ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHÁC đồ TRUYỀN TĨNH MẠCH MAGIE SULFAT TRONG PHỐI hợp điều TRỊ đợt cấp BỆNH PHỔI tắc NGHẼN mạn TÍNH có THỞ máy xâm NHẬP

92 113 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:09

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG HC DNG ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHáC Đồ TRUYềN TĩNH MạCH MAGIE SULFAT TRONG PHốI HợP ĐIềU TRị ĐợT CấP BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH Có THở MáY X¢M NHËP LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG HC DNG ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHáC Đồ TRUYềN TĩNH MạCH MAGIE SULFAT TRONG PHốI HợP ĐIềU TRị ĐợT CấP BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH Có THở MáY X¢M NHËP Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu Mã số: CK 62723101 LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Ngọc Sơn HÀ NỘI - 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACO : Hội chứng chồng lấp ATP : Adenoxyl triphosphate Auto PEEP: PEEP nội sinh BN : Bệnh nhân BPTNMN : Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Ca/ Ca2+ : Canxi/ Ion Canxi CO2 : Khí carbonic (Carbon dioxide) Compliance: Độ giãn nở phổi COPD : Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) FiO2 : Phân suất oxy khí thở vào GINA : Global Initiative for Asthma GOLD : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease HA : Huyết áp HATB : Huyết áp trung bình HR : Tần số tim (Heart rate) K /K+ : Kali / Ion Kali MgSO4 : Magie sulfat NIPPV : Thông khí học áp lực dương khơng xâm lấn NMCT : Nhồi máu tim NYHA : Hội tim mạch Hoa Kỳ PaCO2 : Áp lực riêng phần CO2 máu động mạch PaO2 : Áp lực riêng phần Oxy máu động mạch PEEP : Áp lực dương cuối thở PEEPtot : PEEP tổng (Total PEEP) PEF : Lưu lượng thở đỉnh pH : Độ acid máu PIP : Áp lực đỉnh cuối thở vào Pplat : Áp lực cao nguyên cuối thở vào R : Sức cản đường thở (Airway resistance) RE : Sức cản đường thở RI : Sức cản đường thở vào (inspiratory airway resistance) RV : Thể tích khí cặn (Residual Volume) SaO2 : Bão hòa oxy máu động mạch SHHC : Suy hô hấp cấp SpO2 : Độ bão hòa oxy mao mạch TCa : Canxi tồn phần TKXN : Thơng khí xâm nhập TMg : Magie tồn phần V : Thể tích (Volume) V/Q : Thơng khí / Tưới máu VA/Q : Tỷ lệ thơng khí / tưới máu Ve : Thể tích khí thở Vi : Thể tích khí thở vào Vt : Thể tích khí lưu thơng (VT) WHO : Tổ chức y tế giới XQ : X-quang MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bệnh phổ biến dự phòng điều trị được, đặc trưng triệu chứng hơ hấp giới hạn dòng khí đường dẫn khí và/hoặc bất thường phế nang thường tiếp xúc với hạt khí độc hại (GOLD 2017) [1] Về định nghĩa, đợt cấp “là tình trạng nặng lên triệu chứng mức dao động tới hàng ngày đòi hỏi phải thay đổi điều trị” [2] theo Anthonisen đợt cấp xảy người bệnh có mức độ khó thở tăng, lượng đờm tăng hay có đờm mủ [3] Một chế bệnh sinh đợt cấp tình trạng co thắt trơn phế quản [4] Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) diễn biến thường gặp BPTNMT để lại nhiều hậu nặng nề cho người bệnh Điều trị sớm thuốc giãn phế quản, kháng sinh, corticoid, tiêu đờm biện pháp điều trị thường quy cho đợt cấp COPD, giúp phần lớn bệnh nhân thoát đợt cấp [2] Rối loạn cân Magie thường gặp bệnh nhân điều trị bệnh viện với tần suất hạ Magie dao động từ 7-53% [5] Giảm nồng độ ion Magie (Mg2+) huyết làm tăng kích ứng đường thở giảm chức hơ hấp Ở bệnh đợt cấp COPD có nồng độ Mg2+ thấp bệnh nhân COPD ổn định [6] Cơ chế Magie gây giãn trơn phế quản chưa rõ ràng cho tác động chất đối kháng canxi, Magie đồng yếu tố điểu chỉnh adenyl cyclase ATP natri-kali, có tác dụng tương tự chất kích thích giao cảm thụ thể β2 giao cảm tăng cường tác dụng giãn phế quản chất chủ vận β2 Magie ức chế giải phóng acethylcholine từ đầu mút thần kinh ức chế phóng thích histamin từ dưỡng bào [7] Truyền gam Magie sulfat liều khuyến cáo áp dụng cho cấp cứu, điều trị hen phế quản cấp mức độ nặng nguy kịch [8] 10 Tuy nhiên hiệu giãn phế quản magie sulfat bệnh nhân đợt cấp COPD có thở máy xâm nhập chưa thống [9] đặc biệt đối tượng bệnh nhân Việt Nam Magie sulfate thuốc sẵn có sở cấp cứu nước, giá thành rẻ, truyền tĩnh mạch tác dụng phụ Vì lý trình bày chúng tơi tiến hành đề tài: ‘‘Đánh giá hiệu phác đồ truyền tĩnh mạch Magie sulfat phối hợp điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thở máy xâm nhập’’ Nhằm hai mục tiêu: Đánh giá hiệu thay đổi nồng độ ion magie, lầm sàng học phổi phác đồ truyền tĩnh mạch magie sulfat bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mạn tính có thở máy xâm nhập Nhận xét tác dụng không mong muốn phác đồ phối hợp điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thở máy xâm nhập 78 KẾT LUẬN Nghiên cứu truyền magie sulfat liều g 20 phút kết hợp với điều trị cho 62 bệnh nhân đợt cấp COPD có thở máy xâm nhập khoa Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018 rút kết luận sau: Thay đổi nồng độ ion Magie bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mạn tính có thở máy xâm nhập: Tỷ lệ bệnh nhân hạ Magie (Nồng độ Mg2+
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHÁC đồ TRUYỀN TĨNH MẠCH MAGIE SULFAT TRONG PHỐI hợp điều TRỊ đợt cấp BỆNH PHỔI tắc NGHẼN mạn TÍNH có THỞ máy xâm NHẬP , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHÁC đồ TRUYỀN TĨNH MẠCH MAGIE SULFAT TRONG PHỐI hợp điều TRỊ đợt cấp BỆNH PHỔI tắc NGHẼN mạn TÍNH có THỞ máy xâm NHẬP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm