ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT đặt CATHETER lọc MÀNG BỤNG TRONG điều TRỊ SUY THẬN mãn GIAI đoạn CUỐI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

64 63 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:35

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT CATHETER LỌC MÀNG BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MÃN GIAI ĐOẠN CUỐI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Học viên: Nguyễn Anh Dũng GVHD: PGS TS Trần Hiếu Học Nội dung trình bày Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu Đối tượng - phương pháp Kết - Bàn luận Kết luận - Kiến nghị ĐẶT VẤN ĐỀ STM bệnh lý có tỷ lệ mắc ngày cao giới VN • Theo thống kê hội thận học quốc tế giới có khoảng 500 triệu BN STM Tại Hoa Kỳ hàng năm có đến 200.000 BN ST giai đoạn cuối phải lọc máu khoảng 70.000 BN có nhu cầu ghép thận với tỷ lệ tăng hàng năm từ 7% - 9% Tại Nhật tỷ lệ mắc STM 0,2% dân số, năm 2006 có 260.000 BN STM giai đoạn cuối phải điều trị thay ĐẶT VẤN ĐỀ LMB Lọc máu Điều trị STM Nội khoa Thay ĐẶT VẤN ĐỀ Để theo dõi đánh giá hiệu phương pháp này, tiến hành đề tài: "Đánh giá kết phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng điều trị suy thận mãn giai đoạn cuối bệnh viện Bạch Mai" MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả áp dụng phương pháp phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng điều trị suy thận mãn giai đoạn cuối Đánh giá kết phương pháp phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng điều trị cho bn suy thận mãn CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Suy thận mạn 1.2 Giải phẫu sinh lí vận chuyển chất qua phúc mạc 1.3 Lọcmàng bụng CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Suy thận mạn 1.1.1 Khái niệmKhái ni ST giảm MLCT mức bình thường ST gọi suy thận mạn mức lọc cầu thận giảm thường xuyên, cố định, có liên quan đến suy giảm số lượng nephron chức 1.1.2 Nguyên nhân Hầu hết bệnh thận mạn tính dù khởi phát bệnh cầu thận, bệnh ống kẽ thận hay bệnh mạch thận dẫn tới STM 1.1.3 Mức lọc cầu thận 1.1.5 Biểu lâm sàng cận lâm sàng STM 1.1.6 Diều trị suy thận mạn CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.2 Giải phẫu sinh lý vận chuyển vật chất qua phúc mạc 1.2.1 Giải phẫu Diện tích bề mặt phúc mạc tương đương diện tích bề mặt da thể người khoảng 1,5-2 m2 (ở người lớn), diện tích lọc màng bụng khoảng 22000 cm2 (diện tích lọc cầu thận 18000 cm2) Trong lọc màng bụng, màng bụng máy thận nhân tạo, cho phép chọn lọc số chất qua lại Có chức màng bụng cấu tạo có lỗ lọc với kích thước khác Thiết đồ đứng dọc qua ổ bụng CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.2.2 Sinh lý vận chuyển chất qua phúc mạc Sự vận chuyển chất qua phúc mạc bao gồm trình xẩy đồng thời lúc, là: khuyếch tán, siêu lọc hấp thụ 1.3 Lọc màng bụng Lọc màng bụng chạy thận nhân tạo hai phương pháp lọc thận hữu hiệu để điều trị thay bị suy thận cấp nặng suy thận mạn giai đoạn cuối 10 III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nhận xét: Biến chứng muộn nhiễm trùng đường viêm phúc mạc chiếm tỉ lệ cao hai nhóm PTM PTNS Sự khác biệt biến chứng muộn sau mổ nhóm PTM PTNS khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05 III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN MNL Nguyên nhân gây tắc catheter Gập catheter Fibrin, cục máu đông III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tắc catheter mạc nối lớn Nguyên nhân gây tắc catheter sớm nghiên cứu chủ yếu MNL chiếm 7,3%, nhóm PTM, nguyên nhân gây tắc MNL chiếm 14% cao so với PTNS 1% khác biệt có ý nghĩa thống kê với p0,05 Sau năm 16(22,2%) 10(32,2%) 6(14,6%) < 0,05 Sau năm 20(27,8%) 12(38,8%) 7(17,07%) < 0,05 Kết Kết tốt Kết xấu p Tỉ lệ kết tốt sau năm nhóm PTNS cao 70,7% Nhóm PTNS có tỉ lệ kết tốt sau năm năm cao có ý nghĩa thống kê kết xấu sau năm năm thấp có ý nghĩa thống kê với nhóm PTM với p< 0,05 III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đánh giá kết sau phẫu thuật • Ogunc PTNS cao PTM (90,5% so với 71,4%, p=0,019) • Crabtree có kết tương tự với tỷ lệ tốt sau năm 87,4% so với 74,1%, sau năm 81,2% với 57,4% • Kết tương tự nghiên cứu có tỉ lệ tốt PTNS so với PTM có ý nghĩa thống kê KẾT LUẬN Một số đặc điểm định phẫu thuật đặt catheter ổ bụng lọc màng bụng - PTM có 31 BN (43,1%), ca cắt MNL (9,7%) - PTNS có 41 BN chiếm 56,9%, có: + Cố định mạc nối lớn 15 ( 36,6% ) + Cắt mạc nối lớn có ( 9,8%) + Gỡ dính BN chiếm 12,2% + 100% cố định catheter KẾT LUẬN Kết phương pháp phẫu thuật catheter ổ bụng 2.1 Kết sau mổ - Kết tốt sau mổ nhóm PTNS với PTM (70,7% so với 48,4%; 43,9% so với 29% p
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT đặt CATHETER lọc MÀNG BỤNG TRONG điều TRỊ SUY THẬN mãn GIAI đoạn CUỐI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT đặt CATHETER lọc MÀNG BỤNG TRONG điều TRỊ SUY THẬN mãn GIAI đoạn CUỐI tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, Viêm phúc mạc sau mổ VPM là một biến chứng nặng nề của LMB.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn