Đề thi KSCL THPT Quốc gia 2019 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

7 107 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2019, 08:42

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN MÔN THI: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng ? B C A mx − Câu 2: Cho hàm sô y = , hàm số đồng biến ( 3; +∞ ) khi: x − 2m 3 −2 < m ≤ −2 ≤ m ≤ B −2 ≤ m ≤ 2 C A Mã đề thi 101 D D −2 < m < Câu 3: Cho bảng biến thiên x y’ y -∞ +∞ - +∞ - -∞ Hỏi bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau đây? − x + x − x D y = − x + x − 12 x B y =x − x + 12 x − x + x − A y = C y = x + y = Câu 4: Tìm giá trị m để hệ phương trình sau có nghiệm:  có nghiệm: 2  x y + xy = 4m − 2m  1    1 A  −1;  B  − ;1 C 0;  D [1; +∞ )  2    2 Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau Giá trị nhỏ hàm số đoạn [ −1;1] bằng: A B C −1 D Câu 6: Biết đồ thị hàm số: y = x − 2mx + có điểm cực trị đỉnh tam giác vng cân Tính giá trị biểu thức: P = m + 2m + B P = A P = C P = D P = Câu 7: Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy , cho đường tròn (C ) : ( x − ) + y = Ảnh của (C ) qua phép vị tự V(O ;−2) đường tròn có bán kính bao nhiêu? A B C 18 D 36 Câu 8: Một lớp có 20 nam sinh 15 nữ sinh Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tập Tính xác suất để học sinh gọi có nam nữ Trang 1/6 - Mã đề thi 101 4615 B 5263 4651 A 5236 4615 C 5236 4610 D 5236 Câu 9: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + x + mx + đồng biến ( −∞; +∞ ) 1 4 m≤ m≥ m≤ m≥ 3 3 A B C D Câu 10: Cho hàm số y = x − x + x + có đồ thị ( C ) Có tất tiếp tuyến đồ thị ( C ) song song với đường thẳng = y x + 2018? A B C D Câu 11: Cho phương trình s inx = nghiệm phương trình là: π π π     x= + k 2π  x= + k 2π  x= + k 2π π A  B  C  D x= + k 2π π 5π x =   x= π + k 2π − + k 2π x = + k 2π   6  Câu 12: Đạo hàm hàm= số y cos ( x + 1) là: = A y ' 2sin ( x + 1) −2sin ( x + 1) B y ' = − sin ( x + 1) C y ' = = D y ' sin ( x + 1) Câu 13: Tìm giá trị thực tham số m để phương trình ( s inx − 1) ( cos x − cos x + m ) = có nghiệm thuộc đoạn [ 0; 2π] 1 1 −
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL THPT Quốc gia 2019 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1, Đề thi KSCL THPT Quốc gia 2019 Toán 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

Từ khóa liên quan