TRI GIÁC và HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

20 42 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2019, 21:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC - TIỂU LUẬN TRI GIÁC VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO TRẺ – TUỔI Sinh viên thực : Vương Thu Hương Lớp : K67A Mã sinh viên : 675604009 Hà Nội - 2018 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU NỘI DNG I.Những vấn đề 4-7 II Các giác quan vai trò 7-8 III Phát huy tích cực nhận thức cho trẻ - tuổi hoạt động học định hướng không gian TÀI LIỆU THAM KHẢO - 13 LỜI MỞ ĐẦU Trong ngành tâm lý học khoa học nhận thức, tri giác trình thu thập, giải nghĩa, lựa chọn tổ chức thông tin từ giác quan Các phương pháp nghiên cứu tri giác trải dài từ cách tiếp cận theo hướng sinh học hay sinh lý học, qua cách tiếp cận tâm lý học tới triết học tinh thần nhận thức luận kinh nghiệm chủ nghĩa, chẳng hạn David Hume, John Locke, George Berkeley, hay khẳng định Merleau Ponty tri giác sở khoa học tri thức Tri giác có tính phụ thuộc biến đổi Nó khơng đồng thể Nó ảnh hưởng đến phân tích, kết luận người đưa thơng tin sai đúng, khơng phạm trù hay quy định tổng thể Các giác quan cảm nhận mà tạo thành phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận Lịch sử ghi nhận nhiều tình kì lạ tương tự so với góc nhìn bình thường – người lính mù né viên đạn bay tới, bệnh nhân thấy ánh sáng mà không cần dùng mắt, người định vị chướng ngại vật cách dùng âm Suốt bao kỉ qua, câu chuyện gợi tò mò mà khơng có lời giải thích nào, coi có tài dùng phép tình dị biệt thần kinh – ngoại lệ qui luật tri giác Vì mà nhà thần kinh học bắt đầu nghi vấn có số chế vận hành vốn nguyên tạo hoàn cảnh dị biệt Từ nghi vấn, người ta nghiên cứu cho ta biết tri giác công việc giác quan riêng biệt Và vị triết gia Hi-lạp Aristotle người phân loại năm giác quan tiếng: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác Trong q trình tiến hố giác quan lúc đầu dường khơng có thay đổi sau có tiến hố có chuyển hố thành chức Mỗi giác quan phát triển theo hướng chuyên môn hố, để tiếp nhận loại kích thích phù hợp Nhờ mà phản ánh xác hơn, đem lại hiệu cao Do kiến thức sinh viên hạn chế định nên tiểu luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhận xét quý báu quý thầy, cô giáo để kiến thức kĩ em hoàn thiện NỘI DUNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN Khái niệm Tri giác trình tâm lý phản ánh cách trọn vẹn thuộc tính bề ngồi vật, tượng chúng trực tiếp tác động vào giác quan ta Đặc điểm Tri giác phản ánh vật tượng cách trọn vẹn: tính trọn vẹn vật tượng tính trọn vẹn khách quan thân vật tượng quy định Tri giác phản ảnh vật tượng theo cấu trúc định Cấu trúc tổng số cảm giác mà khái quát trừu xuất từ cảm giác mối liên hệ qua lại thành phần cấu trúc khoảng thời gian Sự phản ánh khơng phải có từ trước mà diễn q trình tri giác Tri giác q trình tích cực gắn liền với hoạt động người Tri giác mang tính tự giac giải nhiệm vụ nhận thức cụ thể hành động tích cực có kết hợp chặt chẽ yếu tố cảm giác vận động Phân loại a) Phân loại theo quan phân tích giữ vai trò số quan tham gia vào q trình tri giác ta có: tri giác nhìn, tri giác nghe, tri giác sờ mó b) Phân loại theo đối tượng phản ánh Tri giác không gian: tri giác hình dáng, độ lớn, vị trí, độ xa phương hướng vật tồn khơng gian, tri giác giữ vai trò quan trọng tác động qua lại người với mơi trường xung quanh, điều kiện để người định hướng môi trường Tri giác thời gian: Lọai tri giác cho biết độ dài lâu, tốc độ, nhịp điệu tính liên tục khách quan tượng thực Nhờ tri giác thời gian mà biến đổi xẩy giới chung quanh phản ánh Tri giác vận động: phản ánh thay đổi vị trí vật khơng gian, lọai cho ta biết phương hướng, tốc độ, thời gian chuyển động đối tượng tri giác Tri giác người (tri giác xã hội): Là trình nhận thức lẫn người điều kiện giao lưu trực tiếp Đây lọai tri giác đặc biệt đối tượng tri giác người Quá trình bao gồm tất mức độ phản ánh tâm lý từ cảm giác tư Vai trò Tri giác thành phần nhận thức cảm tính, điều kiện quan trọng cho định hướng hành vi hoạt động người giới khách quan Dựa vào hình ảnh tri giác, người điều chỉnh hoạt động cho thích hợp với vật tượng khách quan Quan sát - hình thức cao tri giác trở thành phận thiếu hoạt động phương pháp nghiên cứu khoa học Quy luật a) Quy luật tính đối tượng tri giác Tri giác có đối tượng vật thực khách quan Tri giác phản ánh vật tượng thực khách quan hình thức tập hợp đơn cảm giác lẫn lộn vật tượng, mà phản ánh cách trọn vẹn, cụ thể vật tượng độc lập với vật tượng khác b) Quy luật tính ổn định tri giác Tính ổn định tri giác khả tri giác vật tượng cách không thay đổi điều kiện ln biến đổi.Con người có đươc tính ổn định tri giác chủ yếu kinh nghiệm c) Quy luật tính lựa chọn tri giác Bất kì đối tượng tác động vào quan cảm giác nằm bối cảnh đó, tri giác tách đối tượng khỏi vật xung quanh để phản ánh thân đối tượng d) Quy luật tính có ý nghĩa tri giác Hình ảnh tri giác có ý nghĩa đó, gắn với tên gọi định Điều có gắn bó chặt chẽ tri giác với tư cảm giác tổ hợp lại thành hình ảnh trọn vẹn, đem so sánh đối chiếu với biểu tượng vật, tượng lưu giữ trí nhớ xếp vào nhóm, lớp hay loại tượng định e) Quy luật tổng giác Trong tri giác giới, người không phản ánh giới giác quan cụ thể mà toàn đặc điểm nhân cách, đặc điểm tâm lí người tham gia tích cực vào q trình tri giác, làm cho khả tri giác người sâu sắc xác g) Ảo giác Là phản ánh khơng xác vật, tượng Trong thực tế hay gặp ảo giác quang học ảo giác hình học Những sai lầm tri giác Sai lầm tượng vật lí tạo nên: ánh sáng phản chiếu hay khúc xạ gây tượng tri giác sai lầm Sai lầm giác quan tạo nên: giác quan người bị đánh lừa điều kiện định dó tri giác sai trường hợp Sai lầm đại não gây nên: sai lầm chia thành nhiều loại: nhu cầu gây nên, tình cảm gây nên, khơng ý mà gây nên Những yếu tố ảnh hưởng đến tri giác Kinh nghiệm khứ : tri giác người chịu ảnh hưởng khứ mạnh Con người nhận biết đối tượng phần thói quen điều biết hoạt động sống Nhu cầu tại: nhu cầu hướng dẫn tri giác người họ cần Thơng thường nhu cầu khó đạt, người hay gán cho giá trị lớn Một nhu cầu thỏa mãn, tri giác người đối tượng trở nên khách quan Tình cảm tại: tình cảm ảnh hưởng mạnh mẽ đến tri giác tuổi nhỏ hiểu biết chưa kiện toàn Tâm trạng người chi phối rõ ràng đến hình ảnh tri giác II CÁC GIÁC QUAN VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ Mỗi giác quan có vai trò định chúng cấu tạo nên từ phận:bộ phận nhận cảm, phận dẫn truyền, phận trung ương Cơ quan xúc giác (cơ quan không chuyên trách) Là hệ thống cảm giác khơng có quan chuyên trách, tế bào xúc giác nằm rải rác bề mặt da Xúc giác quan có quan cuối tồn Tiếp nhận thông tin bằng: cảm giác học, cảm giác nhiệt độ, cảm giác xúc giác tinh vi có ý thức, cảm giác nội tạng, cảm giác thể.Các cảm giác xúc giác mang tính chủ thể, có tác động giúp cho thể thích ứng với hoạt động thời điểm, giống “ăng ten” để tiếp nhận sóng Hệ thống cảm giác có quan chuyên trách a) Cơ quan thị giác 90 % thông tin từ bên ngồi vào người thơng qua thị giác, thị giác tiếp nhận kích thích ánh sáng từ vật tượng, giống “máy ảnh” Cơ quan thị giác đóng vai trò đặc biệt quan trọng b) Cơ quan khứu giác Chuyên tiếp nhận kích thích mùi tế bào cảm giác nằm màng nhày khoang mũi truyền đến cho thông tin trạng thái vật tượng xung quanh, từ ảnh hưởng đến thái độ tình cảm người quy định nên hành động người đối vật tượng c) Cơ quan vị giác Trên bề mặt lưỡi có nhiều trồi vị giác để tiếp nhận kích thích vị: ngọt, chua, mặn, đắng Vị giác giúp nhận thức vị thức ăn, có nghĩa giúp hiểu biết đối tượng d) Cơ quan thính giác Là quan cảm giác chuyên nhận kích thích âm Cơ chế diễn tiếp nhận truyền âm  Tóm lại, giác quan ví “ăng ten” để thu nhận thông tin từ giới bên ngoài, giác quan khởi điểm, bước đầu trình nhận thức người Hoạt động chủ đạo người hoạt động nghề nghiệp thực chất q trình nhận thức, khơng thể thiếu vai trò giác quan Muốn vậy, phải bảo vệ giác quan phát huy 10 cao độ vai trò nó, huy động tất giác quan tham gia vào trình nhận thức nhằm nâng cao hiệu trình nhận thức III PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ – TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN Xây dựng môi trường Môi trường cho trẻ hoạt động nơi có nguồn thơng tin phong phú, khuyến khích tính độc lập khả hoạt động tích cực trẻ.Tuy nhiên, môi trường hoạt động trẻ không đồng với môi trường giáo dục Yếu tố cốt lõi môi trường hoạt động giá trị, kinh nghiệm chuẩn mực cần chọn lọc mà trẻ cần chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, chuẩn mực hành vi đạo đức…chứa đựng tiềm trở thành động bên trẻ Chỉ có giá trị thích hợp với đặc trưng trẻ mầm non trở thành đối tượng hoạt động trẻ.Trong môi trường giáo dục lại có nhiều mơi trường hoạt động khác nhau.Ở mơi trường hoạt động vai trò chủ thể tích cực trẻ vai trò hướng dẫn giữ vai trò quan trọng Việc tổ chức tốt mơi trường hoạt động mang tính phát triển cho trẻ có ý nghĩa vơ to lớn: - Nó giúp trẻ tìm tòi, khám phá phát nhiều điều lạ, hấp dẫn sống Các kiến thức, kĩ trẻ củng cố bổ sung 11 - Trẻ tự lực chọn hoạt động: cá nhân theo nhóm - Tạo hội để trẻ bộc lộ khả - Hơn thế, môi trường phù hợp, đa dạng gây hứng thú cho trẻ; góp phần hình thành nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giáo viên với trẻ trẻ với Để tổ chức môi trường ĐHTKG cho trẻ, phải đáp ứng u cầu an tồn vệ sinh, khơng gây nguy hiểm cho trẻ Ví dụ đồ dùng, đồ chơi lớp thiết bị trời không sắc nhọn, bị gãy hỏng phải sửa, bổ sung ngay… Môi trường vật chất Trong môi trường vật chất giáo viên cần ý đến hai vấn đề: lựa chọn đồ dùng đồ chơi bố trí, xếp chúng Khi lựa chọn vật liệu, đồ dùng đồ chơi cho hoạt động trẻ cần ý: - Đồ dùng đồ chơi phải mang tính mở, tức sử dụng cho nhiều mục đích khác - Sắp xếp đồ dùng đồ chơi để tạo hội cho trẻ giao tiếp, hợp tác với trình hoạt động 12 - Đồ dùng lựa chọn cần dễ sử dụng, tránh phải hướng dẫn trẻ nhiều lần với đồ dùng đồ chơi mà phải hướng dẫn nhiều lần làm giảm hứng thú trẻ - Đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với chiều cao, sức khỏe trẻ - Mỗi góc vật liệu xếp theo trình tự thao tác trẻ (kiến thức phức tạp dần) phù hợp với trình tự phương pháp cho trẻ hoạt động với chúng - Đồ vật không nên nhiều để trẻ biết đợi đến lượt qua biết điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động nhóm - Nên bổ sung thay đổi đồ dùng đồ chơi thường xuyên để thích ứng với hứng thú nhu cầu trẻ Bố trí xếp lớp học: Thực tế vấn đề xếp, bố trí phòng ốc cho hợp lý điều kiện phòng chật hẹp số lượng trẻ lớp đơng vấn đề nan giải đòi hỏi kết hợp khéo léo số nguyên tắc sau: - Khơng gian chơi phải đủ diện tích để trẻ dễ di chuyển - Nên chuẩn bị sẵn đủ số lượng đồ dùng đồ chơi cho hoạt động 13 - Ranh giới cho trẻ hoạt động phải xác định rõ ràng - Cần tính tốn xem số lượng trẻ hoạt động cho phù hợp Còn mơi trường xung quanh lớp học môi trường khuôn viên nhà trường/lớp gồm phòng chức năng, nhóm, lớp trường, sân chơi thiết bị chơi trời, khu chơi với cát nước, cổng trường, hàng rào, vườn hoa, vườn cây, luống rau vật cần ý để thu hút hứng thú nhận thức trẻ Môi trường xã hội Môi trường xã hội việc đề cập mối quan hệ cô trẻ trẻ với Để thực tốt việc tạo môi trường xã hội lành mạnh, tạo điểu kiện thuận lợi cho trẻ trình tổ chức học ĐHTKG, giáo viên cần lưu ý số điểm sau: Tạo mối quan hệ tốt cô trẻ: Mối quan hệ tốt mối quan hệ hợp tác lẫn nhau, bình đẳng, cởi mở, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cô trẻ, trẻ trẻ; Giọng nói thiện cảm cô, ủng hộ tinh thần thất bại thành công giúp trẻ mạnh dạn, chủ động thực nhiệm vụ Tạo mối quan hệ giúp trẻ tích cực hoạt động có điều kiện bộc lộ hết khả 14 Việc tạo mối quan hệ tốt cô trẻ thể hai góc độ sau: Tạo bầu khơng khí tự tin, phấn khởi cho trẻ: Một bầu khơng khí thoải mái, dễ chịu q trình học tập giúp trẻ tích cực việc thực nhiệm vụ nhận thức muốn làm việc giáo viên cần phải xây dựng môi trường học tập mang tính phát triển, tơn trọng lựa chọn trẻ, tạo điều kiện để trẻ đểu hoạt động Quan tâm đến khả năng, tính tính cực trẻ.Mỗi trẻ có đặc điểm tâm lý, sức khỏe khiếu khác Vì vậy, trình tổ chức học ĐHTKG cho trẻ 5-6 tuổi, giáo viên cần dựa vào đặc điểm trẻ thời điểm khác mà có xếp, lựa chọn tập, trò chơi, phân nhóm chơi cho phù hợp Đối với trẻ nhút nhát thiếu tự tin , giáo viên cần phải kiên nhẫn, động viên, giúp đỡ nhằm hình thành trẻ tính tự tin, độc lập thực nhiệm vụ chơi nói riêng Còn trẻ nhận thức nhanh, tự tin trình chơi, giáo viên mặt cần khen ngợi trẻ lúc, mặt khác cần gợi mở để trẻ gần gũi với bạn chơi đồng thời giúp đỡ bạn trình chơi Tạo mối quan hệ hợp tác, hòa đồng trẻ với nhau: Mối quan hệ thường ngày trẻ với quan hệ bạn bè, hoạt động học tập trẻ 15 tham gia hoàn thành nhiệm vụ nhận thức Tuy nhiên, mối quan hệ lại phụ thuộc vào nội dung học: học mang tính chất thi đua (trò chơi) mối quan hệ trẻ ngang gắng sức thi đua nhằm đạt kết cao, học cung cấp học trẻ tự phát huy khả nhận thức riêng Vấn đề đặt cho giáo viên cần tạo trẻ mối quan hệ thân mật, thi đua để làm tốt khơng phải ganh đua Hay nói cách khác mối quan hệ trẻ với mối quan hệ hợp tác thực nhiệm vụ nhận thức, học tập vui chơi Vậy nói rằng, tích cực nhận thức trẻ phụ thuộc nhiều môi trường xung quanh trẻ, phụ thuộc vào người dạy dỗ cách tổ chức việc dạy dỗ đó.Tổ chức tốt mơi trường xác định vai trò người giáo viên điều kiện quan trọng học phát huy TTCNT trẻ Tạo nhiều hội hoạt động khác Đối với trẻ 5-6 tuổi, tâm lý trẻ phát triển trẻ hoạt động.Trẻ hoạt động tích cực tâm lý trẻ phát triển, đứa trẻ ưa hoạt động đứa trẻ thông minh Vì hướng trẻ tham gia tích cực vào hoạt động nhiệm vụ người giáo viên, đặc biệt trẻ 5-6 tuổi cần tổ chức hoạt động nhận 16 thức đa dạng để trẻ có hội hoàn thiện chức tâm lý, chuẩn bị cho việc học phổ thông sau Hoạt động học tập trẻ 5-6 tuổi loại hoạt động đặc biệt, chưa học phổ thông không chơi lứa tuổi nhà trẻ Nó vừa có hình thức tổ chức học trường phổ thông phương pháp, biện pháp tác động lên trẻ trình hoạt động lại kết hợp nhiều dạng hoạt động tự nhiên, thoải mái; khơng gò bó trẻ thơng qua trò chơi, qua lao động, qua loại hình văn học, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc…Ở loại hình tổ chức học giáo viên tạo hội cho trẻ trao đổi, trò chuyện, phát biểu, nói lên ý kiến mình, tự tìm hiểu, tự làm, tự khám phá để nhận biết nhiều giác quan khác Một hình thức mà trẻ có nhiều hội hoạt động trò chơi.Đặc biệt trò chơi trẻ mẫu giáo biểu tính tự nguyện, tự lực, hợp tác, giàu xúc cảm chân thực.Trong trò chơi trẻ hoạt động độc lập tự chủ.Như vậy, trò chơi đường, cách thức để thể quan hệ tích cực mơi trường xung quanh.Nó xuất phát từ tính ham hiểu biết, tính tò mò vốn ưa thích hoạt động trẻ Để sử dụng hợp lý trò chơi việc tạo hoạt động giúp trẻ phát huy TTCNT học ĐHTKG, giáo viên cần: 17 + Xác định nhiệm vụ nhận thức dựa vào mục đích học tập theo nội dung chương trình, sở đặc điểm nhận thức trẻ + Lựa chọn nội dung phù hợp với nội dung chủ điểm dạy trẻ ĐHTKG + Tổ chức trò chơi linh hoạt, hợp lí tạo điều kiện để trẻ tham gia cách tích cực, hứng thú…bằng cách động viên giúp đỡ trẻ hoạt động + Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, tận dụng nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên, gần gũi, hấp dẫn, thích hợp với nhu cầu nhận thức trẻ Đồ dùng, đồ chơi phải kích thích hứng thú hoạt động với đối tượng nhận thức, vận dụng nhiều giác quan lúc để tri giác đối tượng nhận thức, làm giàu thêm tư liệu cảm tính trẻ.Đồ chơi chỗ dựa bên cho hành động bên trẻ hướng dẫn cô + Giữ nhịp điệu hợp lý trò chơi để tạo hứng thú, hấp dẫn, lôi trẻ tham gia hoạt động, tạo hội phát huy TTCNT cho trẻ Giáo viên phải tổ chức hoạt động cho trẻ quan sát, tiếp xúc hoạt động với đối tượng nhiều lần nhìn thấy, trẻ làm, trực tiếp khám phá với giúp đỡ nhiều giác quan, thử-sai, thể kinh nghiệm, hứng thú sở trẻ hiểu biết xác vật, tượng Giáo viên tổ chức cho trẻ thảo luận, 18 mơ tả, nói lên hiểu biết đối tượng củng cố, mở rộng, xác hóa giúp tư ngơn ngữ trẻ phát triển.giáo viên cho trẻ vận dụng kiến thức kĩ có đối tượng qua nhiều loại hình cơng việc: vẽ, nặn, cắt, dán, trò chơi mô tả lời, thể động tác + Đàm thoại: cô trẻ đàm thoại nhiệm vụ trò chơi, tập nhận thức Như vậy, hoạt động dạy trẻ ĐHTKG tổ chức thiết kế qua nhiều hoạt động nhận thức hoạt động xếp, luân chuyển hợp lý Thơng quan học cần sử dụng hợp lý phương pháp như: quan sát, thực hành, làm mẫu, giải tình có vấn đề, hệ thống câu hỏi, trò chơi, tập, loại hình nghệ thuật (bài hát, thơ, câu đố…) để kích thích ý, hứng thú, lôi trẻ tham gia nhiều hoạt động nhận thức Thơng qua đó, chức tâm lý trẻ phát triển, giác quan trẻ hồn thiện dần, biểu tượng khơng gian, ĐHTKG trở nên phong phú xác hơn, lực nhận thức, lực hành động, mà quan trọng phẩm chất tư trẻ phát triển Đó sở cần thiết để phát huy TTCNT trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 1.Nền tảng Tâm lý học – Nicky Hayes 2.Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 7/1999 – Nguyễn Thị Như Mai trang 4,5 3.Tâm lí học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non – Đỗ Thị Minh Liên 20 ... TTCNT trẻ Tạo nhiều hội hoạt động khác Đối với trẻ 5- 6 tuổi, tâm lý trẻ phát tri n trẻ hoạt động. Trẻ hoạt động tích cực tâm lý trẻ phát tri n, đứa trẻ ưa hoạt động đứa trẻ thơng minh Vì hướng trẻ. .. cực vào hoạt động nhiệm vụ người giáo viên, đặc biệt trẻ 5- 6 tuổi cần tổ chức hoạt động nhận 16 thức đa dạng để trẻ có hội hồn thiện chức tâm lý, chuẩn bị cho việc học phổ thông sau Hoạt động. .. 10 cao độ vai trò nó, huy động tất giác quan tham gia vào trình nhận thức nhằm nâng cao hiệu q trình nhận thức III PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ – TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: TRI GIÁC và HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI , TRI GIÁC và HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI , III. Phát huy tích cực nhận thức cho trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động học 8 - 13, III. PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn