Wave One tạo hình đến hết chiều dài làm việc., 6 Khía cạnh đạo đức của đề tài, 2 Đặc điểm lâm sàng và X-quang hệ thống ống tủy các răng hàm lớn hàm dưới có chỉ định điều trị nội nha, 1 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm