Xây dựng chương trình kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam, Ba Đình, Hà Nội

72 159 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2019, 23:16

Xây dựng chương trình kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam, Ba Đình, Hà Nội Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta sống kỷ XXI - kỷ phát triển vũ bão thông tin Công nghệ thông tin đặc biệt tin học dần xâm nhập vào lĩnh vực đời sống lĩnh vực quản lý Với việc tin học hố, cơng việc quản lý trở nên đơn giản hoá, hiệu cao, tiết kiệm sức lao động nâng cao suất lao động cán quản lý Ở Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin tin học phát triển từ đất nước mở cửa phát triển nhanh chóng Chúng ta ứng dụng có hiệu thành tựu công nghệ thông tin đặc biệt lĩnh vực quản lý Các đơn vị tổ chức dù tổ chức doanh nghiệp hay đơn vị hành nghiệp tiến hành tin học hố cơng tác quản lý nghiệp vụ kế toán Bởi số liệu kế tốn khơng xác nhà quản lý khó đưa sách, định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp thời gian Để tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường ngồi việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm,…thì đặc biệt phải coi trọng cơng tác kế tốn, kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Chính thế, kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu trở thành công cụ đắc lực việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quá trình học tập trường thực tế trình khảo sát tìm hiểu Công ty CP đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam em nhìn nhận tầm quan trọng này, đồng thời để áp dụng kiến thức có thơng qua q trình học tập vào thực tế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết thân, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu cho Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam, Ba Đình, Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu: − Tìm hiểu cơng tác kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam − Đưa đánh giá nhận xét thực tế công tác quản lý bán hàng công nợ phải thu công ty − Xây dựng chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu, giúp cơng ty giảm thiểu chi phí có cơng cụ để việc quản lý bán hàng cơng nợ phải thu nhanh chóng, xác kịp thời  Đối tượng nghiên cứu Các thông tin, sổ sách, chứng từ liên quan tới bán hàng công nợ phải thu, giúp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam Cũng thông tin khách hàng, mặt hàng công ty Công cụ Microsoft Excel để phục vụ cho việc xây dựng nên chương trình kế tốn bán hàng công nợ phải thu  Phạm vi nghiên cứu Tại công ty, ngày nghiệp vụ kinh tế nói chung nghiệp vụ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu nói riêng phát sinh nhiều phức tạp Tuy nhiên giới hạn thời gian trình độ thân quy mô đề tài em tập trung nghiên cứu nghiệp vụ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu liệu thu thập  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài đưa chức phân hệ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam Từ ứng dụng để đưa vào doanh nghiệp có quản lý bán hàng công nợ phải thu tương tự Thành Nam Nhằm mang lại thuận tiện trình quản lý, giúp trình quản lý, giúp người lãnh đạo đưa định cách nhanh chóng kịp thời  Kết cấu đề tài Kết cấu khóa luận gồm chương: Chương Khái qt kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu doanh nghiệp Chương Thực trạng phân tích thiết kế chương trình kế tốn bán hàng công nợ phải thu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam Chương Chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Chương1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề kế toán bán hàng công nợ phải thu doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, vai trò nghiệp vụ bán hàng 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, q trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu quyền đòi tiền người mua Về mặt kinh tế, chất bán hàng thay đổi hình thái giá trị hàng hóa Hàng hóa doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ lúc doanh nghiệp kết thúc chu kỳ kinh doanh tức vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp hoàn thành Về mặt tổ chức kỹ thuật, bán hàng trình kinh tế bao gồm từ việc tổ chức đến thực trao đổi mua bán hàng hóa thơng qua khâu nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật, hành vi mua bán cụ thể nhằm thực chức nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại việc thực mục tiêu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng xã hội 1.1.1.2 Vai trò bán hàng Bán hàng đóng vai trò quan trọng khơng thân doanh nghiệp mà với phát triển chung toàn kinh tế xã hội Đối với doanh nghiệp, hoạt động bán hàng điều kiện tiên giúp doanh nghiệp tồn phát triển, thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp có doanh thu, nhanh chóng thu hồi vốn kinh doanh đồng thời tạo lợi nhuận Lúc doanh nghiệp có điều kiện để thực phân phối lợi ích vật chất doanh nghiệp với nhà nước, doanh nghiệp với người lao động doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp hay nói cách khác để phối hợp hài hòa lợi ích: + Lợi ích nhà nước thông qua khoản thuế lệ phí + Lợi ích doanh nghiệp thơng qua lợi nhuận + Lợi ích người lao động thông qua tiền lương khoản ưu đãi Đối với kinh tế quốc dân: Đối với kinh tế quốc dân việc thực tốt khâu bán hàng điều kiện để kết hợp chặt chẽ lưu thơng hàng hóa lưu thơng tiền tệ, thực chu chuyển tiền mặt, ổn định củng cố giá trị đồng tiền điều kiện để ổn định nâng cao đời sống người lao động nói riêng tồn xã hội nói chung 1.1.1.3 u cầu quản lý công tác bán hàng Quản lý bán hàng có vai trò quan trọng kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vấn đề Yêu cầu đặt công tác quản lý kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh đơn vị kinh doanh cần nắm bắt, theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng, thể thức toán, đối tượng khách hàng để theo dõi thu hồi đầy đủ tiền bán hàng, tốn xác định kết loại hàng hóa dịch vụ Điều đòi hỏi q trình hạch tốn bán hàng đòi hỏi phải xác, phải phân tích đánh giá thường xuyên hoạt động bán hàng để tìm nguyên nhân chủ quan hay khách quan ảnh hưởng tới trình bán hàng xác định kết kinh doanh Có việc bán hàng xác định kết kinh doanh đạt hiệu cao 1.1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng Để quản lý tốt với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp thuộc loại hình nào, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu phải sử dụng loại cơng cụ quản lý khác nhau, kế tốn cơng cụ hữu hiệu Đặc biệt kinh tế thị trường, kế toán sử dụng công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp quản lý vĩ mô Nhà nước Để giữ vững vai trò cơng cụ quản lý kinh tế có hiệu quả, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cần thực tốt nhiệm vụ cụ thể sau: Ghi chép, phản ứng tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản dự trữ hàng hóa, tình hình xuất nhập vật tư hàng hóa Tính giá trị thực tế mua vào hàng hóa thu mua nhập kho, kiểm tra tình hình thực kế hoạch thu mua, dự trữ bán hàng nhằm thúc đẩy tốc độ luân chuyển hàng hóa Tổ chức tốt kế toán chi tiêu vật tư, hàng hóa theo loại, theo số lượng chất lượng hàng hóa Kết hợp chặt chẽ kế tốn chi tiết với kế toán nghiệp vụ kho, quầy hàng, thực đầy đủ chế độ kiểm kê hàng hóa kho, quầy hàng đảm bảo phù hợp số liệu thực tế có với số ghi sổ kế toán Xác định đắn doanh thu bán hàng, thu đầy đủ kịp thời tiền bán hàng, phản ánh kịp thời kết mua bán hàng hóa Tham gia kiểm kê đánh giá lại vật tư hàng hóa định kỳ 1.1.2 Cơng nợ phải thu Nợ phải thu khoản nợ cá nhân, tổ chức đơn vị bên hay bên doanh nghiệp số tiền mua sản phẩm, hàng hóa, vật tư hay khoản dịch vụ khác phải toán cho doanh nghiệp Chúng ta thấy nợ phải thu khoản nợ lợi nhuận doanh nghiệp, khoản nợ phải thu hồi nhanh chóng từ khách hàng làm tốc độ thu hồi vốn doanh nghiệp diễn nhanh chóng Nếu khoản nợ phải thu từ khách hàng chậm trễ làm cho doanh nghiệp bị ứ đọng vốn, vốn quay vòng chậm làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Vì phải tăng nhanh việc phải thu khoản nợ doanh nghiệp tức tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Phân tích vòng luân chuyển khoản nợ phải thu: Vòng luân chuyển khoản nợ phải thu phản ánh tốc độ hoán chuyển khoản phải thu thành tiền mặt doanh nghiệp, tức xem kỳ kinh doanh khoản phải thu quay vòng xác định mối quan hệ tỷ số doanh thu bán hàng khoản phải thu bình quân Doanh thu bán hàng lấy mã số 10 báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thu nhập hoạt động tài lấy từ mã số 31 báo cáo hoạt động kinh doanh thu nhập khách lấy từ mã số 41 báo cáo kết kinh doanh Các khoản phải thu bình quân: Các khoản phải thu đầu kỳ + khoản phải thu cuối kỳ Doanh thu bán chịu Chỉ tiêu cho biết mức hợp lý số dư khoản phải thu hiệu Các khoản phải thu bình quân = việc thu hồi nợ Nếu tiêu cao phản ánh tốc độ thu hồi khoản nợ nhanh, điều đánh giá tốt khả chuyển khoản thành tiền nhanh, đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ đến hạn Phân tích kỳ thu tiền bình qn: + Kỳ thu tiền bình quân: phản ánh thời gian vòng luân chuyển khoản phải thu, nghĩa để thu tiền từ khoản phải thu cần khoảng thời gian ngày Kỳ thu tiền bình quân Phải thu khách hàng x 365 ngày Doanh thu bán chịu + Kỳ thu tiền bình quân cho thấy khoảng thời gian trung bình cần thiết để cơng ty Kỳ thu tiền bình qn = thu hồi khoản nợ từ khách hàng + Xem xét xu hướng kỳ thu tiền bình quân qua thời kỳ cơng ty có hiệu Nếu vòng quay khoản phải thu tăng từ năm qua năm khác cho thấy khả yếu việc quản lý công nợ cơng ty + Chỉ tiêu nhỏ thể tốc độ hoán chuyển khoản phải thu thành tiền nhanh, điều cho thấy việc thu hồi công nợ doanh nghiệp tốt Doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng vốn Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, đảm bảo trình sản xuất kinh doanh thuận lợi + Tuy nhiên số ngày trung bình để thu khoản phải thu có ý nghĩa biết thời hạn bán chịu doanh nghiệp Khi phân tích, cần tính so sánh với thời gian bán chịu quy định cho khách hàng + Số ngày vòng quay hàng tồn kho Số ngày vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho x 365 ngày Giá vốn hàng bán + Số ngày vòng quay hàng tồn kho cho thấy khoảng thời gian trung bình hàng tồn kho lưu giữ + Sự tăng lên vòng quay hàng tồn kho qua năm cho thấy chậm cơng việc kinh doanh tích trữ hàng tồn kho cơng ty, điều hiểu đầu tư vào hàng tồn kho mức cần thiết Kỳ tốn bình qn + Kỳ tốn tiền bình qn cho thấy khoảng thời gian trung bình cơng ty + việc toán khoản nợ với nhà cung cấp Sự gia tăng kỳ tốn tiền bình qn qua năm dấu hiệu việc thiếu hụt vốn đầu tư dài hạn khả quản lý tài sản lưu động yếu kém, kết việc gia tăng khoản phải trả nhà cung cấp, gia tăng hạn mức thấu chi ngân hàng 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý hoạt động bán hàng công nợ phải thu Dù doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp dịch vụ cần quan tâm đến việc tiêu thụ bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Đây đầu trình sản xuất, thương mại doanh nghiệp Tại khâu này, kết hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp ghi nhận hình thức doanh thu bán hàng Kế tốn bán hàng giữ vai trò quan trọng doanh nghiệp, nhằm ổn định doanh thu hiệu kinh doanh cần thiết phải quản lý hoạt động bán hàng Nếu doanh nghiệp thực tốt việc tiêu thụ hàng hóa thúc đẩy trình lưu thơng, trao đổi hàng hóa thu hồi vốn nhanh có điều kiện quay vòng vốn nhanh tiếp tục thực trình kinh doanh tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Ngược lại, hàng hóa không tiêu thụ gây ứ đọng vốn, vốn kinh doanh bỏ khơng bù đắp chi phí đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản mà gây nguy hại đến kinh tế quốc dân Chính khẳng định tiêu thụ khâu quan trọng trình lưu thơng hàng hóa Nhận thức rõ vai trò cơng tác bán hàng doanh nghiệp tổ chức tốt công tác quản lý bán hàng sở để tạo nên lợi nhuận cao góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Nắm cơng tác quản lý bán hàng giúp cho doanh nghiệp kiểm sốt tình hình biến động thị trường, giá Nó yếu tố quan trọng tạo lợi nhuận 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu thu nhập khác”, doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng tổng giá trị thực việc bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp lao vụ cho khách hàng Tổng số doanh thu bán hàng số tiền ghi hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Theo Chuẩn mực số 14, doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua + Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 1.2.1.3 Phương thức bán hàng toán Phương thức bán hàng Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản kế tốn để phản ánh tình hình xuất bán hàng hóa Đồng thời, phương thức bán hàng có tính định việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận Hàng bán nước thực qua hai phương thức chủ yếu là: + Phương thức bán buôn: Đây hình thức bán hàng mà hàng hóa xuất từ kho doanh nghiệp để bán cho người mua, thường với số lượng lớn Đối với phương thức bán bn thường sử dụng hình thức bán hàng sau đây: − Bán buôn qua kho: Là việc hàng giao bán từ kho doanh nghiệp bán buôn, thực hình thức: Hình thức giao hàng trực tiếp kho hình thức chuyển hàng − Bán buôn vận chuyển thẳng: Là hàng giao bán từ khâu mua không qua kho doanh nghiệp bán buôn Phương thức bán buôn thực hình thức bán bn vận chuyển thẳng trực tiếp bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng + Phương thức bán lẻ: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế, đơn vị kinh tế, tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Gồm có phương thức bán hàng sau: − Bán lẻ thu tiền tập trung: Ở quầy có nhân viên thu ngân chuyên làm nhiệm vụ thu tiền viết hóa đơn Căn hóa đơn thu tiền, Kế toán bán hàng giao hàng cho khách Ở đây, thừa thiếu tiền hàng thuộc trách nhiệm người thu ngân, thừa thiếu hàng hóa thuộc trách nhiệm Kế toán bán hàng − Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Kế toán bán hàng trực tiếp thu tiền giao hàng cho khách hàng Việc thừa thiếu hàng hóa quầy tiền thu bán hàng Kế tốn bán hàng hồn tồn chịu trách nhiệm + Phương thức toán Những phương thức toán chủ yếu bán hàng là: − Thanh toán tiền mặt − Thanh tốn khơng dùng tiền mặt: Thanh tốn séc, ủy nhiệm chi, toán chuyển khoản 10 năng, biểu đồ luồng liệu chương Kết hợp với việc sử dụng công cụ hỗ trợ Excel, ngơn ngữ lập trình Visual basic em xây dựng chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu hỗ trợ kế tốn phần hành kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu từ lên báo cáo tài 3.3 Một số giao diện chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu 3.3.1 Giao diện Hình 3.1: Giao diện cho chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Chức chương trình kế tốn bán hàng thể cho biết chương trình kế tốn bán hàng có chức chức thuộc vào lĩnh vực Ví dụ phần “danh mục từ điển” có thơng tin doanh nghiệp (công ty ), khách hàng, danh mục sản phẩm hàng hóa, danh mục tài khoản Trong phần danh mục từ điển cho phép việc cập nhật liệu cho hệ thống Trong phần chứng từ phát sinh có nội dung cập nhật liệu bảng nghiệp vụ phát sinh, tạo hóa đơn chứng từ cho phân hệ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu: “ Hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu xuất kho” bảng : “Nhật ký bán hàng, bảng cập nhật công nợ” Trong phần ” báo cáo” bao gồm sổ: “Sổ nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh, sổ tổng hợp công nợ, sổ chi tiết công nợ, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, sổ tài khoản 511 Giao diện đem lại nhìn tổng qt chương trình kế tốn bán hàng công nợ phải thu công ty 58 3.3.2 Giao diện bảng phát sinh nghiệp vụ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Hình 3.2: Giao diện chứng từ phát sinh kỳ Chức phản ánh có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ xảy kế tốn viên nhập trực tiếp vào bảng theo nội dung kinh tế Yêu cầu việc nhập liệu đòi hỏi phải xác, theo quy định ngày phát sinh Từ bảng phát sinh nghiệp vụ truy xuất thơng tin, liệu đầu vào, liệu đầu cho phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng, phiếu thu để từ làm để lên báo cáo sổ nhật ký chung, cân đối phát sinh, công nợ tổng hợp sổ tài khoản 511 59 3.3.3 Giao diện hóa đơn bán hàng Hình 3.3: Giao diện chứng từ hóa đơn GTGT Chức giúp cho kế tốn lập nên hóa đơn bán hàng cho nghiệp vụ liên quan đến bán hàng hóa Hóa đơn GTGT lập thành liên Trên có thơng tin hàng hóa bán, thơng tin khách hàng, nhà cung cấp, số tiền hàng, tiền thuế tổng số tiền công nợ phải thu khách hàng 60 3.3.4 Giao diện phiếu xuất Hình 3.4: Giao diện chứng từ phiếu xuất kho Chức cho biết nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xuất kho hàng hóa Trong giao diện có Chức in phiếu xuất kho in phiếu để xuất cho khách hàng làm để xuất kho hàng hóa Các nghiệp vụ lấy từ bảng phát sinh nghiệp vụ 61 1.3.5 Giao diện phiếu thu Hình 3.5: Giao diện phiếu thu Chức cho biết nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu tiền bán hàng khách Trong giao diện có Chức in phiếu thu in 62 phiếu để làm chứng từ lưu sổ giao cho khách hàng Các nghiệp vụ lấy từ bảng phát sinh nghiệp vụ Hình 3.6: Giao diện nhật ký chung Tất nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh q trình sản xuất kinh doanh ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh nội dung kinh tế (định khoản kế tốn) nghiệp vụ Đây sở để hình thành nên sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ cái, báo cáo 63 3.3.6 Giao diện sổ tổng hợp công nợ phải thu Hình 3.7: Giao diện sổ tổng hợp cơng nợ phải thu Chức ghi sổ tổng hợp công nợ dùng để theo dõi số tình hình nợ khách hàng kỳ Trên giao diện có thơng tin số dư nợ đầu kỳ, số phát sinh kỳ số dư cuối kỳ khách hàng Giao diện phản ánh theo trình tự xảy nghiệp vụ kinh tế phát sinh 64 3.3.7 Giao diện sổ chi tiết công nợ phải thu Hình 3.8: Giao diện sổ chi tiết cơng nợ phải thu Chức ghi sổ chi tiết công nợ phải thu dùng để theo dõi chi tiết công nợ khách hàng Giúp cho việc quản lý công nợ khách hàng trở nên dễ dàng Sổ chi tiết công nợ phải thu theo dõi tình hình cơng nợ khách hàng để biết khách hàng đến hạn phải nộp.Giao diện phản ánh theo trình tự xảy nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tránh gây việc sai lầm, bỏ sót nghiệp vụ 65 3.3.8 Giao diện bảng nhập xuất tồn hàng hóa Hình 3.9: Giao diện bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa Chức tổng hợp nhập xuất tồn dùng để theo dõi tình xuất hàng hóa kỳ Giúp cho việc quản lý lượng hàng bán trở nên dễ dàng Nhập xuất tồn tổng hợp theo ngày hạch toán Giao diện phản ánh theo trình tự xảy nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tránh gây việc sai lầm, bỏ sót nghiệp vụ 66 3.3.10 Giao diện sổ tài khoản 511 Hình 3.10: Giao diện sổ tài khoản 511 Giao diện sổ tài khoản 511 tổng hợp nghiệp vụ bán hàng phát sinh kỳ liên quan đến doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giao diện phản ánh theo trình tự xảy nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tránh gây việc sai lầm, bỏ sót nghiệp vụ 67 KẾT LUẬN Kết luận: Qua tìm hiểu thực tế Cơng ty em có số nhận xét chung cơng tác hạch tốn Cơng ty sau: Công ty vận dụng tốt chuẩn mực chế độ kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam bước thực mơ hình quản lý, hạch tốn khoa học phù hợp với lĩnh vực hoạt động quy mô kinh doanh giúp cho Công ty ngày ổn định tài chính, đứng vững thị trường Công ty tổ chức máy quản lý phù hợp với quy mô kinh doanh, phận chuyên trách chia thành phòng ban chức khác để quản lý tốt hoạt động Công ty Các phận có mối quan hệ chặt chẽ với kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho nhà lãnh đạo công ty việc giám sát, kiểm tra nghiên cứu thay đổi sách quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu quản lý nói chung đặc điểm kinh doanh cơng ty nói riêng Cùng với phát triển lớn mạnh Cơng ty, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện Kế tốn phát huy vai trò quản lý kinh doanh Công ty, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý Ưu điểm Có thể nói kể từ thành lập đến Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam có bước ban đầu đầy vững nhiều thuận lợi thể thành tích mà cơng ty đóng góp cho xã hội như: Giải phục vụ nhu cầu nhân dân tổ chức Thành phố Hà Nội loại thiết bị máy móc đại.Công ty kịp thời áp dụng thực tốt chế độ kế toán mới, sổ sách kế tốn Cơng ty ln hồn thành thời gian quy định Bộ phận kế tốn Cơng ty thực quan tâm coi trọng.Công tác kế tốn tiêu thụ Cơng ty tiến hành dựa sở khoa học, tình hình thực tế Công ty vận dụng chế độ kế tốn hành Kế tốn hạch tốn 68 xác q trình bán hàng, theo dõi tốn cụ thể cho khách hàng, tập hợp đầy đủ chi phí Từ làm sở để hạch tốn xác kết hoạt động kinh doanh công ty Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty hình thức kế tốn tập trung giúp giảm bớt số lượng nhân viên kế toán làm cho máy kế toán gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi để giới hố cơng tác kế tốn, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn thơng tin xử lý tập trung giúp công tác quản lý tài cơng tác đạo chặt chẽ Các cán làm cơng tác kế tốn Cơng ty có trình độ đại học chủ yếu, trình độ chun mơn đồng đều, sử dụng thành thạo vi tính giúp cho cơng tác kế tốn nhanh gọn, xác Ngồi cán kế tốn có điều kiện làm việc tốt, hệ thống máy vi tính nối mạng tồn Cơng ty Những hạn chế cần khắc phục Về cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế Cơng ty Tuy nhiên bên cạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam khơng tránh khỏi tồn tại, có vấn đề chưa hồn tồn hợp lý chưa thật tối ưu: - Do áp dụng hình thức tổ chức máy kế toán tập trung nên khối lượng cơng việc phòng kế tốn nhiều nhà quản lý phải tổ chức tốt công tác phân công công việc, thường xuyên kiểm tra giám sát cơng tác kế tốn.Cần phân cơng trách nhiệm hợp lý kế toán viên, đảm bảo kế toán viên làm việc chuyên môn khả Kế tốn trưởng cần lưu ý phân cơng, cơng việc cách hợp lý để tránh tình trạng tải công việc nhàn rỗi ảnh hưởng đến suất công việc - Số lượng khách hàng Công ty tương đối lớn việc bán hàng trả chậm thường xuyên Công ty không lên kế hoạch thu nợ cụ thể cho khách hàng Điều làm Công ty bị động trình thu hồi nợ khách hàng cơng ty lâm vào tình trạng nợ khó đòi Điều làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 69 - Về chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán: Hiện Cơng ty chưa có định cụ thể cho việc "chiết khấu thương mại" "giảm giá hàng bán" áp dụng đối tượng khách hàng Nên chưa khuyến khích họ mua hàng với số lượng lớn, đưa khách hàng trở thànhnhững khách hàng truyền thống, thành đối tác quan trọng, tin cậy Công ty - Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Hiện Cơng ty tính trị giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền cuối tháng Theo phương pháp tháng trị giá vốn thực tế hàng hoá xuất kho chưa phản ánh mà cuối tháng kế toán tập hợp trị giá hàng hố nhập kho tính đơn giá bình qn sau tính trị giá vốn hàng hóa xuất kho Vì cơng việc kế tốn bị dồn đọng cuối kỳ nhiều - Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do đặc điểm kinh doanh Công ty chủ yếu sản phẩm công nghệ, máy móc thiết bị giá trị bị giảm theo tiến khoa học công nghệ Tuy nhiên kế tốn lại khơng thực cơng tác trích lập dự phòng hàng hóa hàng tồn kho.Điều ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Kiến nghị Để kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam ngày hoàn thiện, em xin đưa số ý kiến sau: - Về quy định thời hạn tốn: Cơng ty áp dụng hình thức tốn trả chậm số khách hàng giải pháp khuyến khích tạo uy tín với khách hàng.Nhưng để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, Cơng ty nên quy định thời hạn toán khách hàng.Trong trường hợp khách hàng có quan hệ lâu dài cơng ty cho tốn chậm phải xác định rõ thời hạn nợ, sau thời hạn quy định mà khách hàng chưa tốn hết phải chịu lãi xuất ngân hàng với số tiền nợ Để khắc phục rủi ro khách hàng tốn nợ q hạn khơng tốn, Cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Do để hạch tốn kết kinh doanh xác, kế tốn nên mở thêm tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi Ngoài ra, để tiện cho việc thu tiền mặt hay phải thu khách hàng phát sinh kỳ kế toán nên mở thêm sổ nhật ký thu tiền (phụ biểu 01) để ghi 70 nghiệp vụ chuyên thu chi, từ tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo dõi, hạch tốn Hơn nữa, giúp cho việc ghi sổ đơn giản dùng sổ nhật ký chung để ghi tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Về khoản chiết khấu thương mại: Cơng ty nên có quy định văn việc "Giảm giá hàng bán" "Chiết khấu thương mại", cụ thể đối tượng khách hàng Điều tốt việc khích lệ khách hàng toán nhanh, giúp doanh nghiệp sớm đạt tiêu thu hồi vốn: - Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cơng ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích: + Nên có chế độ ưu tiên giá hình thức tốn khách hàng truyền thống, tin cậy mua với số lượng lớn + Nên có phần trăm chiết khấu khách hàng mua nhiều toán Nhưng phải quy định rõ ràng: Mua với số lượng tối thiểu hưởng chiết khấu + Trong trường hợp hàng hoá bị lỗi nào, tuỳ thuộc vào nguyên nhân tỷ lệ hàng hố bị lỗi mà Cơng ty đưa định đắn cho việc "giảm giá hàng bán" Tránh tình trạng khách hàng Cơng ty có hiểu lầm không tốt cho quan hệ thương mại + Giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn tài để bù đắp tổn thất xảy năm kế hoạch nhằm bảo tồn vốn kinh doanh doanh nghiệp + Đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị thiết bị, hàng hóa khơng cao giá thị trường thời điểm lập báo cáo Những học thực tế tích luỹ từ thời gian thực tập vừa qua giúp em củng cố nắm vững kiến thức học nhà trường Trên sở lý luận thực tiễn với lòng mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam em xây dựng chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu công ty 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2006), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất Tài – Hà Nội [2] Bộ Tài (2006), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bảnTài – Hà Nội [3] PGS.TS.Ngơ Thế Chi; TS.Trương Thị Thủy (2011), Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài – Hà Nội [4] Trần Xn Nam (2010), Kế tốn Tài chính, Nhà xuất Thống kê – Hà Nội [5] Trần Quý Liên (2006), Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài - Hà Nội [6] Viện nghiên cứu tin học & kinh tế ứng dụng (2007), Excel ứng dụng phân tích hoạt động kinh doanh tài kế tốn,Nhà xuất thống kê- Hà Nội [7] PGS.TS.Võ Văn Nhị (2008), Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài – Hà Nội [8] Viện tài – Kiểm tốn tin học (2007), Hướng dẫn thực hành sổ sách kế tốn – lập báo cáo tài báo cáo thuế GTGT, Nhà xuất tài – Hà Nội 72 ... Chương Thực trạng phân tích thiết kế chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam Chương Chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Chương1 ... công tác quản lý bán hàng công nợ phải thu công ty − Xây dựng chương trình kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu, giúp cơng ty giảm thiểu chi phí có cơng cụ để việc quản lý bán hàng công nợ phải thu. .. hệ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Cơng ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam Từ ứng dụng để đưa vào doanh nghiệp có quản lý bán hàng công nợ phải thu tư ng tự Thành Nam Nhằm mang lại thu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam, Ba Đình, Hà Nội, Xây dựng chương trình kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam, Ba Đình, Hà Nội, KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP, Phương thức bán hàng, THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU, Hình 2.2: Trình từ ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, Cuối kỳ, khi ban lãnh đạo gửi yêu cầu, Kế toán tiến hành lập báo cáo bán hàng , báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo chi tiết công nợ phải thu, báo cáo công nợ quá hạn trình lên ban lãnh đạo để có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hìn, Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được thể hiện sơ đồ 2.3, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU, Chức năng này phản ánh khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ xảy ra thì kế toán viên sẽ nhập trực tiếp vào bảng này theo từng nội dung kinh tế. Yêu cầu đối với việc nhập dữ liệu này đòi hỏi phải chính xác, theo đúng quy định ngày phát sinh. Từ b, Hình 3.10: Giao diện sổ cái tài khoản 511, Những hạn chế cần khắc phục

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm