ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ THOÁI hóa KHỚP gối của bài THUỐC KHỚP gối HV

109 34 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NGÔ THỌ HUY ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỐI HĨA KHỚP GỐI CỦA BÀI THUỐC “KHỚP GỐI HV” LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NGÔ THỌ HUY ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỐI HĨA KHỚP GỐI CỦA BÀI THUỐC “KHỚP GỐI HV” Chuyên ngành: Y học cổ truyền Mã số: 8720115 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN TIẾN CHUNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Với tất lòng kính trọng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, Phòng Quản lý - Đào tạo Sau đại học, thầy cô Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Khoa xương khớp bệnh viện Tuệ Tĩnh tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học tập hoàn thành luận văn Em xin đặc biệt tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Tiến Chung người thầy trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy bảo nhiệt tình em trình học tập thực nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hội đồng thông qua đề cương, Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ người thầy, nhà khoa học đóng góp cho em nhiều ý kiến quý báu để em hoàn thiện bảo vệ thành công luận văn Cuối cùng, em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình ln giúp đỡ, động viên q trình học tập nghiên cứu Cảm ơn anh chị em, bạn, đồng nghiệp, người đồng hành em, động viên chia sẻ suốt trình học tập nghiên cứu qua Hà Nội, ngày tháng Ngô Thọ Huy năm LỜI CAM ĐOAN Tơi Ngơ Thọ Huy, Học viên Cao học khóa 9, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, chuyên ngành Y học cổ truyền, xin cam đoan Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy TS Nguyễn Tiến Chung Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu xác, trung thực khách quan, Bệnh viện nơi nghiên cứu chấp nhận xác nhận Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm Người viết cam đoan Ngô Thọ Huy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACR American Collaege of Rheumatology BN BMI CT YHCT YHHĐ N NSAID (Hội thấp khớp học Mỹ) Bệnh nhân Body Mass Index (Chỉ số khối thể) CT scanner - chụp cắt lớp vi tính Y học cổ truyền Y học đại Tổng số bệnh nhân non-steroidal anti-inflammatory drug NC ĐC PG SySADOA (Thuốc chống viêm không steroid ) Nghiên cứu Đối chứng Proteoglycan Symptom – slow – acting drugs for Osteoarthritis THK THKG TL TVĐ VAS XQ (Thuốc chống thối hóa khớp tác dụng chậm) Thối hóa khớp Thối hóa khớp gối Tỷ lệ Tầm vận động Visual Analog Scale (Thang điểm đau dạng nhìn) X quang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu chức khớp gối 1.1.1 Giải phẫu khớp gối 1.1.2 Chức khớp gối 1.2 Thối hóa khớp gối theo Y học đại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Dịch tễ .7 1.2.3 Nguyên nhân phân loại .8 1.2.4 Tổn thương bệnh lý thối hóa khớp gối 11 1.2.5 Cơ chế bệnh sinh 12 1.2.6 Triệu chứng lâm sàng THKG 16 1.2.7.Triệu chứng cận lâm sàng THKG 17 1.2.8 Chẩn đoán 18 1.2.9 Điều trị 19 1.3 Thối hóa khớp gối theo Y học cổ truyền 23 1.3.1 Bệnh danh 23 1.3.2 Bệnh nguyên bệnh 23 1.3.3 Các phương pháp điều trị 25 1.3.4 Phân thể lâm sàng 26 1.4 Tổng quan thuốc nghiên cứu 27 1.4.1 Xuất xứ thuốc nghiên cứu: 27 1.4.2 Sự phối ngũ vị thuốc thuốc “Khớp gối HV” .28 1.5 Một số nghiên cứu thuốc YHCT điều trị thối hóa khớp gối 29 1.5.1 Trên giới 29 1.5.2 Tại Việt Nam 29 Chương CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 2.1 Chất liệu nghiên cứu 31 2.1.1 Công thức thuốc “Khớp gối HV” 31 2.1.2 Dạng bào chế tiêu chuẩn dược liệu 31 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .32 2.3 Đối tượng nghiên cứu 32 2.3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .32 2.3.2 Tiêu chuẩn loại trừ 33 2.3.3 Tiêu chuẩn loại bỏ bệnh nhân nghiên cứu .33 2.4 Phương pháp nghiên cứu .33 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu .33 2.4.2 Các tiêu nghiên cứu 34 2.4.3 Phương pháp đánh giá kết 34 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 36 2.6 Đạo đức nghiên cứu 37 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .39 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 39 3.1.1 Đặc điểm chung .39 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng 42 3.2 Đánh giá kết điều trị .44 3.2.1 Tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS .44 3.2.2 Tác dụng cải thiện chức khớp gối theo thang điểm Lequesne 48 3.2.3 Tác dụng cải thiện tầm vận động khớp gối 51 3.2.4 Tác dụng “Khớp gối HV” lên số số cận lâm sàng .54 3.3 Đánh giá tác dụng không mong muốn 55 3.3.1 Trên lâm sàng 55 3.3.2 Trên cận lâm sàng 55 Chương BÀN LUẬN .57 4.1 Về đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 57 4.1.1 Đặc điểm chung .57 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng trước điều trị .60 4.2 Về kết điều trị .65 4.2.1 Tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS .65 4.2.2 Tác dụng cải thiện chức khớp gối theo thang điểm Lequesne 67 4.3 Về tác dụng không mong muốn 71 4.3.1 Lâm sàng .71 4.3.2 Cận lâm sàng 71 KẾT LUẬN 73 KHUYẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng thông số xét nghiệm dịch khớp - Định hướng nguyên nhân 18 Bảng 3.1 Sự phân bố tuổi nhóm nghiên cứu 39 Bảng 3.2 Sự phân bố giới nhóm nghiên cứu 39 Bảng 3.3 Đặc điểm thời gian mắc bệnh nhóm nghiên cứu 40 Bảng 3.4 Đặc điểm số khối lượng thể BMI 40 Bảng 3.5 Sự phân bố nghề nghiệp nhóm nghiên cứu .41 Bảng 3.6 Vị trí khớp tổn thương .41 Bảng 3.7 Triệu chứng lâm sàng nhóm trước nghiên cứu 42 Bảng 3.8 Mức độ đau theo thang điểm VAS trước điều trị 42 Bảng 3.9 Mức độ tổn thương chức khớp gối theo Lequesne trước điều trị 43 Bảng 3.10 Tầm vận động khớp gối nhóm trước điều trị 43 Bảng 3.11 Đánh giá mức độ tổn thương khớp gối XQuang 44 Bảng 3.12 So sánh hiệu suất giảm đau trung bình theo VAS thời điểm 44 Bảng 3.13 Chỉ số Lequesne trung bình thời điểm nghiên cứu 48 Bảng 3.14 Mức độ cải thiện TVĐ trung bình thời điểm nghiên cứu 51 Bảng 3.15 Tốc độ máu lắng, CRP trung bình trước sau điều trị 54 Bảng 3.16 Các biểu không mong muốn 55 Bảng 3.17 Số lượng HC, BC, HGB, PLT trước sau điều trị 55 Bảng 3.18 Hàm lượng AST, ALT, Glucose, Creatinin trước sau điều trị 56 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Thay đổi số VAS trung bình thời điểm 45 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ bệnh nhân mức độ đau theo VAS 46 Biểu đồ 3.3 So sánh hiệu điều trị theo VAS sau 28 ngày 47 Biểu đồ 3.4 Thay đổi số Lequesne qua thời điểm nghiên cứu .48 Biểu đồ 3.5 Phân loại mức độ cải thiện số Lequesne trước sau điều trị 50 Biểu đồ 3.6 Phân loại kết cải thiện điểm Lequesne sau điều trị 51 Biểu đồ 3.7 Mức độ cải thiện TVĐ khớp gối thời điểm điều trị 52 Biểu đồ 3.8 So sánh mức độ cải thiện TVĐ khớp gối 53 Biểu đồ3.9 Phân loại kết cải thiện Tầm vận động khớp gối sau điều trị .54 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Thiết đồ cắt đứng dọc cận khớp gối .3 Hình 1.2 Hình ảnh thối hóa khớp gối .7 Hình 2.1 Đo độ gấp duỗi khớp gối 36 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ q trình thối hóa sụn 14 Sơ đồ 1.2 Quá trình viêm tổ chức cận khớp 15 Sơ đồ 1.3 Tóm tắt chế bệnh sinh THKG theo Howell 1988 16 - Thành phần hóa học: Các chất manit, chất có tính chất phenol với độ chảy 920C, glucozit đắng chất đường - Tính vị, quy kinh: Vị cay, ngọt, tính ấm Quy kinh can, bang quang - Tác dụng: Phát hãn giải biểu, trừ phong thấp - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa ngoại cảm phong hàn; Giải kinh: trị bệnh co quắp, uốn ván; Giải độc + Chữa đau dây thần kinh, co cứng cơ, đau khớp; giải dị ứng chữa ngứa, ban lạnh Xuyên khung: - Tên khoa học: Rhizoma Ligustici wallichii - Bộ phận dùng: dùng than rễ phơi khô Xuyên khung - Thành phần hóa học: Ancaloit, C10H10O4, chất có tính chất phenol, chất trung tính C26H28O4 - Tính vị, quy kinh: Vị đắng, tính ấm Quy kinh can, đởm,tâm bào - Tác dụng: Hành khí, hoạt huyết, khu phong thống - Ứng dụng lâm sàng: + Bổ huyết; Hoạt huyết điều kinh; Tiêu viêm chữa mụn nhọt + Chữa nhức đầu, đau mình, đau khớp phong thấp + Giải uất chữa chứng can khí uất kết, đau mạn sườn, tình chí uất kết Phục linh: - Tên khoa học: Poria Cocos - Bộ phận dùng: loại nấm mọc đầu rễ hay bên rễ thơng - Thành phần hóa học: Pachymoza, glucoza, fructoza chất khống - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, tính bình Quy kinh tâm, tỳ, phế, thận - Tác dụng: Lợi niệu thẩm thấp, kiện tỳ, an thần - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa tiểu tiện máu, đái rắt, đái đục; Chữa tỳ vị hư nhược gây ỉa chảy + Chữa ngủ, hay quên Đỗ trọng: - Tên khoa học: Cotex Eucommiae - Bộ phận dùng: dùng vỏ thân phơi khô Đỗ trọng - Thành phần hóa học: Chất nhựa, chất màu, chất anbumin,chất béo, tinh dầu muối vơ - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, cay, tính ấm Quy kinh can, thận - Tác dụng: Ôn bổ can thận, mạnh gân cốt - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa di tinh, hoạt tinh, liệt dương can thận dương hư + Chữa đau lưng, đau đầu gối thận hư + An thai chữa chứng hay sẩy thai, đẻ non, có thai chảy máu + Chữa tăng huyết áp, nhồi máu não, bệnh lão suy Ngưu tất: - Tên khoa học: Radix Archiranthis bidentae - Bộ phận dùng: rễ phơi sấy khô Ngưu tất - Thành phần hóa học: saponin, ngồi có ecdysteron, inokosteron muối kali - Tính vị, quy kinh: vị đắng, chua,tính bình Quy kinh can, thận - Tác dụng: hoạt huyết (dùng sống), bổ can thận, mạnh gân cốt (dùng chín) - Ứng dụng lâm sàng: + Điều trị bế kinh, thống kinh; Điều trị đau lưng, đau khớp + Giải độc điều trị thấp nhiệt; Lợi niệu thông lâm; Hạ áp Đảng sâm: - Tên khoa học: Radix Codonopsis - Bộ phận dùng:dùng rễ củ thuộc họ Hoa chuông - Thành phần hóa học: đường, chất béo, có saponin - Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình Quy kinh Tỳ, phế - Tác dụng: kiện tỳ khí,phế khí,dưỡng huyết, sinh tân, bổ trung ích khí - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa ho, hen phế khí hư; Chữa ngủ; Dùng làm thuốc bổ dưỡng thể + Kích thích tiêu hóa; Điều trị đầy bụng, ỉa chảy; Chữa sa trực tràng, sa tử cung Cam thảo: - Tên khoa học: Radix Glycyrrhizae - Bộ phận dùng: Rễ Cam thảo thuộc họ đậu (Fabaceae) - Thành phần hóa học: Glucoza, sacaroza, tinh bột, tinh dầu, asparagin, vitamin C, chất anbuyminoit, gôm, nhựa…Nhưng hoạt chất chất glyxyridic (glycyrrhizin) - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, tính bình Quy 12 kinh - Tác dụng: Dưỡng huyết nhuận phế ho, bổ trung khí, nhiệt giải độc, hòa hỗn giảm đau - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa tỳ vị hư + Chữa chứng bệnh tâm khí hư nhược đánh trống ngực, buồn bực + Nhuận phế, ho: Dùng chữa bệnh đau hầu họng, viêm họng cấp, mạn tính, viêm amidan, ho có nhiều đàm + Chữa bệnh mụn nhọt đinh độc sưng đau + Trị đau dày, loét đường tiêu hóa, đau bụng… + điều vị giảm tác dụng phụ dẫn thuốc dùng phối hợp Bạch thược: - Tên khoa học: Radix Paeoniae Alba - Bộ phận dùng: Dùng rễ cạo bỏ vỏ Thược dược họ Hồng liên (Ranunculaceae) - Thành phần hóa học: Tinh bột, tannin, caxi oxalate,một tinh dầu,axit benzonic, nhựa chất béo , chất nhầy - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, đắng, chua, tính lạnh Quy kinh can, tỳ, phế - Tác dụng: Bổ huyết, liễm âm cầm mồ hôi, thống - Ứng dụng lâm sàng: + Bổ huyết: chữa người xanh xao Chữa kinh nguyệt không đều, thống kinh + Chữa chứng đau dày, đau mạn sườn, chứng đau bụng ỉa chảy thần kinh + Chữa mồ hôi vào ban đêm; Chữa đau đầu, ngủ, hoa mắt chóng mặt Đương quy: - Tên khoa học: Radix Angenicae sinensis - Bộ phận dùng: Rễ phơi khô Đương quy, họ Hoa tán (Apiacerae) - Thành phần hóa học: Trong Đương quy có tinh dầu - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, cay, tính ấm Quy kinh tâm, can, tỳ - Tác dụng: Bổ huyết, hành huyết - Ứng dụng lâm sàng: + Dùng trường hợp thiếu máu dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, da xanh, người gầy yếu + Điều kinh chữa kinh nguyệt không đều, thống kinh, bế kinh + Chữa đau dày, đau dây thần kinh, lạnh + Chữa mụn nhọt, vết thương có mủ Tần giao: - Tên khoa học: Radix Gentianae macrophyllae - Bộ phận dùng: Rễ phơi khô Tần giao, họ Long đởm (Gentianaceae) - Thành phần hóa học: ancaloit ( justixin), lượng tinh dầu - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, cay, tính bình hàn Quy kinh can đởm vị - Tác dụng: Thanh hư nhiệt, trừ phong thấp, hoạt lạc thư cân, thống - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa đau khớp, đau dây thần kinh, chữa đau nhức xương, sốt chiều âm hư sinh nội nhiệt + Chữa viêm gan virus, viêm đường dẫn mật thấp nhiệt + An thai động thai sốt nhiễm trùng Tế tân: - Tên khoa học: Herba Asari - Bộ phận dùng: Toàn phơi khô Bắc Tế tân, họ Mộc hương (Aristolochiaceae) - Thành phần hóa học: 2,75% tinh dầu, thành phần chủ yếu pinen, metyl-eugenola, hợp chất xeton, lượng nhỏ acid hữu - Tính vị, quy kinh: Vị cay, tính ấm Quy kinh tâm, phế, thận - Tác dụng: Phát tán phong hàn, thông kinh hoạt lạc, ho long đờm - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa chứng đau người, nhức đầu, tắc mũi cảm mạo phong hàn + Chữa ho đờm nhiều loãng + Chữa đau khớp, đau dây thần kinh lạnh Tục đoạn: - Tên khoa học: Radix Dipsaci - Bộ phận dùng: rễ phơi khô Tục đoạn, họ Tục đoạn (Dipsacaceae) - Thành phần hóa học: Lamiin, tinh dầu chất màu - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, cay, tính ấm Quy kinh can thận - Tác dụng: Bổ can thận, liền gân xương - Ứng dụng lâm sàng: + Chữa đau lưng, mỏi gối, di tinh + Chữa đau khớp, đau dây thần kinh ngoại biên, chữa gân xương bị đứt gãy + Dùng trị băng lậu, bạch đới động thai chảy máu + Giải độc trị mụn nhọt, viêm tuyến vú Hoàng kỳ: - Tên khoa học: Radix Astagali - Bộ phận dùng: Rễ Hoàng kỳ - Thành phần hóa học: Theo Lý Thừa Cố (sinh dược học, 1952) Hồng kỳ có sacaroza, glucoza, tinh bột, chất nhầy, gơm, có phản ứng ancaloit Mới người ta phát thêm Hồng kỳ có chất selenium - Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, tính ấm Quy kinh tỳ, phế - Tác dụng: Bổ khí, thăng dương khí tỳ, cầm mồ hơi, lợi niệu, tiêu viêm - Ứng dụng lâm sàng: +Chữa chứng tự mồ hôi; Sinh làm bớt mủ + Điều trị đau lưng chân khí huyết ứ + Chữa chứng mệt mỏi, da mặt xanh vàng, nôn máu, chảy máu cam Thiên niên kiện: - Tên khoa học: Rhizoma Homalomenae - Bộ phận dùng: Thân rễ Thiên niên kiện - Thành phần hóa học: Trong thân rễ có khoảng 0,8 – 1% tinh dầu tính theo rễ khô kiệt Tinh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm dễ chịu Trong tinh dầu có chừng 40% I-linalol, số terpineol chừng 2% este tính theo linalyl acetat Ngồi có sabinen, limonen, a-terpinen, acetaldehyt, aldehyd propionic - Tính vị, quy kinh: Vị đắng, cay, ngọt, tính nóng Qui kinh can, thận - Tác dụng: Trừ phong thấp, bổ thận - Ứng dụng lâm sàng: +Chữa đau khớp, đau dây thần kinh trường hợp phong hàn thấp tý đau nhức xương khớp, nhục + Làm mạnh gân, xương, trẻ em chậm biết + Dùng khói thiên niên kiện thương truật xông để chữa chàm dị ứng viêm da thần kinh Gối hạc: - Tên khoa học: Leea rubra Blume - Bộ phận dùng: Củ thân cành khô - Tác dụng: Là vị thuốc Nam dùng nhiều YHCT, có số tác dụng sau: + Điều trị đau nhức xương, khớp + Điều trị phong tê thấp + Điều trị đau bụng, rong kinh Phụ lục 3: THANG ĐIỂM VAS + Một mặt: chia thành 11 vạch từ đến 10 điểm + Một mặt: có hình tượng, quy ước mô tả mức để bệnh nhân tự lượng giá cho đồng độ đau Phụ lục 4: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG KHỚP GỐI THEO THANG ĐIỂM LEQUESNE (1984) [39] Tình trạng bệnh nhân I Đau cảm giác vướng khớp Điểm A Ban đêm - Chỉ cử động số tư - Ngay nằm yên B Dấu hiệu phá gỉ khớp - Dưới 15 phút - Trên 15 phút C Đứng yên dẫm chân 30 phút có đau tăng lên khơng D Đau - Sau khoảng cách - Đau bắt đầu ngày tăng E Đau vướng đứng lên khỏi ghế mà không vịn tay II Phạm vi tối đa (kể có đau) - Giới hạn 1.000m - Khoảng 1.000m (khoảng 15 phút) - Trên 500m - 900m(7 - 15 phút) - Trên 300m - 500m - Trên 100m - 300m - Dưới 100m - Cần gậy nạng chống - Cần hai gậy hai nạng chống III Những khó khăn khác +1 +2 - Có thể lên tầng gác khơng? 0–2 - Có thể lên xuống tầng gác khơng? - Có thể ngồi xổm quỳ khơng? 0–2 0–2 - Có thể mặt đất lồi lõm không? Tổng điểm Phụ lục 5: 0–2 – 26 1 1 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Nhóm NC Nhóm ĐC Bệnh viện:…………………………………… Số vào viện:……………… Khoa: ……………………………………………………………………… Số phiếu:……………………………… ………………………… I Hành Mã phiếu: Họ tên bệnh nhân:………………………… Dân tộc: …………… Tuổi:……………………………………Giới: Nữ Nam Nghề nghiệp: - 1Lao động trí óc - 2Lao động chân tay Địa chỉ:………………………………………………………… Khi cần báo tin : Địa liên lạc……………………………số điện thoại:…………………… Vào viện ….giờ….phút, ngày….tháng…năm Ra viện…giờ…phút…ngày…tháng….năm… II Lý vào viện Triệu chứng Đau khớp gối Sưng khớp gối Hạn chế vận động Trái Phải Hai bên III Tiền sử Bản thân: 1.1 Liên quan đến khớp gối: - Chấn thương khớp gối: Trái Phải Năm Năm - Bệnh THKG trước đó:………Năm Tái phát (phải điều trị):……………lần - Thói quen sinh hoạt, lao động cho có ảnh hưởng đến khớp gối: + Thường xuyên lao động, sinh hoạt môi trường ẩm ướt + Ngồi xổm ngồi khoanh chân nhiều + Mang vác nặng, đứng nhiều thường xuyên 1.2 Điều trị trước đó: Tự điều trị nhà + Điều trị YHHĐ + Điều trị YHCT + Điều trị kết hợp YHCT YHHĐ Đến sở y tế 1.3 Bệnh nội khoa mắc: Bệnh tim mạch Bệnh hơ hấp Bệnh tiêu hóa Bệnh chuyển hóa Bệnh xương khớp khác Bệnh khác Cụ thể: Gia đình có người mắc bệnh: Bệnh khớp Bệnh khác IV Bệnh sử Thời gian mắc bệnh trước vào viện ( lần này) ngày tháng…năm Triệu chứng tại: - Đau khớp gối: Trái - Khớp đau nhiều hơn: - Tính chất đau: Trái Nhức âm ỉ Phải Hai bên Phải Như Đau buốt Khác + Kèm theo: Sưng; Nóng; Đỏ; Tràn dịch; Khác + Thời điểm đau: Đau đêm Đau ngồi xổm Đau vận động Đau thay đổi thời tiết Đau đứng lâu Mọi tư thế, đau liên tục - Tiếng lục cục vận động khớp gối: Có Khơng - Cứng khớp buổi sáng, sau nằm nghỉ nghơi: Có Khơng Thời gian cứng khớp……….phút V Khám lâm sàng A Theo YHHĐ Toàn thân: Chiều cao ……….cm Cân nặng…… Kg Chỉ số BMI =…… Mạch:……….ck/phút Nhiệt độ:……0C Huyết áp:…… mmHg Triệu chứng 2.1 Mức độ đau tính theo thang điểm VAS Khơng đau: 0; Đau ít: 1-3; Đau vừa: 4-6; Đau nhiều: 7-10 Thang điểm VAS D0 D7 D14 D21 D28 Khớp gối Trái Khớp gối Phải 2.2 Mức độ đau, chức khớp gối, mức độ cứng khớp theo thang điểm Lequesne (1984): Nhẹ: 0- điểm; Trung bình: 5- điểm; Nặng: 8- 10 điểm; Rất nặng: 11- 13 điểm; Trầm trọng: ≥ 14 điểm Thang điểm Khớp gối trái Khớp gối phải D0 D7 D14 D21 D28 2.3 Khám vận động khớp gối Vận động khớp gối D0 T D7 P T D14 P T D21 P T P D28 T P Khoảng cách gót- mơng (cm) Góc vận động khớp gối Triệu chứng thực thể 3.1 Khám xương khớp Bình thường: 0; Đau nhẹ: 1; Chỉ tiêu theo dõi Đau vừa: 2; D0 T Đau nặng:3; D7 P T (+/-): Có/ khơng D14 P T D21 P T P Đau khớp (0,1,2,3) Dấu hiệu phá gỉ khớp (+/-) Tiếng lục cục cử động (+/-) Dấu hiệu bào gỗ (+/-) Tầm vận động khớp gối + Gấp ( độ) Nóng da khớp (+/-) 3.2.Khám phận khác: Tim mạch Bình thường Bệnh lý Hơ hấp D28 T P Tiêu hóa Thần kinh B Theo YHCT 1.Tứ chẩn: Thần : Tỉnh táo Mệt mỏi Sắc: Tươi nhuận Khác Chất lưỡi: Bình thường Nhợt Đỏ Bệu Rêu lưỡi: Bình thường KhơVàng Trắng Dính Miệng họng Bình thường Khơ, háo khát Ăn uống: Thích mát Thích nóng Đại tiện Bình thường Táo Nát Tiểu tiện Bình thường Trong dài Buốt dắt vàng Khớp gối Đau di chuyển sưng nóng Cự án đỏ cứng khớp Thiện án Cảm giác Đau lưng 10 Đầu mặt Mỏi gối Đau đầu Hoa mắt chóng mặt ù tai Khác 11 Mạch Phù Trầm Huyền khẩn Nhu Hoạt Sác Tế Chẩn đoán: * Bát cương: Biểu Lý Hư Hàn Thực * Tạng phủ: Can Thận * Nguyên nhân: Nội nhân Ngoại nhân * Chẩn đoán thể bệnh: phong hàn thấp tý + can thận hư VI Tác dụng không mong muốn Ngứa buồn nôn, nôn đau bụng ỉa chảy đau đầu, chóng mặt VII Cận lâm sàng Chụp XQuang khớp gối I II III IV Xét nghiệm Xét nghiệm Hồng cầu (T/l) Bạch cầu (G/l) HGB (g/l) PLT (G/L) Tốc độ máu lắng (mm/h) CRP (mg/L) Glucose Creatinin (mmol/l) AST (U/I) ALT (U/I) Trước điều trị (D0) Sau điều trị (D28) ... kết điều trị thoái hóa khớp gối thuốc “ Khớp gối HV ” với hai mục tiêu: Đánh giá kết điều trị thối hóa khớp gối thuốc Khớp gối HV lâm sàng Theo dõi tác dụng không mong muốn thuốc sử dụng lâm...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NGÔ THỌ HUY ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỐI HĨA KHỚP GỐI CỦA BÀI THUỐC “KHỚP GỐI HV Chuyên ngành: Y học... Nam mục đích điều trị cho giai đoạn bệnh Thời gian qua, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, sử dụng thuốc Tam tý thang gia giảm (Khớp gối HV) để điều trị chứng tý Kết bước đầu cho thấy thuốc Khớp gối HV có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ THOÁI hóa KHỚP gối của bài THUỐC KHỚP gối HV , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ THOÁI hóa KHỚP gối của bài THUỐC KHỚP gối HV , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Bài thuốc này cấu trúc từ hai nhóm thuốc:, - Nhóm lấy phù chính làm chủ: Đẳng sâm, Cam thảo, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, thực chất là bài Bát chân thang bỏ Bạch truật, có công năng song bổ khí huyết, trong đó bài Tứ vật có tác dụng hoạt huyết với ý nghĩa trị phong tiên trị huyết, huyết hàn, CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Nhóm ĐC (n = 30), Từ kết quả (bảng 3.12), chúng tôi có biểu đồ:, Kết quả ở bảng 3.14 cho thấy ở cả hai nhóm bệnh nhân chỉ số tốc độ máu lắng, CRP giữa hai nhóm không có sự khác biệt về chỉ số tốc độ máu lắng ở các thời điểm trước và sau điều trị với p > 0,05., Từ các kết quả theo dõi trên lâm sàng và cận lâm sàng có thể thấy bài thuốc “Khớp gối HV” có tính an toàn cao, không gây tác dụng không mong muốn nào trên lâm sàng và cận lâm sàng., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 7: Danh sách bệnh nhân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn