NGHIÊN cứu kết QUẢ điều TRỊ các THAI PHỤ dọa đẻ NON tại KHOA sản BỆNH VIỆN e HAI năm2016 2017

78 117 2
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGƠ THỊ DIỄM nghiªn cøu KếT QUả ĐIềU TRị CáC THAI PHụ DọA Đẻ NON TạI KHOA SảN BệNH VIệN E Hai năm 2016 2017 Chuyên ngành: Sản phụ khoa Mã số : 60720131 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại Học Y Hà Nội, tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo Sau đại học, Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội, Ban Giám Đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, Ban Giám Đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện E tạo điều kiện thuận lợi để tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Với tất lòng kính trọng sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn đến: PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, người thầy hướng dẫn hết lòng dậy dỗ, bảo nhiều kiến thức quý báu trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn đóng góp cho tơi ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn tập thể khoa Phụ Sản Bệnh viện E tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018 Học viên NGÔ THỊ DIỄM LỜI CAM ĐOAN Tôi Ngô Thị Diễm, học viên cao học khóa 25 – Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Sản phụ khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn Cơng trình khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khác được công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, được xác nhận chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018 Người cam đoan NGÔ THỊ DIỄM DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCTC : Cơn co tử cung CTC : Cổ tử cung hCG : Human chorionic gonadotropin PG : Prostaglandin PSTW : Phụ sản trung ương TC : Tử cung WHO : Tổ chức y tế giới MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ Dọa đẻ non đẻ non vấn đề lớn của y học nói chung sản khoa nói riêng Dọa đẻ non xem giai đoạn khởi phát của chuyển đẻ non Theo tiến triển dẫn tới chuyển đẻ non thực sự hậu sự đời của sơ sinh non tháng Sơ sinh non tháng có nguy bị bệnh tử vong cao nhiều so với sơ sinh đủ tháng Ở Việt Nam nay, tỷ lệ đẻ non vào khoảng từ 6,5% - 16% [1], [2], [3], tỷ lệ tử vong sơ sinh non tháng chiếm từ 75,3% - 87,5% tử vong sơ sinh [4] Ở Hoa Kỳ, theo thống kê năm 2005, tỉ lệ tử vong sơ sinh chiếm 42/1000 ca đẻ non so với 5/1000 ca sinh sống nói chung.Trong ca đẻ non (26mm trình điều trị 98,77%, cao phụ nữ có độ dài CTC ≤ 26mm 28,58 %, có mối liên quan có ý nghĩa thống kê chiều dài CTC siêu âm với tỷ lệ thành công điều trị dọa đẻ non Tỷ lệ thất bại ở nhóm có chiều dài CTC ≤ 26mm 71,42% cao nhóm có chiều dài CTC >26mm (1,23%) Nghiên cứu của Bùi Hải Nam phụ nữ có độ dài CTC ≤ 26 mm có đẻ non 71,4% tương tự nghiên cứu của chúng tôi[49] - Mối liên quan kết điều trị thời gian kéo dài tuổi thai: 66 Tỷ lệ thành cơng ở nhóm có thời gian kéo dài tuổi thai > 48 86,6% cao nhóm có thời gian kéo dài tuổi thai ≤ 48 giờ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p 48 chiếm tỷ cao 95,1% - Trẻ sơ sinh cân nặng ≥2500g chiếm 50,47%, apgar >7 phút thứ 81,91%, phút thứ 84,76% - Nhóm sản phụ dọa đẻ non khơng có CCTC, CTC đóng kín, chiều dài CTC > 26mm thời gian kéo dài tuổi thai >48 có kết điều trị thành cơng cao nhóm sản phụ có CCTC, CTC mở, chiều dài CTC ≤ 26mm, thời gian kéo dài tuổi thai ≤48 giờ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 KIẾN NGHỊ 68 - Trong trình khám thai đặc biệt tháng đầu sản phụ nên khám phụ khoa lần khơng có triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa - Quản lý thai nghén tốt, nâng cao chất lượng công tác truyền thông sức khỏe sinh sản, chất lượng dịch vụ khám thai để phát sớm thai nghén có nguy cao, bệnh lý của mẹ để điều trị kịp thời TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quang Hiệp (2001), Nhận xét tình hình đẻ non Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh năm 1998-2000, Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Y học, trường Đại học Y Hà Nội Phạm Thanh Mai, Trần Đình Long (2004), Mơ hình bệnh tật - tử vong trẻ sơ sinh Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh biện pháp đề xuất, Tạp chí Y học thực hành, số 482, 116 - 118 Nguyễn Văn Phong (2003), Nghiên cứu tình hinh đẻ non số yếu tố nguy liên quan đến đẻ non bệnh viện Phụ sản Trung Ương hai năm 2001 – 2002, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội Tô Thanh Hương cộng sự (1995), Đặc điểm tình hình bệnh tật của trẻ sơ sinh, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học 10 năm Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em 1981 – 1990, 32 - 40 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2011), Green top Guideline, No 60 Nguyễn Thị Kim Tiến cộng sự (2011), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2011, Bộ Y Tế, 16-17 Nguyễn Đức Hinh cộng sự (2009), Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Bộ Y tế, Hà Nội Nguyễn Khắc Liêu (2013), Bài giảng sản phụ khoa tập 1, Đại học y Hà Nội, Hà Nội, 218 – 230 Dunn AB, DunlopAL (2017) The Minobiome and Complement Activation: A me chaistic model for preterm birth Biol Res Nurs 19(3): 295-307 10 Keuchkerian SE, Sosa CG (2005): Effect of amoxicillin sulbactam in threatened preterm labour with intact membranes Eur J Obsted Gynecol Renod Biol 119(1): 21-6 11 Nguyễn Việt Hùng (2013), Bài giảng Sản phụ khoa tập 1, NXB Y học, Hà Nội 12 Keirse M.J, Dphil (1995) New perspectives for the effective treatment of preterm labor American Journal of Obstetrics & Gynecology 173, 618 – 628 13 Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Tiến Lâm (2011) Nhận xét số yếu tố nguy đẻ non bệnh viện phụ sản trung ương năm 2008 Tạp chí y học thực hành số 4/2011 759 14 Nguyễn Văn Phong (2003), Nghiên cứu tình hình đẻ non số yếu tố nguy liên quan đến đẻ non bệnh viện Phụ sản Trung Ương hai năm 2001 – 2002, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 15 Meis PJ, Michielutte R, Peters TJ, et al (1995) Factors associated with preterm birth in Cardiff, Wales American Journal of Obstetrics & Gynecology 173, 590 – 596 16 Trần Quang Hiệp (2001), Nhận xét tình hình đẻ non Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ sơ sinh ba năm 1998 – 2000, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 17 Committee on Practice Bulletins- Obstetrics (2012) Practice bulletin no, 130: prediction and prevention of preterm birth Obstet Gynecol 120(4), 964-73 18 N Nguyen, D.A Savitz, J.M Thorp, et al (2004) Risk factors O preterm birth in Vietnam International Journal of Gynecology and Obstetrics 86, 70 – 78 19 Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Viết Tiến (1996), Kết điều trị dọa đẻ non hai năm Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh, Tạp chí Y học thực hành, số 20 Jay Iams, Gary Dildy, George Macones (2012) Prediction and Prevention of Preterm Birth The American College of Obstetricians and Gynecologists 120, 964 – 973 21 Berghella V, Tolosa JE, Kuhlman K, Wiener S, Bolognese RJ, Wapner RJ (1997) Cervical ultrasonography compared with manual examination as a predictor of preterm delivery, Am J Obstet Gynecol, 177, 723 - 729 22 Andersen HF, Nugent CE, Wanty SD and Hayashi RH (1990) Prediction of risk for preterm delivery by ultrasonographic measurement of cervical length, Am J Obstet Gynecol, 163, 859 - 877 23 Trương Quốc Việt, Trần Danh Cường, Trần Thị Tú Anh (2014) Nghiên cứu giá trị tiên đoán đẻ non độ dài cổ tử cung đo siêu âm khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ 01/03/2013 đến 01/09/2013 Kỷ yếu Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp 2014, 16 - 21 24 G.C Di Renzo, MD, PhD (2015) FIGO best practice advise in maternal fetal medicine Hội nghị Sản phụ khoa Việt- Pháp- Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 15, 192- 199 25 Nguyễn Viết Tiến cộng (2015), Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh sản phụ khoa, Bộ Y tế, 16-18 26 Gauthier T, Marin B, Garuchet-Bigot A, et.al (2014) Transperineal versus transvaginal ultrasound cervical length measurement and preterm labor Archives of Gynecology and Obstetrics 290, 465 - 469 27 Tô Thị Thanh Hương (1994), Đẻ non Bách khoa thư bệnh học, tập 2, Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa thư Việt Nam, 225-229 28 Dương Thị Cương, Nguyễn Đức Hinh (1997), Chẩn đốn xử trí dọa đẻ non Bài giảng sản phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành Viện bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh, 210-226 29 Nguyễn Mạnh Trí (2004), Nghiên cứu độ dài cổ tử cung thời kỳ thai nghén ý nghĩa tiên lượng dọa đẻ non, luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 30 Trương Quốc Việt (2013) Nghiên cứu giá trị số Bishop độ dài CTC đo siêu âm để tiên đoán đẻ non Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại học Y Hà Nội 31 Phạm Bá Nha (2010), Dọa đẻ non đẻ non, Nhà xuất Y học, 49-50 32 Gurbuz A, Katateke A, Ozturkmen M, Kabaca C (2004), Human chrionic gonadotropin assay in cervical serections for accurate diagnosis of preterm labor Int J Gyne-Obstet, 85, 132-138 33 Nikolova T,Bayev O, Nikolova N, Di RenzonG (2014) Evalution of a novel placental alpha micoglobulin –1(PAMG-1) test to predict spontaneous preterm delivery J Perinat Med 42(4):473-7 34 Schmitz T (2016), Prevention of preterm birth complications by antenatal corticosteroids administration J Gynecol Obstet Biol Reprod 45(10): 13991417 35 Đào Văn Phan (2011), Dược lý học tập 1, Đại học y Hà Nội, Hà Nội 36 Đào Văn Phan (2011), Dược lý học tập 2, Đại học y Hà Nội, Hà Nội 37 Phạm Tài, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2014) Hiệu của Nifedipin điều trị dọa sinh non ở thai kì 28-34 tuần bệnh viện Hùng Vương Y học TP Hồ Chí Minh Tập 18,138-134 38 Agustin C.A, Roberto R, Juan P.K (2011) Nifedipine in the management of preterm labor: a systematic review and metaanalysis American Journal of Oobstetrics & Gynecology 204, 134 – 154 39 Flenady V, Reinebrant HE, Liley HG, Tambimuttu EG, Papatsonis DN (2014) Oxytocin receptor antagonists for inbihiting preterm labour Cochrane Database Syst Rev.6(6): CD 004452 40 ACOG Committee (2003) Management of preterm labor International Journal of Gynecology and Obstetrics 82, 127 – 135 41 Nguyễn Trần Thị Giáng Hương (2011), Thuốc giảm đau loại morphin, Dược lý học tập 1, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, 126 - 143 42 Laura Klein, Ronald Gibbs (2004) Use of microbial cultures and antibiotics in the prevention of infection-associa ted preterm birth American Journal of Obstetrics & Gynecology 190, 1493 – 1502 43 Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee (2012) Progesterone and preterm birth prevention: translating clinical trials data into clinical practice American Journal of Obstetrics & Gynecology 206, 376 – 386 44 Petrini JR, Callaghan WM, Klebanoff M, et al (2005) Estimated effect of 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate on preterm birth in the United States Obstetetrics Gynecology 105, 267 – 272 45 Nguyễn Hòa (2002), Đánh giá kết dùng Corticoid cho sản phụ dọa đẻ non nhằm phòng suy hơ hấp sơ sinh non tháng Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh hai năm 2001 – 2002, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 46 Crowley P, Chalmers I, Keirse M (1990) The effect of corticosteroid administration before preterm delivery: an overview of the evidence from control trial British Journal Obstetetrics and Gynecology 97, 11 – 25 47 Nguyễn Tiến Lâm (2008), Nghiên cứu tình hình đẻ non bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2008 Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội 48 Nguyễn Thúy Hà (2008), Nghiên cứu tác dụng Nifedipine điều trị dọa đẻ non bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm(20042008) Luận văn thạc sĩ y học, Đại học y hà nội 49 Bùi Hải Nam (2016), Khảo sát độ dài cổ tử cung siêu dọa đẻ non khoa Sản bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên, Đại học y Dược Thái Nguyên, Thái Nguyên 50 McManemy J, Cooke E, Amon E, Leet T (2007) Recurrence risk for 51 preterm delivery Am J Obstet Gynecol; 196:576 Conde-AgudeloA, Romero R (2016) Vaginal progesterone to prevent preterm birth in pregnant women with a sonographic short cervic: clinical and public health implications Am J Obstet Gynecol 52 214(2):235-242 Di MascioD (2016) Exercise during pregnancy in normal – weight women and rick of preterm birth: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials Am J Obstet Gynecol 215(5): 561-571 53 Đặng Thị Minh Nguyệt (2016) Một số cập nhật dọa đẻ non Hội nghị khoa học đạo tuyến chuyên ngành Sản Nhi khu vực phía Bắc năm 2016 54 Bùi Đức Quyết (2014) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nồng độ Interleukin-8 dịch cổ tử cung thai phụ dọa đẻ non bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội 55 Mclntire DD, Leveno KJ (2008) Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared with births at term Obstet Gynecol 111(1):35-41 56 Nguyễn Đình Vũ, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2012), Vai trò của siêu âm ngả âm đạo đo chiều dài CTC ở bệnh nhân dọa sinh non.,Y học TP Hồ Chí Minh, tập 16, 270-275 57 Henriksen TB, Hedegaard M, Secher NJ, Wilcox AJ (1995) Standing at work and preterm delivery Br J Obstet Gynaecol; 102:198 58 Li D, Liu L, Odouli R (2009) Presence of depressive symptoms during early pregnancy and the risk of preterm delivery: a prospective cohort study Hum Reprod; 24:146 59 Nguyễn T Thu Phương (2004) Bước đầu nghiên cứu tác dụng giảm co Nifedipin điều trị dọa đẻ non Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại học y Hà nội 60 Nguyễn Văn Ngọc (2014) Nghiên cứu tình trạng đẻ non ở tuổi thai 22 đến hết 37 tuần bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa năm 20132014, Hội nghị khoa học đạo tuyến chuyên ngành Sản Nhi khu vực phía Bắc năm 2016 61 Mai Trọng Dũng (2004) Nghiên cứu tình hình đẻ non Bệnh viện phụ sản Trung Ương năm 2004, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 62 Bùi Mạnh Hải (2014) Nghiên cứu thực trạng lâm sàng điều trị dọa đẻ non bệnh viện phụ sản Hà Nội tháng cuối năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa, Đại học Y Hà Ni Mẫu phiếu thu thập thông tin i- HàNH CHÝNH Số thứ tự: Mã bệnh án: Hä vµ tªn: .Ti: NghỊ nghiƯp: Địa chỉ: Số điện thoại: Ngày vào viện: Ngày viện: II- yếu tố nguy cơ: PARA: Tin sử sản khoa: Sẩy, nạo: Hút thai, thai lưu: Đẻ non: Con lần thứ Tiền sử khác: Khâu vòng CTC: Có Khơng Bệnh mang thai THA, TSG Có Khơng RTĐ, Rau bong non Có Khơng Viêm đường sinh dục Có Khơng Hở eo TC, dị dạng TC Có Khơng Bệnh khác: ……………… Tình trạng thai: Đa thai Có (nêu rõ số thai) Khơng Đa ối, thiểu ối Có Khơng Dấu hiệu vào viện: Đau bụng Có Khơng Ra dịch âm đạo: nước ối, máu, nhầy hồng Có Khơng Cơn co tử cung vào viện: Có Khơng Tần số:……….cơn/10 phút Đều Có Khơng Khơng Có Khơng Cổ tử cung Đóng kín 2.Độ mở CTC: ………… cm Độ xoá CTC: ………… % 3.Chiều dài CTC:………mm theo kết siêu âm Xét nghiệm CTM: số lượng BC PHẦN III: ĐIỀU TRỊ Những thuốc giảm co sử dụng Atosiban Có Salbutamol Có Adalat Có MgS04 Có Khác:………………… Không Không Không Không 10 Sử dụng thuốc giảm co : - Chỉ sử dụng loại thuốc giảm co trình điều trị: 1.Tractocile Salbutamol Adalat MgS04 - Sử dụng thuốc giảm co thay trình điều trị Thuốc ban đầu Thay đổi thuốc Salbutamol MgS04 Adalat Tractocile Khác:………… - Sử dụng phối hợp loại thuôc giảm co: ( nêu tên) 14.Các thuốc khác Progesteron Có Khơng Kháng sinh Có Khơng => Tên kháng sinh:…………………… Diprospan (betamethasone) Có Khơng => Tiêm thai …… tuần 15 Kết điều trị: - Thành cơng Có Khơng - Thất bại Có 16 Thời gian kéo dài tuổi thai: 17 Trọng lượng trẻ đẻ ra: 18 Apgar của trẻ: Phút thứ Phút thứ Không ... đẻ non Vì thực đề tài Nghiên cứu kết điều trị thai phụ dọa đẻ non khoa Sản bệnh viện E hai năm 2016 -2017 ” nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai phụ dọa đẻ non khoa Sản. .. bệnh viện E hai năm 2016 -2017 Nhận xét kết điều trị dọa đẻ non khoa Sản bệnh viện E thai phụ 9 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa dọa đẻ non Từ trước đến có nhiều tác giả đưa định nghĩa khác đẻ. .. 37 tuần [7] Còn dọa đẻ non tình trạng e dọa chuyển đẻ xảy thai phụ có tuổi thai từ 22 tuần đến hết 37 tuần [7] 1.2 Cơ chế bệnh sinh dọa đẻ non Cơ chế bệnh sinh của chuyển đẻ non phức tạp, có
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu kết QUẢ điều TRỊ các THAI PHỤ dọa đẻ NON tại KHOA sản BỆNH VIỆN e HAI năm2016 2017 , NGHIÊN cứu kết QUẢ điều TRỊ các THAI PHỤ dọa đẻ NON tại KHOA sản BỆNH VIỆN e HAI năm2016 2017 , Hai triệu chứng quan trọng của dọa đẻ non là sự xuất hiện cơn co tử cung và sự xóa mở cổ tử cung không phải luôn đi kèm với nhau, vì vậy khi thăm khám bệnh nhân dọa đẻ non cần tỉ mỉ, kiên trì tránh bỏ sót. Theo Andersen, thăm khám bằng tay dự báo được 71%, Test PartoSure dương tính ở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh non, ối còn, CTC mở ≤ 3cm cho thấy chuyển dạ tự nhiên sẽ xảy ra trong vòng 7 ngày với độ chính xác cao. Kết quả âm tính cho thấy khả năng chuyển dạ trong vòng 14 ngày là thấp [33]., Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ các nhóm tuổi thai trong dọa đẻ non, Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ các loại thuốc đã sử dụng trong quá trình điều trị, Theo nghiên cứu của Bùi Đức Quyết (2014): tuổi thai trung bình là 26,2 ± 4,08 tuần tương tự với kết quả của chúng tôi[54]. Tỷ lệ dọa đẻ non ở nhóm 34 – 36 tuần 6 ngày là thấp do việc lựa chọn bệnh nhân điều trị giữ thai, theo khuyến cáo của Bộ y tế thì kh, - Hở eo tử cung trong nghiên cứu của chúng tôi là 5,88%. Tỷ lệ này thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Phương là 10% [59]. Sự khác biệt này có thể được giải thích là do những sản phụ bị hở eo tử cung trong nghiên cứu của chúng tôi đã khâu vòng CTC trướ, Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân cho nghiên cứu của chúng tôi là loại trừ các bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa nên việc tăng cao về số lượng bạch cầu máu thể hiện tình trạng viêm xuất phát từ tình trạng chuyển dạ của các bệnh nhân. Hơn thế nữa, theo cơ chế viêm g

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn